Jägarbloggen

Författare Arkiv | Fredrik Widemo

Gynna lov

Skogsskötseln formar skogen, älgen förädlar naturvärdena

Ökad lövandel får man genom att anpassa skogsskötseln så att löv gynnas, exempelvis genom lövinriktad gallring. Foto: Fredrik Widemo Stig-Olof Holm och Föreningen Skydda Skogen beskriver i Brännpunkt den 19 januari hur förlust av arternas livsmiljöer är vårt största miljöhot. Holm pekar särskilt på skogsbrukets totala fokus på att skapa rena bestånd av tall och […]

2 Shares
Fortsätt läsa

Vi är på rätt väg. Men det går frustrerande långsamt…

Vi har på kort tid sett beslut om licensjakt på varg, beslutets överklagande, inhibering av beslutet och överklagande av inhiberingen. Rena cirkusen. Igen. Därmed höjs åter kritiska röster som hävdar att Svenska Jägareförbundet inte åstadkommit något. Och borde vi inte ta till mer drastiska metoder? Frustrationen är förståelig och delas av oss alla. Men är […]

0 Shares
Fortsätt läsa

Vem gör sig till talesman för vem, Karlsson?

Mikael Karlsson hävdade i onsdagens debatt i Aftonbladet-TV att SNF (Naturskyddsföreningen) är 20 gånger större än JRF  (Jägarnas Riksförbund). Denna grova överdrift har redan avfärdats av Jägarnas Riksförbund. Karlsson hävdade dock även att han visste att SNF har fler jagande medlemmar än JRF. Möjligen trodde Karlsson att ingen skulle kunna granska detta påstående kritiskt. SLU […]

0 Shares
Fortsätt läsa
Vårt eget, framsynta skogsbolag?

Vårt eget, framsynta skogsbolag?

Det svenska folket har som bekant ett eget skogsbolag: Sveaskog. Fram till för några år sedan utmärkte de sig positivt när det gällde synen på viltförvaltning och hur man kan kombinera olika sätt att bruka landskapet hållbart och samtidigt minska skogsskadorna.  No more… Kan vi inte enas om att vi BÅDE borde skapa mer foder […]

0 Shares
Fortsätt läsa
Vem vill svälta ut vildsvinen?

Vem vill svälta ut vildsvinen?

Svensk viltförvaltning vilar på grundprincipen att det jaktbara viltet ska vårdas. Genom att skapa goda förutsättningar för viltet minskar svängningarna i viltpopulationerna, exempelvis mellan år med milda och svåra vintrar. Därmed får vi en mer stabil stam med individer i god kondition, som kan beskattas hållbart på en högre nivå. På så vis får vi […]

0 Shares
Fortsätt läsa
Orre1

Det är synd om dem som inte är jägare

Så var det dags igen. Överallt runt omkring mig beklagar sig unga som gamla över att det är grått, mörkt och kallt. Och nu till och med snö… BURR! ”Man borde flytta söderut” samsas med påståenden som ”Jag ser då inte bara nackdelar med klimatförändringarna…”. Själv njuter jag bara, men har lärt mig att utåt […]

37 Shares
Fortsätt läsa

Chockerande brist på insikt om naturens realiteter

Ofta framhåller vi urbaniseringen som ett stort hot såväl mot förståelsen för naturen, som mot förståelsen för jakt som ett hållbart nyttjande av en värdefull resurs. Samtidigt slår vi jägare inte sällan oss själva för bröstet när det gäller kunskap om naturen och ekologiska processer. För detta finns det även gott stöd, både i forskningen […]

0 Shares
Fortsätt läsa
Vate1

Ett steg framåt och två steg tillbaka i jordbrukspolitiken?

Efter att ha beskådat effekterna av den förda jordbrukspolitiken på Gotlands strandängar under onsdag-torsdag var jag i fredags på hearing om den kommande jordbrukspolitiken på Landsbygdsdepartementet. Det spontana intrycket är att väldigt många jobbar med frågan över hela Europa, men att ingen riktigt vet vad som kommer att ske… och att medlemsstaterna inte äger frågan […]

0 Shares
Fortsätt läsa
Vitkindade1

Risker med detaljreglering av jordbruket

Nu i veckan var jag ett par dagar på Gotland, i de områden där jag tidigare forskat på vadare och skötsel av strandängar. Jag slutade fältarbeta på Gotland 2002, och sedan dess har framför allt min gamla studieart brushanen minskat dramatiskt. Samma sak gäller rödspoven. Vi tror att en viktig del i förklaringen är för […]

0 Shares
Fortsätt läsa
Norrtelje1

Vilt- och naturvård på schemat

För ett tag sedan kontaktade en naturskola mig, och undrade om jag kunde komma och diskutera hur de skulle kunna restaurera ett av sina skogsbryn för att gynna vilt och annan mångfald. Man var dessutom intresserad av att diskutera hur man skulle kunna samarbeta med SJF när det gäller viltvård. Igår blev besöket till slut […]

0 Shares
Fortsätt läsa

Det är dags att ropa varg…

Många av oss sitter nu i skarpt läge när det gäller att sätta mål och skriva planer inom den nya älgförvaltningen. Jag har tidigare flera gånger lyft fram betydelsen av att man räknar med eventuella effekter av varg- och björnpredation, och att det enligt Grimsöforskarna är helt nödvändigt att ta höjd för eventuella etableringar innan […]

0 Shares
Fortsätt läsa
Genom avskjutningsrapporteringen kan vi visa att jägarna brutit vildsvinsstammens tillväxt de senaste tre åren. Det är unikt.

Du är expert på hållbart brukande!

Under det senaste decenniet så har begreppet uthållig delvis fått en ny betydelse, och hållbar utveckling har ryckt fram som ett riktigt modeuttryck. För oss jägare så är grundkoncepten inte nya; vi har förvaltat det jaktbara viltet genom hållbar beskattning sedan 1800-talet. Det är självfallet i stor utsträckning vad som givit oss dagens starka viltstammar. […]

0 Shares
Fortsätt läsa
Bok1

Sätt spår i skolan

Jag bloggade om betydelsen av att få ut barn i skogen för någon månad sedan, och fick då någon fråga om förslag på hur man kan bära sig åt. Jag har gjort en del sådant tidigare under sönernas uppväxt, och idag provade jag ett nytt grepp som jag tänkte tipsa om. Det krävs egentligen väldigt […]

1 Shares
Fortsätt läsa
Vill vi ha ett vildare Europa?

Vill vi ha ett vildare Europa?

I tisdags hölls konferensen Large 2012, om viltskådning, rovdjursturism och jaktturism. Den bild som givits i jaktpressen sedan konferensen har väl inte direkt varit positiv… Det gäller inte minst Stefan Fölsters utspel om att jägare borde jaga elektroniskt dvs ”på låtsas”. Själv var jag på dialogmöte om naturvård i skogen den dagen, och kunde därmed […]

0 Shares
Fortsätt läsa