Vi är på rätt väg. Men det går frustrerande långsamt…

, ,

Vi har på kort tid sett beslut om licensjakt på varg, beslutets överklagande, inhibering av beslutet och överklagande av inhiberingen. Rena cirkusen. Igen. Därmed höjs åter kritiska röster som hävdar att Svenska Jägareförbundet inte åstadkommit något. Och borde vi inte ta till mer drastiska metoder? Frustrationen är förståelig och delas av oss alla. Men är det verkligen sant att vi inte uppnått något? Och hur hade det sett ut om vi drivit en hårdare linje?

Vårt mål är max 150 vargar, och att få reglera vargstammen genom jakt så snart stammen är livskraftig. Vi har länge arbetat långsiktigt och målmedvetet för att uppnå detta. Vår rovdjurspolicy och handlingsplan varg har haft samma utformning sedan 2008.

Sedan dessa har vi varit starkt bidragande till att vi fått till:

* Ändring av § 28 (möjligt att skjuta under pågående angrepp, innan tamdjur skadats)

* Populationsreglerande  licensjakt 2010-2011

* Ändring av § 28 (anmälan till länsstyrelse istället för polis)

* Delegering av skyddsjaktsbeslut till regional nivå

* Uppdrag att utreda de socioekonomiska effekterna

* En rovdjursproposition som tar hänsyn till de socioekonomiska effekterna

* En rovdjursproposition som tar hänsyn till jakt och användande av löshund

* Referensvärden/GYBS på en avsevärt lägre nivå än som annars hade varit fallet

* Beslut om jakt vintern 13-14

I samtliga fall är det beslut som kraftigt kritiserats av miljörörelsen, som har arbetat aktivt för att besluten inte skulle komma till stånd. När det varit möjligt har man även överklagat besluten, och där sitter vi nu i en juridisk sörja där demokratiskt fattade beslut inte verkställs.

Men betyder det att vi inte åstadkommit något? Absolut inte! Hade vi inte arbetat långsiktigt och envetet med frågorna hade besluten ovan inte fått den utformning de nu har. Även om en del av besluten inte kunnat verkställas ännu, så betyder inte det att så inte kommer ske. Min bild är att vi långsamt och gradvis ser en förskjutning mot den förvaltning vi vill se. Vi är inte där, och kanske når vi inte ända fram till våra måltal, men det går åt rätt håll. Både när vi ser till en del av besluten ovan, och hur resterande frågor nu diskuteras hos myndigheter och av politiker.

Efter att ha varit med och diskuterat detta med politiker, myndigheter och andra aktörer ett tag kan jag bara säga att jag är 100 % säker på att hårda tag hade givit ett sämre, inte bättre utfall. Även om jag förstås inte kan bevisa det. Samtidigt kan ingen bevisa att vi nått längre med hårdare nypor.

Hade vi inte arbetat konstruktivt och långsiktigt med frågan är jag övertygad om att vi haft en förvaltning helt inriktad på bevarande, med måltal på minst runt det tredubbla. Vi hade dessutom med absolut säkerhet inte haft rekordhög acceptans för jakt.

Det finns all anledning att känna sig synnerligen frustrerad över ”överklagandecirkusen”. Det betyder dock inte att vi inte uppnått något. Vi är på rätt väg, och har till och med fått kommissionen att säga att man nu går från att fokusera på ekologisk bärkraft för rovdjuren till socioekonomisk bärkraft. Det är en extremt viktig omsvängning.

Visst går det alltför långsamt och tydlighet är en dygd. Drastiska åtgärder kommer dock med säkerhet att göra att vi kör i diket på vägen mot en förvaltning av vargen med populationsreglerande jakt som ett av verktygen. Tar vi rygg på Finland med illegal jakt som förvaltningsgrepp vet ingen hur det slutar. Mer än att förtroendet för jägarkåren kommer att försämras i breda lager i samhället och att synen på jakt snabbt lär ta samma väg. Det har vi knappast råd med. Och det överensstämmer inte heller med våra värderingar.

127 Kommentarer
 1. Fredrik Widemo says:

  Jag åker till USA på en vecka, och kommer inte kunna administrera några kommentarer i bloggen. Eftersom vi redan diskuterat detta inlägg grundligt anser jag den här tråden vara avrundad.

 2. Fredrik Widemo says:

  Ove,
  GYBS är satt till 270, det får vi leva med de närmsta åren. Det är alldeles för högt i våra ögon, men hade blivit ännu högre om vi inte legat i. Nu gäller det att få en delegering till regional nivå, och bra förvaltningsplaner där med rimliga mål. Vad de adderar ihop till vet vi inte ännu.

  Det är inte vi som sätter planerna eller målen, hur gärna vi än skulle vilja. Hur snabbt vi kan nå målen beror förstås på hur många vargar vi ska ha, så det är omöjligt att säga ännu. Sedan kommer förstås sådana saker som snöförhållanden påverka hur effektiv jakten blir.

  Nu gäller det att få förvaltningsmål och jakt på plats; hur lång tid det kommer ta att komma till ett ännu icke givet förvaltningsmål blir bara spekulationer.

 3. Fredrik Widemo says:

  Tommy,
  förvaltningsmålen ska sättas nu, efter att GYBS är satt. Motsatsen går inte, och GYBS är definierat enbart som ett golv.

  Se Värmland för ett gott exempel på just hur det ska gå till.

  Vi har ett tydligt uppdrag från medlemmarna, vilket är det mål vi arbetat för länge. Jag delar varken din syn när det gäller var vi kommer vara om fem år, eller vilket mål vi borde arbeta för. Det är inte vi som sätter referensvärdet, utan vi får försöka få det så nära vårt mål som möjligt. Jag anser att 170 är nära 150, dvs när det gäller GYBS-spannet var vi inte långt borta. NV satte (förstås) värdet så högt som möjligt inom spannet, vilket väl knappast förvånar någon. Nu gäller det att få förvaltningsmålen (de regionala och den nationella summan av dem) att hamna så nära vårt mål som möjligt. Det är nästa steg i processen.

  När förvaltningsmålen är satta så finns det en begränsning uppåt.

 4. Ove Bergqvist says:

  Om det nu blir jakt på varg år 2015 hur ser då er plan ut att komma ner i antalet 170 vargar?
  Är det på 1 år eller 20 år?

 5. Tommy Olsson says:

  Fredrik
  Ja SJFs 150 nationellt vet jag naturligt vis om
  detta är ju lika omöjligt som noll
  Så någon ny siffra måste väll ha diskuterats inom SJF ,270 som lägsta antal är ju vad som gäller nu och sex år framåt och som Anton skriver det är ju NVV som bestämmer
  Hur det blir vet vi ju egentligen om nu de tre föreningarna får en prövning i EU domstolen
  Vi kommer utan tvekan vara förlorarna oavsett utfallet Regeringen har sett till det.
  Genom att sätta spannet på 170-270 som lägsta antal och ingen begränsning uppåt
  I och med att det inte finns någon övre gräns är vi förlorarna innan vi ens varit uppe i domstolen
  Ett förslag till SJF i all välmening sått ert mål på 1500 inom 5 år så kommer ni närmre sanningen och slipper tappa hela ansiktet , för där är vi garanterat om 5 år
  Och glöm inte tacka Centern för det

 6. Anton says:

  Fredrik: Jag tror faktiskt att politikerna skulle känna lättnad om vargstammen sköts ned till några tiotal djur via tjuvjakt. Särskilt (S) duckade konstant för stammens tillväxt med de problem den medförde. Och nu verkar det ju bli (S)-styrd regering från och med september så vi kan nog räkna med att de vill fortsätta sitta still i båten och låtsas som om havet ligger blankt som en spegel.

  Ingen kan iaf komma och påstå att de inte blivit varnade för italiensk förvaltningsmodell. Daniel har ju här tidigare fått rejält med skäll bara för att han lyfte fram det som en risk/sannolikhet.

  Utredare har heller inte ens velat ta med det i ekvationen. Man har ju även godtyckligt på eget initiativ valt att inte betrakta socio-ekonomiska faktorer. Allt påverkas av uppfattningen att de representerar ”det goda”, likt Eric Degerbeck (EU-kommissionens representation i Sverige, han som liknar sig själv med Fantomen, ni vet).

  Att skuldbelägga SJF genom någon slags kollektiv bestraffning för omfattande tjuvjakt när ni just varnat för detsamma i flera år är ju helt vansinnigt och det tror jag inte alls på. Det är ju som att förbjuda Trafikverket att upphandla infrastruktur för att den nya vägen de byggde uppmuntrade till fortkörning.

 7. Fredrik Widemo says:

  Det är förstås inte vi som sätter förvaltningsmålen själva, men självfallet kommer vi göra vårt bästa för att få till stånd jakt genom den regionala och lokala förvaltningen när besluten väl flyttas ned till länsnivå. Och inte minst fortsätta jobba stenhårt för att så sker.

  Max 150 nationellt, men besluten ska fattas lokalt och regionalt är vårt förvaltningsmål. Inte mer än 1-2 föryngringar per län. Men det visste du nog ;-)?

 8. Fredrik Widemo says:

  Jag upplever dock att politikerna vaknat sedan en tid. Se exempelvis Bengt Anders Johanssons uttalanden om överklaganden och inhiberingarna. Och jag anser fortfarande att en omfattande illegal jakt kommer stjälpa hela ekipaget i diket. Det skulle spela våra motståndare rätt i händerna, både när det gäller rovdjuren och all annan jakt.

 9. Henrik says:

  Pappa på landet.
  Just för att forskarna inte kan komma överrens behöver vi politiker som fattar beslut!
  Så fungerar resten av samhället, varför göra ett undantag för rovdjur?

  Vad gäller dina tankar om en liten skara runte ett elliptiskt bord så fungerar viltförvaltningsdelegationerna just på det viset på lokal nivå.
  Vilka tänkte du skulle vara lämpliga på central nivå
  Potocnic, Glöersen, Mikael Karlsson, Solveig Larsson, Dag Lindgren, LaikreRuona Burman?

 10. Anton says:

  En någorlunda tillmötesgående tolkning hade varit att Naturvårdsverket nyttjat intervallet 170-270 för årsvariationen i individantalet. De hade helt enkelt kunnat fastslå att vinterstammen aldrig skulle understiga 170 och sommarantalet aldrig överstiga 270.

  Men istället lät man egenintresset och grannarna/kompisarna på betraktarföreningarna SNF och SRF sätta villkoren inom de ramar Riksdagen beslutat och då blev det förstås ännu ett övergrepp på berörda brukare (de som istället bor granne med rovdjuren i fråga). Snöfria vintrar kommer de i vanlig ordning inte att erkänna en enda varg i landet, så då kommer beståndet att skena. Är det barmark i Västmanland finns där inga vargar. Herregud, de har ju tillämpat samma metodik när det handlat om lodjur så varför kan någon ens tro bättre om Naturvårdsverket? Möjligen fortsätter de även med snillrika försvårande jaktvillkor med baktanken att betraktarföreningarna ska kunna överklaga och inhibera jakten. Där är en grundbult en sen jakttid, så att inhibitionen bara behöver gälla någon vecka eller två för att helt spoliera ett möjligt uttag.

  Nej det är bara den italiensk-finska förvaltningsmodellen som kommer att fungera. Vi kan sluta diskutera och debattera och inse detta faktum. Och varför är någon förvånad?
  De är precis som vi inte längre bondesamhällen. De har en centraliserad statsmakt. De är precis som vi brickor i EU-spelet.

  Naturvårdsverket har löpt amok i de här frågorna i åratal. Centerns oförmåga att omsätta politiska beslut i handling och fegheten att inte våga erkänna detta utan endast ducka och fortsätta delegera till denna korrumperade myndighet är garanterat en av anledningarna till varför (C) idag har sitt lägsta stöd i opinionen på 35 år (3,1 % enligt DN/Ipso).

  För att återkoppla till bloggpostens rubriksättning. Oavsett vägval går det för sakta. Vi kan helt enkelt inte stå och fundera länge till på om vi ska ta rulltrappan eller hissen ned till perrongen för tåget går nu. Allt dividerande var till sist förgäves. Vi kommer om tiotalet år att minnas detta som en tid av tjafsande. En dyr lärdom i att vi inte var bättre än vårt brödrafolk i öster. Och någon vargstam värd namnet kommer vi inte att ha. Det är åtminstone min framtidsspaning. Om då Norge gått med i EU kanske de sitter med motsvarande diskussion och pratar om italiensk-finsk-svensk förvaltning. Men jag är tveksam, för de tycks faktiskt fortfarande ha ena foten i myllan. Fårskötseln är helt enkelt inte helt främmande för styret i Oslo. De förstår ännu vad det handlar om och därför blir politiken därefter.

 11. Fredrik Widemo says:

  Mats,
  så är det, även rent formellt. Vi diskuterar bara vargar i vinterstam, och referenspunkten är ett absolut golv. Vi har tjatat detta i åratal här, men ibland tillkommer det ju nya debattörer. Imorgon åker jag till USA, och då avslutas diskussionerna hur som i den här tråden.

 12. Mats S Johansson says:

  Fredrik.

  Du bestämmer givetvis på din egen blogg, men är det inte lite onödigt att spilla kraft på interna diskussioner om ett GYBS som redan är satt av en generaldirektör på NVV som ”tack för senast” och som gäller för de nästa 6 åren. Vi vet att det kommer att tolkas av bevarandesidan, om de nu någonsin erkänner det, som att det med säkerhetsmarginal på säkerhetsmarginalen inte får vara mindre än 270 vargar dagen före den första tiken valpar på våren.
  Jörgens kommentar är som jag ser det enda som eventuellt kan föra frågan om GYBS framåt.

 13. Fredrik Widemo says:

  GYBS/referenspunkten är en avvägning mellan olika intressen. Självklart kan forskare, tidningsbud, brandmän eller vad man nu vill ha en åsikt om hur den avvägningen bör se ut. Dock finns det inget som gör att enbart forskare, tidningsbud eller brandmän ska bedöma hur samhällets intressen ska säkerställas; det är därför vi har politiker. Däremot ska forskarna presentera underlag om vad olika åtgärder skulle få för konsekvenser, så att politikerna kan fatta faktabaserade beslut.

  I praktiken har dock politikerna beslutat om ett spann för GYBS och låtit NV fastställa GYBS inom intervallet. De lade sig, kanske inte helt oväntat, på den högsta siffran i spannet.

 14. Fredrik Widemo says:

  Det hade jag inte sett Jörgen, men du har nog en poäng där. Bra för oss om så är fallet; EU-domstolen ska se till att lagen tillämpas lika inom EU…

 15. Fredrik Widemo says:

  Jag vidhåller att ett tak är ett förvaltningsmål. Rak parallell till älgförvaltningen, eller för den delen björnförvaltningen; vi bestämmer ett mål och strävar efter att inte låta stammen bli större.

 16. Pappa på landet says:

  Henrik
  Om inte vetenskapsmännen kan utreda vad GYBS så kan Du väl ändå inte begära att politikerna ska kunna fastställa vad GYBS är. DUMHETER! skriver nog Fredrik Widemo

 17. jörgen bergmark says:

  Fredrik, enligt vad jag har läst så har Frankrike satt ett tak på hundra vargar, men å andra sidan så ger väl knappast EU-kommissionen sig på Frankrike!

 18. Tommy Olsson says:

  Fredrik
  du frågar varför jag bryr mig om x förvaltningsmål eller x tak
  jo det är en avsevärd skillnad det finns ingen gräns uppåt på ett förvaltnings mål
  det gör det helt klart om man sätter ett tak alltså en övre gräns
  Du får gärna tala om för mig o andra vilket antal vargar det är i ert så kallade förvaltnings mål
  Som bekant är det NVV som i nu läget bestämmer förvaltningsmål
  så det kan vara från 170 till det oändliga
  det sist nämnda mest troligt
  Vid en eventuell folkomröstning skulle det förmodligen vara 70% som röstar för ett utträde ur EU

 19. Fredrik Widemo says:

  Henrik,
  bra poäng; jag diskuterade bara den nationella nivån, men den ska självfallet sedan brytas ned på regional och lokal förvaltning.

 20. Fredrik Widemo says:

  Stockholmare,
  du har rätt i att det finns någon form av antik överenskommelse mellan FACE och BirdLife att vi inte ska ifrågasätta fågeldirektivet. Hur man kunde gå med på det övergår mitt förstånd, men det är då inget vi lever efter idag. Till och med svenska regeringen har dessutom begärt att man ska luckra upp direktivet.

  FACE är en helt nödvändig organisation för oss. Där kan vi verkligen dra nytta av andras erfarenheter och kompetenser, och få hjälp att driva frågor i Bryssel.

 21. Henrik says:

  Men pappa på landet. Vad är det för konstigt med att två olika instanser beslutar olika saker. GYBS Beslutas övergripande och ska vara underbyggt på fakta.
  Förvaltningsmål ska fattas så nära de som lever med genomförande och konsekvenser som möjligt. Se nyligen presenterade Värmlands förvaltningsplan för Rovdjur som exempel och förebild.
  Om någon instans centralt tar alla beslut är det lätt att tappa förtroende.

 22. Stockholmaren says:

  FACE kan ni glömma. Här kommer ett exempel på vad de åstadkommer: ”FACE – sammanslutningen för EU-ländernas Jägarorganisationer – har träffat en överenskommelse med Birdlife international om att skarven inte ska vara en Jaktbar art.”
  Hur bra är det? Att skarven, som är skärgårdens största plåga, inte ska få jagas?

  Nej, det är politikerna som måste påverkas till att stenhårt jobba för förändringar i de idiotiska avtal som andra politiker skrivit under. Annars kommer garanterat Sveriges befolkning allt hårdare kräva utträde ur EU. Ju förr dess bättre om det ska fortsätta så här.

  Som sagt, börja adressera problemen och de som kan göra något åt dem. Sluta upp med att acceptera de misstag som andra gjort och sätt igång att kräva att de görs ogjorda. Om ni hela tiden ser politiska beslut som oåterkalleliga sanningar så kommer ni fortsätta vara frustrerade, för politikerna kommer fortsätta gjöra dumheter och inte självmant erkänna att de gjort dumheter. Ni behöver exponera dessa och kräva att de rättas till.

 23. Fredrik Widemo says:

  Det sade jag väl inte? Däremot finns det med facit i hand all anledning att känna tveksamhet inför att NV får rollen utan synnerligen tydliga instruktioner…

 24. Fredrik Widemo says:

  Min bedömning är helt klart att SJF har mer fruktbara saker att arbeta med än att fokusera på att vi går ur EU. Undantag kan man få när man går med, men inte därefter vad jag förstår. Då får man försöka ändra tolkningen eller tillämpningen, vilket är vad vi gör. Både själva och genom FACE.

 25. Pappa på landet says:

  Fredrik Widemo.
  Den här gången håller jag med Tommy Olsson. Inte EU-utträdet men det andra han skriver. Varför ska en instans bestämma förvaltningsmålen och en annan överhöghet bestämma GYBS. Det verkar lite hyperbelaktigt.
  Låt istället en förnuftig skara runt ett elliptiskt bord fastställa såväl GYBS som förvaltningsmål. Det blir bäst för Sveriges befolkning.

 26. Stockholmaren says:

  Fredrik, problemet är att några pkunniga politiker för länge sedan skrev på ett dokument som de inte kunde förstå följderna av.
  För att komma tillrätta med det problemet måste man, precis som Tommy menar, angripa problemet. Gå ur EU eller omförhandla avtalen.
  Om man som SJF bara accepterar alla dumheter som begåtts och försöker göra det minst dåliga av situationen så kommer man inte tillrätta med problemet.
  Denna undfallenhet gentemot EU och acceptans av vansinnigheter gör att ni blir frustrerade eftersom ni inte någonsin kommer att kunna undanröja de underliggande problemen om ni inte adresserar dem.

 27. Fredrik Widemo says:

  Tommy,
  du lär nog knappast få våra folkvalda att gå ur EU bara pga rovdjuren.

  Varför bryr du dig för om vi skjuter överskjutande vargar över ett förvaltningsmål på x vargar eller över ett tak på x vargar? I praktiken identiskt, förutom att du i det ena fallet inte kommer att få göra det. Fortsätt kalla det tak om ni inte vill ha vargjakt, annars inte. Vi har nog hinder utan att bygga tillbaka dem vi rivit. Att Carlgren kallade det tak var EU:s första invändning när de stoppade licensjakten.

 28. Fredrik Widemo says:

  Pappa på landet,
  en utbredning och storlek på stammen klart över nivån som krävs för att en population ska vara livskraftig inom landet. Det finns ingen mer exakt definition än så. Vi anser att forskare skall fastställa vad som krävs för en livskraftig population, men att GYBS ska fastställas av politikerna. Miljöorganisationerna håller inte med, utan vill att (vissa) forskare ska fastställa GYBS. Vi har diskuterat detta otaliga gånger tidigare, så det finns mycket mer info om du tittar bakåt i bloggarna.

 29. Tommy Olsson says:

  Fredrik
  En enkel slutsats från min sida
  du skriver att vi inte får ha tak Nonsens det avgör vi själva genom att tala om för EU parlamentarikerna att utan satta tak på rovdjurs stammarna begär vi utträde ur EU
  Det är så att utan ett fastställt Tak finns inget förvaltningsmål
  Målet ni strävar efter kan vara 270 – till oändligheten:

 30. Pappa på landet says:

  Fredrik Widemo.
  Förklara lite bättre och definiera GYBS. Är det inte definierbart kan ni sluta att diskutera det luddiga begreppet.

 31. Fredrik Widemo says:

  Pappa på landet,
  jag förstår ärligt inte vad du försöker säga? Den här gången heller. Vi får inte sätta ett maxantal vargar som inte får överskridas. Däremot får vi sätta ett förvaltningsmål som är ett antal där vi försöker hålla stammen för att hitta en balans mellan olika intressen. Precis som vi exempelvis gör för björn. Om Sverige bestämmer att vi ska förvalta vargstammen runt exempelvis målet 300 vargar (dubbelt vad vi anser max, men även över GYBS med marginal) genom jakt så behöver vi väl inte kalla det för ett tak? I praktiken en helt ointressant diskussion, men tydligen spelar den roll för EU.

  Antalet och utbredningen när vi gick med i EU är en nivå vi måste försöka hålla oss över för alla arter som finns med i direktiven. Att vi ligger över den nivån betyder inte att stammarna är livskraftiga eller att de har uppnått gynnsam bevarandestatus. Först när alla dessa krav är uppfyllda kan vi få jaga varg.

 32. Pappa på landet says:

  Fredrik Widemo.
  Om förvaltningsmål är SJF:S täckord för tak kan man dra intressanta slutsatser. EU-direktivet säger att vi inte får ha mindre antal vargar än vid Sveriges EU-inträde?
  Hur många vargar hade vi då i Sverige ? Det är nog det antal vargar vi kan ha utan att brukare ska få problem med att vargar tar tamboskap. Dit räknas väl även hundar?

  Alltså har vi möjligheter att starta med jakt på varg i Sverige utan att överträda EU-direktivet.

  När du säger att vi inte kan bestämma något tak har du ju också sagt att vi i SJF inte vill ha någon vargjakt i Sverige, eller hur?

 33. Fredrik Widemo says:

  Visst, och jag tror alla som läser här har förstått precis vad du tycker Anders. Du framför samma sak om och om igen, och det leder knappast någon vart. Vi tycker olika och kommer väl med största sannolikhet fortsätta tycka olika. Vi kommer oförtrutet jobba vidare eftersom vi är övertygade om att vi gör skillnad. Även om vi bara fått till licensjakt under två år hittills, så har vi åstadkommit en hel del annat. Exempelvis en bättre paragraf 28. Att jag har en mer positiv grundsyn på framtiden än du har redan ältats tillräckligt.

  Vad då inte stör? Det finns de som stör sig på antalet älgar, kråkor, måsar, you name it. Folk är olika, som bekant. Det finns inget antal för någon art som kommer att få alla att tycka det är rätt nivå.

  Du behöver inte lägga tid på att skriva mer i tråden om hur omöjligt allt är och att vi borde ha 0 vargar; det kommer inte publiceras. Du har redan fått framföra det, och jag har bemött det. Om och om igen.

 34. Anders Hermansson says:

  Det är förunderligt att Jägarförbundet fortfarande tror att det är möjligt med en över landet jämnt spridd och långsiktigt livskraftig vargstam av så liten numerär att den inte stör jägare och landsbygdens folk och djur, men ändå så stor att EU skall tillåta oss att jaga varg. Är detta möjligt, är en grundläggande fråga som undvikits; vad som har ältats tycks mig vara varggenetik – jag kanske minns fel. Men självklart upprepar jag mig när jag ställer frågan hur det skall gå till, ty hittills nollsvar. Det enda svar som kommer är att förbundet fräser (numera knappt hörbart) att om nollvisionärerna blir noll och ingen illegal jakt på varg förekommer, då skall EU:s kärlek drabba Sverige och EU skall låta oss först skjuta ett antal hundra vargar, och därefter låta oss själva ömt vårda vår lilla vargstam, som på något märkligt sätt skall fortleva, friska och pigga med noll i nettotillväxt, genom att jägarna varje år skjuter överskottet. Jag är övertygad om att förbundets vargmål är omöjligt, det kan och kommer aldrig att nås. Vargen är unik, den är som panda och isbjörn symboldjur av stor ekonomisk betydelse för organisationer som lever på bidrag. Varg kommer aldrig få jagas som räv, älg eller vildsvin. Pågående förställning med ständigt nya halsbrytande administrativa och juridiska cirkuskonster utan skyddsnät bör ha övertygat envar. Men vägen till det omöjliga kommer att bli kostsam. Det tror jag mig kunna lova – och dyra vägen bör därför bli föremål för ingående kritik och debatt.

 35. Björn Isaksson says:

  Ett positivt besked idag som minskar min frustrationen en aning.
  Förvaltningsrätten avvisar Nordulvs begäran om överprövning av Naturvårdsverkets delegation av skyddsjaktsbeslut till länsstyrelserna.

  Det är skönt att något går åt rätt håll i alla fall, vi får hoppas att rätten kommer fram till ett liknande beslut om vargjakten, även om det inte kommer att ske under innevarande jaktår.

  Det är möjligt att jag är en obotlig optimist, men här har riksdagsbeslutet fått effekt då frågan uppenbarligen var tämligen okomplicerad.

  Alltid något att glädjas över, eller man kanske inte ska glädjas i onödan som pessimistkonsulten Ronny Eriksson säger.

 36. Fredrik Widemo says:

  Dumheter,
  Pappa på landet. Vi har förvaltningsmål för en hel massa arter. Hört att vi pratar om tak för älgstammen? Skulle inte tro det. Svensk viltförvaltning bygger på att vi diskuterar oss fram till ett förvaltningsmål som är en kompromiss mellan olika intressen. Det är inget unikt med vargen, mer än att EU har strikta regler som vi har att röra oss inom. Och där finns det inget utrymmer för att fastställa att det finns ett maxantal som inte får överskridas.

 37. Pappa på landet says:

  Fredrik Widemo.
  Ärlighet varar längst. Är Sverige ett lydrike till EU? Om ni i SJF tror att ni kan lura EU genom att döpa om tak till något annat tror jag att ni bitit er själv i svansen. Vad är ert täcknamn för tak?

 38. Fredrik Widemo says:

  Det står dig förstås fritt att tycka det, Pappa på landet. Det köper dock inte EU. Det är dessutom en HELT ovidkommande sak om vi kallar något för ett tak eller för ett förvaltningsmål. Det intressanta är hur många individer vi har, eller hur?

  Så länge Sverige väljer att kalla det för tak så kommer vi inte få jaga varg för EU. Detta är ett av alla onödiga hinder vi nu undanröjt; låt oss inte själva bygga tillbaka dem.

 39. Pappa på landet says:

  Fredrik Widemo.
  Får man inte ha tak regnar det ju in. Den här debatten är som Tommy påpekar mycket märklig. Ska man vara ärlig och uppriktig bör man från Regering och Riksdag visa skärpa.
  Naturen har ju själv bevisat att vi har för många vargar. Golvet ligger lägst. Taket bestämmer när vargjakt ska påbörjas. Det är det Regering och Riksdag ska precisera. Sedan ska de se till att demokratiska beslut fattade av Riksdagen genomförs.

 40. Fredrik Widemo says:

  Tommy,
  man får ha golv men inte tak. Däremot kan vi ha ett förvaltningsmål på 270 som vi strävar efter att hålla oss runt. Distinktionen är viktig för somliga…

 41. Tommy Olsson says:

  Fredrik
  förtydligande Ingen i vare sig regering eller Nvv med miljörörelsen i ryggen ser det hotet
  det är i stort sett bara Sjf och era skyddslingar som förstår effekten av nuvarande rovdjurspolitik.
  Hela farsen med NVV och inhibitionen Hade varit ogenomförbar om antalet vargar
  varit spikat Golv 170st Tak 270st ett sådant regeringsbeslut hade omöjliggjort
  obstruktionen från NVV.
  Jag ställer upp på ert mål 150 vargar. Men vet att Noll vargar är lika med noll vargproblem
  Inte möjligt kanske men 100% rätt

 42. Fredrik Widemo says:

  Nu börjar argumenten gå runt i tråden. Jag kommer inte släppa igenom inlägg som inte tillför något nytt som vi inte diskuterat, och som samtidigt är relevanta för ämnet.

 43. Fredrik Widemo says:

  Anders Hermansson,
  nu återkommer samma argument igen. Jag och vi är övertygade om att det vore en katastrofal utveckling om vi fick en omfattande illegal jakt av varg. I första hand för jägarna och för vargen. Besluten går successivt vår väg, precis som jag och Anders Åberg skrivit. Det är ett resultat av ett hårt, långsiktigt arbete från inte minst SJF. Lyfter vi blicken och tittar framåt ser jag egentligen ingen förändring som inte bör arbeta för oss. Vi har inte fått börja minska vargstammen ännu, men jag övertygad om att vi hamnar där. Enbart under förutsättning att vi inte får en omfattande illegal jakt på halsen dock, eller att vi börjar verka för en nollvision.

  Det känns ofta extremt frustrerande när nya hinder dyker upp, men våra motståndare hamnar längre och längre ut i marginalen, och har mindre och mindre stöd av såväl politiker som allmänhet för sin hållning. Det kommer ge effekt, om vi bara fortsätter arbeta smart.

 44. Fredrik Widemo says:

  Tommy,
  nu överdriver du. Det är flera år sedan vi lyfte frågan om en hotande illegal jakt av varg, och vi har regelbundet diskuterat det med politiker, myndigheter och olika intressenter sedan dess. Såväl offentligt som i slutna rum. Den senaste veckans debatt i DN är det senaste exemplet på offentlig debatt. Vi står definitivt upp för den rätt våra medlemmar sagt att vi ska försvara, genom sina demokratiskt valda förtroendevalda.

 45. Anders Hermansson says:

  Att hålla huvudet kallt, enligt Ågrens råd, är det samma som att ligga lugnt kvar på stupstocken till bilan faller. Anders Ågren, jag beskriver inte en strategi, jag beskriver den mest sannolika utvecklingen! Och i den är illegalt självförsvar mot livsfarliga rovdjur inte en faktor av mätbar betydelse. Tjuvjakt, Ågren, är en annan sak; tjuvjakt är en svår syssla när det gäller varg. Och för vad du kallar ”extremkramare” är din eventuella ”tjuvjakt” utan större intresse, de vet att antalet vargar påverkas ej, och de vet att anklagelser om ”tjuvjakt” är ett farligt och tveeggat svärd.
  För min och mina käras gemensamma egendom bär jag ett stort ansvar. Gör jag fel, kan det orsaka dem stora och mångsidiga förluster. Jag har ett stort ansvar inför andra människor, och för ett antal djur som är helt beroende av mig för sitt liv och sin välfärd. Tar jag mitt ansvar om jag litar på att förbundet sitter på en hemlig plan som snart skall börja fungera, dvs. så att rovdjuren minskar från år till år till dess att deras antal är sådant att det är tolerabelt för landsbygd, jägare och andra som berörs? Är Anders Ågren beredd att orsaka sig, sina barn och andra, stora ekonomiska och känslomässiga förluster, samt ett antal djurs liv och välfärd, på att politikerna lyckas ”lösa” vargfrågan? Detta i ett läge där INGEN kan redovisa ens den minsta lilla skiss hur det skall gå till att vända vargstammens explosiva ökning till en minskning. Tvärtom är de politiska och juridiska hindren monumentala och växande; att satsa på att en lösning kommer i tid betraktar jag snarast som grov vårdslöshet. Jag vill inte svika dem som är beroende av mig, därför har jag valt att planera inför en framtid där vargstammens explosiva ökning fortsätter, även förbi vad som nu kan anses vara biologisk bärkraft. Jag kan endast ta mitt ansvar genom att agera efter vad som är sannolikt; dvs. vargstammen får fritt fortsätta föröka sig, och EU/Rewilding Europe kommer att stödutfodra vargarna, och EU kommer fortsätta genomföra sina planer på att stora delar av Sveriges skogar skall bli obrukade skogar, och att stora delar av landet skall bli vildmark och att detta tillsammans med utsläppshandel och annat kommer att innebära gogoliska förmögenhetsöverföringar från nuvarande enskilda svenska markägare till anonyma stiftelser, kontrollerade av våra angripare med bas i andra länder. Det är den utveckling som nu pågår och som våra politiker hittills inte ens försökt bromsa, och det finns inga tecken på att en ändring är möjlig. De ekonomiska och politiska musklerna hos angriparna är helt uppenbart redan stora, likaså är vinsterna. Den ekonomiska kraften och politiska inflytandet hos oss som angrips är små, och våra förluster är stora och växande. Varje seriös analys måste utgå från att de starkaste vinner. Allt annat är en extrem högoddsare, och här rör det sig om insatser jag inte kan spela med.
  Anders Ågren menar tydligen att min analys av läget är fel. Då är frågan vilka fakta och vilka sannolika händelser Ågren kan hänvisa till som gör det mer ansvarsfullt av mig att anta att antal vargar och andra rovdjur i tid kommer att minska till nivåer som går att leva med, samt att EU inte genomför sitt skogs- och vildmarksprojekt och även lägger om sin klimatpolitik? Jag skall läsa din fakta- och historiebeskrivning med stort intresse.
  Det saknas inga rader i mitt förra inlägg, vargens explosiva tillväxt kommer naturtvunget att övergå i en implosion; för vår del blir det efteråt – dvs. för sent. Att illegal jakt blir orsak är inte troligt, knappast möjligt. Men, som för räven som blir flådd levande, kommer tiden att tyckas oss lång, och det kommer att göra ont. För Anders Åberg, som inte behöver ta något ansvar för hur utvecklingen än blir, så är det självklart gratis, och för honom gör det inte ont att gissa fel. Men för de flesta av oss som vill ha noll vargar ligger mycket i potten, och för oss är det viktigt vad som kommer att hända. Var och en som gör en ärlig analys utifrån ansvarspremisser kommer oundvikligen fram till att noll vargar är ett optimalt antal vargar, om vi vill behålla Sverige som en demokratisk och produktiv, självförsörjande välfärdsstat, och med skydd för rätt och egendom och lika möjligheter för alla. Dessvärre saknas för närvarande utsikter för en sådan ”god” utveckling inom EU.

 46. Tommy Olsson says:

  Björn Isaksson
  Jag tror inte våra politiker förstår ett smack av vare sig förvaltning eller rovdjur.
  och i ärlighetens namn har dom inte märkt på alla dessa år vad NVV står för har dom inte förstånd nog att fatta på dom närmaste 10 åren.
  Det började med Carlgren ,Erlandson och nu madam EK. Finns det verkligen mäniskor som är så naiva att men fortfarande tror på att dom har något som helst intresse att lösa Varg problematiken
  Illegal avlivning av varg kommer allt närmre och ingen ser eller låtsas om som det hotet finns
  finns det verkligen ingen organisation som har ryggrad nog att stå upp för vår Rätt?
  Demokratin är satt ur spel av Regeringen Nvv ,förvaltningsrätten och kammarrätten
  i Rovdjursfrågan. Och vi är med i spelet men spelar utan målvakt
  Det är rentav ynkligt att ingen har ryggrad nog att stå upp för sina medmäniskor

 47. Mats S Johansson says:

  Anders Åberg.

  När jag för något år sedan sa att det var jakten de var ute efter och vargen bara var deras vapen blev jag omedelbart anklagad för att vara konspiratorisk. Dåvarande styrelseledamöter i SRF m.fl. gick till motangrepp och förklarade att t.ex SRF absolut inte var emot jakt ”generellt”.
  Jag beklagar att jag genom att vara otydlig gav dem möjligheten att ”leka med ord”.
  Jag borde givetvis ha bytt ut ordet jakt mot ”den viltförvaltning där människan och jakten spelar en central roll”.

  Naturvårdsverkets tjänstemän har varit emot den svenska formen för viltförvalning sedan hippiegenerationen växt upp och blivit ekosofer (ursäkta uttrycket). ”Peace, love and free drugs” har blivit ”låt naturen sköta sig själv och allt ska bli så bra, to hell with democracy and local influence”. Precis som hippierörelsen startar det i USA. Precis som hippierörelsen tillåts ekosoferna producera sina egna forskningsresultat. T.o.m tidiga fullständigt misslyckade ekosofexperiment i USA, läs Yellowstone, används utan minsta blinkning som ”bevis” för rovdjurens roll i naturen. Inte ens personer med titeln doktor protesterar när ekosoferna bevisar vargens förträfflighet genom att först ha utrotat den (1930) för att sedan i god hipppieanda förbjuda jakt (60-talet) och låta bytesdjuren växa okontrollerat för att igen (90-talet) återintroducera den som den enda top-predatorn.
  Jag kunde ha skrivit en bok om nästa stora lögn d.v.s. rovdjursturismen, men det borde räcka med att nämna att efter att den har haft nästan 30 år på sig i Sverige utropas en ”bifirma” till ett fåmansföretag som vinnare av priset som årets turistföretag mitt i vargbältet.
  När sedan NVV tillåts sponsra sina tidigare anställda i extremorganisationer med skattemedel och SNF och SOF m.fl. behöver gemensamma fiender och symboldjur för att jaga medlemmar är cirkeln sluten.

  Hur svenska politiker kan låta det här pågå är för mig en gåta och ju mer jag sätter mig in i rovdjursfrågan desto mer realistisk ser Anders Hermanssons beskrivning tyvärr ut.
  Även om ett nytt statligt verk svårligen kan vara lika genomruttet som NVV ser jag inte hur det ska kunna ändra på det faktum att extremorganisationerna med Århus-konventionens hjälp har skaffat sig veto i alla frågor som med god vilja kan kallas miljöfrågor. Jag tror faktiskt det är det enda veto i historien som delats ut till någon som sponsras av utländska lotterier och som inte har ett uns av ansvar för det de själva gör.

  Till sist i ett inlägg som skrivits delvis i affekt.
  Jag hoppas givetvis att du har rätt när du säger att politikerna äntligen inte bara inser vad som är på väg att hända utan också är villiga att ta fighten, Björn Isaksson, men jag vill nog se det innan jag tror på det.

 48. Björn Isaksson says:

  Jo, Tommy, jag tror faktiskt att man ville det, men nu känner politikerna sig upplurad på läktaren och det är ju inget man vill skylta med.
  Men som Fredrik skriver, det finns en anledning till varför man utreder vem som ska ha hand om viltförvaltningen.
  Jag tror att det kommer en förändring, det tror jag faktiskt, men regeringen har varit naiv och okunnig och haft för bråttom med jaktbesluten när inte rätt underlag funnits på plats.
  Man har helt enkelt litat på NV, det kanske man inte skulle ha gjort.

 49. Anders Åberg says:

  Anders Hermansson.

  Nu tror jag det föll bort någon rad i slutet på ditt inlägg, men hur som helst så känns det du skriver som en total kapitulation inför en omfattande tjuvjakt. Jag kan naturligtvis inte säkert säga att det inte kommer att gå så, det finns ju en del som tyder på att du kan få rätt, men jag får ändå intrycket att just det, dvs. den omfattande tjuvjakten, är precis vad extremkramarna är ute efter. Om det händer, så drar antagligen nästa kampanj igång, nämligen den mot jakten som företeelse. Förbud mot all jakt tror jag är deras övergripande målsättning och vargen är bara ett lämpligt redskap.
  Om jag har rätt, så är din strategi förödande och den enda möjliga vägen, om man vill komma framåt, eller kunna försvara jakten, är den som SJF står för.
  Visst, just nu känns det inte som något vettigt händer och jag förstår frustrationen bland folk ute i vargreviren, men alla strider går inte att vinna snabbt och enkelt och den otålighet som du och en del andra står för kan mycket väl visa sig rent katastrofal i framtiden och spela jaktmotståndarna rakt i händerna.
  Själv tror jag faktiskt att kramarna har bränt sitt bästa krut nu och det verkar rimligt att det snart kommer en reaktion, både i opinionen och i regeringskretsar. Vargen själv lär nog hjälpa till rätt bra med det också.
  Att hålla huvudet kallt nu och låta motståndaren göra misstagen tror iallafall jag är rätt väg i det här läget.

 50. Anders Hermansson says:

  Nej, Widemo. Jag håller inte med. Om vi betraktar vad som verkligen händer på rovdjursfronten så är det uppenbart att vi är på fel väg, och det går skrämmande fort. Du kanske menar med rubriken att förbundet har en plan som så småningom skall vända utvecklingen, dvs. att antal vargar och andra rovdjur skall börja minska från år till år till dess att stammarna kommer under en nivå som är tolerabel för landsbygden och jägarna. Du ser tecken hos eukommissionen etc. Tyvärr är politiska tecken kortlivade som en dagslända och endast till för stundens smärtlindring. För mig är det uppenbart att denna nivå är noll, men nivån spelar ingen roll, så länge vi inte ens vet hur det skall gå till att stoppa tillväxten; utan fjärmar oss från alla nivåer riktning himlen, och det med allt högre fart. Nu skall jag inte upprepa alla dystra händelser, men inget, absolut inget, tyder på att antal vargar är lägre vintern 2015 än vad det är nu. Inget tyder på att de blir färre vintern 2016 än vad de troligen är nästa vinter. Så där kan vi hålla på så långt framåt som det går att gissa. Till detta kan vi lägga EU:s allmänna strävan och inte minst stöd till Rewilding Europe, avsikten är uppenbar: När vargfödan sinar i skogen så skall staten med eu-pengar stödutfodra vargar och andra skadedjur med hästar, renar, får och kossor etc. Ovan på detta kan vi lägga att vi har ett inhemskt parti, Miljöpartiet, som har ekosofi som basideologi, finns i deras partiprogram. Så, nej, vi är inte på rätt väg, och med nuvarande metoder kommer vi inte upp på vägen. För det hjälper inte ett dugg att ”börja jobba för nästa vinter redan nu, annars är det snart för sent.” Det är redan för sent, har varit för sent i många år. Vargstammen kommer att växa oss alla över huvudet, och det är den enda lösningen som står oss till buds. Och det är det vi bör planera inför; hur jakt och jakthundar skall överleva den pågående och okontrollerade vargexplosionen. För allting går över, sade räven, när han blev flådd.

 51. Fredrik Widemo says:

  Björn och Tommy,
  nu är det väl inte direkt en slump att man utreder vilken myndighet som ska få hantera viltförvaltningen, inklusive rovdjuren…

  Men visst har det tagit långt tid innan man tagit till hårdhandskarna.

 52. Tommy Olsson says:

  Björn Isaksson
  Tystnaden beror på att regeringen aldrig haft några intentioner om en fungerande rovdjurs förvaltning.
  Demokratin är i mina ögon förbrukad och med all tydlighet förlegad, det finns ingen som helst anledning att följa demokratiskt fattade beslut i nu läget.
  Naturvårdsverket, förvaltnings rätten och kammar rätten har stakat ut vägen
  med regeringens godkännande.
  skulle allmänheten agera på samma sätt skulle vårt demokratiskt byggda samhälle
  raseras på ett halvår!
  Förvaltningen av vargstamen går raskt mot samma förvaltning som i vårt grannland
  Finland. Det skall poängteras att det är det enklaste sättet för både regering och Naturvårdsverket (planerat)?

 53. Björn Isaksson says:

  Ett tillägg:
  Rätten kan inte förutsättas vara insatta i pinfärska riksdagsbeslut. Enligt deras tidigare erfarenheter hade ju verket fel som beviljade jakt. Därför behöver de tid för att bedöma om kramarnas inlaga har substans eller inte. Därav inhibitionen. Sedan är kvaliteten på NV:s svar helt avgörande. Där har jag inte stort hopp…

 54. Björn Isaksson says:

  Hej igen, Fredrik,
  Inte jag heller, men jag har i jobbet trasslat med förvaltningsrätt i snart 15 år. Det hela hänger på hur NV formulerar sitt svar. Rätten kan inte fatta beslut förrän båda parter yttrat sig. Inhibitionen beror på att rätt och motpart behöver tid för beslut och svar. Sedan tycker jag precis som du, men inhibition är en ryggmärgsreflex hos rätten, inte bara när det gäller vargjakt.
  Nej, Tommy, jag har länge sett NV som det stora problemet, det kan du se i mina debattartiklar. Nu tycker jag det borde stå fullständigt klart för varje ansvarskännande politiker att NV fullständigt struntar i vad riksdagen säger, nu satsar man dessutom 5msek på att bevisa att riksdagsbeslutet är fel. Det råder dock en ekande tystnad från politiskt håll.

 55. Tommy Olsson says:

  Björn Isaksson
  det är trevligt att se du helt ändrat din inställning bara på ett år
  tänk om NV kunde vara lika kloka
  Tommy

 56. Fredrik Widemo says:

  Nu är jag förvisso inte jurist, men jag är inte helt med på skillnaden mellan vad jag skrev och vad du skriver Björn. Jag vet att det är NV:s beslut som prövas, men deras jaktbeslut bygger på ett GYBS-intervall som riksdagen tagit och där NV sedan fastställt referensvärdet. Det fanns inte förra vintern, då den selektiva jakten överklagades. Och huruvida vi uppnått GYBS måste i allra högsta grad påverka huruvida ett beslut om jakt är förenligt med Art- & habitatdirektivet.

  En död individ kan inte återuppväckas, men eftersom populationen tillväxer så pass starkt så kommer den beslutade jakten mer än väl att kompenseras av årets reproduktion. Alltså är effekterna av jakten reversibla. Men OK, tillväxten hade kanske blivit ännu större annars. Även när det gäller inhibition bör man väl ta hänsyn till befintlig kunskap om vad ett fattat beslut kan få för konsekvenser? Eller?

  Rättspraxis sätts av högre instanser; min poäng var att det är domstolarna som nu sätter praxis, inte någon annan. Och visst var det kammarrätten som fastställde vilka som hade talerätt?

 57. Björn Isaksson says:

  Nej Fredrik.
  Så här funkar det.
  Någon begär ett beslut överprövat och beskyller därmed någon myndighet att ha fattat ett olagligt beslut med irreversibla konsekvenser. I detta fall kan inte skjutna vargar återupplivas. Alltså ska inhibition meddelas. Sedan får myndigheten på sig ett antal dagar för att bemöta beskyllningarna. I detta fall 30 sidor skrivna på juridiska och hundratals bilagor, NV fick på sig till 30/1 tror jag. Sedan ska det gå minst en runda till så att parterna får yttra sig om varandras yttrande, det är lagstiftat så. Det är inte riksdagens beslut som prövas, det är NV:s.
  Sedan ska rätten på grundval av parternas inlagor besluta.
  Praxis sätts av kammarrätt och ytterst av högsta förvaltningsdomstolen, förvaltningsrättens beslut är inte prejudicerande.
  SJFs överklagan av inhibitionen beskriver ett annat skaderekvisit än vad NV ska försvara och ska prövas på sina egna kvaliteer, en skicklig jurist som kan visa upp andra rättsfall kan säkrt få rätten på sin sida.
  Det är den praxis som är satt i det förvalningsrättsliga systemet, så är det upp till ett motspänstigt NV att visa att beslutet är lagligt. Deras intresse för den saken är ju vida bekant. De har ju satt till ett forskningsprojekt som verkar syfta till att visa att riksdagen fattat ett olagligt beslut. Valet av forskare tyder i alla fall på det.
  Med tanke på hur systemet fungerar kommer vi aldrig få vargjakt iSverige så länge NV sitter vid rodret. Det är ointressant att lyssna på vad Maria Ågren säger om att jakt är viktigt, titta på vad hon gör i stället.

 58. Fredrik Widemo says:

  Ove,
  jag har stor förståelse för din frustration och delar den delvis. Jag håller helt med om att det behövs en konsekvensanalys. Det är inte helt lätt att ordna en sådan; jag vet, för jag har arbetat en del med detta. Omöjligt är det dock inte.

  Jag ställer inte upp på att ett djur ska benämnas mördare; det kan bara människor vara. Låt oss helt enkelt inte dras med i Disneyfieringen.

  Min och vår bedömning är att det inte finns några vägar framåt utanför lagen som inte på kort och lång sikt kommer drabba oss mycket hårt.

 59. Fredrik Widemo says:

  Nja,
  visst är det så att målen inte är avgjorda ännu. Dock ska i mina ögon domstolarna rimligen ta hänsyn till att det nu finns ett fastställt referensvärde och förvaltningsmål när de tar hänsyn till om någon kan lida skada eller inte? Och så småningom när det gäller vad som är god naturvård. Nu fattades beslut om inhibition utan att det förklaras med ett ord vad man baserat beslutet på. Högst märkligt, i mina ögon. Jag anser att detta borde gjort att man dessutom beviljade prövningstillstånd från KRS. Jämfört med för ett år sedan anser jag att det finns något nytt att förhålla sig till.

  Japp, miljörörelsen och ffa SNF har satsat på detta, och har gjort det klokt och framgångsrikt. SNF har två duktiga jurister som jobbat intensivt med frågan om talerätt, samtidigt som Sverige dessutom har framgångsrika jurister vid både Uppsala och Stockholms universitet som specialiserat sig just inom detta område och är tunga även på EU-nivå.

  Jag håller inte med om att domstolarna bara följer praxis; det är de som sätter praxis. Och den lilla praxis som finns på området från tidigare mål är inte längre helt relevant eftersom vi har en ny situation med fastställda referensvärden osv.

 60. Ove Bergqvist says:

  Fredrik!

  Jag en jägare på 60 år som jagat skogsfågel sedan 1987.

  Jag har jagat skogsfågel med 3 Breton och en Vorsth som fortfarande är i livet 10 år gammal.

  Jag slutade med skogsfågel för 3 år sedan på grund av varg, för det sista jag vill är att min hund skall bli mat till vargarna.
  Jag har ett jävulsk dåligt samvete att hunden nu inte kommer ut i markerna och får göra det arbete som hon gillar bäst, hon har förlorat minst 5 år av det hon gillar som mest.

  Så långsamt det som går så kommer jag aldrig mer att få uppleva det bästa jag vet med skogsfågeljakten med stående stötande apporterande fågelhund, det var min dröm efter jag blivit pensionär.

  Men vi jägare kan hitta på andra intressen utan trevliga kompisar som hunden var.

  Värre är det för landsbyggsbefolkningen med barnen som i princip sitter i husarrest som inte kan vara ute i naturen och bygga kojor och därmed deras kreativa utveckling kommer att försvinna.

  Jag önskar en konsekvensanalys av denna mördare som vi har i våra byar, skogar, samhällen, städer, mm.

  Drabbade är Landsbyggsbefolkning, mulleskolor, jägare, dagisskolor, fårägare, renägare, fäbodar vilka dom flesta lägger ned.

  Min fråga, är det inte dags att hitta den snabbaste vägen ur detta?

  Jag är helt övertygad om att det inte är att sitta och nöta blyerts.

  Ove Bergqvist

 61. Björn Isaksson says:

  Det verkar för mig som om det bara är miljörörelsen som satt sig in i hur det förvaltningsrättsliga systemet fungerar, med viss framgång får väl tilläggas.

  Förvaltningsrätten har INTE gått på någon linje än, man har INTE tagit ställning till om jakten är laglig eller inte. Rätten har bara fattat beslut om att inhibera NV:s beslut om jakt tills man hunnit ta ställning till om NV:s beslut är korrekt eller inte.
  Ett beslut som är svårt att rätta till om det får verkställas i väntan på prövning inhiberas alltid, det gäller inte bara vargjakt utan alla myndighetsbeslut som begärs överprövade.
  Domstolarna kommer att ta hänsyn till att GYBS fastställts och att det finns förvaltningsplan, men det tar tid.
  Bland brukarorganisationerna verkar det som om samernas jurist är den enda som förstått hur systemet fungerar.

  NV:s överklagan var bara ett spel för galleriet, det fanns ingen chans att KR skulle häva inhibitionen, det vet man på NV, SNF, SRF och WWF.

  Jag skrev i höstas i någon av Gunnars trådar att det inte skulle bli någon jakt denna vinter, det stod klart för mig när beslut om rovdjurspropositionen skulle fattas i december.
  Ibland avskyr jag att få rätt…

  I och med att regeringen har väntat i sju år med att få tummen ur så blir det inget år åtta heller.

  Det är ingen idé att skälla på domstolarna, de följer fastlagd praxis. Miljörörelsen har bara utnyttjat systemet skickligt om än ansvarslöst.

  Det är regeringen som oskickligt och amatörmässigt dragit frågan i en av de mest extrema långbänkar som någonsin skådats, det är där ansvar ska utkrävas.

  Jag tycker att den kompakta tystnaden från politikerna säger mer än alla lovande uttalanden vi hört under senare år.

 62. Fredrik Widemo says:

  Håller helt med dig Björn, men med ett tillägg av ”också” i sista meningen. Att såväl jaktbeslutet som delegeringsbeslutet skulle komma att överklagas visste förstås alla redan när propositionen togs. Däremot håller jag inte med om at det var helt självklart att domstolarna skulle gå på samma linje. Sedan det begav sig senast så har GYBS fastställts och vi har en förvaltningsplan. Vilket domstolarna bör och borde tagit hänsyn till.

 63. Björn Isaksson says:

  Jodå, visst är vi på rätt väg, Fredrik.
  Att vi inte skulle kunna börja förvalta vargstammen i vinter var lätt att förutse med tanke på att beslutet fattades så sent. Sedan beslutade NV om kort jakttid, vilket inte underlättar direkt. De som begärde överprövning av NVS:s beslut gör det självklart så sent som möjligt. Även om nu Förvaltningsrätten skulle avslå begäran så har man säkert förberett väl för en överklagan till Kammarrätten och den har ju som bekant inte beslutat om fjolårets jakt ännu.
  Det jag är förvånad över är att många politiker m fl uttalade sig bergsäkert om att det skulle bli vargjakt i vinter. Det var inte svårt att se att vi skulle gå mot ännu en förlorad vinter i frågan.
  Det lämpliga är ju att vi redan nu släpper detta och börjar arbeta för att alla beslut om rovdjursjakter ska fattas i så god tid att det juridiska stöket ska hinna klaras av innan jakttiden har passerats.
  Dessutom gäller det att se till att NV verkställer riksdagens beslut och verkligen delegerar besluten till länsstyrelserna i så god tid som möjligt eftersom det beslutet också kommer att överprövas.
  Sedan gäller det att se till att länsstyrelserna fattar beslut i tid eftersom deras beslut kan överklagas till NV.
  Glöm vargjakt denna vinter, börja jobba för nästa vinter redan nu, annars är det snart för sent.
  Då sitter vi här nästa vinter och känner oss frustrerade över att riksdagsbeslut inte betyder något.

 64. Fredrik Widemo says:

  Där håller jag HELT med dig Tommy! Promille stämmer väl kanske inte, men rent kvalitativt är jag helt med dig.

 65. Tommy Olsson says:

  Fredrik
  jag förstår att du tror på och håller fast vid er linje, skam vore väl annars.
  Vad som hänt bakåt i tiden är inte mycket vi kan göra nått åt tyvärr eller som kanske
  tur är.
  Det är ibland väldigt frustrerande att se att en del mäniskor är totalt empatilösa
  att de helt saknar o vägrar ha någon förståelse med dom som är värst drabbade,
  dessutom förstår dom inte att de är Vargens värsta fiende.

  Egentligen skulle jag inte behöva bry mig eftersom vi här på västkusten är ganska förskonade från varg , bara någon vandrare som ställer till problem med jämna mellanrum
  Men jag anser att alla måste kämpa för dom som har det värst med alla tillgängliga medel

  Mitt sätt att uttrycka mig är inte inlindat i sammetstyg vare sig i dessa trådar eller i mina debattinlägg kanske någon känner sig trampad på tårna, Det är också meningen
  eftersom det jag skriver kommer direkt ur hjärtat.
  Jag är helt enkelt förbannad för att man inte tar hänsyn till mäniskor som får gå ifrån sina gårdar att dom får sluta med sin småskaliga näring och inte kan leva det liv många är uppfödda med, att dom inte kan fortsätta sin livsförning .
  Endast för att tillfredsställa någon promille av Sveriges befolkning
  som dessutom bara har vargen som ursäkt för sitt maktbegär.

 66. Fredrik Widemo says:

  Det hade jag,
  Pappa på landet. I min blogg brukar jag dock då och då förklara hur jag vill vi ska föra diskussionerna om det börjar spåra iväg. Eftersom det var en god stund sedan jag bloggade intensivt tyckte jag det var dags. I min blogg ska kommentarerna beröra ursprungsämnet, dvs inte spåra iväg alltför långt. Annars blir det omöjligt för en ny läsare att ana vad som döljer sig i tråden. Dessutom är det en diskussion som involverar mig, eftersom detta inte är ett forum utan min blogg. Och så ska inläggen förstås vara sakliga.

 67. Pappa på landet says:

  Fredrik Widemo
  Varför skriver du kommentarer om ett inlägg du refuserat. Tommy Olsson känner sig censurerad. Fanns det skäl att inte ta in Tommys kommentar kunde du väl mailat honom
  och undvikit att kommentera Tommys inlägg i den här tråden.

 68. Fredrik Widemo says:

  Just nu känner jag mig litet för desillusionerad för att orka… men du får gärna komma med på förslag på hur vi skulle förhindrat att Århuskonventionen togs av EU eller att andra organisationer överklagar. Jag vet det inte, utan försöker bara hantera de delar jag tror jag kan påverka. Inte mer idag, dock. Grrr…

 69. Fredrik Widemo says:

  Jodå Tommy,
  men det är inte helt lätta att bedöma vad som är sanning när det gäller något som skedde på 70-talet. Själv gick jag på högstadiet och började just jaga… Och jag tänker inte spekulera över vad namngivna personer gjorder eller inte gjorde för nästan 40 år sedan. När innehållet inte heller berörde ursprungsinläggets innehåll särskilt nära så såg jag ingen anledning att släppa igenom det, men hann inte maila dig om det tidigare idag eftersom jag satt i möte.

 70. Fredrik Widemo says:

  Göteborgaren,
  vi försöker skriva om saker vi gör på hemsidorna, både förbundet och Svenk Jakts, samt via Facebook och några av oss skriver här. Grundtanken med bloggen var just att den skulle spegla hur några av oss jobbar och visa vad vi gör. Jag tycker att det är viktigt att vi blir tydligare med vad vi gör, och inte minst gjort än vad vi varit historiskt. Samtidigt måste den tiden vägas mot annat, och det är väl ingen brist på obetald övertid ändå, om vi säger så…

  Det finns sjukt mycket vi vill och borde göra, helt enkelt. Och det är ett uttalat mål att vi ska börja arbeta ännu mer proaktivt. Men absolut; tar med mig det.

 71. Tommy Olsson says:

  Fredrik
  du som är en bildad man med stora kunskaper
  Borde väll inte kunna påstå att vi är på rätt väg ,idag kan man läsa att även länsstyrelsernas beslutsrätt om skyddsjakt är stoppad
  2014 års vargjakt blir med säkerhet inte av skyddsjakten är i princip omöjliggjord
  återstår är paragraf 28 som jag är övertygad kommer att ändras inom ett halvår

  Kan du vara snäll och förklara för mig som inget begriper hur detta kan vara ett steg i rätt riktning och vad du menar med det
  Vi går mot en förvaltning av varg alla Finland just nu är det den enda chansen vi har
  tack vare de så kallade miljöorganisationerna ,En infiltrerad förvaltnings rätt
  och kammar rätt i vissa andra länder kallas det koruppt

 72. Tommy Olsson says:

  Fredrik
  det är inte lätt att hantera sanningen förstår jag eftersom ni tog bort min förra komentar
  det bevisar bara en sak!

 73. göteborgaren says:

  Fredrik. Du talar om för Petter en del ba saker som ni gjort den senaste veckan. Men är det någon här som känner till vad ni gör varje vecka? Nix. Ni kanske skulle redovisa detta lite tydligare när läget är som det är. Spalta upp det på första sidan ungefär som ni gjorde med vargtagna hundar. Finns det kvar föresten?

 74. Björn Isaksson says:

  Hej Per Bengtsson,
  Jag finner det märkligt att man inte utfört någon som helst analys på vad kostnaderna blir för en utbredd vargstam, vare sig det ekonomiska eller sociala. Vi brukar inte fatta beslut på det sättet när det gäller andra områden. Då brukar konsekvenser utredas.
  De ekonomiska konsekvenserna är nog inte så svåra att beräkna, det som är svårt att mäta är de effekter det får på de berördas livskvalitet, men det kan inte vara ett giltigt skäl att inte försöka utreda det. Det borde funnits som grund för beslutet om GYBS.
  Det vi håller på med nu är väl snarare ett experiment för att se var gränsen går innan berörda tröttnar och åtgärdar problemen på egen hand, utan myndighetsinblandning. Vi behöver inte fullfölja det experimentet, det har EU redan genomfört i Finland med förödande resultat för vargstammen. Nu händer samma sak i Toscana, där man dessutom på kontinentalt manér demonstrativt placerar vargkropparna på offentliga platser. Ingen, framför allt inte vargen gynnas av en sådan händelseutveckling, men risken är stor om man konstant bortser från berörda.
  Det är precis lika illa som att jaga varg utan förvaltningsplan, där är vi eniga, men uppenbarligen har varken politikerna eller den så kallade expertmyndigheten fattat att det behövs enligt direktivet.
  Vi är helt eniga om att hanteringen av Junselevargarna är ett komplett stolligt, där visade inledningsvis NV för samerna var skåpet skulle stå, med förödande resultat. Sedan insåg verket att samexistens var omöjlig och försökte flytta vargen och till slut skyddsjaga. Beslutet överprövades av sekter som fullständigt struntar i samernas villkor.
  En riksdag kan fatta ett nytt beslut som övertrumfar tidigare riksdagars beslut, det är inget konstigt i det. Två beslut om vargjakt har fattats, 2009 och 2013, val emellan, dvs samma ordning som om vi skulle ändra i grundlagen, var det någon som skrev. Ändå kan vi inte genomföra vargjakt. Då har inte våra folkvalda och expertmyndigheten gjort sitt jobb.
  Att det inte blir vargjakt i år har inte kommit som någon överraskning för mig, dels kom beslutet för sent, dels har inte NV följt beslutet och sannolikt inte klarat hantera de juridiska delarna. Men det förutsåg jag och säkert du också för mer än ett halvår sedan.
  Sedan har vi val vart fjärde år och då kan folket avsätta sina politiker. Risken är väl stor att de som är missnöjda med nuläget oavsett vilken sida man står på i vargfrågan kommer att låta det visa sig på valdagen.
  Det finns en solid majoritet i riksdagen för att vargen ska förvaltas med jakt, så det är egentligen bara en tidsfråga innan den juridiska cirkusen är avklarad. Där har inte sittande regering skött sitt jobb.
  Vi är nog eniga om att hanteringen av vargfrågan lämnar mycket i övrigt att önska. Vi har däremot olika utgångspunkter för våra åsikter.

 75. Fredrik Widemo says:

  Nu finns det en plan, men det gjorde det inte 2010. Det är dock främst kommissionen som hängt upp sig på detta.

 76. Mats S Johansson says:

  Fredrik.

  Är det verkligen bristen på förvaltningsplan som de svenska domstolarna hängt upp sig på när de stoppar alla NVVs förslag på jakt?

 77. Fredrik Widemo says:

  L-J,
  jag håller förstås med dig. Jag tror dock Per syftar på att EU kräver en förvaltningsplan för jakt, vilket Sverige av oförståeliga skäl tagit extremt lång tid på sig att leverera. Det är en den allvarligaste kritiken, jämte att man borde spikat referensvärden för länge sedan. Då hade EU inte kunnat avfärda licensjakten 2010-2011 på rent formella grunder.

 78. L-J Kroonder says:

  Per B. ”Jag blir besviken när du tycker det är ok att jaga utan att en förvaltningsplan finns på plats. Om du vill skjuta varg innan du har ett konkret syfte eller mål med vad skjutandet ska leda till, tycker jag varken du kan kalla det viltvård eller förvaltning. Då är du helt enkelt bara ute efter att döda vargar. ”, skriver du.

  Ska man bli arg eller förvånad över det påståendet?

  Arg för att du för att du låtsas inte förstått mål och syfte och mest vill provocera utan vilja att föra debatten framåt?
  Förvånad för att du med god kunskap i svenska språket, bred fakta/dokumentsökning och
  ganska gott minne, missat målet och syftet?

  Olika intressen styr målen och i viss mån syftet. Det är ingen hemlighet att vissa vill ha noll vargar och andra kan tänka sig att kompromissa i olika grad.

  Att börja en försiktig förvaltning och se vart det tar vägen, istället för ” on/off-reglering”, vilket förhalandet i domstolar troligen kommer att leda till, hade varit en mindre polariserande väg att gå och den skulle börjat för flera år sedan.

  Man måste inte alltid spika ett konkret mål. Det går att börja ta ut en riktning och definiera målet under färden. Ju senare man är, desto fortare får man springa. det är väl därför man ska vara ute i god tid?

 79. Mats S Johansson says:

  Hej igen Per Bengtson.

  Nu har jag läst er debatt på engelska och frågan blir då till dig.

  Du skriver här: ”…det i princip inte finns några som helst likheter med hur björnstammen ”räddades” och hur SJF förhållit sig till vargen.”

  Du får ursäkta mig, men i både björn och vargfallet har SJF linje varit att tillåta en kontrollerad jakt som är mindre än tillväxten. För mig är likheterna ganska stora och definitivt större än ”inga som helst likheter”.

  Kan det vara så att du bara kommer ihåg vad du själv tycker i frågorna som diskuteras? Har du hört talas om selektivt minne? :)

 80. Mats S Johansson says:

  Per Bengtson.

  Det är bara att konstatera att vi har olika syn på hur man uppnår acceptans för ett kontroversiellt djur med stor tillväxtpotential, och när jag läser vad du skriver på SRF FB-sida ikväll så inser jag att vi står oerhört långt ifrån varandra.

  Tänker du skriva till barncancerfonden och be dem välja ut vilka barn som inte ska få hjälp?

  Uttrycket ”ulv i fårakläder” slog mig plötsligt. Undrar varför….

 81. Fredrik Widemo says:

  Per,
  bägge är golv; inget annat tillåts. Eftersom vår policy och handlingsplan säger att rovdjurstrycket ska spridas anser vi självklart inte att bara de län du pekar ut ska hysa varg. Vi har redan varg över en större yta och vi har redan fler vargar jämfört med referensvärdena. Bägge överskrids alltså redan.

  Vår upprördhet gäller kvantiteten, 30 räcker inte för att minska tätheterna i de län som har flest vargar, vilket enligt propositionen ska ske. Alltså uppfyller jaktbeslutet inte propositionens uttalade mål.

 82. Per Bengtson says:

  Fredrik, din observation att en specificering av utbredningen är samma typ av golv som referensvärdet för populationens storlek är såklart helt riktig. Däremot förstår jag inte varför det leder till slutsatsen att det därmed på inget vis är specificerat att vargen enbart ska finnas i de län du jag räknade upp. Reaktionen från SJF och många debattörer, när NVV nyligen gav beskedet om en kvot på max 30 vargar, var ju att verket obstruerade mot intentionerna i propositionen. Om nu referensvärdet för utbredningen är samma typ av golv som referensvärdet för populationens storlek, så måste det väl i konsekvensens namn även uppfattas som obstruktion om NVV fattade beslut om att referensvärdet för utbredingen överskrids? Jag hittar ingenstans i propositionen att det ena värdet ska tillåtas överskridas, medan det andra är ett i princip fast mål.

 83. Fredrik Widemo says:

  Per,
  så är det ju faktiskt inte… enligt direktivet måste vi göra vad vi kan för att en art inte ska försvinna inom det definierade utbredningsområdet, men arten får definitivt utöka sin geografiska utbredning. Därmed kan vi välja att sänka koncentrationerna i kärnområdet allteftersom vargen sprider sig till nya områden, inom ramen för samma referensvärde för populationens storlek. Det är just det är det fiffiga med att sätta ett lågt värde för såväl utbredning som populationsstorleken; det ger oss flexibilitet och möjlighet till en adaptiv förvaltning. En specificering av utbredningen är samma typ av golv som referensvärdet för populationens storlek. Och därmed är det på inget vis specificerat att vargen enbart ska finnas i de län du räknar upp. Däremot kan vi inte plocka bort vargen därifrån och stoppa alla i norra Sverige som du föreslår som ett alternativ. Det hade stått i strid med direktivet, eftersom vargen fanns där den nu fanns när vi gick med i EU.

 84. Per Bengtson says:

  Mats S Johansson, om du letar tillbaka i tiden (du brukar vara bra på det) så kommer du finna att några av de allra första kommentarerna jag skrev på SJF’s blogg var kommentarer på engelska i en debatt som Fredrik valt att hålla på detta språk. Det som diskuterades var bland annat hur SJF förhöll sig till vargen kontra hur de förhöll sig till björnen en gång i tiden. Läs denna debatt, och du kommer att upptäcka det i princip inte finns några som helst likheter med hur björnstammen ”räddades” och hur SJF förhållit sig till vargen.

  Jag blir besviken när du tycker det är ok att jaga utan att en förvaltningsplan finns på plats. Om du vill skjuta varg innan du har ett konkret syfte eller mål med vad skjutandet ska leda till, tycker jag varken du kan kalla det viltvård eller förvaltning. Då är du helt enkelt bara ute efter att döda vargar. Du kan ju leta upp undersökningar från SLU och andra ställen och hur hög acceptansen är för den typen av jakt…

 85. Per Bengtson says:

  Björn Isaksson, du och många andra klagar över att en socioekonomisk konsekvensutredning fortfarande inte finns på plats. Faktum är att både den senaste rovdjursutredningen och vargkommittens betänkande innehåller en sådan analys. Däremot kan jag hålla med om att de är väldigt rudimentära. Men vad beror då det på? Jo, sannolikt för att det är extremt svårt att definiera ingångsvärdena för analysen och därmed påvisa några som helst effekter. Du måste komma ihåg att det inte är noll kontra 400 vargar som ska utredas, utan hur mycket större eller mindre de socioekonomiska konsekvenserna blir med en stam som består av X vargar, jämfört med en stam som består av Y vargar. Dessutom måste man definiera var dessa vargar kommer finnas, det har antagligen större betydelse för de socioekonomiska konsekvenserna än antalet vargar. Nu har i och för sig regeringen i och med rovdjurspropositionen klargjort att vargarna även i fortsättningsvis ska hållas begränsade till Värmland, Dalarna, Örebro län, och områden inom nuvarande vargbältet. I och med att propositionen och NVV’s rapport till EU klargjort att referensvärdet för favorable population range sattes till nuvarande utbredningsområde, så kan vi konstatera att vargstammen även fortsättningsvis kommer hållas koncentrerad till de delar av Sverige som redan nu hyser populationen. Det gör det säkerligen lättare att få till stånd en konsekvensutreding. Vad tror du resultatet skulle bli? Skulle de socioekonomiska konsekvenserna av säg 150 vargar i Värmland vara enormt mycket större än samma konsekvenser med 125 vargar?

  Vad jag är ganska säker på att en socioekonomisk konsekvensanalys skulle visa, det är att det ur socioekonomiska aspekter skulle vara betydligt mer rationellt att göra en rockad av nuvarande läge, det vill säga stänga ute vargen från den södra halvan av landet och istället tillåta varg i norra delen av landet. Färre människor skulle ”drabbas” och de ekonomiska förlusterna skulle bli enormt mycket lägre. Vidare är antagligen betydligt fler företag inriktade på mer eller mindre traditionellt naturbete i södra halvan av Sverige än i norra.

  Hur tycker du att vi skulle agera om det blev utfallet av den socioekonomiska konsekvensanalys som så många efterfrågar? Skulle du acceptera det rakt av och rekommendera SJF att göra likaledes? Om man nu tycker att socioekonomiska faktorer är det som borde väga tyngst så blir ju det den enda rimliga slutsatsen. Dessutom skulle en sådan lösning i stort sett lösa problematiken med att den svenska vargstammen är isolerad. Motiveringen för låga nivåer är som bekant att stammen är en del av en större population, och jag tror knappast man ökar acceptansen för varg genom att flyga vargar med helikopter hit eller dit, eller till och med plantera ut djurparksvargar. Eller anser du att Junselevargen varit ett utmärkt exempel på en lyckad vargpolitik som ökat acceptansen för vargen? Så länge varg inte över huvud taget tillåts i norra halvan av landet kommer sådant bli den nödvändiga konsekvensen.

  Till sist vill jag avsluta med att konstatera att om en riskdag fattar beslut som står i strid mot de lagar som tidigare riksdagar stiftat, då tycker dels att vi har ett stort demokratiproblem. Framförallt tycker jag att ledamötena i den riksdagen ska bytas ut (och om det vore möjligt hållas ansvariga).

 86. Fredrik Widemo says:

  Petter,
  nu har vi ju faktiskt därutöver under den senaste veckan haft en debattartikel i DN (extremt svårt att få in), vi har intervjuats i Ekot och följt upp det, vi har skrivit ett överklagande av inhibitionen, vi har bloggat och vi har dessutom arbetat proaktivt med rovdjursfrågan. Det syns förstår per definition inte ännu, men sker hela tiden. Själv har jag idag till exempel suttit i möte med svenska nationalkommittén av IUCN (naturvårdens FN, typ) och förklarat hur allvarligt vi ser på utvecklingen i vargfrågan. Vi diskuterade även ingående hur viktigt det är att få in socioekonomiska aspekter, rättviseperspektivet och anknytning till lokalsamhället inom förvaltningen av naturresurser. Vilket är exakt vad vi vill uppnå i rovdjursförvaltningen. Var någon mot att vi aktivt ska arbeta för större fokus på detta? Nix.

 87. Petter says:

  En sak som förundrat mig dom senaste dagarna är hur stilla och tyst förbundet verkar vara!
  Det är ju endast du Fredrik som håller lite liv utåt sett med att faktiskt skriva lite bolgginlägg och disktuera saken! För övrigt är det ganska dålig aktivitet här på sidan, Ingen mer än du som överhuvudtaget utrycker nånting om hur förbundet arbetar vidare,Ingen som redogör för möjligheter,Ingen som försöker få oss att se andra möjligheter. Och vad sänder det ut för signaler? Personligen känner jag att ni inte har mer att ge, att det va lite ”do or die” i år. Hoppas jag har fel! Men inte ens Gunnar den store rovdjursstrategen yttrar sig i frågorna annat än om en löjlig bok som de flesta skiter i känns det som luftslottet fått pungtering.

 88. Fredrik Widemo says:

  Tommy,
  om du läser vad vi sagt om den tilldelningen av 30 vargar kan du väl inte på allvar påstå att vi ”köper den”???

  Jag har INTE sagt att vi är nöjda, men jag vänder mig bestämt mot diverse påståenden om att vi inte gjort något. Det har vi, och därmed har vi också sett hur vi gradvis fåt bort hinder efter hinder. Det har tillkommit nya, och då får vi ta oss an dem. Min bedömning är fortfarande att vi är närmare en populationsreglerande jakt än tidigare, även om vi inte är där. Vilket beror på att vi arbetat målmedvetet och strategiskt med frågan.

  Har vi satt foten rätt i varje givet tillfälle och agerande? Säkert inte. Men hur rimligt vore det att begära det i en komplex och konfliktfylld fråga som vi arbetat med så pass länge? Ser jag till de stora dragen är jag dock personligen helt övertygad om att vi gjort korrekta val under processens gång. I flertalet fall till och med i princip det enda möjliga valet, sett till vad alternativa val skulle ge för konsekvenser.

 89. Tommy Olsson says:

  Fredrik
  Vi har i vår med säkerhet 600 vargar Regeringen gör inget Nvv gör inget och SJF gör inget
  som skulle förbättra för oss som är drabbade.
  Regeringen gav NVV uppdraget där föll propositionen och det demokratiskt fattade beslutet sönder, NVV tilldelade 30 vargar ca 50 mindre än väntad föryngring
  SJF köper allt detta med argumenteringen vi är på rätt väg
  Vi går mot en massiv illegal avlivning av den så kallade Svenska varg stammen
  Detta är ni väl medvetna om trots det gör ni ingenting
  Vargen kommer att utrotas i vårt land precis som den håller på att göra i vårt grannland Finland, just pga, att ni inte gör någonting
  Men det finns en fördel med den sortens förvaltning EU kan inte göra något Förvaltnings rätten likaså.Och kammar rätten är bortmanövrerad
  Kanske är ni smartare än det verkar

 90. Mats S Johansson says:

  Nej Per.

  Jag ska svara på dina frågor även om Fredrik i princip redan gjort det.

  Jag anser, som vi diskuterat flera gånger tidigare, att en vargstam som har en potential att växa med över 30% per år och som bevisat att den i svenska förhållanden kan växa med nästan 20% per år både kan och borde förvaltas även om inte alla mål är satta. Speciellt när en del försöker sabotera sättandet av dessa mål bara för att vinna tid och antal. Jag törs också påstå att det EU-artdirektiv som du väljer att läsa på ditt sätt borde ta hänsyn till hur stor tillväxtpotential ett djurslag har när reglerna sätts. Det kan faktiskt hända att det gör det men det vet vi inte förrän alla juridiska turer är avslutade.

  Jag är övertygad om det hade ökat acceptansen för varg bland dem som blir mest påverkade och jag är förundrad över att inte du ser vad din linje leder till. Hur tror du SLUs uppdatering av svenskarnas attityd till vargen kommer att se ut nästa gång?
  Fredrik har redan nämnt björnen så den låter jag ligga.

 91. Björn Isaksson says:

  Per Bengtsson
  Jag noterar att du inte kommenterar demokratisynvinkeln, så jag antar att du är som de flesta och anser att riksdagsbeslut betyder något.
  Sedan insåg jag inte att du anser att renskötsel och varg är förenligt. De övriga stora rovdjuren svarar för upp emot 50% av dödligheten, att dessutom lägga vargen på den bördan blir slutet för den traditionella renskötseln.
  Att SJF tycker att det ska vara varg i rensköselområdet låter jag vara osagt, men frågar du berörda så tror jag du får ett annat svar.
  UNESCO kritiserar Sverige för att vi redan nu tillåter ett alltför högt tryck på urbefolkningens traditionella näring.
  Sedan finns det fler områden, nära bebyggelse som inte lämpar sig för stora rovdjur och en del andra områden vars näringar säkert skulle få stora problem av olika anledningar.
  Vid jag vill säga är att fråga är betydligt större än de genitska termer som du och Gunnar brukar diskutera. På något sätt måste människan in i bilden om vargen ska ha en framtid, det är det Naturvårdsverket och miljörörelsen fullständigt bortser ifrån.
  Annars brukar man ju när man arbetar i andra länder med hotade arter betona vikten av att involvera lokalbefolkningen, jägare och andra intressenter. Tyvärr har inte det skett i Sverige, Naturvårdsverket kör i princip över alla i sin iver att sprida och föröka vargen.
  Sedan håller jag fullständigt med dig om att regeringen, den nuvarande och de tidigare inte har gjort jobbet. Att inte producera förvaltningsplan och socioekonomisk konsekvensutredning är grunden till att vi står där vi står, det beror på politikernas brist på ansvarstagande. Men politiker ska rimligen kunna lita på expertmyndigheterna, men i NV:s fall så har politikerna varit alltför blåögda.
  De krokodiltårar som gråts på NV över den inhiberade jakten ger jag inte mycket för, NV har varit lika övertygade som jag om att det inte ska bli någon jakt i år eftersom NV inte vill ha någon jakt. Det tyder i alla fall deras agerande på.
  Det har varit alldeles för mycket snack och för lite verkstad från politiskt håll för att grundbultarna ska komma på plats.

 92. Fredrik Widemo says:

  Per,
  vi har arbetat för populationsreglerande jakt länge… att vi opponerar oss mot ännu ett bakslag av alla i följden är väl fullständigt rimligt och självklart? Vi anser självklart att vi skulle haft jakt varje år sedan 2010. Minst…

  I mina ögon hade det absolut bästa varit om man successivt satt igång sådan jakt i de vargtätaste områdena för länge sedan. Innan vi nådde bevarandemålen. Precis som vi gjorde för björnen, där vi därmed snabbt gick från konflikt och illegal jakt till en helt annan syn på björnen som resurs. Samtidigt som populationen fortsatte växa. Det hade vi kunnat börja med när vi hade 100 vargar, för att sedan svänga in mot ett bevarandemål successivt.

  Jorden går inte under, men det är många av oss som känner att vårt största livsintresse och vår livsstil är hotad. I somliga områden inte bara hotad, utan redan kraftigt inskränkt eller omöjliggjord. Personligen står jag för att jag ser en gradvis förändring över hela linjen, även faktiskt hos medlemmar och tjänstemän hos miljöorganisationerna. Däremot kan jag inte påstå att jag ser någon som helst skillnad i vargstammens tillväxt. Eftersom den är närmast konstant så förtätas stammen i de län som haft varg länge och den sprider sig till fler och fler områden. Därmed är det fler och fler jägare som påverkas negativt.

  Vi som arbetar med frågan och möter de olika aktörerna har förstås lättare att se vilka förändringar som trots allt sker. Det finns dock som sagt inga skillnader i möjligheterna till jakt eller stammens tillväxt ännu. Därmed är det fullt förståeligt att jägarkåren ifrågasätter varför inget händer, och frågan om vi egentligen gör något dyker självklart upp. Och då måste vi självklart i mina ögon vara tydliga med vad vi gör och gjort.

  Och därmed står jag gärna rakryggad och talar om att vi var starkt bidragande till att vi fick licensjakt 2010, genom att lägga fram sakliga argument för vår sak baserade på fakta. Bland annat utifrån resultaten ända från Färnamötet 2002.

 93. Per Bengtson says:

  Fredrik, återigen håller jag med dig. SJF fattar inte politiska beslut och ansvarar inte heller för de beslut som myndigheter fattar, oavsett om det gäller vargjakt eller något annat. Såvitt jag kommer ihåg har jag inte heller hållit er som ansvariga för detta. Däremot har väl SJF på eget bevåg tillskrivit sig ”äran” för att det blev licensjakt 2010. Känns citatet ”Så fick vi jakt på varg” bekant?

  Nu tycker jag i och för sig det är något fel med det. Ni är som sagt ett förbund vars primära uppgift är att värna om era medlemmar. Men du tycker alltså att det med facit i hand inte finns något som ni kunde gjort annorlunda? Att politiska partier på 4% spärren har bråttom det kan jag förstå, men SJF förlorar knappast alla medlemmar på en och samma dag. Du skriver om vikten av långsiktiga strategier i dina inlägg. Samtidigt agerar ni som om jorden omedelbart kommer gå under (eller i alla fall landsbygden och jakten) om det inte jagas varg i februari, och har så gjort de senaste fyra åren. Var finns det långsiktiga tänket i den argumentationen?

 94. Fredrik Widemo says:

  Petter,
  i dagsläget upplever jag faktiskt varken att politikerna eller NV bromsar. Men när vi hyfsat fått med dem på båten så har miljöorganisationerna lyckats hitta en ny bromskloss i form av domstolar och internationella konventioner. Den niohövdade hydran räcker liksom inte för att beskriva det hela. Men Herakles fick ju kål på den till slut…

 95. Fredrik Widemo says:

  Man kan ju vända på steken och säga att politikerna och NV inte hade tillräckligt bråttom med att fastställa referensvärde och ta fram en förvaltningsplan… vår handlingsplan bygger på de siffror som togs fram av den internationella expertpanelen vid Färnamötet för typ tio år sedan…och jag har inte sett några siffror som skiljer sig särskilt mycket i de utredningar man fortsatt göra sedan dess.

 96. Petter says:

  Självklart ska vi överklaga det va inte så jag menade kanske uttryckte mig lite fel, Menade att den utvägen för att få till en vargjakt med största sannolikhet oxå är körd! Eller?
  Nu kommer vi ju få vänta ett år till innan vi kanske men knappast troligt får chansen att jaga varg. Och med den skandalöst dåliga tilldelning NV så här långt gett oss så är väl ett rimligt antagande är att dom inte kommer med några drastiska höjningar till nästa år, och vad jag personligen tror så kommer skogen att svämma över av varg, kommer bli väldigt svårt att kontrollera stammen. Skulle vi få till en vargjakt nästa år så är det ju frågan om hundratals djur som behöver skjutas, Och som läget ser ut så känns det väldigt väldigt långsökt att det skulle bli på det viset, Och då kommer den förbannade tjyvjakten som ett brev på posten så både media och bevarandesidan får vatten på kvarnen till att fortsätta stoppa och förhala allt. Varför vill NV och regeringen + en hel massa andra försämra just min livskvalite? Är det lagligt att begränsa och diskriminera människor bara för att dom bor på fel ställe?

 97. Per Bengtson says:

  Fredrik, i princip håller jag med dig, men varför har då inte detta skett? Varför har regeringen förlitat sig på NVV’s juridiska kompetens, och ett antal gånger uppdragit åt NVV att genomföra en politik som uppenbarligen är svår eller till och med på gränsen till omöjlig att försvara ur juridiskt hänseende? Jag förstår att SJF överklagar inhiberingsbeslutet, trots att ni antagligen inser att överklagandet inte har den substans som krävs för att bifallas. Ni är en intresseorganisation och det är väl närmast er skyldighet jämtemot era medlemmar. Men jag förstår verkligen inte varför regeringen så många gånger har fattat beslut som uppenbarligen är tveksamma ur juridisk synpunkt. Jag vet att frågan inte är slutligt avgjord men bara det faktum att det finns minsta tvekan borde få dem att dra öronen åt sig, med tanke på hur segdragna juridiska processer är. Har vi riktig otur hamnar vi tillslut i ett läge där de flesta av de stora aktörerna är överens om att det är dags för vargjakt, men den jakten ändå inte kan genomföras på grund av pågående juridiska processer. Du kan inte med facit i hand ibland tänka att både SJF och regeringen kanske hade lite lite för bråttom?

 98. Anders Hermansson says:

  Ja, överklaga gärna. Men utgå från att det inget ger. Någon gång måste väl ändå förbundet komma till en konklusion om att nuvarande metoder inte fungerar. I all annan verksamhet skulle man i detta läge stanna upp och fråga sig vad det är man gör för fel. Man gör en ”haveriutredning”, och beroende på vad den ger för resultat så väljer man en ny väg framåt. Man skall inte ge upp heter det. Men jag anser att man skall heller inte stånga huvudet i en murvägg tills dess man dör. Det är dags för förbundet att börja arbeta på ett radikalt annorlunda sätt. Vilket sätt har jag ingen uppfattning om, men nuvarande policy är körd i diket, och kan aldrig fås upp på någon väg igen. Något nytt måste till, därför att situationen ”vinn eller försvinn” rycker allt närmre i takt med att vargarna förökar sig och sprider sig. Ty landsbygdens, jägarnas och medlemmarnas tålamod har en gräns.

 99. Fredrik Widemo says:

  Petter,
  ja; extremt frustrerande. Än en gång. Men menar du på fullaste allvar att vi inte ska visa vårt missnöje genom att överklaga bara för att NV inte fått prövningstillstånd? Självklart ska vi visa vad vi tycker. Vi försöker göra allt vi kan och vara så tydliga som möjligt. Att låta bli att överklaga för att någon annan inte fått PT känns väl synnerligen defensivt? Om nu beslutet hade fattats innan vi överklagade, vilket nog inte var fallet. Hur som är det viktigt att utnyttja de möjligheter som finns i systemet.

 100. Fredrik Widemo says:

  Per,
  visst finns det en hel del skuld att lägga på politikerna under årens lopp, men NV har varit minst lika flata och oföretagsamma. Då borde måhända någon hutat åt dem, men att ”2009 givit dem uppdrag att i lugn och ro gå igenom de juridiska förutsättningarna” tror jag definitivt inte hade fört oss längre mot en populationsreglerande jakt. Snarare tvärtom. Däremot borde departementen och NV på ett tidigt stadium gemensamt gått igenom exakt vad som krävdes och sedan sett till att det fanns på plats. Det hade kunnat ske för flera år sedan.

 101. Mats S Johansson says:

  Sorry Per.

  Ser nu att det antagligen är rätt antal ”inte” i din första mening, men det förändrar inte så mycket i sak.

 102. Mats S Johansson says:

  Tack för ditt svar Per Bengtson.

  Jag utgår att du skrivit ett inte för mycket i första meningen och sammanfattar hur jag uppfatter det.

  – Du hävdar att det är du som bestämmer vad som är sakligt och vetenskapligt.
  – Det är viktigare att uppnå antalsmålet snabbt än att folk får tid att anpassa sig och känna att de kan påverka sin situation.
  – Det spelar ingen roll om den djurart man diskuterar har en tillväxtpotential på 40 eller 4% procent per år.
  – Det spelar ingen roll om de djur man diskuterar är de sista på jorden av sin art eller om det finns ett hav av genmaterial att ta av.
  – Om naturvårdverket av vilket skäl det vara månde misslyckas med eller medvetet förhalar en uppgift de fått ska det unytjas maximalt av de som vill ha obegränsat med varg.
  – Juridiskt sett är det enligt dig OK med beståndreglerande jakt på dagen vargstam men eftersom regeringen klantat sig så är det OK att SRF/SNF/WWF saboterar den jakten med diverse överklaganden.

  Är det rätt uppfattat?

 103. Petter says:

  Och ännu en gång verkar vi ha sladdat av vägen!
  När inte kammarrätten ger ett statligt verk prövningstillstånd varför skulle de göra det för jägareförbundet? Kan hålla med om att den bästa vägen är den konstruktiva men är det den mest läpliga i denna fråga?? tror inte det! Den konstruktiva vägen kostar tyvärr landsbyggden för mycket, Nu är tiden så knapp om nåt ska kunna räddas i våra intressen,Om jag leker lite med siffror utifrån min egen uppfattning och kunskap så kommer vi om 2-3 år ha närmare 1000 vargar i sverige, uppskattningen idag ligger väl på 4-500 vargar i norra värmland finn åtminstone 4-5 revir varav 3 föryngringar som länstyrelsen inte godkänner och tar med i siffrorna, När vi inventerade inför förra vargjakten åkte vi småvägar i en cirkel som mätte ungefär 4mil i omkrets vi hade 16 in spår och ett ut informerade då Furuholm om detta med svaret att det är omöjligt för det finns bara 4 vargar där??? om man funderar lite över resonemangen från myndigheterna så undrar man ju hur mycket varg som mörkas i alla rapporter och siffror! Så i min egen förmodligen väldigt lilla värld så skulle jag säga att den riktiga siffran ligger nånstans 5-700 redan nu! och skulle den siffran bli officiell så kanske nåt skulle hända! Är väl ingen konst att ta politiska beslut när dom ändå inte genomförs.

 104. Per Bengtson says:

  Mats S Johansson, det finns nog inte särskilt många som inte kan tänka sig att bromsa in tillväxten så länge det finns ett tydligt och väldefinierat mål baserat på saklighet och vetenskap. Att börja bromsa lite slumpmässigt utan att veta var stoppskylten finns känns inte särskilt konstruktivt och är knappast den snabbaste vägen mot slutmålet. Det har vi sett gott om exempel på de senaste åren. Även du måste väl inse det orimliga i att börja ”förvalta” utan att först ha en förvaltningsplan på plats? Och även du måste väl rimligen tycka att ”förvaltningen” ska anpassas efter målen i förvaltningsplanen, oavsett vad det gäller? Som det har sett ut de senaste åren har ”förvaltningen” kommit först och sen har man formulerat målen efterhand för att det ska passa den ”förvaltning” som man redan fattat beslut om. Inte konstigt att regeringen gång på gång lägger krokben på både sig själva och Naturvårdsverket. Helt ärligt, tror du inte att vi haft vargjakt i år om Naturvårdsverket 2009 fått uppdraget att gå igenom de juridiska förutsättningarna och i lugn och ro, och utan konstant skiftande uppdrag och mål, fått författa en förvaltningsplan?

  Till sist vill jag apropå din fråga om Art- och habitatdirektivet bara säga att jag självklart inte är beredd att se genom fingrarna på beslut som skulle försvaga skyddet för enskilda arter, biotoper eller ekosystem. Tvärt om tycker jag att skyddet i många fall bör stärkas ytterligare, särskilt vad det gäller nyttjande och brukande av framförallt skog. Men det lär knappast hända så länge Lena Ek och Eskil Erlandsson får gotta sig i sin traditionella och gammeldags syn på till exempel skogsbruk och annat naturbruk, samtidigt som resten av världen för länge sedan insett att bara för att man alltid gjort något på ett visst sätt så innebär inte det att det är det bästa sättet. Inte ens ur ekonomiska aspekter för den enskilda skogsägaren. Men den diskussionen ska vi kanske ta i något annat sammanhang.

  Björn Isaksson, jag utgick från den policy som jägareförbundet haft de senaste åren när jag räknade ut antal vargar per kvadratkilometer. Den policyn säger att vargen ska vara jämt utspridd över hela landet. Men visst, jag borde såklart räknat bort den del av arealen som består av vatten, alltså cirka 10 procent.

 105. Tommy Olsson says:

  Mats S Johansson
  skall jag vara ärlig så lägger jag ingen vikt i det Per Bengtsson skriver
  Vi är svenskar så de flesta sitter hemma vid köksbordet o gnäller över alla orättvisor
  skulle dom gå på något möte så sitter dom tysta med blicken på sina skor.
  På detta sätt har man frånsagt sig rätten att ställa krav
  Fredrik
  det du skrev om älgförvaltningen och älgskötsel områden
  Även där knakar det rejält i fogarna allt fler jaktlag överväger lämna skötsel områdena
  av den anledningen att länsstyrelsernas regler och tilldelningar är avsevärt enklare och frikostigare. Tex ingen köns kvotering inget krav på 50`% kalv och ofta ett
  lägre arrealkrav
  Så det finns att jobba med även på den fronten
  Personligen står jag bakom SJFs mål på 150 vargar! men anser att varje individ över det målet kräver motåtgärder.
  Jag är övertygad att vi aldrig kommer under dagens numerär om vi inte tar till krafttag
  åtminstone inte på laglig väg vi kommer få se allt fler notiser om illegalt avlivade vargar
  inte bara av jägare utan folk i allmänhet det finns många sofistikerade sätt att döda vargar
  jag anser oss vara en del av skulden till detta eftersom vi inte använt oss av dom verktyg som finns att tillgå

 106. jörgen bergmark says:

  Vargfrågan kommer säkert att lösas, tyvärr kommer vi inte att ha våra folkvalda att tacka för detta. Istället så är det dom andra EU-ländernas politiker som indirekt hjälper oss när dom rakryggat står upp för sina väljare och medborgare. Det är skamligt för hela Svenska folket att ha så svaga representanter och tyvärr säger det en hel del om oss själva, och det är inte ett smickrande betyg!

  Politiker skall inte vara konflikträdda och fega, det är oansvarigt mot medborgarna och ett svek mot väljarna. Varför väljer vi sådana politiker?

 107. Björn Isaksson says:

  Ha, ha Per Bengtsson,
  Du syftar förstås på Bagdad Bob diskussionen. Den var ju ganska kul och den blev ju ännu roligare när det visade sig att mannen i fråga senare uttalade sig i media om att riksdagsbeslutet var inte så mycket att fästa sig vid, det är ju bara ett politiskt beslut.
  Jag får väl lov att säga att hans syn på riksdagsbeslut avviker från de flesta andras men kanske stämmer in lite bättre på diktaturers syn på sådant.
  I övrigt håller jag med dig om att sakliga argument är viktiga i det långa loppet och med statistik kan man bevisa vad som helst som t ex antalet vargar per kvadratkilometer. Särskilt om man bortser från att största delen av landet inte kan hysa varg av olika anledningar.

 108. Fredrik Widemo says:

  Jonas,
  den nivån är med råge uppfylld sedan länge i våra ögon, ja! Jag försökte inte återge nuläget, utan vad våra fastställda riktlinjer i form av policy och handlingsplan uttrycker. Vi är sedan länge förbi 150 individer och MVP. Därmed har vi verkat för att populationsreglerande jakt ska införas omedelbart under ett antal år, där licensjakten 2010-2011 var inledningen på detta. Tyvärr fick vi backning på det, vilket till stor del beror på att grundarbetet med att fastställa GYBS och att ta fram en förvaltningsplan inte var gjort. Nu är vi ett par steg närmare den jakt vi vill se, men inte i mål ännu. Tyvärr.

 109. Jonas Paulsson says:

  Tycker det är oerhört bra att vi börjar påtala vad som är åstakommit i olika frågor förbundet driver. Det behövs för att inte få en skev självbild inom förbundet. Jag skulle dock vilja vända mig mot en formulering som du har och som jag sett förbundet använda centralt vid flera tillfällen.

  ”att få reglera vargstammen genom jakt så snart stammen är livskraftig”

  Detta läser jag som att vi fortfarande väntar på att detta ska uppfyllas. Men enligt alla konstens regler är det väll uppfyllt sedan länge när vi passerade MVP (som är 38 individer om jag inte mins fel). Jag är helt för att vi uttrycker oss respektfullt och så diplomatiskt det går men har känns det onödigt deffensivt och kan tolkas som vi inte anser målet för jakt är nått.

  Bara en liten synpunkt i all välmening.

 110. Mats S Johansson says:

  Fredrik.

  Jag hoppas aldrig SJF ställer sig bakom samma fula metoder som alla på betraktarsidan på olika sätt och utan undantag har gjort. Jag är helt övertygad om att den konstruktiv linjen är den som vinner i längden och det kan vi tacka vargen för. Den är den enda helt ärliga i den här striden och den är sin egen största fiende. Inget samhälle har någonsin godtagit en fritt växande vargstam och det kommer heller inte det svenska att göra hur modernt, utvecklat, mer miljomedvetet, laglydigt, statistiskt korrekt eller Disneyfierat det blir.

  Jag ser i en annan tråd att t.o.m Per Bengtson äntligen inser att det är bäst att snabbt anpassa sig till situationen. Det var minsann på tiden och jäg är säker på att Tommy är storsint nog att bortse från tonen i hans inlägg. Eller hur Tommy?
  Per Bengtson, menar du på fullt allvar att det är viktigare att följa EU artdirektiv till bokstaven än att tillåta att man bromsar en tillväxt som teoretiskt sett kan vara upp mot 30%? Det är i alla fall så jag uppfattat ditt agerande/argumenterande här och på andra diskusionsforum.

 111. Fredrik Widemo says:

  Pappa på landet,
  om du läser vad jag skriver förstår du att jag inte håller med dig. Alls. Vi har i allra högsta grad riktat in oss på Riksdag och Regering (och EU). Det är så vi fått licensjakt 2010-2011 och en bra rovdjursproposition antagen. Samt resten av min lista i blogginlägget. Det är för att vi lyckats som miljöorganisationerna är så arga, inte för att vi misslyckats…

  Därmed inte sagt att vi är nöjda med hur långt vi har nått.

 112. Pappa på landet says:

  Fredrik Widemo.
  Det verkar som SJF agerar som katten som går runt het gröt. SJF har inte rundat eller plockat isär några hinder. Man käbblar med diverse organisationer på ett löjeväckande sätt. Det är Regering och Riksdag man ska rikta in sig på, eller hur?

 113. Fredrik Widemo says:

  Tommy,
  ser vi långt bakåt i historien så är jag kanske böjd att hålla med dig. Tar vi ett något kortare perspektiv så skulle jag dock säga att vad som lyft Sverige är samverkan och förståelse för att de parter som berörs är de som i samråd ska finna lösningarna på olika konflikter. De tidigare samråden inom älgförvaltningen är ett exempel, och nu har vi gått ännu längre med länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer. Jag tror detta är helt rätt väg att gå. Vi har skapat plattformar i samhället för att verkligen diskutera viltfrågor, vilket är vad som behövs. Även om vi inte riktigt funnit formerna för hur delegationerna bäst kan verka så är vi på god väg, och det tydligaste resultatet av utvärderingarna så långt är att de olika aktörerna fått större förståelse för varandras argument och intressen.

  SJF har lyckats få en lokal och regional viltförvaltning på plats. Nu gäller det att förvalta och förädla den, och där står vi inte riktigt väl rustade ännu. Men vi arbetar intensivt med saken. Genom en lokal/regional förvaltning kommer besluten i allt större utsträckning flyttas närmare dem de berör. Det kommer gynna våra intressen. Det överensstämmer dessutom helt med EU:s grundsyn att subsidiaritetsprincipen ska gälla, dvs besluten ska fattas så nära dem det berör som möjligt. Idag tillämpas den principen inte alls inom EU när det gäller rovdjursförvaltningen, i alla fall inte när det gäller Sverige. Ivrigt påhejat av svenska miljöorganisationer, för övrigt. Kommer EU kunna fortsätta att bortse från sin egen grundprincip i längden? Jag tror inte det. Även detta arbetar för oss.

 114. Fredrik Widemo says:

  Anders,
  det är helt fel att vi inte har någon plan för hur tillväxten ska stoppas. Tyvärr äger dock inte vi frågan själva, som bekant… Och inte ens när vi nu fått många politiker och tjänstemän att förstå att en populationsreglerande jakt är helt nödvändig så betyder det att alla håller med. Det finns helt klart grus i maskineriet, men det rör sig i alla fall nu. Om än långsamt. Det har blivit lättare att få skyddsjakt beviljad, och det har även skjutits fler vargar under skyddsjakt. Även om många beslut överklagats. Och nu börjar den ”administrativa” grunden som borde lagts lååångt tidigare äntligen komma på plats för att få en populationsreglerande jakt till stånd. Det obstrueras fortfarande på sina håll, men den eventuella politiska acceptansen för detta är helt uppenbart uttömd.

  Resultaten från SLU:s undersökning 2013 antyder att vi nu ser en allt snabbare kantring i allmänhetens attityder till vargen. Redan tidigare hade vi en stegvis förändring där allt färre ansåg att vargstammens storlek eller bevarandemålen var rimliga. Nu tog attityderna enligt Camilla Sandström och Göran Ericsson ett hopp ännu längre i den riktningen.

  Vi ser ett vikande stöd för vargstammens storlek, även i storstäderna, och en ökande acceptans för att reglera vargstammen genom jakt. Vilket det för all del fanns ett hyfsat starkt stöd för redan 2010-2011.Om jag hade suttit på exempelvis SNF hade jag helt klart varit nervös över den linje de driver. Jag skulle gissa att SNF:s medlemmar i stor utsträckning är med för att man känner att föreningen står upp för miljön mot beslutsfattarna och olika företag. Det blir dock mycket jobbigare om man ska stå upp mot allmänhetens vilja, och dessutom för något som kraftigt försvårar eller omöjliggör en hel del saker som man själv vill verka för. Fäbodbruk, till exempel.

  Min analys är att de organisationer som har helt orealistiska mål för vargstammens storlek, i den utsträckning de ens har några (saknas oftast, vad det verkar), kommer att tvingas backa och inse att de man måste finna kompromisser på lägre nivåer än vad de tidigare trott eller önskat. Redan idag så har både politiker och myndigheter landat närmare våra måltal än de ytterst luddiga tal som diskuteras av flera av våra motståndare.

  Men ja, det är som sagt en extremt frustrerande process… och det verkar hela tiden dyka upp nya hinder vi måste runda eller plocka isär.

 115. Tommy Olsson says:

  Fredrik
  med de riktlinjer som Naturvårdsverket lagt upp för licens jakten och den snäva tidsramen
  finns inte en chans att man klarar skjuta några 30 vargar 6-7 en mera trolig siffra
  Sjf har pratat med politiker om Vargproblematiken sedan 2001
  vart har det fört oss jo till 600 vargar i vår
  Om man ser bakåt i historien är det två saker som fört oss vanliga svensson framåt
  och det är strejk och bojkotter hade det inte varit för det så hade vi fortfarande levt i statar längor eller varit så kallade backstuge sittare
  Fredrik visst är det bra om man på ett sakligt och resonabelt sätt kan lösa konflikter av det här slaget, men det fungerar inte med mäniskor som spottar på våra ryggar
  i det läget hjälper endast en rejäl käftsmäll i form av skyhöga kostnader för staten
  Så låt polisen sköta eftersöken kostnaden för ett eftersök på trafikskadat rådjur skulle då inte stanna på 350 kr snarare 3500 kr Det skulle ge omedelbar effekt

 116. Anders Hermansson says:

  Citat: ”Jag upplever att vi är en av de organisationer som tydligast tagit ställning.”
  Ett svårbegripligt uttalande, jag tror det är ytterst få som överhuvudtaget vet vilket ställningstagande som avses. Att Jägarförbundet vill ha 150 vargar jämnt spridda över landet? Inte många uppfattar det som ”tydligast” eller ens tydligt, det epitetet tror jag de flesta ger till JRF:s krav på noll frilevande vargar.
  De största förlorarna är självklart de som skall leva tillsammans med statens vargboskap. Risken för anarki synes obefintlig med tanke på alla lagar som stiftas på löpande band för att hålla missnöjda jägare och djurägare i schack. Det är till exempel fullständigt rättsvidrigt att jag kan bli dömd till hårda straff om jag tar bössan med mig på hundpromenaden och en varg råkar ha gått eller kommer gå vid sidan om den stig där jag brukar gå. Det är frågan om ren terrorlagstiftning riktad mot enskilda jägare. Att få bort lagen om förberedelse till jaktbrott borde vara en prioriterad uppgift för förbundet.
  Som jag misstänkte så saknar förbundet plan för hur tillväxten av varg skall stoppas. Taktiken verkar vara vänta till dess att vargarna i Tyskland blivit så många att tyskarna tröttnar och skjuter alla sina vargar, eller att kommissionen skall vekna och tycka ”synd” om svenskarna och därför lindra vargplågan. Det är en förhalningsteknik och leder inte till något gott. ”Scenariot” är givet; vargarna skall få öka till dess att de får ”full ekologisk effekt”, det har varit målet hela tiden, och inget kommer att ändra det. Målet slogs fast i regeringens Göran Persson lagstiftning från 2001 och där framgår det med önskvärd tydlighet att minst 5000 vargar är vad som gällde, det har inte ändrats i senare lagstiftning, och är vad som alltjämt gäller. Politikerna behöver bara ställa upp en uppskovstrappa så att väljarna håller sig lugna. Vi uppmanas vänta på än den ena och än den andra utredningen, sedan måste vi vänta på en ny meningslös lagstiftning, därefter måste vi vänta på en ny utredning osv. Under tiden fördubblas antal vargar ungefär vart tredje år. Det går oerhört snabbt nu, och inom några år når vi den eftersträvade nivån om minst 5000 vargar. Men jakt lär det inte bli, för vargstammen skall sedan reglera sig självt genom svält.
  Debatten om GYBS och inavel är det bara att lägga ner, uppbyggnaden av en stor vargstam i Sverige har nu nått så långt att dessa rökridåer inte längre behövs.

 117. Fredrik Widemo says:

  Anders,
  jag tror liksom du knappast att vi ens får bromsa tillväxten i vinter. Men jag tror att vi med inslagen linje kommer att få reducera tätheterna inom kort. Kommissionens syn har börjat ändras, och tillväxten går bitvis snabbt i Europa nu…

 118. Dag Lindgren says:

  Rimligen är alla förlorare på den fortsatta vargcirkusen. De största förlorarna är inte de som skall leva tillsammans med vargarna men det är steget mot anarki.
  Minskat förtroende för Staten (riksdag, regering, Naturvårdsverk, förvaltningsrätt, Forskning) minskat förtroende för EU. NGO jublar men blir verkligen de långsiktiga effekterna av den tillfälliga segern positiva. Det blir mycket svårt att få varg att uppfattas om legitim när den påtvingas av EU mot politikernas uttalade vilja, och trots att Sverige satsat stora summor. Straffet mot Sverige saknar proportionalitet.
  Men det hade inte blivit annorlunda om riksdagen gått på linjen att låta Naturvårdsverket bestämma baserat på forskarnas åsikt. Först skulle det ta ett halvår för Naturvärdsverket att efterhöra forskarnas åsikt. Sedan skulle de väl åter fastna i något i stil med vad de velat hittills: tillämpa Laikre och Rymans beräkningar som ger 380 vargar men med förbehållet att det först skall ha tillförts 20.Därför skulle inte vargen bli GYBS inom överkådlig tid utan det är svält och trängsel som fått sätta gränsen. Nu finns ändå ett riksdagsbeslut på golv 270 och då är det svårt att tänka sig att det inte får effekter så småningom. Så för de som inte önskar många vargar så förbättrades läget genom riksdagsbeslutet. Riksdagsbeslutet hade inte blivit vad det blivit utan jägareförbundet. Fast detta har kostat mycket för jägareförbundet, som nu ofta demoniseras i media.

  Den största förlusten är trovärdigheten för forskningen som fått gehör för de vetenskapliga lögnarna att vargen står på avgrundens rand och orsaken är den höga inaveln och detta kan inte avhjälpas utan en stor ökning av populationen. De forskare som inte inser detta kan ju avfärdas som icke seriösa. Vad får denna syn på forskningen för långsiktiga konsekvenser? Och nu kommer vargförvaltningen inte att vila på vetenskaplig grund vare sig det blir fler vargar än om man stannar under dagens nivå. Enklast att acceptera de 270 som vilandes på vetenskaplig grund, det är ju trots allt ett förslag som stöds av många forskare varibland de som varit rådgivare till Naturvårdsverket och huvudförfattaren till EUs riktlinjer. Samt en sårbarhetsanalys med ett stort säkerhetsopåslag. Så varför inte bara acceptera det som vetenskaplig grund utan fortsätta att käbbla.http://skandulv.nina.no/Portals/skandulvny/Publikasjoner/2013-06-18 Brev till Naturv%C3%A5rdsverket ang vargens GYBS.pdf

 119. Fredrik Widemo says:

  Här var det ju ganska mycket samsyn, kan man säga…

  Det har gått ALLDELES för långsamt, och det gör det fortfarande. Jag och vi är långt ifrån nöjda! Jag menar dock fortfarande att vi gått framåt, även om vissa organisationer lyckats hitta sätt att obstruera mot demokratiskt fattade beslut.

  Inte minst har vi varit kritiska till hur NV agerat, och det har även många av våra politiker. Har vi pratat med dem? Självfallet. Det finns extremt goda skäl till man utreder vilken myndighet som ska ha hand om jakt och viltfrågor… Och när det är klart lär det också bli bättre, skulle jag tippa.

  Jag upplever att vi är en av de organisationer som tydligast tagit ställning. Så tydligt att andra inte ens behövt kliva fram så tydligt som de kanske kunnat göra, om inte någon annan stred för dem och tog en hel del badwill.

 120. Anders Hermansson says:

  Ja, man är alltid på rätt väg om man inget mål har. Licensjakten 10-11 var alldeles för begränsad för att ens på ett års sikt minska vargstammen. De ”socioekonomiska effekterna” är vare sig utredda eller har haft någon inverkan på lagstiftningen. Riksdagen har visserligen beslutat om GYBS, dock utan att det haft den minsta inverkan på antal vargar. Någon jakt lär det inte bli denna vinter. Och den jakt som är beslutad kommer inte att minska vargstammen på ett års sikt. Risken är att motsatsen blir resultat.
  Så vad har vi? Vi har en vargpolitik där knappast ens enstaka skyddsjakter kan genomföras, att genomföra en beståndsminskande jakt är omöjligt under överskådlig tid. Under tiden förökar sig vargstammen inom intervallet 19-42% årligen, dvs. stammen fördubblas vartannat till vart fjärde år. Detta är självklart ohållbart, men det är den vägen Jägarförbundet, och för den delen alla vi andra, nu rutschar utför. Det skulle vara intressant om Widemo kunde ge en trovärdig beskrivning av hur det skall gå till att åtminstone stoppa vargstammens ökning. Jag tror inte att det är möjligt, och jag tror inte att Jägareförbundet har någon plan för hur det skall gå till. Vargstammen kommer fortsätta öka till dess att föda eller utrymme sätter stopp, eller smittsam sjukdom slår till, eller att folks tålamod till sist brister och de tar saken i egna händer.

 121. Björn Isaksson says:

  Jag håller med dig, i princip. Men man blir ju en aning frustrerad över att det gång på gång visar sig att riksdagsbeslut saknar betydelse. Det som stör mig mest är dock hur obehindrat NV ser till att desarmera besluten.
  Man kan med fog ställa sig frågan om varför jägarna ska vara de enda som står upp för demokratiska värden och accepterar riksdagens beslut trots att det inte når upp till våra önskemål. De som inte anser att riksdagsbeslut gäller borde vara de som misslyckats, inte tvärt om.
  Jag anser att förbundet bör diskutera frågan med politiker för att visa på hur NV lurat upp dem på läktaren. Det här är ju ett allvarligt demokratiproblem.
  Ingen politiker kan väl rimligtvis vara nöjd med hur NV hanterat frågan? Det gäller att få dem att stå upp för sina egna beslut och inte bara låta NV styra.
  Så länge man bara ser till rovdjurensbehov lär konflikten bara eskalera.
  Det måste våra politiker förstå.
  Det är dags att vi förstår att det är politikerna som är problemet, problemet består inte i att besluten överprövas, problemet består i att politikerna hittills bara snackat och inte satt kraft bakom orden utan låter NV och dess allierade styra agendan.

 122. Anders Åberg says:

  Man förstår ju frustrationen och t.om. jag som inte jagar själv blir upprörd över kramarnas alla påhitt, men mest upprörd blir jag nog över Naturvårdsverkets agerande.
  Dock tror jag du har rätt, det här kan inte pågå så mycket längre nu, dom sätter ju det demokratiska systemet ur spel och naturligtvis blir det en reaktion på det tillslut.
  SJF kliver fram ur den här soppan som nästan den enda verkligt seriösa spelaren och ingen annan, mer än kramarna, kan väl egentligen påvisa något resultat alls i frågan.

 123. Petter says:

  Om vi ser på dom saker som ni faktiskt HAR arbetat fram så ska ni alla ha stor cred för det, Men om vi ser på vart vi är och vart vi vill/ska så är ju känslan att detta kommer ta ännu en 10års period, Och då med all säkerhet så spelar det ingen roll för då har redan vargen sett till att en levande landsbyggd, jakt och djurhållning är ett minne blott! Frågan är ju när NI tycker det är dags att lägga i en högre växel? Hur avfolkat måste landsbyggden bli?Hur många jägare måste sluta jaga? Hur många småbönder måste lägga ner innan nästa växel läggs i?

Kommentering är stängd.