Jägarbloggen

Vi är på rätt väg. Men det går frustrerande långsamt…

Vi har på kort tid sett beslut om licensjakt på varg, beslutets överklagande, inhibering av beslutet och överklagande av inhiberingen. Rena cirkusen. Igen. Därmed höjs åter kritiska röster som hävdar att Svenska Jägareförbundet inte åstadkommit något. Och borde vi inte ta till mer drastiska metoder? Frustrationen är förståelig och delas av oss alla. Men är det verkligen sant att vi inte uppnått något? Och hur hade det sett ut om vi drivit en hårdare linje?

Vårt mål är max 150 vargar, och att få reglera vargstammen genom jakt så snart stammen är livskraftig. Vi har länge arbetat långsiktigt och målmedvetet för att uppnå detta. Vår rovdjurspolicy och handlingsplan varg har haft samma utformning sedan 2008.

Sedan dessa har vi varit starkt bidragande till att vi fått till:

* Ändring av § 28 (möjligt att skjuta under pågående angrepp, innan tamdjur skadats)

* Populationsreglerande  licensjakt 2010-2011

* Ändring av § 28 (anmälan till länsstyrelse istället för polis)

* Delegering av skyddsjaktsbeslut till regional nivå

* Uppdrag att utreda de socioekonomiska effekterna

* En rovdjursproposition som tar hänsyn till de socioekonomiska effekterna

* En rovdjursproposition som tar hänsyn till jakt och användande av löshund

* Referensvärden/GYBS på en avsevärt lägre nivå än som annars hade varit fallet

* Beslut om jakt vintern 13-14

I samtliga fall är det beslut som kraftigt kritiserats av miljörörelsen, som har arbetat aktivt för att besluten inte skulle komma till stånd. När det varit möjligt har man även överklagat besluten, och där sitter vi nu i en juridisk sörja där demokratiskt fattade beslut inte verkställs.

Men betyder det att vi inte åstadkommit något? Absolut inte! Hade vi inte arbetat långsiktigt och envetet med frågorna hade besluten ovan inte fått den utformning de nu har. Även om en del av besluten inte kunnat verkställas ännu, så betyder inte det att så inte kommer ske. Min bild är att vi långsamt och gradvis ser en förskjutning mot den förvaltning vi vill se. Vi är inte där, och kanske når vi inte ända fram till våra måltal, men det går åt rätt håll. Både när vi ser till en del av besluten ovan, och hur resterande frågor nu diskuteras hos myndigheter och av politiker.

Efter att ha varit med och diskuterat detta med politiker, myndigheter och andra aktörer ett tag kan jag bara säga att jag är 100 % säker på att hårda tag hade givit ett sämre, inte bättre utfall. Även om jag förstås inte kan bevisa det. Samtidigt kan ingen bevisa att vi nått längre med hårdare nypor.

Hade vi inte arbetat konstruktivt och långsiktigt med frågan är jag övertygad om att vi haft en förvaltning helt inriktad på bevarande, med måltal på minst runt det tredubbla. Vi hade dessutom med absolut säkerhet inte haft rekordhög acceptans för jakt.

Det finns all anledning att känna sig synnerligen frustrerad över ”överklagandecirkusen”. Det betyder dock inte att vi inte uppnått något. Vi är på rätt väg, och har till och med fått kommissionen att säga att man nu går från att fokusera på ekologisk bärkraft för rovdjuren till socioekonomisk bärkraft. Det är en extremt viktig omsvängning.

Visst går det alltför långsamt och tydlighet är en dygd. Drastiska åtgärder kommer dock med säkerhet att göra att vi kör i diket på vägen mot en förvaltning av vargen med populationsreglerande jakt som ett av verktygen. Tar vi rygg på Finland med illegal jakt som förvaltningsgrepp vet ingen hur det slutar. Mer än att förtroendet för jägarkåren kommer att försämras i breda lager i samhället och att synen på jakt snabbt lär ta samma väg. Det har vi knappast råd med. Och det överensstämmer inte heller med våra värderingar.

0 Shares

, , ,

127 svar till Vi är på rätt väg. Men det går frustrerande långsamt…

 1. Fredrik Widemo 2014-02-01 kl. 05:34 #

  Jag åker till USA på en vecka, och kommer inte kunna administrera några kommentarer i bloggen. Eftersom vi redan diskuterat detta inlägg grundligt anser jag den här tråden vara avrundad.

 2. Fredrik Widemo 2014-02-01 kl. 05:30 #

  Ove,
  GYBS är satt till 270, det får vi leva med de närmsta åren. Det är alldeles för högt i våra ögon, men hade blivit ännu högre om vi inte legat i. Nu gäller det att få en delegering till regional nivå, och bra förvaltningsplaner där med rimliga mål. Vad de adderar ihop till vet vi inte ännu.

  Det är inte vi som sätter planerna eller målen, hur gärna vi än skulle vilja. Hur snabbt vi kan nå målen beror förstås på hur många vargar vi ska ha, så det är omöjligt att säga ännu. Sedan kommer förstås sådana saker som snöförhållanden påverka hur effektiv jakten blir.

  Nu gäller det att få förvaltningsmål och jakt på plats; hur lång tid det kommer ta att komma till ett ännu icke givet förvaltningsmål blir bara spekulationer.

 3. Fredrik Widemo 2014-02-01 kl. 05:22 #

  Tommy,
  förvaltningsmålen ska sättas nu, efter att GYBS är satt. Motsatsen går inte, och GYBS är definierat enbart som ett golv.

  Se Värmland för ett gott exempel på just hur det ska gå till.

  Vi har ett tydligt uppdrag från medlemmarna, vilket är det mål vi arbetat för länge. Jag delar varken din syn när det gäller var vi kommer vara om fem år, eller vilket mål vi borde arbeta för. Det är inte vi som sätter referensvärdet, utan vi får försöka få det så nära vårt mål som möjligt. Jag anser att 170 är nära 150, dvs när det gäller GYBS-spannet var vi inte långt borta. NV satte (förstås) värdet så högt som möjligt inom spannet, vilket väl knappast förvånar någon. Nu gäller det att få förvaltningsmålen (de regionala och den nationella summan av dem) att hamna så nära vårt mål som möjligt. Det är nästa steg i processen.

  När förvaltningsmålen är satta så finns det en begränsning uppåt.

 4. Ove Bergqvist 2014-02-01 kl. 00:25 #

  Om det nu blir jakt på varg år 2015 hur ser då er plan ut att komma ner i antalet 170 vargar?
  Är det på 1 år eller 20 år?

 5. Tommy Olsson 2014-01-31 kl. 20:01 #

  Fredrik
  Ja SJFs 150 nationellt vet jag naturligt vis om
  detta är ju lika omöjligt som noll
  Så någon ny siffra måste väll ha diskuterats inom SJF ,270 som lägsta antal är ju vad som gäller nu och sex år framåt och som Anton skriver det är ju NVV som bestämmer
  Hur det blir vet vi ju egentligen om nu de tre föreningarna får en prövning i EU domstolen
  Vi kommer utan tvekan vara förlorarna oavsett utfallet Regeringen har sett till det.
  Genom att sätta spannet på 170-270 som lägsta antal och ingen begränsning uppåt
  I och med att det inte finns någon övre gräns är vi förlorarna innan vi ens varit uppe i domstolen
  Ett förslag till SJF i all välmening sått ert mål på 1500 inom 5 år så kommer ni närmre sanningen och slipper tappa hela ansiktet , för där är vi garanterat om 5 år
  Och glöm inte tacka Centern för det

 6. Anton 2014-01-31 kl. 19:23 #

  Fredrik: Jag tror faktiskt att politikerna skulle känna lättnad om vargstammen sköts ned till några tiotal djur via tjuvjakt. Särskilt (S) duckade konstant för stammens tillväxt med de problem den medförde. Och nu verkar det ju bli (S)-styrd regering från och med september så vi kan nog räkna med att de vill fortsätta sitta still i båten och låtsas som om havet ligger blankt som en spegel.

  Ingen kan iaf komma och påstå att de inte blivit varnade för italiensk förvaltningsmodell. Daniel har ju här tidigare fått rejält med skäll bara för att han lyfte fram det som en risk/sannolikhet.

  Utredare har heller inte ens velat ta med det i ekvationen. Man har ju även godtyckligt på eget initiativ valt att inte betrakta socio-ekonomiska faktorer. Allt påverkas av uppfattningen att de representerar ”det goda”, likt Eric Degerbeck (EU-kommissionens representation i Sverige, han som liknar sig själv med Fantomen, ni vet).

  Att skuldbelägga SJF genom någon slags kollektiv bestraffning för omfattande tjuvjakt när ni just varnat för detsamma i flera år är ju helt vansinnigt och det tror jag inte alls på. Det är ju som att förbjuda Trafikverket att upphandla infrastruktur för att den nya vägen de byggde uppmuntrade till fortkörning.

 7. Pappa på landet 2014-01-31 kl. 17:48 #

  Henrik.
  Jag skrev förnuftiga människor !!!!