Vapendiskussionen är för snäv

, , ,
Foto Magnus Rydholm

Foto Magnus Rydholm

Just nu diskuteras Svenska Jägareförbundets vapenpolicy. Vissa jägare vill ha tillgång till vapen, som inte alltid förknippas med jakt.
Är detta något problem?
Låt mig återkomma till det. Först konstaterar jag istället att diskussionen mest handlar om teknik. Vilka kalibrar och tekniska detaljer som ska vara tillåtet. Samt att förbundets hållning ska vara emot den tekniska utvecklingen av jaktvapnen.
Som anställd på förbundet tänker jag inte ta ställning i själva frågan. Det är något som förtroendevalda i förbundsstyrelsen får göra.
Men jag tycker att vapendiskussionen blivit för snäv. Vi jägare ser fördelarna och möjligheterna med utvecklingen. Däremot tas inte alla aspekter av en frikostigare syn på teknisk utveckling med i debatten. Dessa argument kanske inte förändrar någons inställning i frågan, men utan att se på alla risker och möjligheter blir diskussionen ytlig och onyanserad.
Låt mig därför ta upp ett några argument som inte ventilerats.
Idag finns ett väldigt litet intresse hos kriminella element för jaktvapen. Dessa uppfyller inte deras önskemål. Konsekvensen av detta har blivit att de förvaringskrav vi har idag är fullt tillräckliga. Få stölder av jaktvapen rapporteras och knappt några älgstudsare används i brottsliga sammanhang.
Ifall de jaktvapen vi använder blir attraktivare i kriminellas ögon, påverkar det kraven för alla jägares vapenförvaring, även de som har en gammal Husqvarna 30-06 i vapenskåpet?
Skulle möjligheten att på laglig väg komma åt ett jaktvapen med samma eldkraft som en Kalasjnikov göra att fler mc-gäng vill ta jägarexamen? Skulle det innebära nya och hårdare krav för alla som vill bli jägare?
Kan ett förbund som står upp för hög etik inom jakten och därtill ska sätta normen för hur vi jagar över huvud taget acceptera jaktvapen för långa skotthåll? Är det den normen vi vill att nyblivna jägare ska ha? Att vi i alla lägen ska skjuta djuren.
Hur skulle allmänheten uppleva det faktum att vi till alla pris ska fälla djur? Är det bra att vilja ha snabba halvautomater i täta skogar, långhållsvapen i öppna marker? Är det den bilden av jakt vi vill förmedla till nya jägare och de som faktiskt redan idag är kritiska till jakt? Jaktetik är väl inte bara vår syn på jakt, utan hela samhällets syn?
Efter den hemska massakern på Utöya i Norge, ville en vapenutredare i Sverige förbjuda halvautomatiska vapen och licensbelägga magasin. Förbundet slogs för och lyckades få politikerna att inse skillnaden mellan olika former av halvautomater. Hur ska Svenska Jägareförbundet lyckas försvara de nya mer utvecklade vapnen efter en skolskjutning i något fjärran land? Och riskerar vi mer omfattande förbud om de vapen som används till vansinnesdåd är lika dana som de vi har på vildsvinsjakten?
Naturligtvis finns det många fler aspekter som måste diskuteras.
Ytterst är det politikerna som avgör vilka vapen vi ska ha tillgång till. Vilka lyssnar dessa på? Jo, opinionen. Vill allmänheten att det ska bli hårdare vapenregler så blir det så. Och det var inte länge sedan kraven på hårdare vapenregler figurerade på debattsidorna.
I sådana situationer tar politikerna väldigt lite hänsyn till praktiska saker som att beslutet kanske försvårar vår jaktutövning, eller drabbar några enskilda personer.
Men det kan ju vara tvärt om också. Att allt ovanstående bara är rädsla och överdriven försiktighet? Att riskerna är små och möjligheterna stora.
Min inställning är hur som helst att en så viktig fråga måste utredas noga innan man fattar beslut. Därför får debatten inte hållas för snäv.
I slutänden är det viktigaste att förbundets hållning blir den bästa möjliga – för jakten och jägarna.
Därför är jag inte avundsjuk på förbundsstyrelsen som måste diskutera och komma fram till ett klokt beslut i denna fråga. Men jag har gott hopp om att den gör det.

21 Kommentarer
 1. Raggarö says:

  Magnus, några kommentarer till en av dina ”provocerande frågor”

  ”Kan ett förbund som står upp för hög etik inom jakten och därtill ska sätta normen för hur vi jagar över huvud taget acceptera jaktvapen för långa skotthåll? Är det den normen vi vill att nyblivna jägare ska ha? Att vi i alla lägen ska skjuta djuren.”

  Vad är ”långa skotthåll”?, har jägarförbundet någon fastslagen gräns för vad ett ”långt håll” är?
  Ska verkligen förbundet sätta normen för hur vi jagar ?
  Finns det ett likhetstecken mellan jakt på ”långa håll” och oetisk jakt?
  Nu har jag jagat en del på ”längre håll” och har alltid väntat in rätt läge att skjuta ett djur, alternativt har jag sökt ett nytt, bättre läge t.ex. med vinden i ryggen/ansktet, eller så har jag packat ihop mina grejer då de yttre förutsättningarna varit ogynnsamma, detta rimmar illa med att ”alltid skjuta djuren”

  Jag är övertygad om att nyblivna jägare/jägare under utbildning skulle må bra av att förkovra sig i långhållsskytte och därtill tillhörande utrustning. Ibland undrar man över nivån på jägarutbildningen då basala frågor om ballistik och kikarsikten ställs på diverse forum.

 2. Andreas says:

  Vapen som är mer stöldbegärliga än vad jägarnas vapen vanligtvis är finns redan idag ute i vapenskåpen. Pistoler, revolvrar, AR-15-kloner och andra ”häftiga” halvautomater går redan att få licens på som sportskytt. Visst, kraven är kanske högre än för jägarexamen, men det är ingen stor grej för den som är intresserad av skytte.
  Varför skulle då kraven på förvaring öka bara för att det står ytterligare ett gevär med pistolgrepp och kanske till och med, gud förbjude, en repeter med vikbar kolv i skåpet?

  Det är lite som Doris argumentation, ”vi måste stoppa de lagliga vapnen, för när vi lyckats stoppa den illegala införseln av vapen så kommer de kriminella gå på de lagliga vapenägarna”. Jo, tjena.

 3. Tobias Hassel says:

  Just förvaringen är en ickefråga – den är nämligen inte längre en nationell fråga, den ägs av EU. Därav att vi har 3492 upp till 20 vapen (gevär) och EN 1143 Grade III över det.

  Däremot är vad som är ett jaktvapen en nationell fråga utifrån vår jakt och vårt vilt, och där har SJF en hel del att stå till svars för som jag ser det.

 4. Björn Isaksson says:

  Andreas,
  Likt Magnus avundas jag inte styrelsen som ska knopa ihop en ny policy, det är inte enkelt, men den senaste tidens debatt visar på att det är dags för uppdatering.
  Om det finns logik i lagstiftningsarbetet så kommer inte förvaringskraven att ändras på grund av ett vapens utseende. Men om vapnens eldhastighet ökar, dvs att det enkelt går att göra om en halvautomat till helautomat så kommer nog inte bara förvaringsreglerna ändras, eftersom det innebär att vapnen blir mer stöldbegärliga för folk med kriminell agenda. Då kommer halvautomaterna försvinna helt.
  Vad jag menar är att vi inte ska ha regler som kan uppfattas som godtyckliga. SJF ska står för rättssäkerhet och transparens, det gör vi ju i alla andra sammanhang. Vårt agerande kring olika tillståndsärenden har uppfattats som om de grundas på subjektiva uppfattningar om vad som är militärliknande eller inte. Yttranden från förbund och polis har framställts som om det rör sig om godtycke när man nekat licens på vapen som Naturvårdsverket har ansett vara lämpliga för jakt.
  En Hva 1640 ser ut som en bössa som användes i krig för bara 70 år sedan. Ingen anser idag att det är ett miltärliknande vapen. Det beror på att tekniken gått framåt på gott och ont, då måste även vår policy följa med.
  Alternativet är att vi beslutar om vilka gränser som gäller inte bara när det gäller vapen, utan även övrig utrustning. När jag började jaga hade vi inte radio, idag är det självklart, vilket också GPS och appar börjar vara.
  All teknik kan missbrukas och skada bilden av den etiske jägaren, se bara debatten kring björnjakten. Därmed inte sagt att tekniken missbrukas för att med hjälp av fordon genskjuta björnar som jagas av hundar med GPS vilket påstås från en del håll.

  Magnus har rätt: Debatten är för snäv, den bör handla om hur vi använder tekniken i sin helhet, inte bara hur vapen ser ut.

 5. Andreas Martinsson says:

  Björn,
  Kraven på förvaring styrs varken av utseende eller funktion utan av hur stöldbegärliga vapnen är. Jag säger inte att det blir så men OM utvecklingen av våra jaktvapen innebär att de blir mer attraktiva i kriminella kretsar så kommer kraven på förvaringen att öka. Det kommer sannolikt även att påverka storlek på vapengarderob.

  Vad tror ni? Ligger det i farans riktning att utvecklingen leder till mer stöldbegärliga vapen?

 6. MartinJ1 says:

  Denna utseendefixering från förbundet är nonsens. Det mesta vi använder vid jakt kan härledas till militärliknande attiraljer så frågan är som Björn var inne på vad SJF vill förbjuda mer pga utseende….? Vad sägs om ex ghillie suit? Jag tror inte en jägare i ghillie suit med ”militärliknande” vapen retar en jaktmotståndare mer än en jägare med tweed, kavaj, knätofsar mm med en gammal sida sida.

  Vad gäller baksidan av detta så är jag synnerligen säker på att SJF kan stå upp för jägarna så att inte godtyckligt tyckande och utseendefixering skall påverka kraven på ex vapenskåp. Bättre precision med ex anpassade kolvar, läs pistolgrepp mm ger högre etik vid jakten då det leder till minskad risk för skadeskjutning och om man å SJF vägnar inte klarar ta den debatten bör man nog fundera på om man är rätt person att representera SJF när jakten skall försvaras.

  Dessutom skall man komma ihåg att ”militärliknande” vapen redan nu ok i lagen då det vad jag vet inte finns licenskrav vid byte av stock…

 7. Björn Isaksson says:

  Så länge vi inte accepterar stora magasin, automatvapen eller halvautomater som lätt kan konverteras så ser jag inte utseendet som ett problem. Vapenförvaringen styrs rimligen inte av hur ett vapen ser ut utan av hur det fungerar.
  Det som är viktigt i diskussionen är att policyn är rättssäker, vi får besluta vilka parametrar som kan accepteras och med jämna mellanrum uppdatera policyn, vi kan inte ha svårdefinierade parametrar som öppnar för godtycke, ”militärlikt” vad är det ?Vi kan rimligen inte ha något emot pistolgrepp eller andra detaljer som förbättrar träffsäkerheten. Det är som att maximera förstoringen i kikarsikten till 4 ggr…

 8. Magnus Rydholm says:

  Låt mig vända lite på resonemanget. Om alla jägare är överens om att utvecklingen av vapen är en trend som inte går att stoppa, oavsett vad man tycker i frågan, så ställs vi inför ett antal övervägande. En sådan utveckling skulle, rent teoretiskt, kunna innebära att alla jägare måste ha bättre vapenförvaring. Är alla jägare beredda på det?
  För oavsett om vi är för, emot eller inte bryr så innehåller alla typer av förändringar såväl risker som möjligheter.
  Det brukar nämligen alltid finnas en baksida på frågan som inte är lika kul som framsidan.
  Vilka risker är ni beredda på att ta? Vilka risker är bara nonsens? Vilka bör man planera motargument och handling för att stoppa?

 9. Björn Isaksspn says:

  Smaken är som baken, delad. En del gillar high tech, andra inte. Hur ska vi se på de militärlika camouflage kläder vi använder, de är nog minst lika provocerande och lika mycket att ta på? För att vidga diskussionen;)

 10. göteborgaren says:

  Joel o björn
  Ni har nog rätt i att jaktmotståndare ogillar jakten som företeelse oavsett vilken bössa man använder. Men skillnaden är den att militärliknande vapen ger dom något att ta på, något som media kan vrida på. Man ger dom så att säga lillfingret och det borde ni veta hur det kan gå. Om nu utseendet inte spelar någon roll, varför går det då inte bra att bara använda vapen av traditionellt utförande och på så sätt undvika att sitta där och vifta med lillfingret?

 11. Björn Isaksson says:

  Om vi ska vidga debatten så tror jag att vapnens utseende och prestanda spelar mindre roll för jaktens acceptans. Jag antar, att syftet med blogginlägget är att se på frågan i ett vidare perspektiv, dvs att inte reta upp allmänhet och politiker.
  Det blir ju en konstig debatt om vi fokuserar på hur vapnen ser ut vilket förbundet gjort. Jag tror inte det gynnat förbundets framtoning att utseendefrågan dominerat.
  Hela frågan är egentligen en bisak, det viktigaste är att diskutera jaktetiken, hur blir vi bättre på att diskutera den frågan? Där har vi en bit att gå och jag välkomnar att förbundet börjat jobba på det.

  Hur skulle det vara om vi fokuserade på att få ner antalet ”statistiska jaktbrott” som jag brukar kalla det? Om någon kör på ett rådjur och inte anmäler det till polisen så rubriceras det som jaktbrott, om en varg hittas död, så rubriceras det som jaktbrott eftersom vargar inte dör naturligt.
  Här skulle förbundet driva frågan om korrekt rubricering på eventuellt begångna brott, med statistik är som bekant möjligt att bevisa vad som helst, vad gör vi i den frågan?

  Om nu någon skulle vilja jaga rådjur med en Benelli MR1, så har det ingen som helst betydelse för acceptans av jakten som företeelse. Det är inte vapnens utseende som stör jaktmotståndarna, det är jakten i sig.
  Om vi gamla gubbar tycker att allt ska vara som det alltid varit så är det inget som hindrar att vi jagar i slips och tweed, med gamla hanbössor och använder Gyttorps röda i papphylsa. Men låt dem som inte är uppvuxna med gamla vapen och traditioner använda de nya teknikerna. Är det något som retar jaktmotståndare och gemene man så är det ”herrgårdsjakter” med folk i snobbiga kläder.
  Överutnyttjandet av tekniken sitter inte i vapnens utformning, den sitter i hur vi använder radio, gps, appar och fordon. Här finns det verkligen möjligheter att överutnyttja tekniken och halka in på fel sida om den etiska gränsen.

 12. Joel says:

  Anders Hermansson, människorna med den ideologin du beskriver försöker motverka vår livsstil oavsett om förbundet har en vapenpolicy som är emot pistolgrepp eller ej. De hatar mänskligheten som fenomen, speciellt de som äter kött, och ännu mer specifikt de som jagar, vilka verktyg vi använder spelar ingen roll, de hade arbetat emot oss även om vi använd musköter så tycker inte förbundet ska kräla för några enstaka fascister.

 13. Jan Rissanen says:

  Att bara göra detta till en fråga om etik, moral, normer och behov för jakten är att förenkla frågan. Jag älska att jaga men jag gillar även att skjuta på långt håll på tavla och plåtmål. Ska jag tvingas söka lisencer på 2 separat vapen, gå med i 2 olika skytteklubbar och därmed öka mina utgifter? Jag behåller hellre min garderob så liten som möjligt och investerar pengarna i bra arrende och ammunition. Det vore helt klart en fördel att bara ha en lämplig långhållsbössa med bra ergonomi och rätt kaliber.

  Enligt min erfarenhet så skjuter jägaren med tvivelaktig etik på långa håll oavsett vilken bössa han har. Ser inte hur det skulle ändras genom förmynderi. Då får man jobba på andra sätt dvs med värderingar.

  Skulle vi applicera samma sätt att tänka på bilar och motocyklar så skulle alla motorfordon ha en maxhastighet på 120km/timmen. Det räcker ju trots allt för att göra jobbet.Dessutom skulle sportbilar och snabba motorcyklar försvinnna pga bra extra bra vägenegenskaper och sportigt utseende. Detta skulle spara fler liv och miljön än vad något begränsning på jaktvapen kan.

 14. Anders Hermansson says:

  Joel, vad du skriver är rätt. Men grundproblemet ligger i förbundet tro på att rätt policy är att hålla sig under antijaktrörelsens ”radar”, vilket dock är omöjligt eftersom djur-, natur- och miljöskyddarna av trosskäl vill ha bort jakt som fenomen. Att ”icke dräpa” är en gammal tanke, som Arne Næss gav en framgångsrik form genom sin djupekologi (ekosofi), och tillhörande åtta trossatser. Dessa ”budord” går ut på att oberoende av mänsklig nytta så har allt liv ett egenvärde, människorna har inte rätt att begränsa biologisk mångfald, dvs. vi har inte rätt att dräpa ens växter, samt att antal människor måste reduceras för att mångfalden skall kunna bestå, etc. För de troende – och de är många – bidrar varje enskilt liv till mångfalden. Endast jakt på djurens villkor i syfte att upprätthålla eget eller andras liv är tillåtet; i stort sett all modern jakt blir med detta synsätt en ”synd” mot en människor överordnad ”natur”. Växter och djur får ätas på ”naturens” villkor då det är nödvändigt för att upprätthålla annat liv – men skogsbruk annat än till livets nödtorft är synd. Miljöpartiet har ekosofiska budord som grund för sin ideologi och är därmed ett ekosofiskt parti. Förbundet tror att det går att komma under den ”ekosofiska radarn” med anpassning, dvs. med till jaktmotståndarna anpassad rovdjurs- och vapenpolicy, med försiktighet i blogginlägg och extrem censur av kommentarer, med pekpinnar till jägare om hur de skall bete sig etc.; exempel är förbundets förhållande till Naturskyddsföreningen, WWF, IUCN, förbundets avvisande av all kritik, förbundets bekämpning av vad de kallar ”nollvisionärer”, och nu aktuell vapenpolicy. Men det finns knappast några historiska belägg för att anpasslighet fungerar i längden. Tvärt om brukar anpasslingar föraktas, och till slut gå under, eller revoltera på grund av ett allt hårdare förtryck. Respekt måste förtjänas, och respekt kräver att man öppet står för sina åsikter och gärningar. Jägarna och jakten förlorar en väsentlig möjlighet till detta genom förbundets bristande förståelse för hur Internet fungerar, samt hur och varför förbundet måste ha en professionell närvaro på nätet och i nätets fora.

 15. Joel says:

  Det jag försöker påvisa i delen om precision är att argument du försöker ta upp som risker kan appliceras på vapnen vi redan använder idag så antigen har ni fel policy idag och borde arbeta för att vi ska gå mot vapen med sämre precision, eller sluta hyckla och använda det som ett argument mot vapen ni tycker är otäcka.

  Vad gäller vapen med militärt utseende använder du själv tekniska argument i som att Kalashnikov skulle ha högre eldkraft, tekniska argument som är felaktig bemöts enklast med korrekt fakta.

  Det jag skriver om angående precision är inte en teknisk fråga utan en etisk, förbundet ska arbeta för att jägare ska ha bästa möjliga precision i sina vapen för att minska onödigt lidande för djuren.

  Du har en liten poäng med att man lockar enstaka mindre seriösa när man kan ha ett vapen som ser ”häftigt” ut, men dessa människor tycker nog vapen är så häftigt att man skaffar en traditionell modell och modifierar så den blir ”häftig”. För den typen av människor är det ända licensen reglerar är hur vapnet ser ut när det levereras för det krävs ingen högre kompetens för att byta en stock eller magasinbrunn.
  Eller skaffa de vapen under skyttelicens eftersom vapnen vi diskuterar är tillåta till det ändamålet redan idag, gör man de blir förbundet åsikt ointressant för icke insatta personer ser vapen som vapen oavsett va det står på licensen.

 16. Magnus Rydholm says:

  Joel. Jag vet vilka fördelar dessa vapen har. Jag har läst och hört argumenten flera gånger. Men jag saknar fortfarande att dem som vill ha dessa vapen, också reflekterar över riskerna. Om man ska ändra förbundets riktlinjer måste man vara klar på vad detta innebär. Därför tror jag – oavsett vilken åsikt man har – detta måste komma fram. Om mina försök till att provocera fram risker och möjligheter bara leder till att jag får mer teknisk diskussion så har jag misslyckats med bloggen. Mitt syfte var att bredda debatten, inte förlänga den befintliga.

 17. Joel says:

  ”jaktvapen med samma eldkraft som en Kalasjnikov ” visar ju förbundets okunskap rätt tydligt, en Browning BAR har betydligt mer eldkraft än en civil variant av ”Kalasjnikov” AK47, en AK47 hade varit ett klass2 eller väldigt klent klass1 vapen om det var tillåtet för jakt i Sverige medans BAR finns i allt från klass2 till väldigt mycket mer potenta klass1 kalibrar än va 7,62×39 är. Är det magasinet ni är rädda för så försvinner många idag tillåtna halvautomater då stora magasin ofta finns som tillbehör helt lagligt.

  Det andra argumentet om att det är något tvivelaktigt med att folk vill ha vapen med god precision på långa håll är ju bara dumt, inte att folk vill ha vapen med god precision, det är jättebra ur jaktetisk synpunkt utan er hållning.
  God precision sörjer för ett bra skott när det väl gäller, en jägare med normalt förstånd och jaktetik förstår att bara för du har ett vapen som har precision ut till 700-800m ska du inte skjuta ett djur på de avstånden, det vet all seriösa jägare hoppas jag. Det finns mycket mer än vapnet som påverka om du träffar eller inte t.ex skyttens förmåga, yttre förhållande som man kan ha koll på när man är på banan men inte i skogen, dina nerver, tiden kulan är i flykt vilket är tid då djuret kan flytta sig vilket i sin tur ger en dålig träff, begränsad möjlighet till uppföljningsskott, min poäng är att bara för t.ex Remington 700 eller tikka T3 är god för ett skott på långt över 250m skulle jag aldrig ta ett så långt skott under jakt, ofta avstår jag även på 120m om inte förhållandena är perfekta, men jag vill ha bästa möjliga precision i vapnet för att ta bort den felkällan.

  Dessutom är det så att har du bra precision på 100m har du bra precition på 500m i en normal jaktkaliber. Givet av hur geometri funkar ger ett vapen som skjuter en minutvinkels spridning på 100m även en minutvinkel på långa avstånd, förutsatt att kullan fortfarande har energin nog att vara i flykt och stabil vilket är fallet för de flesta vanligaste kalibrarna som t.ex 6,5, .308W, .30-06, 7mm Rem, 300 WM….. ja ni förstår poängen, de flesta moderna klass1 kalibrar.
  Så antigne propagerar ni för att vi ska ha vapen med inbyggt dålig precision, då även vid korta avstånd, det ni ska driva då är att vi går till kalibrar som ursprungligen utvecklades för svartkrut typ .45-70 eller 40-60 Winchester för då är precision ganska ganska begränsad, eller så accepterar ni att vapen med god precision är något positivt för jaktetiken då det ökar chansen till en bra träff oavsett avstånd.

  Er rädsla för de ”farliga” svarat vapnen med pistolgrepp är till viss del emotionell, jag håller varken med eller förstår rädsla, men det är baserat på känslor vilket alla har rätt att ha så ni får tycka dom ser läskiga ut, sorgligt bara att ni tvingar era åsikter på medlemmarna.
  Ska ni attacker ”otäcka vapen” kan ni väl åtminstone erkänna att det är på emotionell bas och inte använda påhittad fakta som att en civil Kalashinkov skulle vara farligare än något att halvautomatiskt klass1 vapen med samma magasinskapacitet.

  Attacken på precision är jag än mer kritisk till och tycker ni ska upphöra med omedelbart då ni går emot era egna etiska riktlinjer där ni är tydliga med att man ska göra vad man kan för att garantera ett bra snabbt dödande skott som minska lidandet för djuret,

  Ni får ursäkta eventuella felskrivningar då detta skrevs på telefonen i all hast

 18. Björn Isaksson says:

  Det vi får passa oss för är att ha en vapenpolicy som uppfattas som om den bygger på godtycke. Vi har någon skrivning om pistolgrepp som känns väldigt otidsenlig, omsluten pipa med möjligheter att montera tillbehör såsom lampor och stöd. Militärliknande, vad är det?
  Dessa funktioner är endast ägna att öka träffsäkerheten, det är sannolikt en anledning till att de flesta tillverkare, exempelvis Blaser idag erbjuder vapen med dessa attribut. Den av oss rosade TV-serien ”På jakt med Lotta och Leif” visade Lottas Blaser med pistolgrepp. Förbundet borde gått i taket över ett sådant vapen om man varit trogen sin policy.
  Det jag vill påtala är att vi har en policy som verkar lite godtycklig och riskerar rättsäker behandling av licensansökan. Sådant ska vi inte medverka till.
  Personligen har jag en blandning av bössor med plastkolv och bössor med träkolv och riklig gravyr på metalldelarna. Jag skulle inte vilja ha en klass 2 bössa som ser ut som en MR 1, den är ful. Den passar heller inte för den jakt jag håller på med. Men jag kan tänka mig att den kan passa för rådjursjakt med drivande hund i terräng där skotthållen överstiger 20 m. Den omdiskuterade sniperbössan skulle jag inte vilja kånka på ens om jag fick betalt, men han som ville ha den skulle kanske jaga bergsfår i Kaukasus, vad vet jag.

 19. JOGB says:

  All material- och teknikutveckling är av godo, om hårdvaran utvecklas och förbättras så att det blir lättare att fälla ett vilt så är det naturligtvis bra. Och med ”lättare” menar jag inte att jakten som helhet skulle bli enklare utan att materialet fungerar bättre i själva skottögonblicket. Ja tack till utveckling av funktion, precision, användbarhet och säkerhet.

  Ickefunktionell design däremot är en annan fråga. Jag ser ingen som helst anledning att designa ”coola” jaktvapen eller jaktvapen som imiterar en AK47 exempelvis. Vad är det för töntar som söker sådana vapen? Jag hoppas att det aldrig blir tillåtet att jaga med något som ser ut som en militär automatkarbin. Den designen är anpassad för något helt annat än att jaga älg med löshund. Det är den dag jakten kommer i andra hand, och vapnets ”coolness” har huvudrollen. Det är inte jakt. Det är vapenfetish. Sen spelar det ingen roll att man inte rånar en värdetransport med ett jaktvapen. Om vapnen ser tillräckligt ”onda” ut så är de mer stöldbegärliga vad andra än säger. Punkt.

  Och nu säger jag INTE att en studsare ska se ut som en HVA från 50-talet.

  Dessa människor som tycker att alla andra ska skita fullständigt i hur deras bössor ser ut – försiktighetsprincipen. Har ni glömt den generellt eller är den bara löjlig i just detta sammanhang? Flytta till USA vettja.

 20. Magnus Rydholm says:

  Martin. När man bloggar så ingår det att utmana och provocera. Eftersom få verkar vilja diskutera riskerna med generösare vapenregler så lyfter jag upp några risker. Allt för att få debatten att bli bredare och mer nyanserad
  Jag vet fördelarna med dessa vapen. Det är inte mig ni ska övertyga. Jag är ute efter en sund och klok debatt om risker kontra fördelar. Då tillför även sådana här blogginlägg något som förbundsstyrelsen kan läsa och ta till sig.

 21. MartinJ1 says:

  Skulle vilja se den dag som mc gäng får licens på vapen när vanliga Svensson jägare idag har svårt att få licens om man ex kört rattfull…

  Min största kritik mot SJFs vapenpolicy är att den inte är förutsägbar utan i vissa delar vilar på tyckande. Hade velat se en tydlig policy där gråzoner och tyckande i möjligaste mån tas bort till förmån för tydliga klara regler.
  Behöver jag påminna om rovdjursdebatten där SJF anklagar andra för att föra en oklar linje baserat på ej faktabaserat tyckande som leder till en icke förutsägbar förvaltning? I vapenpolicydebatten är det just nu SJF som står för ett ej faktabaserad tyckande….

  Sen anser jag att de framsteg inom vapenutveckling som innebär att jägare kan avfyra bättre skott som ökar chanserna till ett direkt dödande första skott skall tillåtas. Om det råkar innebära att man även lättare kan skjuta på längre håll eller att minskad rekyl gör att ett eventuellt andra skott lättare kan avfyras så ser jag det som att det är etiskt korrekt att tillåta då oavsett vad man tycker om jakt så kommer alla hålla med om att de djur som dödas skall dö med minimalt lidande. Kan marginalerna ökas för att minimera lidande för de djur som dödas så är det något SJF enligt mig inte säga nej. Hur vore det att få mot sig Dvs SJF säger nej till att minimera lidandet för viltet?

Kommentering är stängd.