Är det billigt eller dyrt?

Foto Magnus Rydholm

Foto Magnus Rydholm

Det är dags att betala in medlemsavgiften till Svenska Jägareförbundet. Men är det billigt eller dyrt? Och vad får jag för de 600 kronorna? Satt och tänkte lite på detta. Då kunde jag konstaterade att jag är medlem i ett antal föreningar.

Fiskevårdsförening: 300 kronor. Här stödjer jag arbetet och får egentligen ingenting tillbaka.

Fotbollsklubben: 400 kronor. Får ingenting av klubben. Barnen har slutat spela, men jag stödjer verksamheten för att de gör bra saker för de unga.

Gymmet: Detta drivs som en förening. Kostar 100 kronor i medlemsavgift, som inte ger någonting tillbaka. För att få träna måste man avlägga en träningsavgift på 1800 kronor.

Skjutbanan: Kostar 200 kronor, vilket ger mig möjlighet att använda denna.

Vad får jag för de 600 kronorna som jag betalar till Svenska Jägareförbundet? Jo, jag får elva nummer av Svensk Jakt, försäkringar, rabatter, jakttabell, hemsidor med nytta och nöje, utbildningar, information och mycket annat. Därtill får jag en drygt 100 personer som arbetar för jaktens bästa. Jag roade mig med att specificera 15 bra medlemsnyttor som förbundet har bidragit till – i år:

1 Vargjakten. Förbundet letade genom FACE upp en EU-dom som hade avgörande effekt för Kammarrättens beslut. 44 vargar fälldes.

2 Ändring i föreskrifter från Jordbruksverket som underlättar blodspår, gräva ned slaktavfall, slaktavfall i åtlar, troféer av djur.

3 Mårdhundsprojektet utsett till ett av de 13 bästa projekten inom Life Nature projekten av EU-kommissionen.

4 Topp 100 av alla webbsajter i Sverige. Vilket gör att vi får ut våra budskap i samhället.

5 Stopp för skyddsjakt på älg i Västerbotten. Markägare har regelmässigt begärt och fått skyddsjakt. I år sa Länsstyrelsen nej, med hänvisning till att det ska lösas under ordinarie jakttid.

6 Ändringar av vapenregler runt instickspipor med mera.

7 Jaktfrågorna är viktiga för politikerna. Miljö- och Jordbruksutskottet vill ha tillkännagivande från riksdagen om att återuppta vissa delar av jaktlagsutredningen, ha vargjakt och andra saker som vi också vill.

8 Återbetalning från Trafikverket retroaktivt till Viltvårdsfonden. Pengar har tagits till eftersök mellan 2010-2014, utan att pengarna har betalts in.

9 Riksdagen vill förenkla för åtelkameror. En fråga som vi drivit hårt.

10 Justitieutskottet vill ha snabbare handläggning av vapenlicenser, vilket vi kämpat för under lång tid.

11 Skyddsjaktsbeslut på säl. Flera delar i besluten ändrade efter våra synpunkter. Bland annat jakt i inventeringsområden, ökad tilldelning, jakt från båt (motor igång) med mer.

12 Älgfrode (simuleringsprogram för älgförvaltningen) ska användas av alla länsstyrelser.

13 Jakt utomlands godkänns som argument för vilka vapen du ska få licens för.

14 Skyddsjakt på vikarsäl införs.

15 Överlåtelse av ammunition vid lån av vapen och vid försäljning. Regler ändrade som underlättar och inte kräver särskilt tillstånd.

Det finns givetvis fler saker som förbundet bidragit till. Saker som leder till att jakten och viltvården blir bättre. Svenska Jägareförbundet har också lyckats stoppa ett antal förslag från myndigheter och politiker som inte varit igenomtänkta och som skulle kunna få negativa konsekvenser. Sådana segrar kan vi aldrig berätta, men dessa är ofta viktigare än de saker som medlemmarna märker av.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera: När jag är med i en förening så stödjer jag den med medlemsavgiften för att den gör något jag gillar. Vad jag får tillbaka blir sekundärt.

Men samtidigt kan jag inte komma på en enda förening som genererar mer medlemsnytta än Svenska Jägareförbundet. Kan du?

Är det då billigt eller dyrt? Vad jag tycker är nog ganska självklart.

 

 

 

 

2 Kommentarer
  1. Magnus Rydholm says:

    Leif: Torbjörn Lövbom som är ytterst ansvarig för frågan har sagt att förbundsstyrelsen ska utvärdera vapenpolicyn. Detta kommer att ske i närtid om jag förstått frågan rätt. Vad resultatet blir får vi vänta och se. Men jag har gott hopp om att det blir ett klokt beslut.

  2. Leif says:

    Överlag håller jag med dej. Jag tycker att Jägareförbundets arbete är viktigt. I tider som dessa kanske just lobbyverksamhet och kunskapsresursen är viktigare än någonsin.

    Men det finns smolk i bägaren. Jag tycker inte om att Jägareförbundet, genom sin vapenpolicy, råder polisen att vara betydligt mer restriktiv i licensgivningen än vad jaktlagen och ansvarsmyndigheten Naturvårdsverket anger. Det blir riktigt konstigt. Speciellt när argumenten är så subjektiva som de är. Hade det funnits objektivt uppsatta kriterier hade det varit en annan sak men nu råder vad som kan uppfattas som ett fullständigt godtycke.

Kommentering är stängd.