Mer positivt än på länge

,
Foto: Magnus Rydholm

Foto: Magnus Rydholm

Har du märkt hur media behandlat jakten den senaste tiden? Har du lyssnat på någon riksdagsdebatt om jakt på sistone? Om du gjort det har du märkt att de allra flesta signalerna i samhället är positiva. Så såg det inte ut för några år sedan.

 

För en tid sedan diskuterades jakten i riksdagen. Det fanns inte ett enda parti som talade om inskränkningar eller förbud. Istället försökte partierna övertrumfa varandra i att hylla och betona värdena av jakt och viltförvaltning. Det finns naturligtvis enskilda politiker som har en mer kritisk syn, men min spaning ser till en mer övergripande trend.

Därtill har ganska många kändisar kommit ut som jägare. Statistiken över personer som tar jägarexamen visar på en stadig ökning. Kvinnorna i jakten blir glädjande nog fler.

Mediedebatten kring jakt är även den positivare än på länge. Viltkött förekommer i vart och vart annat matprogram, och efterfrågan på viltkött i affärerna ökar. Sammantaget har detta lett till att acceptansen för jakt är rekordhög.

Ser man tillbaka ett antal år var klimatet i riksdag, press och samhälle helt annorlunda. Så fort storstadsmedia skrev om jakt var det någonting negativt som lyftes fram.

Men så har det inte varit den senaste tiden. Sammantaget pekar dessa tecken mot att samhällets syn har förändrats. Vi hade sett tendenser, men märkte det tydligt för över ett år sedan. Först i olika undersökningar och sedan i media. Nu är det så tydligt att alla borde märka förändringen.

Men vad är det som skett?

Naturligtvis är det många saker som samverkat och skapat denna situation. Men det går inte att komma ifrån att Svenska Jägareförbundets målmedvetna arbete har spelat en viktig roll. Vårt enträgna arbete för att skapa opinion för våra frågor, samt att samhället ska se jakt och viltförvaltning som ett klokt sätt att vårda naturen och djuren har fått gehör. Att jakten också skapar samhällsvinster har blivit mer känt. Mångfalden, folkhälsan och mycket annat gynnas av att vi skördar lite av naturens överskott.

Det är alltså genom långsiktigt arbete och balanserande argument – som vunnit stöd i breda lager i samhället – vi varit med och skapa denna positiva situation. Notera att det inte är en persons förtjänst utan hela organisationens gemensamma arbete. Därtill leder de positiva signalerna från alla håll i samhället till att skapa en uppåtgående spiral av intresse. Nu gäller det att vårda detta.

För acceptans är bräckligt och ömtåligt. Vi kan inte luta oss tillbaka och njuta av situationen. Istället måste vi tålmodigt fortsätta nöta på. Vi måste bygga vårt arbete och våra argument på ett sätt som gör att samhället ser allt positivt vi gör och står för.

Allting bottnar nämligen i att allmänheten förstår och gillar det jägarna gör. Och det verkar den göra just nu.

 

9 Kommentarer
 1. Mats S Johansson says:

  Magnus,

  jag lyssnade på debatten i Riksdagen idag om biologisk mångfald och jag är nog inte lika optimistisk som du försöker få det att låta. När jag hörde inledningsanförandet från det största partiet i regeringen blev jag helt kall.

  Jag var beredd på att föreningar som Svenska Rovdjursföreningen skulle utnyttja den senaste Rödlistan i rovdjursdebatten, men Johan Büsers (S) vinkling om björnens och lodjurets nya placering på Rödlistan måste ändå ta priset.

  För mig verkar det som att det socialdemokraterna sagt i jaktfrågor de åren de varit i opposition varit rena lögner.

  PS. Varför har det blivit så tyst om fjälljakten? Passade inte Buchts svar SJF eller har han inte svarat?

  Var så god lyssna den som törs!

  http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201MJU12

 2. Lars Dahlén says:

  Hej Martin.

  Nu är detta forumet inte riktigt rätt forum för att diskutera Twitter så jag slutar med detta inlägget.

  Vad som har diskuterats inom flera partier (Inklusive mitt eget) är att frågor som visserligen är stora men egentligen inte parti skiljande tar väldigt stor plats på twitter.
  Vi tar vissa saker som självklart, tex ser de flesta av oss det självklara i att alla människor har lika värde oberoende på ras,kön, tro eller sexuell läggning, det är så självklart att det är egentligen ingen politisk skiljefråga, det är tex inget politiskt parti som säger att kvinnor är mindre värda.
  Med andra ord så ger det inte så många röster att driva dessa frågor i riksdags val något (FI) inte minst har märkt.
  På twitter däremot så är fortfarande en väldigt stor fråga oberoende regering inte minst p.ga det är en stor fråga Globalt .

 3. MartinJ1 says:

  Lars tror du inte att en anledning till att dessa twitterstormar inte är lika förekommande nu är att vi bytt regering? Det är ju lättare att peka finger åt satan (läs alliansen och i synnerhet moderaterna) än gud (läs framförallt miljöpartiet). Mao personerna bakom dessa twitterstormar och även de som får stormen att nå mer konventionell press vill inte gärna stöta sig med det parti de sett som frälsningen. Det är vad jag hört en övervikt för MP och V bland journalister….

 4. Lars Dahlén says:

  Man skall givetvis inte undervärdera SJF:s arbete men det är inte endast jakten där den har börjat komma ett uppvaknande.

  Det skedde lite olika saker under förra året, en sak som ställde till ett ganska stort internt rabalder inom (MP) var vår nuvarande miljöministers infantila språkbruk under Gotlands veckan.
  Pratet om ”Vita heterosexuella män” var inte populärt, hon fick väl förstå att grundarna av MP var just ”Vita heterosexuella män” av bägge könen.
  Bl.a. detta uttalandet har lett till en intern vänsterdebatt angående ”Twitter oppositionen”.
  Det har framförs att anpassningen av språkbruket till twitter & till frågorna som drivs på twitter har gjort att vänstern inklusive MP helt enkelt har tappat kontakten med verkligheten.
  Det går att se att frågor som var väldigt stora innan valet pratas det knappt längre om, tex var olika människors sexuella rättigheter något som det skrevs dagligen om i dagspressen.
  Det vanligt förekommande ordet ”Twitter storm” förekommer knappt idag längre.

  Man har helt enkelt funnit att frågor som är kontroversiella på twitter inte är kontroversiella ute i samhället jakten inkluderat.

  Här har givetvis SJF:s arbete haft ett mycket stort värde.

 5. Björn Isaksson says:

  Lars iakttagelser är helt korrekta, men det förtar inte SJF:s idoga arbete mot politiken.
  Man kan även ana att saker och ting hänger ihop, vi har en extremt snabb urbanisering och nu kommer reaktioner på det. Mjölkböndernas situation har hamnat på den politiska agendan. Det finns paralleller till jaktens betydelse för en levande landsbygd. Vargfrågan är inte längre enbart en jaktfråga när både hästar och sällskapshundar börjat hamna på vargarnas meny.
  Sent ska syndaren vakna, men bättre sent än aldrig.

 6. MartinJ1 says:

  Delar analysen att just nu är det vind i seglen och kunskap vinner över tyckande.

  Något jag funderat över det sista är utgången av valet. Alliansen med stöd av SD kan nu i opposition kräva mer och vara mer högljudda än när de var i regeringsställning. Misslyckas de nu så är det ju regeringen som bär skulden då de själva i opposition inte har lika höga krav på sig att uppfylla sina vallöften.

  Som exempel kan nämnas nyheten att ”Riksdagen kräver fortsatt jakt på varg”. Det är något som oppositionen drivit igenom medan MP och V men även S vilka tidigare sagt sig vara positiva till vargjakt…. reserverat sig mot beslutet i utskottet. Kom ihåg det nästa gång S säger sig vara positiva till vargjakt och helst pressa dom redan nu i frågan om de ändrat ståndpunkt sen valspurten.

 7. jörgen bergmark says:

  Magnus Rydholms iakttagelser är helt korrekta, men jag delar Lars Dahlens analys.
  Journalisterna och politikerna har inte gått i takt med folket i dom här frågorna.

  Inte så konstigt kanske när dessa grupper verkar ha gjort allt för att skärma av sig från verkligheten, men roligt att se att dom kanske håller på att vakna till.

 8. Lennart Andersson says:

  Lars D,

  Vilket lysande analys. Rätt på varje punkt. Jag kunde inte ha skrivit det bättre själv. Skutan går åt rätt håll men låt ändå fortsätta att driva våra frågor, synas som jägare i positiv inramning osv.

 9. Lars Dahlén says:

  Tror faktiskt inte att det är opinionen som har skiftat eller att samhället blivit mer positivt till jakt.
  Det är att svensk journalist kår har upptäckt är att den massiva opinionen mot jakt & vargjakt i synnerhet inte existerar & heller aldrig existerat.
  Journalister gillar att vara hjältar och hjälte blir du inte genom att stödja den förlorande sidan.

  Det har hänt ett antal saker under det senaste åren fått dem att inse detta.

  För det första så har det blivit alltmer uppenbart att EU inte tänker ingripa mot Svensk vargjakt.
  Att enskillda EU-tjänstemäns uttalanden får stå för dem inte för hela EU-kommissionen.
  Att de drivande juristerna i EU-kommissionen mot vargjakt fått nya arbetsuppgifter på grund av sina knytningar till SNF.
  Att SNF driver vargfrågan med pengar från naturvårdsverket inte från sina medlemmar.

  Man har insett att jägarkåren inte består av 350.000 grevar & baroner utan mest av vanligt folk.
  Man har också insett att jägarkåren & medlemmar i jägare organisationerna till stor del är röstberättigade till skillnad från medlemmarna i SNF.
  Man har även insett att denna kår i stort sett röstat rött så man angriper sina egna.

  Sedan kom den stora chocken, (MP) gick inte fram i valet utan bakåt .
  Den andra chocken, det finns ingen stor opinion i (S) mot vargjakt, tvärtom.
  Journalist kåren tagit förgivet att uppfattningarna inom (S) var de samma som värnare organisationerna.
  Det har inte varit något trevligt uppvaknande för dem.

Kommentering är stängd.