Örnarna tunga i USA

,

havsorn lyfter2

Örnar har inspirerat många organisationer och till och med nationer, som valt dem till symboler. Därmed är det många som engagerar sig i förvaltningen av örnarna. Foto ©: Niklas Liljebäck.

Förra veckan var jag inbjuden till en konferens om effekter av ammunitionsbly i USA. Mitt uppdrag var att ge en bild av hur vi hanterar miljö- och hälsoeffekter när det gäller blyfrågan i Europa. Efter konferensen kan jag konstratera att vi hanterar precis samma frågor och resultat, men att vi prioriterar helt olika. Det gäller både vilka frågor som är viktiga och vad vi försöker göra åt de problem som finns. Här gäller det att tänka sig för, så att inte vårt anseende tar stryk.

I princip kan man säga att det finns fyra huvudsakliga problemområden när det gäller bly i ammunition: spridning av bly i mark och vatten, förgiftning av änder, förgiftning av rovfåglar och bly i viltkött. Alla fyra områdena är hyfsat väl undersökta på båda sidorna av Atlanten.

Spridning av bly i mark och vatten och miljöeffekter av detta är välbelagt inom skjutbanor. Så länge man inte har vatten som rinner från skjutbanor till omgivande delar av landskapet sprider sig dock inte problemen. Detta är därmed ingen särskilt het fråga någonstans.

Änder plockar liksom många andra fåglar i sig småstenar som används för att mala sönder maten i muskelmagen. Finns det blyhagel på grunda bottnar och stränder så kommer änderna att plocka i sig haglen i tron att det är stenar, och förgiftas sedan successivt allt eftersom haglen mals ned. Problemet är välbelagt. För att hantera problemet införde USA på tidigt 90-tal ett förbud mot blyhagel i våtmarker. I Europa träffades en motsvarande överenskommelse inom African-Eurasian Waterbird Agreement, där 71 stater samarbetar om förvaltningen av sjöfågel. Trots överenskommelsen är det dock fortfarande många av länderna som inte infört lagstiftningen. I andra länder är det många av jägarna som inte följer blyförbudet. Detta har retat upp EU-kommissionen, som lagt ut utredningsuppdrag för att se om man kan förbjuda blyhagel helt. Enbart för att lagstiftningen försinkats och att vi jägare inte skött oss på en del håll. Detta är alltså ingen het fråga i Sverige eller USA, men väl i andra delar av EU. Och därmed kan den komma att påverka oss. I onödan, kan jag onekligen tycka.

Rovfåglar kan också få i sig ammunitionsbly. Detta sker troligen främst genom att de äter räntor och slaktrester, men kan även ske genom att rovfåglar finner påskjutet vilt som inte återfunnits av jägaren. Värst utsatta är de arter som gärna äter fallvilt, och olika rovfåglar är olika känsliga. Mest påtagliga problem har det varit i Kalifornien, där kondoren nästan utrotats helt. När man införde totalförbud mot bly i både hagel- och kulammunition inom vissa områden sjönk dock blyhalterna snabbt hos rovfåglarna. I Europa är det framför allt i Tyskland och Sverige som man visat på motsvarande problem för havsörnen. Även om det går bra för havsörnen i Sverige så har 22 procent av de havsörnar som kommer in som fallvilt förhöjda blyhalter. Fjorton procent har dödliga blyhalter. På motsvarande sätt går det bra för den amerikanska nationalsymbolen bald eagle. På populationsnivå, vill säga. Olika undersökningar visar att 20-30 % av örnarna dör av blyförgiftning, och att det är den viktigaste dödsorsaken. Detta var det helt överskuggande diskussionsämnet på konferensen i USA.

Bly i viltkött då? Den frågan aktualiserades faktiskt första gången just i Minnesota där konferensen hölls, men diskuterades nu knappast alls. En av örnförvaltarna jag pratade med beskrev det som ”a flash in the pan”, dvs motsvarande att få en ”klick” med ett skott som annars borde givit god effekt. Det är inte så att man från myndigheterna förnekar att det förekommer bly i viltkött eller att det kan ha hälsoeffekter. I USA får man dock varken sälja eller överlåta viltkött, och bly i viltkött ses därmed som något som bara berör jägarna. Jag misstänker att den skillnaden är en viktig anledning till att bly i viltkött inte diskuteras mer.

Finns det något vi kan lära oss av vad som sker i USA? Jag är övertygad om det. I många stater försöker miljöorganisationer och myndigheter få till anpassningar eller lagstiftning för att minska de negativa effekterna på främst örnar. I samtliga fall så bromsar ammunitionstillverkarna och olika skytteorganisationer dock effektivt alla former av lagstiftning mot bly genom olika överklagandeförfaranden. Man driver stenhårt linjen att så länge det inte finns några negativa populationseffekter på örnarna så ska man inte behöva ta hänsyn till dem. Med andra ord så är det ointressant om individer dör en plågsam död genom blyförgiftning, så länge populationen inte minskar. I det här fallet ökar den till och med, och då finns väl ingen anledning till åtgärder?

Men vad får det för konsekvenser för jägarkårens anseende? Och vem får fritt spelrum att ta initiativet i debatten? I Kalifornien har en av de mest jaktfientliga organisationerna just lyckats få igenom ett beslut om totalförbud mot bly i ammunition. Alla viltförvaltare jag talade med var helt överens om att det potentiellt var helt förödande på sikt att dessa organisationer får sådant inflytande. På min fråga om det inte var troligt att de fått det inflytandet just för att vi inte tagit ansvar för vår verksamhet även när det gäller hur individer påverkas var man lika överens…

Jag får relativt ofta höra mer eller mindre sofistikerade konspirationsteorier om hur alla forskningsresultat och utspel i blyfrågan bara är förtäckta angrepp på jakten i sig. Självfallet kommer jaktfientliga organisationer använda den ammunition de kan. Precis som vi gör, för övrigt. Men vi behöver väl inte förse dem med ammunition helt i onödan?

Vår rekordhöga acceptans för jakt i samhället vilar helt på vårt ansvarstagande och vårt förtroende. Jag tror ingen aktör skulle vara så oklok att man hävdade ”det finns så många havsörnar att det gör inget om en del plågas till döds” här. Samtidigt har de rekommendationer vi tog fram 2009 för att komma till rätta med problemen ännu inte givit någon effekt, troligen för att alltför få följer dem. Här måste vi bättra oss, som jag ser det.

Samma grundprincip gäller för all vår verksamhet: tar vi inte ansvar så släpper vi makt och inflytande över jakten. Det vore extremt oklokt med tanke på alla olika förändringar i samhället.

Sarkanal

Röntgenbild av kött som skurits bort runt sårkanalen från ett vildsvin skjutet med konventionell blyspets. De ljusa prickarna är blyfragment, som räcker för att exempelvis döda flera örnar om slaktavfallet inte tas om hand korrekt. Foto ©: SJF & SVA.

Fotnot: Här kan du hitta förbundets rekommendationer för att minimera risken att bly sprids i naturen eller hamnar i ditt viltkött.

36 Kommentarer
 1. Tommy Olsson says:

  Kokillen
  Håller med om att sammarbete lönar sig.
  Men eftersom jag blivit rejält bränd av dessa muppar på en tidigare fastighet
  då gällde det Berguv som jag själv var med och vakade över mot dåtidens ägg plundrare
  skall man städa skräp o ölburkar efter dom så får det hellre vara
  Nu är väll inte alla sådana, det finns säkert dom som är seriösa men Nix den chansen tar jag inte igen.

 2. Björn Isaksson says:

  Hmm,
  Sitter här med blykärnan från en Alaska plockat ur bogen på en gris, manteln satt i skinnet. Jag använder bondade kulor och där ser man inte det här fenomenet.
  Samtidigt läser jag i vår lokaltidning att MP:s pragmatiska lokalpolitiker blir utmanövrerade av den mer aktivistiska delen av partiet. Det är sannolikt den falang som stödjer Leander och andra lite mer hårdföra radikaler som fullständigt struntar i landsbygd, samer, hundar och jakt.
  Det är nog viktigare än vad man först kan tro att vi tar frågan på allvar och försvarar våra möjligheter att använda blyammunition. Slarvar vi med det och inte blyhalten hos rovfåglar sjunker kommer blyet att försvinna fortare än vi hinner säga kopparkula. Sedan kan man tycka vad man vill om kablar och bly i marken, men det är sällan ett problem, inte ens på skjutbanor.

  Vi vinner inget på att bara sätta oss på tvären, vi har mycket större möjligheter att lyckas behålla blyet om vi reagerar med huvudet i stället för med ryggraden.

 3. Anders Åberg says:

  Våra örnar skall vi vara glada(ursäkta skämtet) för, inte bara för att dom är härliga att skåda, utan också för den roll dom spelar i ekosystemet. Tänk bara på alla dessa skarvar som invaderar varenda liten pöl, havsörnen är nog deras enda naturliga fiende. Vi människor får ju av någon obegriplig anledning bara skyddsjaga dom.

 4. kokillen says:

  På vår jaktmark har vi en utfodringsplats för örn med tillhörande gömsle,som dom så kallade ”mupparna” sköter om det fungerar alldeles utmärkt,samförstånd och samarbete är alltid det bästa.

 5. Fredrik Widemo says:

  Tommy,
  alltid magnifikt med örn. Såg själv kungsörn två dagar i rad i veckan, vilket inte är ofta. Kul!

 6. Tommy Olsson says:

  Fredrik
  Idag såg vi en av havsörnarna som häckar vid en sjö på vår jaktmark
  magnifik fågel och det paret vill vi naturligt vis skall få överleva
  Dom tar säkert en del av våra Svenskharar och några kid men det är
  det värt när man får se dem bara på några meter
  var detta är tänker ingen tala om, för vi vill inte ha besök av en massa naturmuppar
  o fågelskådare i vår jaktmark
  Förmodligen skulle det krylla av sådana likt loppor på en hund om det kom ut

 7. Fredrik Widemo says:

  Vi ser större, inte mindre behov av jakt Tommy. Ur samhällets perspektiv. Därmed gör jag inte alls samma bedömning som du, under förutsättning att vi sköter oss inom samhällets satta ramar och mål. Samt inte minst etiska normer.

  Det finns de inom MP som är mot jakt, men inte alla. Ännu, i alla fall. Låt oss gemensamt se till att vi inte får ett riksdagsparti som enhetligt är mot jakt.

  Vi är på inget vis undfallande. Och inte heller oinsatta eller blåögda nog att tro att vi själva bestämmer över jakten. Så var det kanske för femtio år sedan, men inte idag. Därmed måste vi ta hänsyn till vad andra tycker om vår verksamhet, även om en del inte gillar det.

  Nu tycker jag vi har tragglat detta grundläggande förhållningssätt till vår verksamhet nog.

 8. Tommy Olsson says:

  Fredrik
  det är bra att vi tar ansvar, och inte bidrar till ytterligare miljöförstörning
  det hade varit ännu bättre om miljörörelsen gjort samma.
  Att just blyförekomsten i den ammunition vi använder skulle vara målet
  för MP, vet alla att det är bara ett steg att ta bort jakten som företeelse
  i vårt land
  Om något eller några år är vi förpassade att jaga utomlands eller jaga
  hägnat vilt det kommer dessutom vara allt för dyrt för vanliga mäniskor
  Detta Fredrik är resultatet av att vara undfallande mot våra belackare

 9. Fredrik Widemo says:

  Tommy,
  kopparkulor är inte dyrare än bondat, vilket mer än hälften av de svenska jägarna redan använder.

  Jag ser det inte som att vi ger dem ett finger, utan tvärtom som att vi INTE gör det genom att agera proaktivt och ta ansvar.

  .308 är inga som helst problem, men 6,5 är det helt klart. Hamnar vi där så måste vi finna en lösning på detta, helt rätt.

 10. Fredrik Widemo says:

  Mr Straightpull,
  jodå jag har sett den och var på plats när den presenterades. Och när alla de andra tyska studierna presenterades, i deras dåvarande form. Den generella slutsatsen från dem som arbetat med de olika projekten var att den stora skillnaden ligger mellan konventionella blykulor och andra kulor. Skillnaderna mellan bondade/hård blykulor och kopparkulor är däremot inte så stora. Samma sak gäller rikoschettrisken. Vi får se om de jobbat vidare med dessa delar nu i mars.

  Så länge man går ner i kulvikt dvs upp i hastighet märker jag ingen avgörande skillnad mellan bondade och koppar, men jämfört med kulor som fragmenterar mycket finns det helt klart en skillnad. Dem har jag dock redan slutat med själv för att säkerställa djupverkan och minska köttförstöring.

 11. MrStraightpull says:

  Fredrik,

  vet inte om du sett denna http://www.bfr.bund.de/cm/343/feldstudien-der-berufsjaeger.pdf . Rätt så intressant studie – 4 gånger längre flyktsträckor för vildsvin med blyfri ammunition. Kopparkulor är nog helt ok för plains game – hårt motstånd – många spårare – gott om plats. För europeiskt vilt verkar kulorna inte så väl lämpade minst sagt.

  Glöm inte att MP kommer att se varje närmande från jägarna i denna fråga som en seger – när väl kopparkulorna är det enda som kommer att få användas – då kommer man att skrika om jägarnas skadeskjutningar. Tro mig!

 12. Tommy Olsson says:

  Fredrik
  Det är helt okej för min del att vi använder annat än bly i vår jakt ammunition om inte försämringar som tex mer skadeskjutningar Blir resultatet

  Att däremot tro att miljörörelsen stoppar med detta är mer än blåögt
  dom är ute efter jakten som företeelse
  Räck dem fingret och inom kort har dom käkat upp hela handen

  En annan viktig del är ju priset på alternativ ammunition
  till min 9,3-62 ligger priset på ca 46 kr st var hamnar priset på Kopparkulor?
  kommer 6,5-55 och 308 kunna klassas som klass 1 vapen

 13. Fredrik Widemo says:

  Björn,
  koppar är bättre ur ett miljöperspektiv, tveklöst. Däremot inte ur ett ballistiskt perspektiv. Dock är det bara att inse att vi hamnar i en situation där vi måste väga de olika materialens fördelar mot varandra. Bly är idealiskt på flera sätt, men inte alla.

  För de flesta tillämpningar finns det redan alternativ som fungerar, men de har i de flesta fall precis som blyet någon eller några nackdelar. Det gäller bly, koppar, stål, vismut och tungsten/molybden.

  Tyskland ligger långt fram när det gäller forskning på detta, och deras slutrapporter kommer presenteras i mars. Återkommer i ämnet efter det…

 14. Björn Isaksson says:

  Vad är alternativen, som jag förstår är det möjligt gå över till blyfria kulor till studsaren, men är alternativen miljömässigt bättre? Jag har jaktkamrater som gått över till kopparkulor och är helnöjda med det. Men koppar är väl sådär i miljöhänseende?
  Volframhagel är ett alternativ som man kanske kan använda för rådjur mm. Dyrt, så det är knappast ett alternativ för fågeljägare.
  Om blyet förbjöds, vilka effekter kan man vänta sig på skadeskjutningsandelen?
  Om blyet förbjuds, kommer det att utvecklas alternativa projektiler snabbt?
  Jag är nog inne på Mats linje om att sätta ett datum då blyet ska vara ute, då finns det möjlighet att klara en utfasning. Men det behöver nog presenteras forskning på vad alternativen innebär både vad avser miljö och etik.

 15. Fredrik Widemo says:

  Mr Straightpull,
  ja jösses…

  Det viktiga som jag ser det är dock inte den lilla skara som är helt jaktfientliga; dem omvänder vi aldrig. Det helt centrala är att vi ser till att de inte får mer inflytande över allmänheten, politikerna och därmed vår verksamhet. Det sker mest effektivt genom att vi tar ansvar så att den stora gruppen som inte jagar men idag är positiva till jakt fortsätter att se oss som ”the good guys”. Vi har massor med goda argument och bra verksamhet att visa fram, så detta fixar vi om vi arbetar målmedvetet med att visa hur vi brukar den biologiska mångfalden hållbart. För att använda naturvårdstermer, vilket behövs här. Även om exempelvis rovdjursfrågan är tung och frustrerande så finns det flera strömningar i samhället som är positiva i det långa loppet.

  Vi har precis motsatt läge mot vad som är fallet i Tyskland, vilket vi måste vara extremt rädda om. Attityder kan ändra sig fort…

 16. MrStraightpull says:

  Widemo, du har naturligtvis rätt i att vi skall använda fakta. Tyvärr kan man konstatera att jaktmotståndarnas ideologiska fanatism är blind för fakta – snarare är lögnen deras bästa vapen i den grönröda medievärlden av idag.

  Lite off-topic men ändå så talande är följande lilla historia från Tyskland: http://www.wildundhund.de/home/8097-wegen-elefantenjagd-versetzt

  Mest intressant är är de sista två styckena – här av vi alltså tyska versioner av MP, V och S som uttalar sig…

  En liten travesti på vad europeerna tyckte om vikingarna – men ack så passande: För MPs raseri, bevare oss, milde herre Gud! Bäst och skaffa knäskydd – lär bli många timmars böner…

 17. Fredrik Widemo says:

  Mats,
  en ny och hårdare syn på bly som reproduktionsstörande ämne av högsta riskklass inom EU kom så sent som i december.

  Vi arbetar hårt för att anpassad hantering ska räcka. Samtidigt är det mycket riktigt så att vi måste fundera över vad vi har för alternativ om vi får ett förbud.

 18. Mats S Johansson says:

  Fredrik.

  Jag tror faktiskt det bästa vore att redan nu sätta ett datum för ett totalförbud för bly i ammunition. Det gör att diskussionen dör omedelbart och för alla inblandade borde det vara lättare att ha något fast att förhålla sig till istället för att leva i osäkerhet.

  Datumet ska givetvis sättas så lång fram att man har tid att ställa om och eventuellt skriva om klassningsregler för ammunition som en gång skrivits för blyammunition och innan de nya kulkonstruktionerna vi sett de senaste åren ens fanns som idèer.

  Jag tror inte det finns en chans i havet att bly någonsin kommer att klassas som ofarligt igen och varje dag som frågan diskuteras flyttar jaktmotståndarna fram sina fronter. Jag tror dessutom jag kan lova att vilket argument för blyammunition vi jägare än framför ska jag, om jag var intersserad av det, kunna klara att vända emot jägarna och jakten som företeelse.

 19. Fredrik Widemo says:

  Tommy,
  det funkar förstås inte att rättfärdiga blyförgiftning som relativt enkelt kan åtgärdas genom anpassad hantering eller val av ammo med att vad samhället ser som en nyttig verksamhet också dödar några örnar. Här jämför vi inte jakt med vindkraft, utan jakt med blyammo utan att anpassa hanteringen med vindkraft. Jag har jobbat mycket med vindkraft och har många kritiska synpunkter, men den logiken går inte hem. Speciellt som man tar störst hänsyn just till örnar vid placeringen av verken.

 20. Tommy Olsson says:

  Fredrik
  hur många örnar dör vid vindkraftverk ? för örnarnas väl och ve borde även dom förbjudas
  alla miljoner bilbatterier som finns i naturen konservburkar flaskor bilvrak
  Alla sulfa behandlade djur som lantbrukarna häver ut efter dom avlidit
  skall våra vilda fåglar och andra djur klara sig utan störning
  är det hög tid att förbjuda människor på jorden
  personligen har jag besökt en plats där man bedriver fågelskådning
  Man kunde likna den med en mindre avfallsanläggning
  seriösa människor!

 21. Fredrik Widemo says:

  Vi nöjer oss med att sträva efter att miljö- och hälsoeffekter ska vara försumbara. Blyhagel över fastmark ger bara problem vid extrema jakttryck. Våra rekommendationer som jag länkade till i inlägget räcker som jag ser det för att nå våra mål och för att kunna stå upp för vår verksamhet.

  Personligen tycker jag att kopparkulorna funkar tillräckligt bra för att fördelarna att inte behöva fundera över extra renskäring, räntor och avfall överväger.

 22. Tommy Olsson says:

  Fredrik
  skall vi minimera risken av att blyrester hamnar i naturen så är det ju ett måste att förbjuda blyhagel och inte använda det alls.
  när det gäller djur som är skjutna med kula finns det två möjligheter
  ett att totalförbjuda bly även i dessa eller passa det skjutna djuret i slaktboden
  samt att bränna resterna i särskilt anpassad ugn
  där blyet kan tas tillvara eller lämnas på särskild anpassad station
  Som sagt sila mygg o svälja elefanter

 23. Fredrik Widemo says:

  Fjollträsk,
  du blandar samman två helt separata frågor. Självklart har vi synpunkter på hur stora stammarna av våra örnar ska vara. Det betyder dock på inget vis att vi tycker att det är bra eller försvarbart om vår verksamhet gör att örnar dör en utdragen och plågsam död. I synnerhet som det med enkla grepp går att minska den risken drastiskt. Vi diskuterar regelbundet örnstammarnas storlek och deras påverkan, men eftersom det inte rör sig om ett jaktbart vilt anser vi med absolut självklarhet inte att vi genom vår verksamhet ska reglera dem. Annat än möjligen genom att viltvård ger starka stammar av byten även för örnarna.

  Eftersom du nu vet att genomskjutna räntor och slaktavfall från blyskjutet vilt innehåller bly, och att det förgiftar örnar, hundar, vildsvin eller vad som nu kan få tag i det så är väl terminologin ganska enkel och rak, eller hur? I synnerhet om du försöker sätta dig in i hur resten av samhället ser på vår hantering av räntor, vilket var vad jag diskuterade.

  Örnar flyttar så långt de behöver, vilket beror på tillgången på föda och vädret. Visst finns det en del som flyttar ut ur landet, men jag är övertygad om att det är en mindre andel. När det gäller en del av våra mindre rovfåglar ser det annorlunda ut.

  Skräntärna är ett exempel på en art som man tror påverkas negativt av örnarna, och just nu har vi problem med en havsörn som tar fjällgäss.

 24. Fredrik Widemo says:

  Jag ser ingen uppenbar parallell, Tommy. Du kan för övrigt lika litet som jag bevisa vad som skett om SJF tagit en annan hållning till vargen. Jag kommer INTE låta detta bli ännu en vargtråd där samma argument tjatas till leda; det är ingen idé att någon lägger tid på att skriva sådana. De kommer inte att publiceras.

  Faktum: Forskningen, myndigheterna och politikerna är helt övertygade om att örnar förgiftas och dör pga av rester från vår ammunition i Sverige, Tyskland och USA. Varsågod- föreslå ett alternativt förhållningssätt till att vi försöker se till att så inte sker genom anpassad hantering av räntor och slaktavfall. I din bedömning bör du väga in att rovfåglar är vad allmänheten anser har högst skyddsvärde, samt hur många tjänstemän på nyckelpositioner inom NV och Miljödepartementet som är ornitologer. I ditt svar bör du också väga in att vad ansvariga myndigheter anför som störst problem mot en lösning som inte bygger på lagstiftad begränsning är jägarkårens ovilja att ändra sina beteenden.

  Min analys är som du kanske förstått att vi har noll och intet val om vi vill få fortsätta att använda bly i ammunition. Alls, eftersom detta både handlar om hagel och kula. Det kanske vi inte får ändå i slutändan, men det absolut säkraste sättet att se att vi hamnar där och riktigt fort är om vi inte tar ansvar och försöker lösa de problem som finns.

 25. Fjollträsk says:

  För SJF bör det OCKSÅ handla om hur stor örnstammarna ska vara. Det trodde jag var självklart?!? Anledningen till att det är självklart, är att bara bevara från alla tänkbara risker för ett djur leder till en ohållbar situation, då vi måste göra något drastiskt, för att lösa situtaionen. Och då måste det steget klargöras på förhand, dvs ”vi har inga problem med att skaffa undan räntorna, men hur reglerar vi då stammen mostvarande mängd?”.

  Jag tror inte alls det handlar om att ”någon annan tar ansvar för vår verksamhet”, det vill man göra i vilket fall, iom att den ideologiska strömningen är att allt blir bättre om vi låter naturen vara, ett stort ”Låt Stå – Rör Ej!” över hela Sveriges natur. Det är en ideologi som vare sig vi eller någon annan brukare kan kompromissa med, den ska bara motbevisas och förvisas.

  Därför kan vi INTE låta myndigheterna hantera örnstammarnas storlek, det enda vi vet är att det då blir det pragmatiska ”ingen hantering, de kan tillväxa ytterligare” (oavsett födounderlag). Ytterst vet vi att det finns de som inte har något emot, eller rentav tycker det är önskvärt att vi träder ut ur ekosystemet och stammarna börjar reglera sig själva genom svältdöden – fullt ut. Medan vi alltså ska ta hänsyn till 14 % ökad dödlighet pga blyhagelanvändning. Det låter för mig som utgångspunkten för en riktigt dålig uppgörelse.

  Det vore dock kul om du kom med någon substans i påståendet att det finns naturvårdsproblem med havsörn idag någonstans, det jag sett annars är bara att den påstås ha en mer positiv bild allmänt nu iom att den (vissa) tar skarv.

  Sen rent terminologiskt – i vart fall jag tycker inte att en företrädare för SJF ska skriva att ”det finns ingen ursäkt att förgifta dem” eller i samma mening tala om ”skjuta eller förgifta”. Det eftersom ingen, så vitt jag vet, har uppsåt att blyförgifta örn, det är trots allt inte karbofurananvändning vi talar om här, utan en indirekt effekt av användning av någonting som används i djurskyddshänseende. Det är inte så lite Mikael Karlsson att koppla ihop skjuta och blyförgiftning.

  Till sist – jag har uppfattningen att i vart fall ungfåglarna flyttar söderut, ut ur landet, för att återkomma och hitta sin plats på andra ställen. och att flyttning rimligtvis innebär att vissa fåglar går under.

 26. Fredrik Widemo says:

  Du missar poängen- Vi vill inte ha ett förbud, men ska vi lyckas undvika ett sådant krävs det att VI visar att vi kan lösa de problem som finns. Det hjälper inte att förneka vad all forskning visar.

  Det enda rimliga är att ta hand om räntorna i alla marker. Det handlar till 100 % om att ta ansvar för vår verksamhet, så att ingen annan tar hand om den åt oss. Och det finns det många som gärna gör…

  Våra örnar flytta normalt inte utanför landet.

  Det handlar överhuvudtaget inte om hur stor örnstammen ska vara. Det finns för övrigt inget som säger att den skulle vara större om inte några örnar skulle förgiftas; vi vet inte vad som reglerar örnstammen. Mer än att det börjar bli så fullt nu att örnarna ställer till med rena naturvårdsproblem på sina håll. Det är dock ingen som helst ursäkt eller anledning att förgifta dem eller att inte göra vad vi kan för att så inte ska ske. Låt myndigheterna hantera örnstammens storlek; de kliar sig i huvudet på flera håll i den frågan just nu. Vilket kommer medföra att det tvingas fram pragmatiska lösningar från staten. Det kommer att gynna oss över hela linjen.

  Det absolut säkraste sättet att reta upp såväl allmänhet som myndigheter är att skjuta eller förgifta rovfåglar. Don’t go there…

 27. Fjollträsk says:

  Jag tycker helt allvarligt att det är jättetråkigt att se den här typen av inlägg från SJF, SÄRSKILT när det sammanfaller med en MP-motion i riksdagen om precis samma sak (där det dock är glädjande att de f n släppt kulammunitionen av bly, men vänta bara…)

  Det vore intressant att se vilka avgångsfaktorer som finns ur örnstammarna i Sverige, hur dör de? Vindkraftverk, svält, skjutna under flytt (Libanon, Malta etc), ålder eller vad?

  Har man problem med 14 % som förgiftas ur havsörnsstammen så bör man kanske fundera över hur man ska få till det uttaget ur örnstammen annars. Det pågår ju en hård lobbyingverksamhet mot flyttjakterna, vi vet också hur det lät i riksdagen när den nya rovdjurspropositionens referensvärden för kungsörn diskuterades, så någon jakt på någon örn känns fjälan, mer än möjligtvis kanske någon skyddsjakt på kungsörn i fjällvärlden när renkalvarna kommit till världen.

  Eller är det så att SJF nu plötsligt driver linjen att örnstammarna ska ha fri tillväxt och obegränsad storlek? Är det inte rimligare att bara ta hand om räntan i örnrika marker? Då lär du få respekt, utan att behöva kompromissa med vare sig djurskyddet eller djävulen.

 28. Tommy Olsson says:

  Fredrik
  Får jag välja använder jag blyhagel, har själv skjutit rå med båda delar
  och anser genomträngningen är betydligt bättre med bly
  Man kan ju jaga med kulvapen även vid hundjakt på rådjur, men tycker att det tar bort mycket av tjusningen och att säkerheten blir avsevärt försämrad
  dessutom kräver det inte lika mycket av jägaren.

 29. Fredrik Widemo says:

  Mr Straightpull,
  det torde väl knappast vara första gången MP motionerar om det, eller hur?

  Får vi regimskifte kommer MP troligen i förarsätet i dessa frågor. Jag är helt övertygad om att vi då i ännu större utsträckning kommer att ha det lättare om vi visar att vi agerar kunskapsbaserat och tar ansvar, istället för att utan stöd i forskningen hävda att det inte finns några problem. Det gäller både för dem inom MP som är för jakt och för dem som är mot. Och inte minst för att de som inte har något emot jakt ska kunna få gehör för detta från sina partikamrater.

 30. Fredrik Widemo says:

  Tommy,
  de undersökningar som finns från till exempel Danmark visar faktiskt inte på någon skillnad mellan stål och blyhagel på rådjur på de 20 meter som NV rekommenderar som max för allt hagelskytte på rådjur. Däremot är det tveklöst så att börjar man sträcka ut avstånden klart över detta så blir det skillnad. Jag har dock inte själv provat med stål på rådjur.

  De större sågverken håller enligt vad jag hört på att införa utrustning som bättre hanterar denna typ av problem, för att inte få lika mycket vrak. Inte bara för att hantera hagel, men rent generellt. I USA hade konstigt nog ingen jag pratade med hört om rikoschetter av stålhagel i skog. Möjligen har det diskuterats i litteraturen där, det har jag inte kollat.

 31. Tommy Olsson says:

  Fredrik
  ANG miljöhot och bly i djur och natur i förhållande med andra miljögifter är det väl i USA
  att sila mygg o svälja Elefanter

 32. MrStraightpull says:

  Underligt sammanträffande – det jaktälskande (*) MP lämnar just en motion om förbud mot blyhagel (Romson, Leander, Nordqvist). Se http://www.jaktojagare.se/notiser/mp-vill-forbjuda-blyhagel .

  (*)= Ovanstående blogginlägg och MP motionen kan ju inte tolkas på något annat sätt än att MP är jaktälskande, eller hur? Det är ju för att måna om jägarnas välgång de motionerar om blyhagelförbud. LMAO…

 33. Tommy Olsson says:

  Fredrik
  Jag håller med om att Blyhagel vid grunda vatten inte bör användas
  Men att däremot förbjuda Blyhagel vid annan jakt skulle i mina ögon vara förödande
  För sågverken och för jakten i sig
  det rekommenderade skjut avståndet med hagelvapen på tex Rådjur ligger på ca 20 m
  med blyhagel, skulle stålhagel användas så är skjutavståndet knappt hälften.
  Däremot rekommenderar jag stålhagel vid lerduveskytte då stålhagel oftast har en jämnare svärm utan lika många hål som blyhagel
  På den skjutbanan som jag är verksam används stålhagel till 95-96%
  Älgbanan har ett sådant markeringsysten att endast hel mantlat får användas
  det är endast på inskjutnings vallen det förekommer Vanlig jakt ammunition

Kommentering är stängd.