Tramsigt argument mot Viltförvaltningsdelegationer

, , , ,
Foto Magnus Rydholm

Foto Magnus Rydholm

Dennis Kraft, ordförande Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, Kenth Nauclér, ordförande Rovdjursföreningen går i Västmanlands läns tidning (http://www.unt.se/asikt/debatt/mattet-ar-ragat-4043094.aspx) till attack mot Viltförvaltningsdelegationerna (VFD). Organisationerna konstaterar att VFD inte fungerar. Därför hoppar deras delegater av uppdragen i Västmanland.
Det framkommer egentligen inget som överraskar i debattartikeln. Mellan raderna vill naturvårdsorganisationerna ha mer att säga till om i VFD. Inget nytt i sig, men samtidigt avslöjas att de har missat syftet med delegationerna. I delegationerna ska man främst se till att förvaltningen är anpassad till andra samhällsintressen i länet och att den är tillräckligt omfattande. VFD ska inte diskutera om man ska förvalta, utan säkerställa att viltet förvaltas klokt och långsiktigt.
Men det var ett helt annat argument som fick mig att skriva denna text.

De tre organisationerna opponerar sig emot att de politiska representanterna i VFD ofta är intresserade av jakt. De vill ha en representation som mer speglar samhället i stort. Men de har uppenbarligen inte tänkt färdigt när de använder ett sådant argument.
Låt mig ta ett exempel. Om vi skulle ha en grupp människor som ska besluta om praktiska åtgärder för att bevara biologisk mångfald vill vi ju ha delegater som är intresserade av dessa frågor och har kunskap om hur man går tillväga. Inte människor som tycker det är onödigt, fel eller av ideologiska skäl är emot att bruka natur (den biologiska mångfalden minskar mest i brukade miljöer där det förändrade lant- och skogsbrukandet är de viktigaste orsakerna). Arbetet måste väl bli mycket bättre om delegaterna är intresserade att genomföra åtgärder som ligger i linje med uppdraget?

I alla andra arbetsgrupper är det självklart att man ska ha kompetens och intresse för att få så stor effektivitet som möjligt, särskilt om man ska säkerställa att en uppgift genomförs på bästa sätt. Men när det kommer till viltförvaltning verkar dessa organisationer inte tycka det behövs. Så otroligt tramsigt. Självklart ska delegaterna i VFD ha intresse av viltförvaltning.
Argumentet avslöjar bara att ordförandena vill få större makt över den regionala viltförvaltningen. Och när de uttrycker sig som de gör är det ganska uppenbart att deras syfte inte är att förbättra effektiviteten i förvaltningen.
Samtidigt är detta faktiskt ett påhopp på demokratin. Skulle vi köpa argumentet skulle alla politiker diskvalificeras för att ha några intressen över huvud taget. Så fort de får ett intresse skulle de bli olämpliga för uppdrag inom det området. Konsekvenserna av ett sådant förslag skulle bli samhällsomvälvande.

Därför är deras debattartikel i mångt och mycket bara tramsig och populistisk.

Läs gärna förordningen http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20091474-om-vilt_sfs-2009-1474/ där arbetsuppgifterna för Viltförvaltningsdelegationen förklaras).

11 Kommentarer
 1. Björn Isaksson says:

  Hur SRF ser på jakt är ju väl känt. Men om man läser SNF s jaktpolicy och tänker sig den genomförd i verkligheten så är det slut med jakten. Plöj detta 18-sidiga dokument och tänk er in i en situation där den är genomförd.
  De anser inte att vilt ska förvaltas, inte med jakt i alla fall. Klövvilt är rovdjursfoder, människan gör sig inte besvär..

 2. Johan says:

  Kerstin,
  Kan vara att jag gjorde det lite väl enkelt för mig när jag skrev styrelsen. Kanske hade det varit mer korrekt att hänvisa till offentliga uttalanden/skrivelser i organisationens namn.

  Det jag syftar till är primärt de debattinlägg, pressmeddelanden och överklaganden på div. licens- och skyddsjakter som görs i dessa föreningars namn med faktiska faktafel om jakt och vilseledande information i form av t.ex. missvisande eller ofullständig statistik.

  Jag tänker inte säga att du har fel i dina upplevelser och jag köper även dina argument om att man måste skilja på åsikter och fakta, men ser man till vad dessa organisationer har för officiell policy och sen jämför det med hur de faktiskt agerar så upplever iaf. jag en tydlig diskrepans.

  Sen kan det vara att de flesta i dessa organisationer troligtvis inte drivs av ett extremt jakthat men jag får ganska ofta känslan av att den jakt de säger sig vara för helt eller till stor del saknar praktisk relevans och tillämpbarhet och mer liknar en romantiserad bild av hur jakt ”borde” gå till. Det innebär ju att även man i sin värld inte är emot jakt så blir man ju det i praktiken då verkligheten inte överensstämmer med teorin.

 3. Mats S Johansson says:

  Kerstin.

  Jag ska hålla med dig om en sak.

  Ja det är en liten klick som kallar sig värnare vars agenda är att begränsa och helst stoppa all jakt. Det är en klick som består av ca. 4000 personer och du vet mycket väl vilka jag menar. Läs det här dokumentet: http://www.rovdjur.se/sokresultat?q=policy (Uttolkning av Svenska Rovdjursföreningens Policy) och jämför hur föreningen agerat genom åren och fortfarande agerar.

  För min del hade de gärna fått hålla på hade det inte varit för att de fram till för ett par år sedan övergöddes så kraftigt med statliga skattemedel att de de två senaste åren kunnat gå med nästa en miljon kronor om året i förlust utan att ännu gå i konkurs. Idag lever de ekonomisk på den sista miljonen i en stiftelse för, hör och häpna, ”vargarna i Upplands (hur många vargar finns det i Uppland?) väl och ve”.
  Tack och lov blev det stopp på det direkta pengaflödet från det statliga organ vars tjänstemän varit med och startat föreningen när det började bränna lite för mycket under GDn’s fötter.

  Tar Johanna Sandahl som ledare för Sveriges största miljöorganisation avstånd från denna lilla klick?

  Nej, istället beordrar hon sin, av NVV betalda jurist, att tillsamman med denna klick överklaga i princip varenda jaktbeslut på rovdjur som tas.
  Nej, istället skriver hon under dåligt förtäckta hot mot det svenska demokratiska systemet som detta: http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/de-lansvisa-viltforvaltningsdelegationerna-fungerar-inte-nu-maste-regeringen-agera

  Har hon tid att ta avstånd från hot mot eftersöksjägare som behöver polisskydd? Nej, det ¨åar ju helg imorgon.

  Som jag ser det har hon och hela hennes styrelse inklusive en person jag tidigare beundrat förbrukat i alla fall all min respekt och jag hoppas för den svenska biologiska mångfaldens skull att nästa valberedningen i NF inser att det svenska folket aldrig kommer att godta att den svenska landsbygden offras för att NF ska tillfredställa sina utländska finansiärer.

  Till sist Kerstin, vet du vad Brun gräsfjäril, Asknätfjäril, Dårgräsfjäril, Svartfläckig blåvinge, Mnemosynefjäril, Läderbagge, Dvärglåsbräken och Hällebräcka haer gemensamt?

  Svar:
  – de står alla på den samma listan som Johanna hänvisar till här: http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/vargen-har-ratt-att-leva-i-sverige
  men ingen av dem nämns med ett ord någonstans på NFs internetsidor
  – de är alla beroende av de mulbetade marker som hotas av den rovdjurförvaltning som beskrivs i ”klickens” policy och som Johanna stödjer.

  Den sista, Hällebräckan, skiljer sig från de andra genom att den är endemisk för (finns bara i) Skandinavien.

  Kerstin, läs hur utbredningsområdet för Hällebräckan i Sverige ser ut här: http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/arboga/Infoblad_h%C3%A4llebr%C3%A4cka_Tl%C3%A4n_webb.pdf
  och förklara för mig varför Sveriges största miljöorganisation prioriterar 46 individer av värdens mest utbredda stora rovdjur i detta område före en endemisk inhemsk art som enligt Artdatabankens rödlista redan idag är hotad.
  ¨
  Hur många gånger har man inte hört representanter för de s.k. miljöorganisationerna hänvisa till ”försiktighetsprincipen”? Gäller den bara rovdjur?

  Sorry Kerstin. Jag är rädd att du är allt för godtrogen när det gäller dina tidigare vänner.

 4. Kerstin Fredin says:

  Hm Johan, nu är jag inte riktigt säker på om jag hänger med på hur du menar.

  När det gäller just jakthatet, så har jag svårt tro att någon av dem som undertecknat skrivelsen hyser något sådant, och inte heller mer än möjligen någon enstaka person i de styrelser de sitter i.

  Jag upplever det lite tvärt om, dvs det finns en liten klick som kallar sig värnare av rovdjur, men vars agenda snarare handlar om att begränsa eller t om förbjuda jakt i alla former. Oberoende av om dessa ens är medlemmar i de aktuella organisationerna, så uppfattas just dessa som något slags symbol för organisationerna som sådana.

  Jag vet inte hur man ska kunna komma tillrätta med detta på annat sätt än att ta officiellt och kraftfullt avstånd.

  Vad gäller ”vilseledande information”, så handlar väl det mer om åsikter. Tyvärr är dessa ibland grundade i sådant som inte alltid handlar om fakta. Men det där verkar vara en slags mänsklig ”faktor” som det ibland är svårt att undvika så länge man litar på vad andra personer säger, utan att ha klart för sig dessas trovärdighet, eller vilken agenda de där andra personerna verkligen har.

  Den senaste fadäsen var väl att lita på allt som fanns med i regeringens svar till EU-kommissionen. Inte ens där verkade man ha tillräckliga kunskaper i sakfrågan för att ifrågasätta ett påstående från någon på Naturvårdsverket om 50 födda valpar i år, något som WWF, SRF och SNF okritiskt svalde och refererade till i sin överklagan av årets licensjakt.

  Inte bra, det erkänner jag villigt…….

 5. Johan says:

  Kerstin, håller med om att nötter finns det på bägge sidor, men den stora skillnaden som jag upplever är att i fallet med de sk. bevarandeorganisationerna så är det styrelserna som de facto representerar sina organisationer som uttalar sig och förmedlar vilseledande information jämfört med enskilda individer som proklamerar sina åsikter på div. forum.

  Så även om det är som du säger att det är en liten klick inom dessa organisationer som drivs av jakthat så är det tyvärr så att denna klick offentligt representerar hela sin organsiation…vilket ju då plötsligt får helt andra proportioner.

 6. Kerstin Fredin says:

  Tack Mats! Passar på att önskar dig också ett Gott Nytt År, det glömde jag säga. :-)

  Skilj på försvara och förstå Mats. Jag försvarar verkligen inte överklagan eller något annat de gått ut med under de senaste åren, MEN, jag tror jag kan FÖRSTÅ varför de gör det.

  Att det finns jägare på FB som verkligen tror att de är står för allt gott i naturen, och att det inte finns NÅGON som gör så mycket som de själva, går inte att blunda för Mats, MEN att generalisera ALLA utifrån dem, är lika dumt som att generalisera alla ”naturmuppar” efter den lilla klick som har som mål att förbjuda alla former av jakt. De är och kommer alltid förbli en liten, liten minoriter!

  Kan väl avslöja att jag faktiskt trodde det skulle bli skillnad när Johanna ”tog makten” över SNF, men hon verkar följa mycket i Mikaels spår TYVÄRR.

  När det gäller artikeln du länkade till, så fastnade ögonen först på ICA. Faktiskt inte den affär jag brukar handla i, men när det gäller mejerivaror gör jag numera ett undantag.

  Här där jag bor på landet, så tar de en krona mer för den ekologiska mjölken, och den kronan går till de lokala mjölkbönderna på orten. SJÄLVKLART stödjer jag dem då! Bl a våra mjölkbönder MÅSTE få vårt stöd på alla sätt det går. Annars riskerar vi att förlora den enda valmöjlighet vi har till att hämta råvarorna från gårdar som sköter sina djur enligt svenska lagar och regler. VEM kan vara emot det?

  Sveaskog är väl det enda skogsbolag som bidrar till möjligheten att hålla en så liten vargstam som möjligt, dvs upplåter mark för utsättning av obesläktade vargindivider? Som vargskeptiker med önskan om så få vargar som möjligt, så finns det väl alla anledning att stödja dem?

  Till sist, att BARA fokusera på en enda sak, och glömma bort de 90% som t ex Naturskyddsföreningen bidragit med för att få upp människors ögon för natur och miljö, är i mina ögon minst sagt så enögt att det borde vara straffbart.

  Men, det är ju tyvärr så vår konsumtionsbaserade värd fungerar. Vi människor ser ungefär så långt som vår näsa räcker, dvs max 1 år framåt i tiden, och fattar inte att de beslut vi tar idag kan få ödesdigra konsekvenser även för oss själva i morgon.

  Så just där, är vi definitivt inte överens just nu Mats – MEN kanske vi får tillfälle att diskutera vidare, för det gör jag gärna med personer som dig. :-)

  Hm! Undrar om Magnus tycker att jag gick för långt ifrån ämnet nu – vi får väl se……..

 7. Mats S Johansson says:

  Ja Kerstin,

  long time no see.

  Gott Nytt År förresten.

  Jag menar att du begår ett mycket stort misstag när du ”försvarar” Johanna, Dennis och Kenths agrerande med att vissa jägare minsann försöker att ”leka gudar” på FB. De här organisationerna, plus WAS, Nordulv och några till, har tilldelats en makt som de enligt min åsikt varken gjort sig förtjänta av eller tar motsvarande avsvar för och det har jag utvecklat mer här ifall du missat det.

  http://svenskjakt.se/opinion/debatt/med-makt-foljer-ansvar/

  Jag är rädd att Johanna, med mycket god hjälp av sin föregångare på ledarfronten, redan sett till att NF passerat ”the point of no return” (Kenth och Dennis anser jag vara vara ”wannabes”) och att det enda man kan hoppas på är
  – ett internt myteri bland de verkliga miljövännerna i NF
  – att det bildas en ny SVENSK naturskyddförening
  eller
  – att Sveriges verkliga naturvänner, d.v.s de som bryr sig lika mycket om ALLA hotade arter, inte bara sådana som kan användas som medlemsvärvare (läs. för att uppnå mer makt), följer uppmaningen här:
  http://svenskjakt.se/opinion/debatt/du-kan-sjalv-gora-skillnad/

  Det tänker i alla fall jag göra.

  Om vi, som du säger, är överens så gör väl du det också, eller hur?

 8. Kerstin Fredin says:

  Hej Mats!

  Long time no see. ;-)

  Syftet var nog mer att försöka få den andra sidans bevekelsegrunder begripliga, dvs att de utgår från något som i sig är faktaförvrängning (som jag ser det). Jag tror det största problemet är att de tre – trots de undersökningar som görs vart 5:e år, inte har tagit till sig skillnaden mellan stad och land när det gäller just vargen. En skillnad som hela tiden går dem mot.

  Jag menar, av de 86%-en, så finns det fortfarande flest människor som bor i storstäder och andra tätorter, och jag tror det är YTTERS FÅ som röstar med enbart vargfrågan i fokus. Kika på de där små partierna som just fokuserar på landsbygd och varg. Vet inte ens om de fått med några på kommunnivå.

  Min känsla är att båda sidor då och då blir fartblinda Mats. Jag debatterar ju en del på FB numera, och snacka om att en del på jägarsidan ser sig mer eller mindre som fullkomliga gudar. Absolut inte ”sämre” på den andra sidan, men den sorten som inte fattar att vi faktiskt måste lyssna på varandra, tänker jag inte lägga ner egen energi på.

  Nä….för att få någon rätsida på den här cirkusen, så tror jag det behövs ett stort mått av både ödmjukhet och lyssnande på andra. När respektive sida står vända med ryggen emot varandra och pläderar för sina redan frälsta, ger det inte ett smack för huvudfrågan.

  Hm! Dina slutord Mats, där har vi kanske något gemensamt att utgå ifrån i alla fall, även om det är andras ord. Tänk att du och jag ÄNTLIGEN kunde bli överens om något! :-D

 9. Mats S Johansson says:

  Hej Kerstin,

  Varför krångla till det?

  Johanna, Dennis och Kenth klagar på att 12 delegater av 14 i Västmanlands VFD inte tycker som de vill att de ska tycka. (trots att både MP pch V har var sin delegat av totalt 5 politiskt tillsatta, d.v.s jaktmotståndarna t.o.m är överrepresenterade i förhållande till senaste valresultatet)

  12/14 = 86%
  87% av representanterna i den svenska Riksdagen står bakom att vi ska ha licensjakt på varg.

  En bättre korrelation ska du leta länge efter.

  I mina ögon är det helt klat att den makt som sedan EU-inträdet givits till naturskyddorganisationer genom diverse konventioner och EU-beslut har gjort dem fartblinda. Så fort de inte har veto i en fråga så surar de och spelar på rena lögner och (stats)folks okunnighet om naturen.

  Så är skriver t.ex den avdelning där SOF-representanten är ordförande i sitt pressmedelande:

  ”Att stå utanför VFD innebär att naturvårdsintresset på ett helt annat sätt kan argumentera och driva kampanjer via olika media mot länsstyrelsens beslut. Naturvårdsintresset kan inta en betydligt friare och mer offensiv roll! ”

  Notera utropstecknet.

  driva kampanjer….
  mot länstyrelsens (demokratiska (min kommentar)) beslut…
  offensiv roll….

 10. Kerstin Fredin says:

  Nu är det väl ingen av dessa föreningar i grunden helt emot att viltet förvaltas även med hjälp av jakt. Däremot är åsikterna olika när och hur detta kan ske för att inte skada en viss art.

  MEN, det jag själv har undrat över är de där påståendena om att den svenska befolkningen bara till 3% består av jägare. Då utgår man enbart från de som betalar jaktkortet och jämför med HELA befolkningen. Även sådana som inte har åldern inne för att ens behöva betala ett sådant kort. Kanske vore det mer rättvist att jämföra med antal personer som har licens för minst 1 jaktvapen, med den delen av befolkningen som är 18 år och äldre?

  Vi vet ju också att befolkningen inte är jämnt fördelad över hela landet, och att de flesta bor i storstäder och större tätorter. Vad som därför vore intressant är att få veta hur förhållandet ”icke-jägare” och jägare och deras familjer ser ut i respektive län och kanske även på kommunnivå. Min övertygelse är att det är på landsbygden man hittar de flesta jägare i förhållande till antalet invånare, och då kanske andelen jägare i VFD faktiskt speglar länets befolkning ganska väl?

  Vad gäller tramsiga argument, så undrar jag om argumentet för att gå ur Vargkommittén var mindre tramsigt? ;-) I just fallet med VFD så tror jag mer det handlar om okunskap om hur fördelningen av jägare ser ut över landet.

 11. Björn Isaksson says:

  Bra, jag har från början ifrågasatt varför organisationer som så uttalat anser att viltet och maturen inte ska förvaltas har i VFD att göra?

Kommentering är stängd.