Det kokar i jägarleden

, ,
Foto Magnus Rydholm

Foto Magnus Rydholm

 

2004 började jag arbeta på Svenska Jägareförbundet. Temperaturen i vargfrågan har genom åren gått upp och ned. Just nu håller det nästan på att koka över. Och det är helt naturligt.
Alla löften som politiker och myndigheter har kommit med har brutits. Först sa de styrande att när vi nått 210 vargar ska vi få börja begränsa stammen. Sedan skulle vi först uppnå gynnsam bevarandestatus. Sedan skulle vetenskapen avgöra nivån på gynnsam bevarandestatus.
I år var allting klart. Vargstammens storlek var gynnsam med råge, invandringen från genetiskt värdefulla individer var tillräcklig, regionala förvaltningsplaner med miniminivåer var beslutade. Allting som riksdag och myndigheter beslutat och krävt var på plats.
Då stoppas jakten av domstolar, som gör restriktiva tolkningar av EU-rätten. Att stammen uppnått gynnsam bevarandestatus hade exempelvis ingen som helst betydelse i avgörandena.

Det är självklart att de människor som drabbas känner sig lurade. Det är självklart att ilskan och vanmakten kokar över. Det är självklart att man då tar till alla kraftuttryck man har. För till slut har samhället pressat dessa människor till en punkt när dessa inte ser någon väg framåt. Den desperationen som föds av det borde skrämma de flesta.

Jag hör bland annat krav på att Jägareförbundet ska säga nej till varg. Jag ser främst detta som ett uttryck för att man fått nog. Att det lilla hopp som funnits är slut. Dessa människor har tappat tron på att man med demokratiska medel kan lösa vargfrågan. De ser inte längre hur man med ord, sunt förnuft eller beslut i riksdagen kan lösa deras problem. De har inget hopp, tröst eller hjälp att ta till. Politikerna måste se riskerna med detta.
Låt mig vara övertydlig. Att allt fler skapar en värdegemenskap i att säga nej till varg kan bygga upp ett oövervinnligt motstånd mot tolerans för djuret. Detta kan i sin tur leda till medborgargardes-liknande grupperingar, med starkt stöd i lokalsamhällena, som på egen hand börjar lösa problemen. Förstår alla nu hur allvarlig situationen är? Oförmågan att lösa vargfrågan håller på att få oanade konsekvenser.
Jag hoppas verkligen att ingen tycker detta är en bra utveckling. För i min värld ska man inte behöva ta till olagligheter för att lösa samhällsproblem. Det ska det finnas lagliga vägar till.

Idag finns inga riksdagspolitiker, forskare eller myndigheter som säger nej till varg. Och EU-reglerna skulle ändå sätta stopp för alla försök att tömma landet på vargar.
Trots det hörs allt oftare krav på att Jägareförbundet ska säga nej till varg. Men varför skulle förbundet sätta ett mål som aldrig kan nås? Tro mig, vi kommer aldrig den politiska vägen komma fram till att Sverige med aktiva medel skulle utrota en djurart. Och ett förbunds-nej till varg skulle också indirekt kunna stödja de krafter som vill ta lagen i egna händer.

Det finns även andra aspekter man måste ta med i beräkningen. Tittar man på internationella trender som rör djur och natur (Rewilding Europe och hur miljörörelser arbetar med mera) ser man att jägarna kommer att få kämpa tuffa strider för att behålla möjligheten att skörda lite av naturens överskott. Jakt ifrågasätts nämligen hårt och skoningslöst i många länder. Och trenden sprider sig.
Runt om i världen begränsas och förbjuds idag jakt med hänvisning till känslor kring vad som känns rätt. De som driver denna trend är människor som oftast lever långt ifrån naturen, men är duktiga på att övertyga andra människor med lite kunskap om djur och natur.
Kom ihåg att de som inte jagar är många gånger fler än jägarna. Och det är ju som bekant majoriteten som bestämmer i en demokrati.
Vi står med andra ord inför utmaningar där vi måste börja försvara saker, som under hela våra liv, varit självklara. Alla som brukar naturen – i någon form – måste gräva ner interna stridsyxor och samarbeta för att skapa förståelse och kunskap om vad vårt brukande betyder; för oss, för naturen, för landsbygden, för samhället och för djuren. För hoten kommer slå mot oss alla.

Att säga nej till varg är därför är inte så enkelt som en del verkar tro. Man måste se till helheten, till trender, möjligheter, hot etc. Det handlar ytterst om vilken syn på jägare allmänheten ska ha? Hur våra möjligheter att framstå som seriösa förvaltare av naturen skulle förändras? Hur skulle acceptansen för jakt påverkas? Och även frågan om en organisation med naturvårdande ambitioner kan bidra till utrotandet av en djurart?

Jag vill ha en så liten vargstam som möjligt. Maximalt 150 djur och högst en till två föryngringar per län. Det är samma mål som förbundet har haft sedan jag började på förbundet.
Tror jag att vi kommer nå målet, inom en överskådlig framtid? Nej. Om vi någonsin skulle lyckas kommer det ta mycket lång tid. Frågan är då varför en del personer vill sätta ett ännu tuffare mål – ett som inte går att nå med mindre insatser än att jägarna tar makten i Sverige, lämnar EU och struntar i alla konventioner vi skrivit under?
Noll vargar är en utopi.
Men kravet på nej till varg kan jag förstå. Det visar på den enorma frustration som föds av den absurda hanteringen av de drabbade människorna.

30 Kommentarer
 1. Anders Hermansson says:

  Ja, Mats S Johansson, jag håller med dig. Oostvadersplassen är viktig som exempel på ”lyckad” rewilding, och ett exempel på politik som gör att det kokar bland jägare och landsbygdsbor. Jag har varit där, och det var deprimerande. Det är extremt djurplågeri i stor skala, jägare och bönder avskyr avsiktligt djurplågeri. Så det är självklart ”big-money” bakom; Oostvadersplassen är torrlagd sjöbotten, ursprungligen avsedd för industriell verksamhet, och området skall dessutom utvidgas för att bättre passa varg och lo. Staten har lagt ner oräkneligt antal miljoner i detta WWF-projekt. På den lilla tur jag gjorde såg jag ett antal kadaver, vilka jag tror var i huvudsak kronhjort och häst. Det var förskräckligt, och är obegripligt att detta tillåts mitt i ett EU som mäter kossors bås med centimeternoggrannhet. I Sverige kräver EU att frigående gotlandsruss har stall och foder, i Nederländerna tillåts hästar svälta ihjäl! Hästar är tamdjur, eller? Och att låta instängda vilda eller tama djur svälta ihjäl är enligt min mening mycket grov brottslighet. Men sådant går tydligen för sig i ett land där man gasar ihjäl gäss, i stället för att jaga dem. Tyvärr får jag säga att jag hörde inte ett enda kritiskt ord från övriga turister. Tvärtom, i synnerhet fransmän och tyskar tycktes fascinerade över denna ”vildmark”, och förväntan tycktes stor inför en utlovad etablering av varg i parken. Då skulle ”problemet” med alla självdöda djur försvinna. Rewilding är en stor affärsverksamhet som föder många och gör några rika och innebär politisk makt. Rewilding är också sanslöst djurplågeri, landrofferi och brott mot äganderätten – men är betalningen bra så tolererar EU tydligen allt. Bevare oss för Greater Laponia! Men pengar är makt, och det är troligt att vi får in eländet även i Sverige – nedlagda jord- och skogsbruk skall konfiskeras/köpas och parker etableras. Men det jobbas på många plan. Att EU får överhöghet över svensk skogspolitik anses i sammanhanget viktigt. EU gav för några år sedan ut en ”grönbok” om hur bra det skulle bli om EU fick bestämma över unionens skogar. Men det blev ett litet bakslag, den första december 2010 röstade EU-parlamentet nej till en gemensam skogspolitik, kompromissen blev att EU fick en gemensam skogsstrategi. Men skogsbruket och övriga råvaror är karameller som EU suktar hårt efter, och arbetet för en gemensam skogspolitik fortsätter på många plan, bland annat skallar från EU nu ropet ”bioeconomy”. Se till exempel ”En ny svensk skogsmodell. Förslag till rättsliga förstärkningar för att nå miljö- och skogspolitiska mål” av Maria Forsberg och Artur Larsson, Juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet, 2015. Juridiken är ju alltid användbar för landsbygdens fiender, mot staten har landsbygden inget försvar.
  Författarna skriver under punkt 1.3, citat: ”Behovet av en ny skogspolitik. Den nuvarande skogspolitiken har inte förmått att leva upp till fastställda politiska mål, vare sig nationella eller internationella. Skogsbruket har under lång tid bedrivits på ett sätt som medfört en kris för den biologiska mångfalden med ett stort antal hotade djur och växtarter som följd. Målen om att hejda förlusten av biologisk mångfald har inte nåtts. Istället fortsätter biodiversiteten att minska. Även skogens sociala och kulturhistoriska värden drabbas negativt. Skogsbruket är med andra ord inte långsiktigt hållbart.”
  Andemeningen är att en EU-skogspolitik måste till för att göra skogsbruket ”hållbart”.
  Jag menar att vad författarna här påstår saknar verklighetsbakgrund, det är fel, eller en fet lögn om man vill. Syftet är inte ”hållbarhet” och ”biologisk mångfald”, det är frågan om mark, makt och pengar. Och därför inte ett ord om att mer pengar från skogen borde komma ägare och lokalsamhället till del. I och för sig självklart, ty intressen med politisk makt står bak, stora pengar hägrar, och en skogspolitik där EU bestämmer lär det bli – om inte britterna spräcker hela EU. För WWF och dylika är en EU-skogspolitik ett drömscenario; det ger dem mer makt, mer pengar, möjlighet att överklaga och lägga sig i avverkningar, jakt, turism, friluftsliv etc. och urholka äganderätten. Målet är att äganderätten skall bort. Och skogen blir en än mer fet mjölkko för alla NGOs. Var det detta svenska bönder såg för sig när de på LRFs rekommendation röstade ja till EU? SVT och Janne Josefsson lär hålla sig långt undan, ingen granskning av ”rewilding” är tänkbar.
  Mats S Johansson, jag skall skriva Bengtson i fortsättningen. Men jag föredrar professor Lennart Bengtsson, se till exempel http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2014/05/gastinlagg-av-lennart-bengtsson-min-syn.html.

 2. MrStraightpull says:

  Per Bengtson, om du nu inte föraktar brukare – vore det då inte lämpligt att du ”walk-your-talk” och lämnar SNF? Att SNF föraktar brukare, ända ner på individnivå, står utom allt tvivel efter de insatser man gjort, under eget namn eller med bulvan, för att försvåra för brukare i vargfrågan!

  Här har du en av dem som din arbetsgivare i princip ”skiter i”: http://svenskjakt.se/opinion/debatt/jag-ar-fortvivlad-over-livet-vi-forlorat/

  Precis så verkar din elitism Per Bengtson…

 3. Mats S Johansson says:

  Anders Hermansson.

  jag valde Oostvaderplassen inte för att den var det bästa, eller snarare sämsta, exemplet på Rewildingens konsekvenser. Jag valde den för att det är där jag skulle börja om jag skulle nysta upp och avslöja det ruttna spel som pågår under skenet av att rädda den biologiska mångfalden i EU.

  ”Follow the money” är en etablerad metod som avslöjat många falskspel genom historien och jag lovar att den hade fungerat här också om någon hade varit intreserad av sanningen.

  För invånarna i det nya land som Rewilding Europa valt att kalla Greater Laponia’s skull hoppas jag att svenska politiker startar den utredningen mycket snart och innan det är för sent.

  PS. Du måste lära dig att stava Pers namn riktigt. DS

 4. Anders Hermansson says:

  Citat Per Bengtsson: ”Tvärt om högaktar jag brukare som sliter och håller sig i framkant och leder vägen mot ett framtida hållbart brukande, trots usla inkomster. Jag gör vad jag kan för att stödja dem för utan dem har vi ingen framtid”.
  Detta är ett omåttligt ”von oben”-uttalande. För att stödja ett ”hållbart brukande” måste Bengtsson veta vad ett ”hållbart brukande” är. Så vad vet Bengtsson, och vad gör Bengtsson för att stödja svenskt lantbruk? Absolut inget om man skall tro vad han skriver. Tvärt om arbetar han för klimat- och miljömål som effektivt stjälper småskalig svensk matproduktion – särskilt den matproduktion som sker på utmark. Han vill släppa rovdjuren fria på landsbygden, han vill sänka atmosfärens halt av koldioxid och göra energi dyrare. Åtgärder vilka är starkt negativa för inhemsk livsmedelsproduktion. Väsentligt för liv och därmed livsmedelsproduktion är sol, vatten och koldioxid. Bengtsson företräder pseudo-religionen ekosofi vars utlovade paradis är att jordens alla människor skall kunna leva i en oföränderlig och vild natur där en global ekosof-regering rättvist fördelar jordens oföränderliga resurser lika till alla. Bakom den ekosofiska läran ligger idén om att jordens resurser är av ”naturen” givna; tag bara den fåniga uträkningen som varje år presenteras vilket datum som mänskligheten förbrukat årets del av dessa statiska resurser. Ekosofiska mantrat är alltid att de närmsta åren är helt avgörande för planetens framtid. Så är det naturligtvis inte, det är inte på något vis visat att klimatavtal och därmed vidhängande kostnadsökningar för den enskilde kan påverka vare sig framtidens miljö eller klimat. Klimat- och miljöalarmismen bygger på samma pseudovetenskapliga grund: I stället för att nå sann kunskap genom observationer och teoribyggen, så söker man en genväg bestående i att med hjälp av simuleringsprogram ”beräkna” framtida miljö och klimat, jämför exempelvis ”Vortex” och IPCC. På grund av brister i såväl bildning som utbildning i fysik/matematik så är det enkelt för biologer och klimatologer att lura politiker tro det är möjligt matematiskt modellera jordens klimat och miljö så att framtida derivator kan beräknas. Men det är omöjligt att ens beräkna de två första derivatorna mer än för mycket kort tid framåt. Dessa biologer och klimatologer är som alkemister, vad de kan är att skrämma allmänheten. En skrämd befolkning faller alltid lätt offer för bedragare; till exempel stater, företag och enskilda som rånar allmänheten på tillgångar; särskilt tydliga exempel är alla kol-skatter, rewilding-projekt och förmedlare av ”koldioxid-certifikat” etc. Simulering är i sig självfallet ett utmärkt verktyg för att studera och nå kunskap om fysiska förlopp, men simulering är fullständigt värdelöst som grund för stora investeringar/beskattningar avsedda att på ena eller andra sättet ändra framtida miljö och klimat. För mänskligheten vore det nog bättre om alla dessa tusentals miljarder som EU, FN och andra slösar bort på klimat och miljö-rewilding gick till forskning om antibiotika, bekämpningsmedel, gödning, GMO-växter och annat som kan behövas inför alltid pågående evolution och klimatändringar. Och anledning saknas självklart förstöra svensk landsbygd genom att släppa rovdjur och sjukdomar fria. Det förstår folk och därför kokar det över. Och precis som Mats S Johansson säger, nu stötkokar det lite överallt både bland djurägare, jägare och på landsbygden allmänt.

 5. Mats S Johansson says:

  Per Bengtson.

  Jag har inte läst hela IPCCs rapport från 2014 (1454 sidor) än, men man behöver inte komma speciellt långt in i rapporten för att se att du, precis som Uppsalainitiativet, som vanligt använder cherrypicking-metoden när du/ni ska lägga tyngd bakom dina/era argument, eller uttryckt på ett annat sätt predikar er religion.
  (de som vill checka sanningshalten i SNF mycket vinklade budskap om att kött är farligare för klimatet än L DiCaprios levnadsätt och transporter kan hoppa direkt till kapitel 11 på sidan 816 i IPCCs rapport) http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_full.pdf

  Klimatfrågan är svår och komplicerad och kan därför behöva förenklas när den ska kommuniceras till sådana som mig, men det betyder inte att den ska vinklas för att passa enskilda organisationers egna agendor. Det är precis vad som sker i Sverige av idag och jag påstår att du, tillsammans med Johanna Sandahl är bland de ivrigaste och mest vårdlösa när det gäller att förmedla partisk information.

  Det finns ett talesätt som säger. ”Kasta inte ut barnet med tvättvattnet”. Det sägs betyda: ”Att förlora det som är bra när man gör sig av med det man anser vara värdelöst.”
  Jag påstår att det är det Naturskyddföreningen, du, Uppsalainitiativet m.fl. är på väg att göra. Istället för att bygga vidare på det som är bra, ja jag vet att du hatar att jag påstår att Sverige har EUs natur och viltförvaltning, så riskerar ni att rasera det som skulle kunna användas som ett gott exempel. Om jag är snäll kan jag säga att ni i er iver att rädda världen har allt för brottom. Tyvärr har jag sett allt för mycket av din argumentation för att det ska gälla dig och de av dina vänner som valt att med alla medel försöka sabotera det ”svenska systemet”.

  Där har du orsaken till att det kokar, inte bara inom jägarkåren, (on topic :)) men även hos en mycket stor majoritet av den svenska befolkningen (t.ex vill 87% av riksdagens ledamöter förvalta vargen genom jakt). Tack och lov är det mer och mer som tyder på att de verkliga naturvännerna inom Naturskyddföreningen också har genomskådat Mikael Karlssons, Johanna Sandahls och din taktik. Kanske kan man t.o.m önska sig att hela SNFs styrelsen kastas på nästa årsmöte.

  Nej Per, du får finna dig i att jag kommenterar dina inlägg på andra sidor här. Du kommer aldrig hitta min signatur på de sidor där jag bl.a så sent som ikväll kunnat läsa att det borde vara skottpengar på jägare (med likes) utan att moderatorn reagerar.

 6. Anders Hermansson says:

  Hur stor var då vargstammen 2004? Det är det ingen som vet. Enligt Åke Aronson och Håkan Sand i ”Om vargens utveckling i Skandinavien under de senaste 30 åren” så fanns det 2004 i storleksordningen 120 vargar, författarna uppger maxantalet till 114 vargar (±½ varg?). De påstår att nettotillväxten under tiden 1991-2002 var i medeltal 25 % per år, för att därefter, under ett år, säsongen 2002-2003 minska med 16 %! Författarna uppger tjuvjakt och inavel som trolig orsak till denna enorma dödlighet. Dock, inaveln är tydligen inte verksam varje år; en del år var inaveln noll (eller negativ?) eftersom det 1992 – 1996 ”uppmättes” en tillväxt om 41 %. Även ”tjuvjägarna” verkar således ha haft taskig jaktlycka åren 1992 – 1999. Men året 2002/2003 slår tjuvjägare och inavel till samtidigt, och reducerar den då stor vargstammen med hela 16%! Sedan var enligt O. Liberg vargstammens nettotillväxt 40 % även säsongen 2010 – 2011, så den höga tillväxten tycks bestå. Trots det, på Vargsymposiet 2012 menade Linda Laikre att inavelsgraden var bekymmersam, och förordade en vargpopulation om 3000 – 5000 individer. Precis så som Göran Perssons expertgrupp kom fram till 12 år tidigare att minst 5000 vargar måste vi ha i Sverige. På samma symposium lugnade Håkan Sand djurägare och jägare med att framtiden var ljus, citat: ”Vad kan vi förvänta oss? Vi får antagligen liten effekt på älgstammens storlek eftersom jägarna kan kompensera för varg. Vi får stor skillnad på rådjursstammen pga lodjur”.
  Nu tycks ju verkligheten blivit en annan, effekten på älgstammen är knappast liten? Sant är förvisso att lodjuren i praktiken utrotar rådjur, det är ju skillnad på en tät rådjursstam och en f.d. stam.
  Tar vi därför författarnas uppgifter som korrekta mätvärden så framgår det att den årliga reproduktionen kan vara 60% eller mer. Enligt författarna så fanns det ca 120 vargar 2001-2002. Låt oss antaga att det var ett besvärligt år för vargarna, och att det därför endast föddes 60 valpar. Innan säsongen var till ända så fanns det enligt författarna ca 100 vargar kvar. Alltså dog under säsongen 2002-2003 ca 80 valpar och/eller vuxna vargar (på grund av tjuvjakt och inavel?). Är det troligt? Nej, inte.
  Utomlands uppges i häradet 30 % vara ett rimligt antagande på tillväxten hos en vargstam med gott om mat och utrymme. Och vi bör betänka att en så blygsam genomsnittlig tillväxt som 19 % ger att dagens inhemska vargstam borde vara minst 1500 vargar. Alla verksamma inom de exakta vetenskaperna skulle nog i första hand misstänka mätfel inför oväntade mätvärden. Men sådant tror inte biologer på. Men för oss övriga är det tydligt; ”mätfelen” synes vara systematiska.
  Ingen som berörs av vargar kan därför tro på ”vargforskarnas” påståenden. Ingen berörd vill heller ha varg i sin närhet. Så att det kokar över är naturligt. Innan vi når önskad beståndsstorlek om 5000 vargar, så har det nog kokat torrt på landsbygden.

 7. Per Bengtson says:

  Mr Straightpull, jag vet inte om det var riktat mot mig, men jag föraktar definitivt inte brukare. Tvärt om högaktar jag brukare som sliter och håller sig i framkant och leder vägen mot ett framtida hållbart brukande, trots usla inkomster. Jag gör vad jag kan för att stödja dem för utan dem har vi ingen framtid. De brukare och konsumenter som motarbetar dem och kommer med alla möjliga och omöjliga argument för att allt ska förbli som det alltid varit, vilket innebär att produktionsenheterna måste bli större och större samtidigt som inkomsterna blir lägre och lägre, de har jag inte så mycket för däremot. Det kanske är elitistiskt, men jag är ganska säker på att åsikterna skulle vara delade om det är en elitism som kan kallas monstruös.

  Mats S Johansson, om du nu vill envisas med att recensera mina kommentarer på denna sida, istället för att bemöta dem i sak på de sidor jag skriver dem, så tycker jag åtminstone du kan återge dem korrekt. Jag har aldrig någonsin försökt försvara eller förklara vad det är för skillnad på en fis (eller snarare ett rap) från en ko och vilken annan vild idisslare som helst. Det är nämligen ingen skillnad. Minns du till exempel forskningen från Norges tekniska universitet som visade hur mycket växthusgaser en älg släpper ut? Anledningen att detta inte räkans in som en bidragande faktor till klimatförändringar orsakade av människor är att älgar anses vara en del av det naturliga kolflödet och står utanför mänsklig påverkan. Men visst, vill du att vi ska räkna in även älg och ta det som en ursäkt för minskade älgstammar, så varsågod. Betydelsen kommer vara väldigt liten eftersom det finns så ofantligt många fler kor. Här är för övrigt en länk till en bra sida som jag tycker förklarar varför metanrapande spelar roll på ett lättförståeligt sätt:

  http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2015/11/kor-i-kretslopp.html

  Inte för att jag har något större hopp om att du ska ta till dig informationen. Om du är så fast i din åsikt så du anser dig veta bättre än IPCC och resten världens samlade forskare inom området, då finns det föga hopp att just min åsikt skulle få dig att ändra uppfattning. Men vem vet, du kanske överraskar mig. Kom i så fall ihåg att det inte enbart är metanutsläppen som är problematiska, utan minst lika mycket de växthusgaser uppstår som en effekt av att vi använder vår jordbruksmat för att producera mat till kor istället för att konsumera grödorna själva. Kom även ihåg att det krävs att du äter 90 gram svensk naturbeteskött i veckan för att vi ska kunna fortsätta hålla betesmarkerna öppna. Du kanske inte håller med, men personligen anser jag att det skulle vara bättre om alla åt 90 gram kött i veckan och betalade 1000-2000 kr kilot för det, än om de äter 900 gram i veckan till ett pris av 100-200 kr kilot. Det första alternativet skulle återigen möjligöra mer småskaligt uppfödande istället för den onda spiral av större och större enheter och lägre och lägre pris som vi ni hamnat i. Men det kanske är att uppvisa förakt för brukarna som Mr Straightpull antydde… Var och en kan även med gott samvetet unna sig 1,6 kilo klimatsmart viltkött om året, vilket är vad jägarna bidrar med i Sverige om de väljer att dela med sig (vilken ingen har rätt att kräva).

  Nu har jag hamnat way off topic, så det får bli min sista kommentar i denna tråd.

 8. MrStraightpull says:

  Per Bengtson skriver: ”Däremot skulle det aldrig falla mig in att begå grova brott om saker gick mig emot, och det är ytterst beklagligt att människor som tycker det är ok slinker igenom filtret och får både jägarexamen och vapenlicenser. Det tyder på att systemet inte fungerar och måste förändras i grunden.” Blir många system att förändra då, bankrånare som flyr i bil skulle naturligtivis aldrig få ta körkort, människor som slår sina barn skulle inte få skaffa några etc. Du sköna nya värld, eller hur Per Bengtsson? Visar vilket otäckt tankegods som utgör den gröna rörelsens fundament.

  På sin plats att citera Nietzsche också kanske: “Beware that, when fighting monsters, you yourself do not become a monster… for when you gaze long into the abyss. The abyss gazes also into you.” Ekofascismen med sitt obevekliga förakt för brukare är en avgrund (abyss) som tyvärr kommer att fånga många.

 9. jörgen bergmark says:

  Per B. ”Det är rent ut sagt skandalöst hur frågan har hanterats, och det är SJF och den förra regeringen som suttit vid rodret,” skriver du. Det stämmer ju inte!

  Det är ju SNF, Rovdjursföreningen, Nordulv, och Naturvårdsverkets jurister som har suttit vid rodret, vare sig den förra eller nuvarande regeringen har styrt eller tagit ansvar. De båda jägareförbunden har inte ens givits plats i båten.

  Jägareförbundet har bidragit med fakta och sakkunskap samt efterlyst mera kunskap, men något inflytande har man ju inte haft tyvärr.

 10. Mats S Johansson says:

  Per,

  Du tar stora ord i din mun. På dig låter det som om det är de du kallar naturvården som styr Sverige.

  Jag tror faktiskt att t.o.m svenska politiker har ryggrad att visa var skåpet ska stå när de står där spritt nakna och ska förklara för svenska bönder att deras kor är farligare för klimatet än Naturskyddsföreningens nya miljöhjälte LDC. Helst hade jag givetvis sett att ni också fått stå till svars för det ni hittills ställt till med, men det är väl kanske för mycket begärt.

  Till sist, det kan hända att dina fina ord imponerar på någon men jag har läst alldeles för många av dina kommentarer på SRFs och SNFs fb-sida för att imponeras.
  Hur tycker du förresten det gick när du skulle hjälpa Johanna att förklara för sina kritiker vad det är för skillnad på en fis från en ko och vilken annan vild idisslare som helst?

 11. Björn Isaksson says:

  Vi lär ju ha en vinterstam på mer än 600 vargar nästa vinter + årets föryngring. Om vi på ett selektivt sätt förvaltat stammen redan för några år sedan hade exvis Tivedenvargarna fått bättre genomslag. Jag tror inte heller på något flyttande och utplanterande, det verkar ju komma invandrare för egen maskin i tillräcklig omfattning. En försiktig jakt som tunnat ut stammen där den är som mest tät och inavlad hade gjort susen för acceptansen. Nu har det tåget gått. Sedan var det ju knappast SJF som kastade ut naturvården, det var snarare så att naturvården bröt vargkommissionens resultat innan bläcket torkat på underskrifterna. Att då sätta sig i en vargkommitte som bara har som syfte att öka på vargstammen låter sig inte göras.
  Även om jag vet att det finns folk på motståndarsidan som ser att det är dags att reglera vargstammen så kommer det alltid att finnas de som överklagar. SNF kör ju med bulvanen Nordulv när man inte vill synas. Tyvärr så tror jag att läget är så låst att det här kommer att gå riktigt illa inom några år. Varstammen har passerat ALLA nivåer som ALLA utredningar har pekat ut och ändå godtar ni ingen jakt. Jag tror aldrig ni kommer att göra det heller. Det kommer till slut att vända på frågan och då kommer ni att ha kramat ihjäl vargen.

 12. Per Bengtson says:

  Magnus, det är helt nödvändigt att återföra näringsämnen till jordbruksmark om vi ska kunna säkra mattillgången, så det har jag inga problem med. Ska vi däremot konstgödsla stora arealer för att producera kraftfoder så vi kan äta mer billigt nötkött än vad som är bra för oss? Nej, det anser jag inte. Vi behöver se över hur vi utnyttjar vår jordbruksmark överhuvudtaget, och det snabbt. Jag kan rekommendera David Montgomery’s bok ”Dirt: The Erosion of Civilizations” till dig och läsarna av din blogg.

  Björn, jag tror jag avvaktar inventeringen innan jag köper ditt påstående om tusen vargar. Men oavsett det så har många inom naturvårdssidan angett att de kan tänka sig beståndsreglerande åtgärder när antalet överstiger 700, men då MÅSTE det finnas en plan på plats för hur genetiken ska säkras långsiktigt. Personligen tror jag inte att återkommande helikopterflyttar eller utplantering av djurparksvargar kommer leda till ökad acceptans. Tvärt om skulle det göra sanning av de myter om inplanteringar och utplanteringar som redan flödar på nätet. Men i princip är det nog inte så långt kvar till även naturvåden skulle kunna tänka sig beståndsreglerade åtgärder. Eftersom vargen besitter strikt skydd, och du verkar vara en av de som faktiskt förstått de domar som fallit i förvaltningsrätter och kammarrätter de senaste åren, så inser du nog att det är helt nödvändigt att ha naturvården med sig på båten om det ska bli något av det. Tyvärr valde SJF och ansvariga partier istället att sparka naturvården ur båten och vända dem ryggen, och jag ser inga som helst anledningar till varför SJF nu återigen skulle bjudas in till några diskussioner. De har visat att de inte är intresserade och dessutom har vissa av SJF’s bloggare gett uttryck för att det är viktigare hur vargen förvaltas och av vem, än att den förvaltas.

  Sammantaget tror jag inte det dröjer länge innan vi har beståndsreglerande insatser, om än inte i form av licensjakt. Om däremot ansvariga politiker i återigen väljer att lyssna på SJF och återigen försöker sidesteppa naturvården har vi nog ytterligare ett par år med misslyckad/utebliven förvaltning och ytterligare brutna löften att se fram mot.

  Mats S Johansson, du håller på med ditt tjat om Kejsarens kläder… Om du inte har hängt med i den senaste tidens utveckling så kan jag meddela dig att det är arkitekturerna bakom den nu fallerade vargpolitiken, det vill säga alliansregeringen och SJF, som klätts av inpå bara rumpan, ingen annan. Sen måste jag säga att ingen med sitt sunda förnuft i behåll förnekar att produktion av bland annat nötkött har en stor påverkan på vårt klimat, bland annat genom utsläpp av metan. Vad Leonardo Di Caprio’s båt har med det att göra är för mig en gåta. Sen antar jag att du läst någon av de sammanfattningar av Robert och Brenda Vale’s bok ”Time to eat the dog” som poppat upp lite här och var på nätet ett par gånger om året sen 2009? Som du säkert vet så är den ytterst kontroversiell och har i stora delar helt avfärdats och jag gör själv vad jag kan för att inte bidra mer än nödvändigt. Jag gör vad jag kan för att försöka sänka mina totala utsläpp, men jag är långt ifrån perfekt. Visst utgör hundarna en del av de utsläppen, men det är en minimal del. Men tack för ditt tips om att klimatkompensera för dem. Jag ska helt ärligt se om jag kan hitta ett bra projekt att bidra till. Till sist: Du behöver inte vara orolig, det finns inga (och kommer inte finnas några) predator-prey interaktioner i Sverige som följer Lotka-Volterra’s ”lagar”. Inte ens rådjur och lodjur som det ibland påstås. Så nog kommer det finnas vilt att skjuta även i framtiden, även om vad och hur mycket du jagar kanske kommer se annorlunda ut och variera mer i rum och tid.

 13. Anders Hermansson says:

  Calle Seleborg – du har rätt, men får fel. För ovanlighets skuld håller jag med Per Bengtsson. Inte i sak, men i vad som kommer att ske. Jag har sagt det förut, och varje nytt år har gett mig rätt: Ingen, eller inget, stoppar vargens tillväxt och utbredning. Vi har nu så många vargar spridda över så stor del av landet att det är helt utsiktslöst att jakt på något sätt skall kunna vända utvecklingen med nuvarande lagar. Per Bengtsson kommer att få det som han vill; vargen ökar tills maten tryter. Inte ens ett och annat fatalt vargangrepp kommer att ändra på den saken; jämför med björn. Det spelar ingen som helst roll vilket GYBS olika forskare kommer fram till – det finns ingen politisk mekanism inom EU eller dess delstater som kan begränsa vargstammen efter att GYBS uppnåtts. Det finns heller ingen mekanism som gör det möjligt att politiskt komma överens om att GYBS uppnåtts, det blir frågan om 100 år sikt. Och duger inte det så blir kravet 1000 år sikt! Precis så som jag i många år spått så kommer vargen att öka i antal och breda ut sig över landet, ända tills matbrist eller sjukdom säger stopp. Men långt innan dess lär utfodring och medicinering sättas in.
  Mats S Johansson, du ger Oostvaardersplassen som ett exempel på katastrof. Tyvärr ser inte forskare det på det viset. Att rovdjur plågar djur till döds, eller att djur svälter/törstar ihjäl, är inget problem för forskare/miljörörelsen – de anser att forskningen och naturen legitimerar djurplågeri, även i stor skala. Djurplågeri i stor skala är inget problem överhuvudtaget för miljörörelsen – tag bara en sådan sak som att biobränslen skövlar regnskog och ger ökade koldioxidutsläpp, samt vindmöllor som dräper miljoner fåglar/fladdermöss varje år, utan att utsläppen minskar. Oostvaardersplassen är i sammanhanget ett mycket litet försök, dess betydelse är att lära européerna att djurs lidande ingår i en frisk natur – saken kan därför inte diskuteras. Jämfört med till exempel Isle Royale, Coronation Island etc., eller varför inte jämfört med hela Sverige. Bengtssons önskan om att Jägareförbundets inflytande på viltförvaltning, vapentillstånd etc. skall upphöra är på väg att uppfyllas, och kommer med stor sannolikhet att gå i lås. Till glädje för Bengtsson och den ekologistiska rörelsen. Av det bör vi lära oss att strid om rätten till jord, skog, rikedom och föda, eller med andra ord; striden mellan elitstyre och folkstyre, aldrig tagit hänsyn till vare sig människors eller djurs lidande. Eliten föder journalisterna, och massmedia bekämpar folkstyret.

 14. Björn Isaksson says:

  En sak till Per.
  Problemet med överklagningsordningen var inte alls uppenbar, kammarrätten hävde förvaltningsrättens beslut att stoppa jakten i fjol, det tog ett år för HFD att få fram ett beslut om hur det ska vara. Då var man dessutom tvungna att leta i andra direktiv än vad överklagan gällde. Dessutom så bortsåg man från domar i EU-domstolen som visar att det är OK att ha överklagningsrutiner utan domstolsinblandning. Att du kunde se det på en gång är ju mycket imponerande, du kanske skulle karriärväxla;)

 15. Magne Rønning says:

  Prosjekt Varg førte til at Gro H. Brundtland kjørte fram Bern-konvensjonen, for å komme i possisjon vedr. det å bli oppnevnt av Ronald Reagan til ”Bærekraft-kommisjon”, som er bedre oversatt til svensk som ”Hållbar-utveckling”. Bærekraftordet er openbart valgt for å tekkes oljeindustrien i Norge.

 16. Magne Rønning says:

  Prosjekt Varg har jo latt seg bruke, for at Gro H Brundtland skulle komme seg i possisjon, slik at hun ble oppnevnt av Ronald Reagan til sin ”Bærekraft-kommisjon”, som på svensk er riktig oversatt til svensk som ”Hållbar-utveckling”.

 17. Björn Isaksson says:

  Per, Viltskadecentrum sade att vi i somras hade drygt 600 vargar inkl senaste föryngringen. Millsgruppen menar att man kan jaga från 300 och låta populationen växa till 600 under kontrollerade former för acceptstansens skull. Du nöjer dig uppenbarligen inte med det. Nästa vinter är det närmare 1000, när är det OK att börja reglera och styra tillväxten enligt din uppfattning? Eller har Millsgruppen också fel?

 18. Mats S Johansson says:

  Läs inlägget från Per Bengtson noga och notera speciellt vad han INTE säger. En bättre representant för den moderna miljörörelsen, och samtidigt ett större hot mot den svenska biologiska mångfalden, finns knappt.

  Han påstår sig vara så generös så att han kan dela med sig av överskottet till oss jägare. Vad han, som ivrig supporter av Rovdjursföreningen, utelämnar är det faktum att i den natur han förespråkar så finns det inget överskott. ”Naturliga variationer i stammar av bytes och rovdjur ska eftersträvas”. Kombinera det med reglerna för Rödlistan så får ni se hur stort överskottet blir. Han vet givetvis att om han säger det så kommer t.o.m en del av medlemmarna i Naturskyddsföreningen att protestera.

  Trots att han själv forskar, eller ska jag säga p.g.a, så drar han sig inte för att använda ”cherrypicking-varianten” i valet av forskare. Hur man överhuvud taget kan kalla det som ”hans” forskare sysslar med för forskning är för mig en gåta. Jag menar att en bättre benämning vore ”subjektiv extrapolering av korta förlopp där starttiden valts med mycket stor noggrannhet”. Inte för att få så riktigt resultat som möjligt, utan för att få det ”rätta”.” (Yellowstone, …., ….)

  Har ni någonsin sett honom protestera på Naturskyddföreningens mycket vinklade information som t.ex påstår att fisande svenska kor är farligare för klimatet än Leonardo Di Caprios semesterresor med sin 400-fot yatch? Klimatkompenserar du förresten för den animaliska föda som du ger dina hundar, Per? Hundar som du har av helt egoistiska skäl och som tar minst lika stor plats i ”klimatet” som två stora familjer i Afrika.

  Per, om jag säger att din mycket känsloladdade kommentar här visar att du innerst inne känner på dig att det bara är en tidsfråga innan ”pojken” avslöjar att er kejsare är spritt språngande naken, vad säger du då?

 19. Per Bengtson says:

  Magnus och Björn, Mills-gruppen kom inte fram till att 300 vargar var nog. Däremot gav de det märkliga beskedet att de ansåg att 300 vargar var nog, men enbart om de på sikt tilläts öka till 600 vargar. Antagligen drog de denna märkliga slutsats för att de trodde att det skulle innebära att de kan jagas redan nu, men faktum är att vad olika forskare anser om jakt (eller inte jakt) är helt irrelevant för hur många vargar det krävs för GYBS. Dessutom, att de anser jakt vara nödvändigt för acceptansen bestrids av andra forskare, vilket även förvaltningsrätten i Karlstad konstaterade i sin dom.

  Björn, jag förstår verkligen att människor blir galna över hur fråga har skötts (eller snarare misskötts). Det blir jag också och det är bland annat därför jag varit engagerad i debatten de senaste åren. Det är rent ut sagt skandalöst hur frågan har hanterats, och det är SJF och den förra regeringen som suttit vid rodret. Varför konstant lova något som det hela tiden varit tämligen uppenbart för en utomstående inte skulle hålla? Det är så man skapar frustration hos människor, precis som du skriver. Skyll inte det på miljörörelsen (vilket du i och för sig inte gjorde), utan skyll det på dem som har haft makten och inflytandet över frågan

  Så ja, jag förstår om folk blir galna av alla fagra löften som aldrig infrias, men lägg skulden där den hör hemma. Däremot skulle det aldrig falla mig in att begå grova brott om saker gick mig emot, och det är ytterst beklagligt att människor som tycker det är ok slinker igenom filtret och får både jägarexamen och vapenlicenser. Det tyder på att systemet inte fungerar och måste förändras i grunden.

  Till sist så har vi olika syn på det där med att skörda överskottet. Att skörda ett naturligt överskott, ja det tycker jag absolut man kan göra. Blir det inget överskott vissa år så får man helt enkelt låta bli att jaga just den arten. Att skapa ett överskott på onaturlig väg genom utfordring och hård predatorjakt anser jag däremot ytterst tveksamt. Vill man ha det på det viset får man gott finna sig i att falla under samma lagar och regelverk som gäller för djuruppfödning i övrigt.

 20. Calle Seleborg says:

  En enkel fråga till Per och Magnus.
  Är det verkligen er fulla övertygelse att svensk rovdjurspolitik ska bekostas av Sveriges matproducenter? Och av landsbygdens jägare. Personligen förlorar jag ca 10000 per år (hyra av jakt annanstans) utöver en värdeförlust på min skogsfastighet på över 200 000. Jag tycker Moriceaus kartläggning av vargen genom tiderna är intressant. Hittills har dokumenterat över 9 000 offer för varg i Frankrike.
  Hur kommer Förbundets värdegranskap stå sig när de först angreppen kommer i Sverige. Det gäller inte om utan när det sker. Man försökte i Kolmården bevisa kramdjuret varg. Resultat är väl känt. Hur många råd har ni gett när man som hundförare möter flera vargar?
  Vargen hör hemma i kulturlandskapet lika mycket som brunråttan i skafferiet. Någon vildmark finns inte i Sverige utom i obildade stadsbors hjärnor.

 21. Magnus Rydholm says:

  Både Millsgruppen och Skandulv kom fram till 300 vargar för GYBS. Millsgruppen underströk därtill att jakt vara helt nödvändigt för att skapa acceptans för vargen.

 22. Björn Isaksson says:

  Per Bengtsson,
  Åsa Romson tillsatte en nu utredning för att hon, precis som tyckte att de Skandulv var korrumperade. Den forskargruppen, helt skiljd från Skandulv, kom fram till samma siffra så när som på 30 vargar. Så där håller jag inte med dig.
  Sedan är jag helt enig med dig att politikerna inte har skött det här på ett korrekt sätt. Man har inte haft tillräckliga kunskaper i hur det förvaltningsrättsliga systemet fungerar, hur svenska domstolar tolkar EU-direktiv mm. Men 87% av riksdagen tyckte så här, den nuvarande regeringen anser också att vi borde reglera vargstammen.
  Du måste väl ändå hålla med om att det finns risk för att folk blir galna efter tio års löften och fiaskon i vargfrågan. Uppenbarligen har inte våra politiker gjort annat än lovat vargjakt utan att ha på fötterna.
  Ingen vill ha ”italiensk förvaltning”, ingen, men när folk blir trampade på tillräckligt många gånger så reser de på sig och tar saken i egna händer. Man ser ju att det fungerar i andra länder och att deras domstolar tolkar direktiven annorlunda. Det vore olyckligt, både för jägarna och vargen om det går så långt att ”Vargkriget” blir verklighet.
  På något sätt måste man kunna reglera vargstammen där problemen är som störst, nästa vinter har vi snudd på 1000 vargar, en sådan stor stam är inte hotad, det kan ingen tycka.
  Det är rimligt att skörda av överskottet som du säger, men med en utveckling där inte vargstammen får regleras blir det inget överskott över till människan, så är det redan idag på vissa håll i vargens kärnområden, är det rimligt tycker du?

 23. Björn Isaksson says:

  Jo, en sak till:
  Kommer ni ihåg skrönan ”Vargkriget”?

  När den gjordes var det en skröna, nu finns uppenbar risk för att den blir verklighet när den lagstiftande församlingens beslut inte kan verkställas på grund av juridiska krumbukter.

  Förklara för medborgare som drabbats av vargen, varför man ska rösta i riksdagsvalet, när riksdagens beslut sopas undan av förvaltningsdomstolarna.

  Myndigheterna bör inte bli förvånade om ”Vargkriget” blir en sannsaga, brottslingarna anser sig bara verkställa riksdagsbeslut.

  Är det den utvecklingen vi vill ha?

  Knappast.

 24. Lars Oskarsson says:

  Ponera att er önskan om 150 vargar i Sverige blir verklighet.Vilka ska bestämma var dom ska vara?
  Det blir inte lätt att förklara för Mark/djurägare som får vargarna,varför just dom ska betala priset.

 25. Sören Lundberg says:

  Ja jag håller med, det är en utopi med noll vargar, men det är medlemmarnas vilja. Sen är det bara att konstatera att det även är en utopi att vi skall få tillbaka den jakt vi hade före vargens intåg i mellansverige. Nya vindar blåser tyvärr genom våra svenska skogar. Jag är pessimistisk för jaktens framtid. Jag har sett vart utvecklingen gått de senaste tio åren i vargdrabbade områden och det är nu den stora expansionen börjar på allvar.

 26. Björn Isaksson says:

  Ja, visst gör det, men det verkar vara det enda ställe det kokar på, LRF verkar tycka att det inte är några större problem, en och annan politiker låter lite grann. Tyvärr verkar det här bara vara en jägarfråga. Jag tror det måste bli betydligt värre innan det blir bättre.
  Om inte LRF och lokala politiker inte höjer sitt tonläge så förblir det en jägarfråga, det är vi som drar lasset och LRF tjuvåker.
  Eftersom det bara är jägarna som syns i debatten så framstår det här som en jägarfråga och inte en landsbygdsfråga.

  Det borde vara högsta prioritet för förbundet att få in fler spelare på banan, vi kan aldrig få förvaltning av vargstammen på egen hand.
  Det borde vara högsta prioritet att anställa egna miljöjurister så vi kan matcha miljörörelsen, det räcker inte med att ha forskning och riksdag på vår sida. Vi har varit naiva som trott det, bevisligen. De har haft ett kompetensövertag, i kombination med de svenska förvaltningsdomstolarnas tolkning av olika EU-direktiv in absurdum, blir resultatet så här.

  Så länge inte riksdagsbeslutet om den nya rovdjurspolitiken bör vi avstå från all rovdjursjakt, låt länsstyrelserna sköta detta, dessvärre tror jag att betydligt fler måste drabbas för att exempelvis LRF ska vakna till och ta strid i frågan.

 27. Mats S Johansson says:

  Magnus,

  Miljöorganisationerna mörkar sina mål och speciellt konsekvenserna av sina strategier. Det kan de göra eftersom de genom diverse konventioner tilldelats makt helt utan att avkrävas ansvar. De nya medlemmar som Mikael Karlsson lockade till Naturskyddsföreningen för att få mer makt (opinionsbildning) går på i princip vad som helst och i kontakterna med politiker och beslutsfattare gömmer de sig bakom politisk korrekta ord som biologisk mångfald, ekologisk roll och kaskadeffekter.

  SJF sitter på kompetensen och har förhoppningsvis kontakterna med, och fortfarande repsekten hos, svenska politiker så att ni kan berätta vad resultaten av deras strategier blir i ett modernt svenskt samhälle och därmed ge politikerna möjligheten att reagera innan de står där och ska ta det ansvar som miljörörelsen inte behöver ta.

  Det finns hur många exempel som helst att det går åt skogen när naturen ska sköta sig själv i ett modernt samhälle. Här är ett som ni kan göra mycket mer av: http://svenskjakt.se/start/Nyheter/2012/09/hollandskt-naturexperiment-slutade-i-katastrof/

  Få bort fokusen på hur många vargar VI vill ha. Rikta strålkastarna mot miljörörelsens halvsanningar, bristande logik och direkta lögner.

  Be Johanna Sandahl berätta varför hon tycker Leonardi Di Caprio är en miljöhjälte medan de som som håller Mellansveriges landskap öppet är en klimatrisk.
  http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/spelar-roll-miljon

  http://www.nytimes.com/2015/04/05/realestate/an-idea-hits-the-beach.html?_r=1
  http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3091601/Leonardo-DiCaprio-cuts-lonesome-figure-mills-aboard-450ft-superyacht-Cannes.html
  http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3410177/Inside-lavish-villa-Revenant-star-Leonardo-DiCaprio-spent-New-Year-s-comes-recording-studio-20-person-theatre-spa-pool-fits-eight-people.html

 28. Per Bengtson says:

  Som man bäddar får man ligga. Under åtta års tid försökte alliansregeringen, ivrigt påhejade av Svenska Jägarförbundet,”sidesteppa” EU, naturvåden och forskningen inom området. Inte nog med det, när det visade sig att besluten som fattades saknade laglig grund försökte man till och med sidesteppa de svenska domstolarna genom att åsidosätta den oerhört viktiga och självklara rätten att få överklaga myndighetsbeslut. Återigen ivrigt påhejade av SJF. Vår nya regering insåg att ett sådant korthus bara kan rasa och påbörjade ett arbete för att få till stånd en rättssäker och effektiv överklagandeprocedur. SJF, inklusive en del av dess bloggare, kritiserade detta i mycket starka ordalag. Samtidigt passade man dessutom på att segervisst vända ryggen till förslag om att få till stånd ett permanent forum för att parterna skulle kunna mötas. Och vad händer nu? Jo, ni är förbannade och tycker synd om er själva för att det korthus ni medverkat till att bygga har rasat. Det är ert eget agerande som har försatt er i den här situationen, och ändå har ni mage att sitta och tycka synd om er själva. Personligen anser jag faktisk att detta fulspel och betéende har diskvalificerat er från något som helst inflytande i frågan för en mycket lång framtid.

  Du har rätt i att ert agerande i denna fråga spiller över på hur många ser på er förmåga och era motiv för att få ha inflytande över förvaltningen även av annat vilt. Hela mitt liv har jag gått omkring och trott att jakt är en verksamhet där man skördar det överskott som naturen ger och jag har inte haft några som helst problem med detta, tvärt om. Ni har nu väldigt tydligt visat att det inte handlar om att skörda något överskott. Tvärt om är ni beredda att åsidosätta lagen, forskningen, skydd mot hotade arter och rätten till rättsligt skydd jämtemot myndigheter för att få behålla er rätt att betrakta den svenska naturen som om den vore er egen ”game farm”. Och när detta inte funkar har ni mage att tycka synd om er själva. Förtroendet för enskilda jägare är säkerligen fortfarande starkt hos många, men förtroendet för SJF är förbrukat för en väldigt lång tid framöver hos lika många och det är ett betydligt större hot mot jakten som den ser ut idag än vad vargen någonsin kommer bli.

  Till sist, att påstå att vargstammen uppnått gynnsam bevaradestatus med råge och att invandringstakten är hög nog tyder dessvärre på att ni fullständigt saknar förmåga att lära av era egna misstag. Såvitt jag vet så finns det i dagsläget endast en enda forskargrupp som anser att den svenska vargstammen har gynnsam bevarandestatus, och inte ens den är enig. Att SJF, NVV och den förra regeringen valt att lyssna på just den konstellationen är som om de skulle valt att utforma en klimatpolitik utifrån de ytterst få enskilda ”forskare” som anser att den mänskliga påverkan på klimatet är en myt.

  En sak ska jag dock ge SJF rätt i, och det är konstaterande att vi har kommit till vägs ände och att det krävs ett omtag. Jag hoppas innerligt att SJF inte bjuds in till dessa diskussioner. Ni hade er chans, och då valde ni att tacka nej och köra ert eget race istället. Likaså finns det tecken i din text som tyder på att ni borde förlora rätten att utbilda jägare och uttala er om vapenlicenser. Om vi har ett system där man ens kan misstänka att en del jägare tycker det är okej att begå grova jaktbrott och bilda medborgargarden när saker går dem emot så får vi nog se till att höja kraven rejält både vad det fäller utbildningen och vilka som ska ha rätt att få vapenlicens.

Kommentering är stängd.