Franska forskaren dissar åter vargjakten!

,

I Nature, på debattsidan, sågar Guillaume Chapron på Grimsö återigen vargjakten. Jag har skrivit om hans bravader tidigare. Hans huvudnummer är att regering och riksdag har missbrukat hans forskning och att vargstammen enligt honom inte har en gynnsam bevarandestatus.

Här har vi alltså en ”opartisk professor” som ger sig in i vargdebatten med ett enda syfte, att polarisera debatten om en vargjakt som han ogillar. I sak har han dessutom fel på flera punkter och vilseleder medvetet läsarna. Han utelämnar lyckade genetiska förstärkningar (Tivedenparet) och skriver istället att regeringen avslutat planerna på genetisk förstärkning till förmån för vargjakt. Inget av detta är sant. Det som hänt är att vargar vandrat in på egen hand och att kontroversiella utplanteringsprojekt i dagsläget inte bedöms vara nödvändiga. I sak har Naturvårdsverket fortfarande uppdraget att garantera och följa det genetiska utbytet.

Chapron driver hänsynslöst en egen agenda. Förutom att vilja stoppa vargjakten försöker han uppenbarligen göra sig ett namn på den internationella bevarandescenen. Som jag skrev i ett tidigare blogginlägg har han extrema åsikter, som att rennäringen och löshundsjakten borde läggas ner till förmån för vargar. En sak som inte är allmänt känt är att det var han som på eget bevåg valde att föreslå förvaltningsmål för den svenska vargstammen till EU-kommissionen. En fransk professor ansåg sig alltså ha rätten att föreslå vilka åtgärder som bör vitas för att förbättra den svenska vargförvaltningen, helt utan att fråga vare sig myndigheter, politiker eller andra forskare!  För alla andra arter gjordes en bredare konsultation.

Chapron föreslog bl a följande.
– Kollektiv bestraffning av jägarkåren i området om någon skjuter en varg. Jaktförbud på alla rovdjur i fem år.
– En specialstyrka inom poliskåren för att granska § 28 skjutningar
– Djurägare som inte förbygger skador på tamdjur genom  t e x att stängsla ska straffas.
– Alternativa jaktmetoder som gör att löshundsjakt inte behövs.
– Att länsstyrelsepersonalen behövde utbildas bättre.

Det mest anmärkningsvärda var att han själv helt utan att rådfråga någon i Sverige föreslog att EU kommissionen skulle förorda att Sverige skulle starta ett forskningsprojekt för att fastställa gynnsam bevarandestatus vetenskapligt och juridiskt. Alltså exakt det projekt, Claws & Laws, som han redan planerat åt sig själv och senare också fick 5 miljoner för!

Gynnsam bevarandestatus är inte enbart ett vetenskapligt begrepp, de innehåller politiska avvägningar. Regeringen såg mot den bakgrunden givetvis  inget behov av ett meningslöst projekt, eftersom riksdagen redan beslutat i frågan. Chapron är kritisk till att regeringen inte såg behovet och framhåller istället att Naturvårdsverket som ”oberoende” myndighet minsann valde att finansiera det. Det i sig rimmar illa med att han i fråga om överklagningar uppenbarligen inte anser att Naturvårdsverket är ”oberoende” eller kapabelt att göra juridiska bedömningar vid överklagningar, trots att Århus konventionen tydligt säger att prövning ska ske av ”domstol eller ”annan administrativ enhet”.

Vid EU-kommissionens första workshop om rovdjursförvaltning, där jag var med, var Chapron den ledande opponenten mot en flexiblare tolkning av Art- och habitatdirektivet. Han krävde istället hårdare tolkning av Art- o habitatdirektivet och absolut ingen flexibilitet eller nationellt självbestämmande!
Vad projektet Claws & Laws syftar till förstår väl alla. I slutändan kommer det att vara lika bortkastade pengar som den första miljon Naturvårdsverket nyligen gav till den engelska forskaren Bruford. Det visade sig nämligen att svaret blev goddag yxskaft. Bruford presenterades nämligen samma analys av behov av genetiskt utbyte som redan förkastats en gång, ”rätt svar på fel fråga”. Så nu skickar man ännu mer pengar till England i hopp om att få ”rätt svar på rätt fråga” den här gången!

Chapron är alltså mannen som på egen hand lyckades förmå EU-kommissionen att föreslå svenska förvaltningsåtgärder i syfte att gynna sin egen privata forskning. Nu drar han igång debatten om vargjakten och dess laglighet. Han gör det inte i Sverige utan väljer istället att skapa ett internationellt tryck på Sverige. Vi får hoppas att han inte lyckas med sitt uppsåt den här gången också.

24 Kommentarer
 1. jörgen bergmark says:

  Utvecklade Chapron i sitt debattinlägg sin ”skjut, gräv och tig” förvaltning som han har förespråkat? Eller är det något han inte skyltar med i skrift?

  God jul på er alla, realister som drömmare;)

 2. MrStraightpull says:

  Jag är nu inte längre förvånad över något av Per Bengtsons inlägg efter att ha läst ”… och en av de duktigaste forskarna som SLU lyckats rekrytera de senaste åren i synnerhet?”. Om detta är det bland bästa Sveriges LANTBRUKSUNIVERSITET lyckats rekrytera så är det synd om näringen. En mer destruktiv kraft mot det småskaliga, landskapsuppehållande jordbruket i bland- och skogslandskapet än Chapron får man nog leta efter. SLU bör, om detta är den nya rekryteringsbasen för forskarna, byta namn till SEU (och alla här vet nog vad E:et står för i detta sammanhang). Passar ju också bra då flera i SNF ledningen kan titulera sig ”agronom” LMAO

  Dags att byta ut flummet i SLU-ledningen och se till att SLU återigen blir till nytta för näringen och inte näring för onyttan!

 3. Mikael Moilanen says:

  Per Bengtsson, du skriver strunt när du påstår att jägarna fått några pengar ur ”skattebetalarna fickor”. Fakta är att staten ger tillbaka av det jägarna betalat in för statligt jaktkort. Dessutom går en rejäl summa av dessa pengar till exempelvis rovdjursforskning, vilket jag driver opinion emot så mycket jag förmår, men det är en annan sak.
  Torbjörn: Du har nog underskattat antalet jägare. Enligt Sifos stora undersökningar, flera år på raken, är det omkring 560 000 människor som jagar en dag eller mer per år. När du insinuerar att vargjakten inte skulle bli av, och påstår att en vargjakt skulle få ”stora efterräkningar” för Sverige är du ute på samma hala is som din partiledare, Åsa Romson. En absolut majoritet av Sveriges riksdag har beslutat att vargen nu kan jagas i Sverige, oavsett vad några extremister (läs: bland annat du och Åsa Romson) tycker om den saken. Lycka till med jaktradion och god jul, Torbjörn.

 4. Mats S Johansson says:

  Gunnar,

  Jag vet att ditt inlägg handlar om den franske docenten, men jag måste få svara Per.

  Per, det du kallar ”naturskydd” beskrivs av Wikipedia på följande sätt:

  ”The violent tactics of Sea Shepherd have been opposed, even by those who denounce whaling, such as Greenpeace[7] and the governments of Australia and New Zealand.[8] Officials of the American,[9] Canadian,[10] and Japanese governments[11] have accused them of being eco-terrorists. Paul Watson and American members of Sea Shepherd are currently prohibited by US courts from approaching or harassing Japanese whalers.[12] ”

  Det här projektet har Rewilding Europe beskrivit som en succè:
  https://www.youtube.com/watch?v=CyQuwg568JY

  Är det så här du och Naturskyddsföreningen vill att ett Rewildat Sverige ska se ut?

  Konspirationsteorier eller inte. Pengarna kommer i fall från samma källa.

  Så till saken igen.

  Jag hittade den här artikeln av Guillaume Chapron:
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2664.2008.01538.x/full

  Per, du frågar vilken/vems forskning mina synpunkter vilar på. Mitt svar är: Du väljer Guillaume Chapron, jag väljer andra. Vad är det som säger att dina forskare har mer rätt än mina? Peer view-statistik? http://www.nature.com/news/for-sale-your-name-here-in-a-prestigious-science-journal-1.16635

  Och du, om du läser Guillaume Chapron artikel om tigrar och byter ut tigern mot vargen, vilken blir då slutsatsen. Stämmer den med hur GC agerar i den svenska vargdebatten?

  Personligen tycker jag inte det är speciellt svårt att se vilket syfte Guillaume Chapron har. Om det främjar hans karriär eller inte spelar kanske inte så stor roll. Han är ju sedan i år sponsrad av de samma pengarna som Sea Sheppard, Rewilding Europe och Naturskyddsföreningen.

 5. Stockholmaren says:

  Chapron är, har alltid varit och kommer att förbli en megafon. Han använder så kallad forskning för att skriva rapporter som befäster hans politiska uppfattning och publicerar dessa politiska alster i tidskrifter som anses vara trovärdiga.

  Det finns ingen objektivitet i hans rapporter. Hans arbete på SLU är ett sätt för honom att få en inkomst samtidigt som han får möjlighet att propagera ut sin ideologi.

  Dessutom använder han sin så kallade forskning och sin position för att implementera sin ideologi i verkligheten. Där drabbar den tusentals och åter tusentals djur och människor som inte bett om den och inte vill ha den.

  Problemet är, precis som Mats S Johansson skriver, att det inte finns någon som granskar den så kallade miljörörelsen. Det finns ingen som ifrågasätter de vansinnigheter som de försöker pådyvla vanligt folk. Det finns ingen som granskar hur rekrytering sker till t.ex. SLU och Naturvårdsverk, där dessa extremister sedan kan använda sin maktposition till att genomföra sin politik till skada för så många.

  Att Per Bengtson försvarar denna person är naturligtvis bara väntat. Samma skrot och korn med samma fanatiska vurm för skadedjuret varg. Inte intresserad av någon sanning eller logik, bara mer varg och mer makt till ”miljö”rörelsen är av intresse för honom vad det verkar. Då får ändamålen helga medlen. Då går det bra att tänja lite på sanningen och strunta i alla drabbade. Bara det blir mer varg.

 6. Gunnar Glöersen says:

  Per Bengtson, jag har inte med ett enda ord ifrågasatt Chaprons mvp analyser eller vetenskapliga kompetens. Däremot kritiserar jag honom för att blanda sig i politiken! Om en forskare lämnar sin vetenskapliga disciplin får han räkna med kritik. Han har flera ggr angripit svensk rovdjursförvaltning på ett onyanserat sätt som inte har något att göra med vetenskap. Vad har löshundsjakt eller rennäringen med hans profession att göra? På vilka grunder anser han sig, som fransman, ha rätt att efter eget huvud utan att rådfråga någon lämna förslag till förvaltningsåtgärder i Sverige? Han gjorde det helt utan att rådfråga någon i Skandinavien. Så han har själv försatt sig i skottgluggen!
  Vad gäller tidigare MVP värden kommer jag ihåg den som fanns med i Åke Pettersson utredning. 100 vargar fanns med som underlag den gången, jag tror att det var Skandulv själva som gjort den eller beställt den. Jag har t o m Grimsögrafer sm beskriver MVP värdet och det hamnar på ca 100.

  Vad gäller tolkningen av hans beräkningar kan jag inte se vad du menar. Att Chapron har en tolkning av minimikravet i AoH direktivet och regeringen en annan har väl ingen betydelse? Regeringen beställde en MVP analys och fick den. Att Chapron inte gillar vad den används till förstår jag, han vill inte att vi jagar varg. SJF däremot söker det omvända, argumenten för att kunna jaga just varg. Chapron och du erkänner inte ens en växande vargstam som ett problem. För mig och tusentals andra utgör ni ett hot mot vårt sätt att leva. Tror f-n att vi slår tillbaka mot dem som struntar i våra intressen.
  Avslutningsvis, ”såga av den gren du sitter på”! Jag vill minnas ungefär samma retorik från dig en gång tidigare. Den gången var det din gren som brast. Jag känner mig lika trygg den här gången, utan Flashback!

 7. Gunnar Glöersen says:

  Per Bengtson , du skriver visserligen till Mats men jag måste svara! På vilket sätt skulle ”skattebetalarna” ha bidragit till SJFs 50 miljoner? Inte en enda krona har di bidrgit med eller några andra än jägarna själva! SNF däremot fick förutom de 10 miljonerna från Postkodlotteriet 85 miljoner rena skattepengar.

 8. Torbjörn Eriksson says:

  Hej Mikael Moilanen.
  Jag kan garantera dig att det skulle aldrig falla mig in att störa någon jakt. Jag har jakt och jägare in på knuten där jag bor. Dom sätter upp skyltar om jakt som respekteras.
  Jag kan gå i skogen med mina hundar i koppel och jag visar hänsyn. jag träffar jägare som jag pratar med. vi har en bra relation. Jag ställer inte in några specialkanaler, vet ej hur man gör.Jag lyssnar på dom kanaler jag har och det är intressant för då får man höra vad det rör sig för djur i markerna. Jag oroar mig inte för vargjakten, jag tror inte den blir av. Jaktradion är bra då vet jag var jägarna är och kan undvika att jag stör dom. Blir vargjakten av är det ett fiasko för Sverige och det kommer nog att komma stora efterräkningar. Jag tror också att jägarnas anseende kommer att få dåligt rykte, det är trots allt inte många jägare i Sverige i relation till dom som inte jagar.
  God Jul.

 9. Stockholmaren says:

  Allt är politik. Det finns ingen som helst anledning att ha frilevande varg i Sverige förutom att vissa ”vill ha”.
  Chapron är en av dessa som ”vill ha mer”. Utan att ens för en sekund fundera på alla de negativa konsekvenser som vargarna medför för sin omgivning.
  Ekofascismen, som ju Chapron uppenbarligen bekänner sig till, är politik. Det går ut på att genom (lögnaktig) propaganda få tillräckligt många anhängare och tillräckligt mycket makt för att kunna påtvinga andra sin politik mot deras vilja.

 10. MrStraightpull says:

  Per Bengtsson spelar snabbt ut ett insinuant rasistkort – är detta för att få bort fokus från huvudfrågan? Att inte se problemet med att någon kringgår hela den svenska demokratin och de processer som används i Sverige tyder på extrem enögdhet. Att dessutom inte se problem med förslag som ”– Kollektiv bestraffning av jägarkåren i området om någon skjuter en varg. Jaktförbud på alla rovdjur i fem år.” och
  ”– Djurägare som inte förbygger skador på tamdjur genom t e x att stängsla ska straffas.” innebär nog att även det andra ögat har minskad funktion. Eller också sitter problemet längre in.
  Inom det av ekosofer infiltrerade EU helgar tydligen målen alla medel – även att kringgå demokratin. Att utländska medborgare, utan rösträtt i Sverige, tar sig rätten att föra landets talan är minst sagt åt skogen.

 11. Per Bengtson says:

  Gunnar, det finns en väldigt enkel anledning att jag inte valde att kommentera att du anser att GYBS inte är ett vetenskapligt begrepp och det är att vi i princip är överens. Det har vi varit sen du bland annat på denna blogg erkände att MVP är ett vetenskapligt begrepp, men det är högst förståeligt att du inte kan minnas alla våra diskussioner och slutsatser. Ändock vilar GYBS som begrepp delvis på vetenskaplig grund. Ingen kan säga vad som är väsentligt mer än MVP om det inte finns en vetenskaplig analys av MVP, eller hur? Så vilka är alla dessa rapporter/artiklar som visar att MVP är 100 individer med en inavelsgrad på 25%, du glömde att svara på den frågan? Och tror du verkligen att Chapron är intresserad av att vilseleda Natures läsare eller redaktörer hur hans egen forskning ska tolkas? Att en forskare skulle publicera resultat, för att sen offentligt konstatera att de publicerade resultaten var skitsnack och att han eller hon vilseledde oss alla, skulle inte vara särskilt karriärsbefrämjande. Framförallt är det svårt att förstå vilket motivet skulle vara. Förstår du verkligen inte att du håller på att såga av den gren du sitter på när du begår karaktärsmod på den svenska biologiska/ekologiska forskningen i allmänhet, och en av de duktigaste forskarna som SLU lyckats rekrytera de senaste åren i synnerhet?

 12. Per Bengtson says:

  Mats S Johansson, du förfasas över att du bara behöver Googla i några minuter för att finna att diverse lotterier bidragit med 10 000 000 till naturskydd, och drar med en viss överdrift slutsatsen att det måste ligga någon hemsk konspiration och oetisk forskning med mörka syften bakom det. Samtidigt reagerar du tydligen inte ett dugg på att du inte ens behöver googla för att se nyheten att ”den andra sidan” nyss tilldelats fem gånger så mycket pengar direkt ur skattebetalarnas fickor. Det räcker att läsa vidare på detta förbunds hemsida för att få den informationen. Om det är någon av oss som borde misstänka dolda sammanslutningar som i det fördolda konspirerar för att göra livet så jäkligt som möjligt för sina meningsmotståndare så är den knappast du. Personligen håller jag helst mig ifrån den typen av trams.

  Svaret på din direkta fråga till mig – ”Är det det här du vill kalla vetenskaplig saklighet” – är nej. Jag vill kalla det vetenskaplig konsensus. Vilken/vems forskning vilar dina synpunkter på?

 13. Mats L says:

  Bra Gunnar!

  Du maler sakta men säkert ner argumenten från de vilseledda och vilseledande till småsmulor.
  Sunt förnuft räcker längst.

  /Mats L

 14. Mikael Moilanen says:

  Torbjörn Eriksson. Tänk på att inte störa jakten, för det är olagligt. Tänk också på att kontakta jaktledarna så att du får tillträde till de ”specialkanaler” som man kan ställa in moderna jaktradioapparater på. Det vore ju synd om du missar vad som händer. Kan inte låta bli, medans du är med i tråden: Har du tänkt på att det är en företrädare för ditt parti, MP, som sitter vid makten när den största vargjakten i modern tid genomförs i vinter? God jul.

 15. Mats S Johansson says:

  Jag önskar mig bara en julklapp den här julen och det är att någon mycket snart genomför en seriös granskning av den svenska s.k. miljörörelsen och de forskare som går deras ärenden.

  På bara några minuters googling klarar jag att hitta bevis på att Naturskyddsföreningen använder sponsorpengar från det samma Postkodlotteri som sponsrat Sea Sheppard med 10.000.000 kr för att köpa nya medlemmar (läs ökad makt och politiskt inflytande) till föreningen. F.ö. det samma Postkodlotteri som hittills sponsrat Rewilding Europe-rörelsen med nästan 200 miljoner kronor.

  Och på tal om Guillaume Chapron.

  I dagens Science hittar man följande artikel:
  http://www.sciencemag.org/content/346/6216/1517.abstract
  där Chapron sjunger lovsånger om hur problemfritt introduktionen av stora rovdjur går i Europa. Följer man länken ser man att det hänvisas till en imponerande lång lista av namn, men innan ni låter lure er.

  Öppna följande länk och se hur många av forskarnamnen som sammanfaller: http://www.lcie.org/AboutLCIE/Whoarewe.aspx

  Klicka runt lite på LCIEs hemsida så ser ni vad de står för och om man som Chapron har en hemsida vars namn är http://www.carnivoreconservation.org/portal/index.php
  borde det inte komma som en överaskning på någon om ägaren prioriterar ”conservation” före allt annat.

  SLU refererar givetvis till artikeln och då under rubriken: ”Människor och rovdjur kan dela samma landskap”

  Vad Naturskyddsföreningen, sponsrad av de samma som sponsrar Rewildnig Europe tycker om Chaprons inlägg i debatten framgår här:
  http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/forskare-i-hard-kritik-mot-svensk-vargjakt

  Var det någon som missade det som stod på ICIEs sida under ”What we have done”?

  Citat
  ”2014
  – LCIE sign and MoU with Rewilding Europe”

  Per Bengtson, är det det här du kallar vetenskaplig saklighet?

 16. Gunnar Glöersen says:

  Per Bengtson, noterar att du inte kommenterar det viktigaste i det jag skriver. GYBS är inte ett vetenskapligt begrepp! Istället skriver du att MVP är det! Men jag kan inte påminna mig att jag någonsin hävdat något annat. Hela SJFs policy bygger på just det och på de analyser som gjorts genom åren. Därför är också vår policy 200 vargar, varav 50 i Norge.
  Vad gäller Nature vill jag påminna om att det inte är en vetenskaplig rapport, utan ett debattinlägg. Hur Nature värderar sådant vet jag inte, men jag struntar i det, jag vet att Chapron inte ger hela bilden utan förvanskar och medvetet vilseleder läsarna. Precis som Liberg påpekar. Jag är ju som sagt en vanlig jaktvårdskonsulent som aldrig kommer att svälja vad som helst, enbart för att det står i Nature eller Science. Just den inställningen till auktoriteter fick jag mycket skit för i Hellesö affären. Hur det slutade vet du bättre än de flesta. Det betyder inte att jag struntar i forskning, men jag kommer att fortsätta att granska och kritisera sådant som jag inte tror på eller som jag bedömer är uppenbart fel.

  Vad gäller sakfrågan inavel rekommenderar jag Dag Lindgren.
  http://vargdag.wordpress.com/2012/07/03/inavel-beaktat-i-sarbarhetsanalys/

 17. Gunnar Glöersen says:

  Torbjörn Eriksson, du sprider naturvårdens lögner utan att skämmas. Möjligen kan det bero på att du liksom tydligen bl a WWF är okunniga om vad EU kan göra och inte kan. Det kan aldrig bli fråga om böter mot Sverige även om domstolen skulle döma till Sveriges nackdel! EU domstolen avgör bara en tvist mellan kommissionen och Sverige. Dessutom dömer de sällan fullt ut till en parts nackdel. Böter kan enbart komma i fråga om Sverige inte skulle följa ett domstolsutslag och fortsätta som förut. Men dit är det långt, mycket långt. Slå gärna på jaktradion, kanske lär du dig något om vargjakt.

 18. Per Bengtson says:

  Gunnar, att du väljer att förkasta saker som publiceras i Nature och andra vetenskapliga tidskrifter när det inte passar dina egna syften är varken en nyhet eller förvånande. Det ingår väl närmast i dina arbetsuppgifter att vara så pass cynisk. Däremot tycker jag att det blir lite väl magstarkt när du samtidigt har en historia av att hävda att ni har vetenskapen på er sida. Vill du ha forskare och forskningen på din sida i framtiden är det nog inte en så smart taktik.

  Något mer förvånade blir det när Liberg i svepande ordalag avfärdar kritiken med att Chapron överskattar sin egen betydelse och inavel nog inte är så farligt. I synnerhet när han framhäver sin egen betydelse i och med att ha stod bakom det berömda brevet till NVV som det länkas till i Svensk Jakts artikel. Slutsatsen i detta brev lutade sig i hög grad mot just den rapport som Liberg nu hävdar inte hade någon betydelse. Det är som att säga att det Chapron visade i sin rapport inte hade så stor betydelse, däremot hade det brev till Naturvårdsverket där jag berättade om innehållet i Chapron’s rapport och drog slutsatsen att den visade att det räcker med 300 vargar för GYBS stor betydelse (för regeringens slutsats att GYBS är 170-270 vargar). Men men, jag antar att även jag en dag när jag närmar mig pensionen kommer tycka det är skönt att kunna lägga den vetenskapliga sakligheten år sidan och istället hänge mig åt allmänt tyckande.

  Till sist vill jag ge dig ett tack för att du var lite mer specifik än många andra som hävdar att det finns massor med rapporter som stödjer den förra regeringens vargpolitik. Att hänvisa till Chapron’s rapport duger inte eftersom den inte kan tolkas på det sätt som du gör (eller du kanske är bättre på att tolka Chapron’s ingångsvärden, data och slutsatser än vad han själv är?). Nu finns det ju tydligen flera andra rapporter som visar att MVP (som i allra högsta grad är ett vetenskapligt begrepp) är 100 vargar. Konstigt nog har jag missat detta, trots att jag tror mig läst de flesta rapporter och vetenskapliga artiklar inom ämnet som publicerats de senaste åren. Du kan kanske leda mig vidare till vilka som författat dessa rapporter? Kanske kan du då även tala om för mig varför man ska bortse från forskning som visar att 100 individer med 25% inavelsgrad INTE anses livskraftig.

 19. Torbjörn Eriksson says:

  Om det mot all förmodan blir vargjakt tror jag att det kommer att bli mycket kostsamt för Sverige när EU kommer att lägga sig i detta vansinne med vargjakt på en så liten population. Bötesbeloppen är mycket stora. Vi vargkramare kommer att nyttja vår fina allemansrätt att vistas i skog och mark och vi hoppas få se varg. Vi kommer att hålla ögon och öron öppna för att se så jakten om den blir av sköts på rätt sätt och att eftersökshundar finns tillgängliga överallt där vargjakt förekommer. Jaktradion är naturligtvis påslagna både DC-155 och DC-31 på Micro 5 Lafayette.
  Trevlig Helg..

 20. Gunnar Glöersen says:

  Thomas Bergren, MVP 38 var utan katastrofer. 100 inkluderar allvarliga återkommande katastrofer. Jag anser inte att vi ska ifrågasätta just den delen. Allt över 100 däremot är politik!

 21. Thomas Berggren says:

  Gunnar. Bra att du är på dom.
  Jag vill inte märka ord men rätta mig om jag har fel.
  Enligt Grimsö så är MVP 38, inget annat, och det enligt art och habitatdirektivet. De 100 som NV faställde är deras alldeles egen siffra. Man tog höjd för orsaker ” not known to man” och det är inte enligt art och habitatdirektivet. Som vanligt är vargcirkusen en lekstuga på hög niva med skattebetalarnas pengar och välmående, bla mina skattepengar.

 22. Gunnar Glöersen says:

  Per Bengtson, det är svårt att hålla blogginlägg tillräckligt kort för att alla ska orka läsa. Därför kommenterar jag inte allt. Men här bland kommentarerna kan jag fortsätta.
  Ditt och hans påstående om att man förvrängt hans forskning är helt enkelt inte sant, vilket jag också påpekar i inlägget, utan att precisera allt.
  Ingen har förvrängt hans forskning. Hans forskning utgör inte ens ensamt grunden för rovdjurspolitiken. Han överdriver sin egen betydelse, vilket även Liberg påpekar till Svensk Jakt idag. Chaprons problem är att anser sig ha rätten, att förutom att ta fram biologiska data, också kan tolka direktivets minimikrav. Han anser sig ha rätt att bestämma vad gynnsam bevarandestatus är. Problemet är att det inte finns någon som helst vetenskaplig definition av gybs. Alltså finns det heller ingen vetenskaplig sanning, enbart oliak tolkningar av vad enskilda eller grupper tycker att gybs bör innefatta. GYBS är ett politiskt begrepp i grunden. Jag tror att jag skrivit det till dig förut. Att det inte är ett vetenskapligt begrepp framgår tydligt av att gybs t ex kräver att man har minst lika många djur som vid EU inträdet. Ett land med 5000 vargar vid EU inträdet måste ha minst det, medan ett annat klarar sig med säg 200 för att man hade så många vid samma tillfälle. Det har inte ett dugg med biologi att göra.

  Eftersom vare sig du eller Chapron verkar ha förstått vad nivån 270 vargar kommer ifrån tar jag det en gång till. MVP enligt flera sårbarhetsanalyser säger att ca 100 vargar, inkluderat katastrofer, räcker för att stammen ska ha mindre än 10% risk för utdöende på 100 år. Gybs är enligt direktivet en nivå som ligger högre än MVP. Dock inte kvantifierat hur mycket. Regeringen bestämde då att man ville halvera risken till 5 % som ”högre ambition än att enbart förhindra utdöende”. Det innebär i princip en fördubbling till 200. Därutöver satte man ytterligare ett säkerhetsintervall på 100 djur. Det gav 100-200 vargar som intervall för NV att besluta inom. De valde 270 för Sverige. Alltså är gybs 3 ggr mvp eftersom Norge har 30 som mål och de ingår i samma population. Så den politiska delen var att lägga på 100-200 vargar på bl a Chaprons siffror. Eftersom ”högre ambitioner” knappast är ett vetenskapligt begrepp kan man inte överlåta det till biologer med egen agenda att bestämma vad det är. Speciellt inte för kontroversiella och kostnadskrävande arter som varg.
  Ditt och Chaprons problem, liksom Laikre m fl påpekar i artikel från 2009, är att ni inte anser att direktivet ställer tillräckligt höga krav. Ni anser inte att 10 % risk är acceptabel. Ni vill ha 1000 år istället för 100 i beräkningarna. Men ”tough shit” direktivet är som det är och det är dess minimikrav vi ska uppfylla, inte Chaprons våta dröm!

  Avslutningsvis, att artikeln finns i Nature som är världens mest prestigefyllda vetenskapliga tidskrift imponerar inte ett det minsta på en värmländsk jaktvårdskonsulent. Skit är skit oavsett omslag!

 23. Per Bengtson says:

  Gunnar, det var ett tappert försök till karaktärsmord det, men jag tycker att det är lite synd att du inte med ett enda ord berör det som artikeln i Nature, världens mest prestigefyllda vetenskapliga tidskrift, handlar om. Nämligen att de svenska politikerna missbrukat alternativt (o)medvetet förvrängt forskningsresultat. Känns det inte lite märkligt att huvudförfattaren så väl som de reviewers som granskat studien och många andra med dem gång på gång påpekat att den inte går att använda på det sätt som nu görs, med tanke på att du alltid hävdar att ni har forskningen på er sida? De orden klingar mer falskt än någonsin nu när du inte ens försöker försvara forskningen utan istället hänger dig åt att försöka svartmåla budbäraren. Och du, vad har hans nationalitet med saken att göra? Går det inte lita på de som inte är svenskar?

Kommentering är stängd.