Lågt, förbannat lågt SNF!

,

Igår svarade regeringen EU kommissionen på deras kompletterande motiverade yttrande. Svaret är ok, men kunde vara bättre. De märks att två partier med olika uppfattningar har samsats om ett gemensamt svar. Det finns viss anledning att känna oro inför framtiden. Det är långt ifrån klart att regeringen kommer att följa riksdagsbeslutet i fråga om gybs eller tillåta licensjakt på varg. Regeringen har tillsatt två utredningar som de också hänvisar till i svaret till EU kommissionen. Det ena uppdraget handlar om att än en gång utreda gybs eller referensvärdet som det egentligen heter. Det enda syftet med det är givetvis att kunna hänvisa till någon forskare som ”tycker” att vi ska ha fler vargar. För någon vetenskaplig definition av vad som är gynnsam bevarandestatus finns inte. Alla förslag på nivåer över 100 vargar är forskares godtyckliga val.

Utredningen om utökad skyddsjakt är i sig positiv, men man kan misstänka att den inte tillkommit för att det ska skjutas fler vargar utan för att hitta nya vägar att stoppa licensjakten. Visserligen spelar det ingen roll vad man kallar jakten, men eftersom vi vet hur restriktiva länsstyrelserna varit med skyddsjakt på annat än enskilda individer finns anledning till oro även för vad som ligger bakom den utredningen.

Naturvårdssidan med SNF i spetsen rasar nu mot regeringens svar till kommissionen. Annat var knappast att vänta. De har bara ett enda mål. Fler vargar, kosta vad det kosta vill. De är nämligen inte de som behöver betala. Men Naturskyddsföreningens respons på regeringens svar är direkt stötande. De försöker vinna poäng genom att jämföra den svenska licensjakten med dödandet av ”kändislejonet” Cecil. Det är så j-vla lågt att inte ens jag trodde att SNF kunde sjunka till sådan nivå. Nu vet jag bättre. Kortsiktiga opinionsvinster är det enda som de bryr sig om. Verkligheten och människor skiter de i.

Samtidigt kan man ju faktiskt dra jämförelse mellan ”Ceciljakten” och vår vargjakt. I Zimbabwe skjuts ett stort antal lejon varje år. De dödar boskap och människor. Barn svälter dessutom ihjäl i Afrika. Men det är inget som skapar storm på sociala medier, vilket personer i just Zimbabwe påpekat. Precis så är det med vargjakten. Okunniga människor engagerar sig mera för enskilda vargar än för dem som faktiskt ska leva med dem i sin vardag. Miljörörelsen har blivit djurrättsrörelsens fångar. Det är inte populationernas överlevnad som är det viktiga, utan de enskilda individernas.
Lejonet Cecil har upprört en hel värld, men har också satt fokus på miljörörelsens sätt att argumentera. För troféjakt på lejon, även om även jag kan tycka att den ibland kan ha etiska brister, försörjer tusentals människor och ger lejonet ett värde. Men miljörörelsens kampanjer och retorik lik SNF:s riskerar att döda långt fler lejon än alla betalande troféjägare i världen kommer att göra. Precis så är det även med vargar. Miljörörelsens retorik och ovilja att erkänna enskilda människors och intressegruppers problem riskerar att döda fler vargar än reglerade licensjakter någonsin kommer att göra.

20 Kommentarer
 1. Gunnar Glöersen says:

  Mikael Moilanen, för jägarkåren, samer och djurägare tillför den ytterst lite positivt. Men du vet lika väl som jag hur demokrati fungerar. Vi är förpliktigade att följa EU direktiv m.m. Vill du ändra på det måste vi förändra hela EU. Det lär ta tid och jag tror inte att vargfrågan då kommer att vara det som styr förändringen om det sker.

 2. Gunnar Glöersen says:

  Rick van Malssen, ditt svar ger ett historielöst intryck. SJF bildades 1830 för att rädda viltstammarna från utrotning. Det var vår organisation som började ”vårda” det vilda 80 år för t ex SNF. Som förövrigt också bildades av jägare. Ett av de första projekten var att förhindra utrotning av björnen. Man införde jakttider osv.
  1938 fick vi det allmänna uppdraget. Då var klövviltstammarna fortfarande mycket svaga efter hård förföljelse på 1800 talet. Med ökad kunskap och större inflytande på viltförvaltningen repade sig viltstammarna. Idag har vi mycket starka viltstammar. Utan SJF hade de antagligen sett annorlunda ut. Vissa tycker att vi lyckats för bra. På sina håll är viltstammarna för stora. Men det är inget generellt mönster. Du säger att du inte skrev något om naturligt eller onaturligt. Men det var ju min kommentar om just det som fick dig att skriva. Alltså torde din kommentar handla om just det.

  Det jag inte förstår är att du som påpekar att viltet kan vara negativt för skogsägare och trafikanter, inte för samma resonemang kring vargen. Det är ytterst sällan, om en någonsin, jag sett dig försvara jaktbeslut. Självklart ska vi inte låta älgstammen gå med det biologiska taket, men heller inte sänka den till icke jaktbara nivåer. Begränsar man bytesdjuren måste man också begränsa rovdjuren. Det torde vara självklart. Jag tycker inte att det är rimligt att 200 vargar i Värmland dödar lika många älgar som 12 000 jägare! Det är min åsikt, du kanske har en annan. Att sänka älgstammen ytterligare är inget alternativ.

 3. Björn Isaksson says:

  Mikael M.
  Egentligen inget utom att det finns internationella konventioner som vi undertecknat. Även ditt förbund anser ju att vargen ska ha gynnsam bevarandestatus i Sverige. Det skrev i alla fall ordföranden under på. Senast menade er stockholmsordförande att vargen ska skyddas.
  Sedan har ni en nollvision, så ni har en del att förklara ni också.

 4. Glesbygdsbo says:

  Ja det var ju också en jäkla skillnad hur det var för fattiga bönder i Sverige på 1800-talet som fick skottpengar för varje skjuten varg, Calle Seleborg.

  Öhhhhh, och skillnaden är vad vad angår att det blir fattiga människor annanstans som får stå för kostnaden för att bevara våra stora rovdjur om VI inte vill.

 5. Mikael Moilanen says:

  Jag vet att jag kanske upplevs som tjatig, men vilket är argumentet för att Sverige överhuvudtaget ska hysa en isolerad och konstgjord vargstam i den södra och folktäta halvan av landet? Det har ingen lyckats förklara för mig.

 6. jörgen bergmark says:

  Det är alltid lika underhållande, fast tyvärr också tragiskt när oinsatta men självsäkra personer beskyller Gunnar Glöersen för att vara okunnig om sitt arbetsområde.

  Det är som när någon ligist råkar ge sig på en tungviktsmästare i boxning;)

 7. Rick van Malssen says:

  Bästa Gunnar. Det du fastnar till är ordet ”naturligt” eller ”onaturligt”. Det är ord jag inte skrev i mitt inlägg men som du lägger mig i munnen. Du påstår ofta att du är värt titeln jaktvårdskonsulent. Jag behöver väl inte förklara för dig hur ”viltvården” i Sverige utvecklades under den perioden vargen inte fanns i landet? Den processen gällande älg kunde utvecklas ostört av något konkurrerande rovdjur. På så sätt att jakten ger mest avkastning. Som resulterade i de enorma älgstammar vi numera upplever i landet med stor fördel för den delen av befolkningen som har älgjakten som hobby, men med en del negativa effekter för samhället Vi kan gå in på dessa någon annan gång. Viltvårdssystemet, bl a stödutfodring där det önskas, avskjutning av främst icke-producerande djur såsom tjurar och kalvar allt beroende på situationen och populationstätheten på plats och uttag av konkurrerande rovdjur har gett resultat alltså. Deras största bekymmer är nu vargens återkomst som nu ser ut att störa den här ”viltvården” och som tvingar er att anpassa systemet. Något som man inte är kapabel till eller inte vill. Resultat? Jägarlobbyn gör allt man kan för att svartmåla vargen, underminera och neka dens roll i naturen och påpeka och överdriva rovdjurets effekter på landsbygden. Åtgärder för att minska eventuella konflikter förminskas och förlöjligas. Man till och med hotar med att ha förståelse för att ”folk tar saken i egna händer” om man inte får vad man vill: helst vargen borta, om det inte går så få som möjligt i sina jaktmarker. Jag kan förstå era bekymmer, Gunnar. Jag vet att jakt är viktigt för en del människor i befolkningen. Men håll er gärna till hederliga medel för att uppnå era mål i stället för att bedriva politik. Vi är två lag som står emot varandra i frågan. Vi bör respektera varandra och helst samarbeta för att komma till något acceptabel alternativ. Håll dig till fakta. Det hjälper.

 8. Gunnar Glöersen says:

  Rick van Malssen, självklart finns det fler älgar i Sverige än i de flesta andra länder. Sverige är nämligen stort. Andra länder är betydligt mindre. Frågan handlar givetvis om tätheten är onaturligt stor. I min värld betyder onaturligt stor att någon på konstgjord väg utfodrar, stödutsätter eller på annat sätt manipulerar älgstammen så att den blir större än den skulle bli utan dessa åtgärder.
  Den svenska älgstammen har god tillväxt, utfodras i princip inte (några små undantag finns) och inte heller finns det någon stödutsättning. Så vari ligger det onaturliga?
  Förklaringen till den stora älgstammen är givetvis precis som jag skrev till Per B. Älgen reagerar bara på de yttre omständigheterna. Det finns gott om mat, alltså blir de många om vi inte jagar dem. Det ”naturliga” är det som skedde på Isle Royale. Älgstammen ökade tills den passerade den biologiska bärkraften och sedan kraschade den, trots vargar. Men det ”naturliga” är inte eftersträvansvärt eftersom det skulle innebära långt mycket fler älgar än idag. Vi var på väg mot det biologiska taket på 80- talet. Men idag ligger vi långt under det.
  Sen ogillar jag egentligen användningen av ”naturlig” eftersom människan sätter gränserna och människan också är en del av naturen. Förutsättningarna för en stor älgstam skapas av skogsbruket. Om det är naturligt får du diskutera med någon annan.

  Alaska har ungefär lika många älgar som Sverige, men är fyra ggr så stort. Deras älgstam avkastar 7000 älgar om året, vår avkastar 90 000. I Alaska bedrivs i princip inget skogsbruk. 95 % är väglöst land med permafrost. Enorma arealer lämpar sig inte för älg. Fodret skapas av enorma bränder. 100 000 tals ha brinner på en gång. I Sverige ”brinner” (avverkas) några hektar lite överallt varje år. Självklart reagerar älgen på det som den gjort i årtusenden. Men vi begränsar stammen vilket gör att de nästan alltid är högproduktiva precis som förväntat. Inget ”onaturligt” i det. om man nu ska söka det ”onaturliga” så består det i att vi jägare håller stammen på maxproduktion hela tiden eftersom de inte påverkas negativt av sin egen täthet. (det finns områden med höga tätheter med dessa problem). Men rent generellt är det som jag skriver. Min erfarenhet är att man kan börja skönja täthetseffekter vid 10-12 älgar/1000 ha. Det föds färre kalvar per ko. Men fortfarande är det långt till bärkraften vid de tätheterna.

  Skulle vara intressant att få höra fakta från dig som motsäger det jag skriver. Inte bara att vi har många älgar, det säger inget om vad som är naturligt.

 9. Rick van Malssen says:

  Gunnar Glöersens kommentar beträffande älgstammens storlek i landet är förbluffande! Det finns inget annat land i hela världen med en såpass stor älgstam som Sverige. Inte nog med det, antalet fällda älgar i Sverige under jaktsäsongen är ungefär på samma nivå som i hela resten av världen tillsammans! Jag kan inte föreställa mig att du påstår något helt annat. Om du verkligen står för det eller, vi får inte hoppas det, är inte medveten om dessa fakta ser det ut att dina kunskaper är under all kritik. Men verkligheten ser ut att vara ännu värre. Jag vill inte ens gå in på allt annat du skriver i din blogg, men för mig är det klart att du faktiskt vet väldigt bra hur realiteten och rovdjursproblematiken ser ut i praktiken. Det enda du gör är att bedriva antivargpolemik och propaganda. Vrida på sanningen på så sätt att dina anhängare tror på det. För att försöka säkerställa dina och kompisarnas jaktintressen. Inget fel med det iofs, men försök hålla dig till fakta i stället för tom hederslös retorik.

 10. Calle Seleborg says:

  Brukar följa Allan Jakobsson (Calle Johansson, Glesbygdsbo) och Per Bengtsson på SRFs Facebooksida. Allan skrev nyligen ett inlägg där han beskrev svenska bönder som giriga. Per Bengtsson hävdade att om inte vi skyddade vår vargpopulation skulle bördan hamna på fattiga människor i Sibirien. Vad Per glömde att tala om är att om en svensk bonde skjuter en varg riskerar han flera års fängelse medan en Sibirisk djurhållare kan inkassera skottpengar. I mina ögon en viss skillnad. Sedan ska vi inte glömma att våra vargar utgör en spillra av minst 50 000 äkta vargar österut. Rekommenderar för övrigt en nyutkommen bok för alla som vill veta hur man känner igen en varg (eller en varghybrid). Kaj Granlund ”Vargens Europa” innehåller mer fakta än allt som producerats av våra svenska vargforskare.

 11. Jörgen N says:

  Vad är en livskraftig vargstam?
  Det kanske inte behöver röra sig om särskilt många fler än tio stycken.

  Allt enligt Anders Bjärvall i SvJ 2/84. Håll med om att ett och annat var bättre förr…!

 12. inge johansson says:

  Herr glesbygdsbo vad lever du på är det bidrag eller är det något annat för någon grön näring är det nog inte är det inte bättre att säga som det är att du hatar jägare

 13. Björn Isaksson says:

  Om vi nu ska ha en stor vargstam, hur stor vägrar ju värnarorganisationerna att svara på, men min uppfattning är att de nog aldrig blir riktigt nöjda. Det kräver en hel del klövvilt. Om ett Vargrevir sätter i sig 100 – 150 älgar per år så krävs det en hel del älg för att det ska räcka till både vargar och jägare. Vi får komma ihåg att vi redan idag skjuter var tredje älg vartenda år. Då håller vi stammen konstant. Ska vi skjuta ner stammen ytterligare måste vargstammen minska om vi inte har för avsikt att utfodra med tamdjur.

  Forskningen på världens mest utredda vargstam talar om ca 40 djur som MVP, samma forskare talar om att en FVP är lämpligt på 270. Rovdjursutredningen med flera internationella forskare kom fram till ca 400 vargar. Enligt viltskadecenter är nu vargstammen ca 600 vargar efter vårens föryngring. Alltså är ALLA mål som alla utredningar kommit fram till uppnådda med råge.
  När blir det nog? Nu har regeringen tillsatt en utredning som sannolikt har till uppgift att komma fram till att det ska vara ännu fler vargar.
  Då undrar man vad som kommer att hända sedan när den nivån är nådd? Det vet jag, det blir en ny utredning som ska visa att det krävs fler vargar, varför bryta ett vinnande mönster?
  Är det konstigt om de fem brukarorganisationerna finner det meningslöst att delta i vargkommittén?

  Att vi ska kunna fortsätta jaga med löshund verkar inte ens vara uppe i regeringens överväganden, stängslingskostnader med underhåll är heller inte med resonemanget i den omfattning som krävs.
  Nej, det närs uppenbarligen en våt dröm inom värnarorganistionerna och EU om att vår landsbygd ska förvandlas till ett europeiskt Yellowstone. Människorna som bor där bryr man sig inte om.

 14. Gunnar Glöersen says:

  Per Bengtson, det var många påståenden. Tyvärr inte många rätt, om ens något. Vi tar det i tur och ordning.

  Rådjursstammens storlek i Mellansverige styrs inte av utfodring, möjligen i Norrland. Utfodringen får den att överleva en sträng vinter, men stammens storlek över tid styrs av helt andra saker. T ex antalet stora rovdjur och möjligen jakttryck. Räven påverkar inte rådjursstammens storlek det minsta! Räven kan i extremfall ta upp till 70 % av kiden, men i skogsbygderna kanske 10-15 %. Inte minskar väl rådjursstammen av det? De tar ju inte reproduktionen. Det räven gör som motiverar rävjakt av den anledningen är att de minskar det möjlig uttaget för oss jägare.

  Självklart är det bilistens fel om de kör på ett rådjur eller en älg. Vems fel skulle det annars vara? Älgens? Däremot måste vi jägare hålla älgstammen långt under den biologiska bärförmågan för att risken ska vara rimlig. Självklart får även jag skylla mig själv om jag släpper min hund. Den kan dödas i trafiken, av varg eller drunkna. Både bilisten och jag kan helt undvika risken genom att inte köra bil och låta hundarna ligga kvar på soffan. Men vi väljer att ta risken, men vill inte att den ska vara för stor. Lagom med älg och lagom med varg gör att risken går att leva med. Svårare är det inte. Men för den som ändå drabbas är det ju lika förbannat ett problem.

  Du torde vara ensam om att inte tolka SNFs svar som hänvisning till lejonet Cecil. SNF skriver inte lejonjakt i allmänhet. De skriver lejonjakten i Zimbabwe. Ditt försvar av SNF blir nästan komiskt.

  Bra att du åtminstone gillar de andra bloggarna, andra uppskattar det jag skriver.
  Vad gäller älgstammen är det självklart att vargen inte kan förvalta den. Det är fodret som styr antalet älgar, inte vargarna. Dvs om vi inte jagar dem. Ni vargvärnare brukar hänvisa till Isle Royale. Läs mitt blogginlägg ”Älgar, Vargar och troféjakt från 2011. Där ser du hur ett ”naturligt” älg-varg system fungerar. Den ”kraschade” älgstammen i mitten av 90-talet hade en täthet som motsvarar den täthet vi idag har på många håll här i Värmland, ja t o m lägre. Den högsta tätheten när vargen fick ”styra” var 47 älgar per 1000 ha. Långt mer än vi hade som mest på 80 talet. Ditt misstag, som många andra också gör, är att ni jämför avskjutning mellan länder istället för älgtätheter. Jag förvånades t ex av hur höga älgtätheter det var i delar av Alaska när jag var där. Det såg ut som kostigar i markerna av allt älgtramp. Men stammen avkastar väldigt lite eftersom de har mycket höga rovdjurstätheter. Älgen är en biologisk varelse som bara reagerar på de yttre förutsättningarna. Den är som art anpassad till brand. När det brunnit producerar den många kalvar. Fler än de flesta andra hjortdjur. Dagens skogsbruk gör att det ”brinner” hela tiden.

  Sista frågan har vi väl diskuterat nog många gånger? 100 vargar har mindre än 10 % risk för utdöende på 100 år. Det säger i princip alla sårbarhetsanalyser. Det är alltså minsta livskraftiga population. Men för att även ha evolutionär potential, eller det du kallar ”långsiktigt livskraftig” ska den vara större. Därför krävs det utöver de 100 vargarna även att det finns ett fortsatt genetiskt utbyte med en östlig population som består av många tusen vargar. Det är vad vi har sagt och som även regeringen utgått ifrån. Sen finns frågan om gybs. Med det är inte vetenskap! Det är politik!

  Så framställ mig gärna som arrogant, obildad och forskningsfienlig, du gjort liknande förr och fått fel. :)

 15. Gunnar Glöersen says:

  Glesbygdsbo, vi kommer aldrig att bli överens. Men självklart genererar älgen mer än den kostar! Det är inte bara jägare som vill ha älg. Åk ner till en hamn i södra Sverige och kolla på husvagnar och bilar som kör iland eller ombord. Dekaler med älgar lär du få se många. Vargdekaler däremot????

 16. Per Bengtson says:

  Gunnar, nu var det i och för sig ett rådjur som orsakade olyckan som Glesbygdsbo länkade till, inte en älg, och nog måste du väl kunna erkänna att det inte skulle finnas lika många rådjur om det inte vore för jägarnas stödutfordring under vintern och hårda avskjutning av rävar? Det är väl just sånt som ni kallar för viltvård? Varför uppmanar förbundet sina medlemmar till det om det inte spelar någon roll? Sen undrar jag om jag tolka ditt uttalande om att ”Det är trots allt inte älgen som angriper bilen, utan bilen som kör på älgen som bara förflyttar sig för att äta eller vila.”, som att den stackars tjejen får skylla sig själv? I så fall kan jag kontra med att det inte är vargen som släpper hundar i deras revir under jakten, men hur lågt, riktigt lågt, skulle inte det vara? Appropå det skulle jag vilja be dig länka till SNF’s jämförelse med Cecil. Jag har sett uttalanden från SNF om regeringens svar, men hur jag än söker finner jag inget om Cecil, bara om lejonjakt.

  Du borde för övrigt läsa Magnus kloka blogginlägg här nedan och sluta raljera. Han har alltid något klokt att säga och så länge detfinns såna som honom och bloggarna Fredrik och Björn inom jägarkåren så har jag hopp om att jakten trots allt kommer utvecklas i rätt riktningn i framtiden. Vill du påstå att vargen inte kan förvalta älgstammen så backa upp det med fakta, och menar du allvar med att älgstammen förvaltas på onaturligt låga nivåer så fram med bevis. I vilka ”naturliga” områden i andra länder finns det en högre densitet av älgar?

  Till sist och allra viktigast, visa mig ett enda exempel på forskning som visar att en art vilken det bara finns 100 individer av är långsiktigt livskraftig. Det är en enorm förolämpning mot forskarsamhället när du avfärdar forskarkollektivets samlade ansträngningar under årtionden, om inte århundraden, som allmänt tyckande. Dessutom får det dig att framstå som både arrogant, obildad och forskningsfientlig, och det rimmar illa med att du alltid hävdar att du har forskningen på din sida. Varför är du då rädd för den och känner ett behov av att avfärda den som tyckande?

 17. Bengt Svensson says:

  Glesbygdsbo aka Calle Johansson aka Allan Jacobsen är här å luftar sin klövdjursfobi. Samma gamla spybollar som han dagligen vräker ur sig på Srf’s facebooksida. Om det starkaste argumentet för mera varg är att någon väjer för ett rådjur så är det ett bevis på att argumenten är slut för länge sen.

 18. Glesbygdsbo says:

  Men DU och många med dig accepterar ju glatt de problem som dagens stora älgstam ställer till med, men gråter över småskitet som följer med vargen.
  Sedan har du helt fel. Jag vare sig tror att vargen är lösningen på viltolycksproblematiken, eller har någon speciell önska om att få bort älgen, annat än möjligen för att det frigör mera mark/tid för småviltsjakten, men det är bara så förbannat hycklande att ni pratar om de stackars stackars drabbade av en för stor vargstam när detta pratet kommer från såna som du som ser en stor älgstam som något positivt, trots att den drabbar många andra mycket mycket värre och kostar mer än vad både jakten och köttet är värd.

  Och vem som angriper vem, och det stora osjälviska och helt obetalda jobbet ni gör med att hålla älgstammen på en nivå så inte fler råkar illa ut i trafiken, ja jisses ja va man skulle bli imponerat om man fick läsa såna argument på typ FB. Härinne blir det bara sorgligt.

 19. Gunnar Glöersen says:

  Glesbygdsbo, nya alias kan inte dölja vem som skriver. Jag har aldrig förstått dina argument. Du värnar vargen, men vill att vi ska skjuta bort deras mat. Helst skulle du se att naturen sköter sig självt. Problemet är att det skulle leda till ännu fler olyckor eftersom vargen ensam inte kan reglera älgstammen. Inte heller i sak har du rätt. Vi jägare reglerar älgstammen på onaturligt låga nivåer, just för att det inte ska bli för många trafikolyckor. Nollvision kan man ju önska, men då får man nog utrota älgen. Bättre att du kör långsammare eller tar cykeln på dina vargsafaris. Det är trots allt inte älgen som angriper bilen, utan bilen som kör på älgen som bara förflyttar sig för att äta eller vila. vargen däremot, den angriper våra hundar och får m.m. Jag vet också att älgar angriper människor, men lösningen är enkel. Skjut de som är aggressiva!

Kommentering är stängd.