Vargen och demokratin

, , ,

Beslut måste genomföras annars fungerar inte demokratin, menar Magnus Rydholm. Foto Mostphotos och Magnus Rydholm

 

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Denna mening finns nedpräntad i regeringsformen – den grundlag som utgör principerna för vår demokrati. Smaka på meningen. Dofta. Och njut över det finaste ordet jag vet – demokrati.
Denna lag förpliktar.
Att det är vi medborgare tillsammans som bestämmer över Konungariket Sverige är något väldigt fint. Något vi alla bör vara stolta över. Särskilt som det finns människor runt om i världen som slåss och dör för den rättighet och maktposition som du och jag har. Fria val, yttrandefrihet och en röst som är med och avgör hur landet ska styras är nämligen väldigt ansvarsfullt och avundsvärt, men långt ifrån självklart.

Nu är det långt ifrån alla som känner att de är med och beslutar om Sveriges framtid och lagar. Troligen är det så att en stor kritisk massa känner sig längre från den offentliga makten än någonsin tidigare.
För det finns något – en substans – bakom alla ord och formuleringar om att Sverige rycks isär. Att stad och land inte hänger ihop. Att många inte känner igen sig i den bild av landet som återges av makthavare och media.
De känner inte att samhället sätter deras viktigaste frågor i främsta rummet. Ibland finns dessa frågor inte ens med på dagordningen. Här skulle jag kunna skriva många exempel, men jag låter bli.

En av de viktigaste beståndsdelarna i detta samhällskontrakt är förtroende. Detta skapas inte när våra företrädare i regering och riksdag beslutar eller lovar något. Förtroendet uppstår när märks skillnad. Lovar man ett tryggt samhälle, ska innevånarna också kunna uppleva en skillnad. Exempelvis att samhället känns tryggare. Ord, handling och konsekvens måste hänga ihop. Då byggs förtroende.
Jag är ingen samhällsvetare. Men låt mig ta ett exempel från jaktens värld.
Om folket – genom riksdagen – beslutar att vi ska ha vargjakt så är det ett demokratiskt beslut. Men tro inte att vi stått upp för de demokratiska principerna och hedrat folkviljan genom att fatta ett demokratiskt beslut. Nej, för då har man inte förstått grejen. Demokratin blir verklig först när beslutet har genomförts – inte förr. Både beslut och genomförande måste till.
Missar regering och riksdag att se till att besluten genomförs har vi nämligen inget annat än en skendemokrati. Och tro mig, det gör ingen lycklig.

Just därför kan vargförvaltningen användas som en ganska bra metafor på varför många tappar tron på det demokratiska systemet. Klarar inte staten, genom sina myndigheter, att genomföra besluten så har beslutsprocessen inget värde. Den betyder inget. För den leder ändå ingenstans.
Min poäng är att våra företrädare, politikerna, måste förstå vad vi vill för att kunna driva sina väljares frågor. Här har vi själva ett ansvar för att göra våra politiker uppmärksamma på vad vi vill. Inte bara genom att gnälla och publicera förnedrande bilder på dem på sociala medier. Utan genom att ärligt och uppriktigt berätta vad vi vill, och varför. Skulle våra politiker sedan välja att inte företräda oss får vi använda valsedeln för att få bort dem.
Men kom ihåg att demokrati endast finns om medborgarna i ord och handling upplever att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Annars är detta bara en formulering på ett papper…

Varför tar jag upp denna fråga just nu? Jo, när EU-kommissionen driver en processen för att omöjliggöra för medlemsländerna att förvalta sina rovdjursstammar – vilket är tvärt emot vad många länder vill – ställs stora krav på de folkvalda att försvara och stå upp för de beslut som är fattade i respektive länder.
Jag hyser gott hopp om att vår övergångsregering kommer att göra det. Men både du och jag behöver då och då understryka vad vi förväntar oss.
Att vi vill ha demokratiska beslut. Men även att de genomförs och leder till en förändring – oavsett om vi gillar beslutet eller inte.
För annars har vi inte folkstyre i landet.

1 svara
 1. Mats S Johansson says:

  Jag har med intresse följt, och ibland aktivt deltagit i, den svenska rovdjursdebatten under flera år och de förslag som nu framförs av EU-kommissionen debatterade jag på SJF’s blogg för flera år sedan. Då framförda av Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen m.fl. s.k. miljöorganisationer.

  Läser man vad kommissionen föreslår råder det ingen tvekan om vem som ”hållit i pennan”. Det är de samma organisationer som tidigt förstod hur mycket makt det ligger i att manipulera den stora massan med hjälp av sociala medel och hur man kan använda den makten för att ”runda” den svenska demokratin.

  Idag ser jag Naturskyddsföreningens, av ”det svenska folkets främsta företrädare” med miljontals kronor per år sponsrade jurist, på TV4’s nyhetsmorgon stå och säga ”Vi tror inte EU:s vägledning har så stor betydelse”. Inslaget finns på TV4 play. Jag rekommenderar de intresserade att se inslaget. Se det två gånger. Andra gången stänger du av ljudet och studerar kroppsspråket och ansiktsuttrycket hos Naturskyddsföreningens jurist.

  Ser ni en som delar Magnus (och min) syn på demokrati?

  Hörde ni när han sa ”När vi gick med i EU var det här en del av dealen….” (ca 7:00 minuter)
  När vi gick med i EU köpte vi, enligt Oscar, ett Art- och Habitats-direktiv med ursprung från 70-talet. Ett direktiv som Naturskyddsföreningen kämpar med näbbar och klor för INTE ska anpassas till dagens situation nästa 50 år senare eller med kunskap framtagen av de som antagligen är världen bästa forskare på rovdjur.

  Det kan inte vara lätt att vara svensk politiker med sådana vänner, men varför i hela fridens namn måste man sponsra dem?

Kommentering är stängd.