Vad vill vi ha, legal eller illegal vargförvaltning?

,

För drygt 10 år sedan hörde jag Lugi Boitani, internationellt erkänd vargforskare, lansera vargförvaltning ”The Italian way”. Han sa det på ett vargseminarium på Kungliga vetenskapsakademin, jag har skrivit om det tidigare. Alla som var med log lite överseende, italienare är ju som de är! Jag minns väl att han sa, ”ni i Nordeuropa är vana att slaviskt följa lagar och regler, inte minst EU:s direktiv. Vi i Sydeuropa ser EU direktiv mera som en rekommendation.”

Något år senare träffade jag en högt uppsatt politisk tjänsteman. Denna sa, varför skjuter ni inte vargarna själva, så att vi politiker slipper ta en massa obekväma beslut? Det sades inför en stor grupp människor som lever med de negativa effekterna av vargförekomst.

I Bryssel, för en månad sedan, hamnade jag i diskussion med en inflytelserik vargforskare som utan tvekan tillhör den mest extrema på bevarandesidan. Han menade bl a att rennäringen och löshundsjakten kunde förbjudas eftersom en stor vargstam är viktigare. Han tyckte dessutom att EU kommissionen inte skulle visa någon som helst flexibilitet i tolkningen av direktivet. Men det mest intressanta var att han var fullständigt emot legal vargjakt, men accepterade illegal!

Jag frågade honom hur han tänkt förhindra att ”för många” vargar skjuts illegalt. Lösningen, enlig honom, var att ”öka bevakningen om folk skjuter för många illegalt, så gör de i Italien”! Jag blev riktigt förbannad.

– Så du menar alltså att enskilda människor skall riskera att åka fast för tjuvjakt och riskera sin framtid, enbart för att politiker inte vill ta obekväma beslut och för sådan som du inte gillar jakt? Ja, svarade han!

Det synsättet är cyniskt och fullständigt ovärdigt ett rättssamhälle! Men det är dit vi är på väg. Finland verkar redan ha hamnat där. Preliminära bedömningar visar att vargstammen har minskat från 350 vargar till ca 120 på tre år. Någon annan förklaring än illegal jakt finns knappast. Samma dag som jag var i Bryssel uppdagades det att 20 man i en mindre by i västra Finland skjutit minst tre vargar illegalt. En av de misstänkta tog någon vecka senare sitt eget liv. Det är den yttersta konsekvensen av att ”The Italian way” möter nordeuropeisk myndighetsutövning.

Illegal jakt är i grunden fel och bryter mot allt Svenska Jägareförbundet och svensk viltförvaltning står för. Men ändå går utvecklingen år det hållet. Förklaringen är lika enkel som självklar. När enskildas och gruppers rättsuppfattning inte överensstämmer med de beslut som tas väljer man sin egen väg. Inte märkligare än att alkoholpolitiken anpassats för att minska spritsmugglingen. Om den enskilde kan köpa mycket billigare sprit i grannens garage än på systembolaget eller om grannen skjuter en varg och vi tycker att de är för många, så är vi nöjda. Trots att vi vet att det inte är lagligt. Först när grannen säljer sprit till minderåriga eller använder gift som riskerar att döda våra hundar är man beredd att anmäla det.

Det kan verka obegripligt att de mest extrema på bevarandesidans också föredrar illegal jakt framför legal förvaltning. Men efter flera samtal med sådana människor förstår jag varför. Det finns två förklaringar. Politiker gillar inte att ta beslut i kontroversiella frågor hur väl motiverat det än är, om det inte är självklart vad majoriteten tycker. De vet inte om de vinner några röster på det. I grunden samma motiv driver EU kommissionen, men de är istället rädda att den svenska förvaltningsmodellen skall få spridning till andra länder.

Den andra förklaringen är att bevarandeintresset drivs av ideologisk övertygelse. Alla som följer debatten kan tydligt se hur deras argumentation inte handlar om vargpopulationen utan om den enskilda vargens öde. Djurrättsrörelsens idéer om djurens rättigheter får allt större inflytande på t ex Naturskyddsföreningen ställningstaganden. Uttalanden som att ”vargen var här först” eller ”naturen klara sig bättre utan människor” visar tydligt var de står. Legal jakt på varg blir mot den bakgrunden något man är beredd att stoppa med alla till buds stående medel. Vissa har t o m sagt att de vill agera som levande sköldar och kasta sig mellan vargen och jägaren. Målet är inte att rädda vargen, utan att komma åt jägaren! Legal jakt strider nämligen mot deras eko-fascistiska ideologi. Illegal jakt däremot är inte sanktionerad av staten. När vargen är totalt fredad har de nått sitt mål! Ingen människa kan då ”nöjesjaga” varg med samhällets goda minne.

Den som inte håller med, kan ju fundera på följande. Forskningen har visat att det dödas ett inte obetydligt antal stora rovdjurs i Sverige. Vållar det en stor ideologisk debatt? Står intressegrupper mot varandra i den frågan? Nej, alla är eniga om att det är fel. Den legala vargjakten däremot har ökat polariseringen till nivåer som ingen hade kunnat förställa sig för några år sedan. Vi jägare har fått ta emot hot, trakasserier och nedlåtande tillmälen som saknar motstycke i debatten. Näthatet mot kvinnor torde inte ens kunna mäta sig med det som vi får jägare får utstå i vargdebatten. 

Finns det någon lösning? Jag vet uppriktigt sagt inte. Så länge bevarandesidan drivs av ekosofins och djurrättsrörelsernas idéer kommer vi aldrig att få acceptans för legal vargjakt i den gruppen. Det som krävs är modiga politiker som vågar stå emot krafter som försöker förvandla landsbygden till ett ”Edens lustgård” för storstadsbornas sommar- eller helgutflykter. Vargstammen måste regleras med legala metoder, inte snart utan nu!

117 Kommentarer
 1. Tommy Olsson says:

  Anders Åberg
  så om jag inte missuppfattar dig så förespråkar du att vi inte skall jaga Lo
  utan låta det sköta sig själv?
  Skall vi göra så med alla viltArter?
  Skall vi vänta med att ta greppet om Vargfrågan tills någon mäniska blivit dödad?
  att jag frågar dig beror på att du enligt egen utsago är den som vet bäst.

 2. Anders Åberg says:

  Gunnar Glöersen
  Problemet med Lodjur i ett relativt snörikt område som Värmland är väl att om dom blir så många så rådjursstammen kraschar, vilket nog inte kan uteslutas, så står vi där tillslut med nästan inga Rådjur och färre lodjur, p.g.a. matbrist, än vad vi skulle haft med en i tid väl avvägd jakt på Lodjur. En loose loose situation med andra ord.

 3. Gunnar Glöersen says:

  Mattias Ö, i lofrågan skulle nog det som Värmland förordat fungera och accepteras. Där har man föreslagit att lodjuren och jägarna bör dela 50-50 på avkastningen. Idag tar lodjuren 80%. Dessutom har det totala uttaget varit för stort. Jägarna har därför minskat sitt men inte lodjuren. Enda sättet att optimera förhålandet är att först minska lodjuren.

 4. Jonny esping says:

  Anders Hermansson. Ja vi är vid vägs ände, väljer ändå att kommentera ditt inlägg 20:27. Det står klart att vad du vill inte är samma sak som vad ekofascisterna vill. Risken är bara att utgången blir densamma, att låta naturen sköta sig själv är vad de förespråkar. Kommer sen inte den totala kraschen som både du och jag tror så är hela jakten dödsdömd, jag vågar inte spela med jaktens överlevnad på det sättet. Att sedan organisationer måste gå samman är vi överens om, ett politiskt parti som driver nollvision? Vad har vi för realistiskt tidsperspektiv på det? Om organisationerna du nämner går samman och driver 150 alternativet, vore det så dåligt? Inser att du tycker det inte finns belägg för att det är genomförbart, förstår det. Men vilket alternativ har lösningar på alla problem? Återkommer till det jag försöker visa i alla mina inlägg. Om vi kan enas om ett mål som de flesta kan stäva efter är mycket vunnet. Det viktiga hävdar jag med en dåres envishet är, att vi som vill förvalta stammen (oavsett antal) måste börja samarbeta. Som jag tidigare skrivit håller jag med dig om mycket, dessvärre är det inte du och jag som skall bestämma om Sveriges antal vargar. Av den anledningen tror jag inte på din linje. Till sist,har aldrig menat att tilldela dig åsikter. Då har jag troligen missuppfattat dig.

 5. Mattias Ö says:

  Tack Gunnar, det var ett talade exempel med rådjur och lodjur. Det du säger är att den illegala jakten inte upphör förrän det legala uttaget är acceptabelt. Just lodjur är ett bra exempel eftersom det är ett rovdjur som stör människan mycket litet utöver köttkonkurrensen. Tamdjursangreppen (utanför renbetesland) är mycket få. Bristen på acceptans för lodjur beror uteslutande på köttkonkurrens. Vid vilket jaktuttag uppnås då balansen så att lodjur accepteras helt av alla jägare? Antagligen först när jakten är helt fri. Så där har du dina motsatspar: fri jakt eller illegal jakt. All begränsning av jakt kräver också ett bekämpande av illegal jakt.

 6. Mats S Johansson says:

  Anders Hermansson.
  Jag missar en och annan bokstav och ibland hela ord. Stavar fel gör jag också, men läser du verkligen vad jag skriver innan du svarar. Jag har aldrig påstått att du vill det samma som några ekofascister och det du tidigare idag uppfattade som ironi var en ärlig fråga om när du tror att jag kan börja se resultaten av ditt nya politiska parti. Värre var det inte, jag lovar. Om vi inte är helt eniga om taktiken så har vi nog i alla fall den samma huvudfienden.
  God natt.

 7. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  varje dag ser jag fram emot att läsa alla komentarer på era bloggar lämnar en o annan själv
  och visst är det fantastiskt att så många engagerar sig i varg frågan
  och att vi är så många som vet bäst o ändå bär det åt H,vete
  Egentligen har jag gett upp hoppet om en vettig lösning vad gäller antalet varg, likaså har jag gett upp när det gäller vår löshundsjakt, fäbobruk och djurhållning över huvet taget
  priserna som djuruppfödarna får för sina djur kommer inte att räcka till alla vargsäkra stängsel o underhåll av dessa dom ligger redan på marginalen
  Men som Stockholmarn sa vad ska vi med lantbrukare till Mjölk o Kött kan man ju köpa i affären

 8. Anders Hermansson says:

  Jonny Esping och Mats S Johansson: Som jag sa så tycker jag att vi nått till vägs ände. Jag kan inte upprepa allt i varje inlägg, men jag trodde ändå att det stod klart att vad jag vill är inte vad ekofascisterna vill. Jag har sagt det ett antal gånger nu, och skall upprepa det en gång till: Jag anser att alla på brukarsidan, LRF, SJF, JRF etc. måste gå samman och bilda dels ett politiskt parti (med fullständigt program) och dels en aktionsorganisation för PR- och lobbyverksamhet med juridisk kompetens i toppklass. Detta är tvunget om vi på sikt skall få bukt en gryende ekofascism. Målet måste bli vad som är beprövad erfarenhet och folks vilja, nämligen fri vargjakt och på sikt noll vargar och noll dvärgbandmaskar, bland annat.
  Jägareförbundet har klart uttalat en policy som innebär att förbundet vill ha en långsiktigt livskraftig vargstam om högst 150 djur jämnt fördelade över landet. I och med att förbundet har denna policy så måste självklart även förbundet kunna visa hur denna förvaltning skall påbörjas och hur förvaltningen i fortfarighet skall gå till. Detta innebär att förbundet måste ha en plan för hur staten skall dräpa ett antal hundra (eller tusen) vargar, få vargarna att bilda revir över hela landet mm., och detta har absolut inget att göra med att jag tror att SJF är Sveriges regering. Regeringen har ett annat mål för vargförvaltning, men likt förbundet kan inte heller regeringen redovisa för hur förvaltningen kan påbörjas och vidmakthållas. Svenska riksdagen har beslutat om en vargförvaltning som riksdagen inte först förvissat sig om att den kan förverkligas. Häpnadsväckande på min ära!
  Orsaken till att SJF och regeringen inte kan visa hur deras respektive förvaltningsmodeller kan förverkligas är att ingen av förvaltningsmodellerna är realiserbara. Det är utopier. Den som anser annorlunda har att presentera en i busklandet fungerande vargförvaltning som möter ställda krav.
  Att INGEN kan visa hur en verklig förvaltning av varg skall gå till lämnar fältet öppet för ekofascisterna. Och det är vad som har hänt. Att jag anser att det med hänsyn till lagar etc. tills vidare inte är möjligt att stoppa vargstammens fria förökning, innebär självklart INTE att jag bejakar detsamma. Men eftersom ni synes vara oense med mig så ser jag gärna att ni redovisar hur förökningen kan stoppas. Hur?
  Jag år övertygad om att vi alla, ni och SJF inklusive, tills vidare blir tvungna att titta på en ohämmad expansion av den svenska vargpopulationen. Hur det slutar? Jag har ingen aning, men jag fruktar slutet blir en blodig krasch till stora kostnader för oss alla.
  Till er båda: Om ni vill kritisera mina åsikter så gör det, men kritisera inte åsikter som ni själva tilldelat mig och som jag inte har.

 9. Jonny Esping says:

  Anders Hermansson. Hur förbundet ska dräpa överskottet av vargar? På dig låter det nästan som att du tror att sjf är Sveriges regering, på alla andra påståenden hänvisar jag till mats s Johanssons senaste inlägg, delar dennes åsikt.

 10. Mats S Johansson says:

  Anders Hermansson.
  Din framtidsversion borde vara mycket skrämmande för dom som begriper något om vilt- och natur-vård i samklang med ett fungerande samhälle. Tyvärr är det precis det scenario du beskrive, d.v.s rov- och bytesdjur som lever i naturliga cykliska variationer, som enligt SRF ska eftersträvas. Det du beskriver är alltså precis det de vill ha så jag tror inte du ska vara så säker på att du bara kan sitta och se tiden an och sedan automatiskt få det som du vill.
  Jag tror att det gäller att tvinga fram vad betraktarsidan verkligen står för och för att kunna göra det måste vi vara med i de forum som finns.
  Avslutningsvis, nej jag vet inte hur SJF tänker. Jag är bara en vanlig medlem.

 11. Anders Hermansson says:

  Mats S Johansson, då har vi så att säga kommit till vägs ände. Enligt dig så tjatar jag om vad som är fel och att vi borde ha lärt oss av det förgångna, men jag är duktig som varnar för vad som skall hända. Ok, nu saknas bara att du eller någon annan talar om vad som är planerat att ske och hur denna vargförvaltning skall gå till i praktiken. Gunnar Glöersen upprepar ofta att det är lättare att uppnå 150 vargar än noll vargar. Men tyvärr, ingen köper snack om man inte vet att det fungerar, och ingen köper förbundets 150-vargarsvision om ingen får reda på hur det skall gå till ute i buskarna. Så därför, Mats S Johansson – vet du eller vet du inte hur förbundet skall avliva alla övertaliga vargar, hur vargarna skall förmås fördela sig över landet, hur vargarna skall räknas och hindras från att bli fler än 150, hur vargarna skall uppnå status som långsiktigt livskraftiga mm? Så länge inte du eller förbundet kan lämna trovärdiga svar på frågorna så länge kommer ingen att köpa denna tredje väg. Och då är det ekofascisternas väg ett som är vad som är på god väg att förverkligas. Den leder i sinom tid till en populationskrasch och därefter kan min väg två ta vid; ett vargfritt Sverige.

 12. Mats S Johansson says:

  Ander Hermansson.
  Jag antar att det är mig du menar 09:58.
  Ironi eller inte, men jag hävdar att väldigt få problem genom historien, oavsett vad det varit, har lösts med ett evigt upprepande av vad man i efterklokskapens ljus borde ha gjort. Däremot är det viktigt att, som du gör, inse vad som kan bli resultatet om man inte gör något alls åt den uppkomna situationen.

 13. Jonny Esping says:

  Tommy Olsson. 0, 150 eller 380 vargar. Kärnan i frågan för mig är vilket alternativ vi kan vinna framgång med. Jag vill som du, rädda varglänen från den nedlusning av varg som nu råder. Att rikta all sin kraft mot att kritisera folk med ovanstående åsikter bidrar inte till färre vargar. Förbundet har enligt dig varit för flata, där håller jag bara delvis med dig. Oavsett vilket är den diskussionen inaktuell. Som jag tidigare antytt, rikta ilskan åt rätt håll.

 14. Anders Hermansson says:

  Anders S Johansson, ironi är en skön konst som i vart fall inte jag behärskar till den grad att jag kan undvika plumphet. Därför skall jag också bortse från dina charmanta försök, och i stället beakta vad du faktiskt säger. Du menar att jag som enskild är mindre trovärdig än SJF och att denna förbundets vägran att redovisa en plan tvingar dig anta att SJF har en hemlig plan för hur deras 150-vargarsvisionen skall gestalta sig. Ok, jag köper det för resonemangets skuld. Hur kan då förbundets hemliga policy se ut? Om vi antar att en isolerad vargpopulation om minst 5000 vargar inte ingår, så finns bara EN möjlighet: Svenskt och finskt renbete öppnas för vargavel. I den hemliga planen måste då ingå ett ”demokratiskt” majoritetsbeslut i svenska och finska riksdagen om att utrota renskötseln och låta renarna förvildas till vargföda. Renskötarna kanske fortsättningsvis skall avlönas som vargskötare? Finessen med denna lösning är att varje antal vargar utgör en äkta delpopulation av den ryska populationen och alla vargar i Sverige blir därför per automatik långsiktigt livskraftiga.
  För klarhets skull så anser jag att en sådan lösning är vidrig och strider mot folkrätten.

 15. Anders Hermansson says:

  Jonny Esping, du skriver, citat ”Vi har aldrig haft den möjligheten, alla regeringspartierna är överens om att vi skall ha frilevande varg i Sverige”. I citatet ligger kärnan till förbundets kris, förbundets första trosats; att förbundet INTE kan arbeta för att ändra rovdjurspolitiken! En mycket märklig inställning eftersom förbundet i alla andra sammanhang skryter av att de genom just sin lobbyverksamhet åstadkommit lagändringar som räddat jakten på än det ena och än det andra viset. Ja, man säger till och med att det var TACK VARE förbundet som licensjakten på varg kom till, genom LAGÄNDRING! Men arbeta för noll vargar uppges inte vara möjligt, det är mot ”majoritetens” vilja och då får man inte ”sitta med” där beslut fattas. Tyvärr är detta en för jakten och jägarna mycket skadlig inställning. Och som ett brev på posten ser vi företrädare för förbundet basunera ut sin nöd: ”Acceptera vår policy och vi skall frälsa jägarna och jakten!” Om detta kan mycket sägas, men grundproblemet är att förbundets policy är ICKE GENOMFÖRBAR! Ingen jägare eller organisation med självaktning ansluter sig till en ICKE GENOMFÖRBAR policy. En policy som även om den vore genomförbar INTE räddar jakten för någon! Förbundet måste ändra sig.
  Jägareförbundets bångstyriga inställning tillsammans med en riksdag och regering som helt saknat förmåga att se konsekvenserna av lagstiftning har gett oss vad många i många år varnat för: En vargstam i fri tillväxt, och ingen kan göra något åt det. Nu är det ANTALET vargar som styr och ställer.
  Att ekofascisterna lyckats stoppa urvals- och skyddsjakter saknar betydelse för tillväxten, men visar i bjärt sken att våra politiker och myndigheter endast slår dank i frågan. Skall vi hejda tillväxten så måste minst 40% av vinterstammen dräpas. Detta kan EJ och kommer EJ att ske inom de närmaste åren: Vi får en vargstam helt utom kontroll och med hiskeliga konsekvenser. Vargracet har startat och riksdagen har stulit bromsen och förbundet hojtar att det räcker med 150. Men det var länge sedan vi såg 150 svischa förbi – nu är frågan hur får vi stopp?

 16. Gunnar Glöersen says:

  Mattias Ö, jag är medveten om att en anonym forskare är mindre intressant än en namngiven. Men jag vill vara säker på vad det får för konsekvenser innan jag offentliggör det. Jag vet att det startat en debatt i forskarkollektivet kring personen. Tyvärr påverkar det även förtroendet för andra forskare.

  Du har helt rätt i att legal jakt inte alltid leder till att illegla upphör. Men illegal jakt i större omfattning kräver omgivningens acceptans. I nästan hela Sverige finns ingen acceptans för illegal jakt på älg. Den som skjuter och upptäcks blir polisanmäld. När rovdjurspolitiken havererar som nu ökar acceptansen för illegal jakt och risken att åka fast minskar kraftigt.
  Dessutom måste man analysera orsakerna till den illgela jakten för att förstå varför den förekommer. I norra Sverige kan orsakerna var helt andra än i södra Sverige. Dessutom är jakt is ig inte något som stoppar illegal jakt om kvoterna inte kommer tillrätta med själva orsaken.

  Vi tar ett exempel. Om lodjuren är så många att rådjurstammen slås ut kommer en liten licensjakt som inte bidrar till att minska predationen på rådjur inte att ha någon betydelse. Först när förvaltningens mål är att balansera lodjur-rådjur på nivåer som anses acceptabla minskar den illegala jakten. Men ju längre tid det tar att få till en förvaltning, ju längre tid tar det att förändra attityderna tillbaka igen. Risken är att man skapat en ny ”förvaltningstradition” som dessutom riskerar att spilla över på annat vilt, som älgar och hjortar.

 17. Mattias Ö says:

  Hej Gunnar. Stingande läsning, som vanligt. Ett par kommentarer.
  Legal jakt betyder att den illegala jakten försvinner? Det stämmer knappast, både björn och lodjur tjuvjagas i Sverige, ja även älg tjuvjagas och den är verkligen inte förbjuden att jaga legalt. Sambandet ligger nog inte på det planet. Snarare beror nog tjuvjakt på risken att åka fast och motivationen att lägga ner tid på jakten.
  Det är synd att du inte namnger den forskare som du pratade med i Bryssel, utan namn är det omöjligt att värdera uttalandet eller få reda på om andra uppfattade samtalet på samma vis som du. Det du berättar är problematiskt men blir utan namn bara en anekdot.

 18. Johan N says:

  Skicka ut ett brev som handlar om jaktens överlevnad i Sverige samt hur vi skall leva med frilevande varg. Kalla även till möte i varje krets runt om i landet och förklara där att vi skall genomföra en demonstration mot havererad rovdjurpolitik och landsbyggdspolitik.
  Genomför sedan en i Malmö , Göteborg, Stockholm samma dag och datum så folk får chansen att gapa av sig lite. Det kan ju knappast skada?

 19. Tommy Olsson says:

  Bäste Herr Esping
  noll vargar kan nog aldrig bli verklighet inte heller 150 eller 380 vi är som du antyder men inte skriver Körda
  och bör som jag anser stoppa allt samarbete med Regering o Riksdag Lika så Nvv Lrf och skogsägarna
  dom har som brukligt inte lyft ett finger för oss jägare
  Björn isaksson kul att se att du reagerar äntligen
  Tyvärr så kör Sjf på i samma spår Rakt ner i avgrunden Nu skall Sprängare sätta sig i förhandlingar med Eskil Erlansson Räcker det inte att han blåst oss två ggr tidigare
  finns det verkligen folk som är så dumma att dom litar på vad han säger

 20. Sture says:

  Jag undrar om det är lagligt att placera ut olika djur i skogen som inte funnits där innan? Om jag inte har fel så får man inte plantera ut en svensk hare ! Och vad är straffet för att plantera ut ett djur som inte funnits på plats där innan? Är det samma straff som att skjuta ett djur?? Det finns många frågor och jag hoppas att det finns ännu fler svar! Ifrån dom som planterar ut varg i skogarna!!

 21. Björn Isaksson says:

  Mycket snack och lite verkstad…
  Landsbygdsministern och några M-riksdagsmän är upprörda, jösses vad imonerad jag blir…
  Har vi hört det förr?
  Nu får det var slut på snacket, ni kan inte snacka bort problemet. Ni måste göra något, vi röstade på er, inte på NVVs tjänstemän eller på Mikael Karlsson eller på Ann Dahlerus!
  Överraska oss med något annat än dösnack, prova som omväxling att göra något!
  Det är riksdagen som stiftar lagar, inte varglobbyn, eller har jag missat något?
  Eller vill ni slippa från ansvaret som ni tydligen inte är lämpliga att bära?
  Hur tror ni att ni ska kunna snacka till er landsbygdens röster en gång till, folket i busken är inte korkade även om ni tycks tro det.

 22. Jonny Esping says:

  Klart är att de flesta jägare skulle välja noll vargar om möjligheten gavs. Vi har aldrig haft den möjligheten, alla regeringspartierna är överens om att vi skall ha frilevande varg i Sverige. SJF har därför aldrig med trovärdighet kunnat driva nollvisionslinjen. Skulle man gjort det? Först skrika noll vargar tills man blir hes. I andra sekunden sätta sin signatur på dokument som understryker vikten av införsel av nya gener, för att ”få vara med” (ni förstår nog liknelsen). Tidigare var jag en stark anhängare till nollvisionen. Efter att ha följt debatten dessa år har jag kommit att ändra mig, det handlar inte längre bara om vargen i sig. Starka krafter vill verkligen avveckla jakten helt. Att ensam eller i små grupper skrika noll vargar hjälper inte, att slå sig för bröstet och hävda ”jag vet bäst, så här hade jag gjort” måste väl börja kännas meningslöst? Dagens Sverige kommer aldrig acceptera noll vargar.
  Anders Hermansson: Åsikterna du har håller jag i mångt och mycket med om. Du har ett härligt driv och skriver intressanta inlägg. Enligt mig blir dock slagen lite missriktade, du tycker noll vargar – SJF tycker 150 vargar. Våra verkliga motståndare förespråkar flera tusen vargar, vem är det vi ska debattera emot? Att i detta forum skapa än mer sprickor i jägarleden känns kontraproduktivt. Frågan håller på att rinna oss ur händerna, är det inte dags att sluta upp bakom det förbund som historiskt sett gett oss jägare så mycket? Bevarandesidan sitter och gnuggar händerna i förtjusning över att vi inte kan enas. Ett tydligt mål på 150 vargar är bättre än en nollvision som aldrig kommer att gå igenom.

 23. Björn Isaksson says:

  När man nu läser om NVVs krismöte om en (1!) varg undrar man lite försynt: Vad gör regeringen? Sover Lena Ek och Eskil Erlandsson? Kan inte dom inse att det här nu fullständigt spårat ur och ta sitt ansvar. Miljörörelsen jublar och samerna lider, jag brukar inte bli så upprörd men den här hänsynslösa ondskan som riktar sig direkt mot en minoritesgrupp är obegriplig i ett civilserat samhälle!
  Nästa fråga: Vad gör alla människorättsorganisationer? Här manglar miljörörelsen med stöd att svensk- och EU lagstiftning en minoritesgrupp och inte ett ljud hörs från det hållet, är samer inte lika mycket värda som indianer, romer och andra minoriteter som man brukar försvara?
  Det här liknar mer och mer romanen Animal farm: ”Some animals are more equals than others.”
  Skäms! Hela gänget från regering och NVV till miljörörelsen!

 24. Tommy Olsson says:

  Gunnar du skriver oftast att vi aldrig kan nå en acepstans för noll vargar vi kan aldrig nå den med 150 -300 eller tusentals vi har lämnat walk over och nu får vi se oss som dom stora förlorarna vi är, dessutom har vi varje år betalat för att hjälpa våra motståndare
  det är inte utan att man känner sig väldigt dum.

 25. Tommy Olsson says:

  Ordet kompromisser är något som syns allt oftare i Komentarerna.
  kompromiss är något som utförs mellan olika parter där alla parter ruckar lite på sina linjer och värderingar,Inte som dom sista 5 åren.
  SJFs mål var 150 vargar som dom flesta av oss stälde upp på första kompromissen ett tak på 210 vargar som togs bort när den siffran var nådd ingen jakt på två år en vargstam på över 400 djur
  nästa kompromiss 180 vargar vi fick 16 ny kompromiss Resultatet blev TRE och en vargstam i fri tillväxt.
  Med andra ord vi har kompromissat oss rakt ner i fördärvet, Jag är ingen Nollvisionär men inte dummare än att jag förstår att om vi haft Noll frilevande varg så hade vi aldrig haft dom problem vi har nu.

  150 Vargar är inte genomförbart kan aldrig bli hållbart för så länge det finns varg kommer vi att ha alla dessa motsättningar alla dessa hot och sabotage på våra marker o jakter
  och det sorgligaste är att det är inte vargen som är vår största fiende

 26. Björn Isaksson says:

  Anders Åberg!
  Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att räkna ut vad som pågår.
  NVV har en egen agenda som inte stämmer med regeringens det tyder deras agerande i skyddsjaksfrågan och urvalsjaktsfrågan. Motbevisa mig någon, om det fortfarande finns någon kvar som tror att NVV har samma agenda som regeringen!

 27. Calle Seleborg says:

  Gunnar.
  Jag vet inte varför du tog bort mitt förra inlägg.Du kanske bara tappade det. Jag vänder mig emot argumenten att bara för att riksdagen och EU blivit lurade att fatta idiotiska beslut i rovdjursfrågan vi är skyldiga att jamsa med. Tryck- och yttrandefrihetslagarna säger att vi behöver inte säga ja och amen till alla politiska beslut. Då kan vi ju slopa allmänna val. Valen är ju till för att kunna styra skutan rätt när den är på väg in i bergsidan.
  Myndigheter måste naturligtvis följa vad regeringen och riksdagen bestämt. Naturvårdsverket är en sådan myndighet även om jag har känslan att inte ens de alltid är så följsamma. Svenska Jägarförbundet är inte en myndighet. Ert ansvar är att förstå medlemmarnas vilja, inte att sprida rovdjurspropaganda. Jag tvivlar på att ni har mer än några dussin medlemmar som verkligen vill ha varg på sin jaktmark. Du har själv sagt att du vill inte ha den. Varför ska SJF då kräva att någon ska ha den?
  Tror du inte Jägarförbundets styrka i förhandlingar skulle öka om Jaktorganisationer, LRF, Fäbodföreningar, hundklubbar, ridklubbar unisont sa nej till varg i kulturbygd istället för att upprepa mantrat om genetiskt livskraftiga rovdjursstammar.
  Säger du noll kanske kompromissen blir 150, säger du 150 hamnar du på minst 300.
  Tala inte om för medlemmarna hur många vargar riksdagen vill ha, kämpa för det antal SJFs medlemmar vill ha.

 28. MrStraightpull says:

  Naturligtvis skall brukarna gå samman. Stundens allvar kan inte innebära något annat! Det vore djupt tragiskt om man inte inser att de skillnader, som finns i åsikterna mellan brukarorganisationerna, är försumbara jämfört med åsiktsskillnaderna mellan brukare och ekofascister.
  Mycket bättre med en brukarkommitté än med en vargdito! Vargkommittén har redan utnyttjats både av staten och våra motståndare till vår nackdel. Dags att brukarna gemensamt hoppar av. Samla sedan resurser till jurister och professionella lobbyister (kan vara värt några hundralappar till i extra medlemsavgift…) och skapa en plan för först motstånd, sedan seger.
  Jägare skall jaga – inte jagas!

 29. Anders Åberg says:

  Är det någon som vet om det pågår någon undersökning om hur NVV agerat i dom här två fallen? Det låter ju som en fullständig orimlighet att dom bara plötsligt, två gånger i rad, skulle ha förlorat kunskapen om hur man bereder ett ärende.
  Om inte regeringen heller lyfter på ögonbrynen över detta, så kan man ju drabbas av än vildare konspirationstankar.

 30. Robert says:

  Naturligtvis ska vargen förvaltas och det lagligt. Illegal jakt kan aldrig vara förvaltning. Man undrar om den framstående vargforskaren var svensk ! ? Det skulle ju i så fall diskvalicifera denne totalt från vidare inflytande i svensk förvaltning.

  Den enda lösningen är att ”bevarandesidan” backar och börjar kompromissa – det är ju så det ska fungera i en demokrati!

  För övrigt tycker jag förbundet har en bra inställning till vargen. Fortsätt kämpa !

  Det gäller dock att också inte bara fokusera på antalet vargar utan vilka negativa konsekevenser/kostnader som kan accepteras. Det var ju några vargar, i Dalarna om jag minns rätt, som jägarna där inte ville jaga då de ej orsakade några kända skador.

 31. Mats S Johansson says:

  Anders Hermansson.
  Tack för ditt svar på EN av mina frågor.

  Då har jag bara att välja mellan ett SJF som enligt dig inte kan redovisa hur 150-vargarplanen kan verkställas
  och
  en Anders Hermansson som har fastnat i vad man SKULLE HA gjort och som heller inte kan redovisa hur/när hans vision ska verkställas.

  Sorry Anders, men jag fortsätter att lite mer på SJF men jag lovar att fortsätta läsa dina inlägg med intresse.

  PS. Oavsett om jag hade haft en plan på 150 eller 0 hade jag inte avslöjat den i en blogg på internet. Det var därför jag bara bad dig indikera hur din tidplan såg ut. DS

 32. Björn Isaksson says:

  Tommy, du har en poäng här, NVV är boven, deras agenda är minst sagt oklar. Deras agerande i selektiva jakten och skyddsjaktsfrågor är minst sagt underligt. Om inte regeringen reagerar så är det minst sagt underligt.
  Regeringen regerar inte tjänstemän på olika nivåer.

 33. Anders Hermansson says:

  Mats S Johansson: En uppgift jag har sett är att det tar 15 år från det att sista vargen är borta till dess att sista masken är borta och vi återigen kan plocka bär och svamp. Största risken med masken är dock den egna hunden som kommer hem med maskägg i pälsen. Jag kan tänka mig att tiden till maskfrihet påverkas av hur tät rävstammen är. I all min verksamhet har jag alltid tänkt genom HUR saker KAN göras, och vad det KOSTAR. Jag tycker rent ut sagt att det är korkat att satsa på ett projekt (150 vargar över landet) som man inte kan visa att det är genomförbart. Resultatet har också blivit det förväntade, det omöjliga i att genomföra förbundets policy har lämnat fritt spelrum åt ekofascisterna. Därför är vi nu i vargsaxen. Jag tror som Tommy Olsson att om jägare, djuruppfödare etc. från början stenhårt hållit på kravet om ett vargfritt land så hade vi idag varit i ett annat och gynnsammare läge.
  Tommy Olsson, nej du har rätt. Min linje kommer inte att provas än på mycket länge, om än någonsin. Men noll vargar är vårt enda möjliga mål, för som jag konstaterat ovan, så har vi i lång tid obönhörligen framför oss ekofascisternas segrande linje med en ohämmad vargtillväxt. Sådan slutar dock alltid i någon form av populationskollaps. Det är störande att Gunnar Glöersen inte kan redovisa hur förbundets policy i praktiken skall genomföras, ändå påstår Gunnar Glöersen att vad som troligen är omöjligt (150 vargar över landet) är mer realistiskt att uppnå än vad som i långa tider varit det normala (fri jakt). I stort sett alla reformer kräver någon form av lagändring, sådant kan inte avgöra vad som är realistiskt. Vi kan leva förvissade om att nuvarande ekofascistiska vargpolitik i sinom tid leder till lagändringar.

 34. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  Jag förstår inte riktigt varför du vägrar nämna Nvv i ditt svar
  Det är ju där roten till det onda sitter. Har ni någon tyst överens kommelse där ni lovat inte
  angripa Nvv
  Jag förstår inte heller hur du kan säga med säkerhet att inte Hermanssons Linje skulle fungera
  Ni har inte provat den. Den nuvarande linjen Fungerar inte den heller och det finns ju onekligen bevis för detta
  Skall jag va ärlig tror jag inte någon av dem kommer fungera
  Felet som vi gjorde från början var att släppa vargen över bron Den skulle endast fått existera i Djurparker och aldrig fått vandra i frihet Det var inte för nöjes skull våra förfäder så gott som utrotade den
  Vi jägare var alldeles för Blåögda när vi åkte på Föreläsningar i Sjfs Regi och lyssnade på Olof Lidberg Där den samme försäkrade att vår Svenska sofistikerade varg alldrig skulle angripa vare sig Mänískor eller tam djur
  Staten med Regering och Nvv i spetsen håller sakta på att avveckla den svenska jakten
  likaså den Svenska landsbygden och tyvärr Gör ingen nåt för att stoppa detta
  Kunde jag så skulle jag göra det omgående Men tyvärr är jag ganska ensam

 35. Mats L says:

  Kalle verkar absolut vara en klok kille. Jag tycker, precis som han, att vi ska försöka gå ihop med organisationerna/föreningarna han nämner och jobba gemensamt samt att det även framgår tydligt till allmänheten.
  En av dom stora fördelarna, tror jag, är att det verkligen kan få upp ögonen på alla dom människor som inte är direkt berörda åt varken ena eller andra hållet och inte bryr sig i frågan så värst.
  Jobba på med det, det måste vara en bra väg framåt.

 36. Mats S Johansson says:

  Anders Hermansson.
  Ja, för 100.000 kr ska jag gärna offra några timmar på att jaga varg(kan göra det gratis om det kniper), men om vi alla ställer upp bakom dig som den nya ledaren:
  – NÄR kan jag igen jaga utan att behöva oroa mig för varg.
  – NÄR kan jag igen plocka bär utan att oroa mig för att stoppa några små ägg i munnen?

 37. Jan Bratt says:

  Gunnar G. verkar som mina kommentarer försvinner i cyberrymden, försöker nu med en stationär dator.
  Vad finns det för jakt/jägarorganisationer i Finland och vad har de för rovdjurspolicy?
  Skulle stammen här minska till 120 vargar på grund av illegal jakt skulle enorma polisinsatser lösgöras och halva jägarkåren bli misstänkta förbrytare, från Finland hör vi knappt något mer än konstaterande att stammen har minskat.

 38. Gunnar Glöersen says:

  Anders Hermansson, du skriver långa inlägg men tyvärr hittar jag inget som övertygar mig om att din linje är rätt. Allt bygger på att du tror att vargen kommer att betraktas som skadedjur och därför utrotas. JAg är helt överygad om att du har fel. Fler vargar gör fler negativa, så långt är vi överens.

 39. fdmedlem says:

  Förövrigt tycker jag att du gör ett bra jobb med att ta emot dessa ”negativa”kommentarer hoppas att du för fram dom till övriga i ledningen även dessa som jobbar i eran framridsgrupp hoppas att merparten där är jägare och landsbyggdbor och inte bara storstads”natur”folk tror att det är svårt att föra fram en äkta Jägarorganisation utan ett riktigt genuint jaktintresse inte bara ett ”natur” intresse – en riktig Jägare är ute i skogen årets alla månader inte bara för jakt utan även se till att det finn föda när det tryter…. Natur”mupparna” är i skogen/fjällen 4 dar om året och inte på sin mark….. utan bara på andras marker – tänk om dom skulle skänka säg 500 kr var i utfodringstöd eller liknande instatser för djuren i skogen…….
  //fd

 40. Gunnar Glöersen says:

  Kerstin, precis så är det! I vart och vartannat gargage såldes det sprit förr, säkert fortfarande! Man ändrade då regelverket för att den skulle bli i linje med vad folk accepterade. Samma sak med rovdjur, kör man över och hånar dem som drabbas så kommer både den illegal jakten och acceptensen för den att öka! Att du och jag inte gillar den utvecklingen har liksom ingen betydelse!

 41. Gunnar Glöersen says:

  Tommy Olsson, du känner mig dåligt! Nej, jag tycker inte att demokratin fungerar när SNF, SRF och WWF lyckas stoppa demokratiskt fattade beslut.

 42. Kalle says:

  Gunnar, jag skulle vilja ställa några frågor till dig:
  Pågår det något som helst arbete för att förena de ”goda”krafterna, mot nuvarande vansinniga rovdjurspolitik. Jag tänker på jägarorganisationerna, hundklubbar, samer, LRF och övriga naturbruksorganisationer som fåravelsförbund m.fl. ? Hur ser du på att skapa en plattform för motståndet? Eller står alla för långt ifrån varandra i andra frågor som gör ett samarbete uteslutet?
  Jag tror att förutsättningarna att skapa en stark röst och förhandlingspart är en del av lösningen, jag tycker att i de organisationer jag tillhör, bl.a. fåravelsförbundet har medvetenheten ökat dramatiskt under det senaste året. Alla torde lätt kunna enas om att målet är ett färre antal vargar.
  Jag tror också att det väldigt viktigt att organisera de jägare som står utan organisationstillhörighet, strunt samma vilket förbund. Jag tror att en plattform kan skapa tydlighet och ett nytt förtroende hos alla som är besvikna på myndigheter och organisationer.
  Den splittring som jag och de flesta upplever i dagens debatt gynnar bara våra motståndare. Jag tror också att den sidan som först kan samordna sina krafter kan bli den som går segrande ur det här.
  För oss jägare är det mer eller mindre en fråga om överlevnad, väger vågskålen över, så kommer vi att få vika ner oss i den ena frågan efter den andra. På djurhållarsidan är det den vikande lönsamheten som kan fälla alla små och medelstora pga ökande kostnader och arbetsinsatser.
  Vi är så många som egentligen tycker i stort samma sak, men vi slåss som myror på olika håll, historien har visat att en stor knytnäve slår hårdare än en liten.

 43. Anders Hermansson says:

  Jag skall försöka än en gång att förklara varför nollvisionsalternativet kan förverkligas, men inte 150-visionsalternativet. Först vill jag framhålla att ingen normal människa är intresserad av att ”förvalta” livsfarliga skadedjur som sprider livshotande sjukdomar till folk och fä. Det naturliga för människan är att bekämpa sjukdomar och skadedjur, detta är en djupt rotad och viktig skyddsmekanism av samma grad som att vi känner obehag inför småkryp och undviker att få i oss bajs eller skämd mat. Jag måste även konstatera att SJF har så vitt jag vet aldrig motsatt sig frilevande varg i Sverige. Sedan någon tid har detta uttryckts som så att SJF vill ha en långsiktigt livskraftig vargstam genom jakt begränsad till 150 djur jämnt spridda över landet etc., och förbundet har bedrivit en till tider lyckosam lobbyverksamhet för sin policy.
  Gunnar Glöersens fråga är vad som är troligast att man kan uppnå, nollvisionsalternativet eller 150-visionsalternativet?
  Låt oss först bortse från lagar och politik och inledningsvis endast betrakta vad som är möjligt:
  När det gäller 150-visionsalternativet så har ingen kunnat visa på en trovärdig plan som förverkligar detta alternativ. Så länge ingen kan visa att det är genomförbart så länge är vargförvaltning att betrakta som en utopi. Staten har genom lagstiftning sedan 2001 försökt genomföra en sådan utopisk vargförvaltning. Detta har nödvändigt misslyckats, ett misslyckande som per idag har gett oss en okänt stor vargstam som fredad från all jakt och utan några begränsningar förökar sig fritt. Varg kan nu förekomma från Ystad till Treriksröset och från Roslagens skärgård till norska gränsen. Får detta fortsätta – lite eller inget talar emot – så kommer inom tio år den årliga ökningen av antalet vargar överstiga tusen djur. Då om inte förr kommer någon form av populationskrasch och en annan politik.
  Nollvisionsalternativet var fram till 1966 en för samhället gynnsam norm: Upprepa denna kloka politik och inför som förut helt fri jakt på varg och betala en hög skottpremie, gärna 100 000 kr/varg. På kort tid reducerar detta antalet vargar så mycket att vargarna inte längre är till nämnvärt besvär. Att nå ända fram till noll vargar är kanske inte möjligt annat än på sikt.
  Vad gäller 150-visionsalternativet så spelar lagar och politik ingen roll eftersom alternativet inte visats vara genomförbart. Vargförvaltning har sedan 2001 varit så obegripligt omöjlig att inte ens svenska myndigheter kan låta avliva enstaka vargar som befinner sig mitt i stora renhjordar. Värre än till och med vad all vargförvaltnings värsta belackare kunde drömma om! Detta vargförvaltningsspektakel är rent ut sagt en nationell skam. Låt oss återgå till normal skadedjursbekämpning och normal statsförvaltning av demokratisk typ.
  Vad gäller nollvisionsalternativet så gör Gunnar Glöersen ett vanligt tankefel: Han utgår från att det är enklare att åstadkomma ändringar inom gällande politik och lagstiftning. Så är långt ifrån alltid fallet. Det är inte bara antal vargar som ökar för varje år, även själva ökningen ökar; detta är en tvingade förändringskraft som kommer att vända upp och ner på hela rovdjurspolitiken utan hänsyn till vad som nu gäller. Min utgångspunkt är att i ett demokratiskt samhälle så måste vi alla arbeta för att ändra det som genom lagstiftning blivit fel till något gott. Ett bra föredöme är Storbritannien som beslutat att omförhandla sitt EU-fördrag och sedan folkomrösta om fortsatt EU-medlemskap. Om SJF, LRF, JRF, … slår sig samman och bildar ett politiskt parti och en gemensam aktionsorganisation med syfte ett vargfritt Sverige, så är jag övertygad om att dessa kan genomföra PR-kampanjer i massmedia så effektivt att även Sverige kan följa i Storbritanniens fotspår, gärna samtidigt för största möjliga effekt! Men det finns naturligtvis många skäl utöver rovdjurspolitik till att omförhandla EU-fördraget. Våra organisationer har tveklöst medlen i sin hand, men än så länge saknas hos våra företrädare av okänd anledning viljan till ett vargfritt Sverige. Då blir det upp till medlemmarna att välja företrädare som inte räds ta strid för medlemmarnas vitala intressen – ett Sverige utan varg, dvärgbandmask och rabies. Vilket är en av nödvändiga förutsättningar för en produktiv och levande landsbygd.
  Slutsatsen är att 150-visionsalternativet är fysiskt omöjligt och kan aldrig bli verklighet, oberoende av om det stöds av lagar och politisk vilja.
  Nollvisionsalternativet har tidigare genomförts och visat sig vara gynnsamt för samhället. Nollvisionsalternativet kräver en politisk omvälvning som tveklöst uppkommer genom det stora politiska förändringstryck som vargstammens snabbt ökande ökning utövar. Men det är en förändring som har två möjliga utfall – det ekofascistiska målet med fri vargtillväxt eller det traditionsenliga och demokratiska samhället där de drabbade själva får idka skadedjursbekämpning i den grad de själva finner önskvärt.
  Gunnar Glöersen frågar ”Vad vill vi ha, legal eller illegal vargförvaltning”. Men inte är det det som är frågan, ty någon vargförvaltning vill vi inte ha och det lär det heller aldrig bli. Frågan är i stället om en OND ekofascism skall få segra, eller om vi tar oss samman och försvarar vår GODA demokrati. Denna gång är de onda totalitära krafterna grönklädda, och maskerade till klimat- och miljöalarmister, i organisationer som Rewilding Europe, WWF och SNF etc.

 44. Kerstin says:

  Illegal jakt, liksom alla annan form av brottslighet, kan ju bara beivras om samhällsmedborgarna accepterar gällande lagar. Om en stor del av befolkningen skyddar brottslingar, så får vi ett maffiasamhälle, och det uppskattar tydligen många.

 45. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  du har rätt i att nollvisionärerna inte har den möjligheten
  Men Gunnar tycker du att Riksdagsmajoritetens vilja följs av våra motståndare som Tex Nvv, Srf, Snf
  Där Nvv är den i särklass största Boven
  Du kan inte måka undan skit i finskor ta på dig ett par stövlar

 46. Mats S Johansson says:

  Stockholmaren.
  Om alternativen vore:
  – noll varar i Sverige och en framtida jakt styrd av SRF, WAS, och SNF. (Nnaturliga variationer av rovdjur och bytesdjur ska eftersträvas! Re-wilding Sverige! Vi gör Sverige vildare!)
  eller
  – 150 vargar och fortsatt starkt inflytande på framtida svensk jakt.
  Vilket alternativ skulle du välja?
  Jag tror tyvärr inte att det finns några andra alternativ. Kan du presentera ett får du gärna försöka övertyga mig att jag har fel.

 47. Gunnar Glöersen says:

  Tommy Olsson, jag har aldrig förnekat att de flesta jägare önskar slippa varg på sin mark om de själva fick välja. Jag skulle göra samma val. Det enkla vore att säga noll vargar i Sverige och sen låta andra avgöra. 150 vargar är realistiskt, även om det är långt borta just nu. Det realistiska ligger i att jag kan argumentera för det utan att bryta mot EU direktiv och riksdagsmajoritetens vilja. Den som driver nollvison har inte den möjligheten.

 48. Gunnar Glöersen says:

  fdmedlem, vilken jägarorganisation ylar om vargens fantastiska återkomst?

 49. Gunnar Glöersen says:

  Stockholmaren, majoriteten vill inte driva nollvision även om de önskar slippa varg på sin egen mark. Realism kallas det.

 50. Tommy Olsson says:

  Björn
  Vad gäller Centern så tror jag inte alls dom har blåst oss o Sjf varenda gång hitils
  Sjf har smörjt Eskil Erlansson hur många gånger som helst och som tack har han spottat på Sjfs rygg
  Centern om något är i mina ögon ett falsarium
  Gunnar
  Du frågar hermansson hur det skulle vara realistiskt möjligt att nå hans mål Noll vargar
  som mot fråga är det realistiskt att tro att ni når målet 150 st
  Du har en förkärlek att tala om stöd att Sjf har ett stort stöd för sin linje
  Efter ditt omedvetna erkännande har du nu i ditt svar till Hermansson
  klart visat att ert stöd kommer INTE från dom drabbade

 51. Johan N says:

  Jag kan inte i min världsbild motivera för mig själv till att utstå det som de personer som bor i varglän gör. Hur hamna vi i den situationen att vi betalar för att få jobba ideellt åt staten/länsstyrelse, och de pengarna vi betalar stoppar dom direkt i fickan på organisationer som vill motarbeta och få bort oss? 100 000 kronors frågan lyder: Hur dum får en jägare bli?

 52. fdmedlem says:

  0 vison kommer när första människan blir vargmat i Sverige.
  10 årig pojke i Ryssland för ett par dar sen blev Vargmat på väg hem från skolan.
  Skulle vilja se dom som säger att det inte är vargen fel att den åt upp en människa.
  Sen ansvaret (personliga) på dessa som drivit in vargen i Sverige igen.
  Börja sammla nam på ansvariga. Div politiker ”jägare”förbund-länstyrelser-MK-all övriga naturmuppar och föreningar som ylar över Vargens famtastika återkomst.
  Tyvärr är det bara en tidsfråga.
  //fd

 53. Stockholmaren says:

  Gunnar, det går säkert fortare att nå 150 vargar än 0. Det är säkert mer realistiskt också. Men, det är inte det som är den springande punkten. Det viktiga är att de som inte vill ha varg faktiskt också är ärliga med att ha det som mål. Det är, som flera av oss och som Du också har medgett, betydligt enklare att argumentera för 0 varg än 150, 210, 180, 380. Det blir mycket tydligare och det underkänner samtidigt per automatik lagstiftningen och EU-direktivet. Det finns ingen som helst anledning att haka upp sig på att det finns ett gammalt direktiv eller en felaktig lag. Dessa felaktigheter skall man arbeta på att få bort eller förändra, man kan inte som SJF bara lägga sig platt och acceptera tokerier. Självklart kan nollvision bli ett juridiskt hållbart alternativ, det är inte nollvisionen som ska anpassa sig, det är lagstiftningen som ska ändras.
  All forskning i förhandlingsteknik visar på att det är de som driver en hård linje som vinner fördelar framför de som redan från början kompromissar.
  När det gäller stöd för nollvision så måste det ju framgå med all tänkbar tydlighet att allt fler, även inom SJF öppet stödjer den linjen, så du får nog öppna ögonen och öronen och svälja din stolthet. Det är inte försent att rätta till ett felaktigt strategival. Det kan bara ses som en styrka att ändra en strategi som bevisligen inte lett till annat än en ohämmad tillväxt av vargstammen. Däremot är det många, inte minst på din blogg, som undrar varför Du och SJF är så rädda att medge att ni satsat på fel häst tidigare. Ingen kommer att anklaga er för det om ni ändrar er, tvärtom. Alla kan göra fel. Se framåt istället!

 54. Anders Åberg says:

  Såg nu att fanatikern Anders Hermansson också utnämnt mig till ekofascist och det genom att ta till det smutsiga gamla diskussionsknepet att rycka ett citat ur sitt sammanhang så det låter jättekonstigt, men det är väl så man måste göra när man saknar argument för sin sak.
  Tråkigt att sådana typer som han ständigt skall envisas med att sänka rovdjursdebatten till sandlådenivå.

 55. JJ says:

  Hej,

  Tror att vi alla som varit med i denna debatt en längre tid inte heller ser 150 som ett ”rimligt” mål. För mig personligen så har min nollvision vuxit fram genom att man helt enkelt blivit så himla less på denna förvaltning. Och att en nollvision är ett sätt att visa sitt missnöje. Sen om det är förhandlingbart är en annan fråga.

 56. Mats S Johansson says:

  Anders Hermansson.
  Att vargmaffian har ett högre mål än en livskraftig vargstam i Sverige det kan vi vara helt eniga om. Det har jag på olika sätt tagit upp i ett otal kommentarer på det här och andra debattforum.
  Det jag försöker undvika är att de lyckas använda vargvapnet. Kan vi avväpna dem här så klarar de aldrig att uppnå sitt slutmål. Det är tron på det som driver mig.

 57. Mats S Johansson says:

  Björn Isaksson.
  Jag påstår inte att mitt förslag är komplett, vilket Anders Hermansson redan kommenterat. Jag har absolut inget emot att ni som ännu inte har haft det tvivelaktiga nöjet att jag inom ett fast revis med föryngring kör igång med preadaptiv förvaltning omående. Det är bara att bli överens med respektive markägare och köra igång. Vi som jagar i fasta förynrande vargrevir sedan 15 år har redan anpassat förvaltningen. 2007 ställde vi t.ex in älgjakten helt. Hade vi kört med presdaptiv förvaltning, eller insett hur stor inverkan ett vargrevir kan ha på en regional älgstam så hade vi kanske kanske inte behövt det. Var så god. Lär gärna av vårt misstag. Det bjuder jag på.

 58. Gunnar Glöersen says:

  Anders Hermansson, förklara för mig hur nollvisions alternativet blir mera realistiskt att nå än 150 vargar när vi nu ser att domstolar med hänsvisning till EU direktivet stoppar jakt på enstaka vargar av ens tam på 400? Kan nollvision bli ett juridiskt hållbart alternativ? Förklara gärna var du hittar stöd för din linje, förutom opinionsmässigt hos dem som drabbas av varg?

 59. Björn Isaksson says:

  Mats S Johansson!
  Jag kan tänka mig att ”offra” ett område till rovdjuren, det borde även varglobbyn ställa upp på eftersom man hela tiden hänvisar till Yellowstone.
  Nu är det lätt för mig att säga som bor där det aldrig kan bli aktuellt, visst har vi varg, men det du föreslår är något helt annat.
  Ersättning talar du om, ja självklart, men hur? Pengar, ny mark på annan ort, men hur ersätter man en förlorad hembygd?
  Det blir nog svårt att få igenom en sådan ”landgrabbingoperation” men det är säkert fullt möjligt.
  Det vi säger är att några ska offras för att majoriteten ska slippa.
  Tänk om vi helt enkelt ska börja med preadaptiv förvaltning redan i höst, halvera avskjutningen på allt klövvilt, vi måste ju tänka på rovdjuren. OBS, ingen ironi, det är ett faktum!
  Har SJF den ryggraden att man vågar föreslå detta? Har jägarna tillräckligt med is i magen? Kan vi överleva några år med inblandning av köpekött i kosten? Får vi med våra markägande jaktkamrater? Hur ersätts de?

 60. Anders Hermansson says:

  Svaret på trådens fråga är att vargförvaltning är omöjlig – vi kommer inte att på sikt få någon förvaltning av varg. Vem vill förvalta skadedjur?
  Mats S Johansson, svensk vargpolitik syftar till att Sverige skall uppfylla sina internationella åtaganden beträffande arten varg genom att det skall finnas tillräckligt stort fysiskt utrymme med tillräcklig föda åt vargarna för att dessa skall kunna fortleva enbart genom egen förmåga etc. Målet kan uppnås på i princip två olika sätt: En i Sverige isolerad vargstam om minst 5000 djur, eller genom att låta vargarna i Sverige utgöra en äkta delpopulation av den ryska megapopulationen. Det sista kan endast ske genom att svenska och finska samers rättigheter kränks. Detta är även SJF medvetna om och därför är INTE och kommer inte renbetet att undantas i SJF:s vargpolicy – trots vad Inge Brorson skriver. Men även ekofascisterna är medvetna om detta och därför har ett utrotningskrig inletts mot renskötseln. Ett fult krig med många bisarra inslag pågår med syftet att få varg etablerad i renbetet och därmed göra renskötseln omöjlig. Skandal att regering och riksdag inte prompt satt stopp för dessa skändligheter mot en minoritet. INGEN kan lägga fram en trovärdig plan för en i praktiken fungerande vargförvaltning. Jag menar att orsaken till detta är att det är en omöjlig uppgift, och häri har INGEN kunnat vederlägga mig. På grund av en handlingsförlamad riksdag/regering så är denna ”låtgåförvaltning” vad som tills vidare kommer att fortsätta: Fri förökning av vargstammen utan några begränsningar kombinerat med en hård, repressiv lagstiftning riktad mot vargpolitikens offer. Kan rådande dödläge brytas? På kort sikt nej, för så länge vargarna i Sverige utgör en liten, isolerad population, med av forskarna påstådda inavelsproblem, så kan vi i domstol inte nå framgång mot EU. Antag den motsatta hypotesen att det helt osannolika inträffar att en domstol säger att svenska vargpopulationen har uppnått GYBS! Vad innebär det? Ledsamt nog betyder det ingenting; inte ändrar det några lagar så att vi kan skjuta hundratals vargar eller stänga in dem i en remsa längs norska gränsen. En remsa förresten! Ditt förslag, Mats S Johansson, kommer att kräva en ”remsa” av hela Värmlands yta eller mer!
  Men nu skall vi inte låta oss luras tro att detta är ett krig enbart mot samer och landsbygdsbor, nej, detta är ekofascisternas krav på ett totalitärt samhälle, jämför citat Anders Åberg ”Ditt resonemang om rätten att välja livsstil är lika ologiskt.” Denna ekofascistiska strävan måste med bestämdhet bekämpas, och då vet alla att det finns ETT och ENDAST ETT förnuftigt alternativ; det är att arbeta för NOLL vargar i Sverige. Detta är ett klart definierat och nåbart mål, och dit kommer vi av nödvändighet så småningom. Att gå med på ett begränsat antal vargar är därför en pr-mässig katastrof som ekofascisterna hela tiden utnyttjar och som gjort det omöjligt för alla drabbade att bli hörda i massmedia. Att kräva och arbeta för noll vargar är tveklöst ENDA sättet att få FÄRRE vargar. Att arbeta för en begränsad vargstam har bevisligen gett oss en obegränsad vargstam stadd i fri tillväxt! Värre kan det inte bli.
  Mats S Johansson, ditt förslag är en lösning på frågan om hur Sverige kan hålla en liten begränsad, icke självgående vargpopulation. Förslaget är därför en lösning på en icke ställd fråga och förslaget är utan intresse så länge Sverige inte ändrar sina åtaganden eller lagstiftningens syfte. Du säger att ”Vem kan säga nej till ett sådant erbjudande?” Du bör nog i stället fråga dig vem som skall få erbjudandet; EU, riksdagen, regeringen, folket, ekofascisterna? Ingen av dem kan i nuläget ändra de lagar som hindrar en förnuftig lösning av vargproblemet. Ditt förslag saknar de viktigaste punkterna: Hur lagar och åtaganden kan ändras snabbt så att vi kan påbörja en minskning av antalet vargar – dvs. varje år dräpa minst hälften av vinterstammen. Nej, Mats S Johansson, vi skall inte ge någon något erbjudande. Pågående vargcirkus borde ha lärt var och en att det inte är möjligt att ha en enda frilevande varg i Sverige. För finns en varg, ja, då kommer det strax en varg till från himlen och sedan är vargaveln igång, en vargavel ingen kan stoppa. Så när Inge Brorson efterlyser enighet kring SJF:s policy om 150 vargar så är det självklart meningslöst; vi har alla sett att det inte kan fungera. Vi måste enas kring målet ett vargfritt Sverige och arbeta hårt och hänsynslöst mot detta mål; det brukar heta att i krig är alla medel tillåtna. Landsbygden gör klokt i att förbereda sig på en mångårig vargavinter. För även om det blir illa till hösten, så blir det än värre hösten därefter …

 61. Björn Isaksson says:

  Tommy,
  Tror du inte att det hänger på om Centern blir kvar i riksdagen? Landsbygdsbefolkningen är stor, om centern fokuserar på landsbygdsfrågor är dom hemma. Vargfrågan är en sådan fråga.

 62. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  vad andra organisationer sa om dom 15 är för mig helt ointresant
  för jag tror att om det skall bli en ändring i Vargpolitiken, är det Sjf som får tvinga fram den.
  Borgarna är fullt upptagna med att hitta en lösning för att sitta kvar i regerings ställning nästa val
  Det är nu det gäller att komma med påtryckningar sök stöd hos Lrf och Jrf samt skogsägarna
  Gör klart för regeringen att om dom vill ha vårt stöd o våra röster så gör dom bäst i att
  visa var dom står. Till er andra
  Jag tror inte det blir ett dugg bättre med en sosse regering Men vi måste visa att vi är något att ta på allvar

 63. Per H. says:

  Mats S Johansson.

  Jag tycker att ditt förslag är mycket bra, även om jag inte håller fullständigt med på alla punkter.
  Men det är ditåt vi måste sträva om vi tvunget måste ha varg i landet.
  Jag återkommer med synpunkter, måste fundera litet.

  Ett mycket väl arronderat område krävs dock som är lätt att hålla kontroll på och att det utanför detta område råder total intolerans mot varg. Fredlös året runt dygnet runt!
  Att visa på ekonomiska incitament är perfekt, om inte annat så kanske en del begriper vad det kan komma att kosta istället.

  Gunnar, jag tycker att ekonomi är något som verkligen borde användas i högre utsträckning för att påvisa hur mycket samhället tjänar på våran hobby och vad den ger i avkastning.
  Använd ekonomi mer det är en av mycket få saker som politiker förstår, mjuka parametrar är något som de bara pratar om i valtider men inte förstår!

  Det absolut viktigaste som förbundet har att hantera idag är vargfrågan! Både för förbundets överlevnad men framför allt för att det ska vara möjligt att jaga i framtiden! Vargstammen ska vara minimal och kraftigt geografiskt begränsad med full kostnadsersättning. Mvp är 38 st och dubblar man det så borde det räcka väldigt långt i antal och som absolut tak. Så många andra alternativ finns inte om man inte vill ha Italiensk förvaltning och nollvision. Italiensk förvaltning är jag definitivt emot, privatpersoner ska inte behöva ta ansvar bara för att politikerna inte orkar med det! Nollvision är däremot något som jag eftersträvar i den bästa av världar.
  Vargen är trots allt en filosofisk fråga och inget annat, någon funktion fyller den definitivt inte!

  Efter att ha läst din text Gunnar om diverse personers uttalanden så tycker jag att förbundet ska verka för att lagföra dom, oavsett vem som yttrade dom och i vilket land personen bor och verkar i. Sådana åsikter ska stävjas och finns det dessutom vittnen till händelserna så finns det inget att tveka på! Sådana åsikter får inte finnas och ska straffas! De är förnedrande, ovärdiga och farliga!

  Hälsningar.

  Per H.

 64. Dag Lindgren says:

  Gunnar
  Det finns andra rovdjur än varg. Dessa utsätts också för en genetisk överlevnadsanalys med samma metod som varg. Samma typ av metodologiska invändningar mot dessa genetiska analyser kan riktas som mot de genetiska varganalyserna. De blir både vetenskapligt och faktiskt mindre drastiska, men kan ändå resultera i onödigt höga MVP värden. Inget av den kritik som vi (jag) framför verkar reflekteras i arbetet, det är 95% och inte 90 %; skall man fästa större vikt vid att gener dör ut än risken för att arten i Sverige dör ut; det rör sig om populationer som var mycket mindre när de avsnördes än i analyserna http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/sveriges-miljoarbete/regeringsuppdrag/2013/sarbarhetsanalys/population-viability-analyses-%20bear-lynx-wolverine-2013.pdf Jag tänkte inte bry mig om andra arter men det har bäring också på varg vad som sägs om de andra arterna. Vad säger du och jägareförbundet om de genetiska sårbarhetsanalyserna och hur de bör vägas in för lo, björn och järv?

 65. Stockholmaren says:

  Gunnar, genom att driva en nollvision, dvs att säga att det inte finns några positiva effekter eller någon anledning till att ha frilevande varg i Sverige tvingar man vargdyrkarna att förklara varför varg är viktigt och varför vi måste utvidga de ryska vargarnas utbredningsområde till Sverige. Samma sak gäller när man deklarerar och står för att den ryska vargen är en invasiv art i Sverige. Då lägger man över bevisbördan helt på vargdyrkarna. Då är det oerhört mycket lättare att helt skjuta deras argument i sank.
  Den nuvarande strategin, där SJF accepterar varg ger ingen möjlighet att på det principiella planet argumentera mot vargdyrkarna, vilket är en oerhört stor nackdel för SJF och de drabbade. Dessutom VET vargdyrkarna och alla andra att SJF och dess medlemmar egentligen inte vill ha varg. Det försvagar ytterligare SJF’s förhandlingsposition. Den nuvarande strategin har ju heller inte lett till någon som helst minskning av vargstammen, tvärtom ser vi en stadig ökning av antalet varg i Sverige.

 66. Calle Seleborg says:

  Gunnar. En art som återkommer efter 100 års frånvaro till en ändrad miljö är en invasiv art. Jag har aldrig hävdat noll-vision (=noll vargar i Sverige). Däremot hävdar jag noll skador som ska bäras av enskilda personer.
  SJF behöver inte förespråka att skjuta alla vargar. Däremot finns ingen anledning att propagera för en livskraftig vargstam i svensk kulturbygd. Förstår du skillnaden?
  Har du läst David Mech inlaga i Conservation Biology? Problemet är att visst kan du visa att varglobbyns argument saknar allt vetenskapligt stöd. De har lärt sig läxan från Hitlers propagandaminister. Upprepa en lögn tillräckligt ofta och den blir till sanning.
  Därför räcker det inte med att man hävdar fakta och sunt förnuft.
  Ett färskt bra exempel från en normalt balanserad person. Olof Liberg gick just ut i en tidning och hävdade att det var ingen risk att vargar skulle anfalla människor som rastade sina hundar. Det är ju synd att dessa kunskaper inte fanns i Frankrike under lång tid. Då hade ju de 3000 offer som Moriceau redovisar aldrig hänt.

 67. Dag Lindgren says:

  GYBSa vargen nu så minskar risken för tjuvjakt och toleransen för tjuvjakt. Om den huvudsakliga effekten av tjuvjakt blir att utrymmet för mer kontrollerade licensjakten minskar utan att vargantalet påverkas så försvinner en stor del av de rationella motiven för tjuvjakt och också motiven för att se illegal jakt som socialt acceptabel i en del vargnegativa kretsar. Tjuvjakten kan avdramatiseras och illegal jakt på varg behöver inte längre betraktas som grov, när den inte påverkar vargantalet. Tvärtom ligger det i vargmotståndarnas intresse att minska tjuvjakt, eftersom behovet av en förvaltningsmarginal för oförutsedda händelser och därmed vargantalet kan reduceras något.
  Om att GYBSa nu på
  http://vargdag.wordpress.com/2013/02/08/aterfor-kontrollen-av-vargpolitiken-till-statsmakterna/

 68. Gunnar Glöersen says:

  Tommy Olsson, det enda Sprängare vill ha sagt var att 16 i tilldelning är bättre ä inga alls. Alla vet att det inte påverkar stammens utvecklign och att vi kommer att ha ännu fler vargar nästa år! Notera att de flesta organsiationer sa samma sak. Det handlar om politik. Men just nu, efter vargjaktsstoppet, finns det ingen alls!

 69. Gunnar Glöersen says:

  Calle Seleborg, ingen har lyckats förklara för mig hur det blir färre vargar av att ha en nollvision. På vilket sätt skulle juridiken och de organisationer och politiska partier som nu förespåkar varg plötsligt ändra inställning för att SJF väljer nollvision?

  Lösningen på vargeländet ligger inte i nollvision. Lösningen ligger i att slå hål på den idiotiska juridik som just nu styr skeendet. Självklart är vi aktiva i det arbetet. Om vi lyckas återstår att se. Att försöka framställa vargen som en invasiv art tror jag knappast vara lösningen.

 70. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  Sjfs mål är 150 frilevande vargar i landet ok för mig fast jag inte förstår varför
  om 150 vargar är ett mål då godkänner man inte 210,380, eller 180
  inte ens 157st det borde vara självklart
  Man kan inte som Björn Sprängare gå ut och säga att 16 vargar är ett steg i rätt riktning
  Det var ett steg fram och två bakåt
  När vi kom till ända på vargjakten så visade det sig vara ett steg fram och Fyra tillbaka
  är det ett förbund som våra motståndare behöver ta på särskilt stort allvar
  Det funkar inte att stå med kepsen i hand och be om smulor, sätt den lite på sne och säg att vi skall ha hela limpan

 71. Mats S Johansson says:

  Anders Hermansson.
  Fortfarande realist på gransen till pessimist ser jag…
  Jag försöker igen. Så här såg min första skiss ut:
  – Offra ett område med gräns mot Norge, ju längre och smalare desto bättre, som är tillräckligt stort för att husera ca 15-20 revir. (ja, jag jagar tillräckligt nära för att riskera att drabbas)
  – Behåll dagens regler för skyddsjakt och §28 inom det offrade området. Den årliga tillväxten inom området är tillräckligt stor för att stammen ska tåla det.
  – Lätta kraftigt på reglerna för skyddsjakt och §28 utanför området.
  – Erbjud MYCKET generösa ersättningar till ALLA som på olika sätt drabbas innanför det offrade området.

  Senast sköt du mitt förslag i sank med följande argumentation:
  – (AH) Hur skall en ny lagstiftning åstadkommas som medger en snabb och effektiv avskjutning av varg så att antalet vargar understiger 150 djur?
  Mitt förslag: Låt EU dra oss till domstol och bevisa att Dag L har fel. Vinner vi så behövs ingen ny lagstiftning eftersom vi redan med marginal har uppnått det som krävs i art- och habitatsdirektivet. Förlorar vi, glöm mitt förslag och jag ska aldrig ta upp det igen. Då lovar jag att helhjärtat stödja fjollträsk´s och Björn´s ”adaptiv på förskott” förvaltning.
  – (AH) Ingen tror på Naturvårdsverket och forskarnas gissningar om hur många vargar det finns; hur skall en trovärdig vargräkning upprättas?
  Min kommentar: Ju färre vargar desto lättare att räkna och inventera och det kommer ändå att finnas tillräckligt många vargar kvar att forska på för att vi ska kunna få stöd för vårt förslag av de forskare som inte redan är köpta av ekosoferna.
  – (AH) Hur skall staten på ett trovärdigt vis kunna garantera att det finns högst två vargrevir i något län?
  Min kommentar. Du måste ha missupfattat mitt förslag. Vargstammen ska inte fördelas på det sättet. De län som ligger inom den offrade zonen kan komma att ha fler än två revir.
  – (AH) Och hur skall vargar förmås bilda revir på ställen de inte vill vara?
  Min kommentar. Det har jag redan svarat på i mitt förslag. De har redan visat att de trivs i det område jag föreslagit.
  – (AH) Hur skall ett fritt genflöde till och från den ryska vargpopulationen säkras?
  Min kommentar. Om vi vinner i domstolen kommer genflödet att vara tillräckligt stort och dessutom kan man ju fortsätta med vargflyttar och valpbyten om man tycker det är spännande forskning.
  – (AH) återstår skydd för folk- och djurhälsa,
  Min kommentar. Ett långsträckt ”vargområde” längs gransen till Norge ligger tillräckligt långt från gränsen till Ryssland/Finland för att man ska ha en chans att stoppa smittade vargar innan de hinner ingå i aveln. Redan idag saknas ju en spärr för vargar att ta sig over gränsen. När det gäller ev. spridning av mask som kommit in genom import av hundar så borde det problemet angripas vid roten, d.v.s stoppa fri import utan vaccinering.
  – (AH) skydd för näringsidkare, jakt, friluftsliv,
  Ta ut en ny ”allemansrättsskatt” av alla invånare över 18 år med skattbar inkomst som används till mycket generösa ersättningar till alla som drabbas. Medlemmar i SNF/SRF/WAS och liknande ska betala dubbel skatt.
  – (AH) mm. mm.
  Något får du komma på själv! :)

  Ställ politikerna mot väggen i en ren förhandling där de, mot att vi får som vi vill i vargfrågan plus att man tar hänsyn till det totala rovdjurtrycket när man sätter nya och lägre målnivåer för de andra stora rovdjuren, erbjuds fortsatta inbetalningar av viltvårdsavgiften på dagens nivå eller t.o.m något högre, gratis vilt- och naturvård (som tidigare), eftersök vid viltolyckor, …, d.v.s allt vi jägare redan idag gör och som gjort att de inte behöver skämmas för någon när det gäller vilt- och naturvårdnär de boltrar sig bland sina politikerkollegor från andra land i EU. Allt ska givetvis räknas om i kr och ören så att de kan jämföra vårt erbjudande med det som kommer från ”den andra sidan”.
  Så här ser mitt grova överslag ut på det som ligger i potten:
  300.000×400 (viltvårdsavgiften) + 300.000×20.000×0,25 (moms på jaktomsättning)1500×400000(nettoeffekt av arbetsplatser genererade av jaktomsättning)+300.000x20x8x150(gratis arbetskraft) = 9,24 miljarder SEK (siffran kan antagligen dubblas)
  Vem kan säga nej till ett sådant erbjudande? Speciellt som alternativet som erbjuds av den andra sidan är ständiga överklaganden av alla beslut som inte passar ekosoferna och att tjänstemän i div. statliga verk tillsammans med EU-kommisionärer/tjänstemän i fantomendräkt tar över makten och politikerna bara blir marionetter som ska ta skit för allt som går fel. Eller sagt på ett annat sätt. En raserad svensk demokrati där natur- och viltvård går från att vara en intäkt till statskassan till att bli en enorm kostnadspost samtidigt som resultatet av över hundra år av succérikt natur och vilt-vårdsarbete förstörs för all framtid.
  Per H, jag tar tacksamt emot förslag på hur vi kan utveckla förhandlingbudet ytterliggare. :)

 72. Björn Isaksson says:

  Fjollträsk.
  Du föreslår adaptiv förvaltning i förskott, jag har varit inne på samma linje tidigare på andra trådar. Det är fullt logiskt att släppa upp stammarna för att kunna möta det ökande behovet av föda till vargarna, ekologiskt kött till jägarna och för att om möjligt undvika att vargen tar tamboskap i stället för klövvilt. Det här borde omgående lanseras i VFD. Det måste nämligen vara så om vi menar allvar med adaptiv förvaltning. Alternativet är minskade rovdjursstammar. Sverige har redan Unescos ögon på sig eftersom vi tillåter för högt rovdjurstryck mot rennäringen, ca 50 procent går till rovdjuren. Det är självklart inte nog för varglobbyn, de vill helst att samerna ska bära även vargbördan. Vi kommer ganska snart att hamna i en situation där tamboskap i sydsverige börjar tas av rovdjur. Då kommer det bli annat ljud i skällan.
  Det enda problemet jag ser med förslaget är att jägare, skogsbrukare och bonde väldigt ofta är samma person ute på landsbygden. Det blir inte lätt att få med dem.

 73. Calle Seleborg says:

  Vad vill du ha Gunnar? Kan du ge ett exempel på något som varglobbys sagt att de kan kompromissa om?
  SJF 1-2 vargkullar per län bryr man sig inte ens om att skratta åt.
  Man kan inte föreslå en populationsstorlek. Och den kan kunde enas vet man inte om det är ett golv eller ett tak.
  Renbeteslandet betraktas inte skyddsvärt mot vargar. Övrig djuruppfödning är den enskildes sak att bekosta skyddet mot statens rovdjur.
  Vilka kriteria för skyddsjakt ska gälla? Varglobbyn har hittills överklagat samtliga sådan beslut. Junseletiken är bara den logiska följden.
  Bojkott av jakt eller eftersök anser du inte vara en framkomlig väg.
  Varför inte erkänna att de var ett jättemisstag att släppa in en invasiv art i Sverige. Tyvärr började ju inte Jägarorganisationerna reagera innan man kom undrfund med att vargarna nöjde sig inte med att beskatta viltstammar och boskap. Vargen passade på att utöka meyn med jakthundar. Då vaknade ni. För sent, för nu hade varglobbyn baxat igenom En sammanhållen rovdjurpolitik genom riksdagen.
  Vi har nu kommit så långt att räddningen för svensk landsbygd är ett gerillakrig mot rovdjuren på finsk eller italienskt manér.
  Det kan SJF naturligtvis inte gå ut och propagera för. Men ni kan sluta upp med att säga att SJF stöder livskraftiga rovdjursstammar i svensk kulturbygd. Stöd inte en enda vargusling innan samhället tagit fullt ansvar för att motverka och ersätta skador av detta skadedjur.
  Är verkligen SJF så tandlöst som det verkat de senaste åren? Dags att byta ut mjölktänderna mot verkningsfulla huggtänder? Ellers finns det bara löständer?

 74. Larsson says:

  Gunnar!
  Din maning i sista meningen föll tungt idag i o m att Kammarrätten inte beviljar prövningstillstånd. Nu återstår väl inte nåt annat än ”the Italien way” tyvärr.

 75. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  den som drabbas i första hand är staten
  Rikspolisen, är ju dom som avlönar eftersöksjägarna
  Dom som kommer att få sköta eftersöken är i första hand polisen det kommer att kosta skjortan för staten och det drabbar alla skattebetalare
  kostnaden för eftersöken kan ju belasta Försäkringsbolagen
  och med dagens möjlighet att nå ut till almänheten så är inte det i sig något problem
  Om man vill nå ut
  En bojkott av älgjakten i tre år skulle visa sig i betydligt ökade viltolyckor med Älg
  Vi skall nog inte förutsätta att almänheten som inte är jägare är helt dumma
  Skulle regeringen och länsstyrelser Inte förstå budskapet då kan vi nog lika gärna ge upp all jakt idag
  Jag är kanske dum men vad tror ni er vinna med den linje ni har inom Sjf. Skall jag vara ärlig tror jag inte ni vet vilken linje ni skall föra, den linje ni fört hitils har bara lett till fler vargar
  och jag förstår att ni verkligen har det tufft
  Men jag tror lika väl att ni har allt att vinna om ni inte backar hela tiden
  det är inte vi som har o gör fel det är dom

 76. Anders Hermansson says:

  Gunnar Glöersen, av ditt svar framgår att du fortfarande hoppas på en liten, genom jakt förvaltad vargstam; men du har ingen aning om hur det skall gå till. I dagens Jakt och Jägares webb-forum finns ett inlägg av Inge Brorson, Rättviks jaktvårdskrets. Han räknar sin artikel upp de möjligheter till vargförvaltning som han bedömer finns. Summerar man möjligheterna han räknar upp blir svaret noll, vilket troligen är anledningen till att du aldrig besvarat min fråga om hur det i praktiken skall gå till att dels skjuta ned nuvarande vargstam till högst 150 djur, och dels ha en förvaltning som säkerställer att vargarna inte blir fler och att de är jämnt fördelade över hela landet mm. Här skiljer sig Brorson från SJF:s officiella policy genom att undanta renbetet från vargetablering. Brorson menar att en möjlig lösning är, citat: ”…upphöra med inbördes trätor och ställa upp på att vi accepterar GYBS i form av 100-180 vargar”. Problemen är att INGEN har redovisat hur detta skall gå till och INGEN vill ha varg på sin mark, osämja är nog inte problemet. Vidare hävdar Brorson att, citat: ”En enad brukarsida skulle ge vår minister styrka i sin hållning mot EU”. Detta borde vara sant, men jag tror inte så. EU kommer benhårt luta sig mot de dokument som svenska politiker skrivit under för hela svenska folkets räkning. Utan att förstå vare sig innehåll eller konsekvenser. Så tyvärr kommer inte något av Brorsons förslag till lösning att realiseras i tid. Om inget annat fungerar så varnar Brorson för tjuvjakt, eller ”finsk lösning”, som han utan bevis kallar det. Fast inte ens detta är en lösning, för vargstammen i Sverige är nu så stor och spridd att tjuvjakt inte ensamt kan ta oss ur denna situation, som oskickliga politiker försatt oss i. Därtill har vi en alltför repressiv lagstiftning. Vargstammen kommer att tillsvidare fördubblas vart tredje år eller så.

 77. Fjollträsk says:

  Gunnar, min nästa gissning är att det är Tobias Gustafsson på Grimsö, kan kom ju fram genom SRF och har väldigt många bakvända teorier om hundar kontra vargar.

  Var finns politikern som vågar ta bladet från munnen och tala klarspråk? I princip gäller det ju nu att skriva ett öppet brev till NSF, SRF och WWF och förklara förutsättningarna för dem, de överväganden man gör och avkräva dem offentliga svar. Dvs vad Maria Ågren tog första steget till i sin debattartikel, något som dock bara fick till resultat att extremisterna kunde börja förbereda sitt överklagande redan på morgonen, istället för när skyddsjaktsbeslutet fattades.

  Det öppna brevet gäller skyddsjakt, licensjakt men även frågor som antal vargar i Sverige och VAR de skall finnas, lämpligtvis fördelat på våra viltförvaltningsområden, län eller annat.

 78. Göteborgaren says:

  Gunnar, självklart förstår den som drabbas kopplingen till vargjakt? Sådana grepp skapar tid i media där sambanden förklaras. Ni skulle inledningsvis tex kunna gå ut med en pressmeddelande där ni säger att ni nu fortsättningsvis kommer att jobba för och starkt rekommendera jägare och markägare på marker i södra Sverige att redan nu släppa upp älgpopulationen till 15-20 älgar/1000 ha som en förberedelse för kommande vargetableringar. Skulle SJF och JRF dessutom gemensamt gå till LRF och säga att ”tyvärr måste vi den (datum) gå ut med en rekommendation till våra medlemmar att sluta jaga gris tills vargfrågan är löst” så hade det blivit panik hos både LRF och miljö- och landsbyggdsdepartement. Hade man gjort samma sak med älgen och skogsbruket också tror jag nästan man kunde luta sig tillbaka och titta på när dom körde över betraktarorganisationerna. Det hade även blivit en massa mediatid som rätt utnyttjad hade kommit oss till gagn. Jag tror också att medlemmarna hade strömmat tillbaka som en flodvåg till er. Jag med flera har sagt många gånger att anfall är bästa försvar och det tror jag stämmer men man måste nog våga gå ”all in” i det läge som nu råder.

 79. Gunnar Glöersen says:

  Tommy Olsson, skall man ta till med hårdhandskarna bör man vara säker på vem handskarna träffar. Bojkott av eftersök t ex, vem träffar det? Förstår den som drabbas kopplingen till vargjakt?

 80. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  Allt fler röster gör sig hörda alla med samma budskap
  Ta i med Hårdhanskarna, jag ha tjatat om det i flera år och du har försvarat er linje i flera år
  Den linjen funkar inte har aldrig gjort så heller
  Men det är inte ditt eller sjfs fel att läget är som det är, Jag förstår att ni gör så gott ni kan
  Vi behöver inget Facit för att se vart detta barkar
  Inget blir bättre av att jag gnäller på dig , men i och med din blogg så är det du som får skiten
  inte bara från oss jägare

 81. Wille says:

  Landsbyggden måste börja ena sig och ulven kan bli försonande. Vi kan inte fortsätta att låta oss hunsas en hitan och en ditan. Det är inte bara SvJF utan även JRF och LRF dvs vi på landsbygden och vi måste sluta att kivas.

  Jag gillar inte STG men dagen närmar sig och det går fortare och fortare. Vill bara att vi alla hjälps åt att brain-stormar en vertygslåda för de som skall stångas med våra motståndare. Jag är ej heller någon jurist som kan bedömma vad som är möjligt.

  De så kallade plan B nedan är bra, men endast som plan B.

  Men även myndigheterna aggerar emot oss ibland och betalar inte ut vissa förutbestämda delar till landsbyggden utan bara förklarar att det blir inte fören …… PGA Ditt & Datt.

  Ett förslag är att SvJF och JRF startar spärrkonton och vi jägare betalar in Statliga jaktkortet till spärrkontot tills dess att nämda organissationerna kommer till en acceptabel lösning. Jag är ingen jurist som kan se juridiskt hållbara i detta men jag tycker inte att motståndarna skall ha del av våra jägar pengar för att skapa mer oreda för oss.

  Vill sist men inte minnst säga att jag under många år var SNF:ar, men är nu riktit glad att de inte fått del av mina direkta pengar efter det att jag förstod var de jobbade med. Nej jag klarade inte acceptera att vara en nejsägare utan att ta ansvar för det jag sa nej till.

 82. Gunnar Glöersen says:

  Anders Hermansson, tror du på fullt allvar att ditt urspårade tåg kommer att leda till att tåg avskaffas? Möjligen att man sänker farten!

 83. Gunnar Glöersen says:

  Stockholmaren, SJF arbetar inte för att hela Sverige skall ha varg. Vad har du fått det ifrån. Däremot undantar vi inte någon del när de 150 vargarna för de 150 vargar vi anser vara taket. Vi pekar heller inte ut någon del som mer eller mindre lämplig.

 84. Anders Hermansson says:

  Nja, Gunnar Glöersen, inte kan jag ”tryggt” stå vid sidan om, men att jag tvingas se på varggalenskapen är helt rätt. Att du säger att ”min linje”, dvs. noll vargar i Sverige inte kräver någon insats, visar att du fortfarande inte har förstått hur varg påverkar landsbygden. Du, Gunnar Glöersen, lovar att göra allt som står i din makt för att förhindra att det går åt h-vete. Men allt har redan gått dithän, eller ser du någon möjlighet att stoppa vargstammens tillväxt och dräpa hundratals eventuellt tusentals vargar? Detta borde vara första prioritet i alla diskussioner, för det är vad som först av allt måste till. Du måste ha en på en realistisk plan baserad tro på att du kan åstadkomma detta. Kan du utifrån dagens situation skissa en möjlig väg till ditt mål om 150 vargar? Jag tror inte det är möjligt, det finns ingen sådan väg. Jag försöker inte likt Gunnar Glöersen stoppa tåget genom att ställa mig i vägen. Jag tvingas dock se på och vänta tills tåget spårar ur.

 85. Stockholmaren says:

  Ingen vill ha förvaltning av varg. Antingen vill man ha varg och då vill man inte ha någon förvaltning av den, eller så vill man inte ha varg och då vill man inte heller ha någon förvaltning av den. Det finns bara en kompromiss som ger en win win och det är att de som vill ha varg får ha den i hägn på statens mark. De som inte vill ha varg får skjuta den om den kommer in på egen mark. Enkelt och genomförbart. Då tar man hänsyn till alla parter utom de som av ren illvilja vill påtvinga någon annan sin åsikt.
  Att som SJF jobba för att hela Sverige ska ha varg är ingen väg som leder till färre frilevande vargar, det leder bara till att motståndet mot frilevande varg upplevs som svagt och vagt.

 86. Jimmy says:

  Ja Johan
  Men om jaktgrannen också medverkar och dennes granne….
  går man som förbund ut att stödja iden (vilket jag inte tror, inget förbund nämt) så kan ett helt skötselområde inta samma ställning och det sprids.
  sjävlfallet kan en del arrendatorer bli drabbade men finns det lite kurrage och ingen skjutkåthet bland jägarkåren så lär det bli svårt att fylla dessa platser som blir tomma pga tomma platser.
  kommer säkert att ta ett par år med jakttorka men hellre det än jakttomt i framtiden.
  för en fårbonde eller köttbonde på gränsen till ett vargrevir eller i en så kallad ”karrantän zon” tror jag valet mellan gris och varg är rätt lätt för dessa lantbrukare.
  Jag är själv Spanmål/grönfoder lantbrukare men jag tar hellre gris i mängder än varg.

 87. Barbro Jansson says:

  När nu debatten om nötkött som ”förorenats” av hästkött går på högtryck tycker jag att det borde bli debatt om vårt ”rena och goda” vilkött som vi har i Norden och inte att vargarna ska äta upp alla andra djurarter som vi har i våra skogar. Var snäll och upplys också alla om hur mycket älgar ( i kg) som behövs för ett vargrevirper per år och dessutom hur många valpar i gemomsnitt som föds upp inom ett revir och dessutom hur många revir det finns i Sverige och med en förhoppning om att forskarna ärligt berättar det rätta antalet revir.

 88. Gunnar Glöersen says:

  Jonny Esping, självklart finns det en gräns när man inte kan delta längre. Men man skall komma ihåg att det är lättare att lämna än att komma tillbaka.

 89. fdmedlem says:

  Hej Gunnar,

  Jag tycker att du ska gå ut med namnen på dessa personer och mera exakt vad dom sa.
  Det spelar ingen roll om dom är aktiva eller ej deras ”ande” går vidare se bara i politken där ingen säger bä men garanterat bu i bastun när ingen annan hör.
  Om en av MK bundfövanter eller MK själv skulle ha sådan här info så kan jag garantera att den skulle avfyras rejält i div artiklar samt debatt soffor.
  Du ser ju själv evad den ”snälla” vägen med divpolitiker har gett…. jo mera vargar samt ett betydande underläge mot div naturmuppar. Är det inte dags att förbundet kavlar upp armarna ta i dom hårdaste advokater mm som kan lusläsa div paragrafer det är nog på den banan som spelet abgörs hursom helst. Sen kan var och en förvalta den viltstamm man har på sina jaktmarker….. (under tiden)
  //fd

 90. Jonny esping says:

  Jimmy: Själva idèn är lysande. Då skulle gemene man säkerligen snart uppskatta insatsen jägarna gör i sverige. Svårare blir det för den enskilde jägaren. Motivera för markägaren, ”vi skjuter inga vildsvin hos dig för vi vill inte ha varg” Relationen till markägaren riskerar då att bli lite frostig. Detta kan den lite smått avundsjuke jaktgrannen då få nytta av. ”Jo men jag har inga problem med att skjuta gris” Du förstår säkert vad jag menar. Dock har jag full förståelse för att något drastiskt måste ske.

  Gunnar: Du avslutar inlägget med citat: Inte snart utan nu!: Håller fullständigt med dig om det. I en kommentar nedan så skriver du att den juridiska processen måste ta sin tid, det förstår jag med. Om det visar sig att farten på denna process inte är tillräckligt hög (vilket jag är rädd för) Kan förbundet då tänka sig att ta till någon sorts stridsåtgärd? tänker då främst på en eftersöksbojkott eller liknande. Personligen så tror jag att vi måste börja förbereda oss för ett sådant scenario. Kalla det en plan B om du vill.

 91. Gunnar Glöersen says:

  Anders Hermansson, kanske får du rätt att det måste bli mycket värre innan det kan bli bättre. Men jag kommer att göra allt som står i min makt för att förhindra att det går åt h-vete! Du kan ju tryggt stå vid sidan av och se på, din linje kräver ingen insats.

 92. Gunnar Glöersen says:

  Stockholmaren, självklart är det lättare att argumentera för noll vargar! Det har jag aldrig förnekat. Frågan är vart det leder! Men enkelt och begripligt är det för alla!
  Din jämförelse med kvinnors rösträtt talar ju emot det du själv vill! En majoritet av befolkningen ville införa kvinnlig rösträtt, därför blev det så.
  Du vill ställa motsvarande fråga till Sveiges befolkning, dvs riksdagen. Skall vi ha varg eller inte i Sverige? Nu är det redan gjort, 100 procent av riksdagens partier vill ha varg i Sverige! Ingen driver din linje! Så hur skall du lyckas?

 93. Jimmy says:

  Det va den bästa iden jag hört på länge!
  Om alla jägare kund enas att vi inte skjuter en enda älg eller vildsvin innan vargfrågan är löst och verkligen sluta upp bakom det då skulle det bli spring i korridorerna.
  Den ”hemska” älgen äter upp tallplantor i norr och
  den ”fruktansvärgda” grisen bökar sönder åkrar i söder en rikstäckande aktion!
  sluta jaga behöver vi inte göra det finns både räv, grävling, gäss, kråkfågel

 94. MartinJ1 says:

  Vad har saken att förlora på att det smusslas mer med vem som säger vad och framför allt att just du och SvJF gör det?

  En annan fråga jag funderat på och som dök upp nu senast på SRF facebook grupp. För jägare är det tämligen självklart vad som dödar snabbast om man jämför en kula mot vargangrepp dvs minst lidande. Motargumentet blir genast att kula ofta skadeskjuter med lidande som följd…. men det är ju långt från alla vargattacker som lyckas vilket det finns en del hemska exempel med bilder på. Finns det siffror på hur många älgar som skadas av varg men som går vidare och går en långsam död till mötes om inte vargarna går till nytt angrepp eller någon jägare förkortar lidandet?

 95. JJ says:

  The Italian way verkar vara den väg politiker eftersträvar. Och personligen tror jag det är lösningen på om man vill ha mindre vargar. Det kanske låter hårt och kontroversiellt, men vart annars finner man någon lösning? Bevarandasidan har hittat ett nytt vapen och kommer dra alla eventuella skyddsjakter till förvaltningsrätten. De som redan nu är en circkus kommer säkert bli en ännu större cirkus så länge vissa föreningar och myndighetsfolk har en egen agenda. Eller vad tror ni? Kommer folket i ”buskarna” fortsätta acceptera att dom blir överkörda? Jag tror snart mottet är rågat för dom mest laglydiga också……

 96. Anders Hermansson says:

  Gunnar Glöersen, du säger till Tommy Olsson att ”självklart måste vi agera”. Johan N föreslår att vi skall sluta gris/björn. Tyvärr är tiden då SJF kan ”agera” förbi, det gäller även förslaget från Johan N; vad bryr sig väl vargarna om Johan inte skjuter gris/björn eller om SJF agerar, eller för den delen, vilka dumheter SNF/Mikael Karlsson hittar på, eller om några plågade människor skjuter ett och annat maskspridande skadedjur? Inte ett smack, vargstammen kommer fortsätta öka så snabbt att antalet vargar fördubblas ca vart tredje år – vilket innebär att såväl Skåne som Lappland får vargrevir. För vad som skall till är en eu/svensk politisk lösning som både stoppar tillväxten av varg och avlivar 100-tals eventuellt 1000-tals vargar. Men vad skall å andra sidan till för att en sådan politisk lösning kommer till stånd? Mycket mer varg, är min gissning. Hur mycket mer varg? Vet ej, men inom nio år har vi åttafalt så många vargar, innan dess kommer med säkerhet något att inträffa som löser vargfrågan.

 97. Stockholmaren says:

  Vad vill vi ha? Ja frågar du mig och antagligen majoriteten av medlemmarna i SJF och JRF så vill vi inte ha någon vargförvaltning alls på våra marker. Vi vill helt enkelt inte ha någon varg överhuvudtaget på våra marker. Inte heller på grannmarken. DET är vad SJF också borde jobba för. Att hänvisa till att det står si eller så i något gammalt och alltmer ifrågasatt direktiv duger INTE. Det stod en gång i Sveriges rikes lag att kvinnor inte har rösträtt, -innebar det att man inte borde ifrågasatt detta??? Skulle en bra strategi varit att säga: ”Vi kan tänka oss att MAX 150.000 kvinnor ska förbli utan rösträtt”??? Det enda som skett då skulle, precis som med vargen, ha varit att motståndarsidan skulle gapskratta och hävda att det då lika gärna kunde vara MINST 380.000 kvinnor som inte skulle ha rösträtt. Eller kanske minst 750.000? Det står ju trots allt i lagen att kvinnor inte ska ha rösträtt och ni anser ju tydligen inte att det är något principiellt fel att kvinnor inte ska ha rösträtt, det är bara en fråga om hur många som inte ska ha det, och det kan vi dividera om i åratal och under tiden så har inga kvinnor rösträtt.
  För att återgå till vargen: Självklart ska vi argumentera för att inga vargar ska springa fritt på våra marker och sprida död, sjukdomar och oro. Det finns ingen anledning att acceptera detta överhuvudtaget. Vill vargdyrkarna ha vargar så får de väl ha dem i hägn där de bara skadar statens vilt och natur. Inom det hägnet kan de ju skippa både legal och illegal förvaltning.
  Jag är helt övertygad om att det är betydligt lättare att argumentera för detta (x antal i hägn och 0 utanför) än den krystade argumentationen om 150, 180, 210 vargar, min eller max oklart, när/hur räkningen ska ske oklart, hur förvaltningen ska ske oklart, var de ska vara oklart…. Den nuvarande strategin har inte lett någonstans och kommer inte heller att leda någonstans eftersom den är krystad, oklar och ologisk och leder till en lose lose snarare än win win.

 98. Johan N says:

  Kan vi inte bara gå ut med att vi vägrar jaga Björn och vildsvin tills förvaltningsplanen på varg är klar. Inte heller några inventeringsarbeten bör utföras. Och ska det skyddsjagas varg så blir det timpeng som gäller?

 99. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  jag förstår vad du skriver.
  Vad händer med Sjf i Västmanland , dom agerar ju stick i stäv med er linje
  om jag inte uppfattat det hela fel
  Som du förstår tror jag mer på min linje än på er och tvärt om
  vem som har rätt eller fel är skit samma bara det blir en lösning värd namnet

 100. Gunnar Glöersen says:

  Tommy Olsson, självklart måste vi agera. Men spelreglerna har ändrats, det kräver analys inte bara att hasta iväg. Men i grunden handlar det om att ändå fullfölja den linje vi tror på. Men jag tror att alla inser att juridik är det som måste få mer tid. I sig inget nytt, det kan t o m bli vägen till att ta bort frågan från naturvetarna.

 101. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  Hur tänker Sjf aggera i varg frågan nu ?
  finns någon plan eller skall ni vänta och se hur det går?
  Eftersom det inte går att komma överens med bevarande sida eller för den delen Nvv
  och Sjf vägrar ta till Bojkotter eller andra påtryckningar
  Så finns inget annat än att vänta och så får tiden utvisa resultatet
  jag har tagit beslut om hur jag tänker göra
  När det blir varg revir i närheten eller på mina jaktområden då lägger jag av med jakt och fridlyser mina marker för evig framtid
  Att jag skulle ägna mig åt krimminalitet är otänkbart

 102. Gunnar Glöersen says:

  MartinJ1, politikern är inte intressant längre. Forskaren är det däremot. Jag funderar på om saken har något att vinna på att namnge personen. Jag har inte sett att det påverkat hans forskning, problemet är att han driver politik vid sidan av utifrån egna extrema värderingar. Det har dock startat en debatt i de egna leden, jag var ju inte ensam i Bryssel. Många reagerade.
  I övrigt har du förstått blogginlägget.

 103. MartinJ1 says:

  Precis som jag själv tänker GG. Kan du inte avslöja vilken politisk tjänsteman och vilken forskare det handlar om?
  Något att fundera på är varför det inte bråkas lika mycket kring lodjuren och vilken förvaltningsmodell vi kör med där…

 104. Björn Isaksson says:

  Mats S Johansson
  OT?
  Nej, det är bara några exempel på organisationer som gått från att vara äkta naturvårdare till ren business. Det finns en bok om Greenpeace som är mycket avslöjande. En gång var de här föreningarna miljökämpar, idag är det storföretag med stora balansräkningar och välavlönade topptjänstemän som likt vissa storbolagschefer anser sig stå över sådana futiliteter som hänsyn, förståelse, kompromisser och andra mer mänskliga företeelser. Man har nu blivit så mäktiga att man dikterar villkoren över regeringar och framför allt över människor som råkar bo i vägen för deras agenda.

 105. MrStraightpull says:

  Det finns inget farligare än när fanatism blir till politik. Det finns många exempel på detta och jag tror säkert att det räcker med att nämna t ex Röda Khmerer som sentida exempel. Till skillnad från detta direktvåldsbejakande exempel har ekosofin utvecklats till ekofascism utan direkt våld utan istället genom att dupera omgivningen till att endast ett mantra gäller – människan tillhör inte naturen och naturen måste skyddas till varje pris. När omgivningen utgörs av politiker så blir lagar, regler och överenskommelser därefter (Habitatdirektiv, Århuskonvektionen, utredningen om Allemansrätten etc.). Effekten av lagarna mm provas inte längre mot människan eller de historiska rättsprinciper som vårt samhälle vilar på utan endast mot effekten på den ”heliga” miljön. Ett senare exempel är lagstiftningen kring förberedelse av grovt jaktbrott – i detta fall saknas tydligen förarbeten och därmed möjligheten att göra en juridisk bedömning av hur man tänkte när lagen författades. Effekten av detta ser vi i de sanslösa insatser som görs mot, nu senast en virkesuppköpare på inspektionsrunda, vanliga människor (fast det är klart det är ju bara ”folket i busken” som råkar illa ut för att citera en statlig tjänsteman inom ekosoffrälset). Vi har alltså en rättstat som så sakteliga glider in i en angivar-/tjallar-/polisstat mot delar av befolkningen. Till skillnad från ramaskriet i samband med utlänningspolisens ID-kollar i tunnelbanan finns ingen politiker som ens reagerar på det som händer utanför tullarna där andra statliga tjänstmän inom ekosoffrälset tillåts förfölja den som anses uppträda suspekt.
  Redan för ca 10 år sedan skrev jag inlägg som sade att det inte handlade om vargen, det handlade om att utnyttja vargen som trojansk häst, lura motståndarna att rulla in den innanför murarna och sedan slå till. Och det är precis det som skett – och vi skall ha klart för oss att jakten, som var en av den trojanska hästens mål, NU är hotat i grunden.
  Precis som med Röda Khmerer räcker inte svensk konsensusdiskussion långt! Att tro att brukarorganisationernas deltagande i t ex Vargkommittén ger möjlighet till någon positiv inverkan är otroligt korkat. Se till historien, vad har vårt sk demokrati hittills gett oss de senaste 10-15 åren vad gäller att bromsa ekofascismen? Gunnar, du är en vis man – snälla förklara för mig vad brukarorganisationerna har att göra i Vargkomittén – NVV GD utnyttjade ju ”den stora överenskommelsen” i sin Brännpunktartikel häromdagen – på vilket sätt utgjorde detta något positivt för oss? GD skrev också att vi måste lyssna på varandra och varandras behov. Med vilken logik som grund skall t ex WAS behov lyssnas till? Endast en ekosof kan komma med sådana förslag!
  Jag anser att brukarorganisationerna skall lämna Vargkommittén direkt – lämna kvar ekofascisterna och låt dem hålla sina seanser. Utan brukarorganisationer vid bordet blir det inga pressreleaser om historiska åsiktsförklaringar. Pressreleasen om att brukarorganisationerna lämnar kommer dock att bidra med oro hos politikerna. Och detta skall vi utnyttja! Vågar SJF lämna det allmänna uppdraget och bli självfinansierande? – detta skulle också skicka en stark signal och skapa oro – 150 000 människor som inte längre låter sig köpas – och jag tror det snabbt skulle bli fler.
  Det är helt klart dags att släppa varje tanke på diskussion och samsyn med ekofascisterna – ekofascisterna skulle gladeligen sälja sina mödrar för att lura in brukarna i ytterligare meningslösa samsynsdiskussioner för att sedan sticka kniven i ryggen på oss nästa dag. Det har de visat flera gången – varför fattar inte brukarorganisationerna detta?
  Vi jägare skall jaga – inte jagas! Det är dags att lägga upp planen för jakten! Maximal insats för att nå maximal polarisering – det är valår 2014 – utnyttja detta faktum!

 106. Anders Åberg says:

  Viktig och bra artikel Gunnar.
  Vart skall den politiska fegheten ta oss och vem betalar priset?
  Hoppas du kan få lite spridning på den, många borde verkligen få läsa detta och fundera på hur dom vill ha det i konungariket.

 107. Balabu says:

  Mycket oroande läsning!

  Kan du inte få den här ”artikeln” publicerad i SvD? De verkar ju i alla fall ibland publicera annat än bara det SNF skriver. Eller tipsa Janne Josefsson ännu hellre.

 108. Mats S Johansson says:

  Björn Isaksson.
  på tal om vad miljörörelsen kan ta sig för friheter…
  http://www.smh.com.au/environment/whale-watch/attempted-murder-probe-antiwhaling-skipper-faces-deportation-20120514-1ylpf.html
  http://www.seashepherd.org/news-and-media/2013/02/14/sea-shepherd-receives-eur-900000-from-dutch-national-postcode-lottery-1487
  http://www.rewildingeurope.com/partners/funding-partners
  http://www.naturskyddsforeningen.se/ (längst ner på sidan)
  Öppna länkarna i den ordning de står. Någon som ser ett mönster?
  Lägg till att en organisation med med mottot ”Vi kämpar för rovdjurens rätt (och skiter i alla andra)” får 1.000.000 kr i organisationsstöd av NVV och vad får vi då….?
  Om det däremot ingår i ditt arbete att köra runt i bil på skogvägar i vargbältet blir du automatiskt misstänkt för att vara ute och tjuvjaga dessa rovdjur.

  Jag beklagar om det här blev lite OT Gunnar.
  Givetvis vill jag ha en legal och adaptiv förvaltning inte bara av vargen men också alla andra djurslag i Sverige. Det har vi haft hittills och det har givit oss viltstammar, inklusive stora rovdjur, som inte bara vi jägare, men också ikkejagande Svensson, kan vara stolta över. Jag hoppas för mitt liv att Sveriges politiker också vill ha det och att dom fattar att det är dom som sitter på makten och avgör om det blir så eller inte.

 109. Björn Isaksson says:

  Legal menar jag förstås, fast lokal är väl självklart, eller…

 110. Björn Isaksson says:

  Hmm, tänkvärt!
  Självklart vill vi ha lokal förvaltning. Risken vi nu löper är att även jägare börjar använda metoden som omhuldats i många år av bl a miljörörelsen, nämligen civil olydnad.
  Medborgare som av ideologisk övertygelse förhindrar myndighetsbeslut på ett illegalt sätt har av och till utnämnts till hjältar.
  Vi får väl anta att när folk oavbrutet manglas av en fullständigt likgiltig miljörörelse, dit jag även räknar NVV, kommer det en motreaktion, så har ju miljörörelsen agerat historiskt med framgång får väl tilläggas.
  Rimligen kommer de som drabbas av rovdjursbördan inte stillatigande acceptera sitt öde utan ta saken i egna händer.
  Det förefaller som om framför allt NVVs tjänstemän driver en linje som strävar mot minskad acceptans av vargen. Deras taffliga hanterande av frågan är svår att tolka på annat sätt.
  Det ser faktiskt ut som om skrönan ”Vargkriget” är på väg att bli verklighet, helt enligt BRÅs bedömningar. Man kan ställa frågan precis som BRÅ gör om tjuvskytten: Vem är det egentligen som är förövaren och vem är offret?

 111. Skade says:

  Så sant dom det är sagt, om än tragiskt.
  OCH det är våran jakt dom är ute efter. Bara när vi till fullo förstår det kan vi agera därefter.

 112. Dag Lindgren says:

  Gunnar, hur tror du debatten om den svenska vargförvaltningsplanen (GYBS) kommer att gå efter den inlämnats till Bryssel som en del av ordinarie rapportering i sommar?

  I mitt tidigare inlägg idag blev inte länken på propåen att det behövdes >1000 mogna (2-åriga) vargar för att tillfredställa kraven från EU fram. (Förutom jaktförbud förstås). Jag gör ett nytt försök

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1523-1739.2012.01965.x/abstract

  Bakgrunden är att dagens vargförvaltningsplan inte lär överleva en ”vetenskaplig granskning” i Bryssel. Är avsikten ändå att sända in den utan revision? Eller skall den revideras först? Det talades om något forskarmöte i anslutning till varggenetik som naturvårdsverket skulle ordna, har det skett eller har det ställts in? Du har ju beskrivit andan i Bryssel? Tror du det blir mer än >380 vargar i post-Bryssel versionen?

Kommentering är stängd.