Genetiker med egen agenda får styra vargpolitiken!

För en tid sedan fick jag en kopia av en artikel skriven av Laikre och Ryman m fl. publicerad i Conservation Biology,”Hunting Effects on Favourable Conservation Status of Highly Inbred Swedish Wolves”.
Artikeln visar tydligt hur genetiker driver sina personliga vargvänliga värderingar med genetik som täckmantel. De försöker inte ens dölja det!
De skriver,  “Our objective here is to assess if the Swedish wolf hunts in 2010 and 2011 were in line with national and international policy agreements.” Självklart kommer de också fram till den slutsats de eftersträvat. ”Hunting to reduce wolf numbers in Sweden is currently not in line with national and EU policy agreements (min understrykning) and will make genetically based FCS criteria less achievable for this species.”

Här har vi alltså en grupp genetiker som redan i den inledande sammanfattningen slår fast att Sveriges vargpolitik strider mot både svensk lag och EU:s direktiv! Det är anmärkningsvärt att dessa genetiker nu också anser sig vara juridiska experter! Inte undra på att Potocnik föreslår att just de skall granska Skandulvs rapporter! I sak finns det inget domstolsutslag som visar att de har rätt. Frågan om den svenska licensjakten har INTE varit föremål för prövning i vare sig nationell eller EU domstol. Det enda som finns är olika uppfattningar om hur direktivet skall tolkas. Inte ens EU kommissionen har valt att ta Sverige till domstol. Men dessa naturvetare, som mig veterligen inte har någon som helst juridisk kompetens, har nu lyckats få en naturvetenskaplig tidskrift att publicera sin lekmannatolkning av EU juridiken. Man häpnar.

Den som inget kan om den svenska vargstammen och regelverket som styr förvaltningen låter sig säkert luras av artikeln. Om vi bortser från deras juridiska tolkning och istället fokuserar på det naturvetenskapliga ser man hur de medvetet på ett synnerligen utstuderat sätt vilseleder läsaren. Det som Laikre och Ryman m fl ägnar sig åt är advokatyr. De redovisar enbart sådant som stöder deras tes, men undviker allt som talar emot.

I artikel skriver de att inavelsgraden INTE sjönk efter jakten! ”In spite of protecting the noninbred wolves (F=0) and focusing on the major part of the population that is inbred (F>0), the hunt did not reduce inbreeding levels in the population.” För att komma till den slutsatsen måste de plocka bort alla invandrare och deras avkommor i sina beräkningar och fokuserar enbart på effekterna på den del av stammen som är inavlad! Visserligen skriver de lite kryptiskt att den totala inavelsgraden faktiskt sjönk, men inte pga. jakten utan pga. av fredningen av de genetiskt värdefulla! Det senare var ju just syftet med jaktens inriktning, att genom fredning gynna de mest genetiskt värdefulla vargar och därmed sänka den genomsnittliga inavelsgraden! De inser själva att de är ute på nattgammal is och försöker rättfärdiga sina beräkningar genom att vilseleda läsaren igen!

It would be easy to reduce the mean level of inbreeding by just removing an even larger portion of the inbred wolves (in the most extreme case all the 195 wolves with F>0), but this would also result in a further reduction of the genetic base of the population, which is already very small. Notera att de alltså erkänner att jakt, inriktad på de mest inavlade vargarna, sänker inavelsgraden. Art- och habitat direktivet ställer INTE kravet att jakten skall syfta till att förbättra bevarandestatusen. Direktivet kräver att jakten inte försvårar målet om gynnsam bevarandestatus.

Laikre och Ryman inser som sagt att de är ute på nattgammal is och byter därför till sitt favoritämne, genetisk variation. De antyder att licensjakten lett till att den genetiska variationen har minskat ytterligare till följd av jakten. Något belägg för det har de inte alls, de gör bara ett teoretiskt antagande att det KAN vara så! Den sanna bilden är att den genetiska variationen ökat markant och fortsätter att öka, inte minska som de antyder. Sedan 80-talet och med de tre senaste invandrarna har den genetiska variationen ökat med 66 procent!

 

Utvecklingen av den ”verkliga” genetiska variationen i den Skandinaviska vargstammen.

Laikre och Ryman har stort inflytande på svensk rovdjurspolitik. Deras beräkningar av förlust av genetisk variation ligger till grund för Naturvårdsverkets förslag till referensvärde (gybs) för varg. Deras underlag har kraftigt ifrågasatts av mig, men framför allt av genetik professor Dag Lindgren. Laikre och Rymans beräkningar bygger inte på data från den Skandinaviska stammen utan på en påhittad stam. Trots att det nu är ett halvår sedan deras ”bluff” avslöjades har inget hänt. Naturvårdsverket fortsätter att hävda att det krävs 380 vargar och 7 genetiskt effektiva invandrare per 10 års period för att nå gybs. Kanske finns förklaringen i att Naturvårdsverket inte vill ha något annat underlag. De har ju finansierat artikeln i Conservation Biology!

EU kommissionen har antagit riktlinjer för förvaltningen av stora rovdjur i Sverige. Av dem framgår tydligt att beräkningar av minsta livskraftiga population kan utgöra grunden för beräkning av gynnsam bevarandestatus. Vi vet nu att MVP är 100 vargar. I riktlinjerna fastställs också vilket genetiskt utbyte som behövs mellan delpopulationer för att uppfylla direktivets minimikrav. Riktlinjerna säger att EN invandrare per generation (5 år) är tillräckligt. Men Sverige, lett av Naturvårdsverkets tjänstemän, låter istället ett par genetiker med egen agenda sätta mycket högre, orealistiska krav. Målet är att till varje pris förhindra det som är riksdagen beslutat om, en liten men frisk vargstam!

Laikre och Ryman kritiserar i artikeln licensjakternas utformning för att den inte inriktades mot de mest inavlade vargarna. När Naturvårdsverket 2013 beslutade om exakt en sådan selektiv jakt var de plötsligt kritiska mot den också trots att de själva argumenterat för den jakten i Conservation biology! Det enda argument de egentligen har kvar är att någon värdefull genvariant kan gå förlorad! Men även det är nonsens eftersom vargpolitikens mål också är att garantera genetiskt inflöde. Om deras beräkningar hade varit riktiga borde den genetiska variationen ha minskat inte ökat med 66 %!

Laikres och Rymans ”lobbying” för vad som skall krävas för att uppfylla gynnsam bevarandestatus riskerar att avgöra jaktens och andra brukarintressens framtid. De vill ha minst 2000 vargar i Sverige. Hur det påverkar människors näringsverksamhet, livskvalité och minskar den biologiska mångfalden som färre betande djur leder till bryr de sig inte om. De har ju ett större och långt mycket viktigare mål. Vargen är lösningen på klimathotet! Om det inte vore för det allvarliga i att de faktiskt får gehör får sina idéer skulle de passa bättre på scen på Norra Brunn. Publiken skulle vika sig av skratt åt stolligheterna.

88 Kommentarer
 1. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  jag skulle vilja att du läser noga helst flera ggr vad jag skriver nu tala sen om för mig vad du såg
  Sedan 2009 har vi gått från under 200 vargar tills nu runt 500 st
  När jag eller någon annan påpekar detta så skriver du oftast
  citat , våra medlemar har satt målet 150 st, vi har ett stort stöd för vår linje nu,
  politikerna tycker som vi.
  Kan någon efter att ha läst detta förstå varför jag undrar och tvivlar på er linje

 2. Tommy Olsson says:

  Mats S
  tack och trevligt att du inser att vi måste ta upp kampen nu
  Sjf försöker på sitt sätt som jag inte har någon tilltro till
  man kan inte vänta sig ur detta sättet Sjf jobbar på är förkastligt när det gäller Rovdjuren
  det är som att sätta sig och vänta på att den trasiga tvättmaskinen nog lagar sig själv.
  Jag är införstådd med att man i Sjf tror på sin linje, men med Facit i hand måste man väl snart förstå att det inte funkar.
  Man vägrar kategoriskt att ta till sig andra förslag kosta vad det kosta vill, man vägrar att sätta åt NVV Varför begärde inte Sjf inhibering när skydsjakts beslutet togs om skydsjakt på Älgkor långt gångna i Dräktighet
  Det gäller att använda samma strategi som Nvv med anhängande betraktar organisationer
  att betala med samma mynt

 3. Jan Bratt says:

  Några intressanta saker jag läser som skrevs 10.38 av G.G. De två mindre föreningarna som överklagat har fått avslag. Nu undrar man förstås om de större känner sig tvingade att ta upp stafettpinnen.
  G.G skriver också att det kostar och jo det kommer nog att kosta då vi lever i en demokrati där sådana överklagande är möjliga. Kanske borde jakt och djurägarnas organisationer tillsammans anställa den bästa kompetensen som går att köpa för detta kommer att bli långdraget. Vi ser vilka processer miljörörelsen åstadkommer i USA nu mot (Fracking) alltså ett sätt att utvinna gas och där vi ser kändisar t.ex Yoko Ono m.fl engagerade miljökämpar, som sagt dyrt kan det bli.

 4. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  som du säkert vet har jag aldrig sagt eller tyckt att vi skall sträva efter en Nollvision
  jag har däremot påpekat att det med facit i hand kanske varit bättre från början
  Det är ju ett faktum att vi skulle klara genetiken med 38 vargar så varför då jobba för 150-180
  vi borde sträva efter minsta möjliga antal utan att riskera Gybs
  möjligt vis är jag fel ute men jag tror inte det
  Det är helt rätt som du skriver att det kostar massor med stålar och om mina o andras avgifter kan hjälpa till så är det värt varenda öre

 5. Fjollträsk says:

  Gunnar, nu ser du för statiskt på saken – WAS m fl behöver 1-2 år bara, sen får även de rätt att överklaga skyddsjaktsbeslut och jakt, antalet medlemmar är såpass lågt ställt.

  Det är heller inte rättsväsendet som är ´”problemet”, det är och förblir EU 8och olika konventioner och direktiv), anledningen till att jakterna inställts har ju att göra med att ALLA är medvetna om EU:s inblandning i vargsåpan, så NSF m fl behöver bara viska om EU och Potocnik, så blir det inhibition i domstolen. Lös frågan med EU, tillsammans med Finland, så försvinner problemet med rättsväsendet.

  Två alternativ för att öppna upp situationen igen:
  1. Lagstifta om skyddsjaktsvillkor, jag såg att Frankrike föreslagit något liknande ang deras vargar. Dvs ta bort handläggningen av skyddsjakt ärende efter ärende med överklagbara beslut.

  2. Följ Dag Lindgrens förslag och GYBS:a vargen nu.

 6. Mats S Johansson says:

   
  Calle Seleborg.
   
  Jag håller med dig i mycket av det du skriver i din kommentar 14:20 och speciellt när du säger ”Gå på offensiven” med det positiva. Jag tror definitivt att tiden är inne för att gå från försvar till anfall. De flesta av betraktarsidans huvudvapen i det här kriget håller på att mista sin kraft:
  – Lögnen i kombination med medelsvenssons okunskap natur och viltvård. Den ena lögnen efter den andra avslöjas nästa dagligen. Inte av en granskande massmedia eller oberoende forskare, men av naturen själv.
  – En V och MP styrd massmedia. De gör fortfarande det de kan, men inte heller de kommer att kunna stå emot naturen och, till slut, alla journalisters dröm oavsett partitillhörighet om en scoop. Kolmårdenhändelsen ser de ut att klara, men vad händer om den eller något liknande, upprepas i det fria?
  – Kraften i nya sociala media och det faktum att brukarsidan är mycket kraftigt underrepresenterad där. Det här vapnet har redan utvecklat sig till en mycket stor  och tung ”lös kanon på däck” för betraktarsidan med sidor som PTP, FB-sidor hos WAP, Nordulv, SRF, SNF, m.fl. Ingen, och jag upprepar, ingen politiker med självaktning kan efter att ha varit inne på någon av dessa sidor ha ett uns av förtroende kvar för de föreningar som jag nämnt och som länkar den ena vidrigheten efter dem andra sins emellan och med web-redaktörer som gjuter bensin på bålet så fort de ser en chans.
  – Kontakter i de rätta forum och korsbefruktning, för att inte säga inavel. (Jag hoppas du får som du vill Björn Isaksson(13:44))
  – Ekonomisk styrka. Det här är antagligen idag betraktarsidans starkaste och farligaste vapen. Betraktarsidan har inte bara, med sin splittra och härska-teknik, lyckats försvaga oss finansiellt (tack Tommy Olsson för att du är tillbaka) men de har också mycket starka andra ekonomiska krafter i ryggen. Ekonomiska krafter som har stort inflytande på politiker men som bara räknar på ROCE på kort sikt och som inte ger ett blankt öre för varken biologisk mångfald, rovdjur eller ens vargar. (Jonas Sjöstedt, jag hade gett en tia för att höra dig förklara varför det passar dig och V att vältra sig med det gänget!)
  Jag har sagt det tidigare, ”follow the money”. Se vilka det är som sponsrar betraktarsidan. Se hur de sponsrar varandra. Följ pengarna bakåt och se om ens politikerna går fria.  Vem bestämmer var postkodslotteriets pengar ska gå? Vem bestämmer att SRF helt plötsligt ska få 1.000.000 kr i organisationsstöd? Vem står bakom Rewilding Europe? Läs vad Rewilding Europé själva skriver om hur länge deras engagemang sträcker sig. 10år! Hur var det nu man definierade långsiktig livskraft i naturen?! >100 år var för kort, eller hur?
   
  Gå på offensiven. Presentera ett bud till svenska politiker som gör att de partier som törs tänka långsiktigt förstår vem man kan lita på i den här soppan. Har betraktarsiden ens tvingats beskriva vad det är för natur vi kommer att få om de får det som de vill?
  Politikerna behöver bara lyfta på baken och gå ut i den svenska naturen av idag. Den är i sig själv beviset på att VI har rätt, inte dom.           

 7. Jörgen Bergmark says:

  Anders Åberg, tack för ditt arbete med att försöka sprida fakta bland dina kollegor, det blir ju en annan sak när du som inte själv är jägare gör det eftersom dom nog litar på dig på ett annat sätt än på ”en sån där jägare som väl inte kan veta något om djur och natur”.

 8. Gunnar Glöersen says:

  Tommy Olsson, du övertolkar det jag skrev. Det enda jag säger är att regeringen vill ha ett antal vargar som ligger när det SJF har accepterat. Nollvisionen har vi diskuterat till leda. Vi behöver väl inte starta om den igen? Jag håller som bäst på med att försöka slå sönder NVs argument med just de spelregler som de själva satt och som EU kräver. Vänta bara! Nollvision biter inte på dem.

  Vårt problem just nu är rättväsendet. Men inte heller det behöver vara till vår nackdel. Kanske krävs just juridiskt avgörande. Se t ex på dagesn beslut från NV. WAS är inte behöriga att klaga. Nu behöver vi itne oroa oss för dem i skyddsjakts ärenden! Juridiken gav oss rätt, de hade fel! Men den juridiska processen kräver kompetens, något som vi i SJF måste ta på största allvar. Men det ksotar! Därför är det otroligt klokt av dig att bli medlem. Ju fler medlemmar ju mera resurser!

 9. Gunnar Glöersen says:

  Anders Hermansson, jag ger dig rätt på en punkt. Politiken vill inte ha varggstammen jämt fördelad över Sverige. De vill ha enstaka föryngringar i norr. SJF har sagt max 1-2 föryngringar i ett enstaka län, men vare sig pekat ut något område eller utelämnat något. Jag syftade givetvis på att majoriteten i riksdagen driver beståndsreglerande jakt på varg och att stammen skall var aså liten som möjligt, 180 vargar enligt Ek. Driver man nollvision passar det givietvis inte in. Men om man jämför med SJFs linje så ligger den nära även om vi överensstämmelsen inte är 100 %ig.

 10. Anton says:

  Gunnar! Det är inte spelreglerna som sätter stopp för jakten utan enskilda tjänstemäns och politikers tolkningar av spelreglerna. Det är en milsvid skillnad!

  Se bara på hur man hanterat frågan om förvaltningsplan, sårbarhetsanalys och GYBS. Man har medvetet förhalat det ena, negligerat det andra för att inte kunna presentera det tredje. Allt för att vi inte ska kunna bedriva en beståndsreglerande jakt. Allt för att man har en personlig agenda! Genom att upprätthålla ett dödläge blir vargarna 20-40 % fler för varje år.

  Finland lever under samma regler som vi. Glöm inte det.

  Personligen hade jag hoppats att vi kunde fixa det här politiskt men nu är det bara den italienska förvaltningen som återstår. Jag tror att vi är nere på det f.d. etappmålet på 210 individer (som ju för övrigt var ett maxantal enligt reglerna men av NVV gjordes till ett minimimål – något som man sedan med alla till buds stående medel satte flerdubbla marginaler på att klara) före sommaren. Förhoppningsvis är Sverige helt vargfritt redan 2015. Vår natur och vår mångfald skulle må bra av det.
  Schweiz blev björnfritt 2013. Frankrike 2012. Jag tror inte att det diskvalificerar de som nationer på något vis i internationella samfund om hållbarhet. Vi härbärgerar Europas största björnstam samt stora populationer av lo och järv. Någonstans får vi dra gränsen. Sverige är trots allt ingen vildmark. All mark nyttjas (areella näringar, renskötsel, jakt osv.). Där finns en stor skillnad jämfört med ”ödemarkerna” i t.ex. Spanien eller Rumänien.

 11. Björn Isaksson says:

  Obstruktion ska det stå, inte instruktion, telefoner är inte smarta…..

 12. Björn Isaksson says:

  Gunnar
  Det är väl helt uppenbart att regelverket måste ändras. Miljörganisationerna har tydligt visat att man saknar förmåga till ansvar.
  Sedan är kriteriet med 100 medlemmar, 3 års existens för att få överpröva beslut löjligt. Det innebär i princip fritt fram för instruktion av i princip av alla beslut. Vi kan bara invänta överprövning av andra jaktrelaterade beslut.
  Makten över politiken måste återgå till riksdagen.
  Annars saknar vår röst betydelse i riksdagsvalet.
  Sedan undrar jag hur NV kan tillåtas ha en annan agenda än de folkvalda?

 13. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  Du skriver att politikerna tycker som vi
  Nu får du allt ge dig bäste jaktkamrat lägg av med att försöka slå i oss en massa skit
  Vi är inte helt dumma
  var sen snäll o nämn (1) politiker som tycker som vi och är beredd backa upp det
  Jag vill oxå tala om för dig varför det finns spelregler.
  1. Det är meningen att man skall följa dom spelregler som finns inte som SJF hitta på egna
  Spelreglerna i Vargpolitiken är om du inte missat det satta av NVV, SRF, SNF. samt av svaga politiker och Riksdagsmän
  Det är därför av största vikt att ni följer dom
  Spelregel nr 1. kör över alla motståndare ta ingen som helst hänsyn till oliktänkande
  nr 2. Avsluta allt sammarbete omedelbart
  nr 3. Avsluta eftersök på trafikskadat
  nr 4.Överklaga samtliga beslut som Nvv tar oavsett vad
  Detta tar inte år att genomföra max en vecka
  Du Gunnar vet lika väl som jag att den linjen ni driver idag kommer aldrig att leda till färre vargar inte om ni så driver den i 50 år till Vargen går mot 1000 strecket med storm steg så vi har inte år på oss att vända skutan
  Det är otvivelaktigt så att med linjen ni driver nu så är jakten och Sjf borta om 5 år
  Svenljunga gruppen skall ju ha möte med Lena Ek den 27e Mars skicka med någon gubbe dit
  eller ändå bättre gå dit själv och tala om var skåpet skall stå, jag är säker på att hon kommer att lyssna på dig om du talar om att leken med mäniskors rätt till ett eget valt liv är slut nu

 14. Calle Seleborg says:

  Fel Gunnar. Jag har inte sett en enda artikel signerad av en politiker som inte startar med mantrat: ”Vi ska ha en genetiskt friskt vargstam i Sverige (i vår kulturbygd) oberoende av kostnaderna och besvären.” Kostnaderna och besvären tas ju av en minoritet som inte ger lika många röster som stadsbefolkningens tittare av ”Ett med naturen” och därmed jämställda program. Hur många medlemmar vill ha varg på sin jaktmark eller i hagarna bland tamdjuren?
  I Norge har i alla fall ett parti ifrågasatt den norska rovdjurspolitiken som i mycket liknar vår. När får vi en tung politiker i Sverige som har det modet? Eller någon överhuvudtaget?
  För inte bryter du mot några spelregler när du använder de muskler du har. Naturvårdsverkets ignorering av Miljöministern och Dag Lindgren betraktar jag som ett moraliskt brott mot spelets regler. WWFs och SNFs agerande är också klandervärda. SRFs lögner och undanflykter är bara de förväntade.
  Svensk landsbygdspolitik liknar sovjeterans där minoriteter var rättslösa. Vilket är en styggelse i ett land som anser sig vara ett föredöme i demokrati. Får ”Rewilding Europe” som de vill börjar väl tom tvångsomflyttningar.
  Gå på offensiven. Gå ut riksmedia och berätta vad Svenska Jägarförbundet har åstadkommit under 180 år för att skapa vårt rika djurliv. Berätta om hur jakten ger mer mat, ekologiskt perfekt, än får- och rennäringen tillsammans utan att det kostar en enda skattekrona. Staten tjänar på jakten. Om media inte är villiga att ställa upp, eftersom det går emot deras övertygelser, betala för annonsplatser. Gör ett specialnummer av Svensk Jakt som kan delas ut i skolor och bibliotek. Ställ material till förfogande till folkbildningsorganisationerna. Kort sagt. Gå utanför de egna frälsta.
  Ordet är inte starkare än svärdet. Men låt inte svärdet verka enligt ”The Italian Way”. Vilket det kommer att göra med nuvarande utveckling. Och de som svingar det ”The Italian Way” kommer att hyllas som landsbygdsdemokratins riddare.

 15. Anders Hermansson says:

  Gunnar Glöersen, du skriver att ”Politikerna tycker som vi”. Men jag påstår att så inte är fallet. Det finns ingen politisk majoritet för att varg skall finnas jämnt fördelad över hela landet – eller i hela sitt ”naturliga utbredningsområde” som det också heter. Eftersom du Gunnar Glöersen inte klart skiljer mellan ”Att följa spelreglerna” och ”underkasta sig majoritetens vilja”, så kommer ditt arbete aldrig att förändra situationen. Jag är ändå lite nyfiken – hur och till vad arbetar du för att situationen skall ändras?
  Vad som kommer att ändra såväl spelregler, lagstiftning och situation är vargstammens numerär och utbredning: Allt fler kommer till insikt om två saker; vargen fyller inget ekologiskt ”behov” i Sverige samtidigt som vargen medför stora ekonomiska skador samt skadar biologisk mångfald och är ett hot mot vilda och tama djurs hälsa och är till skada för människors mentala- och fysiska hälsa. Man kan heller inte som en del vill göra jämföra bevarandet av varg med att bevara kultur- och fornminnen! Faluortens LRF motionerar nu om att LRF, tillsammans med andra organisationer (läs SJF, JRF mfl.), SKALL kräva att REGERINGEN arbetar för NOLLVISION för varg. Motionen kräver även att regeringen gör en konsekvensanalys av rovdjurshotet mot landsbygd och tamdjurshållning. Avskyn mot vargpolitiken tilltar snabbt inom alla landsbygdsanknutna organisationer, och jag är överygad om SJF, JRF, LRF etc. alla inom få år tvingas kräva noll vargar i landet, och det utan förbehåll. Nu gäller skademinimering och då gäller det för organisationerna att ta ställning för noll vargar och en även i övrigt ändrad rovdjurslagstiftning på första bästa stämma.

 16. Anders Åberg says:

  Gunnar har helt rätt här, det är enbart genom ett seriöst agerande som någonting kan åstadkommas och jag har sagt det förut, men jag är rätt säker på att mycket av dom rena felaktigheter bevararsidan sprider och det förakt för landsbygdens folk som dom uppvisar, håller på att vändas emot dom.
  Att tappa tålamodet nu skulle antagligen bromsa upp den processen.
  Sedan är det rent lustigt att se vilken total argumenttorka det råder hos många, som vad det verkar halkat in på krameriet mest av omgivningens tryck.
  Jag har nu på kort tid varit inblandad i tre olika diskussioner på Fotosidan.se och en annan naturfotoblogg, om vargens potential att bli farlig om den inte jagas och kanske mest varför den och andra djur faktiskt är rädda för människor.
  När jag hävdar det egentligen helt självklara i att det enbart är vår egen farlighet och miljoner år av jakt, med allt från kastade stenar till dagens vapen, som förklarar denna rädsla, så möts jag av antingen försiktigt backande eller bara ”du har fel, du har gått på en jägarbluff”.
  Ingen av dessa eller andra kommentatorer har lyckats prestera ett enda argument för någon annan anledning till rädslan, dom har helt enkelt ingen aning.
  Nu kanske dessa få exempel inte säger jättemycket, men jag tror ändå att många inte ens tänkt över frågan, utan nöjt sig med att lita på personer som Mikael Karlsson och andra, men att det kanske börjar ändra sig så sakteliga nu, när man ser vilka tricks dom använder och hur närmast fanatiska dom verkar.
  Möjligheterna att få folk att tänka till lite tror jag i nuläget är mycket stora, under förutsättning då att man uppträder på ett seriöst sätt, med sakliga kunskapsbaserade argument och avstår från hot och invektiv så långt det går.

 17. Gunnar Glöersen says:

  Calle Seleborg, för det första måste jag rätta dig på en helt avgörande punkt. Politikerna tycker som vi. Däremot har de inte lyckats genomföra den politik som är majoritetens vilja.
  Att följa spelreglerna är som jag ser det det enda som kan förändra situationen. Det borde väl stå klart för alla att det är just spelreglerna som just nu sätter stopp för vargjakt, såväl skyddsjakt, licensjakt som selektiv jakt. Hur vi som förbund skulle kunna förändra den situationen genom att välja att INTE följa dessa regler förstår jag inte. Självklart kan vi arbeta för att förändra regelverket så att naturvårdens argument inte längre fungerar. MEn det är en mångårig process.
  Det finns ju också en risk att vargstammen regleras the Italian way utanför regelverket, vilket jag skrev ett blogginlägg om. Det förespråkas ju t o m av vissa. Men jag kan aldrig acceptera en förvaltningsmodell som bygger på att enskilda skall riskera att få sina liv förstörda.

  Alltså återstår att hitta argument inom regelverket och slå motståndaren med dessa. Jag är övertygad om att det går, men det kräver att fler förstår hur naturvetare som Laikre tillåts styra vargpolitiken trots att det inte finns juridisk grund för det de driver. Det kommer att krävas juridisk expertis och smart argumentation. Men vi måste vara medvetna om att miljörörelsen är en maktfaktor som man inte helt enkelt ror på. De har media på sin sida eftersom 70 % av journalistkåren på t ex SVT är MP eller V sympatisörer emligt undersökningar.

  Dessutom drivs EU kommissionen mera av ideologi än av juridik. Därför borde vargfrågan få en juridisk prövning.

 18. Calle Seleborg says:

  När ska du vakna helt Gunnar? Nästan allt vad du skriver är bra och korrekt. Problemet är bara att ingen lyssnar bland politikerna. SJF försöker följa de spelregler som har varit kännetecknet för det svenska samhället. Fakta och kompromisser. Vilket är ganska värdelöst eftersom antagonisterna (varglobbyn) struntar i alla demokratiska spelregler och överenskommelser och kör över regerings- och riksdagsbeslut.
  Hur kan du förvänta dig att gå segrande ur en kamp där du följer reglerna medan opponenterna skrattar åt sådan naivitet?
  Om vi undantar nollvisionärerna, som enligt dig inte har något inflytande, återstår de som har en gräns på 150 vargar och de som anser att den reproducerande stammen ska var minst 500. Var förväntar du dig att vi hamnar. Och vad blir det kvar av jakten med den siffran?

 19. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  Jag cet inte exakt hur många registrerade jägare vi är i landet men det rör sig väll om ca 300,000, hur många Lrfare det finns vet jag inte heller
  Men jag vet att hade mäniskor i England eller FRrankrike blivi behandlade som vi har blivit hade dom startat en landsomfattande strejk
  Så samla styrkorna stäng av alla storstäder i landet släpp inte fram vare sig mattransporter eller annat Blockera Riksdagshuset från både in och utgång om det tar en vecka eller två spelar ingen roll.
  Vi är på väg mot ett nytt Ådalen och jag backar inte

 20. Gunnar Glöersen says:

  Tommy Olsson, du har helt rätt. Ett av problemen är att man lyft bort rovdjursförvaltningen från den övriga viltförvaltningen och överlåtit den till mörka krafter helt utan kompetens! Adaptiv förvaltning är inne idag. Men i vargförvaltningen finns inte ens en antydan till adaptivitet annat än att ALLA andra intressen skall anpassas till vargkramarnas ideologi!

 21. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  om man ser på andra Arter som vi har i vårt land så har vi med Sjf i spetsen lyckats väldigt bra i förvaltningen av dessa,
  om vi inte räknar med Rovdjuren för av någon anledning tycker Myndigheterna inta att vi klarar det.
  När det gäller Rovdjur så är tydligen Nvv och dom små skitföreningarna dom som Regeringen litar på, Mycket märkligt och borde påpekas
  Det känns som gränsen för vad vi skall tåla snart är nådd ochså även för Sjf.

 22. Jan Bratt says:

  Jo Tommy Olsson, underskatta motståndaren är nog det sämsta man kan göra och som jag skrev var det smart av de större organisationerna att inte lägga sig i denna gången.
  Wolf Association bildades i december förra året och man bröt sig ur eller ombildade gamla Wolf Army, anledningen var nog flera, kanske tröttnade man på att betala in medlemsavgiften till ett konto i Sydafrika, kanske insåg man att t.ex ett sådant här överklagande hade varit omöjligt med gamla organisationen.
  I WAS och Wolf Army ingår ungefär samma personer och som framträtt i bl.a en TV-sändning, de flesta som såg detta anser nog att de människorna gav ett förvirrat intryck, även de intervjuer som getts inger inget större förtroende, jag dristar mig också att klistra in ett inlägg från JoJ http://www.jaktojagare.se/pajkastning-inom-wolf-army.
  Dessa små extrema organisationer tror jag gör mer skada än nytta och att det som du säger gått dåligt för oss senaste tiden beror ju på att bl.a våra regler, vår lagstiftning inte var förberett för det kaos som kom.
  Det finns däremot andra djurrättsorganisationer som jag tycker gör ett i många delar bra arbete bl.a WSPA.
  Jag vidhåller att det var bra ändå att skyddsjakten på Färila-vargen stoppades då andra grupper nu drabbas, grupper som inte vargvärnarna kan kritisera.
  För länge sedan skrev jag något om att det måste bli sämre innan det blir bättre och jag måste tillägga att bra blir det aldrig.

 23. Tommy Olsson says:

  Jan Bratt
  nu var det ju inte så att det var pga dessa skitföreningar det blev en inhibering
  det icensattes ju av NVV själva
  vad gäller deras IQ som vissa anser vara jämförbart med en fiskmås
  får mig att fasa för vilken nivå vårt IQ befinner sig
  Om ni mot förmodan missat det så är det dessa föreningar med sitt låga IQ som går segrande ur varenda strid så här långt
  Det är föga smart att tro sig vara smartare o bättre än andra att underskatta motståndaren är direkt farligt

 24. Gunnar Glöersen says:

  Mattias Ö. som du ser är det Skandulvs egen presentation jag hämtat det från. Jag tror inte att det publicerats ännu, men redovisades i Vålådalen. Inavelsgraden har minskat med ca 20% de senaste fem åren om jag minns rätt.
  Vilka som kommer att bemöta dem får du se när det publiceras.

 25. Mattias Ö says:

  Hej Gunnar,
  Får man veta vilka forskare det handlar om den här gången. Om det återigen inte är för känsligt. Det skulle vara intressant att läsa lite konkreta invändningar mot artikeln. Jag tycker mest att den är väl tunn. Jag håller delvis med dig på en punkt, jag saknar en modellering av vilken effekt vargjakterna hade på hela beståndet. Dina siffror om genetisk variation hade varit något mindre platta om du hade kunnat ge mer kontex eller referens, nu är de tämligen intetsägande.
  Hoppas att Vålådalen var givande.

 26. Jan Bratt says:

  Gunnar G. jag tror du har helt rätt i vad du skriver 11.47. Det är också som Björn I. nämner att denna gången påverkar det människor som inte har alls med jakten att göra. Människor med sällskapshundar, barnfamiljer etc.
  Denna överklagan är väldigt bra och vargen det gäller kan gott få leva då den är en värdig representant för sitt släkte, tyvärr drabbas folk men det behövs för det underlag som skall bilda grunden för framtida beslut.
  Smart av de större värnarorganisationerna att inte visa sig denna gång då de föreningar som nu överklagar består av som du skriver.
  Efter det TV-program som sändes en gång med företrädare för dessa föreningar pratade en bekant till mig som inte jagar alls om IQ som en fiskmås och det kanske stämmer för man måste vara ovanligt korkad när man överklagar skyddsjakten.
  På tal om överklagan minns jag när NVV skrev att skyddsjakt kan endast sökas av de som fått djur tagna alltså direkt drabbade, varför man utökar detta när det gäller det omvända är svårt att förstå.

 27. Tommy Olsson says:

  Gunnar de 150 vargar som Sjf har som mål hade inte förändrat denna inhibering
  Men för att nå dit krävs att vi tar till alla dom tänkbara medel som kan föra oss dit
  Om bevarande sidan tappar i anseende eller inte har ingen som helst betydelse
  När vi har NVV som enhälligt stöder dom föreningarna
  för övrigt så slår dessa så kallade skitföreningar oss på fingrarna varje gång och har gjort so i två år
  i vilken kategori hamnar vi då
  Jag trodde i min enfald att ledningen i vårt förbund skulle förstå att vi kan inte vinna den här kampen om vi lämnar Walk over varje gång

 28. Gunnar Glöersen says:

  Tommy Olsson, att NV stoppat skyddsjakten som lst beslutat om visar hur absurd situationen har blivit. Men jag tror att det som nu händer faktiskt gör att bevarandesidan förlorar i anseende. INGEN sunt tänkande människa kan tycka att den utveckling vi nu ser är vettig. En föredetta nazist med stor skatteskulder som representerar en liten skitorganisation med okänt antal medlemmar och som knappast funnits i de stipulerade tre åren ges av NV rätt att klaga!
  Sen förstår jag inte vad våra 150 vargar har med saken att göra? Inte hade ett annat måltal ändrat det som nu pågår. Idioti är svårt att gardera sig mot.

 29. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  nu var skydsjakten i Färilla stoppad av Nvv själva
  Som nuvarande medlem undrar jag När Tänker ni ta upp striden med Nvv och Regeringen
  om denna idioti Hur mycket mer skall vi tåla innan bägaren rinner över om sjfs linje fortfarande är 150 vargar i landet är det kanske på sin plats att vakna nu
  Att tiga sig till framgång fungerar med Facit i hand väldigt dåligt
  Har ni tänkt hjälpa oss med Vargen eller väntar ni på att vi medlemar skall ta lagen i egna händer o sopa bort skiten för gott

 30. Gunnar Glöersen says:

  Jörgen Bergmark, de var tysta som möss och fick kritik från alla håll. Jag skriver ett inlägg om det inom kort-

 31. Gunnar Glöersen says:

  Nils-Arne Nordlander, vad menar du? Visa på vilket sätt dessa herrar har haft fel. Laikre o Ryman har det!

 32. jörgen bergmark says:

  Gunnar hur var tongångarna i Vålådalen?
  Är bevarandesidan triumfatoriska fortfarande?
  Ser politikerna bevarandesidan som dom som representerar Svenska folket i vargfrågan eller finns det hopp om ett uppvaknande och tillnyktring från politikerna?
  Ser tjänstemännen bevarandesidan som dom som skall bestämma i vargfrågan fortfarande?
  Är beslutet om ändrade regler för paragraf 28 ett tecken på en vilja att återta kontrollen i vargpolitiken från politikerna eller bara en motvillig eftergift till landsbygdens krav?
  Är medias rapportering om skattebetalarnas kostnader för Junseletikens flyttcirkus ett trendbrott i den vargvänliga mediebevakning eller ett dåligt försök att skuldbelägga renägarna för den dyra varghanteringen?
  Naturligtvis så begär jag inte att du ska ha svar på alla frågorna men du kanske känner hur vindarna blåser.

 33. Mats S Johansson says:

  Gunnar.
  Ursäkta en dum fråga, men är det verkligen Ne>500 som gäller för långsiktig överlevnad enligt EU oavsett föryngringspotential?
  Panda, en unge per år om de har tur.
  Varg, upp till 10(?) valpar per år bara begränsat av födotillgång.

 34. Nils -Arne Nordlander says:

  Hur är det med eran egen objektivitet ? ni som hela tiden hänvisar till jägarna och genetikerna Liberg och sand.

 35. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  jag läste nyss om berömet som Regeringen fick av SJF ang paragraf 28
  och visst har ni lyckats med det arbetet
  men hur kommer det fungera i verkligheten, om vi tar tex Länsstyrelsen i Dalarna
  dom har så gott som avslagit varje skydsjakts ansökan hitils
  dom kommer otvivelaktigt lämna anmälan till polis myndigheten
  Vi får se hur det går men det är min övertygelse

 36. Tommy Olsson says:

  Björn Isaksson
  så gick det med din gissning fast denna gång kamoflerad i annat namn kom då överklagan som ett brev på posten
  Jag tycker faktiskt lite synd om de mäniskor om jag får kalla dem så som så enträget kämpar, inte för varg utan för att få slut på all jakt likaså tar dom död på landsbygden det dom gör utan att förstå det själva är att ta död på all acepstans och på så sätt även den frilevande Vargen
  När man sett debatter på tv, hört i Radion tex MK hur han när han får motstånd och inte har något att försvara sina åsikter med .Då skriker o gapar han avbryter andra som talar
  diagnosen är inte svår att ställa på vad denne man lider av
  Den stora frågan är hur Regering o Riksdag kan ta detta på allvar, Skrämande är ordet

 37. PeltoPekka says:

  Hej Gunnar, och tack för att Du bidragit till att göra mig nätberoende :)
  Det är intressant att följa med vargdebatten i Sverige eftersom den fajten spelas på ett helt annat spelbord än här i Finland. Genetiker har hos er lyckats välja det slagfält de behäskar bäst. Att Du och Dag Lindgren ger dem ett rejält motstånd på det de trodde vara hemmaplan är ett nöje att följa med.
  Hur som helst, beträffande GYBS är genetiken och då utdöenderisken pga inavel bara en del. Att utdöenderisken pga inavel dessutom bygger på modeller som spår långt in i framtiden (50-100 generationer?) innebär dessutom att hypoteser knappast rimligen kan falsifieras empiriskt.
  En annan men nog mera betydande faktor beträffande GYBS är, eller borde vara, resurser tillgängliga för varg. Någon brist på mat tycks de ju inte lida av i Sverige! Du nämnde ett nybildat revir på ca 25 000 ha inklämt mellan äldre revir. Även detta ”rekordlilla” revir skulle kunna föda en vargflock (dvs alfaparet + ungar), då älgtätheten är ca 10 älgar/1000 ha skrev Du.
  Att den svenska inavlade vargstammen trots inavel ökar med ca 20% årligen, och tycks klara sig på rekordsmå revir säger nog en hel del om att GYBS är ok.
  Att Laikre sedan har den övertygelsen att varg är känslig för inavel sedan hon studerat djurparksvargar och gjort klara felslut därav borde inte berättiga till att välja spelbord. Inaveln i naturen leder inte till generationsvis ökande expression av blindhet. Det är bristen på naturligt urval i djurparker som gör att dylika defekta gener överlever.
  http://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2010-2/visar-vargens-genvagar

 38. Björn Isaksson says:

  På tal om genetik….
  Färilavargen som ska skyddsjagas är vad jag förstår genetiskt viktig.
  Om beslutet begärs överprövat eller inte vet jag inte, men det ska bli intressant att se!
  Här håller nog varglobbyn på att fastna i en självgillrad rävsax (förbjuden), om man INTE överklagar kommer man att beskyllas för rasism mot samerna eftersom man satte all sin prestige på spel för att säkerställa att en ensam varg ska finnas kvar i renbetsesområdet. SNF och WWF backade när det gällde flytt nr 4, SRF framhärdar.
  OM man överklagar kommer man att få helt nya grupper emot sig som inte har det minsta med jakt att göra eftersom det handlar om sälskapshundar och rädsla för närgångna vargar. Då kan man inte längre påstå att det bara är jägarna som inte vill ha varg.
  Mitt tips är att man inte överklagar.
  Vad kommer man att välja, intressant att se?

 39. Gunnar Glöersen says:

  Mattias Ö, jag fick under Vålådals symposiet veta att Conservation biology har som uttalat mål att vara mer ifrågasättande av politik än att enbart vara vetenskaplig. Det förklara varför artikel överhuvudtaget togs in. Dessutom fick jag veta att andra forskare tydligen planerar att bemöta artikel. I sak ändra det inte min ståndpunkt, artikel är gravt vilseledande och ger inte en bild av verkligheten.

  Du har helt rätt i att de tre senaste invandrarna inte blivet genetiskt effektiva, vilket jag inte dolt på något sätt. Det ser du tydligt av tabellen. Men i sak förändrar det inte något,även utan dessa tre har den genetiska variationen ökat med ca 50 %.

 40. Gunnar Glöersen says:

  Tommy Olsson, det gläder mig att du är medlem igen och nu har du samma inflytande i förbundet som alla andra! :) Alla kloka förslag från dig och andra medlemmar kommer att beaktas!

 41. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  nu är jag återigen Medlem i Sjf
  och från o med nu kommer inte en käft som har med Rovdjurs förvaltning i detta land att få en lugn stund.

 42. MrStraightpull says:

  Relevant artikel?:
  http://www.dagensjuridik.se/2010/10/fuskande-forskare-stangs-av

  Är det god forskningssed att skapa en virtuell vargstam för att beskriva en av världens mest studerade vargstammar och därigenom driva ett egenintresse? Tyvärr står ju inte Vetenskapsrådet för finansieringen i detta fall utan det lite mindre vetenskapliga men desto mer ekofascistiska Naturvårdsverket.

 43. Börje says:

  Var det inte Laikre och Ryman som kamraten Potocnik tyckte att den svenska regeringen skulle anlita som rådgivare. Det säger väl det mesta om Potocnik och hans medarbetares ”objektivitet”.

 44. Mattias Ö says:

  Artikeln som det länkas till ligger innanför en betalvägg, men det går att hitta hela artikeltexten genom att googla dess titel.
  Artikeln kan sammanfattas med följande punkter:
  Licensjakten på varg 2010 och 2011 ledde till ökad genomsnittlig inavelsgrad hos den jagade populationen. En mer riktad jakt mot de individer med den högsta inavelsgraden hade kunnat leda till en minskad genomsnittlig inavelsgrad.
  Även en riktad jakt leder till minskad genetisk variation i populationen och är därför inte ett bra alternativ även om den genomsnittliga inavelsgraden kan sänkas en aning på den jagade populationen.
  Författarna menar att jakt på varg är kontraproduktivt för uppnående av GYBS och förefaller vara i strid med art Eus art- och habitatdirektiv.
  Slutligen föreslår författarna en populationsstorlek för Skandinaiven, Finland och Karelen-Kola regionen av Ryssland som ska långsiktigt trygga vargstammens fortlevnad.

  Den sista punkten är från diskussionsavsnittet i artikeln och är värd att diskutera. Din invändning om att genetikerna driver sina personliga värderingar med genetik som täckmantel är helt obegriplig; resonemangen i artikeln är väl redovisade och om du inte håller med dem så är det mer seriöst att diskutera sakfrågorna. Du verkar också ha synpunkter på att artikelns inledande sammanfattning innehåller författarnas slutsats. Även det är ett förbryllande resonemang eftersom det är en regel för vetenskapliga artiklar att sammafattningen också ska innehålla författarna slutsats. Du tycker inte att författarna får uttala sig i frågan för att de inte är jurister? Jag föreslår att du kontaktar tidningens redaktör för att publicera en kommentar om detta.
  På något vis lyckas du dra slutsatsen att författarna är inkonsekventa eftersom förordar en riktad jakt i artikel och på annat ställe kritiserat den riktade jakten. Du verkar ha missat att i artikeln jämförs den riktad jakt med allmän jakt och på annat ställe jämförs den riktade jakten mot ingen jakt alls. Som det framgår tydligt i artikeln menar författarna att ingen jakt är det bättre alternativet i dagsläget. Ditt resonemang om att den genetiska variationen har ökat med 66% är också lite märkligt eftersom bilden du visar räknar med ännu ej effektiva immigranter. Junsele- och Tivedenimmigranterna måste föröka sig innan de kan räknas som bidragande i genpoolen. Illustrationen brister därmed en del som motargument.

  Artikeln har några brister, men de borde gå att diskutera utan att ge sig hän åt formuleringar som ”personliga värderingar med genetik som täckmantel”?
  Hälsar Mattias

 45. Lennart Alfredsson says:

  Efter att ha följt din blogg några år märker jag att du blir mer och mer förbannad på vargpolitiken. Nu är vi rätt många som märkt vart vi är på väg 5-10 år, en del ännu längre.
  Det är kul att du kommer efter så smått.
  Att bevarandesidan lyckats infiltrera i alla viktiga instanser är bevis på att de är välorganiserade.
  Bl.a. med hjälp av medel från viltvårdsfonden.
  Först har man lyckats få t.o.m. jägare att gå med på att vi ska ha ett visst antal vargar.
  Nästa steg har varit att inbilla oss att vargen håller på att dö av inavel. Dravel!
  Jag tror man skiter i hur inavlade de är bara man får nog många.
  Eller ska vi ha en vargkennel här i mellansverige. Var det inte nån som sa att naturen ska sköta sig själv?
  Sedan är det väl uppenbart att NV är i maskopi med de som överklagat jakten.
  De kan, som i Junsele, tillstyrka skyddsjakt men de vet i förväg att den kommer att överklagas.
  Bara man får flytta lite vargar kors och tvärs kommer dessa och deras avkommor att fridlysas.
  Då får vargstammen ytterligare tid att växa och så småningom har man de tusentals vargar man strävar efter. Ingen vet hur många vargar vi har idag men man är på god väg!
  Detta är Projekt Varg.

 46. Rikard says:

  Bevararna kommer utan tvekan förlora frågan, de kan och lyckas bra med att sprattla emot men snart når vi en stam m bra genetik och vad ska de då hala fram? Vi har nått taket för acceptansen, lite bättre spridning sen skjutet vi ned stammen!

 47. Berra says:

  Mats L. Du förstod precis vad jag menade i min kommentar om Pär Holmgrens föreläsning. Som gammal säljchef fick jag lära mig att inte prata illa om konkurrenter, ska vi sälja in att viltkött är det minst klimatpåverkande så är det i form av, ”vad innebär det här för dig som konsument” och inte på fakta eller fördelar. Jag tror att båda jägarförbunden skulle behöva en gnuggning i säljteknik samt en tydlig kommunikationsplan.

 48. Björn Isaksson says:

  Hur vart det som det blev, Gunnar, det begriper inte jag?
  Om jag inte missminner mig så fick NVV uppdraget att ta fram ett förslag på hur många vargar vi ska ha, Ek ville inte styra. NVV kommer fram med två förslag, baserat på forskning från bl a Laikre och Ryman, 180 resp 380 vargar och säger att nu måste regeringen fatta beslut, för det vill inte NVV göra.
  Med blixtens hastighet säger Lena Ek att vi ska ha 180 friska vargar, resten av regeringen instämmer och några dagar senare även Socialdemokraterna.
  Enligt de demokratiska principer jag trodde styrde vårt land är saken därmed biff. Vi har ett antal, vi har stöd i forskningen för antalet, även från de två teoretikerna.
  Det som då blir konstigt är att Helen Lindahl i debattartikel pläderar för det förslag som regeringen förkastade och hennes chef gör inget åt saken. Den ”vetenskapliga artikeln” du här beskriver är ytterligare ett sätt från NVV att sätta regeringen på plats.
  Konstigheterna fortsätter genom att NVV drar ut på tiden om att fatta beslut om urvalsjakt på 16 vargstackare från de mest inavlade reviren, förslaget från Skandulv var 40 vargar, reduktionen är ytterligare en konstighet från verket.
  Verket fattar beslut om en kort skyddsjakt på Junseletiken och hennes hane, jakten begärs överprövad och inhiberas varvid tiden går ut. Nytt beslut om skyddsjakt fattas, lika kort tid igen med samma resultat.
  Jag kan inte dra någon som helst annan slutsats än att NVV inte sköter sitt uppdrag när det gäller vargförvaltningen.
  Även deras favoritgenetiker har presterat forskning som visar att med klok förvaltning så klara vi oss med 200 vargar.
  Problemet ligger hos regeringen som inte tar sitt ansvar utan låter NVV köra på i sina egna spår utan åtgärd. Är man så rädd för att beskyllas för ministerstyre att man inte vågar ingripa mot ett verk som så uppenbart försöker lura upp sina uppdragsgivare på läktaren?
  Har jag helt missuppfattat händelseförloppet på grund av tröghet eller är det någon annan som är trög i skallen?
  Jag vet inte vad jag ska tro om vad som egentligen hände, för mig är händelseförloppet obegripligt. Framför allt verkets agerande och regeringens brist på reaktion.

 49. Stockholmaren says:

  Gunnar, det är uppenbart att lagarna och direktiven är dåliga. Det är uppenbart att lagarna, men kanske framförallt direktiven och konventionerna är framtagna av ekofascister med egen agenda. Det är uppenbart att ekofascisterna genom att i dunklet smyga igenom dessa vansinniga dokument lyckats undgå att först ta diskussionen för att EFTER det stifta lagar och skriva direktiv. Nu har det ju blivit så att ekofascister lyckats få igenom sina subjektiva idéer och få dem upphöjda till lag.
  När nu verkligheten uppenbarar sig och allt fler inser att ”så här kan vi inte ha det”, så är de enda argumenten mot vansinnet att det strider mot den ekofascistiska lagen eller det strider mot direktivet eller det strider mot konventionen!
  Aldrig verkar grundproblemet behandlas, att lagarna och direktiven är det som är fel.
  Aldrig förs debatten om VARFÖR vi ska utöka den ryska vargstammens utbredningsområde till Sverige, aldrig förs några argument upp om de ryska vargarnas förträfflighet och positiva påverkan på svensk natur.
  Från ekofascisternas sida hänvisar man bara till EU, direktiv, konventioner och s.k. lagar. Det är därför man talar om genetik, det är därför man tvingas gå till domstol hela tiden.

  Om man gjort saker och ting i rätt ordning, dvs fört den sakliga debatten i öppenhet och därefter författat direktiv och lagar, så hade man antagligen aldrig hamnat i denna helt absurda situation.

  Det enda långsiktiga tillvägagångssättet är att få beslutsfattarna att inse att man i grunden måste ompröva de ekofascistiska direktiv, konventioner och lagar som idag finns och drabbar en stor del av den svenska befolkningen. Det är dags att, med medverkan från alla parter, inte endast ekofascisterna, ompröva rimligheten i dessa direktiv, konventioner och lagar och göra rätt.
  För ”så här kan vi inte ha det”!

  Det är inte tjänstefel att ifrågasätta ekofascistiska skrifter, det är tjänstefel att inte göra det!

 50. Mats S Johansson says:

  Hej igen Sture Sjöstedt.
  Jag kom på en sak till.
  Mitt förslag skulle också automatiskt kunna bli en intressant test av vad SNF/SRF/Nordulv m.fl. VERKLIGEN står för.
  Oj, det blev ett återfall igen. Sorry!

 51. Dag Lindgren says:

  Kritik mot Laikre et al 2013 slutsats att jakten 2010 inte sänkte inaveln på http://vargweb.wordpress.com/2013/02/12/vargjakt-effekter-laikre-2013/

  Naturvårdsverket påstår att heterozygotin minskar och att 4 immigranter per generation behövs för att minskningen inte skall bli för snabb. Men heterozygotin har ökat avsevärt de fyra sista åren! Naturvårdsverkets krav på tillräckligt med vargar och immigration för att heterozygotin inte skall falla mer än 5% på hundra år är med råge uppfylld för dagens vargstam och fordrar varken fler vargar eller kraftigt ökad migration! Enligt naturvårdsverkets kriterium har varg idag gynnsam bevarandestatus!

  På lång sikt ligger det en del i Ne=500, men när valpflytt fungerar, så kan gener flyttas över ett område med 50 000 vargar, vilket räcker för långt över Ne=500. Det är för tidigt idag att oroa sig för om det möjligen skulle bli svårt att få en tillräckligt stor internationell vargstam om Sveriges bidrag stannar på 200.

 52. Mats S Johansson says:

  Sture Sjöstedt.
  Tack för ditt svar. Nu har jag tänkt en stund. Vad tror du om följande förslag?:
  Vi låter Gunnar&co få mer tid för att kunna arbeta ifred direkt mot beslutsfattarna genom att inte störa dem med diverse kommentarer på bloggen. Istället översvämmar vi länstyrelserna med skyddsjaktsansökningar så fort vi känner oss hotade, d.v.s ser skymten, av en varg. Jag har räknat på det och får vi bara OK på knappt 10% av ansökningarna borde vi kunna hålla jämna steg med föryngringen. Eftersom länsstyrelserna antagligen lättare ger OK för skyddsjakt på ”ikke genetiskt viktiga” vargar än ”invändrare” borde man kanske t.o.m kunna få stöd för förslaget från de forskare som förordade den av SNF/SRF nyss stoppade genetiska ”urvalsjakten”.
  Vad tror du, kan man kalla förslaget civil olydnad ifall någon skulle bli sur på oss eller tror du det blir definierat som förberedelse till ett allvarligt brott bara för att det kommer från en jägare? Förresten, om du inte är jägare själv men tror på mitt förslag kan kanske DU lägga fram det i.st.f undertecknad ifall vi riskerar den senare reaktionen.
  IMBLI

 53. Tommy Olsson says:

  Gunnar vill bara påpeka att NVs beslut var upplagt så att det skulle overklagas
  dessutom gav dom bara 16 vargar i tilldelning istället för 216
  vilket hade varit en mera rätt siffra för att nå dom 180 regeringen sa
  Som jag sagt 50 ggr NV är den största och farligaste fienden Jägarna har

 54. Kalle says:

  Gubbar, för h-e, vi vill samma sak, att tro att vi nått armageddon, det vägrar iaf jag. Vi ska vinna det här kriget mot ekofacisterna. För att de är dom som är fienden. Kriget förs mer eller mindre globalt mot bättre vetande, ekofacismen är tyvärr starkt utbredd inom forskarvärlden, det är inte bara genetikditon som medvetet påverkar sina forskningsresultat.

  Här kommer en länk jag fick via facebook, väldigt intressant tycker jag. Ok, lite OT, men ligger i linje med vansinnet vi utsätts för av våra bortdribblade myndigheter i rovdjursfrågan.
  Viltköttets miljöpåverkan är Noll !!! Alltså lika lite påverkan på miljön som salladen i trädgårdslandet. Länken här handlar om hur vansinnigt EU och andra globala aktörer förstör vår jord pga ideologiska övertygelser. Apropå jordbruksverkets förslag om köttskatt!!

  http://cornucopia.cornubot.se/2013/01/varlden-behover-mer-kott-av-ratt-sort.html

 55. Sture Sjöstedt says:

  Gunnar Glöersen.
  Det är väl ändå bara ett tillfälligt stopp?

 56. Gunnar Glöersen says:

  Sture Sjöstedt, du måste ha missat att riksdagens, regeringens och NVs beslut dvs majoritetens har stoppats av ”motståndarna”!

 57. Calle Seleborg says:

  Gunnar. Tyvärr kan ju inte privatpersoner betala för att komma åt artiklar annat än i undantagsfall.
  Men vi ska inte förglömma att Ryman-Laikres ”forskning” bedrives med anslag från jägarna. Det borde vi åtminstone kunna sätta stopp för.
  Fråga. Om Lyman-Laikres arbete betalas av viltvårdspengarna borde inte resultatet vara allmänt tillgängligt?
  Jag väntar med spänning på att något ska bli synlig efter mötet i Örebro.

 58. Sture Sjöstedt says:

  Gunnar Glöersen.
  Jag vet att bloggen inte är SJF:s enda redskap. Det är du som har fel. Men koncentrera dig på det som förhoppningsvis kan ge resultat. Jag tror inte att det dina meningsmotståndare är de som styr politiken. Så illa kan det inte vara i en demokrati.

 59. Gunnar Glöersen says:

  Sture Sjöstedt, när meningsmotståndaren styr politiken måste vi väl påtala felen? Du verkar tro att bloggen är förbundets enda redskap. Jag kan berätta att du i så fall har fel!

 60. Gunnar Glöersen says:

  Anders Hemansson, jag och många med mig beundrar ditt engagemang och din debattlust. Men trots att du skriver ofta och långt lyckas du inte övertyga mig om att du har lösningen. Om jag hittade något som visade att det fanns en bättre väg än den SJF valt eller som jag själv driver skulle jag omedelbart byta väg. Jag är fullständigt prestiglös i det fallet. Det enda som spelar roll är att nå målet, hur vi når det och vem som kommer med ideerna spelar ingen roll. Det är flera av er som skriver här som påverkat både mina ochs SJFs argument, även om ni inte alltid märker det själva.

  Jag delar din uppfattning att det inte hjälper att skylla på andra, men mitt inlägg hade inte heller det syftet även om jag raljerar över ett par personer. Syftet är enbart att få våra beslutsfattare att förstå varför NV och genetiker ”lurar” in oss på fel väg och på vilket sätt. Självklart för vi fram samma budskap direkt till politiker och myndigheter. Men för att fler skall förstå problemet, inte minst våra medlemmar och du själv, måste jag även använda bloggen.

  Just nu finns ingen vargpolitik som fungerar, värnarna lyckas stoppa allt! Men det betyder inte nödvändigvis att de vinner! Kanske den juridiska prövningen visar att de har fel! Om inte har vi stora problem, då krävs förändring av lagar och direktiv och tyvärr måste jag säga att det kommer att ta tid. Därför fortsätter jag med en dåres envishet att argumentera för vår sak inom det regelverk som faktiskt gäller. Allt annat vore tjänstefel. Men det betyder inte att vi inte parallellt försöker ändra även lagar och direktiv och påverka politiker. Men med 20 % tillväxt i vargstammen har vi tid att vänta!

 61. Sture Sjöstedt says:

  Mats S Johansson.
  Det du skriver visar att du fattar att vargarna ställer till problem och att du vill ha en lösning på problemet så snart som möjligt. Det mest kreativa SJF kan göra är att agera så att Regering och Riksdag ser till att deras beslut om viltförvaltning efterlevs. Käbbel med meningsmotståndare av diverse slag försinkar bara att problemet med en växande vargpopulation löses.

 62. Anders Hermansson says:

  Gunnar Glöersen, dina artiklar om hur statsanställda genetiker styr svensk rovdjurspolitik är ofta intressanta, och de speglar vargfrågans politiska sprängkraft. Inget tyder dock på att GYBS eller ”genetisk förstärkning” kommer spela roll vare sig undret politisk lösning inträffar, eller om det som förväntat blir ett tragiskt och kostsamt slut. Du kan ha fog för att lägga skulden utanför Jägareförbundet, men dina inlägg påminner mig om Rotters berömda IE-test (Internal/External), en skala 0-13 för normalfördelad kontroll-lokus. Det är ett test som visar i vilken grad en person anser sig själv ha kontroll över sitt liv. Några exempel klargör:
  Fredskårister som reser ut i världen för att på egen hand frälsa världen har lågt IE-värde, 0-3.
  Företagare, piloter, ingenjörer etc. har högre värde, men under medel, 4-6.
  Humanister och lågutbildade ligger typiskt över medel, 7-9.
  Den svenska urbana kverulanten har högt IE-värde, 10-13. Hon skyller allt på andra och är alltid själv utan skuld. Se http://www.youtube.com/watch?v=CZ_E4h4_kQo.
  Ett hälsosamt värde som ger god stresstålighet anses vara något under medel.
  En engelsk version av Rotters test finns på http://www.psych.uncc.edu/pagoolka/LC.html
  För att återgå till rovdjurspolitiken så är det ofta att förbundets företrädare skyller från sig när de skall förklara varför vi har en vargstam stadd i fri tillväxt och fri utbredning. Felet läggs hos statens tjänstemän, EU, politiker etc. Och visst, mycket måste ändras snabbt, lagarna om förberedelse till grovt jaktbrott, förbud mot framspårning, nödvärn och allemansrätt är blott några i mängden av provocerande lagstiftning som måste bort/ändras, bland annat på grund av bristande rättssäkerhet och oönskade konsekvenser. Vi kan inte längre skylla på Calle Batong och sossarnas lidbommeri. Istället måste vi alla säga oss att vi, var och en, har del i skulden, och också säga oss att var och en av oss har ett ansvar för att rätta till vad som blivit så in i helskotta tokigt med våra lagar. Då spelar ett antal gravt vilsefarna statsanställda biologer inte längre någon avgörande roll. Vi kan inte låta våra bygder förstöras av naturreligiös fanatism, eller för den delen av skadliga EU-direktiv eller omdömeslös svensk lagstiftning. Detta är riksdagens och regeringens absoluta ansvar. Men det är upp till var och en av oss att aktivt motarbeta ekofascismen varhelst den uppträder, på universitet, i EU, inom statsbyråkratin, i regering och riksdag, på vår arbetsplats etc., detta om vi denna gång i tid skall stoppa vår tids totalitära ekofascistiska ideologi; den ekosofiska läran, även kallad ekologism eller djupekologism. Likt dvärgbandmasken i våra inre organ har denna lära infiltrerat vår politik, statsförvaltning och universitet.
  Nu är det inte fråga om GYBS, antal vargar eller ”genetisk förstärkning”(!) – det är villospår – vägra gå den vägen! Nej, den akuta frågan gäller hur stoppa tillväxt och utbredning av varg i Sverige. Om vi lyckas dräpa så många vargar att vi säkert kan säga att vargstammen är under kontroll, först då kan vi börja diskutera om vi skall ha varg i landet, och i så fall hur vargarna skall skötas, var de skall vara och hur många de får vara. Men dit är det långt, och man måste ta saker i rätt ordning. Under de närmaste åren är min bedömning att ingen kan hindra vargstammens rusning mot ett destruktivt maximum, ”Peak-Wolf”. Låt oss därför under denna tid inte spilla möda på vargfrågan, utan låt oss förbereda oss på POST PEAK-WOLF genom att organisera oss effektivt – vi har några år på oss att bygga upp ett nytt parti och en kamporganisation. Alla stammar av stora rovdjur måste reduceras kraftigt, men vad gäller vargen så är jag övertygad om att noll vargar är det enda möjliga mål alla på brukarsidan kan enas om – noll vargar eller fortsatt splittring.

 63. Gunnar Glöersen says:

  Calle Seleborg, jag vet att länken bara ger sammanfattningen. Men jag kan inte lägga ut hela artikeln, då skulle jag riskera att någon illvillig anmälde mig för att sprida upphovsrättsskyddat material.

 64. Calle Seleborg says:

  Tyvärr ger din länk endast tillgång till sammanfattningen, inte hela artikeln. Men eftersom du säkert har resurser att läsa hela artiklar kanske du också kan komma över hela ”Reexamining the Minimum Viable Population Concept for Long-Lived Species”, också i Conservation Biology. Glöm inte hellet David Mech artikel där han gör rent hus med alla påståenden om vargens förträfflighet, inklusive klimatfrågan.
  Faktum är att Ryman och Laikre är skräckexempel på allt vad verkliga forskare inte ska vara. De är inte ute efter att redovisa fakta, de använder sin forskarstatus att driva egna åsikter.
  Sen bör man komma ihåg att 150 vargar har ingen egen påverkan på svenska ekosystem eller jakt i stort. Däremot kan de vara katastrofala för små näringsidkare och därigenom rasera lokala biotoper av stort värde.

 65. Magnus Malmsten says:

  Om genetiker:
  Sovjet hade sin egen favoritgenetiker, Lysenko, som skapade katastrof inom växtförädling men även inom andra områden på 50- och 60-talet. Vi har Laikre och Ryman. Varje tid har sina egna tokstollar

 66. Mats L says:

  Men Gunnar, angående ditt svar till Berra. Det är väl inte ”vargkramarna” vi ska försöka omvända? Dom är bortom all räddning, i alla fall att döma av hur dom betett sig sista tiden. Detta är ju istället klockrena argument att föra ut på bred front för att få allmänheten och politikerna att vakna till.

 67. Larsson says:

  Gunnar!
  Det är inte vargarna de gillar, det är jakten och jägarna de vill ta död på. Vargen tar de bara som draghjälp.

 68. Gunnar Glöersen says:

  Berra, de som driver vargfrågan skiter egentligen i miljöpåverkan, De vill bara ha många vargar för att de gillar dem. Konsekvenserna struntar de i.

 69. Gunnar Glöersen says:

  EM, fler än du tror läser bloggen, även beslutsfattare! Tyvärr är det svårt att komma in i rikspressen. De verkar ha en egen agenda.

 70. Berra says:

  Tidigare TV-meteorolog Pär Holmberg är ute i landet och talar om miljöhotet, den globala uppvärmningen och klimatförändringar.
  På en fråga från åhörarna om vilket kött man ska äta för att få minsta möjliga miljöpåverkan var svaret entydigt från Pär, ”viltkött har NOLL % påverkan på vårt klimat”. Intressant att våra miljöorganisationer driver en helt annan agenda där vargen ska äta upp viltköttet och vi själva ska importerar från ex. Brasilien. Mao ingen av miljöorganisationerna är längre trovärdiga och inte heller våra politiker.

 71. EM says:

  Men gör nått då!! Det hjälper väl inte att predika för redan frälsta? Varför är inte jägarförbundet mer synliga i dagspressen? Varje liten chans måste tas att få den stora massan att ta ställning. För ärligt talat skiter nog dom flesta i hur många älgar, grisar eller vargar det finns, så länge de inte vet att de är påverkade. Länk 1 från Fredrik är ju otroligt bra och ett typiskt exempel ni kan spinna vidare på !

 72. Mats S Johansson says:

  Sture Sjöstedt.
  Säg det (din sista mening) till de som blockerar rovdjurpolitiken så ska jag och mina jägarkollegor ordna så att vi inte får fler vargar än vi kan hantera!
  Om inte det går kanske du som är så krativ kan tala om vad jag ska göra. Var så konkret som möjligt tack. Jag fattar långsamt.

 73. Sture Sjöstedt says:

  Mats S Johansson.
  Är det någon stake i SJF?
  Detta tjafsande på de som inte förvaltar vargar och annat vilt är som att kasta vatten på en gås.
  Bli kreativa och agera så att vargplågan minskar i Sverige.
  Så länge det finns mer än 500 vargar på Norra halvklotet hotas inte vargen av utrotning.

 74. Kolar´n says:

  De kan sätta F till vilken siffra som helst, det har ingen som helst relevans! Våra politiker måste inse att de är grundlurade och förda bakom ljuset, till en kostnad av svindlande summor, som lagts på något som kallas genetisk förstärkning, men i själva verket är kastade i sjön.

 75. Anders says:

  Gunnar!
  Om ledningen i Volvo tar beslut om att bygga v70 men de som jobbar i fabriken bygger amazoner för det tycker de är roligare. Då kommer huvuden att rulla
  När naturvårdverket bygger ”amazoner” händer absolut ingenting? Alltså, endera så bestämmer naturvårdsverket i Sverige ellet så finns en ”hemlig” agenda där Ek och Erlandsson mm är ute och predikar en sak men har samtidigt har sänt ett meddelande till NV,
  – jag går ut och säger si eller så men kör över mej ni.
  Varför har annars inget hänt?

  Jag kanske ser spöken på blanka dagen men hur skulle annars Nv´s personal få köra över alla varje gång?

 76. Mats S Johansson says:

  Anders Åberg.
  Jag ser att Gunnar redan svarat men jag kan inte låta bli att lägga till lite ”personliga tankar”.
  Jag har diskuterat den där konstgjorda gränsen med bland annat Per Bengtson i tidigare inlägg och det här visar hur falskt betraktarsidan är beredd at spela för att nå sina mål. Den närmaste framtiden får visa om svenska politiker är beredda at spela med eller inte, eller ännu värre, har spelat med hela tiden.
  Det finns en länk i ”betraktarkjedjan” som absolut inte har varken skrupler eller skam i kroppen och det är SRF. En klubb med f.d NVV-tjänstemän med en svans av lättlurade naturromantiker som tillbringar hela dagarna på FB. Lyssna på när Mikael Moilanen intervjuar deras ordförande om senaste vargflytten i JoJ och vad han säger om att göra juridik av vargfrågan. Honom hade jag definitivt inte köpt en begagnad bil av! Se på SRF ”fakta” om vargens utbredning i Europa
  http://www.rovdjur.se/viewNavMenu.do?menuID=22
  jämför med var Wikipedia menar att gränsen mellan Europa och Asien går http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Europe_(orthographic_projection).svg
  Är det den minsta stake i svenska politiker så hade de kastat ut SRF från allt som har med svensk naturvård för evigt.
  Och i den föreningens styrelse satt Sveriges mest kritiska faktagranskare (enligt egen utsago) till för mindre än ett års sedan. Tvi f*n!

 77. Tommy Olsson says:

  Björn Isaksson
  Erlansson o Ek skall vi nog inte sätta någon tilltro till, dom o Centern är snart ute ur riksdagen
  och enligt mig så har dom inget att tillföra längre.
  man behöver inte vara särskilt smart för att se att det är Nvv,Srf, Snf som styr vargpolitiken och populationen
  Vad som oroar mig är att inte Sjf är villigt att prova någon annan taktik, hur skall dom kunna försvara Löshundsjakten och för den delen någon jakt Genom att enträget slå sig för bröstet och säga vår linje och taktik är det enda rätta när vargarna bara blir fler o fler
  150 Vargar är passerat med 300 st minst i sommar om 2 år har vi passerat 1000
  Oavsett vad Sjf gör nu så är vi löshundsjägare Rökta
  Samernas Renhållning lika så
  Vi har släpt vargen alltför långt och har inga verktyg att mota bort den med

 78. Gunnar Glöersen says:

  Anders Åberg, du har rätt Ne 500 skall inkluderar andra länder om man använder huvudet. Problemet är att de vill begränsa populationen till att bara innefatta Fennoskandien och ryska karelen. Det före slår därför 1000 könsmogna vargar enbart i Sverige!

 79. Anders Åberg says:

  Mats S Johansson
  Fast i rapporten sägs ju också att Ne 500 kan gälla över större områden än ett enda land, så skrivet i sten är det ju inte. Med konstgjord andning på vargstammen, vilket väl dom flesta är överens om kommer att vara nödvändigt, så förändras ju förutsättningarna.
  Det är möjligt att det finns vetenskaplig tyngd i detta, men det politiska beslutet måste ju väga in dom sociala faktorerna också, om det skall vara seriöst vill säga, och då hamnar vi likafullt där att en liten men frisk stam som regelbundet jagas är det enda realistiska alternativet.
  Kan bara en tillräcklig opinion skapas så, så är inget omöjligt.
  Det skulle vara intressant att veta hur opinionsläget är i t.ex. Åbo i Ljusdals kommun för tillfället och fler Åbo lär vi nog få se.

 80. Gunnar Glöersen says:

  Mats S Joahnsson, jag du har helt rätt. Jag diskuterade det med forskare härom dagen. Eftersom alla MVP analyser ger lägre värden än Ne 500 behövs ingen forskning. Det enda man behöver reda ut är hur stor del av populationen som är genetiskt aktiv. Alla data på reproduktion. överlevnad, livslängd, dödlighet är bortkastad! Vetenskapen skall underkasta sig teoretiska bedömningar där alla arter behandlas exakt på samma sätt oavsett det är en fjäril eller en tiger! idioti, men tyvärr det som dessa personer driver.

 81. Mats S Johansson says:

  Gunnar.
  Spelar det du beskriver här egentligen någon roll, eller ligger ligger NVV och deras medsvorna fortfarande ett steg före?
  Om jag läser den här rapporten
  http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/sveriges-miljoarbete/regeringsuppdrag/2013/sarbarhetsanalys/population-viability-analyses-%20bear-lynx-wolverine-2013.pdf
  med mina amatörögon och lägger till att alla talar om krav på ”långsiktigt livskraftiga stammar” så ser det ut som att betraktarsidan bara kan luta sig tillbaka och givetvis välja att hänvisa till argumentet ”efektiv populationsstorlek” Ne>500 eftersom alla andra metoder ger lägre tal.

  Kommentar please.

 82. Björn Isaksson says:

  Det är ytterligare ett bevis på att NVV ha en egen agenda som inte har kontakt med verkligheten. Vi kan se ett tydligt långfinger från NVV mot regeringskansliet.
  För mig förefaller det hela snarare vara ett demokratiproblem än ett genetiskt problem.
  Återigen, jag har inte röstat på NVV s tjänstemän utan på politiker. Det är dags att göra jobbet nu, Erlansson oh Ek. Fixar ni inte det här så kommer centern att hamna utanför riksdagen, så enkelt är det!
  Att NVV inte ville att det skulle bli någon selektiv jakt eller skyddsjakt är uppenbart, då hade dom inte varit så sena med besluten och inte haft så korta tillståndsperioder. Vet man det minsta om förvaltningsrätt så är den bluffen lätt att genomskåda.
  Det är dags att befria NVV från ansvaret för jaktfrågorna. Dom har bevisat att dom antingen saknar kompetens eller vilja.
  Erlandssons tugg om att det är viktigt att kunna överpöva myndighetsbeslut ekar tomt eftersom sakägarna drabbas medan stenrika miljöorganisationer får igenom sin vilja mot demokratiskt fattade beslut!

 83. Anton says:

  Det är uppenbart att dessa stollar får fortsätta påverka Naturvårdsverket just för att de har en gemensam agenda med tjänstemännen på myndigheten. Detta är uppenbart för alla som orkar ta till sig informationen.

  Varför inte upplysa allmänheten om detta? När Naturvårdsverket får en tillrättavisning uppifrån grinar istället SNF och pratar om ministerstyre…

Kommentering är stängd.