Stoppa skyddsjakten på varg i Danmark!

,

Det finns indikationer på att Danmarks enda varg har dödat eller skadat 14 får. Danska Rovdjursföreningen kräver att myndigheterna i Danmark inte ens funderar på att bevilja skyddsjakt! För det första kan vargpopulation bestående av en enda varg aldrig ha gynnsam bevarandestatus! Dessutom bär den vargen på gener som är helt unika för den danska vargstammen. För att få jaga varg, ens på skyddsjakt, måste de genetiska variationen i den danska populationen vara minst 95% av det som finns i den tysk-polsk-ryska populationen. Genetisk förstärkning och en ökning av antalet individer är därför helt nödvändig före man ens diskuterar skyddsjakt.
En internationell forskargrupp bestående av en amerikan, en sloven och Bellman har kommit fram till att det behövs 500 vargar i den danska delpopulationen. Men det förutsätter att det först inplanteras 200 nya obesläktade vargar i Danmark och att det därefter vandra in minst en varg per år som får valpar. Fungerar inte det måste det finnas 5 000 vargar i Danmark. Den internationella expertgruppen föreslår att invandringsvägar från den tysk-polsk-ryska populationen säkras genom att lägga ner all tamdjursnäring och att man bygger ner alla motorvägar under jord som kan utgöra hinder för vargarnas vandring västerut. Tamdjursnäringen i norra Tyskland och södra Danmark är dessutom bidragsberoende så det finns ingen anledning att bevara den. Dahl Annerus från Danska Rovdjursföreningen menar att danskarna nu måste lära sig att får och grisuppfödning inte är går att förena med EU:s krav på vargar i sitt naturliga utbredningsområde.  – Det är inte rimligt att grisuppfödningen skall få fortsätta att breda ut sig och förhindra vargetablering, avslutar Annerus.

95 Kommentarer
 1. Anders Åberg says:

  Tommy olsson
  Se där ja, nu är jag empatilös också.
  Varför tror du att jag är för vargjakt?
  Jag är själv inte drabbad av vargen, har aldrig ens sett en varg och vad har min reaktion på dina överdrifter för samband med empati med dom som drabbas av vargen?
  Du kanske skulle testa att vara lite konstruktiv och inte bara sprida skit och felaktigheter omkring dig.
  Låt kramarna stå för det och hjälp till att skapa tillräcklig opinion för en bättre rovdjurspolitik istället. Det behövs fler än jägare och djurhållare för att åstadkomma någon skillnad här.

 2. Tommy olsson says:

  Anders Åberg
  jag har absolut inte kallat dig vare sig det ena eller andra
  Jag har heller inte skrivit att jägare ,fäbobrukare eller djurhållare skall vara dom enda som har rätt att välja sitt sätt att leva
  Men det är dom som drabbas eller påverkas negativt av vargen
  tycker du inte att dom borde ha rätt att tycka om det som gäller deras liv o leverne
  Fördelen med din agresiva reaktion är att man tydligt ser att du inte känner någon som helst empati med dem som drabbas

 3. Mats S Johansson says:

  Jan Bratt och Gunnar.
  ”Survival of the fittest”
  Det är inte den starkaste som vinner, det är den som är bäst på att anpassa sig. Jag tror också det gäller strategin i ett krig. Givetvis måste det finnas ett realistiskt överordnat mål så att de egna styrkorna kan hållas samlade och en huvudidé hur man ska nå målet, men i ett utdraget krig förändras förutsättningar kontinuerligt.
  Så här skulle jag vilja beskriva situationen nu:
  – ”jaktåret” är nästa slut och vi har ett antal månader till dess att vi igen på allvar konfronteras direkt, speciekllt i samband med löshundsjakt, med de vargar som springer runt i skogen.
  – ett stort antal förvirrade och oskygga ungvargar kommer snart att spridas som löv för vinden över en mycket stor del av Sverige.
  – resultaten från ännu en inventering av vargstammen kommer snart att föreligga och den kommer helt säkert avslöja betraktarsidans kreativa användning av statistik byggd på en snöfatting vinter senast.
  – ett stort antal får, kor och hästar ska snart ut på fribete och kommer då att möta dessa förvirrade ungvargar med allt var det innebär.
  – betraktarsidan valde/tvingades/lurades(?) för någon vecka sedan spela ut ett av sina sista kort och inte nog med det, de var så ivriga att de glömde man i krig alltid sparar en styrka som reserv. I stället tävlar SNF/SRF/Nordulv/WAS om vem det var som minsann lyckades rädda 13 inavlade vargar genom att överklaga NVV´s beslut.
  – Mikael K, Roger O och Ann D har gått öppet ut i media och idiotförklarat både sina gamla bundsfövanter i NVV, hela regeringen och viltvårdsrepresentanter i S.
  – betraktarsidans FB-bombningstaktik håller på att slå tillbaka med full kraft med sidor som för länge sedan varit stängda om det inte varit för att det ”bara” är renägande samer, fårägare och jägare som misskrediteras.
  Jag hade faktisk varit mycket orolig om jag varit general på betraktarsidan. Nästan ett halvt år där huvudfienden jägarna kan ”slipa knivarna” samtidigt som +-500 vargar riskerar att avslöja sitt rätta jag och därmed alla de lögner jag hittills byggt min strategi. Gud förbjude, men en vild variant av Kålmårdenhändelsen kan ju t.o.m få den V och MP-dominerade ”tredja statsmakten” att byta sida.
  Jag menar fortfarande att vi borde presentera dagens regering och S en lösning som de ”inte kan tacka nej till”.(ref. mina 9,4 miljarder i en annan kommentar) Det är vi som sitter med resurserna och den kunskapen som behövs för att hjälpa politikerna komma ur den knipa som de har satt sig och hela Sverige i genom att gå på betraktarsidans ”steg för steg”-taktik.*) Att beskriva eventuella kostnader som kan uppstå om betraktarna vinner kan givetvis vara ett argument, men jag är inte så säker på att det är speciellt kraftfullt. De beräkningarna kan aldrig bli mer än antaganden och betraktarsidan kommer garanterat att säga att de aldrig menat att vi ska ha fritt växande rovdjursstammar. Bara se hur snabbt SRF ändrade uppfattning om inplantering av nya gener när de förstod att Laikre-bluffen riskerade att avslöjas. Motkravet ska vara at de eliminerar betraktarsidans juridikvapen genom att använda den makt de har som lagstiftande församling.

  Vad kan betraktarsidan erbjuda?

  Om det visar sig att politikerna, trots ett erbjudande om en vidareföring av en vilt- och naturvård som är:
  – byggd på långsiktighetoch etik.
  – styrd av den senaste tillgängliga kunskapen och givande ett positivt bidrag till statskassan.
  ja då är det bara att konstatera att de också har varit med i falskspelet från första början och då återstår väl i princip bara civil olydnad.

  Sänd offerten omgående till regering och riksdag och kräv ett svar innan det nya jaktåret startar. Det är mitt förslag.

  *) (EU, livskraftigt stam utan definition av vad det är, Århuskonventioner, Bernkonventiner, Art-habitatsdirektiv)

 4. Stockholmaren says:

  Anders och Gunnar, självklart ska man få tycka att vargen ska få finnas i Sverige utan att bli kallad för ekofascist. Men, då kan man inte samtidigt förespråka tvångsåtgärder och bestraffningar av andra människor om man vill undvika detta föga smickrande epitet.
  Förespråkar man att vargarna ska påtvingas andra människor mot deras vilja, att andra människor minsann ska bestraffas om de genom att döda vargen skyddar sig och sina djur, att de ska bestraffas med förstörd jakt, dödade tamdjur och förstörd livskvalitet, om en icke berörd majoritet som ”“gärna tittar på vargar eller bara vill att dom skall få finnas” vill påtvinga en berörd och drabbad minoritet detta skadedjur, ja då får man finna sig i att helt rättmätigt bli kallad för EKOFASCIST, för det är vad man är även om man inte förstår det själv.

 5. Stockholmaren says:

  Gunnar, jag är övertygad om att du har rätt i att man inte kan omvända ekofascister och en del andra till att gå med på nollvision, men det är ju inte det som är poängen! Poängen är att de som inte vill ha varg ska kunna argumentera / förhandla / motivera med kraft och trovärdighet. Det kan man inte om man samtidigt säger att det är OK med 150, 180 eller 210 vargar. Poängen är att man måste visa hur oerhört skadligt för Sverige det är att utvidga den Ryska stammens utbredningsområde till Sverige. Argumenten blir oerhört mycket svagare om man samtidigt säger att det är OK med massa vargar i Sverige från norr till söder. Poängen är att kunna få andra som inte förstår problematiken att förstå hur oerhört stor och förödande vargetableringen är för de allt fler drabbade människorna, det kan man inte om man samtidigt säger att det är OK med 150 vargar fördelade över hela Sverige.
  Jag tror inte heller att man kommer att få gehör för 0 vargar i första taget, men man får DEFINITIVT större genomslagskraft och trovärdighet i argumenten om man driver linjen att inte ha frilevande varg i Sverige, då blir det ekofascisterna som måste börja kompromissa på antalet NEDÅT och inte SJF som måste kompromissa uppåt från 150, 180, 210 eller vad det är nu som gäller. På det viset kommer man att kunna argumentera för och kompromissa om en betydligt lägre siffra! Börja fundera på strategin för att nå till så få vargar som möjligt istället för att leka Bror Duktig. Detta är ett smutsigt spel som helt tydligt inte kan vinnas med rationella och logiska argument och sunt förnuft, det har ju ekofascisterna visat gång efter annan.

 6. Gunnar Glöersen says:

  Anders Åberg, jag håller till fullo med dig i att vissa ägnar för mycket tid åt nedlåtande kommentarer om personer som i grunden har samma mål som vi båda. En liten men frisk vargstam! Till er övriga, det är faktiskt tillåtet att tycka att det skall finnas varg i Sverige. Vi jägare angrips inte sällan för att vi vill ha vildsvin. En del jordbrukare vill utrota dem. Är det enbart deras röst som skall gälla? Om ni tycker så, var går då gränsen för den grupp som skall få bestämma, en enskild, en mindre grupp, en större grupp eller 100 000 st?

  Självklart måste man få tycka att vargen som art skall få finnas i Sverige utan att bli kallad ekofascist. Däremot finns det grupper och personer som struntar i dem som drabbas och aldrig vill begränsa vargstammen och som ser djuren som bättre än människor.

 7. Anders Åberg says:

  Göteborgaren
  Menar du då med det att en som har jagat djur i 40 år automatiskt har mer rätt än en som har fotograferat djur i 40 år?
  Grunden till min kritik mot Tommy Olsson är att han faktiskt skriver att enbart dom som håller på med djurhållning, fäbodbruk och Jakt skall ha rätt till valfrihet och därmed hamnar i sällskap med alla dom enögda människor som sprider felaktiga, ologiska och oftast rent känslomässiga argument omkring sig i rovdjursdebatten.
  Båda sidor dras med dessa orealistiska och icke konstruktiva individer, dom verkar dessutom vara experter på att sprida olika pubertala invektiv om alla som inte tycker precis som dom.
  Jag är t.ex. både ekofascist och kalle anka läsare nu och sådant sandlådetrams jagar bort dom flesta seriösa människor och gör det svårare att bygga en verklig opinion för en rimligare rovdjurspolitik.
  Gunnar och SJF tvingas lägga massor av tid på att värja sig mot allsköns överdrifter från nollvisionärer och andra som bara ger luft åt sin frustration.
  Skall det någonsin gå att förändra rovdjurspolitiken i strid mot både EU, media och stora delar av miljörörelsen så måste det bli ett slut på allt det här skitsnackandet.
  Det handlar om att skapa opinion hos stora delar av svenska folket och inte om att måla in sig i hörn och bara ge utlopp för sina känslor.

 8. Gunnar Glöersen says:

  Stockholmaren, jag tror att vi hamnat i en rundgång i den här debatten. Det enda vi inte är överens om är vägen till att nå så få vargar som möjligt. Du tror att nollvision fungerar, jag är övertygad om motsatsen. Jag har aldrig förstått vilka beslutsfattare som plötsligt skulle bli mera intresserade av att tillmötesgå oss om vi sa noll vargar istället för 150! Kan du precisera vem eller vilka som ”byter sida” pga att vi byter ståndpunkt?
  Självklart skall vi också redovisa vilka skaor och förluster vargen orsakar. Det är ett arbete som pågår och som du snart kommer att få se. Gissa vilka som gör jobbet?

 9. Gunnar Glöersen says:

  Jan Bratt, du har rätt i att bevarandesidan inte vill ha en liten kontrollerad vargstam. De vill ha många. Just därför måste vi arbeta för att de inte skall få gehör för sin linje. Jag ser ingen annan väg än att slå dem med deras egna medel. Du har säkert rätt i att den process som nu pågår borde ha kommit tidigare, jag tror att vi hade vunnit på att frågan hade hamnat i Eu domstolen.

 10. Stockholmaren says:

  Gunnar, apropå strategier så är det verkligen dags att se över nuvarande strategi som ju förespråkar varg i Sverige, om än lite färre än ekofascisterna. Det är dags att förstå att en strategi som medger att man fullt ut och med kraft kan framföra vilken oerhörd skada en utvidgning av den ryska vargpopulationens utbredningsområde till Sverige innebär. Det ger en helt annan möjlighet att med trovärdighet vad man vill åstadkomma. Det ger en möjlighet att attackera de vansinniga och felaktiga lagarna och direktiven istället för att visa att man accepterar dem. Det är dags att nu gå över till nollvision. Sen kan man kompromissa därifrån genom att t.ex. gå med på att ha vargar i hägn.

 11. Jan Bratt says:

  Gunnar, du skriver: Det handlar om att komma med nya strategier i ett läge som få hade förutsett.
  Någon ny strategi vet jag tyvärr inte men detta läge påpekade jag 6 nov 11.31 i
  Varggenetik bluffen avslöjad då jag bl.a skrev: Genom alla turer om finskrysskan tenderar nu det hela att förutom rena skadorna på renarna att bli mycket av en symbolisk fråga då denna tik kommer att ses som en biljett för fortsatta etableringar inom renbetesområden. Nu börjar en evig rundgång med möten, skyddsjakt, överklaganden bl.a då till något FN-organ. Därför finns det inget bra slut på historien.
  Att samerna skulle acceptera ersättningar för att få revir i ett känsligt område tror jag inte på, allt för mycket står på spel i denna infekterade fråga, återstår då att helt köra över dessa människor vilket som sagt leder till utdragna processer.

  Gunnar, jag tror att det var många som i likhet med mig visste att det skulle ta denna väg då bevarandesidan aldrig någonsin haft för avsikt att gå med på en liten kontrollerad vargstam.
  Vad jägarna skulle gjort annorlunda vet jag heller inte, jag tror knappt något hade hjälpt då detta är en process som tyvärr måste genomgås, möjligen hade läget varit annorlunda om det som hänt sista tiden kommit några år tidigare.

 12. Tommy Olsson says:

  Gunnar kritiken ni får för att inte lyssna kommer nog stor del från Jägare och medlemar det är en viss skilnad att lyssna på Jägarna än på dom förtroende valda
  Och den här gången hoppas jag o hela jägarkåren att ni ställer direktiven att ni bestämt er strategi inga fler kompromisser.
  Som du vet har samtliga kompromisser lett till fler vargar
  Med andra ord , det finns bara en strategi stopp på allt samarbete om Inte osv,osv

 13. Gunnar Glöersen says:

  fdmedlem, ibland kritiseras vi för att vi inte lyssnar. När vi gör det är det också fel. Självklart måste nya strategier diskuteras med de förtroendevalda. Det handlar inte om att enbart lyssna, vi vet vad folk tycker. Det handlar om att komma med nya strategier i ett läge som få hade förusett.

 14. fdmedlem says:

  Hej,
  Ursäkta om jag tar i lite granna men jag tror att många känner lika dant som mig då jag läste detta…..

  ”Vi måste få en lösning på vargproblematiken. Redan i morgon (fredag red.anm) kommer jag ta upp frågan med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, säger Björn Sprängare”

  TA upp fråna med Eskil ”EU” Erlandsson hahaha ni behöver inte det han kommer att säga vi tillhör EU och enligt blablabla….

  ”På plats fanns länsordförande för alla rovdjurslän, några representanter för länsföreningar från södra Sverige, ordförande Björn Sprängare, rovdjursrådets ordförande Torbjörn Lövbom, generalsekreterare Bo Sköld och riksjaktvårdskonsulenten Daniel Ligné”.
  – Vi ville LYSSNA av läget som uppkommit av alla låsningar i rovdjursfrågan
  LYSSAN AV PRATA MED BERÖRDA – vilken gång i ordningen har ni inte gjort det – det är ju inte direkt en ny situation detta eller hur sitter även ni ”politiskt” lång bort från verkligheten?
  //fd

 15. Tommy Olsson says:

  Anders
  Jag är definitivt ingen Nollvisionär men på god väg att bli
  och jag är stolt över att vara jägare har varit så i 40 år
  jag gillar inte att några Kalle Anka läsare sätter sig till doms över mitt eller andras Liv och leverne
  och är man minsta rädd om sitt liv så kompromissar man inte med Djävulen

 16. Göteborgaren says:

  Anders, det är nog så att ni har var sin verklig värld. Den enda skillnaden tror jag är att Tommys verklighet innefattar både teoretisk och praktisk erfarenhet. Du däremot verkar endast leva i teorin.

 17. Anders Åberg says:

  Tommy Olsson
  Jag lever i de verkliga världen, men eftersom du ställer den frågan så finns verkligen anledning att undra vilken värld du lever i.
  Är det nollvisionärernas sagovärld där bara jägares åsikter betyder något, eller vad kan det vara?

 18. Tommy Olsson says:

  Anders Åberg
  I vilken värd lever du ?
  Jakten jägaren och Landsbygden håller på att avvecklas Av regering och riksdag
  Vi skall inportera vår mat från utlandet
  Anders Ingen vettig mäniska Kompromissar med någon som vill ens Död
  Receptet är att strida för sin rätt till ett eget valt liv med alla till buds stående medel

 19. Anders Åberg says:

  Sture Sjöstedt
  Nu har jag blivit kallad ekofascist två gånger i rad här på bloggen av två personer som med största sannolikhet inte har en aning om vad ordet betyder.
  Det är nog mest ett slagträ som en del fanatiska varghatare tar fram i desperation när argumenten tryter.
  Med begreppet menas dom som står för långtgående tvångsåtgärder och bestraffningar mot människor för att gynna naturen och sådana har vi säkert inte så många av i landet.
  En del extrema vargkramare verkar ha vissa problem med sin empatiska förmåga, men att kalla dom ekofascister är nog att gå för långt.

 20. Anders Åberg says:

  Björn Isaksson
  Jag tror inte riktigt man kan rangordna livsstilar efter ålder.
  Att alla riksdagspartier vill ha varg och att väldigt många människor också vill ha det, gör ju att man, precis som du gör själv, måste kompromissa.
  Extremisterna får ge sig helt enkelt, både dom som vill utrota vargen från landet och dom som vill deportera landsbygdsbefolkningen och förbjuda jakt. Det sistnämnda tror jag är den starkaste drivkraften hos extremisterna på kramarsidan, vargen är bara ett slagträ.

 21. Sture Sjöstedt says:

  Gunnar Glöersen.
  Vad betyder eko i ordet ekofacist? Är det återklang eller ekolog?
  Varifrån kommer den danska vargen ? Sverige, Tyskland eller Spanien.

 22. Björn Isaksson says:

  Nja Anders,
  Livsstil är väl något som vi har rätt att välja, det är ju så viktigt i alla andra avseende brukar ju politikerna framhålla. Då vet jag inte om det är OK ur min synvinkel att genom icke-beslut förhindra etablerade livsstilar till förmån för andra som är mer nytillkomna?

 23. Anders Åberg says:

  Per H
  Du måste ha missat sista meningen i mitt inlägg.
  Anledningen till att jag hamnar på ungefär samma ståndpunkt som SJF är att jag håller med dig, vi kan inte tvinga bort människor för vargens skull.
  Däremot skall vi inte sprida felaktigheter omkring oss i diskussionen, det är både dumt och det perfekta receptet på hur man misslyckas med att få fram sitt budskap.
  Kunskap och vetenskap är metoden för att nå framgång och nu börjar det så smått gå upp för många att bevararsidan har ont om den varan och jag tror att dom snart har sprattlat färdigt.

 24. Björn Isaksson says:

  Per H.
  Det är nog så att ingen jägare eller djurhållare vill ha varg på sin mark. Då blir ju den enkla slutsatsen att det inte får finnas varg över huvud taget. Problemet, som jag ser det, är att 100% av riksdagspartierna har sagt att vi ska ha en livskraftig vargstam, vilket också ingår i ett EU-direktiv. Därför känns nollvision i mina ögon helt orealistiskt att driva, vi kommer aldrig att få en demokratisk majoritet för detta om nu inte några vargar bestämmer sig för att knapra i sig ett helt dagis, vilket Gud förbjude.
  Däremot tror jag att 150 vargar är betydligt mer realistiskt att driva. Målet måste nu vara att fastställa GYBS med en socioekonomisk utredning och det vetenskapliga underlag som finns, skriva en förvaltningsplan som klarar en granskning i EU-domstolen. Planen är jag mest orolig för, jag litar inte på NVV.
  För att få en hanterbar vargstam tror jag att jägarna, jordbruket och skogsbruket måste gå ihop och hantera problemet tillsammans. Just nu är det ett jägarproblem och jakt är en hobby i allmänhetens ögon och därmed inget att ta på allvar.
  Nu begär NVV mer pengar för att kunna hantera vargen, det är bra, då börjar det kanske gå upp för politiker och skattebetalare att det här kommer kosta multum.
  Om vi dessutom ägnar oss åt adaptiv avskjutning med hänsyn till att nu ska även vargen dela viltet med oss kommer kostnaderna att stiga ytterligare. Men det är nödvändigt om maten ska räcka till de ökande rovdjursstammarna, ingen vill väl att dom ska svälta ihjäl? Det tror jag är enda sättet att få LRF och skogsnäringen att vakna, rennäringen har sent omsider vaknat, när man förutom kostnader för övriga rovdjur även ska bär kostnader för vargen.
  Det är just kostnaderna som kommer att resultera i en rimlig rovdjurspolitik, kostnader är något som politiker förstår, inte döda hundar och får.
  Sedan har ju NVV själva satt sig i den sits dom sitter genom ett sällsynt inkompetent agerande som bara resulterat i ännu mindre acceptans för vargen och än mer skärpta motsättningar mellan varglobby och naturbrukare. Personalen på NVV har i olika utspel tydligt markerat mot den politiska majoriteten och minoriteten att man avser ha betydligt fler vargar än vad politikerna vill ha.
  Det senaste fiaskot med skyddsjakten och urvalsjakten är defintivt arrangerade genom att man varit sena i beslut och angett korta tillståndstider. Det kan aldrig ha varit meningen att jakterna skulle genomföras över huvud taget. Har man den minsta lilla kunskap om hur det förvaltningsrättsliga systemet fungerar så är det lätt att genomskåda bluffen. Alternativet är att man inte förstår hur förvaltningsrätt fungerar. I vilket fall som helst är förtroendet för Maria Ågren och hennes medarbetare förbrukat.
  Det här är ett gyllene tillfälle att helt lyfta bort jaktfrågorna från NVV, dom har bevisat att dom inte har förmågan, alternativt saknar viljan att genomdriva beslutad politik. För mig är detta ett demokratiskt problem.

 25. Stockholmaren says:

  Åberg, eko-fascister tycker att deras tyckande ska påtvingas andra och att andra ska stå för de kostnader som deras tyckande skapar. Menar du på fullt allvar att en grupp människor som ”gärna tittar på vargar eller bara vill att dom skall få finnas” ska ha makt att åsamka andra människor och djur lidande, kostnader och död? Då kan jag tala om för dig att det går bra att titta på på vargar på djurparker eller i Ryssland eller i Kanada eller på TV. Det går också bra att veta att de finns i hundratusental i Ryssland, Kanada och en massa andra länder. Räcker inte det för dig? En sann eko-fascist är inte nöjd innan han skadat och dominerat andra människor för att få sin vilja fram, det räcker inte med att alla hans tyckanden och krav faktiskt redan är flerfalt uppfyllda, det är själva makten och dominansen över ”onda” oliktänkande som är det viktiga.
  Vi talar inte om utrotning av en art som inte ger ekonomisk vinning, vi talar om att inte acceptera att en invasiv art, den ryska gråvargen, som har statusen ”Least concern” i IUCN (samma status som människan). En art som dessutom skapar obalans i ekosystemen, utarmar den biologiska mångfalden och sprider lidande, död och kostnader varthelst den etablerar sig. Ett skadedjur helt enkelt.
  Den ironiska texten som Gunnar skrev om de danska vargarna är tyvärr inte alls så långt från sanningen ur en eko-fascists ögon, det är därför som många förnuftiga människor inte bara skrattar åt den utan faktiskt oroar sig för att de gröna näringarna även i Danmark ska drabbas och att landsbygdsbor och tamdjur ska behöva lida i onödan.

  Kanske SJF ska föreslå för sin danska motsvarighet att förespråka 150 vargar i Danmark istället för noll vargar? Det är nog en bra strategi, eftersom noll vargar i Danmark aldrig skulle accepteras av det politiska etablissemanget och EU.

 26. Per H. says:

  Anders Åberg.

  Jag blev mycket orolig när jag läste din senaste kommentar.

  Man kanske måste tänka i andra banor med tanke på att vargen skapar enorma problem, har nu förutsättningarna förändrats så mycket så kanske det inte fungerar!
  För meningen är väl inte att vi ska behöva backa utvecklingen bara för att vi ska ha varg i landet. Vem och vilka ska behöva ta den uppoffringen för att skapa utrymme för varg.

  Det tarvar litet mer förklarande text än bara ett kallt konstaterande att förutsättningarna har ändrats och att det inte går att skylla allt på vargen. Eller ska vi avveckla många av verksamheterna som du nämnde, jordbruk, skogsbruk och djurhållning? Vem ska avveckla sig och inte ha någon möjlighet till inkomst och arbete där de bor?

  Jag blir orolig när jag läser sådant eftersom det för tankarna till ett samhälle som flyttar på folk för att de just nu inte passar in i bilden!

  Jag tycker att vi ska ta fasta på det första du skriver, naturen är aldrig statisk, allting ändrar sig hela tiden! Vargen har idag spelat ut sin roll och passar inte längre in, varför då envisas med att återinföra den med påföljande stora kostnader och lidande för de som drabbas?

 27. Anders Åberg says:

  Tommy Olsson
  Det var ett märkligt inlägg.
  Någon ekonomisk vinning av vargen har jag svårt att se, ev. inkomster från vargsafaris och liknande tas säkert med råge ut av dom skador den åsamkar, men menar du på fullt allvar att det är ett användbart kriterium när vi bedömer naturen.
  Vill du utrota alla arter som inte ger någon ekonomisk vinning?
  Om det är någon annan vinning du menar, så kan man säkert finna sådan hos dom som gillar varg och tycker att den är en del av en levande natur, jag skulle gissa att det är en mycket stor del av svenska folket som tycker så.
  Ditt resonemang om rätten att välja livsstil är lika ologiskt.
  Dom som nu vill välja en livsstil där man gärna tittar på vargar eller bara vill att dom skall få finnas, hur är det med deras självklara rätt att välja?
  Dina argument håller inte för den enklaste granskning och du demonstrerar nästan övertydligt hur viktigt det är att det finns organisationer som t.ex. SJF, som förespråkar en realistisk hållning, som har förutsättningar att vinna stöd hos många människor och tillslut kanske kan resultera i en bättre rovdjurspolitik.

 28. Tommy Olsson says:

  Anders Åberg
  Av vilken anledning skall vi ha 150 vargar när GYBS är 38
  Ge mig en ärlig siffra på vad staten eller gemene man har för vinning i att vi har varg alls
  Tror du att våra förfäder utrotade skiten för sitt höga nöjes skull
  Det är år 2013 och ekonomiskt oförsvarbart att ha frilevande varg Det är våra barns rättigheter vi har att värna i första hand de barn som föds nu skall ha den själv klara rätten att välja den livsstil dom själv önskar, dom skall ha den självklara rätten att kunna bosätta sig på landet och bedriva tex djurhållning, fäbobruk, Jakt och annat som gör livet till en mening
  Med dagens Rovdjurspolitik Kan vi lägga ner landsbygden .
  Helt tydligt är att djuruppfödare mjölkbönder eller fäbobrukare inte är önskvärda
  Nej mjölk o fläsk kan vi köpa från Danmark Och Tyskland Nötkött från Irland England Och Brasilien Hästkött från Ungern och Jugoslavien

 29. Anders Åberg says:

  Anton
  Visst, naturen är aldrig statisk, allting ändrar sig hela tiden, men dom problem med rovdjur vi ser i Yellowstone och även här hemma, beror till mycket stor del på att vi människor har stuvat om i naturen.
  När vargen försvann, så försvann också en viktig del i det naturliga urvalet och här i Sverige ser vi nu t.ex. hur vargen har mycket större framgång i sin jakt på älg än där den aldrig varit borta.
  Älgen har sannolikt förlorat en del av sitt försvarsbeteende mot vargen när den var borta, rådjur och hjort har säkert också gjort det och då kan en snabb okontrollerad återetablering av varg antagligen skapa stor oreda.
  Under vargens frånvaro har människor tagit bort skog, etablerat storskaligt jordbruk och djurhållning mycket mer än tidigare, så även runt Yellowstone.
  Allt det tillsammans bidrar till åtskilliga problem när vargen återvänder.
  Slutsatsen blir att även om man lätt kan konstatera att vargen alltid har varit ett problematiskt djur, så är många av problemen idag skapade av oss människor.
  Att som en del synnerligen enögda individer här på bloggen skylla allt på vargen är direkt felaktigt och dessutom ett mycket otaktiskt sätt att föra diskussionen på om man vill bli tagen på allvar.
  Dock kan vi naturligtvis inte gå tillbaka till det som var, utan vargen måste hanteras utifrån dom förutsättningar som råder nu och då hamnar man i mina ögon ungefär där SJF står.

 30. Stockholmaren says:

  Gunnar, jag tycker det vore på sin plats att du hötter näven åt Åberg som anklagar flera av oss andra för att fara med osanningar, när vi i själva verket endast presenterar fakta. Han själv behöver tydligen inte presentera några som helst belägg för de fantasier om vargens oerhörda nytta som han hävdar finns. Om det är någons inlägg som ska ”redigeras” är det väl hans.
  Åberg: Upp till bevis! Berätta nu på vilket sätt vargen skapar balans i ekosystemen och på vilket sätt den berikar den biologiska mpngfalden i Sverige.

 31. Anton says:

  Anders: Det blir lite larvigt när du så där högtravande hävdar fundamenta kring utrotning skapad av naturen själv. Vi vet alla att närvaron av rovdjur lokalt helt kan utrota enskilda arter, varpå rovdjuret får söka sig vidare och den nämnda försvunna arten får en chans att återkomma. Vi ser det ju framför våra ögon med lo och rådjur. Det är dock ingen definitionsmässig utrotning eftersom att rådjuret finns i mängder i andra delar av landet. För den enskilda platsen är det dock en art som försvinner. Därför är det inte konstigt att t.ex. Yellowstone som begränsat område kan få kollapsande klövdjursstammar och som konsekvens igenväxande marker. Men så länge det finns hjortar i andra delstater är inte det heller en utrotning per definition. För det lokala ekosystemet är det däremot allvarligt. Med tankesättet att arterna finns på andra ställen kan vi tillåta skogsbruket att avverka de allra flesta nyckelbiotoperna. OK på det?

  Är det inte dags att sluta bråka om sådana självklarheter pojkar?

 32. Calle Seleborg says:

  Vilket ben ska du stå på Anders? Vitsen med vargen säger du vara dels att den lämnar kadaver efter sig åt andra djur. Räven är ett sådant djur som drar nytta av eventuella kadaver. Men samtidigt säger du att vargen håller efter rävar. Jag förstår inte. Enligt dig så gynnar vargen räven ena ögonblicket och decimerar den det andra. David Mech påpekar för övrigt att vargen är ett dåligt exempel. Den äter oftast rent och lämnar mycket lite åt andra.
  Jag håller helt med om att vi skall inte syssla med pajkastning. Därför reagerar jag surt när jag felaktigt blir beskylld för att vara varghatare. Så låt oss gemensamt kliva ur sandlådan och hålla oss till fakta. Observera att önsketänkanden enligt David Mech uppräkning räknas INTE till fakta.

 33. Tommy Olsson says:

  Varför hörs och syns vi inte utåt
  visst är det värdefult att vädra sina åsikter här
  att försöka få in Sjf på rätt spår efter vad man tycker själv
  Utsikterna att lyckas är små ,men kanske man sår ett eller annat frö
  som på sikt kan bli till nytta

 34. Gunnar Glöersen says:

  Anders Åberg, sorry att jag inte hinner läas allt som skrivs. Hade jag gjort det hade jag redigerat deras kommentarer.

 35. Björn Isaksson says:

  Lugn och besinning.
  Hacka inte på Anders Åberg, han förspråkar samma storlek på varstammen som SJF gör, han förepråkar licensjakt och så gillar han stora älgtjurar. Och vem gör inte det?
  Anders Åbers uppfattningar uppfattar jag inte som ekofacism, jag tycker bara att han belyser det som vi ibland tänker lite till mans, har inte urbaniseringen gått för långt, vore det inte bättre med en rikare natur med lite vildren och visenter och en och annan varg?
  Att vi kan ha olika åsikter om vargens numerär är väl självklart, en del vill ha noll andra vill ha tusentals, för att citera den apolleterade miljöministern: ”Ingen av extremerna kommer att kunna få sin vilja igenom”. Så kommer det naturligtvis att bli.
  Anders Åbers åsikter anser inte jag vara ett problem, det finns debattörer på detta forum och på grannforumet som är mycket lämpligare att tvåla till.
  Vi jägare ska inte använda samma debatteknik som Mikael Karlsson, den är i långa loppet inte framgångsrik.

 36. Anders Åberg says:

  Såg just att jag av Herr Seleborg utnämnts till rabiat hatare av hela landsbygdsbefolkningen och religiös extremist och att Herr Stockholmaren förärar mig tillmälet ekofascist.
  Pinsamt, men om ni nu absolut vill sitta sandlådan och kasta skit på folk, så kanske ni kunde göra det någon annanstans, så slipper debattnivån sjunka så dramatiskt på den här annars ganska seriösa bloggsidan.

 37. Anders Åberg says:

  Ove Bergqvist
  Visenten tror man fanns upp till Kolmården enl. Wikipedia och uroxen längre söderut, vildrenen verkar ha funnits i stora delar av Europa och successivt dragit sig norrut i takt med klimatet, men antagligen har den funnits även i mellansveriges skogsland.
  Mer detaljer kan du väl googla på lika bra som jag om du vill.
  Naturligtvis bidrog dom till att hålla landskapet öppet och alla är överens om att människans jakt är den största orsaken till deras försvinnande.
  Sedan har jag aldrig påstått att hela Sverige såg ut som Skåneslätten och jag har heller inte påstått att fördelarna med varg överväger allt lidande för dom som drabbas av den.
  Du är en slarvig läsare min vän, större delen av mitt resonemang går ut på att nackdelarna med varg i vårt nuvarande kulturlandskap är så stora så vi bara kan ha ett begränsat antal, det trodde jag hade framgått.
  Däremot behöver jag inte hitta på saker om vargen för att komma fram till det och i mer opåverkad natur har är vargen, precis som alla stora rovdjur viktiga funktioner.
  Jag har tjatat om det där många gånger nu, men vargen stärker sina bytesdjur genetiskt genom sitt urval, håller efter mellanstora rovdjur som räv och grävling och tillhandahåller dött kött hela året för massor av andra arter.
  Allt det där har stor påverkan på ekosystemet och vi människor måste i vargens frånvaro kompensera på olika sätt, b.la. genom bättre urval i vår egen jakt och genom jakt på just dom mellanstora rovdjuren.

 38. Mats S Johansson says:

  Försiktig nu Calle Seleborg,
  annars har vi snart en debatt om troféjakt igen…. :-) :-)

 39. Calle Seleborg says:

  Gunnar.
  Jag glömde att ge dig beröm för en mycket bra drapa. Där sunt förnuft och fakta inte biter är ironi ett mycket bra vapen.

 40. Calle Seleborg says:

  Min bäste Anders.
  Läs referenserna jag gav. För inte vill du väl inordna David Mech bland varghatarnas skara. David Mech ger följande lista.
  ”Claims made by popular media and websites about ecological effects of wolves.
  The basis for these claims in the scientific literature are discussed in the text.
  1. Reducing prey numbers and changing their movements
  2. Regenerating aspen, willows
  3. Improving habitat for beavers, songbirds, fish, small mammals, moose, amphibians, insects and waterfowl
  4. Promoting streambank recovery
  5. Reducing coyote density
  6. Providing food for scavengers
  7. Selecting old, weak, sick prey and maintaining healthy herd
  8. Reducing disease transmission
  9. Increasing bison
  10. Increasing raptors
  11. Improving water quality
  12. Replenishing ground water
  13. Cooling water
  14. Increasing pronghorns (gaffelantilop)”
  Känner du igen dig Anders?
  David Mech visar ur urbota dumt allt detta är.
  En art som varit borta i över 100 år är jämställd med en invasiv art. Och invasiva arter har en stor inverkan på ekosystemen. Och vi och främst vår djurhållning är den viktigaste komponenten i dessa system.
  Du pratar om vildren, visent och uroxe. Menar du därmed att vi skall riva våra städer och gå tillbaka till jakt och samlarstadiet. Hur många kan då leva i Sverige? Knappast 9 millioner. Det är inte landsbygdsbefolkningen som är ett hot mot våra landskap. Det är de urbana besserwissers som lär sig ”natur” via National Geographic och ger namn åt medlemmarna i gulliga rovdjursfamiljer.
  Om du kallar mig för varghatare då är du en rabiat hatare av hela landsbygdsbefolknngen. Och en religiös exremist.
  Vi utvecklades från jakt- och samlarstadiet till ett agrarsamhälle för att kunna föda en växande befolkning. Var det fel?

 41. Mats S Johansson says:

  Gunnar.
  Du ska nog inte skämta om varg i Danmark. Det håller på att utveckla sig till blodigt allvar och de har redan ett antal sk. experter. http://jyllands-posten.dk/arkiv/?q=ulv
  Jag undrar hur stängslingsgruppen inom SRF ställer sig till följande uttalande:
  ” – En af udfordringerne er netop at forhindre, at ulvene forgriber sig på fåreflokke. Men det kan man relativt enkelt forhindre ved at hænge nogle blafrende bånd op på indhegningerne om fårene, som vil skræmme ulvene væk, siger han.”
  Allt onödigt hamrande på höga stolpar för att inte tala om den helt onödiga hanteringen av farlig elektricitet som dessutom antagligen kommer från ikke förnybara energikällor…
  (från: http://jyllands-posten.dk/indland/article5221532.ece )
  Lova att SJF tar hänsyn till potentiell invandring av helt obesläktade vargar från Danmark när ni beräknar GYBS, eller vad det nu heter….
  (Lite men bara lite ironi)

 42. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  Jag skulle så gärna vilja veta varför ni inte tar till alla till buds stående medel
  Jag kan inte för mitt liv förstå varför och vill gärna ha ett ärligt svar
  MVH Tommy

 43. Stockholmaren says:

  Åberg, det finns människor som skadar ekosystemen också, se bara på alla oss som bor i staden, men i skogen är det vargen som gör skada, och det är ju vargen vi debatterar, inte människan. Jag har förstått att du vill att det ska vara som på Hedenhösarnas tid och precis som andra ekofascister tycker du att människan är roten till allt ont. Försök att förstå att vargen nu är att betrakta som en invasiv art i Sverige. Den uppfyller alla kriterier för invasiv art.
  Men lev du i din tro att vargen på något sätt skulle göra nytta. Återigen, du kanske kan berätta vilken nytta vargen gör för sin omgivning (ekosystemen). Jag och många andra har givit dig information om på vilket sätt vargen skadar ekosystemen och den biologiska mångfalden, detta bara förkastar du som om det vore fantasier och hävdar att du minsann vet bäst -utan att kunna frambringa ett enda exempel på vilken nytta du tycker vargen gör.
  Det går nog att skriva en lika humoristisk artikel om hur vi vargmotståndare ”gömmer oss bakom en massa argument” medan ni vargdyrkare hänvisar till Hedenhös och någon slags tro att vargen gör nytta för sin omgivning.

 44. Björn Isaksson says:

  Mats S Johansson.
  Det där är Mikael Karlssons härskarteknik, han har använt den mot Lena Ek också.
  Den kommer slå tillbaka eftersom han uppfattas som osympatisk.
  Beträffande Maria Ågren kan du ha rätt, men då är hon inte lämplig att leda ett verk.
  Om hon inte är medveten om riskerna för överprövning och hur det går till så är hon inte tillräckligt kunnig. NVV är inte lämpade att ha hand om jakt och viltfrågor över huvud taget.
  Anders Åberg, ja visst är agerandet fullständigt ologiskt om man har en ambition att skapa acceptans för vargen?

 45. Ove Bergqvist says:

  Anders Å!
  När och var höll uroxen landskapen öppna, Den sista dog i Polen 1627 så lite fakta och källa på när och var uroxen höll landskapen i Sverige öppna.
  Visenten levde i södra Sverige Vildrenen lever i norra Sverige.
  Vem höll och håller öppna landskap i mellersta Sverige nu när vi har den största mängden varg där och vi inte kan ha kreatur där som håller landskapen öppna?
  Vilka är fördelarna med vargen som överväger allt lidande för djur och människor som drabbas av den? Väntar på ditt svar Anders Å

 46. Per H. says:

  Anders Åberg.

  Definiera en inhemsk art!
  Jag har mycket svårt att tolka vad det är!

  Är mårdhunden en inhemsk art och om inte varför är den inte det?
  Är vargen en inhemsk art och om ja varför är den det?

  Varför ska den ena få finnas i landet men inte den andra?

 47. Anders Åberg says:

  Stockholmaren och Calle Seleborg.
  Det finns inga exempel i hela djurriket på att en inhemsk art skadar ekosystemet, den enda som kan göra det är människan och det är också människan som bär ansvaret för att dom vilda djur som tidigare höll landskapet öppet, som vildren, uroxe och visent, inte längre finns.
  Att skylla det på vargen är rena dumheter som bara ger bevarandesidan gratisargument.
  Jag förstår att ni hatar vargen, men det ursäktar inte sådant trams och det behövs heller inga sådana påhitt för att försvara en rimligare rovdjurspolitik, verkligheten räcker alldeles utmärkt.
  Skall man hitta något religiöst i det här Stockholmaren, så är det väl hur du själv likt en fanatiskt religiös människa försöker anpassa verkligheten till din egen karta istället för att låta kunskap styra dina tyckanden.

 48. Anders Åberg says:

  Björn Isaksson
  Din fundering om NVV har också slagit mig, det verkar osannolikt att ett statligt verk två gånger i rad på kort tid, agerat som om dom inte hade en aning om sina egna befogenheter.
  Här finns synnerligen goda skäl till en ordentlig kontroll av hur dessa beslut fattats.
  Den spontana misstanken är att beslutsfattarna på NVV känt sig tvungna att utlysa skyddsjakten för att inte stöta sig med regeringen, men sedan utformat den så att förvaltningsrätten skulle kunna stoppa den, men som sagt det är bara en misstanke och kanske är jag lite för konspiratorisk nu, jag vet inte.

 49. Calle Seleborg says:

  Anders Åberg.
  Andra har påtalat dina villfarelser om varg och biologisk mångfald. Låt oss ta en titt på huvuddelen av vargforskningen genom Dr David Mech penna.
  http://www.floridalupine.org/publications/PDF/Mech-2012-Is-Science-in-Danger-of-Sanctifying-the-Wolf.pdf.
  Se också en kommentar till artikeln
  http://m.dailykos.com/story/2013/02/16/1168581/–Science-is-self-correcting-on-Wolves
  Yellowstone hade en mångtusenårig historia av människor som levde på ett långsiktigt uthålligt nyttjande av parkens rikedomar. Ekosystemen kollapsade efter att den vita överhögheten tog vid. Den är ett strålande exempel på vad som händer när de boende sparkas ut av besserwissers från städerna.

 50. Mats S Johansson says:

  Björn Isaksson.
  Att NVV är en oerhört viktig faktor i det oerhört smutsiga spel som pågår råder det absolut inte minsta tvekan om, men hur tolkar du det här:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/naturvardsverket-bidrar-till-kaos-i-vargpolitiken_7950194.svd

  En Mikael Karlsson som i SNF namn tar sig friheten att mästra GD på NVV som om hon vore en unge!! Bjuda in för samtal, jo jag tackar jag. Han lät henne inte ens tala till punkt i Gomorron Sverige i morse!

  Min egna tokning är denna:
  Maria Ågren tillhör inte ”kärngänget” inom NVV Hon tillhör INTE de frälsta. ”Kärngänget” är givetvis de lärljungar som fortfarade finns kvar på NVV efter att de som har gått på en tidig och mycket väl betald pension bildat SRF med ett (!) enda överordnat syfte: Att med hjälp av ”kärngänget/insiders” kvar på NVV, ”frälsta/köpta” forskare, sociala medel, div extremistorganisationer (givetvis på lagom armländs avstånd), ett utdaterat Art- och habbitatsdirektibv i EU och inte minst medelsvenssons grava okunskap om natur och naturvård (läs lögner), ta den kontrollen på svensk vilt- och naturförvaltning som de aldrig klarade medan de själva satt på NVV.
  Har jag rätt borde vi stötta Maria Ågren och politikerna på alla sätt vi kan. Det finns mycket starka krafter, eller ska man kanske säga sponsorer bakom MK och RO/AD, det kan jag lova. De största kommer från det land i EU som har den absolut minsta biologiska mångfalden av alla….
  Har jag fel, d.v.s Maria Ågren är en så bra skådespelare att hennes reträtt också är säkrad (Holywood), jag då vet jag inte ….

  Noterade du förresten hur lätt Mikael Karlsson glider in på antydningar om ministerstyre både i linken och i Gomorron Sverige. Annat var det när Lena Ek gav Maria en på örat angående blyfrågan på bästa sändningstid i TV.

 51. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  Jag vet inte om jag har rätt ,men får tjänstemännen i Nvv ta beslut utifrån egna värderingar
  och över huvudet på regeringen
  Det är ju så att dom tar beslut som inte kan genomföras som tex skydsjakten
  dessutom såg dom genom Bulvaners hjälp till att det bara blev 3 vargar fällda istället för 16
  i och för sig har det ingen som helst betydelse.
  Har Sjf lämnat in någon form av anmälan mot Sjf tex Överförmynderi
  jag har inte sett eller hört om någon sådan Kan kanske missat men det skulle förvåna mig
  Har tjänstemännen på Sjf fått order från Unionen om att inte ta någon strid mot Nvv

 52. Anton says:

  Vad gäller Junseletiken finns det ingenting som talar för att hon ska kunna tillföra vargstammen något vettigt utan att ställa till med fruktansvärda förluster för renskötseln. Det är ju nämligen först när hon går i avel som hon kan bidra till något i vargstammen. Hon är idag ensam och utan chans att gå i avel denna säsong (såvida hon inte gör en ”Ylva” och parar sig med en Jämthund, vilket omedelbart blir hennes dödsdom). Det betyder att hon måste hörja med denna renhjord i drygt ett års tid innan hon möjligen träffar en hane att para sig med. För vem tror på fullaste allvar att hon ska lämna sitt skafferi?

  Allt annat än en avlivning är ett hån mot berörda och deras djur. Samma individer som idag ondgör sig över Astra Zenecas djurförsök ondgör sig över de som vill avbryta detta kvalificerade djurplågeri. Inkonsekvensen är total!

 53. Jan Bratt says:

  Anders Å. Du pratar om fel tid, när du skriver att vargen inte utarmar den biologiska mångfalden. De tider du pratar om finns inte, det finns knappast någon större plats här i Sverige som inte är påverkade av oss människor. Det gäller såväl skogar som vatten.
  Vi 0-visionärer nöjer oss med de förhållanden som rådde före vargens etablering, med
  betande djur på fäbodar och i lösdrift i skogar. Den typ av artrikedom kan vara på väg att försvinna då landskapen förbuskas. Jag tycker inte att vi skall sträva efter något som fanns i förhistorisk tid eftersom det krävs att människorna får flytta på sig och helt sluta med att bruka och bygga ut, vilket ju stämmer också dåligt med bl.a C och MP,s utspel om i princip obegränsat med människor i detta land.

 54. Stockholmaren says:

  Åberg, det är ett faktum att vargen skapar obalans i ekosystemen. De kan inte, på samma sätt som människan, anpassa sitt beteende i syfte att kompensera för t.ex. en hård vinter. Det är också ett faktum att vargen utarmar den biologiska mångfalden genom att dels urskillningslöst döda klövdjur, dels genom att omöjliggöra eller försvåra mulbete som i sin tur skapar öppna landskap med. stor artrikedom. Det är sådana som Du, Anders, som likt andra religiösa undersåtar tror på vad översteprästerna mässar istället för att se verkligheten. Berätta gärna för oss mindre vetande vilka positiva konsekvenser frilevande varg har. Jag har nämligen aldrig hört någon.

 55. Björn Isaksson says:

  En fundering till om NVV.
  Jag tror ta mig f-n att dom vill att skyddsjakten inte ska kunna genomföras!
  Varför tror jag det?
  Jo, om man fattar ett beslut om skyddsjakt den 25/2, som man VET kommer att begäras överprövat, varför gäller då beslutet bara till 5/3?
  Det här innebär att beslutet, med automatik, inte kommer att kunna genomföras!
  Oavsett om man får ett positivt beslut under denna vecka, vilket verkar osannolikt, så är chansen att hinna skjuta vargen liten innan nästa överklagan till Kammarrätten kommer. Beslutet upphör 5/3…
  Sedan måste man invänta en ny skyddsjaktsansökan och fatta nytt beslut som kan överprövas… osv.
  Varför inte fatta ett beslut som gäller i tre månader, så att kvarnarna hinner mala?

  Min slutsats är följande: Antingen saknar man kompetens på hur det förvaltningsrättsliga systemet fungerar eller så vill man i praktiken att skyddsjakten inte ska kunna genomföras, ett tredje alternativ är att man är lite korkad, men det har jag svårt att tro.

  Agerandet från NVV är så oproffsig att det saknar motstycke! Motivet till agerandet hoppas jag att Lena Ek snabbt klämmer ur Maria Ågren!

  Agerandet är oproffessionellt, och under tiden åderlåts samerna, skulden faller tungt på ansvariga på NVV.

 56. Anders Åberg says:

  Stockholmaren
  Fast nu gick du också för långt, vargen utarmar inte den biologiska mångfalden eller skapar obalans i ekosystemen, tvärtom och sett enbart ur naturens synpunkt så skulle vi sannolikt behövt tusentals vargar i naturen.
  Möjligtvis kan det kortsiktigt bli konstigheter när den återvänder efter så lång tid, men inte på lång sikt och att hävda att ett vilt djur skulle skada naturen är trams.
  Att på det här sättet hitta på rena felaktigheter för att hävda sin ståndpunkt är det som har förgiftat vargdebatten från första stund.
  Däremot kan vi ju inte som bevararsidan bara se till naturens bästa.
  Under den tid vargen varit borta har människor etablerat sig och skaffat sig sin försörjning under förutsättningen att varg inte finns och skall vi nu ha den tillbaka så kan det inte ske genom att tvinga bort människorna.
  Den befängda tanken är ju underlaget till Gunnars mycket roliga artikel.
  Även om man väger in dom antagligen väldigt många positiva sidor som förekomst av varg i naturen har, så kommer man ändå fram till ungefär den ståndpunkt som SJF har, dvs. vi kan bara ha ett begränsat antal och dom måste ovillkorligen jagas för att bli hanterbara.

 57. Fjollträsk says:

  SJF har en minst lika skicklig jurist som extremistorganisationerna, sannolikt betydligt mer erfaren och meriterad i vart fall, jag skulle säga betydligt mer skicklig

  Det som gör att de får stop på det här nu är enbart kopplingen till EU, och direktiven. Ingen, inte ens Förvaltningsrätten, har missat att Sverige har ett ärende där, så det räcker med att hänvisa till det förhållandet, så blir domstolen osäker och inhiberar. Och författar en såpass märklig dom som den förra ang Junseletiken.

  Men talerätten är såvitt jag förstår inte slutligt avgjord ännu, det är väl HFD som skall ta ställning om Århuskonventionen gäller varg och i så fall vilka frågor (skyddsjakt, licensjakt etc).

  Och så länge man inte är i en nationalpark, så gäller § 28 för ren, efetrsom den lagligt sett är ett tamdjur. Hade jag varit same hade jag återgått till gamla tiders vakande vid renarna, för att få slut på parodin av rättvisa.

 58. Pighuntern says:

  Tänk att få se varg på väg ner till Boardershop för att fylla på ölförrådet! Bättre än Ullared! not!

 59. Dag Lindgren says:

  Mycket kul :-) , men artikeln skjuter under målet.
  En mer seriös svensk i forskargruppen borde varit bättre medveten om forskningens senaste framsteg
  DOI: 10.1111/j.1523-1739.2012.01965.x
  Det räcker inte med 500 utan behövs >1000 mogna (minst två-åriga) vargar.
  Nämner andra alternativ i senaste artikeln på min web.

 60. Björn Isaksson says:

  Hur vi än vrider och vänder på detta så faller ansvaret tungt på NVV, oavsett om varglobbyn inte tar ansvar och utnyttjar alla spetsfundigheter man kan hitta.
  Jag är förvånad över att verket kommer undan med att inte presentera en förvaltningsplan som omfattar 180 vargar. I stället skriver verkets medarbetare debattartiklar som pläderar för 380 vargar.
  Nu röt ju Lena Ek till mot verket när det gäller blyet, det tolkade jag som ett försök att byta fokus från vargfiaskot till något som är mer PK. Det kanske inte var så, utan det kanske bara var en allmän markering mot verket som rimligen inte kan uppröra miljörörelsen?
  Det påpekade en Mats S Johansson i en annan tråd, när jag kände mig som mest nere, jag blev lite gladare då.
  Men faktum kvarstår: NVV har en annan agenda än regeringen och riksdagens majoritet. Det är ju orimligt att ett verk går emot regeringen och riksdag, det kan bara inte få förekomma i en demokrati. Att låta verket hållas är ett högt spel av regeringen, särskilt centern tar stryk av detta, frågan är hur länge det kan fortgå. I nästa val kan den här frågan vara den som stjälper Alliansen, större är inte marginalen för centern.

 61. Skade says:

  Gunnar!
  Kanonbra, så illa som den här historien är rolig upplever vi på landsbygden denna cirkus.
  En cirkus som drivs av osynliga pengar. Jobb, bidrag och falska påståenden. Allt sprunget ur ett brott, illegal inplantering och nu för öppen ridå( idag handlar det om jobb, både på myndighet och aktivistförening).
  Ännu värre när man läser kommentarer ifrån Bengtsson och Stridsberg( vilka samhällsmedborgare, låter snarare som medlemmar ur ej demokratiska organisationer ifrån en svunnen tid), dom gillar inte att bli trampad på tårna. Skämten får inte vara för nära sanningen.
  Frågor: 1. Enligt vargkommitten tar man gemensamt avstånd ifrån illegal jakt. Jag kan inte se ämnet illegal inplantering nämnas. Varför har det ämnet inte dryftats? Då det är väl känt att det var så det började, SNF.
  2. Finns det inga möjligheter med ett utökat samarbete mellan SJF och JRF? Båda vill ju ha betydligt mindre vargar än dagens situation även om slutmålet kan vara olika. Tillsammans måste ju vi ses som starkare.
  3. Änmäler ni myndighet på samma sätt som aktivisterna? Utfall nej. Varför inte?

 62. Tommy Olsson says:

  En del som skriver här tror att Regeringen me Lena Ek kommer att vakna ur sin dvala
  men den chansen är väldigt liten.Centern har övergett sina väljare på landsbygden
  och söker nu efter andra grupper som miljönissar och ekosofer
  Dom söker likt spindelapor klamra sig fast i riksdagen men förhoppnings vis går lianen av
  Som Hedlund en gång sa Vi i Centerpartiet har alltid velat och kommer alltid att vela

 63. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  Jag tycker att illegal jakt är fel uttryck. För illegal jakt krävs en Registrerad jägare
  Illegalt dödade vargar kan vara vilken Svensson som helst
  Jag tror att dom aldra flesta jägare tänker som du och jag ,måste vi bli kriminella för att kunna fortsätta jaga med hundar så får det hellre vara med jakten
  Så fort någon ser en död varg eller misstänker att varg dödats , eller när vargar saknas
  så inleds en förundersökning med rubriseringen Misstanke om jakt brott alternativt Grovt jaktbrott. Vad skall gemene man ute i landet då tro jo nu har jägarna varit framme igen.
  Det står ju svart på vitt Jaktbrott . Jakt ? JÄGARE lika med KRIMMINELL

 64. Jörgen bergmark says:

  Lustigt att Per B i fallet Danmark plötsligt anser att vargen är en politisk fråga och inte en biologisk fråga, annars brukar ju han och hans gelikar hävda att vargfrågan är en rent biologisk fråga, men det är klart, det är ju i Sverige det!! Det är väl lättare att identifiera sig och känna med landsbygdsbefolkningen i andra länder än med dom Svenska lantisarna!
  Mindre lustigt är att han till och med missunnar dom som är drabbade av den fullständigt havererade vargfrågan att åtminstone få skämta om eländet!

  Sen Gunnar såg jag att SJF vill rådslå med medlemmarna om framtiden, mitt råd är att kräva av politikerna att dom tar tillbaks rovdjurspolitiken från extremisterna och domstolarna. Tills detta har skett så måste förbundet anställa lika bra jurister som extremistorganisationerna har, kosta vad det kosta vill!

 65. Ove Bergqvist says:

  Klart vargen i Danmark skall skyddas då det funnits varg.
  Varg i Skandinavien har funnits i betydande utsträckning alltsedan istidens slut. I Skandinavien finns det för närvarande vargbestånd i Sverige och Norge. I Danmark är vargen utrotad, då den sista sköts 1813. Enda förekomsten av vilda vargar i Danmark sedan dess har varit någon enstaka varg som vandrat in från Tyskland.

 66. Stövanisse says:

  Gäller inte §28 samerna? Om den gäller löses väl problemet med Junselevargen snabbare än kvickt oavsett förvaltningsdomstolar och annat. Jag uppfattar samerna som kreativa problemlösare så jag är uppriktigt förvånad att vargen i fråga är på benen ännu.

 67. Stockholmaren says:

  Om det inte vore för allvaret i saken så skulle jag skratta. De misantroper som likt Per Bengtsson vill låta ett skadedjur få härja fritt bland människor och djur kommer snart sätta hurraropen i halsen. Vad inte den så kallade miljörörelsen förstått är att de har gått för långt, väldigt mycket för långt i sin iver att skada människorna den här gången. Vargen tillför ju inte naturen eller miljön något som helst positivt, den skapar endast obalans i ekosystemen och utarmar den biologiska mångfalden. Däremot är den, genom sitt vackra yttre, en tacksam symbol för de ekofascistiska organisationerna att använda för att lura okunniga och lättlurade människor att betala. Till och med Postkodlotteriet har ju lurats av SNF. Sanningen om vargen exponeras allt mer och sanningen är det som är vargens största fiende (förutom då den frustration och ilska som skapas av de fanatiska religiösa vargorganisationernas vansinniga handlingar).
  Bananrepubliken Sverige, där religiösa fanatiker ostraffat får härja i rättsväsende och myndigheter och där Regeringen står och tittar på utan att våga göra något. Sorgligt är vad det är, inte roligt.

 68. Gunnar Glöersen says:

  Anders Runnerus, du har helt rätt. Det är exakt vad jag säger hela tiden till våra politiker och myndighter. Men tyvärr fortsätter man att göra detta till en lekstuga för vargsugna bevarande biologer.

 69. Gunnar Glöersen says:

  Per Bengtson, alla arter måste skyddas som finns uppräknade i direktivets olika bilagor. Jag tror inte att vildsvinet finns med där, däremot alla arter som ansågs skyddsvärda 1992.
  •Annex IV: Animal and plant species of Community interest in need of strict protection
  •Annex V: Animal and plant species of Community interest whose taking in the wild and exploitation may be the subject of management measures

 70. Anders Runnerus says:

  Bra Gunnar. Tyvärr finns det utrymme för överklagande då NVV inte lyckats prestera en vettig förvaltningsplan. I en realistisk sådan skulle Sverige utan vidare kunna hävda att vi har gynnsam referenspopulation och att den passerats redan vid 100 – 200 vargar. Allt prat om genetik kan då bli förvaltnings mål och inte som nu trixats till en förutsättning. Vi skulle då kunna avliva selektivt och skydda tam djur enligt plan. Allt i enlighet med regelverk och EU lagstiftning.
  Men vill man ha många vargar är utebliven förvaltningsplan ett av de bästa instrumenten.

 71. Per Bengtson says:

  Nej Gunnar, jag skrev inte om den internationella expertgruppens ställningstaganden, jag skrev att det var anmärkningsvärt att du förlöjligade dem. Men strunt i det, för i ditt senaste svar tror jag att jag lärde mig något nytt. Är det verkligen så att ett EU-land kan tvingas husera en art som varit borta ur deras fauna under lång tid om det inte finns ett nationellt politiskt beslut om att arten i fråga är en naturlig del av faunan i det aktuella landet, och arten inte fanns i landet vid EU-inträdet (som i fallet varg i Danmark)? Är inte ”Favorable reference range” något som är tillämpbart på nationell nivå snarare än internationell? Med vildsvinen i Sverige skulle det ju till ett politiskt beslut, och hade inte det beslutet tagits hade det varit fritt fram att utrota dem (om man nu skulle vilja det). Men det är klart, det skedde ju på 80-talet och saker kan ha ändrats sen dess. Hoppas på ett ärligt svar på detta så jag slipper sätta mig in detta också.

 72. Anton says:

  Det finns ca 25 miljoner grisar i Danmark. Jag tycker att det är rimligt att de danska grisbönderna genast öppnar sina stallar på glänt så att vargen kan få förse sig fritt. Den kommer ändå bara att orka äta en bråkdel. Och glöm inte att den bara tar de sjuka och svagaste individerna (så bonden ska bara vara tacksam)!

  Grattis Danmark! Det finns vargar i flera andra länder och ingenstans har den orsakat några problem. Äntligen har turen kommit till er. Jag är så glada för er skull!

 73. Gunnar Glöersen says:

  Tommy Olsson, du ha rätt. Om det blir som du skriver att vargstammen begränsas via illegal jakt är det inte SJF eller JRF förtjänst!

 74. Gunnar Glöersen says:

  Per Bengtson, du skrev om den internationella expertgruppens ställningstaganden. Om de inte skrev om GYBS, vad skrev de om då? Jag glömde en kommentar senast. EU direktivet kräver att vargar får breda ut sig i sitt naturliga utbredningsområde. Favourable reference range heter det. Det betyder att det SKALL finnas ett tillräckligt stort område avsatt i Danmark för att en Favourable reference Population skall kunna leva där! LYCKA TILL ni rödvita!

 75. Anton says:

  Jag hoppas innerligt att SJF, JRF m.fl. nu verkligen laddar för att skjuta SNF och SRF-skutan i sank. De har många gånger levt på rena falsarier men nu tar det ändå priset. Lyft ut skiten till allmän beskådan. Använda alla tillgängliga medier. Det är dags för allmänheten att få veta sanningen. Glöm inte att beskriva varifrån de får sina medel (och varifrån ni får era – och varför).

  Till Per Bengtson kan jag ju påminna om att vargen nu finns i Danmark och därmed utgör en naturlig del av faunan. För den fick väl inte lift? Med den där logiken är vi bara ett riksdagsbeslut ifrån att göra vilken art som helst ”onaturlig”.

  Min stora förhoppning är nu att SNFs varumärke fullständigt går i botten. Till sist blir det trots allt ”för mycket av det goda”. De har skrikit sig hesa i så många frågor genom åren. Nu är det verkligen läge att dra ur sladden. Även myndigheterna måste nu förstå att man inte kan ta i föreningen ens med tång. De borde omgående portas ifrån allt vad samråd heter (t.ex. VFD och Vargkommittén). Tack och lov har de redan på egen begäran lämnat FSC.

  26 februari 2013 blir nog en glädjens dag trots allt! Jag lider dock idag med samerna och deras renar. Lidandet är stort och förhoppningsvis ska det inte dröja allt för många dagar innan det hela tar slut.

 76. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  faktiskt riktigt kul.
  Pyrrhussegrar är ett begrepp som används flitigt i dessa dagar
  men dessa segrar har i två år lyckats över förväntan så där tror jag du måste ändra begrepp
  Vargen är den som kommer att få stryka på foten men inte Tack vare Sjf eller Jrf
  Nej dom kommer att dödas av mäniskor som tröttnat på myndigheternas över grepp
  man behöver inte vara jägare för att döda varg det finns tusentalet sätt som är mycket efektivare än Vapen
  Dödsbringarnas Annfäder är Srf Snf och Nvv

 77. Per Bengtson says:

  Ja Gunnar, vad det gäller vargpolitiken är jag numera ganska humorbefriad. Jag finner absolut ingen glädje i att skratta åt andra människors handfallenhet/inkompetens, inte ens när det gäller politiker eller myndighetspersoner.

  Vidare kan jag inte hitta något om GYBS varken i ditt inlägg eller i min tidigare kommentar. Du ha blandat ihop min kommentar med någon annans eller tidigare kommentarer i andra blogginlägg.

  Om det begåtts ett brott eller inte i lagens mening är inte relevant, det relevanta är att det fattats ett beslut som står i strid med en lagbestämmelse. Men i dina ögon är det kanske ok, så länge man inte kan straffas för det?

 78. Kalle says:

  :-)
  Hahaha, ja, det är snart det sista vi har kvar, humorn. Hela det här vansinnet är egentligen inte värt mer än ett oavbrutet gapskratt. Tack, Gunnar, för att du visade på den möjligheten. Det är kanske rätt väg att gå, att förena de goda krafterna i en riksomfattande revy, handlande om alla dessa turer. Risken är att den blir stoppad i förvaltningsdomstolen. Ja, herregud, vart har vi hamnat med allt detta.
  Några som antagligen lätt kan hålla sig för skratt är renägare som dag och natt försöker hålla döden borta från sina djur. Vilket tydligen är det enda de har gemensamt med Per Bengtsson, som är en arg människa, och inte kan se humorn i det här. Han vill utplåna jakten, djurhållandet och landsbygdsboeendet, eller så är han som de andra, bara okunnig och utan humor. Det är så oerhört tragikomiskt att vi lägger miljon efter miljon på det här och bara rycker på axlarna där det finns jättelika kostnadshål att fylla med skattepengar. Nu har den förväntade acceptansen på landsbygden förbytts i hån och och gapskratt, SRF, betyder Stolliga och Roliga men framförallt mycket Farliga. Att ta ansvar är inte deras grej, folket som protesterar mot allt egentligen, är det inte vargar så är det något annat, och glöm inte, att det är jakten och djurhållningen man vill döda, det är målet, SRF är egentligen en veganrörelse, skulle vara kul att se hur många som bara äter sallad i tokföreningen. Humor är inget som som finns i de kretsarna, man tar sig själva på oerhört stort allvar. De tror på fullt allvar att de gör en insats för vargen, om ett antal år kommer de inse att de gjorde precis tvärtom, det är humor.

 79. Gunnar Glöersen says:

  Uffe Stridsberg, mitt inlägg torde passa sämre som manus till Stefan & Krister än SRF agerande i verkligheten.

 80. Gunnar Glöersen says:

  Per Bengtson, är du fullständigt humorbefriad? Men även i sak har du fel! Den internationella forskargruppens bedömning av hur många vargar som krävs för att nå GYBS är inte ett skit mer värt än min bedömning. Det finns nämligen ingen vetenskaplig definition av GYBS! Visa mig gärna en publicerad vetenskaplig avhandling som definierar begreppet gybs och hur det skall beräknas. Finns det något dataprogram som kan beräkna vad ”högre ambitioner än att enbart förhindra utdöende” är?
  Du säger vidare att det begåtts ett brott! Vem och var har det begåtts ett brott? Vem har sagt att det är så?

  I övrigt är det en rättighet att klaga mot beslut, men INTE en skyldighet! Naturvården har vinner just nu Pyrrhussegrar, tro mig! Eller tror du på allvar att detta spektakel gynnar vargen på sikt?

 81. Uffe Stridsberg says:

  Ett riktigt buskis-blogginlägg som vanligt, men denna gång riktigt roligt. Den Gunnar, den kan du sälja som manus till Stefan & Krister.

 82. Kia says:

  Sverige står gärna till tjänst med helikopter från Värmland och Dalarna . Danmark får hur många inavlade vargar som helst från Sverige

 83. Johan N says:

  Det här var helt hysteriskt roligt haha!! Varför inte lite fler världskrig så att det blir mindre människor och mer plats för vargarna att röra sig på? Vi kanske ska bygga upp berlinmuren och använda den som rovdjursstängsel? Håhå jaja jag kan snart inte motivera att jobba vitt längre när jag ser vart mina skattepengar går.

 84. Björn Isaksson says:

  Ja, jösses…
  Efter dagens tvärnit vore det enklast att se till att Sverige frånträder Åhus-konventionen eftersom vissa organisationer inte tar något ansvar över huvud taget.
  Frågan är vad de kommer att ge sig på härnäst, det här innebär att de kan överpröva beslut om gruvdrift, motorvägar, you name it. Allt som inte passar i deras agenda kan blockeras, bevisligen. Det var nog inte avsikten när man skrev på konventionen.
  Sedan kan man ju fundera varför de får vara kvar i vargkommittén eftersom de inte vill ta ansvar för acceptans av vargen, vilket är ett av syftena med denna illustra skara.

 85. Mats S Johansson says:

  Seriöst Gunnar,

  kan EU nu tvinga Danmark att bygga upp en livskraftig vargstam i Danmark. Om ja, borde inte vi klara oss med en mindre stam då eftersom vi kan få invandring från två håll.(jag räknar du givetvis med att de inte behöver betala bompengar på Öresundsbron :) )

 86. Mikael Moilanen says:

  Sedan har vi det största problemet, att de danska vargarna inte har någon kontakt med den svenska stammen. Här krävs kraftag. Sundet mellan Sverige och Danmark måste fyllas igen, så de båda vargpopulationerna kan mötas. Egoisterna som lever på fiske och färjetrafik avskaffar vi. Det i alla fall farligt att äta Östersjöfisk, och färjetrafiken den drar bara ned Sverige i spritträsket. Det här är det viktigaste miljöuppdraget som danskarna står inför och då måste vi som broderfolk ställa upp.

 87. Per Bengtson says:

  Gunnar, är det inte rätt anmärkningsvärt att du som förespråkat en faktabaserad och vetenskapligt förankrad debatt och politik nu förlöjligar en grupp internationellt erkända och meriterade forskare genom att placera dem i kontexten av en Bellman-historia? Är det inte lika anmärkningsvärt att du som i många fall i rätt hårda ordalag fördömt de som jämfört Sverige med andra länder nu själv gör en sådan jämförelse? Och då med Danmark, ett land som inte hade några vargar vid EU-inträdet, och som mig veterligen än så länge har fattat några politiska beslut om att vargen är en naturlig del av den danska faunan? Är din nya taktik nu när saker inte går din väg, och det visar sig att du inte haft så mycket på fötterna som du gett sken av, att istället svinga vilt omkring dig och försöka vinna billiga poäng? Det har du såklart din fulla rätt till, men det känns lite skamligt när slagen riktas mot de som påvisat att en svensk myndighet fattar beslut i strid mot svensk lag. Det är i mina ögon ganska allvarligt och kritiken borde riktas mot de som begått brottet, inte de som påvisat det. Och har du ett problem mot den svenska lagstiftningen är det väl för tusan den du ska kritisera och jobba för att förändra, inte de som ser till att den efterföljs?

 88. Gunnar Glöersen says:

  Berra, roligt att du uppskattade det. Men efter dagens nya vargcirkus inser man att verkligheten är t o m värre än dikten!

 89. Berra says:

  Gunnar!
  Det skadar aldrig med humor, jä..lar vilket gapskratt det blev, frugan ropade och frågade vad som pågår.

 90. Anders Åberg says:

  Det finns säkert en hel del danskar som också är bidragsberoende och borde kunna avvecklas för mer lebensraum åt vargarna.

 91. Larsson says:

  Rätt så, Gunnar! Men du lär väl snart få mothugg från den svenska motsvarigheten, hihi

 92. Anton says:

  Och de onda schweizarna utrotade i helgen hela sin björnstam. Hur ska de nu med någon som helst trovärdighet kunna fördöma tjuvjakt på sibirisk tiger eller snöleopard?

Kommentering är stängd.