Jägarbloggen

Subsidiaritet – vad är det?

Man lär sig nya saker när man håller på med EU-frågor. En av de mer intressanta orden av flera skäl är subsidiaritet. Det här är en princip som ska genomsyra hela EU-samarbetet, men av någon anledning så drivs inte denna fråga särskilt hårt av någon part! Ordet kan enligt Svenska akademins ordlista översättas med ”närhetsprincip” och att beslut ska tas på lägsta möjliga effektiva nivå. Möjligen kan oklarheten bestå i att man har olika uppfattning om var gränsen för effektivitet nås, men att man ska ner så nära som möjligt till de som berörs av besluten är helt klart! Risken finns förstås att man får veta att den lägsta ”effektiva” nivån ligger högt över det man själv anser på samma sätt som jag i älgförvaltningsdebatten har fått lära mig att ”kostnadseffektivt” inte alls är detsamma som billigare…

Varför detta inlägg då? Jo, självklart den debatt som har pågått i riksdagen om de framtida reglerna för jakten på statens marker i fjällen. Ska Sverige få bestämma reglerna eller är vi tvingade att följa EU-regler? Vad säger EU egentligen i frågan? Sverige är alltså aldrig dömda för något regelbrott utifrån reglerna 2006 utan regeringen gjorde en bedömning på en vänligt ställd fråga från EU efter en anmälan. Man hänvisar till att skadestånd dömdes ut av JK till den helikopterföretagare som anmälde Sverige till EU. Som nämndes i debatten så dömde JK utifrån förutsättningarna att regeringen redan hade ändrat reglerna och därmed medgett felaktigheter och inte utifrån en egen bedömning av ett framtida utfall i EU-domstol! Dessutom var det inte i första hand reglerna som var fel utan att dessa ändrades så nära säsongens inledning att redan gjorda bokningar fick ställas in med ekonomisk förlust som följd.

Man kan konstatera några intressanta saker efter debatten.

– Samtliga inblandade stod upp för att jakten är något vi ska slå vakt om och som har ett stort samhällsvärde på många sätt
– Man säger från alla parter att reglerna som vi har nu inte är bra och måste ändras
– Man konstaterar också från bägge sidor att jakt inte är en tjänst enligt EU´s regler

Vad skiljer då mellan parterna? Det oppositionen har sagt är att man vill försvara och stå upp för det regelverk man hade före 2007 medan regeringen vill utreda andra vägar att göra dagens regler bättre. Även om man från regeringshåll noga påtalade flera gånger att det är en juridisk fråga och inte en politisk så känns det ändå som om det finns en politisk gränsdragning vad gäller att se EU som en stor gemenskap helt utan gränser eller som ett samarbete mellan suveräna stater. I alla fall i just denna fråga. Något som också framkommer här liksom i andra sammanhang är frågan om vad turistföretagen tycker. Jag tycker det är olyckligt att bunta ihop alla dessa i ett stycke! I denna grupp finns personer som vill ha beläggning i sina stugor, andra vill ha flygtimmar på sin helikopter medan ytterliga andra vill kunna agera som jaktarrangörer och jaktguider och ge tillresande utländska jägare en god jaktupplevelse. Självklart är de två första kategorierna mer intresserade av mängden turister än de sistnämnda! Lika självklart är lägret bland ”turistföretagen” delat på hur man ser på guidekrav för tillresande jägare som inte bor i Sverige, det säger sig självt. Men det är alltså inte självklart att öppna regler i alla lägen är bra för turistnäringen! Sen kan jag tycka att det är självklart att man ska kunna läsa, tala och förstå det landets språk där man ska jaga eller ha med sig någon som kan det. Hur ska man annars kunna läsa in sig på jaktregler eller prata med en jaktbevakare man möter? Det är också utgångspunkten i det som Jägareförbundet har argumenterat för, nämligen att boende i Sverige ska ha förtur i på statens marker som vi gemensamt äger. De som inte bor i Sverige ska även de ha rätt att jaga men enbart i sällskap med auktoriserad guide eller en svensk som löst eget jaktkort. En positiv särbehandling ska kunna ske så att det egna landets befolkning inte drabbas först av eventuella restriktioner. Det hade ju varit bra om den av regeringen omtalade utvärderingen hade kommit så långt att man hade flera alternativ att ta ställning till. Nu finns bara dagens system kontra det förslag som socialdemokraterna har presenterat.

Jag hoppas att vi mycket snart och helst redan innan årets jakt beslutas får klara riktlinjer vad som gäller framöver för jakten i den svenska fjällvärlden och att man faktiskt lever upp till det EU förespråkar, nämligen subsidiaritetsprincipen!

0 Shares

7 svar till Subsidiaritet – vad är det?

 1. Bo Hägglund 2011-02-10 kl. 12:26 #

  Politiker pratar ofta om att vara med i EU för att kunna påverka, faciet än så länge tycker jag pekar på att dom låter sig påverkas, hotar nån med EU-domstol lägger dom sig flata och låter andra länders intressen styra över våra inhemska tillgångar och möjligheter, se bara el- frågan…samankoppla och integrera i ett gemensamt system?! pyttsan , billig el över sundet är vad som ges men inte till det land med klimat som vårt.

 2. Jan Bratt 2011-02-10 kl. 09:32 #

  Jo Björn, det är inga glada miner idag i Västerbotten idag och när röster hänger på slarv bör nog vissa bytas ut.
  http://www.vk.se/Article.jsp?article=418118&comment=true#comment

 3. Björn Sundgren 2011-02-10 kl. 09:23 #

  Även om man från regeringshåll framhåller att fråga är juridisk och inte politisk kan det inte hjälpas att man tvivlar. När de som vill återgå till tidigare ordning säger att man vill ”tillgodose jaktmöjligheter för jägare boende i landet” samtidigt som företrädare för regeringspartierna i en TV-intervju anser att omröstningens resultat möjliggjorde en fortsatt positiv utveckling av turismen i området. Visserligen kan man med fog hävda att de flesta av oss är turister i någon mån i fjällvärlden, men det känns ändå som en politisk skiljelinje vad man vill med jaktupplåtelserna i fjällen.

 4. MartinJ1 2011-02-09 kl. 23:19 #

  Surt!
  Det positiva är väl möjligtvis att frågan iaf diskuteras. Vore inte revirpinkerieten en så stor del av politiken så kanske ett par alliansröster röstat igenom förslaget.

 5. Björn Sundgren 2011-02-09 kl. 18:09 #

  Ja vad säger man?! Luften gick onekligen ur för en sekund när det stod klart att oklarheter runt de så kallade kvittningsreglerna i riksdagen gjorde att den motion som en majoritet i utskottet stod bakom inte gick igenom i riksdagen. Med en rösts övervikt vann alltså regeringsalliansens reservation!
  Oppositionen får väl återkomma i frågan så snart som möjligt samtidigt som regeringsalliansen får leva upp till det de sa i riksdagsdebatten, nämligen att det är problem med dagens regelverk och att de skulle hitta lösningar på dessa problem. Förhoppningsvis kan nästa beslut i riksdagen ske med en bred majoritet och skapa möjligheter till en bättre tingens ordning i fjällen framöver! Tyvärr innebär beslutet att ingenting händer inför detta års jakt!

 6. Björn Sundgren 2011-02-09 kl. 11:56 #

  Intressant synpunkt Kerstin. Så länge vi faktiskt har ett Sverige och det gäller svenska statens marker ovan odlingsgränsen så tänker jag fortsätta att hävda att det är landets befolkning som ska ha förtur. Det var också grunden när reformen infördes 1993, nämligen att ge svenska jägare bättre tillgång till jakt på svenska statens marker. Sapmi är inte en del av Sverige utan är ett begrepp som sträcker sig över nationsgränser i Sverige, Norge, Finland och Ryssland och har ingen direkt koppling till denna fråga i dagsläget.
  Hur många som bor i de aktuella områdena som faktiskt talar samiska är oklart, men det är gissningsvis långtifrån en majoritet av lokalbefolkningen så dina argument faller vad gäller i alla fall språkfrågan. Sen ska vi inte tömma Norrland på resurser, vi vill ha uthålliga jaktmöjligheter, det är två vitt skilda saker.

 7. Kerstin 2011-02-09 kl. 11:26 #

  Ja när det gäller småviltsjakten i fjällen är ju verkligen subsidiaritetsprincipen intressant. Mycket bra att du påpekar att man borde kunna ställa som krav att man ska kunna läsa, tala och förstå det landets språk där man ska jaga eller ha med sig någon som kan det. Småviltsjakten i fjällen borde därmed i huvudsak vara vigd åt invånare i Sápmi som talar och förstår samiska. För rimligen borde ju de som bor där också få besluta om jakten där, varför skall folk från andra delar av Sverige åka dit som kolonisatörer och tömma Norrland på resurser?