Om allmänheten inte förstår är det vårt fel

Foto Magnus Rydholm

Foto Magnus Rydholm

 

Allt fler människor växer upp utan någon naturlig koppling till naturen. Deras förståelse för natur, djur och olika slags brukande formas naturligtvis av deras erfarenheter, kunskaper och upplevelser. Och eftersom de lever i städer långt ifrån natur finns det få möjligheter att bygga kunskap, om de inte har ett eget intresse. Möter de däremot jägare som kan förklara varför vi jagar och vad jakten betyder är det stor sannolikhet att dessa människor kommer att acceptera jakt. Men får de aldrig chansen att förstå finns det en risk att de tycker tvärt emot oss, eftersom det blåser en konstant vind av naturromatik i media och på sociala medier.

Idag läser vi alla insändare och inlägg från människor som vill naturen väl, men de argumenterar ofta utifrån bristfälliga kunskaper. Ibland är det väldigt verklighetsfrånvänt och då blir resonemanget därefter. Dessa människor vet inte vad jakt är, vilken betydelse det har för oss jägare eller hur naturen fungerar. Och i dessa inlägg ifrågasätts ofta jakten. Men, från min horisont, är det viktigaste konstaterandet att dessa debattörer vill naturen gott. Vi har så att säga samma mål, även om vägen dit är olika.

Självklart får människor som aldrig träffar några jägare sämre eller ingen förståelse för att vår hobby också är en livsstil, som gör att många jägare gör val som ickejägare aldrig skulle göra. Inte heller föresvävar några tankar om att jakt ger nytta för såväl natur som samhälle. Och de har sällan heller förstått att deras argument inte bara inskränker vår hobby – den hotar vår livsstil och många skogs- och lantbruksföretags ekonomiska förutsättningar.
Självklart väcker sådana argument ilska och upprördhet hos oss.
Problemet är att när vi svarar dessa människor med en arg eller överlägsen attityd så förstör vi av alla möjligheter till att bygga förståelse. Kanske inte bara med debattören utan alla andra som läser och inte heller förstår vad jakt är.
Jag förstår faktiskt inte vad det finnas att vinna på att vara raljant eller fylld av du-fattar-ingenting-attityd, om man undantar alla ryggdunkar från andra jägare som också är lika arga på okunnigheten.

Men söker vi andra jägares uppskattning eller vill vi försvara jakten?

Jag pratar ofta jaktetik. Diskussionerna dyker upp i många olika sammanhang. I min värld innehåller jaktetiken också en viktig del som handlar om mötet med andra människor. Detta kan ske på sociala medier, via debattartiklar, på jobbet eller i affären.
Om vi vill att allmänheten ska ge oss respekt och få förståelse för vad vi sysslar med, måste vi också klara av att förklara och visa vad jakt är – så att allmänheten förstår.
Vi kan inte beskylla människor för okunnighet, när det är vårt ansvar att förklara. Vem skulle annars ta sig tid eller ha kunskap att göra det?
Man kan alltid önska att skolorna skulle berätta, eller någon annan. Men det finns ingen som har fler eller viktigare incitament än vi själva. Och om inte vi gör det lär det inte bli gjort.
Därför måste vi utnyttja de tillfällen som dyker upp. Och vi måste göra det utan att använda ord som ”stolpskott”, ”08:or” eller ”idioter”. Ja, så uttrycker många sig på sociala medier, vilket inte är kan anses vara speciellt taktiskt korrekt om man vill få förståelse.

Det är inte så att vi ska övertyga alla människor till att älska jakt. Men vi har ett gemensamt ansvar för att skapa förståelse för vad jakt är.

Ditt jagande är kanske viktigt för dig, men det är totalt oviktigt i ett samhällsperspektiv. Däremot är all jakt tillsammans helt nödvändig för att minska trafikolyckor, skador på träd och grödor med mera.
Men det kanske viktigaste, vilket vi jägare kanske inte går runt och berättar, är att vårt intresse bidrar till att höja kunskapsnivån och förståelsen för djur och natur, den ger mer biotopvård, mer viltvård och bidrag till den biologiska mångfalden. Våra insatser för det jaktbara viltet gynnar också insekter, fåglar och olika växter.
Om alla som vill naturen väl inser att jakten och jägarna också vill det – då är mycket vunnet.

I de länder där jakten har begränsats, ofta utifrån perspektiv som djurskydd och ”naturen klarar sig själv-argument” ökar vissa viltarter i antal så att samhället får problem med skador och andra former av olägenheter. Där tvingas staten med skattebetalarnas pengar hitta olika sätt att minska djurpopulationerna.
Därför samlar vissa länder ihop ruggande gäss och gasar ihjäl dessa. Andra länder experimenterar med gift som bara dödar vissa djurarter och olika obskyra fällor som exempelvis kan döda klövvilt med elstötar.
Ingen tar hand om köttet, ingen tänker på hållbart brukande, ingen beaktar djuren. Detta ser jag som en mycket skrämmande utveckling.
Ett omfattande statligt dödande av djur anses i dessa länder vara okej. Tyvärr ser inte befolkningen att jakt är ett alternativ till denna skadedjursbekämpning. Jag vill hävda att detta främst beror på att jägarna misslyckats förklara vad jakt är och vilken betydelse och nytta den gör.

Klarar vi av att få många fler i allmänheten att förstå detta istället för att snäsa av dem som okunniga då kommer vi ha en bra förutsättningar för jakt under överskådlig framtid.
Men kom ihåg: Det är vi som måste göra jobbet.

11 Kommentarer
 1. Mats S Johansson says:

  OK Magnus,

  jag förstår……

  http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/news/major-eu-countries-join-fight-protect-european-nature-laws

  Lycka till med opinionsbildningen och den politiska intressebevakningen. Jag hoppas ni hittar någon politiker som är beredd att försvara sina väljare även om de inte är PK, d.v.s. bor i ”innerstan” och åker kollektivt.

  Jag tror jag kan bevisa ett statistisk samband mellan de länders miljöministrar som skriver på för att behålla dagens A&H-direktiv och storleken på jordbrukssektorn i respektive land. (men vad kan man inte göra med statistik…)
  Det är svårare att se hur statusen för EUs biologiska mångfald förbättras av att EU delas upp i länder med jordbruk och Rewildade länder (bl.a Sverige), givetvis utan störning frå oss som av naturvännerna (och De5Stora) ofta går under benämningen ”jordens värsta rovdjur”.

 2. Magnus Rydholm says:

  Mats. Har väldigt fullspäckat schema just nu. Svarar därför kort. Självklart fortsätter vi med opinionsbildning och politisk intressebevakning, och då tar vi upp miljömålen.

 3. Mats S Johansson says:

  Magnus.

  Jag ska försöka, men det hade inte skadat om man fått lite hjälp.

  På tal om de svenska miljömålen…

  Jag har lusläst NVVs senaste utvärdering av hur det står till med Sveriges miljömål. Den kan läsas här: https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6666-6.pdf?pid=16477

  Svenska Jägarförbundet nämns inte med ett ord. Ordet jakt hittar man en (1!) gång. När NVV diskuterar den, eller snarare hotet mot, den biologisk mångfalden i odlingslandskapets gräsmarker så är det ekonomiskt stöd som gäller. Inte ett ord om att man med den andra handen, och med god hjälp från EU, gör allt man kan för att försvåra för dem som försöker hålla ängs- och betesmarker öppna.

  Rapporten presenterades härom dagen på ett seminarium inkl. paneldebatt med en, som man betecknar, väldigt kunnig panel.

  Vem hittar man där, jo ingen mindre än den person som enligt min uppfattning kanske är den som, under tiden som ledare för en av de i Sverige (i motsättning till SJF) officiellt erkända miljöorganisationerna, med sin symbolartstaktik (sälar, vargar, hackspettar) bär ansvaret för att den senaste rödlistan ser ut som den gör.

  Rädda tre i jakten på lättlurade medlemmar, offra några hundra, kanske tusen, som inte syns.

  Som sagt Magnus, jag ska försöka göra det jag kan, men jag hoppas verkligen att ni tar hand om politikerna under tiden.

  Till sist. Ingår SJF ens i Samrådsgruppen för de svenska miljömålen? Om svaret är nej, varför inte?

 4. Fredrik Franzén says:

  Magnus jag håller med dej i stora drag det du skriver men det finns för mej en punkt som jag inte kan få grepp om och det är den biologiska mångfalden som du skriver vi bidrar till kan du vara så snäll att redovisa den vetenskapliga definitionen för biologisk mångfald och då även uppge källa, jag undrar så och kanske fler med mej.

 5. Björn Isaksson says:

  Jag fäste mig mest vid det du skrev om tilltalet i debatten. Det är klart att jag inte tar till mig motargument om de innehåller invektiv som mördare, idiot osv. Jag har med blandad framgång försökt mig på SRF:s sida, men stundtals har det varit omöjligt att föra en sansad diskussion. Nu har man via moderatorn försökt att stävja oskicket så de värsta trollen verkar vara borta för tillfället. Problemet uppstår ofta i de något provocerande inledningarna där den som skapar tråden öser på lite väl mycket ibland. Då blir det inte så lätt att få debattdeltagarna att hålla sig på mattan om tonen redan är satt.
  Men om jag kallar folk för idioter mm så lär det inte lyssna på mig, jag förmodar att de flesta är som jag i det avseendet..
  Sedan beundrar jag folk som kan styrka sin sak med citat, länkar och rapporter. Lika mycket föraktar jag folk som tar delar av statistik för att styrka sin sak om den utlämnade delen förändrar bilden helt. Användandet av Agrias statistik är ett praktexempel på detta. Den är dessutom, i de delar jag sett inte uppdelad i jakthundar och andra hundar, så det är svårt att dra slutsatser av den utom mycket grova sådana.

 6. akkamaan says:

  Viktig artikel!
  Att jakthatet breder ut sig har samma orsaker som att invandrarhat mm breder ut sig. Det finns helt enkelt för mycket ”negativ” information tillgänglig. Social media har i dag blivit jägarens sätt att tala om…
  ”titta så duktig jag varit som har skjutit en så fin 16-taggare”…
  Den okunniga allmänheten förstår då inget annat än att den primära anledningen till att de flesta jagar, är att få ta hem en trofé som de kan skryta och raljera om.
  Jag har själv jagat sedan barnsben, och vet hur spännande det är när man ser en extra stor hornkrona på en älgtjur. Men när den trofén blir den primära anledningen att jaga, då är jaktens återstående dagar lätträknade. Därför skall man undvika att låta tidningar göra reportage om ”16-åringen” som sköt 2 älgar efter 30 minuter första morgonen han var med och jagade. Det är ingen bedrift att fälla en älg eller ett annat byte. Det är bara en kvittens på att man haft en lyckad jaktdag.
  Ta gärna vara på hornkronan, men sätt den inte i fokus när ni berättar för barn och barnbarn om vad lyckad jakt handlar om. Det samma gäller när vi berättar för allmänheten.

 7. Magnus Rydholm says:

  Mats: Främst därför vi jägare är dåliga på att berätta vad vi gör och vilken nytta det leder till – både för samhället och naturen. Om fler jägare lyfter diskussionen från den egna jakten till vad detta byter på samhällsnivå tror jag fler ur allmänheten skulle se att jägarna är samhällsnyttiga, bland annat eftersom vi bidrar till nå statens miljömål.
  Det handlar om att vi måste berätta, och göra det på ett sätt så att alla förstår.

 8. Mats S Johansson says:

  Magnus.

  det ligger mycket i det du skriver, men det finns också ett uttryck som säger ”Lättare sagt än gjort”.

  Du skriver:

  ”Men det kanske viktigaste, vilket vi jägare kanske inte går runt och berättar, är att vårt intresse bidrar till att höja kunskapsnivån och förståelsen för djur och natur, den ger mer biotopvård, mer viltvård och bidrag till den biologiska mångfalden. Våra insatser för det jaktbara viltet gynnar också insekter, fåglar och olika växter.”

  Har du något bra svar på följande fråga ifall jag får den nästa gång jag försöker lära någon vad jakt är:

  Varför hör man aldrig jägar-organisationerna omtalas som ”ickestatliga organisationer som främjar miljön”?

 9. Roger Olsson says:

  Varför görs det inte en reklamfilm . Där det visas vilka som verkligen är jägare.
  Bonden,fabriksarbetare, läkaren ,idrottaren,lastbilschauffören,den rullstolsburne ,
  Ica personalen,läraren mm . Använd våra medlemspengar till detta. Visa vanligt folk att vi jägare också är vanligt folk på bästa sändningstid i tv 4. Då är vi på rätt väg.

Kommentering är stängd.