Miljöpartiet anklagar regeringen och vargforskarna för korruption!

,

IGP7937

Jag lyssnade på en del av dagens riksdagsdebatt inför EU valet. Som vanligt dök vargfrågan upp bland klimat- och arbetsmarknadsfrågor samt EU-skatter. Det är skrämmande att vargfrågan trots den uppmärksamhet den fått de senaste åren och riksdagsbeslut fortfarande inte ens är nära en lösning.

Reinfeldt ville att Åsa Romson skulle svara på frågan om varför MP vill att EU ska styra vargförvaltningen i Sverige istället för de berörda. Romsons svar fick t o m mig att tappa hakan (1:39:55 in i debatten). Finns det ingen gräns för hur långt en politiker få gå utan att bli anmäld för att förtal?

Åsa Romson sa ordagrant i vargfrågan att: ” -Det gör inte Sverige, utan att tvinga vissa forskare att skriva vinklade rapporter för att få till det. ”

Romson menar alltså att miljöminister Lena Ek har ”tvingat vissa forskare” att skriva resultat som de inte själva kan stå för. Dessutom betyder det att Romson anser att svenska vargforskare låtit sig ”köpas” av regeringen! Romson fick backa om anonyma bloggare för några veckor sedan, undrar om media snappade upp dagens betydligt värre blunder?

I januari skickade jag ett mail till Åsa Romson, efter det att jag sett henne debattera med Eskil Erlandsson. Det tog lång tid och en påminnelse, men jag fick svar efter en månad.  Romsons svar har blivit liggande sen dess. Efter dagens riksdagsdebatt passar det bra att publicera hennes svar och mina frågor. Något svar på min replik har däremot inte kommit. Det innehåller ett förslag på att hon ska besöka verkligheten och de människor som drabbas. Men troligen är det väl bättre att fortsätta att odla bilden av att landsbygdsbor inte förstår sitt eget bästa och att regeringen och forskarna är korrupta. Ett besök i Värmland riskerar ju att försvåra upprätthållandet av den bilden.

 

Mitt mail till Åsa Romson:

 

Hej Åsa

Vi sågs som hastigast vid er kongress i Karlstad. Jag och min kollega stod i Svenska Jägareförbundets monter med en ”Rollup med texten Alla miljöpartister borde vara jägare!” Den väckte debatt vid er kongress och den vanligaste kommentaren var, borde det inte stå ”Alla jägare borde vara miljöpartister!” Min replik var alltid den samma. Ja, men varför tror du att det inte är så? Tillsaken hör att väldigt många jägare röstade på just miljöpartiet när partiet skapades. Miljöfrågor engagerar många jägare i hög grad. Trots det har vi hamnat i en situation där en överväldigande majoritet av jägarkåren aldrig skulle rösta på er och dessutom ser er som det största hotet mot jakten i Sverige i framtiden.

Vid er kongress var det fler av era ombud som kom fram och var bekymrade. De var jägare eller hade släktingar som jagade. De sa alla samma sak, djurrättsrörelsens ideologier har tagit över djur och miljöfrågor i vårt parti.

Så till anledningen till att jag skriver till dig idag. Jag lyssnade på debatten mellan dig och Eskil Erlandsson i Expressen TV. Jag blev väldigt förvånad över att du verkar vara felinformerad i ett flertal viktiga avseenden. Dessutom i en fråga som engagerar så många och som MP profilerat sig i.

1)      Du påstår att centerpartiet inte har svenska folket med sig i fråga om jakt på varg. Det stämmer inte överens med de opinionsstudier som gjorts!
Enligt dessa finns det ett stort stöd just i vetenskapen för jakt på varg (62 %) och dessutom är det bara 17 % som vill att stammen skall öka! Läs SLUs rapport ”Attityder till varg och vargförvaltning” från 2013.
Påstående om att det inte finns stort stöd för går även stick i stäv med det färska riksdagsbeslutet där  85 % av Sveriges riksdag stöder att man skall minska koncentrationerna av varg i de mest drabbade länen. Dessutom vill samma majoritet minska antalet vargar.
https://www.slu.se/Documents/externwebben/s-fak/s-fak-kansli/Attityder%20till%20varg%20och%20vargforvaltning%20130701.pdf

2)      Du säger ”att forskarna är tydliga med att dagens stam inte är säker”. Det är stämmer inte.
Sanningen är att samma forskare som jobbat med varg sedan 90 talet, Skandulv, anser att vi uppfyller kraven för gynnsam bevarandestatus. Dessutom råder det överhuvudtaget inte olika uppfattningar om den vetenskapliga delen av vargbiologin. Det enda som skiljer är tolkningen av vad Art- och habitatdirektivets krav på gybs egentligen är. Ni och andra menar att det är ett strikt veteskapligt begrepp som skall fastställas av myndigheter. Men hur skall en myndighet vetenskapligt kunna definiera vad som är ”högre ambitioner än att endast förhindra utdöende”? Vargkommitténs betänkande som du hänvisade till kom fram till detsamma. GYBS är inte ett vetenskapligt begrepp som går att räkna fram. Om det vore så skulle det råda samma konsensus om det som om vad som är MVP (minsta livskraftiga population). EU kommissionen har även bekräftat att GYBS i slutändan bestäms av politiker.
http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2013/6/slu-forskare-270-vargar-racker/

3)      Du säger i debatten att ni är överens med regeringen om renskötselområdet, som en kommentar till att Erlandsson redovisade skadebilden där. Inte heller det är rätt!
Ni anser ju att det skall finnas fast vargstam även i renskötselområdet, såvida ni inte ändrat uppfattning. SJF har förövrigt inte undantagit renskötselområdet i vår policy. Har ni ändrat i er policy?
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=3942175

4)      Du säger att regeringen ”slaktade” Vargkommitténs kompromiss! Det är inte riktigt!
Man var överens om flera saker som i stort sett allt också kom med i proppen som riksdagen antog. Man var oeniga om ett par avgörande frågor. Vem som skall fastställa gybs och hur många som krävs för att nå gybs? När du säger att det fanns en kompromiss som man lämnat tar du organisationer som hade en helt annan uppfattning som gisslan. Det är direkt stötande! Om det är några som lämnat uppgörelsen i Vargkommittén så är det naturvårdsorganisationerna.

I fråga om full ersättning till de som får skador har du också gått på Naturvårdssidans retorik, medvetet eller omedvetet. Såvitt jag vet får man redan full ersättning för skadade djur. Däremot får man inte full ersättning för följdskador, extraarbete med stängsel m.m. Riksdagen har därför beslutat uppdra åt Viltskadecenter att utreda dessa frågor och beräkna omfattningen samt kostnader för detta. Frågan har alltså inte ”slaktats”!

5)      Så till din kommentar om jägarna. Du sa följande, ”Det är inte något som vi kan skjuta för att jägarna tycker att det är roligt bara för att de ser att det är stora skador!”
Det du säger innehåller flera element. För det första förminskar du på ett osympatiskt och populistiskt sätt en grupps intressen. Du gör det dessutom på ett som påminner om ett annat partis sätt att argumentera. Du förenklar och struntar fullständigt i den gruppens egna intressen. Allt för enkla poänger och applåder från en okunnig publik. Noterade förövrigt att inte heller Erlandsson försvarade jaktens och jägarens egenvärde.
Du lär få svårt att uppbringa många jägare som arbetar för vargjakt för att den i sig är rolig. Vi vill begränsa stammen för att överhuvudtaget kunna bedriva meningsfull jakt i varglänen. I Värmland, Dalarna och Örebro ser vi nu att stora områden inte har en jaktbar älgstam. Det finns stora områden som redan ställt in älgjakten eller planerar att göra det. Tusentals jägare förlorar nu värden som gjort att de valt att bo kvar på landsbygden, trots nästan obefintlig närservice och lite kulturellt utbud. Jakt och fiske är en av orsakerna till att många människor väljer att bo kvar på landsbygden.
Ska jag tolka dig som att de ”stora skador” som du påpekar att vi ser på våra intressen är ointressanta för Miljöpartiet? Viltkött är det mest klimatsmarta vi kan äta. Den utveckling med mycket stor rovdjurstam vi nu ser i några mellansvenska län innebär att många inte längre har viltkött att hämta från den egna fastigheten.

 

Tacksam för svar och kommentarer. Jag avser att publicera både mina frågor och dina svar på min blogg.

 

Med vänliga hälsningar

 

Gunnar Glöersen

 

Åsa Romsons svar:

Hej, jag vet inte vad som hände med ditt förra mejl men såg dina kommentarer/frågor nedan. I korthet vill jag säga att jag är mycket medveten om att åsikterna om varg och vargjakt i Sverige går djupt isär. Som du säkert förstod i samtalen med många på vår kongress är jag och Miljöpartiet är inte emot jakt och skjutande av vilt, men vi ser förvaltningen av skogen djurliv som viktigt och ansvarsfullt bl a därför att alla också har rätt att få njuta av skogsliv.

1)      Det finns opinionsundersökningar som visar att det inte finns stöd hos befolkningen i sin helhet för licensjakt, däremot säkert för jakt inklusive skyddsjakt eftersom det inte är politiskt kontroversiellt.

2)      De forskare jag refererar till är genitikerna som visar att en större stam alltid är bättre än en mindre om du har problem med gen-bredden.

3)      Vi stödde rovdjurspropositionens inriktning kring hur man stärker vargens utbredning mot Finland-Ryssland, så jag och Erlandson borde inte vara oense där.

4)      Jag tycker det var tråkigt att Vargkommitténs förslag, i de delar de var eniga, inte togs med i proppen. MP tycker ersättningarna för viltskador och stöd för rovdjursstängsel ska höjas.

5)      Jag tycker faktiskt inte att man kan motivera jakt på ett rovdjur som vargen med att det är just ett rovdjur och alltså dödar andra djur. Det ekologiska systemet bygger på rovdjur och rovfisk, om vi människor tar bort rovdjuren för att få bytesdjuren för oss själva riskerar vi störa hela systemet. En god viltförvaltning kräver att rovdjur också får existera även om det gör att det blir färre bytesdjur till oss. Det finns gott om vilt att jaga i Sverige, viltsvinen är bara ett exempel.

Hoppas det blev lite tydligare, din beskrivning av mina påståenden och argument kände jag inte helt igen.

 

M v h  Åsa Romson

 

Min replik som inte fick något svar:

Hej igen

Tyvärr ger ditt svar en ännu tydligare bild av att MP inte ser jakt som något som har ett egenberättigande utan något som står i konflikt med andra intressen. Jag förstår t ex inte alls varför du skriver att ”alla har rätt att få njuta av skogsliv.” På vilket sätt skulle en begränsning av vargstammen hindra dig från att njuta av skogsliv? Om de stora rovdjuren påverkar människors skogsliv så är min erfarenhet att det snarare är begränsande. Många undviker t ex  bär- och svampplockning i områden med tät björnstam.

1) Man kan få nästan vilka svar som helst om man formulerar frågan på rätt sätt. Den enda färska opinionsundersökningen som jag känner till och som sägs visa det du påstår gjordes av SNF 2012. De ställde frågan , ”tycker du att vargstammen ska minskas genom jakt?” En majoritet var emot. Men den frågan innehåller två delar, minskning och genom jakt. Det är inte detsamma som att man är emot licensjakt. Dessutom borde du som politiker lägga större vikt på undersökningar som är vetenskapligt underbyggda och som genomförs av statsvetare, än av en part i debatten. Jag skickade en länk till dig som går till just en sådan. Men den kanske inte visar det du och MP vill att den skall visa. Ni ”väljer” istället SNFs vinklade frågeställning som bevis för er tes. https://www.slu.se/Documents/externwebben/s-fak/s-fak-kansli/Attityder%20till%20varg%20och%20vargforvaltning%20130701.pdf

Träffade för övrigt Helena Leandersson, er jaktpolitiska talesperson, i Våladalen i våras. Där sa hon inför alla närvarande att hon hade släkt (vänner?) i Bjälverud i Värmland. Hon sa att hon minsann aldrig stött på någon som var emot varg eller som ville minska vargstammen, alltså är den bild som sprids enligt henne fel. Av en tillfällighet träffade jag en person från just Bjälverud veckan efter och nämnde då vad hon sagt. Då fick jag veta att byalaget, i just Bjälverud, hade skrivit till kommunen att den måste agera eftersom de känner stor oro över vargstammens ökning. De vill minska vargstammen. Endast två (Leandersson släktingar?) av de 175 boende i Bjälverud hade valt att inte skrivit på listan. Inte riktigt den bild MPs talesperson i offentliga sammanhang väljer att sprida!

2) Ja, om det inte tillförs nya gener är det bättre med fler vargar. Så långt är vi överens. Men verkligheten visar att det tillfört nya gener och då råder det enighet om att inaveln minskar snabbare om stammen är mindre. Den genetiska variationen har under perioden 2007-2013 ökat med 50 % och inaveln minskat med 20 %.

Eftersom genetiskt utbyte ingår som en del i regeringens rovdjurspolitik och uppfyller direktivets krav finns ingen anledning att argumentera för en politik som inte inkluderar detsamma. MPs argument bygger på att stammen fortsatt skall vara isolerad!

3) Möjligen missförstod jag dig i den frågan. Regeringen accepterar lite varg i renskötselområdet. Socialdemokraterna däremot har sagt nej till varg där.

4) Jag förstår fortfarande inte vilka frågor som det rådde koncensus kring som regeringen inte tagit med. Skador och kostnaderna kring dessa har man ju gett ett uppdrag till Viltskadecenter att utreda för att kunna veta vad man skall ersätta. Är det inte så man brukar göra före man tar beslut om full kostnadsersättning? Det kan nämnas att VSC beräknat att det skulle kosta 1,2 miljarder att stängsla alla fårbesättningar i södra Sverige. Planerar MP att ta med den kostnaden i framtida bugetförslag?

5) Varför skulle man inte döda djur för att de äter andra djur? Du vill ju själv att vi skall döda vildsvin, de äter ju bara växter och annat som de tycker gott i naturen. De precis som vargarna tillhör vår naturliga fauna. Älgen äter växter, varför skall vi döda den? Vi begränsar ju älgstammen långt under deras biologiska bärförmåga. Hur fungerar ditt ekologiska system om man begränsar bytesdjuren kraftigt men inte rovdjuren?

Nästa måndag har vårt älgskötselområde möte. Vi är 39 jaktlag med ca 400 jägare på 24 500 ha ( 245 km2). Nu är det två vargrevir som påverkar området. Vi minskade älgstammen pga många älgolyckor på Rv 63 före vargarna kom.  När vargarna nu etablerat sig har vi två val. Antingen fortsätter vi att betala för en älgjakt som inte längre finns och skjuter några få älgar om året eller så låter vi älgstammen öka igen. Med MP logik är det senare som gäller. Låt naturen ha sin  gång! Älgarna kan tillåtas gå mot sin biologiska bärförmåga vilket troligen betyder en femdubbling av stammen och total kaos i trafiken och uppätna tallföryngringar. Men det blir gott om jakt för oss jägare, vargarna kan inte reglera älgstammen själva! Eftersom ingen tycks bry sig om våra intressen, varför skall vi då betala för att lösa andras?

Jag förstår inte heller på vilket sätt vildsvinen skulle kompensera för vår förlorad älgjakt. Det finns nämligen inga vildsvin på våra marker! Att säga till oss att det finns gott om vildsvin att jaga i Sverige är ungefär som att säga till svältande i Afrika att det inte är något problem, det finns gott om mat i Europa! Dessutom vill lantbrukarna inte att vildsvinen skall få etablera sig på våra marker.

I går berättade länsstyrelsen i Värmland att de hittat 6 familjegrupper av lodjur, motsvarande 30 djur. Det fanns närmare 40 grupper motsvarande 200 djur för drygt 10 år sedan. Rådjurstammen har också minskat med 80 %. Så här har MP ekologiska rovdjurspolitik fått fullt genomslag. Få lodjur och få rådjur. Vad är det nu för ”skogsliv” era medlemmar kan njuta av? Stora delar av Värmland är på väg att bli synnerligen viltfattigt. En klok viltförvaltning som inkluderat en väl avvägd jakt på både rov- och bytesdjur hade gett fler rådjur och fler lodjur än vad vi nu har. En vinn -vinn situation för alla. Istället gör naturvården allt för att stoppa jakt på stora rovdjur. Resultatet ser vi nu.

Istället för att jag skall föra en långt debatt med dig via mail bjuder jag in dig hit till Värmland. Du är välkommen att besöka oss så att du på plats kan få möta människor som lever med vargar och lodjur i sin vardag. De börjar bli riktigt trötta på politiker långt borta som lovar och lovar utan att något händer. Det är deras ”skogsliv” som verkligen påverkas och som ni politiker skall ta hänsyn till. Inte till bara till tillfällig besökare som aldrig behöver möta de negativa sidorna av stora rovdjurstammar.

Kontakta mig så ordnar jag ett besök i ”vargland”! Varför inte i Helena Leanderssons eget Bjälverud med omnejd?

 

Hälsningar

 

Gunnar

29 Kommentarer
 1. Gunnar Glöersen says:

  Torbjörn Eriksson, har du fortfarande inte fattat ett skit? Ingen har tagit ifrån er rätten att klaga. Däremot får ni finna er i att överklaga sådant som ni är berättigade till! Om du anser att ingen bryr sig om vad jag skriver så kan du väl sluta spilla tid på min blogg? De flesta som skriver här skulle vara tacksamma.

 2. Torbjörn Eriksson says:

  Egentligen bryr vi oss inte om dig Glöersen, du ser ner på alla som inte har samma åsikt som dig. Du tror du är allvetande. Vi kommer att få tillbaka rätten att överklaga, det kan du räkna med.

 3. Stefan says:

  Gunnar, jag tycker du är lite hård mot Torbjörns första kommentar här, läser man hans första mening är det väl en form av erkännande? Kanske beroende på en freudiansk felskrivning men ändock!?
  Och de (ofrivilligt?) erkända karaktärsdragen hos värnare(=miljöpartister?) bevisar han ju i sista delen av sitt inlägg med ringaktning av övriga kommentatorer och sitt oreserverade stöd till Romson och hennes grundlösa anklagelser.
  Brukar man inte säga att första steget till tillfriskning är insikt? Har vi tur kanske denna lilla ”slip” från Torbjörn är ett första litet, litet steg till insikt…

 4. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  Som Lars Dahlen skriver måste grunddata vara rätt
  Vilken forskare som har rätt eller fel kan vi diskutera till dödagar.

  Helt klart är dock att de tre vargar som är grunden till vår vargstam hade en icke jämförbar förmåga att reprodusera sig, inte ens en kaninfarm kan åstadkomma denna explosion
  Dessa tre vargar lyckades på 1 år produsera nästan 30 vargar dessutom var dessa valpar redan över året när de föddes och dessutom på helt olika områden i mellersta Sverige
  Gybs kan med dessa fakta sättas på 3

  Grunden till problem Varg ligger otvetydigt på Grimsö och projekt varg

  Vad gäller miljöpartiet vet vi ju att dom bygger sin politik på och i en drömväld som inte
  finns och som ej heller är genomförbar om vi inte tar bort El, fossila bränslen, Bilar, järnväg
  och sist men inte minst människan, dessutom får ju inte växtätarna springa runt o fisa
  eftersom det enligt Forskare påskyndar växthus effekten

 5. Lars Dahlén says:

  Grund problemet med Linda Laikre är att hon ombads att lägga fram en modell över den genetiska utvecklingen av den svenska vargstammen dvs en stam utvecklad från ett alfa par plus en senare invandrad varg dvs totalt tre vargar.

  Detta gjorde hon inte utan hon presenterade en modell byggd på en vargstam utveckad från 100 vargar avsnörpta från en större stam.

  Hon har aldrig presenterat några skäl till varför hon valde detta scenario istället för det hon var ombedd att presentera.

  Därmed faller allt hon säger, det är inte intressant med länkar där hon vidare utvecklar
  sitt resonemang eftersom det vilar på felaktig grund.

  Man behöver inte vara genetiker för att förstå att en modell grundad på grunddata som inte stämmer överrens med verkligheten inte går att applicera på verkligheten.

  Detta gäller all typ av modellering, grunddatat måste vara korrekt.
  I min egen värld vore det inte korrekt att basera en ritningarna för en järnvägsbro på att den skall andvändas av bilar.

  //Lars Dahlén

 6. Mats S Johansson says:

  Lars Dahlèn.

  Hon har kommenterat det tillfälliga målet på 210 varger vid ett tillfälle efter att hon lade fram sin modell. Så här sa hon då:

  ”LINDA LAIKRES SLUTSATSER om hur många vargar som behövs för en genetiskt frisk stam, har inte fått gehör. Regeringen har lyssnat till de som anser att jakt skapar ökad acceptans för varg, och att en stam på cirka 210 vargar räcker för en gynnsam bevarandestatus på sikt.

  – De har fel. Men väljer man den modellen, måste man förvalta stammen på bästa sätt. Men inte heller det har regeringen gjort, säger Linda Laikre.

  – Det finns släktträd över alla svenska vargar så man skulle kunna jaga de genetiskt minst värdefulla vargarna. Men då hade det krävts proffsjägare.”

  Hela intervjun kan läsas här:

  http://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2010-2/visar-vargens-genvagar

 7. Gunnar Glöersen says:

  Torbjörn Eriksson, läs på! Dagens fråga handlar om huruvida man kan överklaga ett beslut om vem som ska ta beslut. Rätten har redan sagt att det inte är överklagningsbart. Regeringen tydliggör bara vad rätten redan kommit fram till!

 8. Lars Dahlén says:

  Torbjörn mm .

  Vad är forskning ?
  Vad måste en forskare göra för att det skall räknas som seriös forskare ?

  Jo en forskare måste publicera sig, allt som han skriver måste vara verifierbart.
  Då han redovisar siffror så måste han också redovisa hur han kommer fram till sina siffror så att det går att verifiera av andra forskare .
  Allt han säger måste vara replikerbart.
  Han måste också vara beredd på att försvara sina siffror gentemot andra forskare, det är så forskar världen fungerar.
  Detta har de forskare som regeringen anlitat gjort, de har med framgång försvarat sina siffror då de blivit angripna.

  Detta är seriös forskning & seriösa forskare

  Torbjörn hur är det då med din favorit forskare Linda Laikre ?

  Det är ju hennes siffror som hela tiden dyker upp.

  Det första gjorde hon, hon publicerade sin genetiska modell, hon redovisade hur hon kommit fram till sina siffror & vilka siffror .
  Men sedan ?

  När andra forskare som tittat på vad hon redovisat & påpekat att det hon redovisat inte är applicerbart på Sverige så går hon inte i genmäle.
  Hon har aldrig någon gång försökt förklara eller försvara sina siffror gentemot någon annan forskare.

  Detta är inte seriös forskning.

  //Lars

 9. Torbjörn Eriksson says:

  Jag undrar om det inte går att överklaga till EU när dom i Sverige tar bort den demokratiska rätten att överklaga.

 10. Gunnar Glöersen says:

  Torbjörn Eriksson, du är patetisk! Att Romson får ditt stöd förvånar ingen. Allt är tillåtet i den gröna ideologins namn. Jag trodde att du var läskunnig. Nu var det ju Romson som anklagade regeringen och forskarna för att vara lögnare.

 11. Torbjörn Eriksson says:

  Så fort man värnar om vargen är man lögnare och extremist. Det är löjligt att höra era kommentarer. Åsa Romson har mitt stöd och MP kommer att gå stort framåt i bägge valen i år.

 12. jörgen bergmark says:

  Per Bengtsson, du brukar ju vara saklig men nu blir dina argument allt mera långsökta. Rökningsjämförelsen blir ju som GG skriver helt befängd.

  Vore det inte enklare om du acceptera fakta och istället glädja dig åt hur snabbt vargstammen växer pga sin empiriskt bevisade livskraft?

 13. Gunnar Glöersen says:

  Per Bengtson, genetiken är inkluderad. Din jämförelse med rökaren haltar betänkligt. Jag skrev inte att ”jag såg en levande inavlad varg igår, alltså har inaveln ingen betydelse”. Rökning dödar, det är vetenskapligt bevisat. Ändå tillåter vi rökning. Exakt så är det med vargar. Vargar kan dö ut om de är för få, men den risken ska vägas mot kostnaderna som fler vargar innebär.

  Effekterna av dagens inavelsnivå utgör grunden för beräkningen. jag vidhåller att det inte finns kvantitativa mått på hur en viss inavelsnivå kopplar till utdöenderisk, men är inte expert. Du kan väl skicka en länk som beskriver kvantitativt hur t ex inavelsnivå 0.10 påverkar utdöenderisken på 100 år jämfört med 0,24.
  Dessutom har du helt missat att man efter sårbarhetsanalysen också gjorde genetiska överväganden. NV kom då fram till 380 vargar, men som du vet var den analysen fel. Den beskrev ett idealtillstånd, inte en stam som uppstått genom utvandring av ett par individer.

 14. Henrik says:

  Som Per Bengtsson skriver så kan ingen som utför uppdragsforskning vara trovärdig. Endast de som utför grundforskning med garanterad finansiering och själva kan sätta upp forskningens begränsningar är trovärdiga.
  Då är fältet väldigt litet!
  Och hur tillämpbar är deras vetenskap.
  Ibland är begränsningar i forskarens frihet nödvändiga för att deras resultat ska vara tillämpliga i den verklighet som råder och inte i den bästa av alla världar.

 15. Miljövän ej MP says:

  Utomordentligt skriven blogg. Saklig och sansad. Borde få större utrymme i Svensk Jakt.eller fler media..
  MP håller på att utvecklas till ett politikens NTF. Bara de sitter på sanningen, Påminner lite extremvänstern förr som med självpåtagen roll sa sig företräda arbetarklassen.

  Miljövän ej MP

 16. Per Bengtson says:

  Gunnar, genetiska aspekter skulle inte och har inte inkluderats i analysen. Det står klart och tydligt både i uppdraget och rapporten, så att påstå något annat är inte trovärdigt. Lika tramsigt är det att framhålla att analysen visst inkluderat inaveln eftersom den bygger på data från den svenska vargstammen. Det är samma sak som att säga: ”Rökning är inte farligt, jag har rökt i trettio år och jag mår alldeles utmärkt”.

  Självklart går det att inkludera genetiska aspekter och kvantitativa mått på hur inaveln kan tänkas förändras och påverka tillväxt och dödlighet framöver. Däremot kommer det finnas stor variation i datan, allt från liten/ingen påverkan till stor negativ påverkan, och det kommer reflekteras i resultaten. Men det är ju just därför man använder Monte-Carlo analyser för att uppskatta sannolikheter och risker! Med ditt sätt att resonera kan man inte heller använda tillväxtdata i analysen, eftersom det vissa år är låg/ingen tillväxt och andra år hög tillväxt.

  Slutsatsen blir att det var regeringen och inte forskarna själva som satte upp villkoren för analysen och bestämde vilka faktorer av vikt som skulle ingå. Det är i mina ögon inte rimligt att politiker talar om i detalj hur och på vilket sätt forskarna ska utföra sin forskning. Det om något är en kränkning av forskarnas integritet och yrkesheder.

 17. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  För oss jägare och landsbygdsbor kommer Valet till Eu vara avgörande för oss.
  Lika så valet till Sveriges riksdag.
  Att lägga sin röst på S,V eller MP kommer otvetydigt att leda till Fler Rovdjur och
  mindre frihet, det kommer också att leda till omöjligheten att leva ett eget valt liv.
  Kvar återstår något av partierna i alliansen, samtliga dessa har uppvisat en total brist på handlingskraft.
  Det kommer att vara upp till oss att se till vilken framtid vi själva skall ha
  Vi kommer aldrig att nå vårt mål genom att vara undfallande.

  Ni är många på SJF som besitter en stor och bred kunskap om våra viltstammar
  och vilka effekter rovdjur och jakt har på dessa.
  Ni har lyckats gräva fram oegentligheter som tex naturvårdsverkets bidrag till SNF och andra
  Ni har avslöjat förskingringen av 63 miljoner från viltvårdsfonden ,jägarnas egna pengar
  Men där tog det stopp. Åtgärder för att rätta till övertrampen saknas Helt.
  Detta menar jag är att vara undfallande

  Din skrivelse till Åsa Romson är bra och sätter henne på pottan
  vad som saknas är att allmänheten aldrig får reda på fakta

 18. Gunnar Glöersen says:

  Per Bengtsson, jag håller mig till vargfrågan och lämnar klimatdebatten till andra även om vissa t o m vill få det till att fler vargar buffrar mot klimatförändringar!
  Grunden till att regeringen valde demografisk sårbarhetsanalys är kommissionens egna rovdjursriktlinjer som är en tolkning av direktivet men anpassat för stora rovdjur. Eftersom det är direktivets minimikrav som vi minst ska uppfylla utgick man från kommissionens egna riktlinjer. Därutöver finns art 17 anvisningarna, men inte heller de är anpassade till stora rovdjur. Art 17 ger dessutom enormt stort utrymme för subjektiva tolkningar. Hur kan man t ex hävda att det krävs 24 000 sandödlor men 5 miljarder siklöjor för att just de arterna ska nå gybs? Om du kollar vad andra länder har angett som referensvärde för varg kommer du att se att de nivåerna ligger när det Sverige rapporterat.
  Vad gäller sårbarhetsanalyserna så inkluderar de genetiken! Analysen bygger på exakt den inavelsgrad som stammen hade vid tiden för beräkningen. Det gav det resultat vi alla känner till, 100 vargar inkluderat katastrofer.
  Jag har fått informationen att man inte kan göra sårbarhetsanalyser som inkluderar genetik på det sätt som du tycks vilja. Helt enkelt för att det inte finns kvantitativa mått på hur en viss inavelsnivå påverkar utdöenderisken. Dovhjorten är t ex extremt inavlad i många generationer utan negativa effekter. En sårbarhetsanalys där någon ändå får sätta värdet för utdöenderisk skulle alltså om jag förstått saken rätt helt styras av de värden som man ”väljer” att stoppa in i modellen. De demografiska parametrarna däremot kan man däremot använda för att beräkna utdöenderisk eftersom det finns sådana kvantitativa mått som bygger på data från den Skandinaviska vargstammen. Så i grunden betyder det att sårbarhetsanalyser skulle bli helt överflödiga om vetenskapsmannens personliga val av inavelseffekter helt får styra modellen.

  Du skriver nu att forskarna anser att genetiken är viktigare än antalet. Bra, äntligen verkar även du ha förstått budskapet. Fler vargar minskar vare sig inaveln eller ökar den genetiska variationen. Det kan enbart nya vargar göra. Fler vargar kan enbart bromsa ökningen av inaveln och minska takten på minskningen av den genetiska variationen. Det är dessutom ställt utom all tvivel att inavel minskar snabbare om stammen är mindre när nya vargar tillförs stammen. Dessutom har Laikre tydligt sagt att det vore idealt om alla founders gener fick utgör ungefär lika stor andel av stammen. Även det kan bara uppnås om man begränsar delar av stammen, dvs gynnar invandrarna.

  Det man nu försöker driva från naturvårdssidan och vissa genetiker är att man måste ha en viss genetisk variation för att nå gybs. Men det är riktigt stolligt! Om man säger att vår stam ska ha minst samma genetiska variation som givarpopulationen, vilket vissa hävdar, hamnar man i en fullständigt orimlig tolkning av gybs. För det betyder att den mindre givarpopulationen, den finsk-ryska måste ha samma genetiska variation som sin givarpopulation som i sin tur måste ha samma som sin osv. Slutsatsen blir att alla delpopulationer måste ha samma genetiska variation som världspopulationen! Ingen population i Världen har alltså gybs!
  Självklart har detta aldrig varit lagstiftarens mening. Det finns inga kvantitativa krav på en viss genetisk variation. Därför har kommissionen valt att i rovdjursriktlinjerna ange att det krävs minst en genetiskt effektiv invandrare per generation för att uppfylla direktivets krav. Vi har de senaste åren uppnått nästan det dubbla, 1,7/generation.

  Alltså, Romsons påståenden igår om att regeringen tvingat vissa forskare att skriva rapporter med förutbestämt innehåll blir inte ens rätt med din tolkning! Den av riksdagen antagna rovdjurspolitiken bygger på de krav kommissionen själv har satt upp. Andra gillar det inte eftersom de vill ha många vargar till varje pris oavsett kostnad för oss som ska leva med dem. Igår fick jag veta att Värmland har minst 29 revir och 19 föryngringar som berör länet! Det är fullständigt åt helvete!

 19. Stockholmaren says:

  Ekofascistiska propagandalögner.
  Det räcker med dessa två ord för att karakterisera det mesta som MP, SNF, SRF och i stor utsträckning Naturvårdsverket sysslar med. Oftast brukar ju även SVT och SR karaktäriseras av detta, men de har ju fått så mycket kritik för sin partiskhet att de nog förstår att deras TVavgifter kommer tas ifrån dem om de inte skärper till sig.

  En röst på MP är en röst för ekofascism, dvs att (andra) människor ska tvingas till att underkasta sig ”ekologin” eller vargen och andra rovdjur för att vara mer specifik. (Andra) människor ska straffas för att de inte tänker som ekofascisterna, bl.a. genom att kriminalisera avlivande av skadedjur och att tvingas acceptrera sjunkande fastighetesvärden, minskad livskvalitet och dödade hundar, katter får och andra tamdjur.

  Människor ska tvingas betala mer för elen och tvingas acceptera fula ineffektiva vindkraftverk eftersom de ”tycker” att kärnkraften inte ska användas. Helst vill dessa ekofascister tvinga människor att sluta använda el.

  Romsons kränkande, empatilösa och sanningsbefriade uttalanden visar tydligt vilken typ av politik som kommer införas om MP får bestämma: Ekofascism!

  Vem vill ha det?

 20. Mats S Johansson says:

  Gunnar.

  Det hade varit otroligt intressant om du kunnat få Socialdemokraternas taleskvinna i viltvårdsfrågor att kommentera Åsa Rs utspel idag och hennes svar på dina mail. Jag fick Svensk Jakt idag och de svar S, genom henne, ger på frågorna inför EU-valet närmar sig med skrämmande fart MPs.

  För övrigt är jag inte det minsta förvånad över hur MP agerar. Vargfrågan har för länge sedan visat att de, och de som de agerar talesrör, för är beredda att bokstavligen gå över lik för att ta kontrollen över svensk natur.

  Per Bengson. För klimatsakens skull hoppas jag av hela mitt hjärta att ingen av de forskare som hänvisas till av Svenska Rovdjursföreningen i vargfrågan är involverade i framskaffandet av politikernas beslutsunderlag.

 21. Per Bengtson says:

  Absolut inte Gunnar, acceptabla risknivåer ska sättas av politiker och i relevanta fall följa internationella konventioner och fördrag. Samtidigt är det väl ändå oerhört viktigt att politiker hör sig för med forskare innan de bestämmer sig för vad som är en ”acceptabel” risk. Oavsett om man tror på klimatförändringar orsakade av människor eller inte vore det väl till exempel oerhört korkat att politiker satte på slumgeneratorn och fick fram att siffran två graders temperaturökning de närmste hundra åren eller 450 ppm koldioxid i atmosfären var acceptabla risker. För att kunna sätta en risk som vi uppfattar som acceptabel måste man självklart också analysera konsekvenserna av den nivå som väljs och det är ett jobb för forskare, inte politiker. Vad det gäller vargen har politikerna satt upp målet att det inte ska finnas färre vargar än att det säkerställer långsiktig överlevnad. Det är helt okej och vi är helt överens om att det är ett politiskt beslut. Hur många vargar det krävs för att uppnå målet är däremot inte ett politiskt beslut. Det är inte heller upp till politiker att ”besluta” vilka faktorer som är viktiga och ska inkluderas i en riskanalys, vad det än gäller. Politiker har inte den kompetensen. Trots detta stod det i regeringsuppdraget till NVV att genomföra en demografisk sårbarhetsanalys att genetiska aspekter inte skulle beaktas, detta trots att till och med de forskare som sedermera genomförde analysen tidigare uttryckt att det var viktigare att lösa de genetiska problemen, än att få en snabb ökning av antalet vargar.

  Jag ställer samma fråga till dig som jag ställde till Björn Isaksson: Anser du att en forskare bör svara på frågan ”Hur kommer klimatet se ut om hundra år”, om uppdraget formuleras på ett sätt som innebär att samtliga relevanta faktorer inte får tas med i analysen?

 22. Björn Isaksson says:

  Jag tycker hon kränker forskarnas integritet och påstår att de är korrupta, om hon nu inte kan styrka sitt påstående.
  Men jag måste erkänna att jag blir förvånad över att hennes övertramp tas upp ibåde SVT och SR. Då återstår det bara att se om hon också tvingas förklara sig eller om det bra rinner ut i sanden. Tack för tipset om flödet på SRFs sida.

 23. Gunnar Glöersen says:

  Per Bengtson, är det alltså din uppfattning att forskare endast ska ta uppdrag om de får bestämma t ex vilka risknivåer som analysen ska bygga på. Anser du alltså att det är den vetenskapliga grenen som indirekt ska bestämma samhällsutvecklingen utifrån sina personliga värderingar?
  Det vore också intressant att veta vilka vetenskapliga faktorer du anser att Skandulv tvingats bortse ifrån, för det är väl det du menar?

  Det ska också bli intressant att se hur SNF ska formulera Romsons svar! Gissar att det är din vinkling som SNF väljer åt MP. Så här långt har hon bara gjort det värre!

 24. Per Bengtson says:

  Björn Isaksson, jag kan varmt rekommendera Svenska Rovdjursföreningens omvärldsbevakning (finns på http://www.rovdjur.se) om du vill ha ofiltrerade nyheter om våra rovdjur. Om du tittar in där kommer du upptäcka att såväl SR som SVT rapporterat om nyheten.

  Personligen tycker jag att det är bra att detta tas upp i riksmedia. Hur snävt avgränsade uppdrag har regeringen och myndigheterna rätt att lägga på landets forskare? Det är inte karriärsmässigt särskilt smart att tacka nej till ett regeringsuppdrag som tilldelas via en myndighet kan jag tänka mig… Vem är det som ska avgöra vilka faktorer som ska ingå i en analys – forskaren själv eller den som ger uppdraget? Är det till exempel rätt av en forskare att ge ett svar på frågan: ”Hur kommer klimatet se ut om hundra år”, om uppdraget samtidigt säger att mänsklig påverkan inte får inkluderas i analysen? Eller omvänt, om inte naturliga variationer får inkluderas i uppdraget? Anser du att en forskare bör svara på frågan ”Hur kommer klimatet se ut om hundra år”, om uppdraget formuleras på ett sätt som innebär att samtliga relevanta faktorer inte får tas med i analysen.

  Frågeställningen är intressant (i alla fall på ett akademiskt plan), men överdrifter som ”tvingar” eller ”korruption” kan vi dock vara utan i debatten och rubrikerna.

 25. J Norell says:

  Åsa Romson: ”Det ekologiska systemet bygger på rovdjur och rovfisk, om vi människor tar bort rovdjuren för att få bytesdjuren för oss själva riskerar vi störa hela systemet.”

  Jaha, någon som upplevde några sådana problem innan vargen dök upp? Näha, tänkte väl det…

  (F.ö. borde MP installera rättstavningsprogram i sina datorer).

 26. Björn Isaksson says:

  Tyvärr så granskas ju inte MP och den övriga delen av miljörörelsen av våra journalister. De kan i princip vräka ur sig vad som helst utan att granskas. Jag blir förvånad om hennes beskyllningar ens kommer upp i Ekot, DN, SvT eller hos någon annan stor nyhetsredaktion.

  Den stora skammen vilar över journalistkåren som inte gör sitt jobb utan bara gullar med miljörörelsen.

 27. Lars says:

  Mycket egendomlig och faktiskt ganska obehagliga förställningar som Åsa Romson hyser. Jag är inte emot vargens existens ska skrivas samtidigt. Slutsatsen är väl att antingen lever Åsa i en värld full av fördomar och önsketänkande, vilket jag tror är inducerat av dålig eller obefintlig kunskap om naturen, eller så vill Åsa och förmodligen MP på sikt avsluta jakt som företeelse. Det sistnämnda kommer inte hända, ska väl tilläggas, vilket säger lite om Åsas förmåga till verklighetsanknytning.

Kommentering är stängd.