Rovdjursföreningens egen Bagdad Bob!

, ,
 

Alliansens och Socialdemokraternas senaste pajkastning om rovdjursproppen spär bara på politikerföraktet och ökar känslan av att allt bara är tomma ord!

Maltaforsens Chiva 7 månader
Maltaforsens Chiva 7 månader

Sliten efter en veckas älgjakt är jag tillbaka på kontoret. Båda mina hundar överlevde första älgjaktsveckan och jag sköt en kviga efter en och en halv timmes fast stånd för min 7 månaders jämthundstik. Men den glädje man tidigare kände över hundar som söker ut och som har ett bra förföljande har förbytts i oro för vargattacker. Även under fast stånd tänker man mest på hur man skall agera om vargar attackerar just då. Ger de sig på älgarna först eller hunden? Andra har inte haft samma tur, de har fått sina hundar dödade eller skadade av varg. Allt fler hundförare är på väg att ge upp, de finner inte längre glädje i jakten. Själv har jag inte en tanke på att ge upp, löshundjakt är det som gör älgjakten rolig. Att sitta på pass eller att hänga efter en hund i lina är inget alternativ. Löshundsjakten har ett egenberättigande. Det är inte den som skall ifrågasättas, det är antalet vargar!

Samtidigt som vi jägare jagar med hjärtat i halsgropen för att skjuta de älgar vi vill och dessutom förväntas skjuta, går Rovdjursföreningens egen Bagdad Bob ut i media och misstänkliggör oss som vill försvara våra hundar eller tamdjur. Rovdjursföreningens propagandaminister, Jan Bergstam, hävdar att förändringen som innebär att det är länsstyrelsens besiktningsmän som först skall kontaktas istället för polisen vid § 28 skjutningar har lett till ”missbruk” av paragrafen. Att den enkla och självklara förklaringen till att fler vargar skjutits med stöd av § 28 är att antalet vargar ökat dramatiskt och att de sprider sig till nya områden bortser Bagdad Bob och Rovdjursföreningen helt ifrån. Inte heller redovisar de att i nästan alla de fall där vargar skjutits med stöd av § 28 har hunden eller tamdjur dessutom bevisligens skadats av vargen/vargarna.

Förändringen av § 28 initierades faktiskt av miljöåklagare Christer Jarlås. Nu påstår han att han ångrat sig! Inte heller han verkar begripa att dubbelt så många vargar betyder dubbelt så många angrepp och allt fler skjutna § 28 vargar.

Självklart är förändringen av § 28 bra. Nu kan man skjuta en varg som angriper tamdjur utan att bli av med vapnet på plats. Det har tagit upp till ett halvår att få tillbaka vapnet, trots att själva ärendet avskrivits nästan direkt. Dessutom är det väl bra att just skadegörande vargar skjuts när 100 vargar behöver skjutas enbart för att åtminstone stoppa tillväxten i stammen.

Rovdjursföreningen blir allt mer en liten sluten sekt för extremister. Jag har själv slutat läsa på deras facebooksida, jag mår fysiskt illa av att läsa det som skrivs där. Där florerar ett hat mot drabbade jägare, samer och tamdjursägare av sällan skådat format. Empati är ett främmande begrepp för dem.
Rovdjursföreningen, Nordulv, Wolf association m fl. är extrema organisationer som i alla lägen ser människor som förövare medan vargar alltid är oskyldiga. De inser det inte själva, men deras utspel och lyckade försök att stoppa skyddsjakter som den i Skåne och på Junsele tiken håller på att vända opinionen mot varg snabbare än vargen själv hade lyckats med. Det håller på att byggas upp ett otroligt varghat i vargbygderna. Det i sin tur förstärks av att ingen jag träffar längre verkar tro att våra myndigheter och politiker på demokratisk väg skall lyckas få ordning på svensk vargförvaltning. Alliansens och Socialdemokraternas senaste pajkastning om rovdjursproppen spär bara på politikerföraktet och ökar känslan av att allt bara är tomma ord! Alliansen och Sossarna tycker egentligen samma sak, men chansen att få några extra röster i nästa års val är viktigare än att lösa våra problem! Fortsätter ni på det här sättet förtjänar ni inga jägarröster! Rovdjursfrågan måste få en långsiktig bred politisk majoritet, det är vad ni har lovat!

Medan jag skriver det här inlägget får jag meddelande om att ytterligare en jämthund dödats av varg. Politiker gör något, tillsammans!!!

2 Kommentarer
 1. Mats S Johansson says:

  Så här talar en propagandaminister!

  Finn fyra fel i följande 2 citat hämtade från SRF FB-sida i november 2013: (tips: i… i f….. s……)

  – ”Nej vi vill inte förbjuda löshundsjakten, inte i första svängen, vi vill att jägarna själva tar ansvar över både sina egna hundar och de vargar som finns i vargrevir.”
  – ”Vari ligger ofaktan när jag skriver att vi inte vill förbjuda löshundsjakt och att vi istället hoppas på att jägaren/hundägaren själv ska ta ansvare för sin hund och vargarna i det revir han jagar, genom att inte släppa sin hund.”

  Finn den gemensamma nämnaren i följande:

  – ”SRF är inte emot jakt generellt — Jag tar det igen så du inte missar det: SRF är inte emot jakt genrellet — däremot anser vi att det kanske finns andra lösningar än att en art skall dödas för att bereda väg för jakt på en helt annan art.”(Redaktören på SRFs FB-sida 2013.11.14)
  – ”Föreningens mening är att stammarna av rovdjur och bytesdjur skall tillåtas utvecklas parallellt. Naturliga cykliska variationer, där stammarna av rovdjur och bytesdjur varierar och påverkar varandra, skall eftersträvas.”(utdrag ur internt SRF-policydokument)

  Det är inte lätt att balansera seriositet mot risken att förlora lärljungar i sekten. Tack och lov verkar NVV äntligen ha genomskådat dem.

  http://svenskjakt.se/opinion/debatt/beslut-om-medel-for-information-sker-pa-regional-niva/

  Någon som vet vilken jakt, om någon, som SRF är FÖR?

  Gunnar, du kanske kan få någon på SRF att svara på min fråga.

 2. TIDIGARE KOMMENTARER says:

  göteborgaren

  2013-11-10 21:56
  pappa på landet,
  då kan väl du presentera dom uppgifterna här där det står att gybs är ett tak som vargstammen ska skjutas ner till…

  Nisse

  2013-11-10 18:33
  Hej Gunnar!
  Jag har en fråga som inte har med ämnet att göra.
  Om jag rastar hunden i samhället och vet att det förekommer varg där, hur långt kan jag gå för att försvara min hund och mig?
  Kan jag ta med mig vapen?
  Kniv, Yxa?
  Tacksam för svar.

  Anders Hermansson

  2013-11-08 19:09
  ”Pappa på landet”, skriver, citat: ”…och brukar anfalla om man kommer nära deras matningsplats”.
  Bäste ”Pappa på landet”, jag tror dig fortfarande inte. Jag har lång erfarenhet av vildsvin, mina första två sköt jag 1984 och har sedan dess med några undantag årligen skjutit ett eller flera svin, har därtill stor erfarenhet av halvtama vildsvin. Trots detta så har jag aldrig hört talas om vildsvin som ”brukar anfalla”! Därför tror jag du ljuger, och du har inte besvarat min fråga: ”Har du någon mer källa än dig själv”? Du har heller inte svarat på om du vänt dig till polisen och gjort en polisanmälan? Dina uteblivna svar övertygar mig om att ditt inlägg är ljug rakt igenom. Vad som förvisso är sant är att vargar är livsfarliga rovdjur, förvisso sant är också att vildsvin inte är rovdjur. Lär dig elementär biologi och elementär statistik, och försök med något mer trovärdigt i nästa inlaga.

  Tommy Olsson

  2013-11-07 17:49
  Pappa på landet helt klart var du inte i skolan den dagen du skulle lära dig läsa
  det finns inget tak bestämt av regering o riksdag det finns däremot ett lägsta antal satt
  som ligger mellan 170-270
  vad vildsvinen beträffar hoppas jag att dom förökar sig tusenfallt
  om din dotter är rädd för att gå till bussen så får ni väl flytta till stan

  pappa på landet

  2013-11-07 14:05
  Mats S Johansson
  Du har fullkomligt rätt när du säger att löshundsjakten är oumbärlig

  Mats S Johansson

  2013-11-06 21:33
  Andreas.

  Jag är helt överens med dig och jag hoppas SJF klara att klargöra för de styrande i Sverige hur viktig löshundsjakten är i Sverige.
  Jag försöker bemöta SRFs lögner i diverse media och jag vill härmed sända ett tack till deras hemsideredaktör (ifall du läser det här J(B)B) för att han hjälper till att hitta enkelt deras debattartiklar. I deras iver att sprida sin propaganda har de upprättat en funktion (betalad av NVV?) på hemsidan som läger upp alla artiklar som innehåller vissa ord så det är bara att klicka sig fram.
  Sentast ikväll har jag blivit anklagad för att desinformera när jag kommenterade ett typiskt SRF-inlägg i GD.se.
  Det är förresten f.n. ganska tyst från det officiella SRF.
  Undrar om de laddar inför debatten i riksdagen eller om de olika falangerna strider internt…?
  Ikväll ligger t.o.m SRF hemsida nere. Så fort den är uppe igen ska jag checka om pdf-filen ”Uttolkningen av SRF rovdjurspolicy” fortfarande är det första som kommer upp om man söker på policy på hemsidan …….

  Björn Isaksson

  2013-11-06 08:20
  I J&J finns en länk till en lokaltidning där man på ledarplats sågar SRFs undersökning. Grundaren av sekten protesterar och blir mycket skickligt nergjord av redaktören. Det finns mer än en som är jämförbar med Bagdad Bob inom den föreningen, avseende sanningsförfalskning, inga andra jämförelser för att undvika risken för förtalsanmälan:)

  Andreas Mårtensson

  2013-11-05 20:41
  Mats S

  Ja nu menar jag ju inte bara SRF, det finns ju även några andra vilseledda människor och organisationer som gör ganska många mer eller mindre sanna ”BB” uttalanden i framförallt dagspress. Dessa uttalanden får ofta stå oemotsagda. Och det jag är rädd för är att gemene man får och uppfattar den felaktiga bild som ofta presenteras som sanning gällande rovdjuren och framförallt då vargen. Men det gäller även att marknadsföra jakten och med det löshundsjakten och vilken inverkan vargen faktiskt har. Varför inte marknadsföra tex. Markägandet och jakträtten mycket hårdare för att skapa opinion för det markägare och jakträttsinnehavare faktiskt blir påtvingade när det gäller rovdjuren. Få fram att det faktiskt är den lilla människan som blir lidande o s v…..

  Likaså som jag tidigare skrev så gäller det att beslå dem med BB epitetet så ofta och så mycket det bara går, för sunt förnuft råder ju verkligen inte i denna fråga.

  Pappa på landet,

  Det jag menar är att det är en så kallad värnar sida då den ensidigt bara bryr sig om rovdjur och då i synnerhet vargen.
  Vi är alla en del av naturen och i o m det kan man inte ställa människan utanför ekvationen. Konsekvensanalys är vad som måste till, en så kallad socioekonomisk analys. Vi från jägare och lantbruks håll är nog ganska säker på vad en sådan analys visar. Men det är inte vi som behöver övertygas…

  pappa på landet

  2013-11-05 15:57
  göteborgaren.
  Det är regering och riksdag som satt ett vargtak och deras tak som är av storleksordningen 200. Det känner alla läskunniga i Sverige till. Gunnar Glöersen kan ge dig närmare uppgifter om taket och GYBS-diskussionerna.

  göteborgaren

  2013-11-04 23:36
  pappa på landet,
  Du läser tydligen lika bra som du räknar, för var kan du annars få att vi har ett tak på 200 ifrån? Möjligen har någon inom riksmedia tutat i dig detta. Men å andra sidan så befinner sig ju dom i Sveriges utan tvekan mest exploaterade del av naturen. (storstaden) där inte ens dom enstaka djur som faktiskt klarar den miljön får gå fria från giftåtlar, slagfällor, ihjälgasning mm. Så vad kan man räkna med att dom ska ha för kunskap och verklighetsförankring i frågan egentligen?

  Mats S Johansson

  2013-11-04 22:57
  Andreas Mårtensson.

  Jag skulle inte offra proffspengar på SRF. Det finns större fiskar i den här soppan och SRF är bara en bricka i spelet. T.o.m expendable om nödvändigt. SRFs lögner avslöjas dagligen inte bara av naturen (läs vargen) själv utan jag tror mig även se ett litet trendskifte när det gäller det officiella Sverige och kanske t.o.m en del av media. Ett exempel är att två dager efter at Ann D för n:te gången sänder ut lögnen om svensk fårnäring kommer Jordbruksverket med ett pressmeddelande som säger att näringen minskar för andra året på rad. Jag vet inte om du såg det men jag skrattade högt för mig själv när jag på SRF FB-sida såg en känd debattör för SRF, enligt egen uppgift t.o.m med forskarbakgrund, försöka rädda Ann Ds utspel med kommentaren ”Antalet förändras ibland från år till år, men generellt så stiger det även i varglänen.” Intressant analys av statistik gjord av en med forskarbakgrund, men notera speciellt ett ord i den meningen.
  Har du hört det här någon gång?
  ”Vi i SRF är inte GENERELLT emot jakt.”
  Här är ett annat, den här gången från vise ordf. i SRF, sätt att ljuga utan att ljuga:
  ”Vi i SRF är inte emot jakt. Vi är för rovdjuren.”
  (sök på ”policy” på deras hemsida och läs pdf-filen den som tror att SRF menar att det finns någon plats för jakt i framtidens Sverige)

  Naturvårdverket blir nog de sista att ta avstånd från SRF men jag är övertygad om att de också kommer att göre det en dag.

  pappa på landet

  2013-11-04 21:18
  Andreas Mårtensson.
  Vad är det du menar med den så kallade värnarsidan ?

  Andreas Mårtensson

  2013-11-03 22:56
  Mats S Johansson,

  Du har nog rätt i att det är en grannlaga uppgift att bemöta dessa mer mindre fantasi utspel från den så kallade värnarsidan.
  Men jag undrar om vi har råd att låta bli!?

  Jag för min del är villig att betala en högre avgift per år för att kanske avlöna proffs för att bemöta dessa BB uttalanden….

  J Larsson

  2013-11-02 20:29
  Gunnar!Jag delar pappa på landets oro.Vad kommer att hända när vi inte kan släppa vara hundar på vildsvinsjakt pga vargarna ? Just i dag är grannens tamkanin ett större problem ,ett redigt bett och två stygn känns!

  Pappa på landet

  2013-11-02 19:44
  göteborgaren.
  Hur kan det bli 2 – 300000 vargar när vi har ett tak på cirka 200 vargar ?

  Mats S Johansson

  2013-11-02 18:08
  Pappa på landet

  Ursäkta, jag trodde din första kommentar beskrev en ärlig oro för din dotters säkerhet.
  Nu vet jag bättre.

  Pappa på landet

  2013-11-02 17:30
  Mats S Johansson.
  Är det Helge å du menar ?
  Be SJF om hjälp kan väl ändå inte vara fel. SJF har ju det allmänna uppdraget.

  göteborgaren

  2013-11-02 16:58
  Bäste pappa på landet.
  Om man på fullaste allvar jämför skadorna efter flera hundratusen vildsvin som man medvetet. försöker få hundarna att följa. bla för att dina barn ska känna sig säkrare med skadorna efter. några hundra vargar , har man antingen inte alla getter i båset eller är extremt dålig på matte. Kom igen med dina jämförelser när vi har 2-300.000 vargar i landet så ska vi se om det är grisarna du oroar dig för. Nä, tro i stället på människor som har praktiska erfarenheter av problemen i stället för att ha massa egna teoretiska. teorier från diverse vinklade tv-program och människor som helt saknar just egna erfarenheter av problemen men uppenbarligen anser sig vara världsmästare på domsamma.

  Mats S Johansson

  2013-11-02 15:54
  Anders Hermansson.
  Jag beklagar att jag felaktigt hänvisade till dig i min kommentar den 27:e. Det var Andreas kommentar jag hade läst.
  Sorry.

  Mats S Johansson

  2013-11-02 15:05
  Pappa på landet.

  Jag tycker som Anders Hemansson att du ”går över ån efter vatten” när du ber SJF om hjälp. Har du försök be de som matar vildsvinen flytta matningsplatsen så att inte din dotter behöver passera den på väg till och från bussen?

  Pappa på landet

  2013-11-02 09:57
  Bäste Anders Hermansson.
  Det är förvisso sant att fler människor skadats av vildsvin än av vargar. Personer som kört på vildsvin uppmanas att inte lämna bilen på grund av skadade vildsvins farlighet. Åtskilliga jägare har skadats av vildsvin. Det är också förvisso sant att vildsvinen dödat fler jakthundar än vad vargarna i Sverige gjort.

  Anders Hermansson

  2013-11-01 21:12
  ”Pappa på landet”, skriver, citat: ”…och brukar anfalla om man kommer nära deras matningsplats”.
  Bäste ”Pappa på landet”, jag tror dig inte. Vildsvin som ”brukar anfalla” är så ovanligt att förhållandet bör ha uppmärksammats av andra, har du någon mer källa än dig själv? Är detta sanning så skall du självfallet vända dig till polisen och inte till SJF. Har du gjort en polisanmälan?

  Pappa på landet

  2013-10-30 22:14
  Jag bor i Bössebacken och brukar möta min dotter vid busshållplatsen. Här är vildsvinen farliga och brukar anfalla om man kommer nära deras matningsplats. Kan vi få hjälp med problemet av SJF ?

  MartinJ1

  2013-10-29 08:36
  Lyssnade på inslaget och det var lite ”kul” att Jan B gör skillnad på råttor och vargar. Är det skillnad på djur och djur? Problemet för Jan B var att det kommer jägare ut i skogen och där skjuter vargar då dessa angriper jakthundar. Hur anser Jan B att man skall jaga älg så att älgstammen hålls på de låga nivåer vi har idag? Och så pratar dessutom Jan B om att vargvalpar kan svälta om föräldradjur skjuts men har han någonsin funderat på hur många skadade älgar som får lida efter vargangrepp? Men det är väl åter igen skillnad på djur och djur…

  Sen undrar jag varför pratar så få om att det ökade antalet $28 skjutna mycket väl kan vara ett tidigare mörkertal vid sidan om ökat antal vargar och slumpen. Tidigare när varje skjuten varg såg som grovt jaktbrott oavsett omständigheter så riskerade man vapen om man anmälde att man skyddat sin hund eller andra tamdjur som får. Tro fan att det skapade ett stort mörkertal och fortfarande förmodligen gör. Att bli av med vapnen pga att man skyddat djur man håller kär innebär förlorad livskvalité så tidigare hade iaf inte jag vågat anmäla att jag använt $28 av rädsla för att behöva byta livsstil!

  Gunnar Glöersen

  2013-10-28 20:41
  Mamma på landet, rädsla är inte alltid rationell. Det finns säkert större risker för dina barn än vargar, men det hjälper inte dig. Vargar kan trots allt skada människor. Att andra risker är större spelar ju ingen roll just då, när barnen skall vänta på skolbussen. Så tyvärr blir svaret, du kanske måste följa dem till bussen eller skolan om inte annat för att slippa oron.

  Mamma på landet

  2013-10-28 17:40
  Hej i vintras passerade en varg på vår Gårdsplan i Småland, nu är det snart mörkt och mina barn ska vänta på bussen själva utom synhåll från vuxna, vågar jag släppa iväg dem själva? Jag vill inte att mina el några andras barn ska bli de första människorna detta åhundrade som blir attackerade eller dödade av varg i Sverige.

  Mats S Johansson

  2013-10-27 15:59
  Gunnar.
  eftersom nya kommentarer här inte visas i listan till höger (”senaste kommentarer”) är det svårt att följa med på diskussionen.

  Mats S Johansson

  2013-10-27 15:57
  Anders Hermansson.

  Det är väl,mer eller mindre ett heltidsjobb om man ska bemöta alla vinklade insändare och förvanskade verklghetsbeskrivningar som kommer från SRF och deras supporters och glöm inte att de som skriver för SRF många gånger är proffs, d.v.s journalistutbildade, på att ”förvränga sanningen utan att ljuga”. (precis som BB)
  Den senaste tiden har vi sett hur de lyckats uttrycka oro för att björnen riskerar att utrotas i Sverige, något som för övrigt sker varje år inför björnjakten, och med förvrängd officiell statistik lyckats bevisa att ju mer varg man har desto mer blomstrar fårnäringen.
  När inte ens dessa ständiga lögner och manipulerande av statistik fått NVV att dra åt sig öronen så drar jag helt enkelt slutsatsen att det i stället är det de (NVV) betalar SRF för att göra som en del i den staliga oppinionsbildningen i rovdjursfrågor.Bara genom att läsa SRF egna dokument har jag kommit fram till att NVV sedan 2007 skickat in nästan 5.000.000 kr i föreningen i form av diverse bidrag/ersättningar plus att de betalat för en sammanställning av forskning på rovdjurens påverkan på den biologiska mångfalden som när den presenterades visade sig vara så partisk att ingen seriös forskare vill ta i den med tång en gång. (Trots det hänvisas det till den på hemsidan till De5Stora!)

  Så här skriver för övrigt NVV om det organisationsbidrag som de årligen så generöst sponsrar SRF med:

  ”Varför kan man inte söka organisationsbidrag?

  Naturvårdsverket har beslutat att under ett par år testa att själv utse vilka som får organisationsbidrag. Hanteringen av bidragen har under några år blivit slentrianmässig och organisationer som inte sökt tidigare har haft svårt att ”hävda” sig bland de som fått bidrag under flera år.

  Urvalet av dem som får organisationsbidrag grundar sig på den verksamhet och resultat de visat under de senaste åren. De organisationerna är kontaktade.”

  Under dessa ”några år” har SRF mottagit:
  2013, 1.000.000 kr
  2012, 1.000.000 kr
  2011, 1.200.000 kr
  från NVV i organisationsstöd. Kan det vara som tack för ”det resultat” som visats? Resultat helt i linje med NVVs uppdragsgivares önskemål?

  Andreas Mårtensson

  2013-10-26 20:05
  Detta är något att spinna vidare på när det gäller att marknadsföra ”värnar sidan”!
  För det är faktiskt så jag upplever de flesta uttalanden och utspel från SRF, SNF, mfl…..

  Helt enkelt att beslå dem med BB så fort dem gör sina mer eller mindre galna utspel, eller vad säger ni andra?

  Tommy Olsson

  2013-10-24 17:25
  Anders Åberg
  hur kan Lena Ek bekräfta något som krävs riksdags beslut på ? mig veterligen har andra i centern lovat runt och spottat oss på ryggen när vi vänt oss om, ingen är väl så enfaldig så han eller hon går på samma mina två ggr!
  Om du och Sjf inte märkt det så har hon redan vid förslaget till proppen gett Nvv fria tyglar att ensamma bestämma över eventuell licens jakt
  Jag är fullt o fast övertygad om att det blir en ändring av paragraf 28 som omöjliggör försvarandet av våra tamdjur
  jag tvivlar heller inte på att det blir en ändring av vapen lagen som drabbar oss som följer lagen
  Nej Anders Åberg med flera att slicka stövlarna på Staten o Nvv lär inte bli någon framgång för oss vanliga mäniskor
  hur det är för er del kan inte jag uttala mig om

  Calle Seleborg

  2013-10-24 13:34
  Hur många vargar ska vi ha? Debatteras på alla nivåer under mer eller mindre hovsamma former. De som inte håller med någon annan talar gärna om att så kan man inte säga. Vill man ha tusen vargar betraktas man som totalt ansvarslös mot vår gröna näringar. Vill man inte ha någon varg alls är det lika ansvarslöst eftersom man då förbigår den svenska kompromiss politiken och betraktas som drömmare.
  Men vem bryr sig egentligen om antalet vsrgar? Fråga den fårbonde som fått röja upp efter ett vargangrepp eller den jägare som hittat huvud, svans och ryggrad av sin jaktkompis.
  Antalet vargar är betydelselöst. Det är skadenvån som är beydelsefull. Därför har man under tre statliga utredningar konsekvent undvikit den frågan. Man vågar helt enkelt inte redovisa skadenivåer och kostnader.
  Vem i den här tråden med Gunnar i spetsen vågar ange hur många dödade jakthundar som är acceptabelt? Vad säger du Anders? Eller Torbjörn. Kan jag få en rak siffra utan svammel.

  Stockholmaren

  2013-10-23 23:53
  Torbjörn ”BB” Eriksson, när Saddams styrkor förlorade mer och mer hävdade Bagdad Bob att de aldrig kunde förlora och att kriget gick bra. Tänk på det när du läser nästa opinionsundersökning om svenskarnas attityder till varg! God natt ”TE”!

  Anders Åberg

  2013-10-23 10:47
  Tommy Olsson.
  ”Regeringen föreslår att mer makt i rovdjurspolitiken flyttas ut till länsstyrelserna. En ofta förekommande kritik är att rovdjurspolitiken bestäms från Stockholm och Bryssel. Lena Ek bekräftade att länsstyrelserna även ska få besluta om licensjakt på varg om sådan återinförs.”
  Hämtat från SVT. http://www.svt.se/nyheter/ny-rovdjurspolitik-baddar-for-brak-1
  Sedan har statens utredare Håkan Larsson föreslagit att helt och hållet flytta vilt- och jaktfrågorna till en ny myndighet.

  Visst jag fattar att 0 är mindre än 500, men drömmar är en sak och praktisk handling är en annan

  Torbjörn Eriksson

  2013-10-23 10:45
  Till Larsson.
  Ni klarar aldrig av att förpassa oss till någon bakgård. Inte ens med allena rådande och allvetande Glöersen hjälp kommer det att gå. Vi har för många på vår sida som stöder oss. Glöersen vet inte allt fast han försöker framhålla det.

  Kjell

  2013-10-23 10:12
  Komplettering ! Medelålders män på glesbygden!

  Björn Isaksson

  2013-10-23 09:13
  Per B.
  Det är stor skillnad. När man tar risken att släppa sin hund, för det är en risk, det måste man vara medveten om, så får man göra en kalkyl.
  Övriga viltslag har inte som avsikt att döda och äta hunden, bara att bli kvitt den, det är en stor skillnad. Vidare kan man med skyddsvästar skydda hunden vid vildsvinsjakt. Visst skadas hundar, men oftast går det bra i slutänden.
  När det gäller trafik och drunkning har skadorna sjunkit tack vare pejl och gps.
  Det kan aldrig bli helt riskfritt men riskerna i vargrevir är idag för stora för att vara rimliga. Det handlar inte om att SJF har som mål att utrota vargen, det handlar om att få ner risknivån för våra hundar till en rimlig nivå. Om du har något bra förslag på hur man ska kunna lösa det utan att minska revirtätheten i vargområden så har du min fulla uppmärksamhet. Än så länge är det enda sättet att vara säker är att förvandla de drivande och ställande hundarna till soffpotatisar vilket i sig kommer att halvera jägarkåren. Det är ingen lösning. Det kommer att innebära oönskade konsekvenser för samhället i stort och en stor framgång för vargextremister som Jan Bergstam och Torbjörn Eriksson, det är deras slutgiltiga mål.

  Kjell

  2013-10-23 08:49
  SRF Vräker ur sig vad som helst men tål inget själva! 19 sep skrev Ann Dahlerus att det mest bor lågutbildade medelålders män på glesbygden! Om man är lågutbildad är man alltså” dum i huvet” eller vad menar hon?

  Mats S Johansson

  2013-10-22 22:51
  Per Bengtson.
  Jag ser att du utan att blinka sällar dig till rovdjurspropagandisterna. Fjärde stycket i din kommentar 16:39 ligger inte många millimeter efter det Jan B eldar på rovdjurskonflikten med på SRF FB-sida.
  ”flera %”, ”ökad valpdödlighet”, ”liten och sårbar”, ”potentiellt väldigt stora konsekvenser”, ”genetiskt halvviktig individ”
  Sorry, men jag hade förväntat mer av dig. Var det forskare eller journalist du var?
  Så till sakfrågan.
  Hur många §28/skyddsjakter menar du att man kan tillåta i en varstam där det bara i år har fötts uppskattningsvis mellan 100 och 150 nya vargar?
  Vad ska de tamdjurs- och hund-ägare som drabbas av vargangrepp göra efter att det antalet har uppnåtts?

  Tommy Olson

  2013-10-22 22:08
  Anders Åberg jag har inte varken läst eller hört att regeringen vill lyfta bort jaktfrågorna från Nvv
  att dom däremot gett dom helt fria tyglar kan ingen missa
  ditt angrepp på Hermansson är väll i hårdaste laget för även du borde väl kunna räkna ut att NOLL vargar gör mindre skada än 500
  Visst har SJF lagt ner mängder med arbete inte bara på vargen så förtjänsten kan vi helt riktigt delvis tillskriva dem jag menar att vi har snart 500 istället för dom 150 st som är lika overkliga som Noll

  Georg

  2013-10-22 21:40
  Anders H.
  Dina beräkningar av vargstammens imponerande tillväxt nu är ointressant.
  §28 ger jägarna möjlighet att fritt skjuta vargar i människans närområde och vargen blir enligt Darwins teorier snart
  ett djur som är så människoskyggt att det ej vågar angripa tamdjur.
  Licensjakt ger bara möjlighet att skjuta ett litet antal vargar eftersom GYBS ska gälla. §28 ger oss möjlighet att fördriva
  vargarna till trakter där människor inte kan bo.

  Torbjörn Etiksson

  2013-10-22 21:03
  till Observer. Du får gärna kritisera MIG så mycket du vill. Men håll dig till sanningen. Det du skriver är lögn. JAG propagerar inte för SRF i VFD. JAG propagerar för Miljöpartiet och JAG vet ATT JAG hat deras fulla stöd. Vi ska ha varg i skogarna. Håll dig till sanningen.

  Fjollträsk

  2013-10-22 18:05
  Hej Gunnar,
  Om du inte redan tagit reda på det, det finns ingen anledning att oroa sig om en förtalsanmälan till polisen, åklagare driver nämligen bara åtal för förtal när det finns särskilda skäl. Dessutom måste man ”tåla” mer ju mer offentlig person man är, vilket JB får säga mer och mer kvalificera som nuförtiden.

  Anders Åberg

  2013-10-22 17:15
  Anders Hermansson.
  ”dels finns det inget som talar för att de vargar som inte fälls är mindre närgångna, besvärliga och aggressiva, än de som fälls,” skriver du, utan tvivel är dock så att dom vargar som fälls är närgågna, besvärliga och aggressiva eller hur?
  Kan vi få ett konstant jakttryck på dom individer som beter sig på det viset, så fortsätter vi den av människan skapade evolution som lett till att alla djur som vi jagat under lång tid har en nedärvd rädsla för oss.
  Dina naiva drömmar om noll vargar är bara noll och intet värda och dom bidrar inte på minsta vis till skapandet av en rimligare situation i varglänen. Förändringen av hur §28 hanteras däremot gör det och den förändringen tillsammans med förslaget om att lyfta bort jaktfrågorna från NVV, kan med lite god vilja tolkas som en tillnyktring i synen på vargfrågan hos regeringen och det kan i sin tur med lite mer god vilja tolkas som iallafall delvis ett resultat av det arbete som Gunnar och SJF lagt ner i frågan.
  Personligen värderar jag det arbetet tusen gånger mer än en massa tomsnack.

  Per Bengtson

  2013-10-22 16:39
  Gunnar, du visar verkligen upp en enorm en medmänsklighet själv, och dessutom en stor känsla för proportionalitet, när du jämför JB med en före detta minister i en av världens värsta diktaturer. Jag är säker på att alla som led, torterades och dog under den diktaturen tycker jämförelsen är helt relevant…

  Så till saken: 1. Finns det fler vargar i varje revir bara för att totalantalet vargar har ökat något sen förra året? Jag trodde inte vargar fungerade på det sättet. 2. Hur många procent ökade antalet familjegrupper med mellan de senaste två inventeringarna? Motsvarar den procentuella ökningen ökningen i antal paragraf 28 skjutningar? Om du svarar nej på dessa två frågor blir ditt argument att skjutningarna ökat på grund av att vargarna blivit fler bara ett påstående baserat på tomma intet, och du kan anklagas för samma sak som den du själv anklagar. Samtliga skjutningar har skett i redan kända revir, och dessutom i en del fall i revir där hundar redan angripits.

  Nu tycker jag inte personligen att det finns någon anledning att ifrågasätta riktigheten i de flesta av de 28-skutningar som skett. Jag har svårt att se att en 5-månaders vargvalp på 21-kilo skulle utgöra ett hot mot en Jämte, och att detta hot i så fall inte skulle kunna gå att avvärja på annat sätt än genom att skjuta valpen. I övrigt har jag ingenting att ifrågasätta och inte heller fakta att basera ifrågasättandet på. De polisutredningar som pågår får visa om det gått rätt till eller inte.

  Men oavsett om inga fel har skett så har redan flera procent av vargstammen drabbats och dessutom en genetiskt halvviktig individ. Till detta kommer den långsiktiga skadan med ökad valpdödlighet, ökat antal närgångna vargar, och ökat antal angrepp på tamboskap och jakthundar som en följd av att alfadjur skjuts bort, vilket i sin tur kan leda till ytterligare skyddsjakter och paragraf 28 skjutningar. I och med att vi redan har en liten och genetiskt sårbar vargstam, så får ett för generöst utnyttjande av paragraf 28 potentiellt väldigt stora konsekvenser för bevarandestatusen.

  Du skriver som svar till Andreas att man tar en medveten risk när man släpper sin hund i trakter där det finns vildsvin (det är inte bara vildsvinsjägare som tvingas ta den risken). På vilket sätt är detta annorlunda än när du släpper en hund i vargrevir, i synnerhet om det redan tidigare skett angrepp i området? Risktagandet med att släppa sin hund är väl lika medvetet oavsett vilken art det är man jagar, så varför ska riskerna ses olika? Det är hela är ju mycket enkelt: Vill du jaga vildsvin med lös hund tar du en risk, vill du jaga älg med lös hund tar du en risk, vill du jaga älg med lös hund i vargrevir tar du en risk, vill du jaga älg med lös hund i björnmarker tar du en risk, och vill du jaga rådjur med löshund där det finns vägar eller järnvägar i närheten tar du en risk. Varför är det vara en av alla dessa risker som är fullständigt omöjlig för dig att acceptera? Så omöjlig så du inte drar dig för att jämföra meningsmotståndare i frågan med representanter för diktaturer med hundratusentals människors blod på sina händer.

  Calle Seleborg

  2013-10-22 15:23
  Naturligtvis har vargmaffian förbisett att de flesta angreppen har resulterat i skadade tamdjur. Men jag skulle vilja att du och jägarförbundet ger ett tal på hur många vargdödade hundar som är acceptabelt. Antalet vargar i Sverige är ointressant. Det är skadorna som de orsakar som är viktigt. Liksom det är viktigt att samtliga kostnader kommer upp i dagen. Så länge du och likasinnade jagar varg kostnadsfritt kommer vi ingen vart. Mitt jaktlag och flera av grannlagen har avslutat jakten eftersom det inte längre finns en jaktbar älgstam. Sjunkit från 30 till 2 på 15 år.

  Jan Bratt

  2013-10-22 15:16
  Anders Hermansson. så rätt, det du skriver är också mina åsikter men som jag inte har förmåga att uttrycka så bra.
  Om några dagar har jag jagat 60 dagar i följd med hundar här uppe i S.Lappland utan att tänka på vargfaran. Jag önskar alla löshundsjägare fick återuppleva detta igen, den totala friheten, men är rädd för att vi inte kommer dit mer.

  Ove Bergqvist

  2013-10-22 15:06
  Andreas! Du säger att ingen människa blivit skadad av varg i modern tid.
  Nedan har du ett litet axplock vad som hände i Ryssland 2013, är inte det modern tid?
  Som bekant så är det den ryska vargen vi har i Sverige.
  Andreas det räcker med ett frågetecken efter en fråga!

  30-årig kvinna angripen av varg, Ryssland
  Posted by Jesper Jönsson on augusti 8, 2013 · Leave a Comment

  Tre människor bitna av varg, Ryssland
  Posted by Jesper Jönsson on maj 13, 2013 · Leave a Comment

  67-årig man dödade angripande varg, Kirgizistan
  Posted by Jesper Jönsson on april 15, 2013 · Leave a Comment

  Djurskötare biten av varg, Ryssland
  Posted by Jesper Jönsson on april 15, 2013 · Leave a Comment

  Varg misstänks ligga bakom pojkes död, Ryssland
  Posted by Jesper Jönsson on mars 4, 2013 · Leave a Comment

  Människor angripna av varg, Ryssland
  Posted by Jesper Jönsson on februari 21, 2013 · Leave a Comment

  Äldre kvinna dödad av varg, Tajikistan
  Posted by Jesper Jönsson on februari 5, 2013 · Leave a Comment

  Herde angripen av vargar, Sibirien
  Posted by Jesper Jönsson on januari 27, 2013 · Leave a Comment

  Kvinna uppäten av varg, Ryssland
  Posted by Jesper Jönsson on januari 2, 2013 · Leave a Comment

  Kjell

  2013-10-22 14:31
  andreas! Du har visst inte förstått att vi har för mycket med varg i värmland och Dalarna. Det finns ingen säker plats att vara på! Vi lägger ner otroligt mycket tid på våra hundar som vi också meriterar, värde på en svensk jakt och utställningschampion är 48 000kr ! + avelsvärdet. Så kom inte här och påstå saker som du inte begriper! Och vargen ska inte få fösa bort oss från våra egna marker!!!

  Gunnar Glöersen

  2013-10-22 13:57
  Andreas, Agrias statistik innehåller bara hundar försäkrade hos dem. Ca 50 hundar angrips varje år. Viltskadecenter kan ge dig statistik.
  Hundar kan givetvis dö av flera andra orsaker än varg. Men att säga att det inte är ett problem att vargar dödar min hund för att andra hundar dödas av vildsvin är lika dumt som att säga att mord inte är ett problem eftersom fler människor dör i trafiken. Varje problem måste hanteras separat, man kan inte jämföra dödsorsaker på det sättet. Om en jägare i Småland väljer att släppa sin hund på vildsvin så tar han en medveten risk. Med rätt dressyr och avel minskar den risken. Jag som jagar älg i vargland kan få min hund dödad fastän den inte söker upp vargar.
  Det handlar inte om utrotning av varg, det handlar om att hålla stammen på en rimlig nivå så att inte jakt med hund slås ut i hela län! Hur skall vi kunna förvalta älgstammen utan hundar?

  andreas

  2013-10-22 12:50
  mycket intressant men ändå väldigt underliga kommentarer här in under… ni säger alla att vargen dödar så otroligt många jakthundar (emelie längre ner talar om 11 st 2012..) var kommer dessa siffror från??? enligt Agrias statestik är det 6 st hundar som dödades av varg i Sverige… (då är det även andra hundar än jakthundar) visst jag som hundmänniska tycker 6 stycken är på tok för många det med… men vad jag inte förstår är varför skriker inte ni jägare högt åt att ni själva har ihjäl en stor andel av era hundar där ni råkar skjuta hunden i stället för vildsvinet??? det är större andel hundar som skjuts än som tas av vargen… (20 st 2012 skjutna) med andra ord mer än 3 gånger fler än de som tagits av vargen…

  och för att inte tala om alla vildsvinsskador/dödsfall 138 st 2012.. är det inte dags att utrota detta hemska djur??? med tanke på de ofantliga summor som den förstör för varje år… alla de människor den har attackerat och alla de djur som vildsvinet haft ihjäl är det väll ändå det djur ni i första hand vill utrota???

  sedan är majoriteten av människorna även i det vargrika destrikten fortfarande positiva till vargen… så jag förstår inte varför är vargen det djur ni vill ha bort??? svara ärligt nu… visst är det för att den jagar älg och rådjur… och dessa djur vill ju NI ha ensamrätt på och få döda… det beror inte på att några enskilda hundar har blivit tagna eller att vargen tar några renar eller tamboskap…

  hade det varit som ni säger att det beror på att vargen tar någon hund då och då eller tar tamboskap hade ni fört en lika livlig om inte ännu värre diskussion om vildsvinet som förstör för större summor och som även dödar och skadar både människor och hundar… (vargen har ju faktiskt inte skadat någon människa i modern tid det har ju vildsvinet)

  MartinJ1

  2013-10-22 10:16
  Kom ihåg att de flesta av Bagdad Bobs folk inte visste någon annan sanning än Bagdad Bobs…

  Man ser ju nästan alltid det man vill se och blundar för det man inte vill se. För jägarna är det väl numera omöjligt att på bred front blunda för vargens framfart när spridningen nått så långt söderut som Skåne men för de så kallade vargvännerna så vill man inte se på problemen och så länge man blundar för det så kan man heller inte se någon lösning. $28 är trots allt en bra lösning som de borde hylla för utan den skulle varghatet vara än större särskilt då de vargar som skjuts med stöd av paragrafen är de vargar som kan ses som problemvargar då de på ett eller annat sätt kommit i konflikt med människan. Förr eller senare när den politiska majoriteten över blockgränserna kommer överens så får vi säkert till en kompromisslösning, för ingen tror väl egentligen inte på något annat, som alla tvingas acceptera och förhoppningsvis kommer ekot efter skrik från extremister från bägge flanker tona bort i fjärran och vi kan fokusera på det viktiga dvs viltförvaltning istället för detta rovdjurspajkastande till ingen nytta.

  Gunnar Glöersen

  2013-10-22 09:53
  Jag fick just information om att SRFs Bagdad Bob skriver på Facebook att ytterligare en varg dödats i norra Värmland och att det sannolikt är ett alfadjur i Acksjöreviret. Som föredetta chefredaktör inom NWT koncernen vore det väl lätt att kolla uppgiften först. Det var nämligen en valp som dödades! Men bilden av att fyra valpar nu går en svältvinter till mötes passar bättre i jakten på § 28!

  Stockholmaren

  2013-10-22 08:06
  Bra Gunnar, anfall är bästa försvar.
  För er som inte ännu förstått varför det ser ut som det gör och varför politikerna är handlingsförlamade så kan jag rekommendera att titta på Karl Hedins redogörelse om detta. Den finns på YouTube i fyra avsnitt. Här är första http://youtu.be/o1VeOBaP_ZA
  Lite långt, men oerhört intressant. Där får man veta att MVP inte ens är 100 utan 60!
  Kampen mot detta vansinne har bara börjat, motståndet blir starkare och starkare och i takt med att fler och fler människor får reda på att både myndigheter och extremistorganisationer ljuger dem rätt upp i ansiktet så kommer vargens saga som frilevande i Sverige allt snabbare mot sitt slut.
  En positiv bieffekt blir att MP och V som ju vill ha detta massakrerande i våra skogar kommer tappa röster när de visar sitt smutsiga, förljugna och människofientliga anlete.
  Fortsätt visa på konsekvenserna av vargens härjningar och exponera lögnerna som myndigheter och extremister basunerar ut i MP/V -media så kommer vanligt folk förstå och pendeln slå tillbaka ännu snabbare.
  Den svenske Bagdad Bob kommer snart vara lika omtyckt som sin förebild.

  Björn Isaksson

  2013-10-22 07:19
  Gunnar!
  Du pekar på två stora faromoment, nämligen det tilltagande politikerföraktet. Risken med det politiska rävspelet är att folk tröttnar och bryter samhällskontraktet och börjar ta saken i egna händer, tjuvjakt ökar, skogsbilvägar bommas igen mm. Den andra faran är att folk helt enkelt slutar jaga på grund av att nöjet med jakt ersätts av rädsla för att hunden ska dräpas av varg. Då kommer skogs- och trafikskador att öka.
  Jag undrar om politikerna verkligen bryr sig över huvud taget, vad gör riksdagsledamoter och lokalpolitiker i de mest drabbade länen? Vågar de inte protestera mot centralmaktens misskötsel av frågan och saknar de helt ryggrad? En centerpartist från Dalarna eller Värmland kan ju rimligen inte förvänta sig att bli omvald med tanke på det katastrofala handläggandet av frågan under de två senaste mandatperioderna?
  En ytterligare fara är Naturvårdsverkets roll, man har trotsat den sittande regeringen helt öppet utan att regeringen åtgärdat frågan. Man kan inte skilja på skyddsjaktsbeslut och paragraf 28. Man har inte levererat någon förvaltningsplan och systematiskt omöjliggjort skyddsjakter. Man mörkar systematiskt det verkliga vargantalet, när forskarna säger minst 480 så säger verket 350 i sitt pressmeddelande.
  Det verkar inte spela någon som helst roll vad politikerna vill, verket verkar ändå driva en helt egen agenda som kommer att innebära en växande vargstam oavsett politiska beslut.
  Verkets agerande kan få den mest

  Anders Hermansson

  2013-10-22 01:01
  Gunnar Glöersen, du vill har färre vargar och du ropar i din nöd på hjälp från ”politikerna”. Jag upprepar mig när jag säger att politikerna kan inget göra så länge frågan är i ett tillstånd av baklås mellan Sverige och EU. Och vad skall Glöersen med ”färre” vargar till? I Sverige måste man räkna med att även en ensam varg kan yngla av sig och bli många på kort tid. Men noll vargar kan inte yngla av sig ens här, och jag tror det är noll vargar Glöersen vill ha, men inte förmår uttala. Men nu hjälper det inte att kräva noll vargar heller för den delen, vargarnas tillväxt går snabbt, med en genomsnittlig årlig tillväxt om 26% blir vargarna ÅTTA GÅNGER så många på bara NIO år. Att med stöd av §28 skjuta tio eller fler vargar per år ändrar inte detta, en sådan liten förlust kompenserar vargstammen normalt, till och med överkompenserar. Därför Georg, skyddsjakt kan inte minska vargstammen. Lika fel har Anders Åberg; din förhoppning om att vargen skall bli accepterad genom att skyddsjakten tar bort de ”närgångna, mest besvärliga och aggressiva” vargarna kommer tvivelsutan komma på skam. Detta av två orsaker; dels finns det inget som talar för att de vargar som inte fälls är mindre närgångna, besvärliga och aggressiva, än de som fälls, och dels kommer vargstammens pågående, allt snabbare, förökning att radera ut alla spår av acceptans hos allt fler, i allt större områden. Och till sist Larsson; att ”skruva upp” tonläget mot ekofascisterna tar kraft, men ger inget, och det påverkar inte vargarnas fertilitet. För vad som måste göras är att stoppa tillväxten och minska vargstammen. Eftersom regeringen uppenbarligen är handlingsförlamad i frågan, så borde SJF/JRF/LRF/SKK mfl ta reda på vilka juridiska och praktisk/ekonomiska förutsättningar som måste vara uppfyllda för att alternativt stoppa tillväxten, minska stammen till en bestämd nivå eller utrota svenska stammen av vargliknande hunddjur. Ett par månader borde räcka. Sedan har vi något att arbeta efter. Min prognos är att detta kommer inte att hända, utan vargstammen kommer oförtrutet och ostörd producera hundratals nya valpar varje vår. Tills vidare.

  Mats S Johansson

  2013-10-22 00:59
  Anders Åberg.
  Givetvis har du rätt. Om de sk. rovdjurvännerna tänkte logiskt och verkligen var intresserade av vargens väl och ve i Sverige skulle de givetvis vara glada när ett fåtal, hittills mindre än 10% av årets TILLVÄXT, av ”problemvargarna” togs bort för att inte riskera att acceptansen för rovdjur sjunker ytterliggare.
  Jag för min del tycker det är bra att de i ivern att misskreditera sin huvudfiende jägarna glömmer taktiken och verkligen visar vad de står, och hela tiden har stått, för. Efter den senaste tidens utspel från både Ann D, Roger O, Ylva L (ja Gunnar, jag läser fortfarande SRF FB-sida) och Jan B borde alla som följt med i debatten ett tag inse att SRF är en jakthatarklubb. Jakten, och då speciellt löshundsjakten (har ni glömt vilka det var som krävde att löshundsjakten skule utredas/förbjudas) står i vägen för deras vision om ett Sverige med rovdjurs- och bytesdjurs-stammar svängade runt en ”naturlig balans” utan mänskliga ingrepp som det fram till för några år sedan stod beskrivet i ett av deras interna dokument tillgängliga på hemsidan. Att de av dem som enligt egen utsago inte är emot jakt ”generellt” fortfarande är medlemmar i SRF är för mig en gåta som bara har två möjliga svar.
  1. de har samma definition på ordet sanning som Bagdad Bob
  eller
  2. de har en plan att reformera SRF som ännu inte satts i verket.
  Jag kan inte för mitt liv begripa hur en förening som SRF inte bara kan ges det inflytande de har som remissinstans, utan t.o.m sponsras av skattemedel med miljontals kronor varje år. Det är tur för svenska politiker och generaldirektörer på vissa staliga verk att man inte använder samma rättsprincip på dem som SRF och vissa åklagare menar ska gälla för jägare, renägande samer och fårägare, d.v.s skyldiga till dess motsatsen är bevisad. Hur skulle de kunna bevisa att inte de också, i det tysta, prioriterar vargen före allt annat…?

  Observer

  2013-10-21 21:19
  Torbjörn Eriksson sitter i Viltförvaltningsdelegationen i Örebro län och driver där rovdjursföreningens propaganda som Miljöpartiets representant. Tycker du Gunnar att det är demokratiskt riktigt att den politiska representationen i Viltförvaltningsdelegationerna i många fall går tvärs emot de som sitter i regeringsställning?

  Danny

  2013-10-21 21:03
  Hur många vargar finns i Sverige?

  – Det är svårt att veta exakt. Flera vargrevir sträcker sig över gränsen mellan Sverige och Norge. Av den anledningen är det bättre att prata om en gemensam vargpopulation för Sverige och Norge. Inventeringsresultaten från vintern 2011/2012 visar att det fanns totalt 260-300 vargar i Skandinavien. Med årets valpar hamnar antalet i storleksordningen 350 vargar.

  – Länstyrelsen

  Så stort problem är det, 350 vargar på ett gemensam yta (Sverige,norge) på 835163 km2. Ja jag vet 9 miljoner andra jag är betydligt mer orolig för än dom där vargarna.

  Vargarna gör det som är det mest narturliga för alla rov djur, det betyder inte att man måste döda dom. Öppna ögonen och sluta tänk med vapen.

  Jonny

  2013-10-21 20:47
  Politiker borde stoppa löshundsjakten så försvinner problemet för den dag ett djurs liv anses vara mindre värt än en hobby kommer aldrig inträffa

  Emelie

  2013-10-21 20:44
  9 vargar skjutna vi angrepp mot 8 hundar. Dessa hundar lever tack vare paragraf 28. Skönt för oss som värnar hunden. Däremot har i dags dato ändå 11 hundar dödats av varg under 2012. Dessa 11 hundar verkar totalt bortglömda när man skriker om de 9 döda vargar. Vi har alltså trotts nya regler kring 28:an ändå fler döda hundar än vargar. Utan 28:an hade vi haft 19 döda hundar å fullt av vargar som dödar hundar…

  Länge leve paragraf 28 i sitt nuvarande utseende. Utan den är landsbygden och jakten utdöende å vargen jagar snart på skolgården…

  Larsson

  2013-10-21 19:11
  Bra Gunnar!
  Det är dags att skruva upp tonläget mot dessa verklighetsfrånvända och bakåtsträvande typer. Vi jägare måste med gemensamma krafter förpassa såna som Jan Bergstam, Ann Dalerus, Mikael Karlson och allas vår MP-tomte Torbjörn Eriksson till den bakgård de hör hemma!

  Tommy Olsson

  2013-10-21 19:07
  Gunnar
  Ovan nämnda föreningar såsom Rovdjurs föreningen är egentligen lättbesegrade den största fienden är Naturvårdsverket
  vilken är moder bolaget för dessa det är i Nvv roten till det onda gror dom måste med andra ord bort från spelplanen
  och dom som jobbar där borde tillhöra någon promille i arbetslöshets siffrorna tyvärr för deras del lär dom inte platsa i det verkliga livet eller på arbetsmarknaden
  det bästa vore att slopa all jakt i två år slopa eftersöksjakten på trafikskadat låt polisen ta hand om det
  dom har lön för att arbeta med annat än att jaga trimmade mopeder om vi jägare med familjer ser till att skydda våra barn o våra djur får dom andra klara sig bäst FN dom vill
  vill merparten av befolkningen ha varg så låt dem stå för kostnader och konsekvenser vi har ingen skyldighet hålla staten med gratis arbetskraft allra helst när staten med näbbar o klor söker sätta käppar i hjulen för oss
  med skärpta vapenlagar som endast drabbar laglydiga medborgare med orimliga handläggnings tider för handläggning av vapenlicenser
  Varnings klockorna har ringt i flera år nu när tar Sjf av hörselkåporna så ni kan höra dom

  Tommy Olsson

  2013-10-21 18:00
  Gunnar det finns dumma mäniskor jätte dumma och fruktansvärt jätte dumma o sen kommer Torbjörn Eriksson
  att bara komma på iden att skriva en sådan komentar bevisar bara en sak och det är att det finns ingen gräns på hur dum en människa kan bli
  Det enda såna som Torbjörn Eriksson lyckas med är att skaffa Vargen än mer fiender vilket avsevärt minskar vargens chans att överleva som art i vårt land
  Så Torbjörn Eriksson det bästa för vargens del är med säkerhet att du inte lägger dig i sånt du inte har huvud till att begripa

  Björn Isaksson

  2013-10-21 16:49
  Först och främst: En bra artikel som belyser problematiken med politikernas feghet!
  Sedan: Torbjörn Eriksson, jag undrar om du är så här elak i verkligheten, jag har svårt för att tro att någon kan vara så empatibefriad som du brukar vara i dina inlägg. I något inlägg skrev du att ”man måste provocera”, men även du kan väl ha lite balans du också? Om vi ska skjuta 100 000 älgar om året för att inte trafik- och skogsskador ska bli för stora så behövs löshundsjakten. Då kanske ett 10-tal vargar som skjuts enligt§ 28 inte står i proportion till antalet älgar.
  Ibland undrar jag om du är på riktigt?

  Anders Åberg

  2013-10-21 16:36
  Äntligen efter ett antal år vågar folk använda sig av §28 och det urval på vargar som vi får via den paragrafen är precis det vi vill ha. Att rädslan för att bli betraktad som kriminell har minskat bidrar säkert till att några fler vargar skjuts, men det är fotfarande dom närgågna, mest besvärliga och aggressiva individerna som tas bort och om Torbjörn Eriksson och andra som kallar sig vargvänner tänkte efter bara lite, så skulle dom inse att detta kanske är just det som kan rädda vargen från att bli så hatad så den utrotas ännu en gång.
  Ruska på huvudet Torbjörn!

  Georg

  2013-10-21 16:33
  Varför käbbla om vargjakt. Nu ger ju §28 möjligheter att få ner vargstammen till obetydlig storlek. Det har ju Torbjörn Eriksson konstaterat och hans kommentar är väl inte korkad utan klarsynt.

  Gunnar Glöersen

  2013-10-21 16:09
  Torbjörn Eriksson, korkade kommentarer är ditt signum! idag sköts två vargar till med stöd av §28. En som dödat tolv får i Örebro län och en som attackerade hund i norra Värmland. Det finns en enda förklaring, det kryllar av vargar och myndigheterna har tappat kontrollen. Du och andra vargkramare kommer snart att få se en majoritet av svenska folket ogilla varg. Vargen själv är sin största fiende! Er romantiserade och förvrängda bild av verkligheten kommer att stå er dyrt!

  Torbjörn Eriksson

  2013-10-21 15:22
  Hej.
  Nu måste vi ändra på paragraf 28 annars skjuts det för många vargar.
  Det är faktiskt älgjakt och inte vargjakt.

Kommentering är stängd.