Vill Riksjägarna verkligen ha ännu dyrare älgförvaltning?

Mitt i kaoset kring rovdjursförvaltningen går vi med stormsteg mot en ny älgförvaltning. Och mestadels i det tysta, när fokus riktas åt andra håll. Tystnaden betyder självfallet inte att vi inte har arbetat hårt med den kommande älgförvaltningen under en lång tid. Och extra intensivt nu på sluttampen… Flera aktörer gör sitt bästa för att förändra liggande förslag ända in mot målkaklet. För oss gäller det att försvara de delar där vi lyckats nå vettiga kompromisser för jägarkåren som helhet. Nu senast är det Riksjägarna som försöker förhala processen och konstigt nog göra älgförvaltningen mycket dyrare för jägarna.

JRF har precis JO-anmält en tjänsteman på Naturvårdsverket för jäv, då han tidigare arbetat inom Jägareförbundet och nu hanterat utredningen om IT-plattform för den nya älgförvaltningen. I sitt tidigare arbete har han liksom alla våra andra konsulenter arbetat med det existerande viltövervakningssystemet Viltdata. Detta system är vad man nu rekommenderar att vi fortsätter använda. Jäv? Snarare har man landat på det enda rimliga alternativet. Eller kanske till och med det enda alternativet, givet tidsbegränsningarna.

Jägareförbundet har sedan 1938 ansvaret för viltövervakningen i Sverige inom ramen för vårt allmänna uppdrag. För att hantera detta har vi utvecklat systemet Viltdata, där man registrerar Älgobs och kan rapportera avskjutningen. Älgobs en inventeringsmetod vi tagit fram och är ett av de verktyg som skall användas i den nya förvaltningen för att följa älgstammens utveckling. I Viltdata finns dessutom redan alla registrerade jaktenheter med och vi har data långt tillbaka i tiden. Det finns alltså ett färdigt system i drift, som hanterar de verktyg som behövs. Jägareförbundet har utvecklat, driver och äger systemet. Det enda som krävs är i princip att Viltdata länkas in under en portal som även hanterar de andra IT-stöden, exempelvis för att inventera betesskador och fodermängd.

Det skulle kosta mångmiljonbelopp och ta år i anspråk att utveckla ett motsvarande system som Viltdata. Man skulle inte heller förfoga över historiska inventeringsdata, dvs. man skulle få börja från noll. Väljer myndigheterna inte Viltdata för den nya förvaltningen kommer den att bygga på undermåliga data de närmaste åren. Älgförvaltningen skall dessutom vara självfinansierande, och alla de miljoner ett nytt system skulle kosta hamnar därmed på fällavgifterna. Dvs skall tas ur jägarnas fickor.

Här kan jag inte låta bli att fundera över om JRF inte låtit en ryggmärgsreflex gå före en elementär analys av läget och jägarnyttan. Det är sant att Jägareförbundet äger och kommer att äga Viltdata. Samtidigt tror jag inte jägarkåren bryr sig ett dyft för vem som driftar systemet för att hantera älgövervakningen, så länge det inte blir onödigt dyrt. Riksjägarna har under året helt utan fog påstått att det är SJF:s fel att vi får ett krångligt och dyrt älgförvaltningssystem. Nu faller man solklart på eget grepp. Det är markägarsidan som krävt ett överbyråkratiskt kontrollsystem, och nu vill JRF göra det ännu dyrare.

Man skulle förstås dessutom kunna tycka att JRF borde anse att det är bra att det finns tjänstemän med jaktlig kompetens på NV, men nej. Märkligt… dubbelt upp till och med.

 

7 Kommentarer
 1. Fredrik Widemo says:

  Rune,
  mycket trist om du har negativa erfarenheter eller intryck!

  I det här fallet så rör det en av våra tidigare tjänstemän som, precis som alla andra av våra konsulenter, arbetat med det enda existerande nationella systemet för älgförvaltning och -övervakning. Han har INTE utvecklat systemet utan använt det, samt utbildat jägare i att använda det. Självfallet är det oerhört värdefullt om de tjänstemän som hanterar vilt- och jaktfrågor på NV har jaktlig kompetens. Med den logiken som anförs skulle man i princip vara diskvalificerad från att arbeta med jaktfrågor på NV om man tidigare arbetat på Jägareförbundet, då vi haft och har ett allmänt uppdrag från staten. Hur rimligt är det??? Och hur bra är det för jägarkåren???

  Det finns ett fungerande system framtaget av jägare för jägare som redan hanterar de tunga bitarna som behövs. Det krävs enbart mindre justeringar för att det skall uppfylla de krav som ställs. Självfallet blir det billigare att utnyttja ett redan framtaget system som är i drift, än att skapa ett helt nytt. Ingen har påstått att det blir gratis att drifta det, men det blir garanterat billigare att ansluta och drifta, än att nyutveckla och drifta. Och det blir vi jägare som betalar, tro inget annat. Som grädde på moset kan förvaltningen baseras på data som samlats in under tidigare år.

  Viltdata är ojämförligt det mest kostnadseffektiva valet, och ger dessutom störst precision i förvaltningen eftersom det redan är i bruk.

  Självfallet driver inte JRF detta pga sitt rättspatos, utan för att man vill försöka minska SJF:s tänkbara inflytande varhelst möjligt. Det står dem givetvis fritt att agera så, och uppenbarligen anser man att denna princip är viktigare än att jägarna får betala en gång till för att ta fram motsvarigheten till ett redan existerande system. Man ska dock vara klar över att alternativet skulle bli kostsamt för jägarna och sämre.

 2. Rune Larsson says:

  Ja om man tittar så har han ju börjat sin bana inom jägareförbundet och utvecklat erat så kallade system och inte tittat på något som helst annat är man jägareförbundare så verkar skiten sitta i jag har bara negativa händelser kopplade till er översitteri m.m i era lokala kretsar tycker man inte som ni så är man utfryst per omgående.

 3. Kennet says:

  Ja, det blir nog en intressant framtid. Vill bara ha lite på fötterna när diskussionerna drar igång lokalt för då lär det bli en masssa tro och tyckanden. Ser ju redan idag hur svårt det är att få enighet eller ens respekt för beslut inom älgskötselområdet.

 4. Fredrik Widemo says:

  Det är väl att dra det litet långt och gå händelserna i förväg, men jag delar din oro. I de delar av Sverige där vi har alternativ i form av vildsvin, dov, kron och rådjur finns självfallet även en uppenbar risk att man bara skippar älgen och fokuserar på dessa arter istället, om det blir för dyrt. Vi får se vart vi landar under det närmaste halvåret-året, men det är ingen tvekan om att det kommer krävas rejält fokus på älgförvaltningen framöver när föreskrifterna skall omsättas i praktisk förvaltning. Vi måste finna en bra balans mellan alla olika intressen så att vi får en förvaltning med acceptans både bland markägare och jägare. Konflikterna ligger i huvudsak inte mellan de privata markägarna och jägarna, utan mellan bolagen och jägarna. Det är en omhuldad myt att markägarna vill ha mindre älg; de flesta markägande jägare vill ha mer älg och de flesta ickejagande markägare tycker det är lagom med älg idag. Det finns en viss skillnad mellan län, men så ser bilden ut på landsdelsbasis.

 5. Kennet says:

  Så det hela bygger lite på att man förutsätter att jägare är villiga att betala nästan hur mycket som helst för att jaga älg, och det tror jag inte på med tanke på att vi har en havererad rovdjurspolitik också. Resultatet kan alltså bli att markägarna (ofta så är ju markägare och jägare samma person) får stå för fallavgiften om de vill ha några älgar skjutna.

 6. Fredrik Widemo says:

  Enligt liggande förslag kommer man att kunna avregistreras om man avviker mer än 20 % från avskjutningsmålet. Vidare driver markägarsidan hårt tanken att man ska kunna skjuta de älgar som ett lag eller ett skötselområde sparar på andra håll inom förvaltningsområdet. Vilket helt säkert kommer att locka någon… därmed kommer älgarna att skjutas och pengarna kommer in. Dock tror nog alla aktörer at systemet kommer att vara underfinansierat, så räkna med att fällavgifterna kommer hamna högt över dagens avgifter. Och gissningsvis på sina håll på vad man bedömer vara smärtgränsen för att älgarna ska bli skjutna.

  I framtiden kommer tilldelningen att vara ett uttalat avskjutningsmål som ska uppfyllas. Det gör att det är extremt viktigt att under det närmaste året se till att man inte översätter dagens tilldelningar till avskjutningsmål i alla de områden där man skjuter långt under tilldelningen pga att tilldelningen idag är tänkt som ett tak snarare än ett mål.

 7. Kennet says:

  Jag har på senare tid börjat med att läsa in mig på hur en nya älgförvaltningen är tänkt att fungera, mest bara för att jag är nyfiken och intresserad. Vad jag förstår så är det tänkt att den nya administrativa nivån i älgförvaltningen ska finansieras genom fallavgiften. Min fundering då är om man kommer att ta betalt för fallavgift för den tilldelning jaktlaget fått. Dels för att säkerställa finansieringen och därmed också tvinga jaktlaget att skjuta hela tilldelningen. I annat fall finns ju risken att man tappar finansieringen av administrationen om inga älgar skjuts och administrationen kostar väl lika mycket oavsett om älgar skjuts eller inte.

Kommentering är stängd.