Heja heja Naturvårdsverket!

,

Jag rosade ju Naturvårdsverket i förra veckan för deras beslut att delegera björnjakten 2011 till de 6 nordligaste länens Viltförvaltningsdelegationer. Nu är det dags igen och den här gången får de ett extra heja och kanske en tillönskan om inte bara ett redigt fredagsmys utan en helkväll på lördagen kanske?

Anledningen är att man nu kommit med sitt förslag på kompensationsåtgärder för vargflytt. I korthet föreslår man att det län som tar emot en flyttad varg, oavsett var den tar vägen får en extra varg till licensjakten. Det län där den flyttade / invandrade vargen sedan etablerar sig eller dit man flyttar valpar ska kompenseras med en ”ökad tilldelning”, dvs det kan bli frågan om fler än en extra varg… Man föreslår vidare att endast revir med flyttade / invandrade vargar och deras avkommor skyddas under licensjakten. Revir med avkommor till genetiskt värdefulla vargar bör undantas från högst två licensjakter. Den enda punkt där man är lite vag är hur länge en invandrad varg ska fredas, för alltid? Jag som jagar i Galvenreviret vill nog ha en tydligare skrivning här, även om  jag förstår att det är svårt och helt beroende av hur många andra invandrande vargar vi får in. Spelreglerna börjar dock klarna och flyttade / invandrade vargar får ett konkret ”värde” för de som ska leva med dem.

Av smittskyddsskäl vill man också att invandrare österifrån ska tillåtas finnas i norra Sverige i 6 månader. Man föreslår dock samtidigt, i mina ögon, relevanta och kraftfulla kompensationsåtgärder för främst renskötseln. Modigt, kompetent och ansvarsfullt. Naturvårdsverket tar maskfrågan på allvar.

Man föreslår också i rapporten en mängd justeringar av anslag till rovdjursstängsel, ökade informationsinsatser och en förstärkning av akutgrupperna mm. Det kanske mest glädjande kommer dock på slutet. Man slår fast att man 2012 siktar på att delegera besluten om 2012 års vargjakt till länen. Den regionala förvaltningen är på väg att bli verklighet! Man kommer att delegera med tak, tyvärr, eftersom det ännu saknas miniminivåer för vargstammen. Men, sätter man bara taket på en relevant nivå så att länen får möjlighet att skydds- och licensjaga varg ned till Riksdagens tak på 210 individer är man hemma. Nu återstår att jobba för det, men en stund kan vi ändå glädjas över åt att mycket nu går åt rätt håll, sakta men säkert.

29 Kommentarer
 1. Anton says:

  Det är mer stor glädje jag idag läser att Miljö- och jordbruksutskottet idag får besök av allianspolitiker ifrån Värmland, Dalarna och Gävleborg! Argumentationen tycks vara helt i linje med min egen. Hoppas att bloggen redan ikväll tar upp vad som sades under denna ”hearing”!
  Blev det tårar bland politikerna i likhet med det norska ”sammanbrottet” (på temat ”fatta beslut baserat på känslor”..)?
  http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Nyheter/2011/06/Sammanbrott-i-norska-rovdjursforhandlingar-1.16844/

 2. Jan Bratt says:

  Jag är ense med dig Anton och ingen vore gladare än jag om vi nu i några år skulle vända på det hela och som du skriver välja en hårdare avskjutning med efterjustering.
  Men med den ensidiga vargpolitik som förts där syftet bara varit att få så många vargar som möjligt i landet (vi är ju bäst i norden enl. Carlgren) är det svårt att tro på förbättringar.
  Snart stundar en ny framtida rovdjurspolitik och det blir ingen rolig läsning för de berörda.
  I ordet berörda menar jag nu inte div aktivister som sällan eller aldrig vistas utanför storstäderna.

 3. Anton says:

  Jan: Ska vi som inte vill ha varg på våra marker bara acceptera att tjänstemän kringår riksdagsbeslut ”för att komma ur en besvärlig situation”? Om jag jobbade som bilförsäljare; skulle det då vara acceptabelt av min uppdrags-/arbetsgivare om jag sålde bilarna tokbilligt för att det fanns kunder som ville detta? Det skulle ju förenkla själva försäljningen, men kanske inte riktigt i linje med riktlinjerna från chefen? En liten minoritet har kidnappat vår rovdjurspolitik genom att infiltrera Naturvårdsverket och det är mycket allvarligt ur demokratisynpunkt! Föreställ er ett samhälle där exempelvis en nationalistiskt organisation (med ett medlemsantal likt SRF, några tusental) infiltrerar Migrationsverket (säg att 30 % av tjänstemännen visar sig vara medlemmar, medan andelen av befolkningen är 0,3 promille) med konsekvensen att de börjar avvisa flyktingar helt grundlöst, i strid med av Riksdagen beslutade riktlinjer. Hur skulle det se ut?

  Susanna Löfgren är antingen otroligt konflikträdd eller så bara väldigt glad i en stor vargstam. Ingen av dessa faktorer har i sådana fall gjort henne lämplig för uppdraget. Vi har en politik som är lagd med ett litet nålsöga som säger minst 20 föryngringar och max 210 vargar (vilket enligt beräkningsmetodiken som nyttjas innebär 20-21 föryngringar). Susanna Löfgrens tolkning av detta mål har givit oss en avvikelse på ca 50 %! Det är rejält underkänt! Hon har av personligt egenintresse lagt en mindre värdering vid 210-taket, det måste stå som självklart för var och en.

  Att vi dessutom får facit ett år i efterhand är heller inte bra. Vi behöver få acceptans för att kunna interpolera framåt ett år, så att vi räknar med tillväxten till det år vi befinner oss i. Riksdagens beslut säger inte att vi ”ifjol” ska ha 20 föryngringar eller 210 vargar. Det är att mål som ska gälla i samtiden!

  Vem har förresten givit henne goda vitsord? Stig-Åke Svensson? Kerstin Fredin? Förmodligen båda två…

  Hoppas att vi nu som efterträdare kan få se en ny tjänstemän med ett egenintresse ”åt andra hållet”. Det vore väl smakfullt och intressant? Kanske någon från renskötseln? ”Ja, vi har valt en lite hårdare avskjutning i år på 300 individer, men om det visar sig bli för mycket kan vi titta på en sänkning i nästa års jakt”.

 4. Jan Bratt says:

  Det är helt rätt som du skriver Daniel.
  Riksdagen har beslutat att vargstammen ska hållas på en nivå som inte understiger 20 föryngringar och samtidigt inte överstiger 210 vargar.
  På tal om det som Anton nämner. Löfgrenskan har ju fått väldigt goda vitsord trots att hon inte bemödat sig att hålla det av riksdagen beslutade 210 vargar. Kritiken som hörts har i huvudsak kommit från de som är drabbade.
  Att hon sedan sa att man kunde justera efteråt om det visade sig att beräkningarna var i underkant, förstår nog alla nu att det var för att komma ur en besvärlig situation. Om det här med efteråt dröjer för länge halkar det lätt in i det nya rovdjursmanifestet där Liljelunds utredning ligger som en muterad bakteriehärd som tar död på mycket
  sans och vett.

 5. Anton says:

  Dagens nyhet i vargfrågan är givetvis Viltskadecenters sammanställning av vargföryngringarna i Sverige och Norge 2010. Resultatet visar att antalet föryngringar helt belägna i Sverige ökat från 19 till 25 (möjligen 26, man har inte helt säkerställt föryngringen i Petsjöreviret) från 2009 till 2010. Med motsvarande utveckling har vi 33 (34) föryngringar 2011. Olof Liberg menar att det sannolika valpantalet per kull är 4. Detta ger ett sannolikt valpantal på 132 (136) detta år. Utöver dessa vargar har vi tre revir som delas med Norge. Delar vi broderligt på dessa kan vi lägga till 15 på vårt antal 2010 och 6 på antalet valpar 2011…

  Sannolikt kommer vi att behöva skjuta 150-200 vargar 2012 för att ha en chans att tangera 210. Det kommer samtidigt att bli mycket svårt eftersom att 8-10 revir helt ska undantas ifrån jakt!
  Finns det möjligen att samband mellan detta och att Susanna ”Vi har valt en lite försiktigare avskjutning i år” Löfgren lämnar sin post? Vi snackar alltså om en tjänsteman som sänkte tilldelningen med 25 % medan vargstammen hade en tillväxt på 33 % och riksdagens mål kraftigt överskreds! Att hon däremot lämnar rodret anser jag vara värt ett ”Heja heja!”.

 6. Daniel Ligné says:

  Tommy: Miniminivån är beslutad till 20 föryngringar, dvs 200 vargar.

 7. Tommy Olsson says:

  Daniel det saknas miniminivåer för vargen men ett tak på 210 individer detta går inte ihop med mina sätt att räkna är taket satt till 210 så borde väl minimi nivån ligga strax under ca 190 st
  Alldeles oavsett hur många Vargar vi har så skulle de som tycker vi skall ha varg stå för kostnaderna för dessa kostnaderna för flytt , märkning dödad tamboskap dödade hundar
  ja kort sagt alla kostnader lätt att genomföra en folkomröstning om vargens vara eller inte vara
  jag ser ingen nytta med Vargen så därför anser jag mig inte skyldig att bära några kostnader för den heller om det kostar tusentals kronor eller fem kronor spelar ingen roll
  jag hatar inte varg och inte jagar jag varg heller personligen skjuter jag bara djur som jag kan äta eller som ställer till skada jag är inte intreserad av Trofeer därför jagar jag inte varg
  hur andra gör är upp till vederbörande

 8. Tommy Olsson says:

  Den nya lagen är ett utmärkt verktyg för dom som vill störa eller förstöra jakten för oss om jag har rätt eller fel får vi se till hösten och nästa vargjakt
  Det startades ju en utredning om ilegal jakt på varg när man hittade skinn efter älgkalvar
  en såpass avanserad utbildning tycker jag polisen borde ha så de kan skilja på skinn efter varg Björn Lo Gris Älg o Rådjur så därför tror jag inte ens polisen vet skilnaden på vad som är lagligt eller inte dessutom har dom flesta poliser inte en susning om våra jakttider

 9. Jan Bratt says:

  Daniel, faunakriminalitet låter som om ett motorcykelgäng åker ut på vischan och plockar blåsippor på mors dag. Nåja, tur är väl att inte omvänd bevisföring gäller än.
  Faran är om anmälningar ökar godtyckligt med utredningar som följd, för hur många
  icke jägare kan avgöra vad som är lagligt om de ser en person med vapen.

 10. Daniel Ligné says:

  Jan: Du har helt rätt i att det återigen är EU som ligger bakom. De har till och med angett att ”artskyddsbrott” och ”faunakriminalitet” är prioriterade områden för denna skärpning. Därför är det i praktiken omöjligt för Justitiedepartementet att runda det hela med en rimlig arbetsinsats. I mina ögon bara ytterligare ett bevis på hur fel det blir när EU försöker förenkla och navelskåda över ett stort område med vitt skilda förutsättningar.

  Jägareförbundet har, som jag tidigare länkat till, påtalat det orimliga i detta men även vi, precis som justitiedep., har begränsade resurser. Vi får väl bara hoppas att polisen och rättsmaskineriet inte missbrukar denna nya lagstiftning, jag är dock inte särskilt orolig för det. Men, jag har haft fel förr…

 11. Daniel Ligné says:

  Tommy: Jag påstår inte att VI har någon koll. Jag påstår däremot att de som ska ha koll, Länsstyrelser och forskare, har bra koll på vargstammen. Det baserar jag enbart på att jag, eller någon annan, inte kunnat bevisa en enda varg som inte finns med i deras rullor. Det finns säkert någon enstaka, men finns inte bevis så finns de inte. Sedan kan man ha synpunkter på kvalitetssäkringen, vilket Jägareförbundet som enda organisation drivit hårt. Nu fick vi också till en utredning som pågår. Så om du inte har en hög med bevis på vargar utanför statistiken kanske du ska ta dig en funderare på vem du slår på och med vilken trovärdighet.

  Vad gäller björnarna så var det återigen Jägareförbundet som klagade på att antalet aldrig ökade och tillsammans med forskarna tog fram de DNA-inventeringsmetoder som möjliggjorde att vi kunde visa hur många de verkligen var. Det allmänna uppdraget har inte ett skit med detta att göra. Vårt bråk i rovdjursfrågan gjorde att dessa delar togs ifrån oss för några år sedan. Så vad vi prioriterar torde vara solklart!Slå åt rätt håll nästa gång…

 12. Jan Bratt says:

  Nu är vi lite från ämnet men lagen som Tommy nämner är väl något märklig så tillsvida att den fastslås i ett läge då tjuvjakten minskar. Man möter alltså minskad tjuvjakt med utökad lagstiftning.
  Nu är ju tydligen upprinnelsen till detta att EU,s ministerråd har fattat ett rambeslut i kampen mot den organiserade brottsligheten. Det är nu detta man tillgodoser.
  När man tänker på den organiserade brottsligheten som då fått EU,s ministrar att fatta detta rambeslut tänker man väl på den brottslighet som vi ser i våra storstäder med vardagliga skottlossningar och knivskärningar. Helt främmande från jaktbrotten som nog de mesta utförs spontant och högst tillfälligt.
  Detta skulle nog utretts betydligt noggrannare men jag misstänker att alltför få politiker vågar yttra sig då EU ligger bakom samt som vanligt ett känsligt ämne där man väljer lättaste vägen.

 13. Tommy Olsson says:

  Daniel du påstår att ni har god kontroll på antalet vargar och hur stor föryngringen skall bli
  jag vill påstå att ni har noll koll eller så försöker du rädda skinnet för du vet helt säkert att vi aldrig kommer att vara i närheten av 210 vargar 2012 ni har inte mer kontroll än ni hade med Björnarna när det begav sig
  många anser att ni sitter på flera stolar sammtidigt vi medlemmar betalar er lön vad är ni mest rädd om medlemmarna eller det ofentliga uppdraget

 14. Tommy Olsson says:

  Daniel jag tror inte vi behöver bry oss så mycket om antalet vargar eller föryngringar
  nu är som du vet den nya jaktlagen spikad och om man läser lydelserna på paragraf 46 a och 49 så kan man bli mistänkt och delgiven misstanke om brott på hur lösa grunder som helst
  och det är helt upp till vederbörande polis och har denne polis samma verklighets uppfattning som tex Alhem eller Mikael Karlsson då är man definitivt illa ute
  det räcker i prinsip att någon Vargkramare påstår sig ha sett en jägare lägga bössan i bilen för att åka ut och skjuta varg så är både bössan och bilen konfiskerade i väntan på brottsutredning
  som bekant kan den dröja allt från några månader till flera år
  du och GG har predikat om att försöka påverka mäniskorna i maktens korridorer med sakliga argument du får ursäkta men jag tror inte på iden att slicka stövlarna på några makthavare
  i och med den nya lagen som träder i kraft i sommar så har vi jägare en kniv i ryggen så det är fritt fram för vem som helst att vrida om
  En eller Två käppar i hjulet skulle bromsa dårarnas framfart vi befinner oss i fritt fall och Sjf tänker inte dra i snöret till fallskärmen
  om ni fattat det så kom den nya lagen enbart för att Vissa vargkramare skall bli nöjda och ge dem möjlighet att på det sättet röja många jägare ur vägen

 15. Daniel Ligné says:

  Anton: Inför årets vargjakt gjorde forskarna en sammanställning över vargstammens tillväxt under olika tidsperioder. Tittar man på en lång period har vargstammen tillväxt med cirka 13% årligen och ser man till en kortare period i närtid med 19%. Jag räknade med 20%, alltså en ännu högre siffra. Vi kan dribbla med valpar, överlevnad skyddsjakt och gud vet allt, men faktum kvarstår, årliga tillväxten ligger där runt 15 – 20%. 250×1,2=300. 300-210=90 vargar ska bort.

  Ekvationen blir givetvis en helt annan om vi ska börja räkna med årsmedel, men så räknar inte NV. Vi kan givetvis försöka få dem att förändra beräkningssättet, och har redan gjort det, men i min värld är prio 1 att få dem att sänka vargstammen till 210 efter jakt. Så räknar vi väl för övrigt med allt annat vilt också? Vinterstammar av älg, rådjur och annat…

 16. Anton says:

  Daniel: Varför tror du att vi ”endast” kommer att ha 300 individer vid kommande årsskifte? De 250-260 du skriver om kommer ju att föryngra sig långt mycket mer än 40-50 + kompensation för mortalitet. Vad var medlet för överlevande valpar 2009 och 2010? Trenden? Hur ser trenden ut för antal föryngringar? Sannolikt bryter vi 30-vallen på antal kullar i år och sannolikt får de åtminstone 3 överlevande valpar per kull. Detta betyder att vi i högsommaren har ca 350-360 (möjligen 400). Med lite mortalitet kanske det är 340-350 vid årsskiftet. Du vill då alltså skjuta 90? Hur kan vi då få ett årsmedel 2012 på 210?

  För att nå årsmedlet 210 behöver vi gå en bit under 200 efter jakten kommande vinter. Du föreslår att vi ska nöja oss med 250? I ditt exempel har du för övrigt inte räknat med ett årsmedel på 210 utan bara en tangering före föryngringen (som ju innebär ett tillskott på ca 30 %).

 17. Daniel Ligné says:

  Jan: Jag kan försäkra dig om att ett ”köttben” i form av de föreslagna kompensationsåtgärderna inte får oss att glömma taket på 210 vargar. Den lätta går inte ens jag på. Men, som jag skrev till Gunnar, detta är egentligen två skilda processer. Den ena berör genetisk förstärkning och den andra maxantal. Vi ska dock komma ihåg att utan den genetiska förstärkningen kommer maxantalet att skjuta i höjden…

  Att politiker inte vill prata antal under en pågående rovdjursutredning är nog tyvärr ganska slipat och vanligt beteende.

 18. Daniel Ligné says:

  Gunnar: Jag har mer än full förståelse för er frustration i Värmland.En, i princip, fördubblad vargstam det senaste året och länet helt fullt etablerat av varg är ett mardrömsscenario.

  Vi måste dock skilja lite på äpplen och päron här. Kompensationsåtgärderna är kopplade till genetiskt värdefulla vargar som vandrar in eller flyttas in. Koppla inte automatiskt ihop det med licensjakten som ska hålla vargstammen under 210 individer. Det handlar om två skilda ting. Självklart ska vi göra allt i vår makt för att vinterns jakt sänker vargstammen till under 210 individer. Lika självklart är att om vi ska flytta runt vargar ska de som får dem veta vad som gäller. Det är det jag nu berömmer. I mina ögon är kompensationsåtgärderna för flytt och invandring nu relevanta och helt OK. Vi får dessutom ytterligare spelregler i form av att vi vet hur länge avkommor ska undantas från jakt och hur många revir som bör undantas.

 19. Jan Bratt says:

  Jag sitter och läser vad Gunnar Rydén skrev sent i går kväll och tycker nog att inledningen stämmer bra med verkligheten. Grundlurade! jo, nog känns det så.
  Ända sedan det stora vargmötet G.G skriver om i sin blogg och där man nog på fotot kan ana en del hoppfullhet om att det kanske inte blir så farligt! Ända sedan dess har vargstammen ökat i princip varje år.
  210 vargar? Inget parti idag är särskilt intresserade av 210 vargar. Den som såg sista utfrågningen av Carlgren märkte kanske att alla frågor/ påståenden handlade om att vi skjutit fel djur, om varför vi inte hade fått in fler vargar i landet.
  De som ställde frågorna verkade oerhört försiktiga som de var rädda för att gå in för djupt i ett område de ej behärskar. Undantaget MP,s Peter E. som ju lever i andra världar.
  Nog tyckte jag att någon åtminstone kunde frågat hur många vi nu har, om målet om antal uppfyllts.
  Antalet 210 vargar måste ju kraftigt överskridas om vi skall få en naturlig utbredning söderöver, det betyder överfulla län neråt Östergötland och Småland och V. Götaland och här på SJF,s bloggar har det ju påtalats detta, till och med finns en bra karta att studera om ”snart verkligheten” blir verklighet.
  Regeringens taktik, fördröjningsmetoder, att slänga ut ett litet köttben då och då samtidigt som jägarna inte tillåts skjuta upp till tillväxten leder hela tiden till en sakta ökande vargstam. Ett steg fram och två tillbaks. Prova det, den som skall smyga på en råbock. Det går naturligtvis lika dåligt som vi som jagar tycker att den svenska rovdjurspolitiken går.

 20. Gunnar Rydén says:

  Tack Daniel för ditt svar!
  Men försök att förstå vår frustration som vi känner här i Värmland!
  För några dagar sen talade jag med Lars Furuholm, rovdjursansvarig här i länet.
  Enlig honom kommer det förmodligen födas ytterligare 60 ja kanske upp till 100 nya vargar här i länet de närmaste dagarna, det här ska läggas till redan befintligt antal.
  Om vi får en extra tilldelning på 1 till 2 vargar till kommande jakter är en droppe i havet, något mer radikalt måste till, eller hur? I annat fall är både vi och jägarförbunden grundlurade!
  Låt mig ta ett exempel: under 80talet bodde jag på Södertörn där de stora ”rymningarna” skedde från grishägnen, vi jägare var mer eller mindre ålagda att skjuta bort ”rymlingarna” men vad hände? Knappt någon gris sköts, trotts att vi fick skjuta från bil med tända strålkastare. Varför kan man undra? jo det var spännande med ett nytt jaktbart vilt i den svenska faunan. Svaret på denna underlåtenhet har vi idag i hela södra Sverige. Några jägare gläds åt grisen medans markägarna sliter sitt hår! Låt oss inte göra om samma dumhet en gång till, bara för att vissa vill ha ytterligare ett jaktbart vilt i svenska skogar!
  Jag kan dra fler exempel en annan gång. Tänk bara på rådjuren på Gottland, Kanadagässen i Uppland, bävrarna i västsverige, listan kan göras lång över utplanterade djur under 80 talet. Något som vi idag får sota för.
  Det är dax att tänka till, innan det är för sent!
  Gunnar Rydén

 21. Daniel Ligné says:

  Gunnar: Om du får en flyttad / invandrad varg som etablerar sig i länet så ska du kompenseras enligt förslaget. Jakten i övriga länet och angränsande revir blir alltså ännu hårdare. I revir med avkomma från invandrare får man som värst låta bli att jaga i 2 år. Sedan är det fritt fram att jaga. Max 2 år kan vara också 1 eller 0 år… Men, efter detta är det inte frågan om max 2 vargar, hela reviret kan skjutas bort.

  Som jag skrev till Anton, hela det här förslagets framgång bygger på hur man sätter taket för tilldelningen. Får vi inte möjligheten att hålla oss till MAX 210 vargar lär dessa kompensationsåtgärder spela så stor roll, vi blir blåsta ändå. Men, om man menar allvar med taket så är detta förslag bra. Inte minst eftersom det är tydligt, vi börjar få spelregler i rovdjursförvaltningen.

 22. Daniel Ligné says:

  Anton: Visst kan det bli svårt att hålla emot mårdhunden i det långa loppet, men vi lär väl knappast ha en fullt etablerad stam i hela Norrland de närmsta decenniet eller decennierna?

  Jag tar bladet från munnen så mycket jag vill och jag har kritiserat NV hårt under våren, läs bara här i bloggen. Läs sedan också de sista raderna i inlägget ovan. Givetvis kommer förtroendet för rovdjurspolitiken helt och hållet hänga på att man menar allvar med taket på 210 individer. Det är grunden, men håller man bara det så är förslaget på kompensationsåtgärder bra.

  Njaä, jag tror inte vi ska skjuta 200 individer till vintern. Jag tror att vi före valpning hade 250 – 260 individer. Räknar vi med en hög tillväxt, 20%, så landar vi till vintern på runt 300 individer. Då ska vi på skydds- och licensjakt skjuta 90 individer. Jag är medveten om att det blir svårt att ta det beslutet men det är bara att vänta och se…

  Vad gäller att ta bort hela revir så nämns det i rapporten från NV. De lämnar dock till länen att besluta hur de vill kompensera i detalj. Så det finns definitivt inga hinder för den strategin.

 23. Gunnar Rydén says:

  En mycket bra tanke vid första ögonkast, men vad blir följderna?
  Lek med tanken, en värdefull tik kommer in i länet och föder första året 8-10 valpar, år två samma sak. Hur många valpar som föds inom angränsande revir är det ingen som vet. Någon större jakt i dessa grannrevir blir det förmodligen inte. Som kompensation för detta får vi skjuta 2 extra vargar år tre, är inte det här att bli minst sagt grundlurad av berörda beslutsfattare. Att vi ”lantisar” som föder dessa vargar, av många ses som mindre begåvade är en sak, men vi klarar att räkna till tjugo. Ett bättre förslag vore istället att vi som föder dessa vargar slipper fastighetsskatten så länge vi har varg på markerna, skatten kan regeringen ta ut av de som vurmar om rovdjuren, i första hand statsbor! Bördorna ska väl delas lika, eller hur?
  Jag inser att det här är en utopi, men tanken är god.
  Jag ser fram mot ditt svar, ett svar som förhoppningsvis inte är lika mästrande som din kolega GGs svar brukar vara.
  Med vänliga jägarhälsningar
  Gunnar Rydén

 24. Anton says:

  Att mårdhunden kommit för att stanna kan vi försäkra oss om. Hur många hundra tusen finns det i Finland? För fyrtio år sedan kom väl den första dit?

  Det här med ett tak för avskjutning kommer tyvärr att missbrukas totalt av NVV. Jag tycker att du är lite för godtrogen gällande utspel från NVV. Men i egenskap av representant för SJF har du väl heller inte samma möjlighet att ta bladet från munnen, så jag förstår dig och din retorik.

  Faktum är att NVV svikit förr. 27 tilldelade 2010 blev 20 2011 samtidigt som stammen ökade rejält. Därtill lodjursdebaclet. Du är väl medveten om att avskjutningen behöver blir ca 200 vargar för att vi 2012 ska ha ett årsmedel på ca 210 (vilket ju i sig är ett t-a-k)? Med dessa viktiga revir undantagna ska en klar majoritet bort. Hur ska vi lösa det? Hur långt ifrån 200 tror du maxantalet kommer att bli? Jag gissar på en tillåten jakt på totalt max 50 individer. Vad gissar du? Stick ut hakan lite och gissa! Det skulle verkligen vara intressant för det vidare resonemanget.

  En rimlig kompensation för att ta emot en ny vargindivid hade varit att man fått ta bort minst ett befintligt revir. Som det nu är tar man emot ett skyddat revir (för en som det verkar, väldigt lång framtid) men lovas vad då? En extra varg på tilldelningen? En av tvåhundra..

 25. Daniel Ligné says:

  Fjollträsk: Nu är ju jag onödigt positiv ibland… Men, det är smått historiskt att man ens nämnt detta och oavsett juridiken sätter man en rätt häftig press på politikerna. Finns deras vilja nu? Räkna med att vi bevakar frågan och jag som diskuterat detta med Länsstyrelser och NV vet att de nu tvingats uppmärksamma detta och ”erkänna” att problemet finns. Rialareviret har varit nyttigt på många sätt.

 26. Daniel Ligné says:

  Nordjämten: Det här är en mycket komplicerad fråga som jag inte ska hävda att jag kan till 100%. Gravt förenklat är det dock som så att när man upptäcker vargen sändarförser och avmaskar man den. Avmaskningen är dock inte 100%-ig och därför vill man hålla vargen kvar i området där risken för att smittan ”fastnar” är minst, dvs norra Sverige, innan man flyttar ned den och man kan vara hyfsat säker på att den inte bär mask. Anledningen till att smittan ”fastnar” sämre i norra Sverige är att ni har mycket lägre tätheter av såväl lämpliga smittspridare som mellanvärdar. Skulle smittan ”fastna” så är den också mycket lättare att bli av med… Egentligen samma anledning till att vi driver mårdhundsprojektet. Skulle vi få in Mårdhunden i norra Sverige blir läget ett helt annat. Då kan vi få samma täthet av värddjur där uppe som här nere. Blev det begripligt?

 27. Fjollträsk says:

  Fast tyvärr fattar de inte problemet med minskade jaktarrenden utan analyserar fel rent juridiskt. Dock hoppfullt att de säger att ersättningsmöjligheter inte finns inom nu gällande system, d v s det kan ändras om den politiska viljan finns.

 28. Nordjämten says:

  Ursäkta Daniel, men du säger att man av smittskyddsskäl skall tillåta invandrande vargar från öst i renskötselområdet i 6 månader, skulle du kunna uttrycka dig lite mera tydligt än så?

  Innebär det att vi norrlänningar eventuellt blir smittade av dvärgbandmask om vi samlar skogens råvaror i de områden som vargen befinner sig i, eller har NVV redan sövt vargen, petat ner avmaskningsmedel i halsen och sedan åkt helikopter därifrån?
  Mvh

Kommentering är stängd.