Jägarbloggen

Ska vi fånga vildsvin och lo i fälla?

Har suttit hela förmiddagen och studerat SVA´s test av vildsvinsfällor och den remiss vi nu fått från NV om hanteringen av vildsvinsfällor. Den här frågan är svår, mycket svår. En sak är dock enkel att slå fast, NV gör helt klart skillnad på djur och djur. Lofällorna stoppades i årets beslut mot bakgrund av att underlaget var för litet. I vildsvinsfallet har vi inte ett sådant gediget underlag för någon enda fälla och för samtliga fällor noteras betydligt högre skadefrekvenser än någonsin uppmätt för lodjur. Då ska man komma ihåg att träflisor i magen och ovilja att gå in i en fälla igen om man suttit där en gång används, av NV, som argument emot lofällor. Sådant här irriterar mig. Fällfångst av vildsvin kräver betydligt mer kontroll, efterforskning och fingertoppskänsla samt svåra avväganden än fångst av lo. Vi talar här om ett matnyttigt, stresskänsligt, flocklevande vilt med en komplicerad social struktur som kan väga flera hundra kilo kontra ett solitärt kattdjur på sisådär en 15 pannor…

Faktum är att den studie som WWF beställde av SVA, som man använde som bakgrund för förbud av vissa typer av lofällor, påvisade lägre skadefrekvenser hos lodjuren än vad de nu testade vildsvinsfällorna kan prestera. Inkonsekvent. Det enda positiva i denna soppa är väl att man kan hoppas på att WWF lägger samma engagemang också på vildsvinsfällorna? Vi fångar trots allt tusentals vildsvin och något tiotal lodjur / år ett normalår. Vilken fråga som är viktigast ur djurskyddssynpunkt torde vara självklart.

Nog om denna inkonsekventa och populistiska hantering av NV. Det är egentligen vildsvinsfällorna jag funderar över. Utan tvekan kan de behövas, t ex i bebyggda områden med extraordinära problem, men vi ställs inför en lång rad svåra ställningstaganden. Jakt ska bedrivas så att vi inte utsätter det vilda för ONÖDIGT lidande. Det är här det blir svårt med vildsvinsfällorna, vad är onödigt? Utan tvekan skadar sig en hel del vildsvin i fällorna, de allra flesta dock lindrigt. Utan tvekan uppvisar också en majoritet av vildsvinen stressymptom, i form av PSE (Pale, Soft, Exudative), men vet vi något om hur illa de egentligen mår av stress och PSE? Skitsvårt. Ingen jägare vill använda ett redskap som skadar eller stressar viltet men ett skrapsår på benet eller en liten stressreaktion när fällan slår igen är kanske OK? Jämför med hundjakten, där förekommer nog säkert ibland ett skrapsår eller en liten stress.

Utifrån SVA´s studie kan vi dock dra några slutsatser. Fällfångade vildsvin blir betydligt sämre mat, en majoritet av de fångade vildsvinen uppvisar rätt kraftiga indikationer på PSE – syndrom . I ungefär hälften av fallen fångar man mer än ett vildsvin samtidigt, ett tydligt tecken på att det är komplicerat att fånga flockdjur. Hur många gånger har luckan slagit igen över ryggen på ett vildsvin som stått i öppningen? Man har fångat flera suggor med dragna spenar, vet man något om hur deras kultingar klarat sig medan de suttit i fällan? Vildsvinen blir mindre stressade i täta fällor, men där blir det väldigt varmt, även när det är minusgrader ute, kan vi då fånga vildsvin under den varmare halvan av året? Sist men inte minst så har inget av de studerade vildsvinen suttit i fällan längre än 2 timmar, jämför det med tiden de studerade lodjuren suttit i de förbjudna fällorna…

Jag kan omöjligt lista alla svåra avväganden som måste göras här, jag kan bara konstatera att det är förbannat svårt. Jag tror också vi måste lyfta blicken och se hur vi vill använda fällorna. Som alltid när en viltart ökar snabbt kraxar olyckskorparna och domedagsprofeterna träder fram ur skuggorna. Det hände när älgstammen ökade explosionsartat i början av 80-talet och när rådjursstammen sköt i höjden under 90-talet i samband med rävskabben. Det hände också när vildsvinen trädde in på allvar på arenan under 00-talet. Nu är jag övertygad om att vi har ganska god kontroll över situationen och jag hör betydligt fler som undrar var vildsvinen tog vägen än som vill minska dem ytterligare i telefon om dagarna. Visst har vildsvin en föryngringspotential utöver vad vi är vana vid, men det tror jag vi kan hantera, utan fällor. Som jag skrev tidigare finns exempel på lägen då fällor kan fylla en funktion, de kan dock i mina ögon aldrig bli en viktig del av en löpande förvaltning. Det finns alldeles för många hugade vildsvinsjägare och grillentusiaster som är sugna på vildsvinskött för att släppa det dithän. Därför är jag övertygad om att vi måste ta oss en ordentlig funderare på hur vi vill styra användningen av vildsvinsfällor. Det kan ske med obligatorisk utbildning, tillståndskrav från Länsstyrelsen, fångst endast under vissa delar av dagen eller året, fångst av endast små vildsvin eller kanske obligatorisk elektronisk övervakning?

Jag tror det är viktigt för jaktens framtid att vi nu tar oss en redig funderare på hur vi ska hantera vildsvinsfällorna. Risken är uppenbar att vi bli betecknade av djurvänner som okänsliga barbarer samtidigt som staten eller Jordbruket uppfattar oss som motsträviga tvärviggar med dolda agendor, oavsett hur vi tar ställning. Jag tror som alltid att vi ska vara noga med Jägareförbundets två grundvärderingar: Vi ska med kraft och kunskap leda och utveckla den svenska jakten och viltvården och Vi vårdar det vilda. Det brukar bli förbannat bra om man lutar sig tillbaka på dessa visioner. Kanske NV också skulle ha en vision?

1 Shares

40 svar till Ska vi fånga vildsvin och lo i fälla?

 1. Sture Sjöstedt 2011-04-09 kl. 10:50 #

  albert fridborg.
  Visst var den motion som omnämnes i Svensk Jakt en frisk ide. LRF-företrädaren som föreslog att man skulle införa skottpengar på vildsvin (2500kr/gris) och göra biogas av det kött som inte blir människoföda är nog trött på de skador som grisarna åsamkar vår modernäring.Det jag skrev i förra inlägget om grisräkning är säkert en bättre metod att uppskatta vildsvinspopulationen än att trixa med olycksstatistik.

 2. albert fridborg 2011-04-08 kl. 17:32 #

  Sture sjöstedt däri ligger det egendomliga att en ökning av trafikolyckorna
  alltid kopplas till större viltstammar,medans motsatsen kan bero på allt
  utom en minskning.
  Jag har lite svårt och se logiken, som jag skrev tidigare är det vad naturvårdsverket
  kom fram till i sin utredning att ökningen av trafikolyckorna kan kopplas
  direkt till en ökande vildsvinsstam.
  Föresten hävdas det friskt att vilt stammarna ska minskas för att vi ska få
  mindre olyckor,om det inte finns något samband är väl det ganska meningslöst.

 3. Sture Sjöstedt 2011-04-08 kl. 11:34 #

  albert fridborg.
  Att koppla vildsvinsstammens storlek till trafikolyckorna är en besynnerlig tes. Kanske har jägarna lyckats med matning djupt inne i skogarna lyc kats locka grisarna bort från vägarna. Inhämtar man statistik från landets bönder och jägarnas inventeringar kan man nog få en ganska bra uppskattning av grisstammens storlek

 4. albert fridborg 2011-04-07 kl. 14:51 #

  En fråga. hur stor är vildsvinsstammen igentligen?
  Det florerar siffror från 100 000 till brunos 250 000.
  Trafikolyckorna var enligt ägskadefondsföreningen 2009,3085 2010,2445
  jan,feb 2011 ,241 samma tid 2010,297 st.
  Naturvårdsverket säger att att trafikolyckorna ökar med vildsvins stammen
  Är det inte troligt att vildsvinens ökning har avstannat?

 5. Sture Sjöstedt 2011-04-07 kl. 14:04 #

  Daniel Ligne.
  Varför blev vildsvinsfälletestet bristfälligt ??? Både SJF och SVA och NVV var ju inkopplade och tog god tid på sig ?

 6. Daniel Ligné 2011-04-07 kl. 09:03 #

  Bruno: Nej, jag är kritisk till att man trots att vi har ett stort underlag i lofällefallet förbjudit dem med hänvisning till det klena underlaget medan man föreslagit godkännande av några vildsvinsfällor med ett synnerligen bristfälligt underlag. Jag har inget emot vare sig fällor eller andra jaktmetoder men vi ska ha torrt på fötterna när vi tar beslut och vi ska behandla vilt på ett likvärdigt sätt, oavsett om de är fula, fina, tjocka, smala, söta eller vanliga. Konsekvens.

 7. Bruno 2011-04-06 kl. 23:17 #

  Hmm, du är kritisk mot att fällor används för vildsvin (250.000 i Sverige) som ger oss tilltagande skador på spannmålsodlingar och markarealer och orsakar en mängd trafikolyckor samt mänskligt lidande. Men positiv till att fällor används för lodjur (1250 i Sverige) som aldrig syns eller stör någon. Den logiken blir nog tämligen svår att förstå för de allra flesta (icke indoktrinerade).

 8. Daniel Ligné 2011-03-25 kl. 18:28 #

  Sture: Självklart kan man sätta tak för både det ena och det andra. Vill man också att jägarna ska bry sig om taket måste de vara såväl delaktiga i beslutet som acceptera det. Annars är det värdelöst, oavsett om det gäller vargar eller vildsvin…

 9. Per-Ola Kullman 2011-03-25 kl. 13:12 #

  Att Evald får stöd av en jakthatare och vargförespråkare säger kanske en hel del om sakfrågan!

 10. Sture Sjöstedt 2011-03-24 kl. 23:24 #

  Per-Ola Kullman.
  Du kan väl tala om hur högt över marken du har din enkla eltråd. Sluta genast med dina påhopp på Evald H. Han är nog mer populär hos bönderna än du som hyllar grisodlarna som låter grisarna härja på grannarnas mark.
  Daniel Ligne.
  Kan man sätta tak för vargarnas antal kan man väl sätta tak för grisarnas antal också , eller hur ?