Hur lurar man en norrman?

,

Läste precis på Svensk jakts hemsida att drygt hälften av norrmännen inte ser något värde med varg och inte tycker de behöver finnas i Norge. Hoppsan. Givetvis präglas dessa resultat av det faktum att norrmännen har en helt annan syn på landsbygden och 3 miljoner mer eller mindre ostängslade får. Det är dock samma norrmän som ständigt spöar oss i skidåkning och som vi ska samförvalta vargen på den skandinaviska halvön med.

Nu föreslog i och för sig de utländska experterna i den pågående rovdjursutredningen att vi också skulle räkna med Finlands och Ryska Karelens vargar. Finland har nästan halverat sin vargstam de senaste åren och i Karelen är vargen laglös. Hoppsan igen. Det här blir inte lätt.

Man kan ju nu bara hoppas att alla inser att det inte funkar att basera en rovdjursutredning eller rovdjurspolitik på enbart biologi. Utan folkets välvilja, vilket då också gäller norrmän, och en förvaltning som primärt tar hänsyn till människor går det dåligt för det vilda. I vårt fall förefaller det som om vi måste ta ett snack med norrmännen om vi ska kunna ha varg på vår halvö. Vi kanske kan muta dem? Det lär knappast gå att ge dem lite större försprång i skidåkningen men de kanske skulle kunna få vinna i riktiga sporter, som fotboll eller hockey, ett par gånger alternativt jaga lite ripa i våra fjäll om de tar emot lite mer varg? Eller kanske vi skulle börja fundera på en ”vargstraffskatt” på bolaget i Strömstad?

35 Kommentarer
 1. Björn Isaksson says:

  Daniel!
  Tror du norrbaggarna tar över våra vargar när dom nu fick vinna i hockey?

 2. Daniel Ligné says:

  Mats: Jag är ofta i grunden skeptisk mot internationella jämförelser. Du har säkert inte undgått min kritik mot de ständiga argumenten om att i resten av världen har vi toktäta vargstammar och inga konflikter.

  Montana och Idaho har i grunden en mängd faktorer som skiljer sig från våra. Såväl ifråga om klimat, bytesdjur och deras reproduktionsförmåga, vargtäthet och mänsklig aktivitet. Visst kommer vi att hamna i ”predator pit” så småningom om vargstammen tillåts öka i alla evighet men att detta skulle inträffa vid 1000 vargar ser jag knappast.

 3. Mats Persson says:

  Nej det löser sig inte på sikt. Se på Montana och Idaho hur det har gått.

 4. Daniel Ligné says:

  Per: Jag ska inte hävda att jag har stenkoll eller siffror på exakt hur man jagar så det får bli spekulationer.

  För det första kan man väl tyda den ökande älgstammen i sig som ett tecken på att jakten minskat eller inte är ”tillräcklig”.

  För det andra har just Värmland en lång tradition av ”folkdrev”.

  För det tredje förekommer säkerligen löshundsjakt fortfarande i hyfsad omfattning. Problemet här är väl att den inte längre är lika ”rolig” eller ”värdefull” eftersom man nu får lägga till oron för vargen när man släpper sin hund.

  För det fjärde tror jag att man får jaga på ett delvis annat sätt med löshund. Mindre såtar, avspårning innan om möjligt mm mm. Dvs man anpassar sig men det ”kostar” i form av mindre rolig jakt eller sänkt effektivitet…

  Sist, men inte minst, så ser vi tydligt på registreringssifforna för jakthundar att man jagar livet ut med de man har men skaffar ingen ny sedan vargen kommit. Man skulle kunna gissa att vi därmed är inne i en ond spiral, eller?

 5. Per Bengtsson says:

  Daniel: Eftersom du skriver att det fortfarande skjuts en hel del älgar i Värmland kan jag inte låta bli att fråga vilka jaktformer som numera används? Värmland har ju numera som du vet en vargdensitet som saknar jämförelse i stora delar av övriga Sverige (du skriver själv att den är fullt etablerad). Enligt tidigare blogginlägg av dig (eller om det var av någon annan bloggare) omöjligör dessa densiteter löshundsjakten. Det har rentutav utmålats som en utdöende jaktform i och med vargens återetablering. Så hur jagas älgen numera, eller var det redan tidigare så att de flesta inte jagade älg med hund? I vilket fall är jag glad att de Värmländska jägarna iallafall inte behövt ge upp älgjakten helt på grund av vargen!

 6. Daniel Ligné says:

  Mats: Givetvis ställer vargen till det en del i såväl älgförvaltningen som själva jakten, men det går fortfarande att skjuta rätt mycket älg även där vargen är ”fullt” etablerad, vilket inte minst Värmland är ett gott exempel på. Med 1000 vargar eller mer kommer givetvis svårigheterna att öka, men vi kommer fortfarande kunna ha en meningsfull älgjakt, enbart mätt i älgtillgång. Det stora problemet är fortfarande hundarna.

  Trixet i älgförvaltning i vargrevir är för övrigt att låta kalvskyttet styra avskjutningen av vuxna älgar. Har man svårt att skjuta kalv är det bara att hålla igen på de vuxna så löser det sig på sikt. Om man nu inte, som I orsa, har en riktigt tät björnstam som också ska äta älgkalv. Då blir det svårt.

 7. Daniel Ligné says:

  Tommy: Jag kan inte se annat än att vi återigen är nästan helt överens. Lo – rådjur är i mångt och mycket en fråga om konkurrens mellan lo och jägare om resursen rådjur, inget att hymla om. Vargfrågan är primärt en fråga om möjligheten till löshundsjakt.

  Vill våra medlemmar prova ett nytt arbetssätt så är det bara att rösta igenom det. Man har alla chanser på de nu pågående länsstämmorna och den kommande årsstämman. Vi borde annars se en ganska radikal minskning av medlemmarna i rvdjursområdet och inte, som nu, en ökning, om än svag, av andelen medlemmar i rovdjurslänen. Nu vet jag inte riktigt vilka metoder du förespråkar men det känns som om de metoderna redan testats av ett annat jägareförbund. Hur stora framgångar har de haft?

  Avslutningsvis, är det inte just ultimatum jag ställer i inlägget ovan? Har vu inte efter mycket slit drivit frågan till sin spets? Vi har nu tre fundamentala frågor som ligger i knät på Regeringen och NV. Kompensation, inventering och jaktens omfattning. Senast i december har vi svaren, därefter ska vi ta ställning till hur vi går vidare i rovdjursfrågan och varken regeringen, NV eller någon annan insatt har nog missat vad som ligger i potten. De vet att utan jägarna går det här åt pipan. Därför var det i mina ögon ett stort fall framåt att vi betade av den sista hållhaken, vargflytten, så att vi kan syna handlingen bakom orden.

 8. Mats Persson says:

  Daniel!
  Jag anser fortfarande att du är fel ute när det gäller älgarna. Jag jagade tidigare i Jubergsreviret, som var ett mycket stort revir, och det var stört omöjligt att få alla kalvar vi skulle ha. Det var emellertid gott om ensamma kor. Dessutom hade köttlotterna krymt. Men det kan variera kraftigt från år till år och från vecka till vecka beroende på var vargarna för tillfället håller till. De flyr och skockar sig där det för tillfället är vargfritt. Hade vi 150 vargar och väl spridda kan jag hålla med dig men inte med större mängder. Vid ökande antal minskar också revirens storlek. Det skrämmande nu är att vi är på väg åt samma håll som USA, en enorm explosion.
  Jag är också förvånad över att skogsägare och LRF för djuruppfödarna inte reagerar kraftigare.

 9. Tommy Olsson says:

  Daniel det är just det att det omöjlig gör löshunds jakt som gör mig förbannad om vargen eller björnen tar några Älgar är väl okej och att Lo tar Rådjur men det finns på flera ställen så många att det snart inte finns jaktbart vilt där
  till Jägarna skulle jag säga presis som det är och som det med ganska stor säkerhet kommer att bli löshunds jakten kan man glömma om man inte är beredd att förlora sina hundar när det gäller Älg jakt får man gå tillbaks till så kallade Handdrev
  och när det gäller rå är nog smyg och purch jakt den enda jaktmöjligheten i något år innan det inte längre finns några att jaga allt detta tack vare Rovdjurspolitiken
  vist står vi på samma sida men vi är inte överens om hur arbetet skall utföras
  tyvärr tror jag att halmstråt leder nedåt
  hur skall vi få veta om mitt och många andras sätt inte är konstruktivt ni vägrar att ens prova något av föreslagna grepp nu hoppar en orförande i SJF av det kommer fler och kanske hela kretsar lägger ned sitt engagemangsätt kraven nu så stat och Nvv vet vad som gäller om vi inte får en ordentlig kompensation nästa tilldelning
  tala om tydligt o klart era krav och att vedergällningen kommer omedelbart dagen efter tilldelningen kommit er tillhanda slut på inplantering slut på eftersök och slut på inventeringar slut på älgförvaltningen från jägarnas håll varför lägga ner jobb när vi ändå inte har något för det Klara besked inga eftergifter inga mer diskusioner
  OBS du behöver inte va ledsen det är jag själv

 10. Daniel Ligné says:

  Tommy: Jag är ledsen, men jag har faktiskt inte tid att bemöta lösryckta citat. Du vet nog vad jag menar. Det stora problemet med vargarna är inte konkurrens om älgarna, det är att de skadar och dödar våra hundar. Jag tror du håller med om det, innebär det då att du står på samma sida som mig?

  Om vi lekar att du var i mina kläder, vad skulle du säga till jägarna i Värmland och Dalarna? I min värld finns det idag ett halmstrå, det är vargflytt. Det är det enda rationella argumentet vi kan prestera för att undvika tusentals vargar i landet. Enda alternativet till det är att ge upp eller ta saken i egna händer. Eller har du något annat förslag? Det är återigen förbannat enkelt att klaga, betydligt svårare att vara konstruktiv…

 11. Tommy Olsson says:

  Daniel när du skriver att det bara är att höja vinterstammarna
  tack för upplysningen nu vet jag vilken sida du står på
  Det torde inte vara svårt höja stammen i ett kortare senario men jägarna och löshundsjakten nämner du inte ett ord om du har med andra ord lagt din röst på våra motståndare
  jag har inte ifråga satt paragraf 28 jag frågade om den sänkt vargstammen med flytt av genetiskt värdefulla vargar kommer ni aldrig i framtiden få någon ökad tilldelning eftersom ingen kommer att riskera att dessa vargar skjuts
  jag ifråga sätter sättet ni arbetar på eftersom jag har varit medlemm i SJF i många härrans år tyvärr anser jag att något alternativ finns inte
  en fråga vad säger ni till medlemmarna i Dalarna och Värmland att vargstammen kommer att minska bara vi flyttar in nya friska vargar tror du era medlemmar är så j..a dumma att dom sväljer det

 12. Daniel Ligné says:

  Mats: Nu blir vi lite begränsade om vi enbart diskuterar varg eftertsom detta snarast är en fråga om det totala rovdjurstrycket och de totala klövviltspopulationerna. Men vi kan ta Värmland som exempel. Där är det idag fullsmetat med varg och älgstammarna ökar och mår rätt bra. Detta förutsätter dock en rejält ökad vinterstam med rejält ökade betesskador som följd. Betet räcker idag över stora arealer till cirka 40 älgar / 1000 ha i vinterstam och då kan vi föda en herrans massa vargar. Vi lär inte kunna såga en tallplanka men det är en annan sak.

  Detta är anledningen till att jag ständigt förundras över markägarnas relativa tystnad i rovdjursfrågan. De förlorar på två håll. Minskade jaktintäkter och ökade betesskador kommer som ett brev på posten när vargen etablerar sig…

 13. Mats Persson says:

  Daniel!

  Jag vet inte om jag förstår dig rätt när du säger i ditt svar till Tommy, ”att det bara är att öka vinterstammen” för att rädda köttuttaget från viltstammarna. Om du menar att det går att höja viltstammarna med mycket varg i skogarna är du nog lite farligt ute. Så vitt jag kan förstå så beror vargens predation mer på tillgången av bytesdjur än på vargmagens behov. Detta är också erfarenheterna från Idaho och Montana. Jag tror nog att min grovkalkyl är rätt. Den säger mig att vid 1000 till 1500 vargar i södra halvan av Sverige har i stort sett all meningsfull klövviltjakt upphört. Och det är inte så långt dit som du kanske tror. Om två till tre år har vi nog paserat 1000 varga. Det ennda som drastiskt kan ändra opinionen är nog tyvärr en större olycka med varg.

 14. Daniel Ligné says:

  Tommy: 1) Om du följt med i debatten så vet du att det är just det faktum att NV inte tilldelade tillräckligt med vargar i år för att hålla taket som vi är heligt förbannade över. 2010 tilldelade man dock vargar så att vi höll taket. Det återstår att se om årets tilldelning var ett enstaka misstag eller om det finns en dold agenda.

  2) Vi lägger inte ned någon miljon alls på viltkött. Vi får däremot någon miljon av staten för att jobba med frågan. Tycker du vi ska tacka nej? Om vi begränsar oss enbart till vargen så är nog inte problemet mindre kött i boxen, det kan vi kompensera med högre vinterstammar. Så i mina ögon finns ingen konflikt mellan viltkött och varg i vårt arbete.

  Vad gäller trovärdigheten i korridorerna måste du nog lyfta blicken en smula. Det är snudd på historiskt att en svensk miljöminister beviljar vargjakt trots att alla visste att det skulle ge en anmälan till EU-domstolen. §28 var en av de frågor våra medlemmar rankade som viktigast sist vi kollade. Vi kommer aldrig att nå till det drömscenarie du målar upp, då måste vargen utrotas, vilket knappast är troligt. Vi kommer säkerligen ha mycket svårt att få till en lägre vargstam än dagens, det är inget att hymla om. Med vargflytt och hårt arbete kanske vi med lite tur kan landa någonstans runt där vi är idag, utan Jägareförbundet är det fri fart mot 1000 vargar i landet.

  Jag tycker nog det är en smula orättvist att enbart anklaga oss för att jobba fel eller kontraproduktivt i vargfrågan. Vad gör alla andra? Det stora problemet idag är att vi står mer eller mindre helt ensamma där ute. Det finns stora organisationer med stora resurser som duckar hårt… Fick vi ut dem på banan skulle saker och ting hända.

 15. Tommy Olsson says:

  Daniel att medlen är begränsade förstår väl alla
  (1) tycker eller ens tror du att taket har hållit tätt vi har med all säkerhet över trehundra vargar var inte taket 210 i nu läget
  (2) ni lägger ner ett antal miljoner på att det fina viltköttet skall nå ut till fler om två år vilket viltkött eller tror ni på allvar att folk skall äta Grävling som dom gjorde under kriget att försöka leva på vad ni gjort tidigare är föga någon genialisk ide
  se bara på Sossarna dom försöker leva på vad dom gjorde på 30 talet
  världen kretsar inte kring SJF säger du men är det inte ens dina tankar och ditt arbete som kretsar runt det och framtiden för oss jägare har paragraf 28 gett oss mindre vargar visst är allt detta bra men det hjälper oss inte ett skit just nu
  en lite elak fråga har trovärdigheten i korridorerna påverkat rovdjurspolitiken åt rätt håll och i så fall för vem som sagt vi har gått ur varje strid som förlorare det sista året
  jag hoppas att trovärdigheten hos era medlemmar står högre i kurs än hos mäniskorna i maktens korridorer

 16. Daniel Ligné says:

  Mats: Jo, det finns ett tak, på papperet. Jag är fullt medveten om att det inte genomförts i praktiken men allt måste börja på papperet…

 17. Mats Persson says:

  Nu tog du väl i ändå Daniel. Du kan väl inte på allvar hävda att det finns ett tak på vargstammen.

 18. Daniel Ligné says:

  Tommy: Många är nog relativt på en blogg av denna typ. Jag har den senaste veckan träffat fler människor live än vad som kommenterat här på ett halvår. Dock hör jag dessa tankegångar även där ute, om än i mindre omfattning.

  Vad ni måste förstå är att världen inte kretsar runt Jägareförbundet och vi har små, och minskande, resurser. Vi är inte fler än några tiotal som ska sköta all löpande viltförvaltning, sjösätta ett nytt älgjaktsystem, svara i telefon och mail mm mm. Vi har idag en människa som ansvarar för all kommunikation. Ska vi bli fler där måste vi dra in på något annat, jag tror det kan vara nödvändigt men det kommer att knorras, kraftigt, om vi gör så. Betänk att det fortfarande är några få län som bär rovdjursbördan och man ser inte nyttan av ytterligare fokusering på den frågan i resten av landet…

  Men jag kan ge er rätt, vi måste ständigt ompröva våra prioriteringar och arbetssätt. Det är dock lätt att önska sig större genomslag, svårare att fixa det praktiskt, med begränsade resurser. Till syvende och sist blir det också en avvägning mellan en sexig attityd i media och trovärdighet i korridorerna. Vi kommer aldrig att nå hela vägen och många av oss kommer alltid att vara drabbade och missnöjda. Vi måste dock fråga oss var vi varit idag utan SJF. §28? Tillfälligt sänkta måltal för lo? Tak för vargstammen? Regional förvaltning? Listan kan nog göras rätt lång…

 19. Tommy Olsson says:

  Björn Isaksson med djur som får lida i veckor menar jag naturligt vis trafikskadade djur
  jag har fram till i Dec varit eftersöksjägare för nationella viltolycksrådet
  men slutat inte pga Rovdjurs debatten utan för att vi trots påtryckningar inte fått den skyds utrustning som rådet tillsammans med SJF och andra tagit fram riktlinjer att vi skall bära vid eftersök för att inte tala om utbetalningen av ersättningarna en gång per kvartal visste vi om men den har varit 6 månader försenad
  eftersom vi inte fick vare sig utrustningen eller ersättningen hoppas dom väl att vi skall bli ihjälkörda så dom slipper betala ut ersättningen

 20. Tommy Olsson says:

  Daniel jag ser att det börjar bli rätt många som inte tycker ni gör rätt saker
  Du anser säkert att det ni gör är rätt sätt men om du är helt ärlig ser du säkert vart det barkar vi måste vända opinionen antingen på mitt sätt genom mer eller mindre tvång eller med betydligt kraftigare marknadsföring av jägarnas nytta och vad allt detta tillsammans kommer att få för konsekvenser
  Jag vägrar att tro att ni på SJF har gjort detta till en prinsipsak att det ni gör är rätt och vad dom flesta av oss jägare tycker är fel för om det är så då har vi redan förlorat slaget och ni kan så smått börja avveckla skicka ut en enkät med inbetalnings kortet och fråga era medlemmar vad dom tycker det blir ju inte någon hög kostnad vi lever i en demokrati (tror jag) och hoppas SJF lever i samma anda
  Jag har absolut inget emot dig Eller Gunnar även om jag skäller på er
  Jag ser er som mina jägarvänner och en vän talar man om för vad man tycker han eller hon gör för fel En ovän skiter man i för ju mer dom gör bort sig desto bättre
  på tal om norrmän dom är fan så mycket tuffare än oss och skulle aldrig låta några självutnämnda påvar sätta sig på dom

 21. Kai says:

  Vi vil også beskytte flere hunderaser, som nå ser ut til å bli mindre og mindre. Flere nordiske raser er på sterk tilbakegang. Ingen trenger jo lenger kjøpe harehunder, da det for det første er stor fare for at ulven tar hunden. Ulven i norden/karelen er av en og samme fennoskandinaviske rase, og trenger hverken nye gener eller import av nye individer. I Norge er det ingen ”Norske” ulver, da den faktisk har vært utryddet her. Og en utryddet art kan ikke plutselig dukke opp igjen… Så ulven i Norge er slett ikke vårt ansvar, og heller ikke deres…

 22. Per T says:

  Hur lurar man en norrmann !.Svenskene lurar seg sjølve, ved å tro at norrmannen elskar varg. Nei, vi tar unnan det vi klarer og resten sender vi i retur over grensen,. Hvorfor er det ca 120 varg i Värmland og 10-20 stk på andre siden av grensen i Norge.
  Normannen tycker om sine jakthundar og älg og rådjur, och sina tamdjur som ko och får.. Vargen får spise sjuke djur på steppene i Sibir och Canada og låt være å bli sopkasse djur i tettorter och byer/stader

 23. Mats Persson says:

  Daniel!
  Jag skrev till dig tidigare en gång följande. Om en politiker skall göra en kompromiss mellan Jägareförbundets 150 och Mikael Karlssons 3000 så måste den kompromissen med nödvändighet hamna på 1000 till 1500 vargar. I rådande opinionsläge överlever ingen politiker något annat. Slutsatsen blir att vi måste jobba med opinionsbildning för att få bukt med vargproblemet. Det hjälper föga att SJF:s representanter sitter i möten med NVV och politiker. Här anser jag SJF har missat totalt. Ni har inte ens informerat era egna medlemmar om den bistra sanningen och vad som kommer att hända. Det är information till allmänheten om konsekvenserna av vargen som behövs. Det finns gott om människor i Sverige, till och med många jägare, som fortfarande tror att en varg inte kan döda en älg. Andra räknar baklänges från hur mycket kött en varg kan äta och kommer så fram till att de gör nog mycket liten skada. Som du säkert vet så dödar de långt mer än de äter. Här behövs bastanta informationskampanjer gjorda av professionella marknadsförare. SJF hat resurserna men använder dem på fel sätt. SJF måste inse att det aldrig kommer att finnas opinion att förvalta en vargstam utan en rejäl svängning av opinionen.

  Det som nu håller på att hända är följande. Vi har nu ca 300, kanske drygt, vargar. I vår får vi antagligen ca 40 valpkullar. Med fyra i varje kull, så ökar vargstammen till 460, minst. Att då sitta och drömma om att vi skall få skjuta bort 300 och komma ner till 150, måste även du Daniel inse är orealistiskt, även med nya gener inplanterade. Resultatet blir i stället att med ytterligare två till tre valpkullar så har vi passerat 1000 vargar i Mellansverige. Då kommer vi att förstöra högklassigt kött motsvarande ca 25 % av landets nötköttsproduktion. Minskning av betande tamboskap är en stor del av detta. Ersättning blir import från antagligen Sydamerika med alla miljöproblem detta medför. Det är den kampanjen SJF skall driva.

  För närvarande finns ingen annan utväg än att SJF måste ta helt avstånd från varg i marker där betet används för klövvilt och tamboskap. SJF måste släppa idén om att jakten är ett lyxnöje enbart, och driva rejäla informationskampanjer. Kanske också se till att ändra SJF:s image. För merparten jägare på landsbygden är jakten en del av försörjningen, EXTENSIV DJURHÅLLNING, och siffrorna visar betydelsen. Det ger tio ggr större utbyte än rennäringen.
  Med så mycket varg som vi kommer att få försvinner det mesta av utbytet från klövvilt.
  Jag kan inte med bästa vilja i världen se hur SJF:s nuvarande linje skall få ner vargstammen till rimlig nivå och få vargarna på rätt plats. Daniel, ge mig lite hopp om du kan.

 24. Björn Isaksson says:

  Jag vet inte hur vi ska tränga igenom blockeringen i media. Men på något sätt måste det ske. Jag har full förståelse för Tommys ilska och förtvivlan.
  Däremot är jag tveksam till att bojkotter av olika slag stärker jägarkårens position, jag är rädd att det dels får motsatt effekt hos politikerna och att motståndarsidan får möjlighet att utmåla oss som ansvarslösa.
  Jag tror att vi ska fokusera mindre på rovdjursdebatten där vi ändå bara hamnar i försvarsposition och i stället försöka ta en större portion av debatten genom att positivt belysa jaktens och viltvårdens betydelse.
  Just nu förväntas vi jägare att hålla käft och göra som vi blir tillsagda: Ge f-n i ALLA rovdjur och UTROTA klövviltet är väl en brutal, om än något tillspetsad, sammanfattning av budskapet vi får!
  Tänk om jägarna inte tycker det är roligt att jaga längre, när man bara får skit oavsett vad man gör? Ingen vill bli jägare längre för att det sociala trycket mot jägarna är för jobbigt att hantera? Jag har ett antal kamrater som är så urbota less på att försvara sitt intresse i alla sociala sammanhang och funderar på att lägga av.
  Varför inte köra fram scenariot ”Viltkatastrofen 2030”. Ett scenario som visar vad som händer när rekryteringen av jägare går ner, vilket den faktiskt gör, och all jakt i stort sett upphört.
  Trafikskador, skogsskador, lantbruksskador och rovdjursskador redovisas, konsekvenser för landsbygdens befolkning.
  Slutklämmen kunde vara: ”Ta ditt ansvar, bli jägare!”
  Att vi inte får genomslag i media beror till största delen på att folk och journalister inte har en aning om, vad som skulle hända om vi inte jagade. Dom enda som fattat vad som skulle hända är skogsbolagen, dom å andra sidan håller på att driva mer än ett jaktlag till vansinne med sina krav på avskjutning. Ärligt talat så har vi inte marknadsfört jaktens betydelse särskilt begåvat.
  Vi måste som grupp bli betydligt vassare i vår kommunikation!

 25. Jan Bratt says:

  Tommy och Fredrik nämner några viktiga saker som stämmer bra.
  Att djur kan plågas en vecka tror jag inte bevarandesidan bryr sig särskilt mycket om.
  Eftersom detta är ett argument mot vargen har man för länge sedan förträngt det och hävdar att naturen skall ha sin gång samt att jägarna minsann skadeskjuter och inte alltid hittar det påskjutna. Här hörs heller inga tårdrypande berättelser om älgmamman som får sina barn massakrerade av en varg.
  Det som nu sker är ju att förankra idén med vargutsläppen och tyvärr har detta föregåtts av händelser som borde gjorts helt annorlunda.
  Man släpper upp vargstammen till kanske bortåt 300 eller över, åtminstone efter föryngringen som snart blir. Uppe på detta skall man då släppa ut nya.
  Ett betydligt bättre alternativ för acceptansen hade varit att FÖRST skjuta ned stammen till åtminstone 150 och sedan släppt ut några. Det kan också visa sig om en del år att det blir svårare att jaga varg då särskilt värdefulla vargar kan finnas lite mer utspridda än nu.
  Regeringens vargpolitik har blivit en bedrövlig soppa som tappar allt mer av förtroende vilket vi ser tydliga exempel på då jägare strejkar och hela kommuner utropar sig till vargfria, även om nu detta hittills inte visat sig framgångsrikt så ser vi åtminstone en kraftig markering från de som försöker rädda sin hembygd mot den mörka medeltid som myndigheterna nu genom vargen påtvingar oss.

 26. Peo Sjökvist says:

  Det kan ju hända att de norska jägarna har ett bättre språkrör som förklarat för befolkningarna vad det innebär att ha en stark vargstam. Det norska jägarförbundet vet ju att en majoritet av Sveriges befolkning vill ha varg det har SJF berättat för hela världen så varför skall dem jobba aktivt för bevarandet av ett djur som befolkning och medlemmar inte vill ha. Dem behöver inte köpslå om ripjakten heller det har regeringen helt ostört från SJF redan sett till. Vart kan man läsa om hur SJF kommit fram till att en majoritet av Sveriges befolkning vill ha varg?

 27. Fredrik-AC says:

  Fast du måste ju också vara ärlig Daniel att det finns inga som helst garantier på mindre antal vargar med inplantering. Jag och du hoppas på det men får Mikael K bestämma så ska vi nog ändå ha ett par tusen vargar. Jag tror du skulle få 100% stöd för en inplantering av 100 nya vargar om man fick ett tak på 20 föryngringar. Men några sådan löften finns inte. Carlgren har ju också varit väldigt tydlig med att 210 vargar bara är ett första delmål. Så inplantering betyder likafullt mer varg än idag. Är SJF fortfarande positiv till varginplantering om målet för Sverige blir 2000 vargar?

 28. Tommy Olsson says:

  Daniel det där med EU är en i mitt tycke helt riktig reflektion. I all tid är kanske att ta i men som vi gjort dom sista 20 åren men vi har inte haft vargen att ta hänsyn till i modern tid i Bohuslän sköts den sista vargen 1902 vid kung Rane i Svarteborg
  jag tycker naturligt vis att vi skall ha varg LO och Björn men som sagt inte så mycket så koncentrerat som nu 120 i Värmland är ju 80 för mycket
  Om vi skall lyckas vända Rovdjurspolitiken krävs det att allmänheten ställer sig på vår sida att dom får reda på fakta vad gäller jakt att dom förstår vad viltförvalltning innebär och att om vi inte jagar Rovdjur så går det ut över dom andra viltslagen och till sist allmänheten jag tror personligen att om vi kan komma ut i media utan att typer som M:K står o gapar som ett fån så kommer det att vända sakta men säkert
  jag tror ochså att de olika bojkotterna kommer att ha inverkan var och en förstår att om man inte kan jaga med löshundar kommer ingen jägare att göra eftersök för det finns inte många som köper en hund för tio tusentals kronor och tränar den till eftersökshund som man kan använda som ställande hund för att släppa den på tex skadad Älg om chansen är 95% att den blir varg riven
  vad skall vi ta oss till om dom tränade eftersöksjägarna slutar om vi inte längre har vältränade bra eftersökshundar det kommer att sluta med katastrof skadade djur som får lida i kanske många dagar och veckor kan Svensson ute i stugorna stå ut med det
  och det är just det som håller på att hända en för mig skrämande utvekling
  men jag förstår dom som tänker och agerar så

 29. Daniel Ligné says:

  Fredrik: I min värld är det ganska enkelt. Norge har en helt annan landsbygdspolitik och fortfarande en ”folksjäl” som värnar landsbygden. Sist, men inte minst, så är de inte med i EU…

  Tommy: Om vi lyckats med rovdjursfrågan får nog var och en bedömma. Vi har trots allt förändrat §28, fått till en början på en regional förvaltning, fått till tillfälligt sänkta mål för lo och varg, fått vargjakt… De senaste varg- och lobesluten ska man definitivt vara såväl förbannad som besviken på, i mina ögon, men ibland måste man andas in och ta nya tag. Det blir inte alltid som man vill och i rovdjursfrågan ska vi nog aldrig drömma om att det blir som jägarna vill, alla gånger. Men vi gör allt vi kan för att få det så lite dåligt som möjligt.

  Som vi jagat i all tid vill vi nog inte jaga. När vill du att vi ska jämföra med? Löshundsjakten är idag ganska ordentligt begränsad i mellansverige, och det är fördjävligt, men vilka alternativ har vi? Om du tittar 180 år bakåt, dvs när Jägareförbundet bildades, ska du se att vi har gjort en del. Vi är inte ensamma att ha åsikter i rovdjursfrågan och vi kommer aldrig att få det helt och hållet som vi vill ha det, men vi kan jobba för att komma så nära som möjligt. Det är där vargflytten kommer in. Du ska aldrig drömma om att vi inte kommer att kräva kompensationsåtgärder och klara regelverk för flytt av varg, vi jobbar hårt med det just nu. Vi kommer dock aldrig ifrån att vargflytt ger oss en jakt närmare det du och jag önskar än en inavlad stam utan nytt blod. Personligen tror jag dock att vargarna löser det här själva, de vandrar in sakta men säkert i nästan tillräcklig mängd redan nu…

  Du behöver inte ställa dig på Järntorget och om vi får som du och jag vill är det definitivt inte min förtjänst. Vi har 6000 förtroendevalda som gör jobbet. Att flytta vargar från Värmland och Dalarna är dock inte aktuellt så länge de inte har ”nya gener”. Däremot borde vi skjuta betydligt mer varg i det området och sprida vargstammen, det vore rättvist alla dagar i veckan…

 30. Tommy Olsson says:

  Daniel måste bara fråga du talar om vargflytt är det inte så att ni skall plantera in varg på olika platser i Landet jag har inte hört att ni skall flytta några vargar från Dalarna och Värmland och om ni sätter ut främande vargar torde det bli fler eller är int två plus två fyra det kanske bara blir ett om jag fattat dig rätt
  som sagt vi tar diskutionen när vi får nästa tilldelning
  om du har rätt skall jag ställa mig på Järntorget med ett plakat Daniel is the King
  ett helt dygn

 31. Tommy Olsson says:

  Daniel ni har helt klart gjort mycket för jägarna Men jag har tidigare frågat dig och andra på er blogg kan du med rent samvete säga att ni lyckats överhuvet taget med Rovdjursfrågan det sista året eller ser du en ökad Vargstam och en minskad tilldelning som en framgång om vi kommer ihåg detta nästa gång vi får tilldelningen på varg så är jag 100% säker på att vi inte får någon ökning i tilldelningen
  sedan har jag inte sett en enda reaktion från er på att jägarna i Värmland inte vågar jaga längre med sina hundar pga för mycket varg om du går bakåt i historien så är bojkott och strejker det enda som tidigare lett till att gemene man fått det bätre
  En helt seriös fråga Tror du verkligen att ni kommer att lyckas få igenom era ideer så att alla i Landet kan jaga som de gjort i all tid eller är det bara folk som har råd att köpa jakt som får den förmånen

 32. Fredrik-AC says:

  Men visst är det konstigt att Norge inte involveras mera i vår scandinaviska vargstam. Har aldrig läst någonstans att Norge ser akuta problem med inavel i sin vargstam och att det motiverar inplantering av nya gener. Men du kanske vet mer om detta Daniel?

 33. Daniel Ligné says:

  Tommy: Vad är alternativet till att förklara vargflytt. Sitta hemma och bojkotta och sura, kanske? Hur många vargar ger det på sikt?
  Till skillnad mot dig har jag nog träffat sisådär en femhundra jägare, minst, på möten angående vargflytt. Jag har faktiskt inte fått en enda kommentar om att vi ska hoppa av detta efter mötena. Jägare är pragmatiska, flytt ger med stor sannolikhet färre vargar, är det inte vad vi alla vill uppnå?
  Sedan är LRF, SKK, Samerna, Jordägarna och Riksjägarna med på samma ”överenskommelse”. Tycker du inte det är liiite konstigt att du enbart anklagar SJF för det stora sveket?
  Bojkottförslag har vi fått varje vår i minst 10 års tid, visst, de kanske är något fler nu men de representerar definitivt inte någon majoritet eller bred massa av jägarkåren.
  Frågan du bör ställa dig är var vi stått idag utan vårt arbete. Har du funderat på det någon gång?

 34. Tommy Olsson says:

  Daniel Norrmännen och finnarna behöver ingen varg dom vargar som behövs på den Skandinaviska halvön kommer vi inom kort att ha i Sverige SJFs svek mot den Svenska löshunds jakten är ett faktum att ni har mage att sammarbeta med dom andra instanserna ang. inplantering av varg trots att kraftigt ökande Rovdjurs stammar och en minskad tilldelning med 25% är det faktiska resultatet av ert arbete varje dag kommer nya protester från jägare och markägare i form av olika bojkotter
  jag börjar undra vem som är den verkliga fienden till Svenska jägares framtid
  eller kan det vara så att ni i SJFs styrelse har rätt och att 250,000jägare har fel

Kommentering är stängd.