Falska anklagelser och myter

,

valp2.jpg

Det finns de som tror att vargarna är inplanterade i lönndom. Harry Fredriksson är en av dem. Jag tror inte att han misstycker att jag nämner honom vid namn, han vill ju ha svar på sina påståenden. Dessutom skickar han mängder med mail till hundratals personer där han pekar ut andra som ansvariga för varginplantering.

Jag inleder med att säga att inte heller jag har någon absolut sanning att komma med. För det krävs att man varit med. Jag gick på gymnasiet när vargarna återkom och först i början på 80-talet visste jag överhuvudtaget att det fanns ett yrke som jaktvårdskonsulent. Fram till dess var jag bara en jägare bland alla andra, men som valde mitt största intresse, jakten, som yrke.

Har man inte varit med kan man bara tolka vad andra berättar och ta del av ”bevisen”. Min tolkning av de sk bevisen är att allt som sägs om inplantering bara är myter. Bland annat Harry driver den mytbildningen. Jag skall försöka förklara varför jag kommit till slutsatsen att Harry med fler har fel.

Vi börjar med varghägnet i Aamäck, som tycks vara Harrys huvudspår. Flygfoton sägs visa att det funnits inte bara ett utan två hägn, dvs det första flyttades eftersom det ”började pratas om det i bygden”. ”Hägnet hamnade då mera svårtillgängligt och bakom en vägbom med dubbla hänglås”, skriver Harry i ett av sina många mail.

Faller inte historien på sin orimlighet redan här? Hägnet skulle ha varit 300-400 meter brett och 2 kilometer långt! Nätet till ett varghägn borde väl vara minst 3 meter högt, kanske mer. Dessutom krävs att man gräver ner nät i marken eftersom vargarna annars omedelbart gräver sig ut. Allt detta skulle alltså ha gjorts först på en plats varefter allt monterades ner för att sättas upp igen på en annan plats, några kilometer därifrån. Hur många man med maskiner går det åt till detta? Vem skulle vara villig att betala kalaset och varför kan inte Harry hitta en enda person som varit med och byggt, nedmonterat och sen byggt upp hägnet igen? Varför kollade inte de personer ”som började prata om det i bygden” om det var sant?

Något som Harry däremot lyckats få fram är att det var så hemligt att man satte dubbla hänglås på vägbommen, ett bevis utöver det vanliga! Jag menar, det är ju nästan omöjligt att ta sig förbi en vägbom med dubbla hänglås! Såvida man inte går, cyklar eller åker skoter förstås.

Jag är själv hundförare. För mig är det också obegripligt att inte en enda jägare, bärplockare, svampplockare eller annan person hittat ett hägn som är 2 kilometer långt. Speciellt om det finns ylande vargar i det. Vad Harrys flygfoto förställer vet jag inte, men personer som varit på platsen säger att det är en gammal vinterväg.

Tyvärr vill Harry och andra dessutom försöka ge bilden av att Svenska Jägareförbundet varit inblandat i inplantering. Den ena konspirationsteorin och kopplingen är värre än den andra. Vår ordförande misstänks t ex i egenskap av anställd på SVA för att ha sett till att en tatuerad varg som påkörts skulle ha försvunnit från ett låst kylrum dit det endast fanns två nycklar. Harrys fråga är, var det Mörner som hade den ena nyckeln?

SVA har svarat och säger att det aldrig funnits låsta kylrum på SVA! Därför fanns heller inga nycklar. Ingen varg har heller ”försvunnit”. Ändå fortsätter Harrys mail att komma.

Det är inte bara Harry som får sin näring ifrån vargutplanteringsteorin. Vissa tjänar t o m pengar på teorin genom att ge ut böcker i ämnet. Författaren till böckerna ”Vargmannens testamente” och ”Avslöjandet” torde vara en av de få personer som jämte ett fåtal turistarrangörer tjänar pengar på vargarna. Böckerna i sig innehåller bara en massa antydningar och inte ett enda bevis, men sanningen skall komma i ”Vargmannens” riktiga testamente den dag han avlider. Tillåt mig tvivla, det enda testamentet lär innehålla är lång näsa åt alla som köpt boken. Ingen kritik skall falla på författaren, han har ju varit smart.

Naturskyddsföreningens ”Projekt varg” är en av orsakerna till många misstankar. Mycket av det som sägs i den skriften sammanfaller med vargens återkomst. Men det förefaller otänkbart att en välrenommerad naturvårdsorganisation som SNF skulle äventyra hela sin trovärdighet på olaglig verksamhet.

Trots att flera personer verkar ägna en massa tid åt att bevisa inplanteringsteorin och hitta olika kopplingar har man inte lyckats. Hade det funnits ett enda ”bevis” eller ens en misstanke som verkat intressant att följa upp hade givetvis det redan gjorts. Problemet är att de inte finns.

Min bestämda uppfattning är att vargarna kommit hit på naturlig väg, se bara på hur fjolårsvalparna som fick sändare i vintras nu rör sig i hela Mellansverige. En av dem som kommer från Galvenreviret i Gävleborg var på min jaktmark strax norr om Karlstad, via norra Dalarna, för ett par veckor sedan. Nu är den nära Arboga!

Till alla Er kloka jägare, inplanteringsspåret är en återvändsgränd. Ägna istället kraft åt att säkerställa en bättre rovdjurspolitik. Rovdjurspropositionen är ett första viktigt steg. 

52 Kommentarer
 1. Jan says:

  Historia är alltid ointressant när vardagen håller på att spricka, Hoppas på inbördeskrig

 2. Gunnar Glöersen says:

  Harry, nu vill vi ha svar. Varför namger du inte de personer som du känner som säger sig ha bevis för varghägn och inplantering av varg. Du behöver inte offentligöra dem här. Men skicka namnen till mig så skall jag personligen kontakta dem. Skulle de mot alla förmodan ha ”bevis” för varghägn och inplantering så lova jag att redovisa det här på bloggen och som en nyhet. Gör nu det Harry, som du kräver av andra. Redovisa fakta! Du har ett stort ansvar, du som ensam sitter på ”bevisen”.

 3. Albert fridborg says:

  När det gäller vargstammen och inavels problematiken så är alla vargar (med undantag av pesinki vargen och hans valpar.)
  närmare släkt än syskon,rent genetiskt.
  Det saknar betydelse med ovan nämnda undantag,med vilken varg en tik får valpar.
  Eventuell jakt minskar inte genpolen,bara antalet vargar.
  Det är ju faktiskt så att man genom jakt kan öka möjligheten
  för genetiskt friska individer att ettablera egna revir.
  Andra vargar är ju annars den vanligaste döds orsaken
  i en opåverkad vargstam.

 4. Kerstin says:

  Men där är du ju Harry Fredriksson! Jag trodde jag skulle få svar från dig på min fråga om hur de små ”rävstora” vararna i t ex Spanien kunde vara ett hot för uppfödare av nötdjur (se inlägg 15), och hur i all världen de kund klara av att döda vildsvin – för det gör de.

  När det gäller inavelsproblemen, så föreslår jag att de som är intresserade kontaktar Olof Liberg direkt. Herr Fredriksson silar informationen han får så att den blir oigenkännlig när den kommer på pränt!

 5. Harry Fredriksson, Leksand says:

  Erik, angående ”de gamla myterna” kan du lämpligen studera http://www.vargmysteriet.se

  ”De nyare myterna” om inavel tycks du ha svalt helt okritisk. Enligt Olof Liberg med flera på Grimsö forskningsstation föreligger ännu inte några inavelsproblem.

 6. Erik says:

  Och så avslutningsvis det som gjorde mig mest irriterad i den där artikeln:

  Krister Persson skriver:
  Rätten att freda sina tamdjur finns sedan länge genom brottsbalkens nödparagraf.

  Kommentar:
  Brottsbalkens nödparagraf är inte alls särskilt tydlig – åtminstone inte när man inte är jurist. För att tolka den måste man känna till diverse rättsfall. Det finns rättsfall då domstolen sagt att det tamdjur som försvaras måste vara mer värt än det angripande rovdjuret – och det finns fall då ett rovdjur värderats till så mycket som 100 000 kr. Rätten att försvara ett tamdjur enligt brottsbalkens nödparagraf är alltså obefintlig i många fall. Och framför allt är det väldigt svårt i en akut situation att veta vad som gäller enligt den lagen.

 7. Erik says:

  Hej igen,

  Jag fyller på med lite mer kommentarer om den där Krister Perssons missuppfattningar.

  KP skriver:
  Genom överenskommelser inom FN och följdbeslut har vargen och de övriga stora rovdjuren placerats i kategorin ”strängt skyddade arter”.

  Kommentar:
  Vad är det för överenskommelser i FN som KP syftar på? FN har väl inga listor över arter som ska skyddas? Varken Europarådets Bern-konvention eller EUs art- och habitatdirektivet är väl några följdbeslut till FN-överenskommelser?

  KP:
  Dessa får inte avsiktligt dödas enligt EU:s Art- och Habitatdirektiv, regler som även omfattar Sverige sen 1993.

  Kommentar:
  Vad hände 1993? Jaktförordningens § 23a kom väl tex inte förrän 1995.

  KP:
  Den dåvarande alliansregeringen ratificerade direktivet som övertogs i sin helhet av den efterföljande samarbetsregeringen vid Sveriges inträde i EU 1995.

  Kommentar:
  Inga EU-direktiv ratificeras av länderna. Och det är inte regeringen utan riksdagen som ratificerar Sveriges internationella överenskommelser. Inför Sveriges EU-inträde undertecknade regeringen ett avtal om Sveriges anslutning till EU, det avtalet ratificerades sedan av riksdagen, och därmed blev alla gällande EU-direktiv också gällande för Sverige.

  KP:
  Det finns alltså en samsyn oavsett politiskt styre att de stora rovdjuren skall skyddas och att deras populationer skall växa så att de blir långsiktigt livsdugliga.

  Kommentar:
  Det är väldigt långsökt att påstå att en sådan samsyn finns bara för att borgare och socialdemokrater var överens om att ansluta Sverige till EU. De var nog för EU-anslutningen av många andra skäl, och de kan mycket väl ha varit oense i sina åsikter om rovdjur.

 8. Erik says:

  Det där med inplantering debatteras nu också i massmedia – inte de gamla myterna, men regeringens förslag om att börja med inplantering. I tidningarna Folket och Nya Wermlands-Tidningen har nyligen publicerats en artikel, av Rovdjursföreningens ordförande Krister Persson, som innehåller en del tokigheter. Jag passar på här att kommentera några av de stolligare delarna.

  Krister Persson skriver:
  Inom ramverket Art- och Habitatdirektivet finns rimliga och mycket preciserade undantag från regeln att djuren ”inte avsiktligt får dödas”. För att undkomma de stränga kraven för vargjakt så har miljöministern, med benäget bistånd från delar av bevarandesidan, lyckats formulera ett problem som inte har någon annan lösning än jakt -inavel. Den ”sönderavlade vargstammen” som är bortom all räddning skall jagas och inte längre tillväxa i antal.

  Kommentar:
  Detta argument finns faktiskt inte i rovdjurspropositionen. Det argument för licensjakt som finns i propositionen är att det skulle öka acceptansen. Om jaktens tillåtlighet enligt EU-direktivet finns inga resonemang alls i propositionen. Regeringen tycks utgå ifrån att jakt kan tillåtas utan något särskilt problem som behöver lösas. Dessutom: KP:s påstående att inavel skulle vara ”ett problem som inte har någon annan lösning än jakt” är befängt, för jakt är ju ingen lösning på inavelsproblemet.

  KP:
  För att klara den uppföljning av bevarandestatusen som granskningen kräver tillförs nya vargar genom omflyttning och inplantering.

  Kommentar:
  Oavsett vad man tycker om det, så skulle det vara en verkningsfull åtgärd mot inaveln.

  KP:
  Vargen skall alltså räddas genom att skjutas!

  Kommentar:
  Detta är alltså KP:s misstolkning och inte något som står i propositionen.

 9. Kerstin says:

  Nu blev det visst för långt igen! Här är sista delen i förra inlägget:

  Självklart måste var och en få ha sin högst personliga åsikt om vargen och allt annat också – men jag tror det är bra om åsikten grundar sig på något man SJÄLV resonerat sig fram till med så mycket faktabaserad information som möjligt och inte bara är något man okritiskt svalt för att någon sagt att ”så är det”.

  Ha en trevlig helg du också!

 10. Kerstin says:

  Jerry, det problemet du tar upp – jakt med stövare – är just det problem jag själv ser med vargen, men jag är övertygad om att vi kommer hitta lösningar även på detta, bara viljan finns.

  Att vargen ensam skulle förorsaka en drastisk minskning av viltet har då jag inte kunnat finna något belägg för någon stans – vare sig i Sverige eller på andra ställen i världen – och där är jag rädd att just den extrema falangen av de rovdjursnegativa går ut med falska påståenden i sin iver att argumentera emot vargen. Kanske någon annan här i tråden har andra fakta att lägga fram?

  Att vargen kan vara ett problem – stort eller litet beroende på vilka egna erfarenheter man haft – är det väl knappast någon som kan förneka (om man inte är extrem rovdjursförespråkare då). Men att förstora upp det till något det inte är, och aldrig kommer att bli – gagnar ingen.

  Jag tror det finns många på det här sitet som kan intyga att det går alldeles utmärkt att jaga med en jämthund även på så små marker som 500 ha. Min erfarenhet av de hundar vi har haft, är att de börjar med ett lugnt sök, och hittar de något så har de antingen lyckats ställa djuret relativt snabbt, eller så har hunden avstått från att driva djuret mer än en kort bit och istället kommit tillbaka till hundföraren för att söka vidare på annat håll. Valet av jämte har f ö alltid varit att det INTE ska vara en som ”drar iväg till nästa socken”. Här gäller det väl antagligen att hitta en valp från ”rätt linje”, för att få den hund som passar bäst.

  Till sist: Jag är helt övertygad om att du – precis som alla andra – kommer att göra egna erfarenheter som mycket väl kan få dig att både ifrågasätta och stärka dina tidigare ståndpunkter och hitta nya infallsvinklar som kan generera nya idéer.

  Självklart måste var och en få ha sin högst personliga åsikt om vargen och allt annat också – men jag tror det är bra om åsikten grundar sig på något man SJÄLV resonerat sig fram till med så mycket faktabaserad information som möjligt

 11. jerry says:

  ”Jag tycker vi har plats även för våra större rovdjur i lagom antal (vad nu lagom är)”

  även jag tycker att stora rovdjur har en plats i vår fauna om det är en nivå som både människor och bytesdjur klarar av. Då menar jag järv,lo och björn, vargen vet jag inte vart jag ska placera. Min personliga åsikt så faller den bort ganska enkelt eftersom jag jagar med stövare och hade tänkt göra det i 40 år till eftersom jag är i 20 års åldern. Om det får mig att låta som en varg hatare så må det va hänt, men jag värnar om andra saker än vargen!

  Fanatiker är vi nog alla på något sätt, men skillnaden är att jag har så mycket mer att förlora med varg på min mark än något som värnar om vargen och gillar vetskapen om att det finns vargar i sverige. Jag har aldrig fattat det tyvärr, Tror heller inte att mitt sätt att tänka och leva kommer ändras med tiden.

  jag vet inte hur man kan jaga med älghundar på 500 hektar, vi har svårt att få ha kvar älgen på 3000 hektar. Men har ni lyckats så får jag säga gratis till en bra stånd hund. Ja är väll klart att med små benta hundar så går ju det utmärkt att jaga på minder marker. Sen tror jag fortfarande att löshunds jakten är en större tradition här uppe i norr, plus att det finns fler större jakthundar som går och jämthund stövare m.m

  Ha en trevlig helg..

  Ps: Kerstin du verkar vara lite mer resonelig här än på jakt o jägare ;) du erkänner ju faktiskt att vargen är ett probelem. ett litet problem iaf:P

 12. Kerstin says:

  Hej PK!
  Om vargen är feg eller klokt försiktig, kan man väl diskutera – men varför skulle den svenska vargen avstå från lite variation i kosten, när vargar på andra håll gärna ger sig på vildsvin?

  De väljer säkert ut de djur som är minst risk med, precis som de avstår att ge sig på den största och starkaste älgen om det finns bättre val att göra.

  Jag tror nog de kommer testa och lära sig att det kan vara relativt enkelt att plocka kultingar och yngre svin om de hjälps åt.

  Tiden får väl utvisa vem av oss som får rätt.

 13. PK says:

  Kerstin skrev..
  Vi kommer nog att få se även den svenska vargen jaga gris så småningom.

  Här vill jag säga att du med stor säkerhet har fel ! Efter att jag varit och är aktiv vildsvinsjägare med hund sedan 12 år tb. Så finner jag det faktiskt föga troligt att vargen skulle utsätta sig för denna uppenbara risk för livet att jaga vildsvin. Orsaken till denna åsikten är dels vargens feghet, just det feghet ! Sen är vargen liksom hunden en rätt klok varelse som sällan ger sig in i en kamp som den riskerar att skadas av, och med vildsvin så risken synnerligen hög.
  Då tror jag alla dov och kronhjorts hägnen ligger sämre till, mer än vildsvinen iaf, och gissningsvis ”ett” angrepp på hägn hjortar räcker för att försegla ödet för ytterligare sydgående vargar !

  PK.

 14. Kerstin says:

  Hoppsan, det jag skrev tidigare blev visst lite för långt: Sista meningen ska vara:

  …..- så nog går det att jaga med både drivande och ställande hundar så länge man använder en hundindivid som passar för marken man jagar på.

  Ha det gott!

 15. Kerstin says:

  OK Jerry, då är vi i alla fall överens om att någon ”rävstorlek” är det knappast fråga om bland de sydliga vargarna. Att våra svenska vargar ännu inte med säkerhet rivit några stora grisar, har nog mer att göra med att de knappast haft tillfälle att träffa på varandra, förrän kanske det senaste året. Vi kommer nog att få se även den svenska vargen jaga gris så småningom.

  När det gäller barnbarn och sandlådor, så skulle jag självklart inte gilla att vare sig ha vilda rovdjur eller lösa hundar i omedelbar närheten – men gäller det barn, skulle jag nog vara mest orolig för ”farliga” människor – för i det fallet är det väldigt svårt att veta i förväg, vilka som kan vara farliga för barnen.

  Större rovdjur som tenderar att hålla sig nära oss även dagtid, har jag inga problem med att söka skyddsjakt på, och som det verkar så har skyddsjakt hittills beviljats på sådana individer – dvs de har inte gått att få bort från området på annat sätt.

  Själv jämställer jag de verkliga ”rovdjursfanatikerna” – dvs dom som inte vill se att även rovdjur har ”negativa” sidor – med fanatikerna åt andra hållet – dvs de som vill ha bort vartenda större rovdjur från den svenska faunan. Varför ska vi andra hemfalla åt liknande över- eller underdrifter som dom? Jag tycker vi har plats även för våra större rovdjur i lagom antal (vad nu lagom är), och för att skydda vår jakt, är jag övertygad om att vi måste klara av att både ge och ta. Vi ska nog vara medvetna om att jakt inom EU i många länder inte alls ses med samma positiva syn som här hemma.

  Kan till sist tala om att vi under alla år har jagat älg med jämthundar här. Inga som helst problem med de hundar vi har haft. Har hunden släppts i ett såt där gränsen ligger nära grannlaget, så har vi samarbetat med jägarna där, på samma sätt som de meddelat oss om de har en hund ute som kan tänkas gå över gränsen. Bra erfarenhet har vi också haft av långsamdrivare som drever, bassethound och tax – så nog går det att jaga med både drivande oc

 16. jerry says:

  kerstin, den syd europeiska vargen kanske är som en prärievarg, dom är större än en räv men kapabel till att döda en års kulting eller fjolårs gris. Du har väll märkt att inte ens våra svenska vargar klarar av att döda en stor gris.

  Har du inte hört att det har börjat bli en mass hybrider i spanien som dom har väldiga problem med. och en flock med sånna skulle lätt kunna ta ett nötkreatur. och även en vanlig spansk varg skulle lätt ta kalvar. kanske är det därför den inte är välkommen???

  näe nu orkar jag inte sitta och diskutera här längre. det går ju bara runt runt samma var och frågor hela tiden…..

  hane gott snart är det höst….

 17. jerry says:

  tror nog södra sverige har betydligt mindre av stånd och långdrivande hundar. eller???
  så skrev jag….

  Hittar du en jämthund eller en stövare t.ex som kan jaga på 500 hektar utan att drevdjuren går utanför marken då gör du det bra. Jag menar att ni söder över kanske jagar mer med kort drivande hundar eller stötande hundar? har jag fel?

  Skräckpropagande gör även rovdjurs fanatiker, kollar du bara på en del ledar sidor i våra dagstidningar så hittar du ett fler tal jakthatare som har tagit vagen som symbol för deras hat mot jägare. det tycker jag är mer skrämmande än att vissa talar om att vargar kan vara falriga i vissa sitvationer. Skulle du kerstin tycka det var okej med att ha varg runt dina barn/barnbarns sandlåder? jag skulle känna en rädsla även fast jag vet att ingen människa har död i sverige på 100 år…..
  skulle även aldrig acceptera lös springande hundar som beter sig konstigt mot folk…..

 18. Kerstin says:

  Jerry, det är klart man ska ha respekt för de större rovdjuren, precis som man ska ha respekt för alla större djur – vilda som tama!

  Att vara rädd är definitivt inte till hjälp om något skulle hända – jämför rädsla för hundar. Jag har vänner som har berättat för mig hur rädsla för hundar begränsat deras liv till den grad att de känt sig tvingade att söka hjälp för sina problem.

  Att det finns vissa som ”hatar” vargen även i andra länder, har jag väl aldrig förnekat, men problem med RÄDSLA för egen del – tycks det vara svårt att visa på i länder utanför dagens Skandinavien, i alla fall i länder där de haft varg utan avbrott sedan urminnes tider.

  För vår egen trovärdighets skull, tror jag därför det är viktigt att vi inte blandar in 0-visionärernas skräckpropaganda i argumentationen, utan håller oss till fakta och de problem som t ex vargen utgör för jakt med drivande hund.

  Vad menar du f ö med ”mindre avstånd” i södra Sverige? Även söder om Dalälven finns det större och mindre områden där jakt bedrivs. Själva använder vi hundar som håller sig hyfsat inom de 500 ha som vårt jaktområde täcker.

 19. Kerstin says:

  Jo då Harry, jag har sett den där bilden tidigare!

  Ju längre söderut man kommer, ju mindre är vargarna – så långt stämmer det – men att påstå att de inte är större än rävar, är nog en ordentlig överdrift. Eller för all del – rävar – som klarar av att döda vuxna vildsvin då – för det händer i t ex Spanien. Ca 5% av vargarnas vinterdiet utgörs just av vildsvin där.

  I vikt rör det sig om en skillnad på max 10 kg mellan de nordligaste och sydligaste vargarna.

  Tar vi Spanien som exempel igen – så finns det områden där de föder upp nötboskap, och det är där (den lilla???) vargen inte är välkommen. Där har man, som i Norge, beslutat att området ska vara fritt från varg. Om den nu är så liten som en räv – varför skulle man oroa sig för nötboskapens säkerhet?????

 20. jerry says:

  ”Koncentrera dig på de problem som faktiskt finns med varg, och det sträcker sig till enbart två, nämligen jakt med löshund och hållande av stora mängder tamdjur utan stängsel som t ex renar – alla andra problem har, eller kan ganska enkelt, lösas. Det har gjorts tillfredställande i andra länder”

  Jag tolkar den texten som att det är hyffsat problem fritt i andra länder? i syd europa så är ju vargen lika stor som en fullvuxen räv, går väll inte att jämföra våra vargar med dom? i övriga europa begås daligen tjuvjakt med fällor och gift, i kroatien t.ex så hänger dom upp vargen i lyktstolpar för att visa deras avsky. Jag tycker inte det låter så himla problemfritt….

  sen så är en rädsla just en rädsla, det är svårt att ta det ut ur en människa. Sen tycker jag man ska vara lite rädd och visa stora rovdjur respekt, dom kan trots allt göra precis vad dom vill med dig..

  tror nog södra sverige har betydligt mindre av stånd och långdrivande hundar. eller???

  besök gärna min sida
  http://finnstovarn.bloggagratis.se/

 21. Kerstin says:

  Jerry, jag har ALDRIG sagt att vargen inte förorsakar vissa problem där den finns! Vad jag säger är att människor i andra Europeiska länder – t ex Rumänien, Spanien, Italien, Polen etc etc – inte är RÄDDA för vargen för egen, eller för sina barns del!

  Bedrivs inte jakt med hund i södra delarna av Sverige???

 22. Jerry says:

  Kerstin,

  Ge mig några exempel på länder som hyser en stor vargstam och INTE har problem.

  Om det nu bara är löshundsjakt och renen som är det ända problemet i sverige, så då borde ju södra sverige vara ett utmärkt område att ha vargen på eller hur? då är problemet löst…..

 23. Kerstin says:

  Gunnar 6/6 15:32 – ej Glöersen skulle jag tro, för jag tror den Gunnar har bättre kunskap om vargen. Å andra sidan förvånas jag lite över GG´s uttalande ”…. ge bilden av att Svenska Jägareförbundet varit inblandat i INPLANTERINGEN”. Tänk på verbets tempus – för någon inplantering tror jag varken du eller jag tror på GG.

  Vargen i Sverige utrotades f ö definitivt inte redan på 1800-talet. Under första halvan av 1900-talet sköts runt 7-800 vargar i Sverige, och efter 1950 fanns det fortfarande en del vargar kvar – framförallt i norr Sverige.

  Hur ”farlig” vargen är, kan man nog få en bra uppfattning om när man betänker att det fanns tusentals vargar i Sverige innan utrotningskampanjen startade under andra halvan av 1800-talet, och ändå finns det väldigt få dokumenterade fall då människor blivit dödade av varg, inte bara i Sverige, utan även i andra länder. Då ska man samtidigt veta att tamdjuren vallades av barn ute i markerna, och det var de äldre och barnen som var ute i skogen och plockade bär. Att det är så enormt sällsynt att människor blir attackerade av varg även idag, visar också det faktum, att när det någon gång händer, så slås det upp med väldiga rubriker, var än det sker i världen. Titta på de tyvärr alltför vanligare händelser som misshandel och dödande av kvinnor– de får bara några oansenliga rader.

  F ö finns det en hel del varg i andra Europeiska länder, där de i många fall funnits utan avbrott i 1000-tals år. Någon rädsla för egen del tycks människorna där inte hysa för vargen. Inte heller de äldre samerna, som har egen erfarenhet av varg, tycks ha varit rädda för den för egen, eller sina barns del.

  Koncentrera dig på de problem som faktiskt finns med varg, och det sträcker sig till enbart två, nämligen jakt med löshund och hållande av stora mängder tamdjur utan stängsel som t ex renar – alla andra problem har, eller kan ganska enkelt, lösas. Det har gjorts tillfredställande i andra länder – ska vi svenskar vara sämre???

 24. Krister Persson says:

  Hoppas att du, just du, får en riktigt stor fisk Gunnar G!

  För om man ska läsa mellan raderna så tycker du nog att Harry har varit ute på hal is och fiskat ett tag?
  Jag tror Harry faktiskt har ett jätte napp just nu som han håller på att veva in! Kul va?

  Tålamod är väll både fiskarens och jägarens bästa vän, eller?

 25. NalleB says:

  Det är ju just Gunnar”s och alla andra vargdrabbades problem som vi ägna vår energi åt. Att diskutera & älta ev. varghägn eller ej lär inte resultera i färre vargattacker. Näe låt oss konstruktivt föra en diskussion om hur ev. vargjakt ska kunna föras, kriterier och former.
  Se till att med fakta belysa de problem som finns för de som lever & verkar i vargtrakter.
  Verka för att via media ge den stora allmänheten kunskap och vargproblematiken istället för som nu, att inom jägarkåren kasta skit på varandra.
  Det är bara ”vargkramarna” som tjänar på detta!

 26. Gunnar says:

  Förs så undrade dom om jag hade vargbjällra på!!!
  Sen så påstod dom att en varg inte dödar en valp så nära människor!!!
  Sen så påstod dom att det var en Jämthund jag sett!!!
  Då la jag på, Jag såg vargen har sett han flera ggr. den går inte att missta med något annat djur. Så jag bryde mig alldrig om att rapportera in det till myndigheterna då dom ändå bara ljuger, dom är inte intresserade av att veta vad som händer

 27. Gunnar says:

  Ursäkta Henrik! Jag upptäckte det just, när jag kollade vad jag skrivit själv. Bra att du förtydligade det, så slipper vi fler missuppfattningar. Jag skriver Glöersen i fortsättningen.

 28. Gunnar says:

  Henrik, du får ursäkta men jag förstår inte vad du syftar på. Vilken drever? Vilka lögner?

 29. Gunnar says:

  Hej Mats, argumenten känns igen (Harry).
  Eftersom Du till skillnad från alla andra jag träffat verkar känna personer som sett hägnet vore det väl på sin plats att du namnger dem. Se till att de träder fram! Annars gör du dig ju medskyldig till det du anklagar andra för! Kom inte heller dragande med att de inte vågar träda fram, det blir bara löjligt. Klarar du inte den enkla uppgiften så säger det allt om din trovärdighet.

 30. Henrik says:

  Re; Gunnar

  Vad sa Naturvårdsverket till dig ang. drevern?
  Jag såg när min hund dödades av varg, till mig försökte dom truga in en massa lögner, men det är ju klart, vissa ser ju inte skillnad på häst och älg heller

 31. Jan says:

  Instämmer med Gunnar!

  Det finns ett utryck som är typiskt för Sverige
  ”alla körs över tills rätt en drabbas”

 32. Gunnar says:

  Allt rymdes inte

  Om vargen etablerar sig där jag bor och inte får lära sig att undvika bebyggelse, människor, boskap, osv. så innebär det för mig att alla pengar och tid jag lagt ner för att kunna leva är borta, för vad ska man göra på landet om man inte kan gå i skog och marker, plocka bär och svamp, fiska, ha djur… (Jakt med löshund nämner jag inte eftersom jag inte kan ha hund den dag grannen blir för gammal och måste till ”hemmet” eftersom det redan i svensk lag står att hunden ska ha social tid var 5:e timma, då jag har 12 timmars arbetsdag och inte får ha hunden med i bil så blir det omöjligt, sen att hunden alltid är med mig oavsett vad jag gör utöver arbetstid räknas tydligen inte, men inlåst i en lägenhet med social tid var 5:e timma det är okej, FY FAN!)
  Det finns många olika jaktsätt man kan bedriva utan hund, men att bara jaga funkar inte för mig, man måste om inte annat ge sig när frysen är full, det ska ju finnas kvar nått till andra och nästa år också.

  Ska det finnas varg så måste det bedrivas jakt på den så att den lär sig att undvika bebyggelse och människor, ”det är med jakten den avskräcks, inte när den ska skjutas…” Förstår ni frasen?
  Antalet djur ska bestämmas av de berörda i samråd av sok. experter för livskraften. Ska dom finnas så måste det bli ett samspel, det funkar inte när ena parten blir överkörd, som det är idag.
  Jag vill inte ha varg, jag vill heller inte jaga varg men jag kan tänka mig att offra tid till det för att kunna leva kvar. Man måste vara realistisk, EU har bestämt att vargen ska finnas så den kommer inte att försvinna, men man kan väll i alla fall få medel för att kunna leva med den.

 33. Gunnar says:

  Vad trött jag blir på att alla fastnar på vad som varit och inte fokuserar på morgondagen.
  Jag har bara sok. strö varg hos mig och har sett flera älgkadaver runt där jag bor, jag kan inte säga att det är varg men jag kan garantera att det inte är björn som tagit dom (då finns det inte så många kvar att välja på), Jag har blivit av med en drevervalp mitt på drevlöpan 4-500m bort, Jag har sett hur vargen snirklar och smyger, jag har varit med om 2 utfall.

  Att hävda att den svenska vargen är harmlös som en hamster stämmer bara in om man bor i en betongförort och håller sig där.
  Alla säger olika men som jag har förstått så kom vargen tillbaka på -70 talet, det betyder alltså att den blev utrotad på 1800 talet någon gång, inte konstigt att det inte finns några bekräftade (bevisade) dödsfall i Sverige sedan dess. Varför ska just den svenska vargen vara så harmlös mot människor när den överallt annars finns bevisat dödar människor. Denna svenska harmlösa vargen är utdöd (förmodligen för att han inte fanns eftersom den var utrotad) den varg vi har idag oavsett om den är invandrad eller inplanterad kommer från de etablerade flockar som dödar för att äta. Det är förvisso inte många som dödas men det berör fortfarande de som drabbas.

  Om vargen etablerar sig där jag bor och inte får lära sig att undvika bebyggelse, människor, boskap, osv. så innebär det för mig att alla pengar och tid jag lagt ner för att kunna leva är borta, för vad ska man göra på landet om man inte kan gå i skog och marker, plocka bär och svamp, fiska, ha djur… (Jakt med löshund nämner jag inte eftersom jag inte kan ha hund den dag grannen blir för gammal och måste till ”hemmet” eftersom det redan i svensk lag står att hunden ska ha social tid var 5:e timma, då jag har 12 timmars arbetsdag och inte får ha hunden med i bil så blir det omöjligt, sen att hunden alltid är med mig oavsett vad jag gör utöver arbetstid räknas tydligen inte, men inlåst i en lägenhet med social tid var 5:e timma det är o

 34. Mats Eriksson says:

  Nu börjar jag bli riktigt övertygad om att det mest besvärande för Jägareförbundet är att ”blicka bakåt”.

 35. NalleB says:

  Det är ju nästan så man häpnar över all energi som alla konspirationsmänniskor har. Tänk om de kunde tänka frammåt istället för att hela tiden blicka bakåt. Vad kan detta ge igentligen?

 36. Anonym says:

  Jag tror att utrymmet för kommentar är begränsat och därför försvann avslutningen på min kommentar i det förra inlägger.
  Avslutningen kommer därför här nedan:

  Dessutom känner jag till personer som jagat i området och som har beklagat sig över ”det jävla hägnet”.

  Gunnare Glöersen, att vara lojal mot sin arbetsgivare och sitt lönekuvert är en fin sak, men du blir till en löjets man och en katastrof för din organisation.

  Inte vid ett tillfälle nämner du att Svenska Jägareförbundet i sin årsbok 1974 bladat in ett inbetalningskort med vädjan om att lämna bidrag stort eller litet för att kunna medverka till att ge landet Sverige en ny vargstam.

  Ni vet, men väljer tystnaden. Därför är det bra att det finns personer som Harry Fredriksson, som troligtvis kommer att knäcka ert ohederliga brödraskap snabbare än ni anar.

 37. Mats Eriksson says:

  Gunnar Glöersen!
  Du verkar en aning desperat. Du slår ifrån dig, kanske utan att tänka dig för. Vad jag förstår är det ingen som har anklagat dig personligen för att vara skyldig till att vi nu har en östeuropeisk vargstam i Sverige.
  Däremot är det nog många som är övertygad om att Svenska Jägareförbundet har ett finger med i spelet.
  Det är väl heller ingen som har påstått att vargarna skulle vara utplanterade i lönndom, alltså olagligt. Nej, det har man nog gjort med de styrandes goda minne. Varför tror jag de då?
  Jo, innan myndigheterna förstod att detta skulle bli kontroversiellt kunde man få ut en rad handlingar ur Riksdagens arkiv. Där fanns mycket godis, bland annat en förteckning över beviljade tillstånd att importera vargar till Sverige.
  Bland annat kunde man se att regeringen givit tillstånd för import av 41 vargar till djurparker från 1972 till 1995.

  Konstigt blir det en bit ner i listan när man ser att Skogsstyrelsen fått tillstånd till införsel och försäljning av vargar 1984 ??? Antalet är inte specificerat, vilket man kan tolka på många olika sätt. Vart tog de vägen? Vill inte påstå att Jägareförbundet hade ett finger med i spelet, men visst vet man.

  Den värmländska älgstammen var tät vid den här tiden och vargen skulle kunna uträtta storverk för en eller flera bolag när det gällde att få ner betesskadorna.
  Vi vet också att man inom ramen för projekt varg ansåg att man måste plantera ut varg. Det var enda sättet att återskapa en ny vargstam.
  Vi vet också att man då ansåg att vargen skulle hållas i hägn för att vänja den av med människor, göra den skygg. Man ansåg att detta borde göras i anslutning till det tänkta utplanteringsområdet och att man av kostnadsskäl borde använda ett och samma hägn.
  Det är klart att detta skulle ske i tysthet. Allt annat var ju otänkbart även om det innebar att man fick lov att flytta hägnet en gång. Vad är det för konstigt med det? Mycket jobb? Ja, värre arbetsinsatser än detta borde inte vara allt för svårt

 38. Carl-Johan says:

  Hej kerstin!

  Jag har ingen aning, och kan omöjligt säga hur ”utplanterarna” tänkte med endast 2 vargar. Om det nu ens funnits några utplanterade vargar.

  Vart vargarna tog vägen? Ja, tjuvjakt ser jag som ett möjligt alternativ när det helt plötsligt ränner varg runt knutarna på torpen? Det jag mest vill lägga fram är att det finns möjligheter och man kan inte sopa några teorier under mattan om man inte har bevis. Eller du kanske har fakta och bevis för att det inte tjuvsköts några vargar i början?

  Du får gärna lägga fram den fakta som du har gällande genetiken i den svenska vargstammen. Där det framgår att stammen inte härstammar från några baltiska vargar. Internetkälla från anselig forskning godtas här!

  Vad man vill uppnå är väl att bevisa att vargstammen är utplanterad eller att den har fått hjälp på vägen. Om utplantering har skett så har förmodligen genetiken påverkats och förökningstakten ökat. Detta är något som vargarna inte har klarat av naturlig väg. Dvs. om det nu har funnits utplanterade vargar så kan dom ha bidragit till att stammen är större idag än vad den skulle ha varit, naturligt. Samt att vi kanske inte hade haft någon varg i Sverige. Möjligtvis i norrbottenslänen då rennäringen är stor här och vargen trycker på från Finland och Ryssland. Vargarna finner mycket mat. Varför inte stanna här? Kanske bättre att styra kåsan 100 mil söderöver istället?

  Varför inte bevisa vargstammens rätta bakgrund?

  Vi kanske ska börja med att plantera ut lite visenter i de svenska skogarna igen, varför inte? Det kanske inte är så trevligt att kollidera med en sådan när man är ute och kör, men trots allt har dom funnits i Sverige tidigare. Så varför ska dom inte få finnas nu..

  Mvh,

 39. Kerstin says:

  Men hjälp av DNA är det nu mycket enkelt att se att ursprunget till de vargar vi har i Sverige idag, är från 2 individer fram till början av 90-talet, då ytterligare en hanne vandrade in i Sverige.

  Kan ni som tror på inplanteringsteorierna förklara varför man inte satte ut betydligt fler än ynka 2 vargar till att börja med?

  De dokument och filmer som lagts fram, verkar tyda på att en hel massa vargar planterats ut – vart tog de vägen?

  Det sägs också att det bl a var baltiska vargar och vargar från djurparker som planterats ut. Varför kan inget av detta bekräftas från det DNA man utvunnit ur de nu levande svenska vargarna?

  Med alla de som sägs ha varit med om att plantera ut varg, inklusive föreningar och även myndigheter som polis och naturvårdsverket, så måste det finnas 1000-tals människor som varit involverade i detta. Trots detta har ingen kunnat hitta det minsta bevis för att utplantering skett.

  Till sist, är det någon som kan förklara hur så många kan lägga ner energi på att försöka bevisa något som inte går att bevisa – oberoende av om det gäller utplantering av varg, eller att de två första kom invandrades från Finland, eller möjligen var avkommor till de vargar som faktiskt fanns i norra Sverige så sent som på 70-talet.

  Vad är det man vill uppnå?

 40. Gunnar says:

  Hej igen
  Nej, som jag skrev i min blogg. Jag har heller ingen sanning, jag kan bara tolka det jag läser och hör.
  Du förkommer mig, jag har tänkt skriva om vargobs.se och om varginventering på min blogg. Men det får vänta en tid, jag drar till Finland för att fiska gädda i morgon. Långt, långt bort från vargdebatter och datorer. Så om ni inte får några svar så vet ni vad det beror på!

 41. Carl-Johan says:

  Hej!
  Ja, du har rätt i det du säger. Som jag tolkar dig så är inte filmen ”ut och cyklar” helt utan det är givetvis fullt möjligt att många av händelserna har skett? Det finns inget som styrker det till 110% men det finns inte heller något som gör att det är garanterat ”bluff och båg”?

  T ex.

  ”Vi har også lagt ut dokumenter fra det svenske Jordbruksverket, som forteller at det ble importert over 40 ulv til Sverige mellom 1972 og 1996.

  Du finner også en obduksjonsrapport fra 1997, som hører til historien veterinærprofessor Claes Rehbinder og jegeren Knut Eden forteller i dokumentaren. Under obduksjonen påpekte Rehbinder og Eden at ulvens klør var klippet, og at potene var slitte. Men deres observasjoner ble ikke tatt med i obduksjonsrapporten. ” – Källa 1.

  Det finns inget som styrker dessa männens historia, men det finns inte heller något som talar emot den? Att ställa sig på någons sida i detta fallet är svårt och inte helt rätt. Jag anser inte att man kan utesluta något utan fällande bevis.

  Hur ställer du dig till vargobs.se egen varginventering? Förmodligen kan man få klarhet varifrån vissa släkten kommer ifrån, men även hur många vargar det egentligen finns i Sverige.

  ”Genforskerne konkluderer altså med at de nye ulvene har øst-europeisk opprinnelse, men de kan ikke utelukke at ulvene i Skandinavia kommer fra Estland.” – Källa 2.

  Detta är ett bra exempel på det jag syftar på. Givetvis har antagligen de flesta vargarna gått över Ryssland och svensk/finska gränsen vilket nu är dokumenterat att det går väldigt fort. Men inget utesluter att dom kan komma från Estland, eller hur?

  Källa 1: http://www.tv2.no/arkiv/magasiner/dokument2/article138723.ece

  Källa 2: http://www.tv2.no/arkiv/magasiner/dokument2/article138723.ece

  Mvh.

 42. Gunnar says:

  Hej Carl-Johan
  Nu var det flera år sedan jag såg Ulvemysteriet och hinner inte se om den. Men jag minns att även den filmen innehåller en massa antydningar och påståenden som inte gått att styrka. I filmen säger en norsk tullare att han pratat med en svensk som sagt sig ha just planterat ut vargar på norsk sida. Om vi utgår från att han inte ljuger om vad personen sagt, blir det en sanning då? Eftersom den personen också identifieras i filmen och jag träffat honom många gånger kan jag säga att han troligen sagt just så. Han älskar nämligen att provovera alla i sin omgivning. Men sant är det inte! Skulle Du säga till en norsk tullare att du olagligt har planterat in vargar, med risk för att åka fast?
  I filmen intervjuas även personer som sett bilar vid vägkanten och vargspår som leder därifrån men inte dit, inplantering! Eftersom jag sökt och spårat en hel del varg och lodjur kan jag säga att samma sak skulle ha kunna påstås om mig om man bara tolkar spåren utan närmare eftertanke, En varg eller ett lodjur kan gå kilometervis på en plogad väg för att så småningom lämna den. Om jag då stannar vi ”avhoppet” kommer det att se ut som om vargarna lämnat bilen. Men det förutsätter att man vill se just det. Det är bara sådant som filmen innehåller.

 43. Carl-Johan says:

  Intressant!

  Har Gunnat G möjligen någon åsikt gällande den norska dokumentären ”Ulvemysteriet”? Mycket av det du nämner i ditt blogginlägg tas upp i dokumentären men även mycket annat och intervjuer visas. Hur ställer du dig till detta?

  Mvh,

  Carl-Johan

 44. Håkan Wistrand says:

  Är ingen vargälskare men… utplantering av varg som växt upp i hägn borde ju i så fall likställas med mord på dessa vargar då de inte vet hur man jagar vilda djur utan omedelbart måste ge sig på tamdjur och då raskt skjuts av tamdjursinnehavaren. Stort slöseri som inte ens de mest generösa och entusiastiska vargälskare skulle acceptera.
  Så med andra ord faller dessa mytomspunna vargutsättningar från hägn på sin egen orimlighet.

 45. US says:

  Visst verkade det konstigt inledningsvis när det plötsligt dök upp varg igen. Det tyckte jag med men med hänsyn till den kunskap som vi fått om alla ungvargar blir invandringen ganska naturlig. Det var väl slutligen några (3) som lyckades ta sig genom norra Sverige utan upptäckt.

  Jag tycker därför att du, Harry med flera, ska göra slag i saken lägga ned alla inplanteringsteorier och i stället ägna er kraft till att på ett konstruktivt sätt begränsa skadeverkningarna för oss jägare och andra berörda på landsorten.

 46. Gunnar says:

  Harry, du skrev kommentarer även till min förra blogg, ”Att skriva så att andra förstår”. Där skrev jag att det är mottagaren som har tolkningsföreträde. Även frågor kan uppfattas som anklagelser, Harry.
  Det är intressant att du överhuvudtaget inte kommenterar min blogg, annat än rubriken.

 47. Harry Fredriksson, Leksand says:

  Gunnar Glöersen! Mig veterligen har jag bara ställt frågor, frågor som av omständigheterna är berättigade. Varför blev jag exempelvis polisanmäld av Johnny Rylcker och varför gav Håkan Weberyd rådet att polisanmäla mig? Vad syftar du på i rubriken med ”falska anklagelser”?

Kommentering är stängd.