Nya steg mot framtiden

Ingen kan någonsin nå framtiden. Den ligger alltid framför oss. Men man kan förbereda sig. Det gör Svenska Jägareförbundet. Foto Magnus Rydholm

 

Björn Sprängare viftade några gånger med ordförandeklubban. Han sa några sista visdomsord. Sedan avslutande han sin era med att slå klubban i bordet.
Den eran började med en organisation utan mål, mening och dålig ekonomi, slutade med ökad tydlighet, bra ekonomi och en organisation på väg mot framtiden.
Björn Sprängare var rätt man på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Förbundet behövde en ledare som hade stor erfarenhet av ledarskap, som vågade ta beslut och som hade förmågan att ena ett spretigt förbund. Björn lyckades med detta. Nu är framgångar aldrig en persons förtjänst. Han har haft god hjälp av en väl fungerande styrelse, en mycket duktig generalsekreterare, en kunnig personal, förtroendevalda i länsföreningar och jaktvårdskretsar.
Under årsstämman i helgen överlämnades klubban till Torbjörn Larsson.
Precis som förra gången förbundet bytte ordförande behövs det nu nya kunskaper och erfarenheter. Jag ser Torbjörns först och  främst som lösningsorienterad idérik visionär, som kan bidra till att förnya och utveckla förbundet – naturligtvis kommer han göra det med förnuft och känsla för viltförvaltningen, traditionen, kunskapen och en stor respekt för alla förtroendevalda och medlemmar.
Som jag nämnde innan – ingen ordförande kan förändra eller förnya förbundet utan stöd av organisationen. Ordföranden kan bara vara motorn, inspiratören och dirigenten.
Det tror jag Torbjörn kommer att lyckas bra med.

Arbetet med Jakten på Framtiden 2024 är påbörjat. Och de första resultaten har kommit in till projektgruppen.
Den kanske allra viktigaste pusselbiten i arbetet är en stor medlemsundersökning. 2200 medlemmar har svarat på ett antal frågor. I analysarbetet av undersökningen framträder en intressant bild av vad medlemmarna vill.
Den mest framträdande slutsatsen är att medlemmarna är stolta över att vara jägare, men de känner inte att allmänheten förstår vad jakt är, vad den betyder och att jägarna är viktiga för såväl viltförvaltningen, naturen, viltet som samhället i helhet.
Medlemmarna ger förbundet ett högt betyg utifrån vad man gör och levererar.
Efter att ha lusläst medlemmarnas svar kan jag kallt konstatera: Försöker någon att tolka medlemsviljan i förbundet utifrån högljudda röster på sociala medier blir tolkningen helt fel.
Konfrontationslinjen (som verkar prägla många jägare på nätet) mot allt och alla som vill annorlunda finns inte. Istället betonar en stor majoritet att man vill verka i samklang med samhället. Medlemmarna understryker att man vill ha balans i viltstammarna, att samarbetet med andra organisationer utvecklas, att omtanke om viltet är centralt och mycket annat.
Medlemmarna är helt enkelt balanserade och förnuftiga. Och de bekräftar på ett övertydligt sätt att förbundets valda väg är rätt.

Samtidigt har olika intressenter (i och runt viltförvaltningen) också svarat på frågor om förbundet. Deras bild av oss är att vi är mycket kunniga, men också att vi har en hård attityd och ibland framstår som arroganta. Den bilden är inte speciellt smickrande.
Vi måste fundera på hur vi uttrycker oss när vi möter människor. Arrogans är ytterst sällan någon bra metod om man vill nå framgångar eller bli omtyckt.

Vi har också gjort en analys av vilka samhällstrender som påverkar förbundet. Allt från urbanisering, digitalisering, diversifiering, media- och informationssamhällets förändring till globalisering och mottrender mot detta har identifierats.
Slutsatserna från allt detta (medlems- och intressentintervjuerna tillsammans med samhällstrenderna) kommer att bilda underlag till vilka strategiska mål förbundet ska sätta. Det är dessa tre delar som avgör vad förbundet behöver göra för att klara av utmaningarna, ligga i fas med samhället i övrigt och att vara relevant för medlemmarna.
Därför kommer arbetet med Jakten på framtiden att gå in i en ny fas. De långsiktiga målen kommer att växa fram under ett antal arbetsmöten tillsammans med länsföreningarna under hösten. Vill man, som medlem, vara med i det arbetet kan man kontakta sin länsförening.

Naturligtvis kan jag inte skriva om alla delar, resultat eller detaljer i projektet. Men jag hoppas det framgår hur seriöst och strukturerat förbundet jobbar med framtidsfrågorna.
Jag är faktiskt riktigt stolt över Svenska Jägareförbundet. Det är få organisationer som har kraft och energi att stanna upp och tänka till. Gör vi rätt saker? Vilken typ av organisation vill vi bli? Och hur kommer vi dit?
Men det är exakt det vi gör. Och vi gör det tillsammans. Från medlemmen till förbundsstyrelsen.
Bättre än så kan det knappast bli.