Jägarbloggen

När medlemmarna bestämmer

I ett stort arbete som avslutas på årsstämman 2018 ska hela förbundet – från medlemmar till förbundsstyrelsen – gemensamt peka ut riktningen mot framtiden. Foto Magnus Rydholm

Åt vilket håll är Svenska Jägareförbundet på väg? Väldigt mycket kring jakten ifrågasätts. Utsättning av änder, Jägarexamens uppbyggnad, Jakt och viltvårdsuppdraget, Viltförvaltningsdelegationerna och mycket annat.  Vem bestämmer vilken roll förbundet ska ha i framtiden? Den ende som kan svara på det är medlemmarna. Låt mig förklara vad jag menar.

Arbetat med att peka ut framtidens mål för Svenska Jägareförbundet har dragits igång. Än är arbetet i sin linda. Jag kommer återkomma i bloggen med mer detaljer kring arbetet. Men detta är en otroligt häftig process. Och idag kommer jag hålla mig till processen i sig.
Svenska Jägareförbundet har en klassisk folkrörelseuppbyggnad. Jaktvårdskretsar bygger upp länsföreningar som tillsammans formar förbundet. Högsta beslutande organ är årsstämman. Mellan stämmorna är det förbundsstyrelsen (som väljs av medlemmarnas ombud på stämman) som fattar många beslut. Det handlar alltså om representativ demokrati.

Men nu när vi ska lägga fast nya strategiska mål är det inte årsstämman, förbundsstyrelsen, länsföreningarna eller kretsarna som pekar ut vad som är viktigt. Det är medlemmarna som gör detta tillsammans med alla förtroendevalda.
För att få en sådan här processa att fungera krävs en bra metodik och en enorm delaktighet i organisationen.
Startpunkten i arbetet är lite förenklat en medlemsundersökning, en omvärldsanalys (där man tittar på trender som påverkar förbundet och jakten), samt en intressentanalys (där alltifrån våra motståndare, vänner, politiker, myndigheter, samhällsdebattörer och många andra deltar). Intressenterna fångar upp en annan viktig bild av förbundet som också måste finnas med i analysen.

Arbetet leds av generalsekreterare Bo Sköld och en projektgrupp som kan säga ha transparens, nytänkande, tradition och delaktighet som ledord.
För att processen ska fånga alla nivåer i förbundet kommer det, förutom medlemsundersökningen, att genomföras två workshops (eller arbetsmöten) i alla län. Och då utgår arbetet ifrån vad analyserna och medlemmarna har sagt.

Att genomföra denna process (som gjorts en gång tidigare i förbundet och kallas Jakten på framtiden) är ganska jobbigt. Men det är samtidigt oerhört roligt. Tillsammans pekar vi ut riktningen mot framtiden och vi gör det med största möjliga förankring hos förtroendevalda och medlemmar.

Jag är inte bra på ungdomsslang. Men de hade nog kallat processen: ”Fett nice”, eller något liknande. För närmare den ultimata medlemsdemokratin är så här kommer man inte.

 

45 Shares
Kommentarer är stängda.