En lek med döden!

,

Naiviteten bland vargkramarna och vissa tjänstemän på myndigheterna är stor. Närgångna vargar är nästan aldrig ett problem. Antingen sägs det vara unga nyfikna vargar eller så är det vargvalpar som förlorat en eller båda föräldrarna, alltså människans fel. Samma sak vid vargangrepp på tamdjur. Det första man fokuserar på i medierapporteringen på är att det var fel på stängslet eller att det delvis saknas eller så var det en nog en skadad varg som inte kan jaga annat än tamdjur. Att vargen lever av att döda andra djur och att den utan problem dödar en människa har underordna betydelse. Vargens rykte får inte fläckas. Det är människorna det är fel på. Vargen ska framställas som i grunden god och ovanligt social. Dessutom tar den hand om sina ungar. Men det gör väl nästan alla djur?
Härom kvällen råkade jag se slutet på ett program där vargen återigen framställdes som god, social och aldrig otrogen. Att vargar är extremt främlingsfientliga, överskottsdödar, har ett mycket tydligt hierarkiskt socialt system med tydlig hackordning och dessutom är kannibaler passar inte alls in på den bild man vill förmedla.

För djurskötaren i Kolmården blev bilden av den snälla sociala vargen den indirekta orsaken till hennes död. Bland de första kommentarerna direkt efter olyckan var givetvis att man ”absolut inte” får dra några paralleller med vilda vargar. Det som hände i Kolmården kan inte hända i det vilda. Trots att hela syftet med Kolmårdsprojektet var att lära svenska folket mer om just vilda vargar.

Vargen/vargarna i Saxhyttan eller Ockelbo som om och om igen söker sig in i samhället är bara nyfikna och visar ingen aggressivitet sägs det. Jag förundras alltid över att man överhuvudtaget förväntar sig aggressivitet av vargar som söker sig närmare människor. Aggressivitet är något de visar mot artfränder eller om de försvarar sig. Om de har för avsikt att döda t ex en älg är de inte aggressiva. De är möjligen uppspelta, men inte aggressiva. Det paradoxala är att dödande av bytesdjur inte är en aggressiv handling. Om det är någon som är aggressiv när en varg angriper en älg så är det inte vargen utan älgen! Så varför skulle en varg som söker upp en människa i t ex Ockelbo visa aggressivt beteende?

Idag fick jag se ett klipp som sägs vara från vargkramarnas våta dröm, vargarnas paradis Yellowstone nationalpark. En man har av okänd anledning lämnat vägen och en riktigt stor varg söker upp honom. Vargen verkar inte aggressiv, den verkar mest uppspelt med hög svans.  Det mesta tyder på att den är väldigt nära att angripa mannen. Hade manen ramlat så hade nog slutet blivit ett annat. Jämför gärna med vargarna som tar en älgkalv i Alaska, nästan kusligt identiskt ”lekfullt” beteende. Det är den här typen av beteende som på någon sekund kan förbytas från det vi tycker likna lek till blodigt allvar. När man ser filmen inser man också hur stor en varg är även i jämförelse med en vuxen man.
Ett par personer i Nordamerika har på senare år fått betala priset med sina liv för miljörörelsens glorifierande av vargen. Samma typ av incidenter ser vi nu allt oftare även i Sverige. En traktorförare berättar att han fick klättra upp på traktor för att undkomma en varg häromdagen.

Men vad diskuterar miljörörelsen? Jo, hur de med maktmedel ska lyckas få till ännu fler vargar. Åsa Romson går i dagens VF ut och säger att vargen är hotad och inte ska jagas. Dessutom avslutar hon med den vanliga floskeln om att vi ska värna dem för våra barn. Snacka om att inte ha fattat någonting och att totalt sakna empati för dem som ska leva med den påtvingade biologiska mångfalden, just nu, idag!. Verkligheten är lätt att se, det är biologisk enfald, viltöken, som nu skapas i bl a mitt hemlän, Värmland. Det är vad våra barn kommer att få se!

30 Kommentarer
 1. MrStraightpull says:

  Omsorgen om den enskilda människan står uppenbarligen inte högt på Per Bengtssons agenda. Hur näringen kan beskrivas i statistiska termer är det närmaste han kommer brukarperspektivet! Hur ägaren till de, nyligen, 22 ihjälbitna fåren kände sig när skadan upptäcktes skiter PB tydligt i. Liksom ett ”fåtal” andra förnekare i form av SRFs generalsekreterare och ordförande samt SNFs ”airtimer”. Om man tillhör ”fåtalet” med medias fokus så måste man tänka på vad man säger om man har någon skam i kroppen! Visserligen går det inte att förvänta sig något ansvar från någon av de nämnda ovan – samtliga skyddare bara sin frälsestatus med avseende på inkomst från rovdjurscirkusen i en eller annan form!

  Då grizzlybjörnar nämns av PB kommer jag osökt in på Werner Herzog och Grizzly Man. Huvudrollsinnehavaren är återigen av fåtalet som basunerar ut rovdjurens ofarlighet (på bästa sändningstid). Kanske dags för Grizzly Man 2? Uppföljaren blir ju sällan lika bra som den första filmen – men med en bra huvudrollsinnehavare, finns ett ju ett ”fåtal” att välja på, och Tarantino som regissör torde den kunna bli en hit.

 2. Björn Isaksson says:

  Vi kan rabbla hur mycket siffror och teorier som helst om vargens utdöende. Just nu är det enda som räknas är om riksdagens beslut står sig mot art-och habitatdirektivet.
  Sedan kan man som lantis tycka att det är fel och att det innebär för mycket varg med för stora risker. Som vargkramare kanske man kan tycka att det innebär att det blir för lite varg och som Per B antyder, lite förluster får man räkna med.
  Mitt tips är att regeringen stämt av hur rovdjursproppen står sig mot direktivet innan man lade den som förslag till riksdagen.
  På mig verkar det som om miljörörelsen nu tycker att direktivet ställer för låga krav för MVP eftersom man nu inte fokuserar på direktivet utan på helt andra argument av mer känslomässig karaktär.

 3. göteborgaren says:

  Per Bengtsson, jag håller med dig. Mera djur i trånga kättar som väntar på slaktbilen. Det är nästan lika gott med nöt och gris som med älg på grillen medans vi under matlagningen kan med beundran titta på världens vanligaste stora rovdjur på gräsmattan.Skulle den under tiden ta ett av våra barn så är det ju i sann miljöpartistisk anda värt det och något vi får räkna med för att uppleva denna fantastiska naturupplevelse där vi med rent samvete kan stå och titta på skådespelet utan att ingripa varken före, under eller efter. Vi kan bara stå och njuta av känslan att vi har bevarat. Det är liksom det viktigaste av allt…

 4. Stockholmaren says:

  Det är ingen idé att diskutera med ekofascister. De är religiöst besatta av att människor (andra än de själva) är förstörare av naturen. Därför vill de inget hellre än att de människor som lever nära naturen ska bort. Precis som i Yellowstone vill de att Sveriges kulturlandskap ska avfolkas och bli en (rov)djurspark. Per Bengtsson är en farlig extremist som uppenbarligen prioriterar vargar framför människor. Att legitimera sådana åsikter genom att debattera med honom är inte konstruktivt. Religiösa ekofascister ska tigas ihjäl eller helt ”dissas”. Ägna energin på att informera och ställa krav på politikerna ustället.

 5. Ove Bergqvist says:

  Per Bengtsson!

  Några har räknat på kostnaderna för varg.

  Du prioriterar detta före äldrevård, sjukvård, skola mm.

  Vi får många äldreboende platser för dessa pengar.

  Av den totala kostnaden för perioden 2012 till och med 2024 på 25,3 miljarder kronor bidrar staten med 2,7 miljarder kronor (Delsumma 1 + Delsumma 2) dvs ca 10%. De resterande 90 % belastar markägare, djurhållare och fastighetsägare. Begreppet springnota får i och med detta ett helt nytt ansikte.

  Förutom de redovisade kostnaderna finns ytterligare andra, vilka är svåra att beräkna. Hit hör t ex i vargområden minskade fastighetsvärden för andra fastigheter än lantbruksfastigheter. Denna kostnad uppgår med största säkerhet till miljardbelopp.

  Om rovdjurstrycket blir så stort att fäbodbruket upphör eller att fritt betande boskap för att hålla landskapet öppet försvinner representerar det en stor kostnad och miljöförlust. Denna kostnad ingår inte i kalkylen.

  Inte heller kan den i vargområden av befolkningen upplevda oron och otryggheten prissättas.

  Att myndigheterna prioriterar ett icke utrotningshotat rovdjur (vargen) medan landsbygdsbefolkningens välbefinnande kommer i andra hand är obegripligt. Är detta en typ av myndighetsutövning vi kan förvänta oss även i andra frågor?

  En rimlig bedömning är att felmarginalen är +/- 25%. I och med att många poster inte går att uppskatta är kalkylen snarast för låg än för hög. Slutsumman för de 13 åren fram till år 2024 är således i storleken 20 – 30 miljarder kronor.

  Lars Nerelius

  Roger Engstrand

 6. Per Bengtson says:

  Anders Hermansson, det finns hur mycket data som helst att tillgå vad det gäller jordbruksproduktionen. Det enda som saknas är din vilja att tolka den, eftersom slutsatsen strider mot din egen världsbild och redan dina förutfattade meningar.

  Jag gör för övrigt inga sannolikhetsberäkningar över vargens långsiktiga livskraft. Vad jag protesterade mot var Gunnars påstående om att det inte gick att inkludera genetiska data in en sårbarhetsanalys. Det gör det, och det skulle precis som den nuvarande sårbarhetsanalysen leda till att man kommer fram till att det kommer finnas allt mellan inga och tiotusentals vargar om några hundra år. Däremot skulle den exakta numerären för den skarpa gränsen 10 procent risk för utdöende bli annorlunda. Just på grund av den stora osäkerheten tycker jag, precis som många andra forskare som granskat eller till och med varit med och författat sårbarhetsanalysen, att den inte kan användas som underlag för politiska beslut. Men om man nu ändå väljer att göra det, då måste man välja att ta med all osäkerhet, inte bara delar av den.

 7. Tommy Olsson says:

  Per Bengtsson
  De få angrepp du talar om kan ha en avgörande betydelse för den det drabbar
  och det är skäl nog att ta bort vargen i vårt land totalt
  Om samtliga vargar avlivas i vårt land kommer det inte att ens vara en tiondels procent av den totala vargpopulationen i världen
  Med andra ord är den Svenska vargstamen försumbar

  Försumbar är också bevarande sidans olika aktörer liksom miljöpartiet
  Att du skulle förstå detta kan man inte begära eftersom du helt saknar anknytning till verkligheten,
  Fördelen med dina komentarer är dock att du varje gång du uttalar dig driver vargen närmare förintelsen

 8. Anders Hermansson says:

  Citat Bengtson: ”Upp till bevis och ge mig en enda siffra som visar att produktionen av animalier, vare sig det gäller nöt, får, fjäderfä eller gris, minskat på grund av vargen”.
  Svaret på denna, trist nog, dumma fråga är att vare sig SCB eller någon annan gör sådana beräkningar – vilket Bengtson borde ha vetat. Ingen kan därför visa att produktionen av animalier ökar eller minskar till följd av vargen, däremot så går det ju att tillämpa sunt förnuft: Det som blir vargskit har inte nyttjats som mat för människor.
  Citat Bengtson: ”Ge mig även en enda siffra som visar att det ekonomiska bortfall som vargen orsakar genom de ytterst få angrepp som sker i våra varglän är av någon som helst vikt för näringen i stort”.
  Här måste jag anmärka på att detta inte är en fråga. Det är till fråga förklädda förutfattade meningar och grundlösa påståenden; ”ytterst få angrepp” är ett påstående och ” någon som helst vikt … i stort” är en förutfattad mening, utan definition. Anmärkningsvärt att inte Bengtson själv inser att detta inte är en fråga, och givet icke-fråga så saknas svar – det kan väl inte vara så svårt?
  Utan att tjata alltför mycket vill jag därför påminna Bengtson om att han är svarslös vad gäller ett antal ”äkta” frågor jag har ställt honom, till exempel: Länk till publikation av de ”ytterst sofistikerade metoder för att hantera osäkerhet” med tillhörande ”högdimensionella data” som Bengtson använder i sina sannolikhetsberäkningar vad gäller en långsiktig livskraftig svensk vargstam. Jag saknar även svar på hur en sådan vargstam skall praktiskt förvaltas. Det finns flera obesvarade frågor, men Bengtson kan börja med nöjaktiga svar på dessa. Slutligen, Bengtson påstår, citat: ”… eftersom i har medel att stoppa den (vargstammens tillväxt) när vi uppfyllt våra åtaganden att bevara hotade arter”. Vilka medel avser Bengtson?

 9. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  Filmsekvenserna vi ser på Mannen o Vargen liksom Vargarna som tar en Älgkalv visar ju vargens normala beteende.
  Frågan som ofta dyker upp är vad kommer att hända då vargen slår en människa och om den angriper o dödar ett barn.
  Detta scenario är ofrånkomligt i längden det vet varje människa med lite sunt förnuft,
  tyvärr måste vi acceptera detta eftersom vi har accepterat 150 vargar i landet har vi också accepterat risken att något eller några barn blir vargarnas offer
  Det största ansvaret ligger på Eu och på bevarande sidans aktörer men det vilar ett tungt ansvar även på oss jägare.

  skall vi tillåta detta hända eller skall vi sätta stopp ? är vi beredda att delvis bära hundhuvudet när det händer
  Vem utav oss som skriver här Vilket fan vi heter Glöersen, Olsson , eller Bengtsson
  skall tala om för dom anhöriga att detta var nödvändigt för att vi skall kunna ha en riklig och frisk vargstam, Detta är något vi måste anpassa oss till för vargens väl och ve.

  Tommy Olsson.

 10. Per Bengtson says:

  Anders Hermansson, du brukar vara bra på att framställa dig själv som en saklig, kunnig och analyserande människa, och inte någon som drar sina slutsatser utifrån enskilda anekdoter. Upp till bevis och ge mig en enda siffra som visar att produktionen av animalier, vare sig det gäller nöt, får, fjäderfä eller gris, minskat på grund av vargen. Ge mig även en enda siffra som visar att det ekonomiska bortfall som vargen orsakar genom de ytterst få angrepp som sker i våra varglän är av någon som helst vikt för näringen i stort.

  Och nej, jag är varken oroad eller har några problem med vargens tillväxt eftersom i har medel att stoppa den när vi uppfyllt våra åtaganden att bevara hotade arter.

 11. Anders Hermansson says:

  Per Bengtson, citat: ”Okej Anders Hermansson, du har alltså räknat ut att vargstammen kommer fortsätta växa, och att den kommer göra det ända till den slutar tillväxa. Om jag tolkar dig rätt kommer detta ske någon gång i framtiden. Wow, vilken imponerande klarsynt analys.”
  Tydligen saknar Per Bengtson även svar på frågan hur en vargförvaltning skall gå till i praktiken, och då känns det störande för Per Bengtson att jag då och då påpekar att vi har en vargstam i fri och skenande tillväxt; det går liksom inte ihop med Bengtsons utsagor och Monte Carlo-simuleringar som alltid visar på hotande inavelsdepression. Att en vargstam som dubblar sitt antal på ca tre år relativt snabbt når sitt maxantal, försöker Bengtson här förringa genom hån – det börjar kanske bli lite pinsamt att tiga ihjäl? – så att Bengtson slipper besvara min fråga om hur ”vargstammen i Sverige kan nå sin svältgräns med obetydliga konsekvenser för folk och tamdjur”? Av Bengtsons svar till Gunnar Glöersen och Mats S Johansson framgår svaret indirekt: Per Bengtson ger högtidligen f-n i om folk och tamdjur plågas av varg, och om även en och annan människa går åt, så är det fullt acceptabelt. Per Bengtson ser tydligen inget problem alls med den snabba tillväxten; Bengtsons förhoppning är välkänd och innebär att vargstammen skall bli svältreglerad och därmed få ”full ekologisk verkan”. Men trots detta påstår Bengtson i sitt svar, citat: ”Mats S Johansson, det är ingen (eller i alla fall få) som hävdar att vi inte ska förvalta våra rovdjur”! Men detta är inte sanning (såvida ni inte är få?), Per Bengtson, du och dina trosfränder vill förbjuda jakt, och er strävan är att ”naturen skall sköta sig själv”, så länge ni själva får mat. Det är mycket bra att Per Bengtson nu i debatt med Gunnar Glöersen och Mats S Johansson tvingats visa upp sin extremt människofientliga ideologi.

 12. Anders Åberg says:

  Per Bengtson
  Hur tänker du när du förstår oron men inte förstår varför Gunnar skrev inlägget?
  Är det inte uppenbart att Inlägget skrevs för att Gunnar vill ha jakt på vargen och är det inte lika uppenbart att den jakten är det enda som kan ge grund för en dämpad oro?
  Hur du än letar så kan du inte finna någon annan anledning till både björnens och vargens relativt städade uppträdande gentemot människan än jakten och precis som i gamla Sovjetunionen, eller varför inte bland älgarna i Sareks nationalpark, så ser vi tydligt att djurens rädsla för människor upphör om vi inte jagar dom och dom samtidigt stöter på ”ofarliga” människor regelbundet.
  Hur tror du själv att vargens situation i Sverige påverkas den dag dom börjar anfalla barn? Om du nu verkligen värnar om vargen och inte bara hatar jakt, så borde väl du och dom andra kramarna vara väldigt angelägna om att vi kan börja jaga den så fort som möjligt för att undvika en sådan utveckling. Att ni inte verkar vara det får mig att tvivla, antingen på eran kunskap, eller på era avsikter, så en direkt fråga till dig Per, är det verkligen vargen du brinner för eller är det att få all jakt förbjuden som är avsikten?

 13. Per Bengtson says:

  Fjollträsk, försöker du verkligen övertyga mig om att gruppen VVViS är representativ för jägarkåren? Jag hoppas och tror att du har fel. Att 12 500 av en jägarkår på över 200 000 har tryckt på en knapp på en facebooksida räcker inte för att övertyga mig om att vad som skrivs och sägs på den sidan är representativt för jägarkåren i stort. Dessutom tror jag inte att det enbart är jägare som ”tryckt på knappen”.

  Min poäng var att bara för att en del tror att vargen är helt ofarlig och aldrig skulle kröka ett hår på en människa, så innebär inte det att den stora majoriteten som vill ha en livskraftig vargstam är lika naiva vad det gäller vargens potentiella farlighet. Samtidigt tycker jag fortfarande att det är konstigt att just vargen väljs ut när man pratar ”farlighet”. Sannolikt så kommer även fortsättningsvis till exempel björnen utgöra ett betydligt större hot mot människor. Jämför antalet varg- och björnattacker i länder med starka populationer av båda arterna och du ska se att det är väldigt mycket vanligare med björnattacker än vargattacker. Ha samtidigt i betänkande att även björnattacker på människor är extremt ovanliga.

  Men Gunnar har en poäng i att även oro för att något ska hända måste tas i beaktande. Jag har själv varit med om en situation där jag på väg tillbaka till bilen upptäckte att en svartbjörn bestämt sig för att den ville ha matsäcken som lämnats i bilen. En annan gång fick jag ett anrop på radion att en Grizzly rymt från ett hägn i området jag arbetade i, vilket var väldigt allvarligt eftersom den var van vid och potentiellt skulle söka upp människor för att få mat. Ingen av dessa upplevelser var särskilt trevlig, så jag kan förstå oron. Däremot förstår jag inte hur man hjälper till att lindra och hantera oron genom att skiva ett blogginlägg som Gunnars.

 14. Ove Bergqvist says:

  Ulrika! Du får ta av skygglapparna när det gäller att varg inte förföljer barn.
  Hur bortförklarar du detta?

  Analys av vargangrepp på barn.

  Som en del av SKANDULV projektet har Linnell och Bjerke gjort en grundlig undersökning av angrepp på människor under flera århundraden bakåt i tiden. Tusentals offer, både från rabiesvargar och icke smittade vargar hittades. Resultatet redovisades i Fruktan för Vargen, OM722. Eftersom vargen praktiskt taget utrotades i västvärlden under de senaste tvåhundra åren är det mesta av relativt gammalt datum och det är svårt att klarlägga orsakssammanhangen. Men tillsammans med Magnus Hagelstam från Finland har vi identifierat ett antal väldefinierade, väldokumenterade fall av angrepp på barn som sträcker sig 300 år bakåt i tiden.

  1989-96. Uttar Pradesh i Indien.
  Ett stort antal barn attackerades. 92 fall specialgranskas i rapporten. Utöver dessa fall finns ytterligare 895 dödsfall redovisade mellan 1878-1996 för Uttar Pradesh. Den indiska vargen som nästan blivit utrotat under tidigare kampanjer i samband med angrepp på människor kom nu på listan över mest skyddsvärda djur. All jakt upphörde även i närheten av människornas byar.

  1944-53. Kirov och Vladimir guvernementen i Ryssland.
  I det 120.800 km2 stora guverrnementet Kirov dödade och åt vargar barn 26 barn och unga i nio separata distrikt och tio i det 29.000 kms stora Vladimir guvernementet. Fallen dokumenterades och beskrevs ingående av ledamoten i Sovjetunionens vetenskapsakademi Michail Pavlov som var stationerad i Kirov. Han beskrev hur vargarna snart blev oskygga som kringstrykande hundar efter det jägarna gått till fronten och den normalt intensiva vargjakten upphörde. Liknande förekom i hela Sovjet och en statlig kommission tillsattes för att kartlägga vargproblemen. Den fann 80 dödfall men dess arbete kom av sig.

 15. Fjollträsk says:

  Jag lierar mig inte med extremister, men när Per Bengtson talar om ”några få individer vars åsikter går emot den stora massans”, och exemplifierar med VVViS, så är det ju intressant att notera att de har 12 500 gillanden på Facebook, att jämföra med Rovdjursföreningens 5 500.

  Per Bengtson, eller för den delen NSF eller MP menar ju inte allt folk när de använder uttryck som ”massan” (vilket är smaklöst i sig). Utan de menar ”Folket”, dvs de som anser sig veta bättre än andra och är menade att bestämma och styra över andra människors liv.

 16. Per Bengtson says:

  Gunnar, jag har inte hunnit kolla på filmerna men jag delar din uppfattning om att rovdjur inte är aggressiva när de jagar. Däremot kan rovdjur (och andra djur) i vissa fall bli aggressiva när de försvarar en resurs (eller vill ”stjäla” en resurs).

  För övrigt känner jag inte igen din bild av vargkramare. Du gör misstaget att generalisera utifrån några få individer vars åsikter går tvärs emot den stora massans. Det blir lite som att bedöma jägarkåren utifrån vad som skrivs på våga vägra varg och dylika sidor. Jag har då inte stött på många som värnar om varg och andra arter som inte förstått att vargen är ett potentiellt farligt djur.

 17. Gunnar Glöersen says:

  Per Bengtson, det var en miss att kommentars funktionen blev avstängd. Fortsätt gärna att debattera med Mats och Anders. Jag följer med spänning er debatt.

  Varför jag valde vargen? Jo, för att vargkramarna ständigt försöker göra vargen till något den inte är. Glorifieringen av vargen är helt absurd. Den i sin tur används som ett medel för att förhindra jakt. Att vargen också är otrogen, kannibal och främlingsfientlig är inte heller ett argument för att begränsa dem. Vargen är varg och kan inte rå för det. Däremot kan dess sätt att vara komma i konflikt med våra mänskliga intressen. Det är det som motiverar jakt och beståndsbegränsning. Jag moraliserar inte över att evolutionen skapat vargen. Men det omvända som vargkramarna ägnar sig åt är exakt det. De försöker sätta vargen på en piedestal där den inte hör hemma.
  Vad gäller de övriga arterna som du tar upp så agerar vi exakt som jag vill att vi ska göra. Älgar som blir oskygga och regelmässigt kommer in i bebyggelse skjuts. Jag slog idag på morgonen ihjäl två getingar i köket, för att jag inte vill ha dem där. Vi skjuter björnar varje år i Sverige som inte lämnar bebyggelse trots skrämselförsök.

  Istället för att som vanligt säga att jag har fel kunde du väl kommentera likheterna i vargarnas agerande i de båda filmerna. Delar du min uppfattning att aggressivitet inte är något som man ska förvänta sig av närgångna vargar? Det hade varit mera konstruktivt än att som vanligt försvara vargen till varje pris.

 18. Gunnar Glöersen says:

  Ulrica, som förväntat kommer ett antal personer att ifrågasätta det jag skriver. Vargar ”kan inte döda människor” verkar vara det enda ”rätta” budskapet. Men verkligheten är en annan. Vargar dödar människor och den tydligaste gemensamma nämnaren är habituering om det inte handlar om rabiesvargar. När nu allt fler vargar uppträder oskyggt och aktivt söker upp människor anser jag att de omedelbart ska plockas bort. Vilka vargar är bättre att plocka bort än de oskygga eller de som bevisligen dödar tamdjur. Problemet för vissa är att de anser att inga vargar ska dödas, de kan väl fortsätta att stoppa huvudet i sanden.
  Avslutningsvis, kanske kommer vargar aldrig att döda en människa i det vilda. Men redan det faktum att männsikor känner sig hotade och rädda för dem är negativt för vargen. Allt fler kommer att komma till insikt om vad det innebär att ha vargar i sin närhet.

 19. Kennet says:

  Per Bengtson, jag tror Gunnar valde vargen av den enkla anledningen att vargkramarorganisationerna valt varg som sin maskot istället för t.ex. fjällräv som är mer hotad som art i våra trakter. Den får dessutom minst lika söta ungar som på bild borde gå utmärkt att använda till marknadsföring.

 20. fdmedlem says:

  Hej Gunnar,

  Det ska bli spännande att läsa repotaget om Varghybriderna samt dom ”väntande” reaktionerna…. alltså helt plötsligt går alla forskare under Jorden och försvinner eller gör en Maud O glömmer saker man nyss skrivit avhandlingar om.

  Hoppas att ni följer upp detta och kräver svar / bevis mmmm att ta upp det med politiker ivarje fall dom flesta är nog lönlöst om man ni inte trycker på sten hart så att det blir en valfråga. -> alla hybridvargar bort – och att dna som man testar emot ska vara ”ren” samt färgsättningar osv ska vara klockrena alltså inge spets I kulörerna :)

  Detta med att vargarna är fridfulla djur kommer snart att falla brysk på ända med gissningsvis ett mänskligt offer- när maten tar slut ii skogen tror jag inte Vargarna sätter sig ner och svälter till döds utan kommer ännu närmare bebyggelse,

  //fdmedlem

 21. Tommy Olsson says:

  Per Bengtsson
  Jag vet inte vad jag skall tro om dig!
  Men Rådjur älgar o hjortar går väl inte att jämföra med Rovdjur.Jag har heller aldrig sett eller hört att dessa klövdjur söker sig till bebyggelse för att döda får ,hundar eller andra tamdjur
  Att Björnar kan söka upp mäniskor för att döda och äta vet jag mycket väl eftersom en jaktkamrat blev dödad i Valsjöbyn för några år sedan på sin egen farstukvist

  Vad jag anser om dina åsikter få läsarna räkna ut själva

  Gunnar det här inlägget är helt klart en 10 poängare

 22. Ulrica says:

  Vilken sorglig logik du kommer med

  en sten kan inte flyga, min mamma kan inte flyga…. min mamma är en sten.

  Trovärdighet noll i dessa påstående om vilda vargar som förföljer barn, de vargar som dödat människor är tam-vargar både de på Kolmården och den i Gysinge, hundar däremot har dödat människor många gånger runt om i världen.

 23. Mats S Johansson says:

  Per Bengtson.

  Det är OK. Jag trodde ett tag att den samma ordern hade gått ut som när Åsa Romsons tunga slant.
  F.ö. hade jag också en till kommentar om Yukons vargförvaltningsplan från 1992 på väg till dig när jag också upptäckte att Gunnar stängt funktionen. Men det blir väl fler gånger…

 24. Per Bengtson says:

  Varför valde du ut just rapporteringen/synen på vargen när du skev ditt inlägg Gunnar? Självklart kommer det komma en dag där en varg skadar en människa i det vilda, om vi lyckas uppfylla kravet på långsiktig överlevnad. Det gör i princip alla arter med kapacitet att skada en människa förr eller senare. Rådjur, älgar, björnar, hjortar, bin med mera med mera har alla varit inblandade i incidenter som slutat med att människor skadats eller dödats. Ändå framställs även de arterna mest i positiva ordalag, och definitivt inte i termer som ”främlingsfientliga, överskottsdödar, har ett mycket tydligt hierarkiskt socialt system med tydlig hackordning och dessutom är kannibaler”. Om du nu är inne på att förmänskliga djur så kan väl flera av dessa epitet i lika hög grad användas för dessa arter, så varför valde du ut just vargen?

  Mats S Johansson, jag skrev ett svar i min dator på dina frågor i Gunnars förra inlägg, men när jag skulle posta det uptäckte jag att kommenteringsfunktionen var avstängd. Det är alltså inte av oartighet du inte fått svar på ditt OSA

 25. Johanna says:

  Bra text! Länken till anfallet på älgen är dock samma video som den på mannen med vargen.

 26. Gunnar Glöersen says:

  Kerstin, är du blind för verkligheten? Den som gillar varg borde bekymra sig för konsekvenserna av närgångna vargar. Men verklighetsförvanskning är vargkramarna specialister på. Det kommer att kosta!

 27. Tommy Olsson says:

  Gunnar
  Det är nästan så man skäms för att det finns så dåligt upplysta mäniskor bland både högt uppsatta politiker och i de statliga verken.

  Men också på Grimsö spottas ut samma floskler bla, Olof Liberg påstår ju öppet att den unika Svenska vargen är ofarlig för mäniskor då inget angrepp skett på 200 år
  Jag har för övrigt hört honom påstå att den Svenska vargen inte utgör något hot mot vare sig hundar eller övriga tamdjur. förvisso var detta i mitten av 80 talet men är lika så en Lögn.

  Är det för mycket begärt att en så framstående forskare håller sig till fakta ?

  Den största utmaningen vi står inför är att få den breda allmänheten att förstå allvaret
  inte skall väl någon människa behöva släppa livet till innan så sker

 28. Kerstin says:

  Det finns många olika skäl varför vi blir jägare. En del har bara ett stort naturintresse, andra blir uppenbarligen jägare för att bekämpa sina fobier.

 29. Ove Bergqvist says:

  Vi är inte långt från steg 7 i denna process vilket Åsa Romsom bör upplysas om.
  Tyvärr är det bara att invänta faktum.

  Habitueringsprocessen förklarad

  Professor Valerius Geist habitueringsprocess är enligt följande sju steg. Hans absoluta rekommendation är att alla som bor i närheten av eller mitt i vargrevir bör känna till dessa delmoment för att i tid kunna agera.

  1.I reviret börjar det bli ont om bytesdjur. Dels genom vargens jakt men också genom att hjortdjur, räv, harar och fåglar helt enkelt lämnar området. Tecken på detta kan vara att hjort och rådjur plötsligt börjar upphålla sig väldigt nära ladugårdar och lantlig bebyggelse, dag- som nattetid. För den gröne vandraren blir det uppenbart hur tyst det plötsligt har blivit i skogen.

  2.Matsökande vargar börjar närma sig bebyggelsen nattetid. Deras närvaro påannonseras ofta av plötsligt och ihållande nattskällande bland gårdarnas hundar. ”Skälldueller” börjar bli vanligare nattetid. Dagtid börjar det höras ylanden från vargflocken.

  3.Vargarna dyker upp dagtid och börjar på avstånd observera människorna i deras dagliga sysslor. Vargar lär sig främst genom att observera allt omkring sig mycket noggrant. Efter en tid börjar de komma närmare bebyggelsen även dagtid.

  4.Nu börjar mindre tamdjur attackeras, både nattetid och i dagsljus och vargarna blir allt djärvare. De börjar nu jaga hundar. Ibland ända upp på verandan. Folk som promenerar med sin hund får nu för första gången försvara hunden mot en eller flera aggressiva vargar. Dessa är dock fortfarande rädda för människor och många hundar sparas bara genom denna kvarvarande respekt. Men vargarna börja etablera sitt territorium.

  5.I det här stadiet börjar vargarna utforska större tamdjur som hästar och kor. Det leder till många avslitna svansar, bitna lår och ljuver samt ansiktsskador. De första allvarligt skadade korna hittas. Här är det skador på ljuver, ljumskar och könsorgan som gäller. Att boskapen håller sig intill gårdarna hjälper inte längre. Vargar börjar nu också förfölja och omringa ryttare. De börjar titta in på gårdarna och till och med spana in genom fönstren på husen.

  6.Vargarna börjar nu också gå mot människor för att sedan stanna och iaktta dem. Ibland i flera minuter. De börjar nu övergå från etableringsstadiet till att faktiskt betrakta människor som bytesdjur. Det som nu kan verka som ren lekfullhet – närgånget beteende, nafsanden i byxor och jackor – är nu förstadiet till fullskaliga attacker. Än så länge drar de sig tillbaka när människor gör utfall tillbaka eller ryter. Mot jägare eller lokala slaktare kan de hotfullt ställa sig att bevaka de ”bytesdjur” människorna ska börja jobba med. De ylar och skäller, ibland på bara några stegs avstånd.

  7.Nu attackerar vargarna människor. De första attackerna är klumpiga för vargarna vet ännu inte riktigt hur de ska gå tillväga, och många av de attackerade hinner sätta sig i säkerhet eller slå tillbaka. I det här läget bör alltså en frisk och stark man kunna övermanna, eller rent av kväva, en varg. Men om vargflocken blandar sig i finns inget försvar. Inte ens för två beväpnade män. Vargar som jagar i flock är så starka ihop att de till och med kan ta en Grizzlybjörn. Det har maginnehållet i kanadensiska vargar visat.

Kommentering är stängd.