Djurparksföreningen försöker styra rovdjurspolitiken

Djurparksföreningen sätter som ett villkor att ”deras” vargvalpar fredas för att de skall delta i valputsättningsprojektet i vår. Så långt är det väl knappast någon som har invändningar. För oavsett vad man tycker om vargpolitiken eller den genetiska förstärkningen så vore det väl knappast försvarbart att medvetet skjuta bort de valpar vars gener man satsat stora resurser på att tillföra stammen. Några andra planer än att freda valparna så långt det går, finns inte heller.

Djurparksföreningens hyckleri består i att de lägger sig i rovdjurspolitikens utformning. De anger att licensjakt inte alls kan vara möjligt och att skyddsjakt endast kan ske på särskilt utpekade individer efter DNA kontroll. ”Deras” valpar måste få chansen att överleva!

Men sanningen är att djurparksvalparnas enda chans att få leva är att de sätts ut i det fria. I djurparkerna är de dödsdömda! Mellan 40 och 50 procent av alla vargvalpar dödas nämligen varje år av ”överskottskäl”. Totalt föddes 49 valpar 2009 och 2010 i svenska djurparker, 24 av dessa är avlivade, enligt Jakt och Jägare. Det finns alltså ett dödsdömt överkott på drygt 10 valpar varje år i svenska djurparker. Det är dessa dödsdömda vargar man nu vill rädda genom att stoppa licensjakten och kraftigt begränsa skyddsjakten.

Jag skrev redan föra vinter om Djurparksföreningens första reaktion på regeringens mål om utsättning av vargvalpar. Ordförande Mats Höggren sa då ”om våra valpar blir skjutna, då kan ju vi uppfattas som ett lydigt redskap i en jaktpolitik de flesta inte gillar”. Nu tror de sig sitta med trumf på hand. Alla insatta vet att regeringen vill återinföra licensjakten 2013. Djurparksföreningen ser sin chans att stoppa detta genom att ställa krav på att licensjakten inte skall få fortsätta. Men jag tror att deras hyckleri riskerar att slå tillbaka. Vem minns inte skandalen när det för många år sedan uppdagades att Skansen personalen serverade de av svenska folket namngivna björnungarna på julbordet.

Djurparksföreningen kommer givetvis att få sin vilja igenom, valparna kommer att fredas så långt det går. Men det betyder vare sig stopp på licensjakt eller stopp på skyddsjakt. Självklart skall även en utsatt genetiskt värdefull ”djurparksvarg” avlivas om den blir skadegörande. Att ens antyda att den skulle vara fredad oavsett vad de ställer till med är direkt kontraproduktivt. Hela vargpolitiken och inte minst den genetiska förstärkningen är redan nu kraftigt ifrågasatt efter att taket för vargstammen togs bort och stoppet för licensjakten. Att ytterligare förstärka bilden av att vargar är viktigare än människor är direkt kontraproduktivt, speciellt som det rör sig om vargar som ändå skulle ha avlivats!

82 Kommentarer
 1. Jan Bratt says:

  Per Bengtsson. Jag ber också om ursäkt, men för att jag inte hunnit svara på det du skrev 10.34 den 15. Två dagar i skogen med att räkna drevminuter och sätta egenskapspoäng
  har tagit min tid i anspråk.
  Jag har heller inget bra svar att ge. Dessutom händer det så mycket som är oväntat just nu så det är svårt att hänga med, jag menar alfaparet som man med alla medel nu skall avliva, ja G.G skriver ju alldeles utmärkt om detta.
  Mvh
  Jan B

 2. jörgen bergmark says:

  Gunnar, borde inte Torbjörn Erikssons olika jaktfientliga skriverier på den här bloggen och andra ställen redovisas för dom ansvariga för viltförvaltingsgruppernas sammansättning? Eller för MP? Hans beteende urholkar ju det eventuella förtroende som finns för viltförvaltningsdelegationerna. Jag tycker att det är ett mycket olämpligt uppförande för en person som innehar en förtroendepost, det är närapå skandal!

 3. Gunnar Glöersen says:

  Torny Eiksson, det är få som gillar vargjakt. Framför allt kostar vargen mycket mer än den smakar. Ingen skulle vilja ha varg för att den ger nya jakttillfällen eller att det är en ny viltart. Däremot finns det jägare som gärna skulle förvalta stammen om de fick. Motståndet mot vargjakt förstår jag. Efter alla angrepp på oss jägare 2010 o 2011 förstår jag att många vill att staten sköter jakten. Men målen blir realsitiska och debatten sansas tror ajg att vanliga jägare gärna skjuter de vargar som behövs. Men fortsätter dagens tonläge förstår jag om ingen vill.

 4. Torny Eriksson says:

  Hörru mr Glöersen vad är det du sitter och skriver i ditt svar till Per Bengtsson den12/1. Att det ska bli roligt att jaga varg??.Men alla era medlemmar som hellre lyssnar på ett fint hardrev eller ett riktigt ståndskall på älg.tror du alla dom vill byta alla dom fina dagarna mot några iskalla dagar på vargpass.När det är slut med all hundjakt.Varg jakt roligt fattar inte hur du får till det ibland?. Torny.

 5. Gunnar Glöersen says:

  Lars Söderberg, vi vet mycket väl vad majoriteten av medlemmarna tycker. De vill inte ha varg på sina marker. I sak är vi alltså helt överens.

 6. Lars Söderberg says:

  Hade lite brått ut att gallra i skogen när jag skrev mitt senaste inlägg, ett “inte” föll bort vilket ibland kan vara väsentligt. Skall stå:
  “Självklart skall SJF respektera riksdagens och svenska folkets åsikter men vi behöver för den skull inte ta den till vår egen“.

  Jag har tagit del av vad Dag Lindgren skrivit i “varg, mycket genetik“. Det stöder ju att det är enklare med c:a 150 varg för att genetiskt säkra stammen än den volyminriktning som rovdjursutredningen valt och som vi nu drabbas av.
  Varför argumenterar vi inte utifrån detta och sätter press på rovdjursutredningen?
  Allt kan inte göras mellan skål och vägg Gunnar, framför allt inte om vi vill påverka opinionen.
  Sedan argumenterar du att jägarkårens uppfattning i vargfrågan är delad. Naturligtvis finns det sådana som vill ha varg bland oss. Om SJF upplever en osäkerhet vad en bred majoritet av medlemmarna vill så kan man fråga om medlemmarnas inställning till varg på sin jaktmark hemomkring. Jag tror inte det behövs, ni vet.

 7. Gunnar Glöersen says:

  Thomas Berggren, tror du verkligen att jag inte vet vad det innebär att jaga i områden med varg? Att jag inte förstår problemet och att jag skulle vara beredd att offra mitt största intresse för att behålla mitt jobb? Aldrig, jag jobbar enbart med frågan för att jag tror att det kan gynna min och jägarkårens jakt.

  Ibland kan det vara svårt att beskriva allt vi gör. Men det är beklämmande när medlemmar på allvar tror att någon i förbundet skulle offra medlemmarnas intressen för en påse pengar. En intresseorgansiation eller politiskt parti har inget värde i sig självt. Enda syftet är att värna det som utgjorde grundet för bildandet. I vårt fall viltet och jakten. Man kan alltid diskutera strategin, men ifrågasätt inte motivet.

  När det gäller trafikeftesök tror vi fortfarande inte att det skulle ge den effekt du önskar. Därför säger vi nej till det.

 8. Gunnar Glöersen says:

  Tommy Olssson, de har sagt att det kan vara svårt att det är möjligt att skjuta hela revir, men att det kan bli svårt att motovera en sådan jakt. Min bedömning är att det finns sådana motiv.

 9. Thomas Berggren says:

  Gunnar!
  citat ”Fredrik-AC, det finns faktiskt de som går ur Jägareförbundet för att vi driver en för vargnegativ rovdjurspolitik. ”

  Ibland undrar jag hur högt upp på era hästar ni sitter. Det är ju rent av oförskämt av er att kalla er ett medlemsförbund längre.
  Jag behöver min lön och du din, säg det istället så vet alla vad ni går för.
  För mig är gränsen nådd vad ni får göra med mina medlemspengar. Ni är så rädda om jobben att ni inte vågar /vill ta tag i situationen.
  Att ni får en del av mina jaktkortspengar kan jag inte stoppa men väl mina medlemspengarna.
  Det är dags att tag i det här nu, med hårdhandskarna. Medlen finns och du vet vad som skall till. Vi gör en enorm samhällsinsats med inventeringar och TRAFIKEFTERSÖK. Totalt stopp i hela landet-NU.

  Thomas Berggren

 10. Tommy Olsson says:

  Gunnar var i Nvv har dom sagt att det kan skjutas hela revir
  förvisso tror jag inte det har minsta betydelse för som sagt några 32 vargar på skydsjakt lär vi aldrig få se

 11. Fredrik-AC says:

  Jag citerar två meningar i ditt inlägg:
  ”kunna argumentera för utan att anklagas för att strunta i juridik och genetik. Hde vi hittat en lägre siffra som vi kunnat fösvara hade vi valt den.”

  Det är just detta ovan som inte kommer fram. SJF hävdar att 150 vargar når upp till EU och riskdagsmål och som är en kompromiss utifrån våra medlemmar.

 12. Lars Söderberg says:

  Gunnar
  Självklart är det förbundets beslutande organ som drar upp riktlinjerna efter medlemmarnas vilja. Hittills har vi allmänt kunnat ta ställning till om vi skall ha varg i Sverige när frågan egentligen är vill jag ha varg på vår egen jaktmark, vår egen hemmamiljö. Svaret på den frågan tror jag förbundet redan har.
  Självklart skall SJF respektera riksdagens och svenska folkets åsikter men vi behöver för den skull ta den till vår egen.
  Självklart skall vi medverka i en viltförvaltning även med vargen ingående i denna förvaltning när svenska folket väljer att vi skall ha varg.
  Detta så länge vargantalet hålls på en nivå som gör denna förvaltning meningsfull.
  Detta är den hållning jag tror SJF bör ha.
  Jag tror liksom du att en 0-vision där man ställer sig vid sidan om spelplan inte är framgångsrik.

 13. Per Bengtson says:

  Jan Bratt, ber om ursäkt för att jag blandade ihop produktiv skog med markägande i allmänhet. Tack för att du tog fram de rätta siffrorna. Jag tror i och för sig att slutsatsen blir den samma om det nu är så att ”bara” 40% av den produktiva skogen ägs av stat, kyrka och stora bolag. Tror du själv att jägarna skulle vinna på om det var markägaren själv som fick bestämma vilket och hur mycket vilt det fick finnas på markerna? Tror du det skulle leda till noll vargar i sverige? Och hur gör man med allmäningsskogar och besparingsskogar? Vam ska bestämma vilket och hur mycket vilt som får finnas i dessa?

 14. Mats S Johansson says:

  Gunnar.
  På tal om medlemsflykt, det ser ut som om MK’s vargstrategi inte heller är någon medlemsmagnet direkt. I årsredovisningen ser det ju bra ut:
  2008: 181000
  2009: 180000
  2010: 190000
  Läser man verksamhetsberättelsen står det.(huvudmedlemmar)
  2008: 111000
  2009: 108000
  2010: 113000 med tillägget: ”För år 2010 räknar vi medlemsbegreppet på ett annorlunda sätt än tidigare. Detta beror på övergången till rullande medlemskap. Antalet medlemmar 2010 innefattar alla dem som stött oss med sitt medlemskap under det gångna året, inte bara dem som var medlemmar vid årets slut (tidigare beräkningssätt).”
  Undrar hur många det blir 2011?

  Per Bengtson: huvudet på spiken i kommentaren 19:08. Bra.

 15. Gunnar Glöersen says:

  Tommy Olsson, ingenstans i beslutet står det att det är förbjudet att skjuta bort ett revir.

 16. Gunnar Glöersen says:

  Fredrik-AC, det finns faktiskt de som går ur Jägareförbundet för att vi driver en för vargnegativ rovdjurspolitik. De är långt ifrån i majoritet, men att tro att alla våra 185 000 medlemmar har samma grundsyn är fel. Men det är inte de som vill ha fler vargar som sätter agendan, de är i kraftig minoritet.
  Visst är 150 vargar en kompromiss. Men egentligen bygger den siffran på det vi anser oss kunna argumentera för utan att anklagas för att strunta i juridik och genetik. Hde vi hittat en lägre siffra som vi kunnat fösvara hade vi valt den. Tveklöst vill majoriteten av våra medlemmar inte ha varg på sin mark. Men verkligheten och majoriteten vill annat.

 17. Tommy Olsson says:

  Gunnar Nvv Har som du säger tillåtit om skydsjakt på 32 vargar men inte på hela revir som det finns riksdagsbeslut på
  Tror du länsstyrelserna som tidigare kategoriskt sagt nej till skydsjakt kommer att bevilja fler nu
  jag tippar att om det skjuts hälften så får vi va nöjda som sagt jag tror inte ett dugg på det här
  Noll vargar är det mest fördelaktiga för oss jägare men som du säger säkert omöjligt att driva
  tog däremot fasta på inslaget i svensk jakt gå på årsmötet hos din jaktvårdskrets det är där vi kan påverka Det är ju också från dessa möten ni får styrningen från era medlemar
  Jag skall stödja er i år som medlem så får vi se hur det går kanske är vi en utrotningshotad art vi jägare men vi är fortfarande topp predatorer och vargen inkräktar på vårt jaktrevir och jag tänker försvara mitt revir från konkurenter

 18. Per Bengtson says:

  Mikael Moilanen: Jag har inga som helst problem med ditt förslag, och inte heller något intresse av att du ska frysa häcken av dig under vargjakt. Dessutom tror jag Martin Emtenäs och Mitt i Naturen faktiskt hade haft potential att kunna förklara för ”Svensson” varför det var nödvändigt att ta bort en del vargar på ett betydligt bättre sätt än vad jägareförbunden lyckats med. Om inte annat har man nog om man är (icke-radikal) naturmupp omedvetet lättare att acceptera en annans naturmupps förklaringar.

  Jag tror inte jag behöver förklara för just dig hur viktig symbolik och tillvägagångssätt är i så här pass infekterade frågor, även om slutresultatet är detsamma. Se bara på vad som har hänt efter NVVs beslut om skyddsjaktstilldelning: I stort sett ingenting. Jämför detta med de två föregående årens ståhej när besked om tilldelning vid licensjakten kom, för att inte tala om när den skulle inledas. Det blev ju ett jäkla rabalder och en sjukt hetsig debatt från all sidor i tidningar, bloggar, på TV osv. I år får (antagligen) ännu fler vargar skjutas lagligt, men ändå verkar detta besked accepteras på ett helt annat sätt från båda sidor. Förutom de mest extremistiska, men de kommer ändå aldrig vara nöjda så det bryr jag mig faktiskt inte om.

  Det om något är väl iallafall positivt? Rent personligen har det rentutav lett till att jag under dagen blivit förundrad. Jag har under ett par års tid emellanåt käftat om vargen med 2-3 jägare på ett hundforum. Emellanåt har jag fått motta riktigt hårda ord, men idag var vi plötsligt överens om att NVVs beslut var ett bra beslut på många punkter, och vi var även överens om på vilka punkter det var dåligt! För mig kändes det iaf väldigt positivt men det är kanske dåliga nyheter för de som inte vill ha varg alls att människor som tidigare stått på olika sidor i debatten nu äntligen kan börja enas.

 19. Jan Bratt says:

  Då Per B. och Beng, skriver om vilka som är ägare till skogen kan jag klistra in följande mer utförligt från skogsstyrelsen, det gäller produktiv skogsmark.
  50 % enskilda ägare
  25 % privatägda aktiebolag
  14 % statsägda aktiebolag
  6 % övriga privata ägare
  3 % staten
  2 % övriga allmänna ägare
  Ser också att Torbjörn Eriksson varit framme med sina vanliga drypande av jakthat kommentarer. Där vill jag säga att det inte är så smart av T.E att skriva som han gör. Jag ger mig aldrig. etc.
  Miljöpartiet är inte kända för att stå fast i viktiga frågor det har vi sett en del exempel på tidigare år. Skulle nu miljöpartiet svänga något i rovdjursfrågan så står ju Torbjörn där med näsa som Pinocchio och känner sig obekväm.
  Sitter man sedan på MP-mandat i VFD bör man kanske ha en mer allmän tolerant syn, eftersom beslut som fattas kan drabba människor.

 20. Fredrik-AC says:

  Gunnar: Vad som inte framgår är att 150 vargar är den kompromiss vi jägare kan tänka oss. Du skriver att en stor grupp av era medlemmar inte vill ha 0 vargar men var är då dessa? Jag har då aldrig varit med om att jägare sträckt upp handen att de vill ha varg på sin mark. Jag tror inte heller 0 vagar är möjliga men jag anser att 150 är en kompromiss från 0 målet.

 21. Gunnar Glöersen says:

  MartinJ1, jag tar till mig av din kritik av rubriken, jag har varit delaktig i framtagandet av pressmeddelandet.

 22. MartinJ1 says:

  Gunnar, Jag är medveten att mer än 32 vargar teoretiskt kan skjutas men nog räcker det med huvudräkning och ett snabbt överslag för att räkna ut att även om man dubblar siffran 32 så lär vargstammen inte minska utan snarare öka. Man använder som vanligt hängslen och livrem.
  Vad gäller rubrikmakeri så ville jag bara påpeka att utan en slagkraftig rubrik så är det få som läser resterande text. Nu är det många som tror att SvJF är nöjda då man enligt rubriken ser positivt på rovdjursbesluten. Vet man lite mer så är ju inte det fallet även om detta var ett litet steg i rätt riktning. Mao så hade jag gärna sett en mer slagkraftig rubrik som fick fler att höja på ögonbrynen och bli intresserade av att läsa resten av budskapet.

 23. Mikael Moilanen says:

  Per Bengtsson, du föreslog ju att vargvalpar skulle avlivas i lyorna istället för att jägarna skulle få skjuta dem. Mitt förslag är att samhället får ta ansvar för avlivningen i de områden jägarna inte är intresserade av vargjakt.
  Martin Emtenäs och SVT:s Mitt i Naturen är säkert intresserade av att vara med och dokumentera injektionspatrullernas arbete.
  Vad skulle jag som jägare förlora på att slippa frysa häcken av mig under vargjakt?

 24. Gunnar Glöersen says:

  Rickard Jansson, svaret kommer att variera beroende på vem du frågar. Ett lite undvikande svar, men högst påtagligt, är att våra internationella åtaganden tvingar oss. Men sett ur ett landsbygdsperspektiv ger de mycket lite tillbaka i förhållande till vad de kostar. Allt prat om turism är trams. visst kan några leva på att guida turister, men om det hade varit inkomstbringande hade väl norra Värmland varit fullt av vargskådande tyskar och turistföretagen där hade tjänat stora pengar. Det har ju funnits varg där i 30 år nu. Är det så? NEJ! Däremot försvinner jaktturisterna och ”hemvändarna” när det inte längre går att jaga som förr. Det utarmar en redan drabbad bygd.

 25. Gunnar Glöersen says:

  Lars Söderberg, jag inser att vi har ett dilemma. Å ena sidan vill ytterst få medlemmar ha varg på sina marker. Å sndra sidan vet de att nollvision inte kommer att nås. För även om allt fler inser att vargen skapar konflikter och problem nu när stammen ökar så lär noll vargar inte bli resultatet av en sundare opinion. Glöm inte att 100 % av riksdagen är för varg.

  Att inta en mera restriktiv eller mera ”vargskeptisk” linje är lätt. Att som 11 distrikt i JRF säga nollvision attraherar många. Vissa väljer att lämna oss för den linjen. Men blir det färre vargar av det.? Nej! Deltar denna gruppering i något sammanhang där beslut tas? Nej, inte alls. De har lika stort inflytande som visionen deras talar om.

  Dessutom finns det en stor grupp medlemmar som inte vill ha just noll vargar i våra led. Om vi skulle inte en sådan linje riskerar vi att förlora dem. Sanningen är att det måste till en klok rovdjurspolitik som tar hänsyn till våra intressen, utan vare sig nollvision eller fri tillväxt. Just nu ser det inte så positivt ut, det skall erkännas. Men tror du på allvar att jägarna som kollektiv och att vårt inflytande i all annan viltförvaltning skulle bli bättre av att driva en än mer vargkritisk linje. Jag är mycket tveksam. Men det är inte ajg som avgör den frågan, det gör medlemmarna via sina fötroendevalda. Jag träffade två jägare av en slump idag, som jag inte känner, när jag handlade virke. Båda kom spontant fram för att diskutera varg. Båda kritiska till det som sker, men helt övertygade om att nollvision skulle vara förödande för oss som kollektiv.
  Det skall bli intressant att se i vilka län det nu blir skyddsjakt i någon omfattning. I viss mån kan det komma att spegla hur frågan bör drivas. I några län är det total konfrontation som gäller i andra dialog. Vilket som leder till ökad skyddsjakt återstår att se!

 26. Per Bengtson says:

  Mikael Moilanen: Den tanken har flugit genom mitt huvud men det tog inte många sekunder att avfärda den som orealistisk. Långt mer än 50% av vår skog ägs av stora bolag (inklusive staten och kyrkan) och jag kan lätt se hur detta ledde till att t.ex. älgstammen i princip utraderades för att förebygga dyra betesskador. Och hur gör vi med den lilla skogsägaren/lantbrukaren, vars några tiotal hektar ligger granne med en stor och excentrisk markägare som bestämt att hans mark ska vara en fristad för våra stora rovdjur och absolut ingen jakt får förekomma? Jag tror faktiskt att de som skulle ha mest att förlora på ett sådant förslag skulle vara jägarna.

 27. Rickard Jansson says:

  Gunnar…. Kan du förklara för mig… Varför vi ska ha varg… Kan man inte göra ett stort naturreservat istället…. Förstå vad mycket problem vi skulle slippa å vad enkelt allt skulle vara… Ett stort inhägnat område där ni kunde leka, och forska om vargen…

 28. Lars Söderberg says:

  Hej Gunnar, j
  Jag förstår att det blir bättre med 150 vargar och revir som kan breda ut sig. Men det jag ville veta var vad vi har för erfarenhet av löshundsjakt i sådana revir, för vi har ju haft den situationen tidigare. Känner hundägarna att det är rimligt tryggt att släppa hunden? Om inte , vad kan vi tillföra mer för åtgärder utöver vargtelefon och skyddsväst? Alltså, kan vi löshundsjaga med vårt eget förslag 150 varg?

  Sedan tycker jag att SJF skulle vara mycket tydligare vargskeptiker utåt.
  Trumma ut att vi helst inte vill ha varg alls och vargjakt inte är något vi eftersträvar.
  Men när Svenska folket kräver varg så anser vi att 150 räcker och vi är beredda att ta ansvar och medverka i förvaltningen av denna.
  Om vi inte är tydliga nog med detta så kommer vi att sitta med Svarte Petter i slutändan.
  För med nuvarande vargtillväxt ökar konfrontationen människa/varg och därmed risken att ett allvarligt vargangrepp inträffar.
  Då om inte förr kommer pressen att vända 180 grader och letar syndabockar till den förda vargpolitiken. Vilka tror ni de angriper? Sig själva, SRV, NSF, NVV, LST, Politiska partierna?? Nej, det blir SJF, den anonyma staten samt Vargprojektet. Vilket är bästa bytet av dessa?
  Ser ni rubrikerna: “SJF pådrivande att släppa lös barnamördare för att få nöjesjaga“. Gamla medlemmar kommer att letas upp för att spy galla över SJF. Man kommer att gräva fram gamla lik i garderoben. Man kommer att fylla sida upp och sida ner.
  Under tiden hukar alla skyldiga i vassen tacksamma för att inte de hamnar i skottgluggen. SJF sitter mer pyrt till i vargfrågan än politikerna.
  Och om medlemskåren eroderat tidigare så blir det nu ett jordskred.
  Nu har jag målat f-n på väggen men jägaren är jaktbart vilt i media.
  Värden är orättvis så nog måste Mörner och SJF ledning inse denna påtagliga risk?

 29. Gunnar Glöersen says:

  MatinJ1, det är inte bara 32 vargar som får skjutas under 2012. Om de 32 fälls återgår beslutanderätten till NV. Så fler än de 32 kan i princip fällas. Vad gäller rubriken så syftar den endast på dagens beslut, inte på politiken. Beslutet att ta bort licensjakten vars syfte var att stoppas tillväxten togs i augusti. Det har vi kritiserat kraftigt redan då. JAg tycker att det kunde ha medgetss fler vargar, men beräkningen utgår från forskarnas beräkningar. Jag har ännu inte hunnit granska dem. Men kommer att göra det.

 30. MartinJ1 says:

  Förövrigt är jag besviken på rubrikmakaren på SvJF pressmedelande. Vem hajar till när man läser ”Positivt med utökad skyddsjakt på varg”. Det väcker inga känslor hos ickejagande men en del jägare blir nog förbannade.
  Istället för att stoppa upp huvudet i arslet på NVV igen så kunde man satt en rubrik som väcker lite känslor och intresse att läsa resten som t.ex. ”Dra åt helvete era jävla idioter på NVV” (naturligtvis inte ordagrant) för att sen i texten som många nu inte kommer läsa beskriva vara lite mer positiv. Hur man sätter rubriker som når ut på större front kanske vore något för de medieansvariga på SvJF att ta tag i.

 31. MartinJ1 says:

  32 vargar är bättre än 0 men fortfarande är 32 inte ens nära att bromsa utvecklingen. Många rubriker handlar om ett steg i rätt riktning men vad fan hjälper det. Det enda positiva är att man iaf testar en lite lokalare förvaltningsform. Men med tanke på Torbjörns kommentarer här innan så antar jag att han vill fortsätta förvalta a’la Italia.

 32. Gunnar Glöersen says:

  Mats S Johansson, hur saker utrycks i media påverkar givetvis. Tyvärr är budksapet svårt att få fram när det är komplicerat. I sak har man inte beslutat om att en enda varg skall fällas.

 33. Mats S Johansson says:

  Gunnar.
  Du nämner att media har blivit mer positiv. Jag är inte så säker jag. Det finns två sätt att framföra ett budskap, TE’s respektive SVT’s, som väl måste kunna kallar något mer sofistikerat. Efter att ha sett nyhetsinslaget om den nya skyddsjakten på nyheterna frågade jag en ikkejägare vad man hade sagt och vilket intryck personen hade och fick följande svar:

  Ni jägare får skjuta mer än dubbelt så många vargar i år jämfört med förra året och ändå är ni inte nöjda.

  Glöm allt ni vet om varg och vargjakt (låtsas vara en normal Svensson) och lyssna på vad SVT’s kommentator säger. http://svt.se/2.22620/1.2675324/fler_vargar_far_fallas_i_skyddsjakt
  Smart, eller hur?
  Utan sådan ”hjälp” hade vårt rykte kanske inte varit riktigt lika dåligt, eller är det jag som ser spöken på ljusan dag?

 34. Gunnar Glöersen says:

  Tommy Olsson, jag vill minnas att du inte trodde att det skulle meges just några vargar alls av Nv i vinter. Nu vet vi att det blev 32 i delegation till lst. Nu återstår att lst använder de instrument som getts. Tyvärr kan den viljan komma att variera. Men jag vet att regeringen gett lst sin syn på förvaltningen.

 35. Gunnar Glöersen says:

  Lars Söderbeg, jag stöder alla dina punkter. Frågan är hur man når det bäst? För mig får man gärna utöka §28, förr fanns rätten att skjta varg i anslutning til bostad.
  I frågan om hur löshundsjakt kan bedrivas i revir även om det ”bara” finns 150 vargar. Färre vargar ger mindre revir och därmed lägre vargtäthet. Det leder till lägre predationstryck och mindre risk för att hundar dödas. dessutom ger det möjlighet att ”rotera” problemen över tid. Nu är snart alla mark vargrevir och reviren krynper med ökade problem och allt fler vargar i samhällena.

 36. Gunnar Glöersen says:

  Per Bengtsson, som jag skrev tidigare tycker jag det vore hemskt om en liten högljuds minoritet kritik mot vargjakten skall avgöra vargförvaltningens framtid. Visst har vargjakten gett oss jägare negativ publicitet, men den som följer ytvecklingen i media kan konstatera att jakt och viltkött är synnerligen inne just nu. Alla matprogram har jakt och vilt som inslag numera. Jag tror faktiskt att vargjaktsdebattörer som MK och TE förlorar i längden. Lögner och överdrifter genomskådas.

 37. Gunnar Glöersen says:

  Torbjörn Eriksson, du bör nog undvika att kalla dig MP representant eller VFD delegat om du förväntar dig att du skall uppfattas som privatperson.

 38. Tommy Olsson says:

  Gunnar är det inte så att det finns allt för många som Torbjörn Eriksson
  ute i viltförvaltningdelegationerna och så även i Nvv
  som jag ser det har Nvv redan samma dag beslutet togs kört över riksdagsbeslutet
  det borde rendera i en Jo anmälan från Sjf och Lrf eller tänker ni stillatigande ta även denna käftsmäll hur många ggr skall vi vända andra kinden till innan vi reagerar
  Gång på gång kan man läsa att vi måste vara enade att vi jägare inte skall splitras
  det är just det som händer när vårt största och starkaste förbund inte aggerar och tar striden till sin spets

 39. Lars Söderberg says:

  Gunnar, din analys av utspelet från djurparksföreningen är rimlig och kommer förhoppningsvis slå tillbaks på dem själva.

  Jag försöker bilda mig en egen sammanhållen uppfattning map vargförvaltningen.
  Läser SJF handlingsplan och har svårt att få den att gå ihop.
  Hjälp mig i min okunskap. Enligt din bedömning, går det att bedriva löshundsjakt i vargrevir om vår målsättning om 150 varg, max 2 revir per län skulle genomföras? Vilka förutsättningar krävs i så fall, jag hör ju uppgivenheten från jägarna i vargbältet både map vilttillgång och hundsäkerheten?

  Sedan tror jag att enda sättet att få acceptans för varg är att individen får kontroll över sin egen trygghet och närmiljö.
  Vi är alla väl medvetna om att så snart vargen hotar den egna jaktmarken och hemmatryggheten så blir vargmotståndet bland oss kompakt. Dessa områden ökar allteftersom vargen breder ut sig i landet. Vilka slutsatser skall vi dra av det?

  För min del drar jag slutsatsen att vårt krav på §28 borde vara skarpare. Ungefär i stil med:
  Varg som vistas i anslutning till vår närmiljö, inägor, bostadsområden etc skall betraktas som i ett inledande attackfas och kunna skjutas omgående på eget initiativ.
  Då görs dessutom vargen skyggare på sikt.
  Samma sak om varg närmar sig hund under jakt.

  Så jag undrar varför förbundet har valt en så försiktig hållning när det gäller &28?
  SJF utgår väl från att jägaren och glesbygdsbon använder §28 med sunt förnuft?

  Jag satte upp några enkla kriterier för min syn på vargfrågan:
  – Människans villkor sätts före vargens. Vargen skall förvisas till vildmark.
  – Individen själv skall kunna påverka sin trygghet/säkerhet.
  – Vargförvaltningen skall underordnas helheten natur, djur och människa.
  – Meningsfull jakt inkl löshundsjakt skall kunna bedrivas även i vargrevir.

  Är jag helt ute och cyklar eller?

 40. Mats S Johansson says:

  Tack Torbjörn.
  du är den mest ärliga medlemmen i SRF och MP jag känner. Det är normalt svårt att få klara svar från era representanter, men eftersom du innehar en förtroendepost får jag väl anta att du talar för dem du representerar:
  – motarbeta jakt med allt som står till buds inklusive hot.

 41. Per Bengtson says:

  Mats S Johansson, jag tror du är en minoritet även bland jägarna som resonerar så. Väldigt många verkar till exempel tycka att det är hemskt mycket roligare att jaga med hund än utan, andra strävar efter att slå rekord i att skjuta så många rävar som möjligt och hamna på bild i tidningen, en tredje går i ständig längtan efter att älgjakten äntligen ska börja, osv.

 42. Per Bengtson says:

  Gunnar, Jan Bratt och Fjollträsk (och Anton): Om ni läste det som om jag propagerade för statliga jägare så uttryckte jag mig nog otydligt. Det enda jag gjorde var att föra fram idén att det nog skulle vara lättare för många att acceptera om särskilt utvald personal gick in i lyaorna och avlivade valpar för att kontrollera vargstammen ( istället för licensjakt). Framförallt skulle ju jägarna slippa få skit och kanske rentutav återfå en del av den respekt ni förlorat i mångas ögon. Jag tror inte ens ni anar hur illa ställt det är på den fronten. Folk som aldrig brytt sig det minsta om varken vår natur eller jakt kastar numera gladeligen ur sig både den ena och andra fördomen om jägare.

  Det gör mig väldigt förvånad att jag får de reaktioner jag får när jag framför ett sådant förslag. Jag börjar undra om jag haft fel när jag trott att det viktigaste för jägarna var att storleken på vargstammen regulerades och hålls på en så låg nivå som möjligt. Nu börjar det låta som om så inte är fallet, utan att det viktigaste är att jägarna får jaga varg igen.

  Möjligtvis kan jag se att Anton har en poäng, men jag väntar fortfarande på en förklaring till hur en död varg ska kunna ha lärt sig något? Det är ju inte de vargar som skuts som kommer utgöra problem, utan de som inte skjuts. Visst, om man skrämde upp vargar med en massa bomskott och smärre skadeskjutningar skulle man säkert se en effekt, men eftersom jakten faktiskt verkar ha varit väl genomförd senast så uteblir nog ett sådan resultat.

 43. Göteborgaren says:

  Torbjörn, så du anser att dom enda som ska råda över liv och död i skogen är du och miljöpartiet?! Där visar du upp MP:s sanna ”natur” på ett bra sätt! Är målet att ni ska ta över Sverige och tvinga på folk eran ideologi och uppfattning kanske?

 44. Mikael Moilanen says:

  Bengtsson och Glöersen, nu har ni chansen att mötas i en svensk helyllekompromiss. Låt dem som vill jaga varg på sina marker göra det, låt de som inte vill slippa.
  Torbjörn ska ni inte skälla på, hans dator har säkert hängt upp sig för den verkar skicka samma kommentar hela tiden.

 45. Torbjörn Eriksson says:

  Tänk på en sak. I en demokrati får man ha sin egen privata åsikt och det är det jag uttryckt här. Jag kan demokrati. Det är många som tar mig på allvar och vet att jag aldrig ger upp. Om ingen brydde sig eller om det jag skiver inte betyder något, varför reagerar så många.

 46. Beng says:

  Jägareförbundet gör sig åter igen till språkrör för alla människor som bor på landet, utan att någon har önskat eller bett om det. Till detta tycker sig Jägareförbundet ha sig rätten att bestämma över allas våran mark. Man ska ha i åtanke att närmare 50 % av Sveriges yta ägs av det offentliga. 35 % av ägs av Svenska staten genom Sveaskog, Naturvårds-, Fortifikations- samt Statens fastighetsverk. till detta kommer Svenska kyrans mark samt alla kommunägda marker. Varför ska ni i Jägareförbundet sätta dagordningen vilka djurs varande eller icka varande i dessa marker? när ni i de flesta fall inte ens bor i närheten av de marker ni jagar i (utan i stan)?
  Detta ständiga tjat om att det inte går att bo på landet för det finns varg. Vadå, kan man inte äta tacos och se på Stjärnorna på slottet för att det finns varg i grannskapet (skämtsamt)? Jag är hundägare och bor mitt i skogen i Värmland. Jag inga som helst problem att leva med vetskapen att det kan stå en varg och glo på mej när jag gör mina skogsprommenader med byrackan.

 47. Gunnar Glöersen says:

  Torbjörn Eriksson, du sitter i viltförvaltningsdelagationen för MP i Örebro län. Det innebär att du har en enda uppgift, att genomföra regeringens rovdjurspolitik! Dina uttalanden borde leda till att du entledigas från ditt uppdrag.
  Du borde lära dig lite om demokrati! Det är just majoriteten som beslutat om den utökade skyddsjakten och att länen skall besluta om sådan jakt. Så fundera över vem som måste ”lära sig och lyssna på andra och ta bort skygglapparna”. Ingen tar dig på allvar längre med dina provocerande utspel.

 48. Torbjörn Eriksson says:

  Du måste någon gång inse att du har fel. Ni råder inte över liv och död i naturen. Ni är en minoritet, kom ihåg det. Det är du som är patetisk. Jag kommer att motarbeta er till 100% på alla områden och det med tidningar och radio. Jag har mycket bra kontakt med journalister. Ni måste lära er och lyssna på andra och ta bort skygglapparna.

 49. Mats S Johansson says:

  Per Bengtson. I mina ögon begår du ett stort fel när du diskuterar (reducerar) jakt (till) som något som är mer eller mindre roligt. Jag väljer tills vidare att tro att det är omedvetet och på grund av att du har så lite egen erfarenhet av jakt och inte av rent taktiska skäl som en del andra. För mig är jakt jakt och något som är helt naturligt. Den är inte uppdelad i mer eller mindre roliga eller spännande viltarter. Den är inte bara att skjuta. Det är mitt sätt att vara en del av naturen (som toppredator) utan att jag riktigt vet varför. Antagligen triggas något i mitt undermedvetna. Reptilhjärnan i arbete? Har du funderat på varför din sambo valde just dig bland alla underbara män? (eller om det nu var tvärt om) Om du inte kan svara på det så vet du vad jag menar.
  Var så goda alla ni som menar att ni har kommit längre i utvecklingen och därmed har bättre förutsättningar för att rädda Sveriges natur och mänskligheten från undergång….

 50. Tommy Olsson says:

  Gunnar som väntat så fortsätter du att tro på vad regeringen säger dom bestämer inte över mer än det dom lägger på Toaletten
  i vargfrågorna bestämmer Nvv eller kan du påstå att jag har fel
  om ni fortfarande tror att det blir någon ändring i lisens eller skydsjakt
  då menar jag i verkligheten det som skrivs på papper har ju ingen som helst verkan
  I samtliga din svar till olika komentarer försvarar du dagens rovdjurspolitik till sista droppen
  och visar inte en enda gång att du bryr dig om jägarna som lever o verkar i varglänen
  i det här fallet kommer du ingen väg med fagert tal
  det är vad som händer helt konkret som har något värde

 51. Göteborgaren says:

  Torbjörn, ja alla ska väl anpassa sig efter dig och du ska inte anpassa dig efter någon så hade väl allt löst sig!? Du verkar ju intelligent. Instämmer i övrigt i Gunnars svar till dig.

 52. Björn Isaksson says:

  Snälla Torbjörn, det är ingen som ens blir irriterad över din utspel längre.
  Kom med något konstruktivt som omväxling…

 53. Johnny W says:

  Ja du Per Bengtsson…och om han nöjesavlivaren som håller i sprutan missar skall han
  omgående polisanmälas för djurplågeri?

  ”Life is hard but its even harder if your stupid”

 54. Torbjörn Eriksson says:

  Djurparksföreningen har helt rätt i sina krav. Jägarna bestämmer definitivt inte allt, det måste dom någon gång lära sig. Vi ska ha stora rovdjursstammar i Sverige och det kan ni inte göra något åt. Ni får anpassa er efter rådande förhållande. Det måste vara noga utrett vilka djur som ska bort och det ska inte jägarna avgöra.

 55. bjorn says:

  Varför inte iordningställa ett lämpligt stort område på statens mark, 10-tusentals hektar oländig terräng och där hålla hundratals ”frilevande” vargar.
  Runt om har vi fårhage som vi stängslar in givetvis. Med jämna mellanrum slussar vi in matälgar eller motsvarande.
  Vill någon vargkramare in och gulla med djuren så ordnar vi givetvis detta också.
  Alla är nöjda.

 56. Anton says:

  För övrigt vill jag slå ett slag för det dolda mervärdet i att jaga varg: Då lär den sig att människan faktiskt är farlig. Genom att regelbundet jaga varg kommer vargen att i högre grad hålla sig undan mänskliga miljöer (därmed kan man i högre grad undvika konflikter). Att begränsa vargstammen genom att avliva valpar i lyor missar helt denna poäng, som jag anser vara betydande.

  Enligt uppgift beskjuter man i Kolmårdens djurpark vissa djur med paintballkulor varje år (genomförs vintertid, då inga turister finns där), så att de inte ska vara allt för närgångna mot bilar och gäster under sommarsäsongen. Vargen lär reagera på samma vis. Det har ju också konstaterats vid upprepade sövningar från helikopter, att vargen vet vad som väntar och är svårare att komma åt den andra gången.

 57. Fjollträsk says:

  Sen får man inte förglömma att staten inte kan komma och jaga på någon privata mark hursomhelst, det är ett ingrepp i ägenderätten som sannolikt skulle ha svårt att klara sig juridiskt, precis som vid utsläpp av varg så skulle det krävas godkännande av markägaren vid jakt på varg på privat mark, och jag vet inte många i området där jag jagar som skulle ge staten godkännande till den jakten.

  Trenden går snarare åt andra hållet, man avslutar kontakterna/samarbetet med de statliga forskarna, länsstyrelsen betraktas med rätt djup misstänksamhet och Naturvårdsverket betraktas i princip som fienden.

  Så låt oss glömma och begrava talet om statliga jägare, bara någon som inte respekterar och förstår hur äganderätt är uppbyggd i Sverige kan förespråka en sådant försök till lösning. Det viktigaste för vargen är och förblir tolerans från de som drabbats, den får du inte genom att utsätta de som drabbats för ännu ett övergrepp, nu i äganderätten.

  Om man menar Bjärvallmetoden (ge valpar en giftspruta i lyan), så är det ren gambling eftersom man inte vet om man tar bort rätt eller fel valp, den kvarvarande kanske dör ändå under första levnadsåret, man kanske har tagit bort den livskraftigaste valpen. Dessustom så känns det ju rent oetiskt för en förvaltande forskare, men det får ju snarare Liberg & Co svara på.

 58. Jan Bratt says:

  Per B. Du skriver: Du vet likaväl som jag att det i så fall skulle vara en nyinförd björnjakt folk reagerade på, och inte vargjakten. Precis som det från jägarhåll hade varit björnen som ansetts som det nya och främst hotet mot jakten, inte vargen.
  Per B. Det är fel, det om jägarhåll. Björnen kan aldrig bli som vargen. De jagar på olika sätt. Rörligheten är helt olika och därför klarar våra hundar björnen bättre. Björnar är inte flockdjur.
  Vargen skingrar renflocken, den har ett annorlunda jaktsätt. och uppsöker gärna hundar, hävdar revir, ställer till med massaker om den ges möjlighet.
  Lite rätt i har du att alla jägare inte vill jaga varg. Faktiskt är det ganska många som inte vill detta.
  Statligt anställda jägare tror jag inte på. På vilka marker har statligt anställda jakträtt?
  Skall man konfiskera jakträtten för andra?

 59. Gunnar Glöersen says:

  Stockholmaren, få vill ha varg på sina marker, inte jag heller. Men jag har det lik förbannat. Det beror på att vi lever i ett demokratiskt land där din och min röst inte är mer värd än någon annans. Majoriteten vill ha varg i Sverige. EU kräver det också. Så allt prat om anollvision är just bara utopiskt önsketänkande.

  Vi jobbar för att minimera skadorna och konflikterna och givetvis antalet vargar. Det är den enda framkomliga vägen. De som driver nollvision kommer inte att lyckas med annat än att ytterligare svärta ner jägarkåren och minska svenska jägares inflytande i viltförvaltningen. Självklart måste samhället ta hänsyn till våra intressen, men det kräver att vi är en samtalspart värd att lyssna på.

 60. Gunnar Glöersen says:

  Per Bengtsson. du betlar inte ett öre till SJF och jägarkårens viltförvaltning. Det gör vi helt själva. Tack vare den ideella insatsen från våra medlemmar utförs arbete motsvarande 3 ggr det viltvårdsfonden betal ut till SJF.
  Många jägare håller med dig om att staten lika gärna kan skjuta vargarna, bara de blir av med dem. Jag delar inte det synsättet. Varför skall vi bidra till att göra vissa arter och jakten på dem mera kontroversilla än andra, bara för att en liten högljud minoritet inte gillar jakt? Sannningen är att 85 % av Sveriges riksdag stöder vargjakten och att en överväldigande majoritet av svenska folket gör det samma. Den lilla grupp som vill förbjuda vargjakt och låta vargstammen växa är inte större än de som vill utrota vargarna helt. Varför skall den ena majoritetens vilja vara viktigare än den andras?
  Jo, lodjursjakt kan vara roligt, det kan säkert vargjakt också bli den dagen jakten inte känns som ett måste utan blir en naturlig del av förvaltningen. Vissa kommer att sköta jakten medan de som inte gillar den jakten slipper, precis som alla annan jakt. Men det betyder inte att någon ”längtar” efter fler vargar för att det ger nya jakttilfällen. Lodjurs- och björnjakt har större jaktlig status i hela världen än varg. Den enkla förklaringen är att varg kostar för mycket i förhållande till vad de ger.

  I Bulgarien skjuts en massa vargar varje år, utan någon som helst debatt. Björnjakten där är däremot lika kontroversiell som vår vargjakt. Alla måste inse att det bästa sättet att förvalta viltstammar som behöver regleras är genom vanlig jakt.

 61. Gunnar Glöersen says:

  Mats S Johansson, vet inte om jag var otydlig i mitt svar till Bengtsson, men miljonrullningen avsåg endast vargjaktens genomförande med anställd personal. Vi är helt överens om att det är orealistiskt att förvalta en stor varstam där hundratals individer skall skjutas varje år med anställd personal. Möjligen från flyg som i Alaska.

 62. Björn Isaksson says:

  Det här utspelet handlar över huvud taget inte om vargar, Mats Amundin VET att en utplanterad vargvalp har större chans att överleva i det fria än om den blir kvar i djurparken. Även med licensjakt.
  Det handlar bara om ett generellt jakthat där vargen bara blivit ett redskap för diverse grupper att misstänkliggöra jakten.
  Efter senaste jakten konstaterades defekter på ca 1/4 av vargarna.
  Fanns det ett genuint intresse av att ha en sund vargstam så skulle alla sk bevarare tycka att det vore lämpligt med en kraftig nerskjutning av nuvarande stam, inplantering av friskt blod från djurparker och Ryssland.
  Men det är inte det som det handlar om, det handlar om att t ex få bort löshundsjakt, som man kallar lösdrivande hund (förakt), på sikt all jakt och lösdrift av boskap.
  Med sådana anhängare behöver vargen inga fiender, med den nu okontrollerade tillväxten av en inavlad vargstam som gör dagliga besök i bebyggelse kommer det här att gå åt skogen ganska snart.
  Jag ger mig f-n på att politikerna kalkylerar med det och satsar på att vi får en olycka som kan motivera en kraftig nerskjutning av stammen.

 63. Stockholmaren says:

  Varg är inget någon vill ha på sin mark. Hur kan ett jägarförbund förespråka en inplantering av vargar som bara skapar problem i naturen?
  Hur kan man delta i hyckleriet angående GYBS? Så länge man medverkar till att skapa en vargstam, inavlad eller inte, i Sverige på konstlad väg visar man att man accepterar varg i Sverige. På sin mark. Eller är det så att detta jägarföbund tycker att andra gott kan ha varg?
  Tycker att SJF borde jobba för att varg sätts ut i Östermalma. Använd gärna ett hägn för acklimatisering så de kanske stannar där. För ni vill väl ha varg eller?
  Alltfler politiker och svenskar inser att vargpolitiken är ett stort hyckleri och inte bidrar med något positivt. Allt fler inser att de som vill ha varg bygger denna inställning på en romantisk sagovärld som de blivit indoktrinerade till att tro på sedan barnsben. Allt fler inser att vargen endast skapar förstörelse i ekosystemt i sin omgivning. Allt fler inser att vargen minskar den biologiska mångfalden. Djurparkerna, som har socialiserade vargar, vill uppenbarligen att Sverige ska vara en jättestor djurpark med djurparksvargar som inte får röras. ”Mata inte djuren” ska det väl stå på varenda tall framöver.
  Nä, börja jobba för att exponera idiotin med frilevande varg, exponera alla konsekvenser detta medför för omgivningen och börja argumentera för att en vargstam överhuvudtaget i Sverige endast tillför problem och att den inte på något sätt bidrar till att den globala populationen av varg gynnas.
  Vi ska INTE ha varg i Sverige!
  Det börjar bli tillräckligt många nu som gör sig hörda i denna fråga att det börjar bli kontraproduktivt att hävda att vi visst kan ha en liten stam. Politikerna börjar nu lyssna även på de som, med goda argument och stort stöd från drabbade människor, kräver att man inte ska ha varg frispringande överhuvudtaget!
  Återigen, om nu SJF vill ha varg så ska ni låta inplantering av valpar och flytt ske till Östermalma! Sluta jobba för att andra ska behöva ha detta problem.

 64. Per Bengtson says:

  Gunnar, vad besviken jag blev på ditt svar till Mats. Om nu det i nuläget absolut viktigaste är att vargstammen minskas (eller tillväxten begränsas) så borde det väl vara en mycket enkel eftergift från SJF att låta andra iallafall i nuläget sköta det jobbet? I mina öron låter det faktiskt som att SJF anser att prestigen i att få reglera vargstammen är mer värt än att minska vargstammen i sig. Mycket trist.

  Din jämförelse med björn och lodjur haltar. Låt oss vända på situationen och säga att det var björnen som varit försvunnen i Sverige under ett antal år, medan vargen funnits och jagats kontinueligt. Du vet likaväl som jag att det i så fall skulle vara en nyinförd björnjakt folk reagerade på, och inte vargjakten. Precis som det från jägarhåll hade varit björnen som ansetts som det nya och främst hotet mot jakten, inte vargen. Ärligt talat, varför skulle björn och lodjursjakt helt plötsligt bli lika kontroversiell som vargjakten för att licensierad personal som inte har koppling till SJF avlivar vargvalpar i deras lyor? Dessutom, om det nu är så att du trots allt fått rätt, är det då så himla roligt att jaga lodjur? Jag har fått för mig att det framförallt är jakten på älg, rådjur, fågel, hare, gris, med mera, som är det stora nöjet, och jakten på lo och varg ett nödvändigt ont.

  Vad det gäller kostnaden så är ett antal miljoner en droppe i havet i stadsbudgeten, och märkning av vargar är knappast ett nytt påfund som startade i samband med planeringen inför utplanterande av valpar. Dessutom är jägarnas insats långt ifrån grattis. Även om pengarna inte hamnar i fickorna på de som utför jobbet så drar iallafall förbundet in mångmiljonbelopp från stadskassan. Är det där skon klämmer? Att en lite del av dessa pengar istället skulle gå till de som håller efter vargstammen?

 65. Mats S Johansson says:

  Gunnar.
  Jag har för vana att tro gott om folk till dess jag anser att motsatsen är bevisad. Jag ser att Per Bengtsons resonemang i förlängningen passar bra med SRF rovdjurspolicy men hittills har jag inte uppfattat att han är beredd att släppa naturen fri.
  När det gäller miljonrullningen så tror jag faktisk att du underskattar kostnaden/svårigheten. Om bevarandesidan får som dom vill och lyckas tvinga fram en definition av gynnsam bevarandestatus som bygger på en överdriven försiktighetsprincip kombinerad med taktisk definition av geografisk utbredning (med diverse halvdanna moralargument) så är det väl bara med allmän jakt och lång jakttid som man har en chans att hantera en så svårjagad djurart som vargen. (Vi kan väl lära av rovdjursvänliga BC)

 66. Gunnar Glöersen says:

  Mats S Johansson, dina punkter är vi överens om. Det är i stort sett det vi drivit.

  Frågan som Per Bengtsson väcker är inte fullt så enkel som man kan tro. Om vi säger att vargar är för kontroversiella för att kunna jaga, vad har vi då för argument för att jaga lodjur eller björn. Den jakten ifrågasätts också. Svensk jaktlagstiftning bygger på att viltet skall regleras genom jakt. Den principen skall vi behålla.

  Tyvärr har betraktar sidan lyckats i sitt onda uppsåt att beskriva vargjakt som något som vi jägare brinner för, där ”nöjet” sätts i fokus. I själva verket är det en trist jakt. Så ur den aspekten är det få som skulle sakna den. Men den dagen vargar skall jagas eller avlivas av statliga tjänstemän lär det bli dyrt, riktigt dyrt. För det första skulle det krävas stora insatser för att lokalisera varglyor. Se bara på de insatser som just nu läggs på att sändarförse vargtikar för att kunna sätta ut valpar. Det handlar om mång miljonbelopp att förvalta en vargstam som Bengtsson föreslår. Jägarna hade gjort det gratis, om politiken hade tagit hänsyn till våra intressen. Just nu är det hela havet stormar!

 67. Gunnar Glöersen says:

  Tommy Olsson, jag hör ofta att det skulle finnas hund i dagens vargstam. Men har ännu inte sett några bevis på det. Det behövs två varar av olika kön för att en vargstam skall återuppstå. De senaste årens invandringar visar väl tydligt att två vargar har kunnat vandra in även på 80 talet.

  Vad gäller licensjakten så lär den hänga på gentisk förstärkning, oavsett vad vi tycker om hela vargcirkusen.
  I morgon får du besked om hur många vargar som delegeras till länsstyrelserna för skyddsjakt! Sen får vi se vilka länsstyrelser som kommer att bevilja skyddsjakt och i vilken omfattning!

 68. Gunnar Glöersen says:

  Fjollträsk, du har rätt. genpolen i djurparker är begränsad. Men nya ryska vargar kan antingen användas för att sätta ut direkt eller för att utöka genpolen i djurparker. Djurparksvarianten lär underlätta utsättningen rent praktiskt.

 69. Gunnar Glöersen says:

  Tommy Jansson, idagsläget finns bara djurparksvalpar att tillgå. Vad gäller de ryska vet jag inte hur det har gått i förhandlingarna. Men i vår tror jag inte att något är klart, man måste veta härkomst och ha koll på sjukdomar.

 70. MartinJ1 says:

  Lite ot men jag undrar om man kan se en tydlig skillnad i antalet beviljade skyddsjaktansökningar nu jämfört med innan augusti?

 71. Dag Lindgren says:

  Tycker jägarna kan understryka att vid licensjakterna 2010 och 2011 sköts inte en enda genetiskt värdefull varg, en 100%ig framgång. Detta ger goda skäl att tro att det är låg chans att tillförda valpar faller offer för framtida licensjakt. Så det finns ingen som helst anledning att vända sig mot licensjakt.
  Om djurparkerna vill vara säkra på vilka valpar i en kull som är från djurparker trots att de är svåra att märka finns det en enkel metod att tillmötesgå detta önskemål som nog har andra fördelar också. Det är att eliminera alla valpar i kullen som inte är tillförda. Sedan kan djurparksvalparna DNA bestämmas och märkas och få sändarhalsband i lugn och ro den kommande vintern i den utsträckning detta anses behövligt.
  Jag ogillar tanken på skyddsjakt av så värdefulla vargar. Skulle någon inflyttad visa sig vara ett mycket stort problem kan man kanske lova att försöka leverera dem levande tillbaka till djurparken.
  Det är väl ändå att anta att både statsmakterna och naturvårdsverket försöker hantera detta, att verkligen göra något för att minska inaveln har framförts som högsta prioritet några år och gör det även av rovdjursutredningen. Så det är kanske onödigt jägarna uttrycker sig alltför grinigt utan låter det vara naturvårdsverkets problem.
  Selektiv och beståndsbegränsande licensjakt förstärker effekten av tillförda vargar med en faktor 2. Tidigare trodde jag att det gick att göra samma trick med skyddsjakt, men nu har det visat sig svårt, vilket är en tillkommande faktor jag inte förstod tidigare. Men för att licensjakt skall kunna förstärka inavelsreduktion och invandring från Finland måste det finnas några införda vargar och deras efterlevande avkommor och deras familjer att arbeta med. Ju fler de är, ju värdefullare verktyg blir förvaltningsinriktad licensjakt. Om jag inte var så ensam att påpeka detta tror jag chansen för återupptagen licensjakt och liten vargstam ökar väsentligt. Nu verkar jägarna använda genetik närmast som ett skällsord. Utnyttja istället chansen att framföra förvaltningsinriktad licensjakt som en metod att reducera inaveln, minska behovet av framtida valpflytt och hålla vargstammen låg ett decennium framåt (se artiklar på min blogg).

 72. Mats S Johansson says:

  Intressant fråga Per Bengtson även om jag inte direkt ser vem som skulle vilja hålla i sprutan och riskera att ta, om inte all, men åtminsone en del av all den skit som de senaste två åren kastats på oss jägare ifall du har fel. Ska verkligen bli spännande att se SJF officiella svar.
  Jag slogs också av tanken att man ”borde” ta bort tikens egna valpar när jag läste Gunnars inlägg, men då med följande argumentation och baserat på ett antagande att reviret ändå per automatik antagligen kommear att vara undantaget för jakt för en period:
  – överlevnadschansen för de nya valparna ökar p.g.a. mindre konkurans
  – man slipper diskussionen om vilka av valparna som är värdefulla
  – inavelsgraden i vargstammen sjunker fortare
  – man kan bromsa tilväxten i vargstammen under tiden man väntar på att politikerna ska fatta att det fattas beslut som måste fattas.(ursäkta svenskan)
  – för de lokalt som upplever att de påverkas negativt blir det ett nollsummespel vad gäller antalet vargar och därmed kanske något lättare att smälta.
  – efter en tid borde man ta ut hela reviret och det ska ligga i förutsätningarna.(som tack till dem som sagt OK till att hjälpa till att sänka inavelsgraden)

 73. Tommy Olsson says:

  Gunnar hur skall genetiken ökas genom utsättning av djurparksvargar har vi inte redan genetik med ca 25% hund och dom vargarna som poppade upp som svampar när det begav sig härstammar redan från djurparkerna men det vågar ni inte stå upp för
  förklara för mig du lärde hur en vargstamm kan återuppstå från att ha varit utrotad
  om det inte varit från djurparker och hur i all värden kan dom vara uppblandade med hundgenetik om så inte var fallet
  du skriver att regeringen vill återinföra lisensjakten år 2013 men är det något du tror på och kan gå i god för Vi ser ju klart och tydligt hur det går med den utökade skydsjakten
  på de ställen ansökningar gjorts
  som sagt det är betydligt säkrare att kyssa en huggorm än att lita ett ord på av vår regering säger
  Tjänste män på Nvv och olika Länsstyrelser har ingen rätt att gör bedömningar om skydsjakt om dom inte är neutrala och inte lägger in personliga värderingar Jo anmälningar ett tiotal om dagen borde sätta dessa tjänstemän på plats
  En sista fråga Har du och resten av Sjf verkligen förtroende för regeringen i Rovdjursfrågorna

 74. Tomas Brynils says:

  Om jag inte minns aldeles fel så sa djurparkföeningen förra året att deras valpar inte var så genetiskt användbara för våra svens frilevande. Men de kanske har ändrat generna med hjälp av importer – vem vet. Om jag ger bort eller säljer något t.ex. en hund så har jag väl inte bestämmanderätten över den? Hur kan djurparksföreningen både ge bort vargarna och sedan bestämma över dem. Då är de ju så vitt jag förstår tamdjur – för ingen bestämmer väl över skogens vilda djur? Tamdjur skall ha daglig tillsyn, skötsel föda, vetrinärvård m.m. Tänker djurparksföreningen bistå sina vargar med detta?

 75. Per Bengtson says:

  Jag tror att många av sveriges icke-jägare skulle reagera betydligt mindre om särskilt utvald personal gick in i lyorna och avlivade även ”vilda” valpar för att kontrollera tillväxten på vargstammen, än vad de gjorde på licensjakten. Min gissning är att djurparksföreningen kommit till samma insikt. Om det finns någon logik eller riktighet i detta vill jag inte uttala mig om, men många reagerar ju på vad de anser vara nöjesjakt där dödandet är huvudsaken (de flesta jägare skulle nog inte äta varg även om de fick behålla den). Jag personligen, som ju läst ett och annat inlägg och en och annan kommentar vid det här laget, har ju förstått att nästan ingen tycker att det är kul att jaga varg, men man skulle göra det för att det är nödvändigt. Hur ställer sig SJF till en sån lösning för framtida kontroll av både vargpopulationen och en delvis ilsken opinion, alltså avliva valpar direkt i lyan? Då skulle ni ju slippa riskera ert rykte och vi skulle antagligen till viss del även slippa den situation som nu uppstått, där vilsna ungvargar ränner omkring bland bebyggelse i brist på bättre vetande.

  Vad det gäller skyddsjakt så vet jag inte riktigt hur en sådan ansökan ser ut, men i jaktpressen läser man ofta att någon har ansökt om skyddsjakt på DEN varg som angrep får, en hund, eller vad det nu må vara. Om skyddsjakt då beviljas så är det väl den varg man ansökt om skyddsjakt på som ska dödas, inte vilken varg som helst som råkar befinna sig i närheten av en jägare med gevär?

  Men jag förstår att du är frustrerad, djurparksföreningen verkar ju vara högst motvilliga till att medverka till detta och utspelet är nog ett sätt att visa det. Kan man inte säga att de betér sig lite som SJF gjort, som först skulle kompenseras i förhand (med licensjakt) för att ställa upp på förankringsarbetet om förstärkning av den genetiska statusen, och sen plöstsligt skulle kompenseras med ökad avskutning även i efterhand? Med tanke på den mytbilding som sprids inom vissa jägarkretsar om att den svenska vargstammen i själva verket består av utplanterade djurparksvargar så förstår jag djurparksföreningens tveksamhet. Det skulle ge vatten på kvarn åt de mest rabiata, och jag kan lätt se hur det skulle kunna användas i framtiden för att argumentera (eller värre) att den svenska vargstammen inte är naturlig, och denna gång med relevanta fakta på benen.

 76. Fjollträsk says:

  //Tommy
  De svenska djurparksvargarna har tidigare varit väldigt inavlade de också (dock med en annan genuppsättning), bl a har de haft de tappat hornhinnor etc. Läget har väl blivit lite bättre, men valpar från svenska djurparker kan bara användas i liten utsträckning eftersom de bara tillför en (annan) begränsad genvariation från deras sida.

  Om man även betänker det, så är djurparksföreningens utspel om villkor helt bisarrt, inte nog med att de kan ”rädda” en del valpar till livet, dessutom får man hjälpa till att återetablera en art (ofta ett argument för att öht hålla djur i bur på djurpark), de kan bara tillhandahålla en ytterst begränsad mängd djur, innan inaveln börjar igen…

  Jämfört med en finskrysk varg med sin varierade genuppsättning så har en svensk djurparksvarg ett tämligen begränsat värde, annat än på extremt kort sikt (typ nu i vår).

 77. tommy jansson says:

  En stilla undran bara!

  Är det svenska djurparks vargar som ska göra den svenska vildstammen av varg frisk?
  Vad jag förstått så har väl svenska myndigheter tillsammans med ryska som förhandlat fram att sverige ska köpa varg från ryssland?

  Jag kanske är helt ut och cyklar, men jag har förstått att dessa ryska vargar är valpar som ska sättas ut i svenska vild vargars lyor och det är väl orsaken att man nu märker upp vilda tikarna i sverige ,för att sedan veta var de har sina lyor när det är dags.

  Det är nåt jag inte begriper nu,vad har det i så fall med svenska djurparsföreningen att göra och deras vargar? Eller har man åkt till ryssland för att handla valpar till dem?

  Hmm blir inte klok på detta :)

  Ska man plantera in svenska djurparks vargar i vilda vargarnas lyor behöver man väl inte ryss vargar?

 78. Stockholmaren says:

  Det hela är ett stort hyckleri. Det torde stå utom allt tvivel att vargen INTE på något sätt är utrotningshotad. Det finns INGEN anledning att påtvinga folket frispringande vargar, vare sig genetiskt sjuka eller friska.
  Helt uppenbart är att djurparksföreningen vill ha varg på ANDRAS bekostnad, på ANDRAS mark. Detta är ett särintresse som drabbar omgivningen och inte tillför NÅGRA POSITIVA effekter alls. Inte en enda positiv effekt har detta. Här ligger hela problemet. Särintressen vill det ena och det andra och det ska drabba andra som inte kan skydda sig.
  Hade det varit så att man släppt ut problemet i en inhängnad ”ursprungsnaturliknande” park så hade det inte blivit några diskussioner alls. Det är UTESLUTANDE fråga om önskan om maktutövning över ANDRA (mindre värda/vetande) människor. Det har inget med vargens bästa att göra, för då hade man väl planterat ut dem i vildmark där de har andra icke inavlade fränder och slipper konfronteras med människor.
  Hur sjukt är inte detta?

 79. Björn Isaksson says:

  Jag håller med Anton. Självklart vore det smartast att skjuta bort minst 200 av vår nuvarande vargar, sätta ut ett gäng djurparksvalpar och sedan låta vargstammen växa till ett önsvärt numerär, dvs 210 st i Sverige och Norge, dock mer geografiskt spridda.
  Tyvärr är det scenariot bara önskvärt om målet är en genetiskt stark stam, det målet hade regeringen.
  Den så kallade naturvården och EU-kommisionen har dock ett annat mål: en numerärt stark stam på bekostnad av genetiken. Just nu är det dessvärre dom som har trumf på hand på grund av en fjollig regering.

 80. Anton says:

  Tack Gunnar för att du belyser och bemöter detta vansinne!
  En möjlig lösning är så klart att redan före utsättningarna rejält ta ned numerären i vargstammen. Kunde vi skjuta bort 200 individer ifrån revir med likartad genetik (forskarna har bra koll på var de genetiskt viktiga djuren finns och de områdena kan undantas – precis som var fallet 2010 och 2011) kan vi framåt sommaren 2013 ha en vargstam hyggligt nära det gamla 210-målet, men också med en mycket bredare genuppsättning. Det är ju grunden detta som också låg till grund för den tidigare licensjakten.
  När väl valparna är ute får Djurparksföreningen finna sig i risken att just deras vargar kan fällas. Om det årliga jaktuttaget ska motsvara den ordinarie tillväxten borde det skjutas ca 20-30 %. Samtidigt kommer ju dock dessa utsatta vargar att gå i avel, vilket i sin tur innebär att de har en långsiktig påverkan på stammens kvalitet. Det är således inte kontraproduktivt att jaga varg efter utsättning, om än de önskar lura i svenska folket det. Som Gunnar säger är sannolikheten för att vargvalparna ska dödas högre innanför djurparksstängslena.

Kommentering är stängd.