Tragisk vargcirkus

Att genetisk förstärkning var en del av vargpolitiken har de flesta förstått. Många hade t o m accepterad den som en del i det paket som riksdagen beslutade om 2009. I paketet ingick, regionalt förvaltning, licensjakt i syfte att begränsa vargstammen till högst 210 vargar och tillförsel av högst 20 nya vargar. Idag återstår enbart vargflytt! Licensjakten är stoppad, taket är borta och det regionala inflytandet är en parodi på självbestämmande.

Vargstammen har enligt forskarna haft den största tillväxten (40 %) någonsin, efter den första licensjakten. Idag finns 310-350 vargar och nästa vinter beräknas det finnas drygt 400 om vi inte får en rejäl skyddsjakt i vinter. Samtidigt dödas det jakthundar i en sällan skådad omfattning, trots att många redan slutat jaga. I helgen dödades en stövare iförd den nya skyddsvästen som skulle göra underverk. Pinglor, skyddsvästar och vargtelefoner, allt som skulle minska riskerna visar sig vara bluff!

I det läget anser regeringen och naturvårdsverket att det går att föra in ännu fler vargar till ”vargbältet”. Den ”röda vargtiken” i Idre flyttades med sin partner igår, okänt vart. I vår planeras dessutom för valputsättning. Vargstammen kommer våren 2012 att vara dubbelt så stor som riksdagen beslutade om 2009. Av löftet om en ”liten men frisk vargstam” återstår just nu ingenting. ”Vargbältet”, dvs mina och många andras jaktmarker kommer som det nu verkar att vara förstörda för alltid! Vi offras på EU altaret. Värmlänningar, dalmasar, närkingar och andra i Mellansverige är ett litet offer i varg cirkusen i jämförelse med risken att tappa ansiktet i den politiska EU cirkusen. Har man inte större frågor att ägna sin tid åt i Bryssel, än att skjuta en rovdjurspolitik i sank som hade förusättningar att lyckas?

Regeringen har en sista chans att visa att jag har fel. Skyddsjakts bestämmelserna skall presenteras den här veckan. Tyvärr är jag inte optimistisk, jag tror att herrar Carlgrens och Erlandssons löften vid presskonferensen den 17 augusti om utökad skyddsjakt i syfte att komma tillrätta med olägenheter stannar vid just löften.

88 Kommentarer
 1. Jan Bratt says:

  Ett lite sent inlägg kan tyckas men när nu ”den röda vargtiken” skall flyttas igen är ju vargcirkusen högst påtaglig.
  NVV verkar spela ett högt spel men anser uppenbarligen att tiken är mycket värdefull.
  En varg som avviker i färg mot övriga? Vi vet att färgen t.ex vitt hos våra hundar är ett ganska dominerande anlag och skulle det vara fallet med gulröd kan vi nog få en del individer med dessa färger, om det sedan finns hos hanen också och det behöver inte synas, vore lyckan fullständig för då kan vi hävda att vi minsann har en helt egen ras i Sverige. Andra säger förmodligen då att de är hybrider, inte äkta. Men vad som är oäkta idag kan vara äkta i morgon det beror på vad man bestämmer sig för.
  Att flytta tiken igen kan vara ett vågspel. Löper tiken normalt nu när hon stressats flera gången? Hon behöver kanske ha revir och en någorlunda tidigt uppvaktande hane för att naturen skall ha sin gång. Det är förmodligen också betydligt större chanser att hon omkommer av olika anledningar när hon vandrar omkring och inte vet var hon skall vara.
  NVV tycker i alla fall att det är värt besväret och har måhända goda grunder för detta
  men cirkus är det och tragiskt kan det bli, för vargen.

 2. Dag Lindgren says:

  Ny artikel om antal och chans att överleva och GYBS finns på min web
  Du ställde en fråga som jag gav ett snabbt svar på. Nu har jag tänkt och skriver ytterligare ett lång svar
  1. Min åsikt är att dagens vargstam kan deklareras GYBS utan att bryta mot EUs principer eller rovdjursriktlinjer. Det är mitt mål med den kampanj jag kommer att driva några inlägg framåt. Detta skulle lösa många problem och ge svensk handlingsfrihet att utforma vargpolitiken såsom ”vi i Sverige” önskar utan att komma i konflikt med EU, en vilja regeringen gett uttryck för i skrivelse till EU men EU inte velat ta upp. Det var du som påpekade att det inte är EU eller andra avtal som tvingar oss till 450 vargar utan ”vi” och våra ambitioner, vilket gjorde mig säkrare på att det var så, tack för det! Jag kom på ett argument, Sverige skall ju skriva en rapport till EU om våra rovdjur 2013. Dessa måste ju granskas och om det är något som EU inte är nöjt med så kan EU ta upp en diskret diskussion då. Det blir inget iögonfallande överträdelseförfarande om Sverige nu skulle ligga ”för” lågt med kraven på GYBS.
  2. Mitt motiv att sträva efter att lägga GYBS lågt är genetiskt, att det gör det möjligt att sänka inaveln. Detta förutsätter att jägarna hjälper till. Gör vad de gjort i sekel. Deltar i viltvård. I licensjakten skötte sig jägarna utmärkt ur genetisk synpunkt, men sedan dess uttrycks stödet för genetik dåligt. Ett (symboliskt) vargdrev organiseras som en demonstration mot att Sveriges genetiskt viktigaste varg vistades några dar i Västra Götaland som ett led i det genetiska förstärkningsprogrammet.
  3. Antalet vargar kommer att passera 450 innan inaveln reducerats till 0.1. Du verkar motsäga dig själv med din fråga och förmoda att beståndsbegränsande jakt kan hålla vargstammen på 450. Men det kanske är det tillåtet att hålla vargantalet nere med licensjakt även om det inte är GYBS om det når den storlek som ingår i GYPS om andra förutsättningar uppfylls? Men varför oroar du dig då för att licensjakten inte kommer att tillåtas förrän i den avlägsna framtid när inaveln sjunkit till 0.1? Att det finns en vision om vad GYBS skulle kunna vara om icke fullföljda önskemål vore uppfyllda kanske räcker för att hålla beståndet på 450 med licensjakt. Vet man att det är tillåtet? Så något ”skräckscenario” är kanske inte aktuellt? Skyddsjakt får ju tydligen inte användas med målsättning att hålla populationen konstant. Men regeringen har ju lovat licensjakt 2013 i vetskap om EU och EU-kommissionären kommenterar inte att regeringen lovat licensjakt 2013. Jag tolkar detta som ett tyst medgivande enligt den ”gentle men agreement” som träffats: om regeringen gör eftergifter, så skulle EU inte bråka om beståndsbegränsande licensjakt 2013? Fast avsikten är kanske att det skall vara en licensjakt bara minskar ökningstakten mot 450?
  4 Vad ”utredningen” skriver är ”Ett kortsiktigt mål för att reducera inaveln bör vara att få ned inaveln från nuvarande ca 30 % till under 10 %. För att åstadkomma detta under en 20-årsperiod krävs 5–10 genetiskt effektiva invandrare (dvs. som reproducerar sig) per generation, vilket motsvarar 1–2 genetiskt effektiva invandrare per år.”
  5 Detta bygger på kalkyler av Forslund, som jag avråder från att använda som utgångspunkt
  Jag har skrivit till Forslund några gånger men han har inte hört av sig. Jag tror han underskattar effekten om man låter populationen växa innan man sätter igång.
  6 Om man har dubbelt så många vargar så gör tillförsel av ”genetiskt friska” hälften så stor effekt på inaveln. Fördubblar man populationen så halverar man effekten. Utredningens uppskattning bygger på 230 vargar, så väntar man med starten tills det blir 450, så tar det nästan 40 år.
  7. Skall man förlita sig på naturlig invandring tar det 50-100 år att komma nära jämviktslägena. Längre tid med större populationer.
  8. Med förvaltningsjakt som håller populationen konstant kan effektiviteten fördubblas och tiden tills man kommer till 10% halveras, med beståndsbegränsande licensjakt efter att det blivit 450 vargar reduceras därför tiden att nå målet till 20 år. Man kan sänka inaveln med bistånd av beståndsbegränsande licensjakt och då blir det hälften så dyrt och går dubbelt så fort. Dessutom reduceras eventuell kritik mot vargflytten eftersom det bara behöver flyttas hälften så många.
  9. Det är inget fel med en hög målsättning, men jag tror inte man kommer att finna det motiverat att hålla ut med vargflytt tills man når 0.1

 3. Anders Hermansson says:

  Mats Johansson, jag tror inte att den osämja som finns på försvararsidan har någon större betydelse, den är naturlig och kommer att lösa sig. Problemet är att även om jägare, markägare, djurägare mm. hade varit eniga så är det inte mycket vi kan göra som verkar snabbt. Vargstammen har nu kommit in i tillväxtkurvans sista del där ökningen i antal vargar per år stiger brant, mycket brantare än vad allmänheten kan föreställa sig och brantare för varje år som går. I takt med att antal vargar ökar så ökar även de irreparabla skadorna som varg orsakar. På tiotusentals hektar slutar varje år tamdjur att beta, sly och buskskog tar över där ohyra som fästingar och mygg får utmärkta levnadsvillkor. Dessa marker kommer aldrig mer i vår tid att producera mänsklig föda, driftsbyggnader förfaller och maskiner ersätts inte. Processen har pågått länge därför att bygderna är sårbara och denna sårbarhet medför att förekomst av varg får en kraftigt förstärkt verkan. Sårbarheten är extra stor därför att i Sverige är markägandet och utnyttjandet av råvaror så organiserat att landsbygden dräneras på såväl kapital som inkomster. Vad gör samhället för att stoppa denna för samhället extremt negativa process? Man använder stora resurser för att övervaka och skydda skadedjuren samt att släppa ut fler skadedjur och stifta landsbygdsfientliga lagar. Tro inte för ett ögonblick att södra Sverige kan undgå vargplågan, med den våldsamma expansion som vargstammen nu är inne i så måste varje år stora arealer utanför nuvarande rovdjursbälte besättas med vargrevir. Närmast i tur är Tylöskogen, Tiveden, Småland och renbeteslandet. Men även Blekinge och delar av Skåne kommer att drabbas. Detta kommer att ske, befolkningen måste bara ”vänja sig” dvs. förstå att de är tvingade att underkasta sig vargplågan eller flytta eller dö, och den processen är redan på gång.
  Mats Johansson, vi har tydligen olika kristallkulor, i min ser jag inget lyckligt slut. Ett våldsamt slut på varggalenskapen blir det, men många skador kommer inte att repareras alternativt ligger den fasen så långt bort att ingen av oss nu levande jägare får uppleva det. Så nog har Gunnar Glöersen fog för sin rubrik.

 4. Gunnar Glöersen says:

  DAgLindgren, ursäkta att jag inte svarade på din fråga. Jag får undersöka saken, vill minnas att jag har siffran i någon av de hundratals presentationer som jag fått vid olika möten. Jag återkommer.

  I den andra delen är vi helt överens som du redan vet. Jag/vi har ihärdigt hävdat att GYBS enkelt kan uppnås, om man med GYBS avser direktivets krav, inte naturvetares önskemål. Finland anger inget värde alls för GYBS, de anger endast MVP. GYBS är ett värde högre än MVP. Men de anger det inte. Det Sverige nu gör är att inte bara måla in sig själva i ett hörn, de målar in även andra länder, som Finland och Norge i motsvarande hörn. Våra politieker har glömt bort att vara just politiker och att deras uppgift är att finna kompromisser mellan olika intressen. Hittills har de låtit naturvetare och genetiker få styra hela rovdjurspolitiken. De har utan att ens förstå det själva, blivit SNFs språkrör.

 5. Dag Lindgren says:

  Du svararade inte på vad jag försökte ställa. Jag förbereder till nästa inlägg. Jag tänkte hamra på med knappt ett i veckan om rovdjursutredningen. Artiklarna går ut på att dagens vargstam kan deklareras GYBS enligt EUs riktlinjer, det är en fråga om man vill eller ej, inte att man är bunden av EU. Därigenom skulle Sverige handlingsfrihet att utforma vår egen vargförvaltning som då mycket väl kunde utformas enligt rovdjursutredningens förslag och med högre ”ambitioner”, den enda ändringen som behöver göras är att använda något annat ord än GYBS. Den kan skrivas in i förvaltningsplanen helt enligt vad EU föreskriver. Jag eftersträvade ett skräckscenario om 2012 års vargpolitik fortsätter i all evighet för att illustrera att det inte är uthålligt.
  Beträffande din motfråga gillar jag kvalificerade frågor – tack för det. Men jag vill utveckla på min egen web. Bla eftersom jag kan editera och kommentera där, och eftersom det blir systematik i det. Så jag tog mig friheten att klippa över din fråga dit och har besvarat den där. Men jag klistrat in så långt jag kommit med svaret här också fast jag har för avsikt att editera det på min egen web
  Min åsikt är att dagens vargstam kan deklareras GYBS utan att bryta mot EUs principer eller rovdjursriktlinjer. Det är mitt mål med den kampanj jag kommer att driva några inlägg framåt. Detta skulle lösa många problem och ge svensk handlingsfrihet att utforma vargpolitiken såsom vi i Sverige önskar utan att komma i konflikt med EU, en vilja regeringen gett uttryck för (vilket kanske inte blir som jägareförbundet önskar, men regeringen och riksdagen skulle ha fler frihetsgrader när det gäller att hålla vad man lovat). Det var du som påpekade att det är en fråga om att vilja eller ej, det är inte EU som hindrar. Jag tror du har rätt. Du har i någon mån inspirerat till det inlägg jag har lagt in för publicering vid nyår. Tack för det!
  Min åsikt är att inaveln F=0.1 låser förvaltningen ”för evigt”, det är för svårt och dyrt att nå. Ivarjefall för evigt i meningen att man kommer att stoppa den genetiska förstärkningen och ändra gränsen och tona ned värdet innan man nått fram. T ex är även djurparksvalpar och finska vargar släkt med varandra. Det är inte BARA inaveln, genetiska kontakten med Finland måste vara bra och det erkänns ju inte fast jag argumenterar. Norge, Finland och ryska Karelen måste tredubbla sina vargstammar. Deklarera man vargen GYBS som den är så kan man behålla målsättningarna, men de blir inte längre ett hinder för förvaltningsjakt.
  Jag har redan svarat att som en tumregel ger en förvaltningsjakt som håller antalet konstant och skonar nästan alla genetiskt värdefulla fördubblar effekten av de genetiskt värdefulla. Sedan är effekten omvänt proportionell mot populationsstorleken, utspädning som att blanda saft! Sen spelar genetisk drift och andra faktorer en viss roll så det är approximativt.
  Selektiv jakt sänker inte automatiskt inaveln, den måste ha lågt inavlade individer att arbeta med och höjer effekten av dem. Har man få naturligt invandrade invider tar det mycket lång tid. Gör man många vargflytt tar det inte så lång tid. Effektförstärkningen är kumulerad och måste få arbeta i storleksordningen åtta år sedan införseln för att komma upp i en faktor två men faktorn ökar inte mycket om man förtsätter därefter.
  Det finns ett arbetsark som man kan hitta på denna web där man själv kan räkna ut hur lång tid det tar (fast det är inte så teknisk lätt). Jag återkommer förmodligen så småningom med ett approximativt svar.
  Vi talar om inavel och det är approximativt riktigt men egentligen är det släktskap och genomsnittligt släktskap vi skall tala om, en slags gruppinavel och inte individinavel. Detta ger framtida inavel. Inavel 0.4 i dagens vargpopulation är resultatet av incest (det finns en artikel om stamtavlan där jag beräknat incestfrekvensen och konstaterat att incest leder till låg avkomma, dvs liten framtida betydelse. Avkomman till dessa invider kommer inte att ha speciellt hög inavel. Det är inget viktigt mål att bli av med de som är mycket inavlade utan att skydda de som inte är inavlade. Fast detta är omöjligt att förstå och därför talar jag om att skjuta bort de inavlade.

 6. Mats S Johansson says:

  Anders Hermansson.
  Det här ser jag in min kristallkula:
  Om vi bara håller ihop, fortsätter att jaga etiskt riktigt, forsätter att stödja opartisk forskning, fortsätter att utveckla viltvården i Sverige och argumenterar hårt men sakligt för det vi tror på kommer vi, om inte allt för länge, kunna gå styrkta ur det här och Svensson kommer att minnas 2009 – 20?? som perioden när naturmupparna med EUs hjälp var på väg att fullständigt rasera Svensk natur men att den räddades av oss jägare.
  Det blir antagligen ytterliggare några svåra år för dem som redan i mer än 15 år jagar i vargskogar och det blir givetvis fler som hinner prova på hur det är. Hur mycket större vargstammen hinner bli innan det vänder bestäms väl av en matematisk formel (+ upp til 40%/år) som jag inte vet hur jag ska få till i det här kommentarsfältet och vilka jaktmetoder vi ska ta till när den ska tas ner till realistiska nivåer får vi väl se, men klarade de det på 1800-talet så ska vi väl klara det en gång till.
  God natt.

 7. Mats S Johansson says:

  Sorry Anders. Jag såg inte ditt senaste svar innan jag kastade mig på tangentbordet. Jag är lika orolig som du är och har nog nästa använt samma ord som du i en del tidigare kommentarer. Jag tycker bara att det är synd att spilla så mycket krut på varandra när vi borde kämpa tillsammans.

 8. Mats S Johansson says:

  Anders Hermansson.
  Tack för dina svar.
  När nu Gunnar gett upp, hur ser din lösning ut? Hur ser din förhandlingsinvit till EU ut, och hos vilka politiska partier i Sverige har du förankrat det så att de är villiga att strida för det?

 9. Anders Hermansson says:

  Mats S Johansson, jag såg att du inte kunde se vilken min lösning är. Det kan jag mycket väl förstå, jag har ingen lösning och jag tror att vargfrågan är bortom varje ”lösning”. INGEN, inte riksdag, inte regering, inte eu, inte jägareförbund, lrf eller någon annan har någon lösning. Det råder total politisk låsning och under tiden ökar antalet vargar och ökar väldigt mycket mer från år till år. Det pågår inte ens några diskussioner om hur alla dessa vargar skall avlivas. Inom elva snarare än femton år passerar vi 5000 vargar och därmed har vi en långsiktigt livskraftig vargstam i skogen! Jag hoppas och tror att något radikalt händer innan dess – men jag är långt ifrån säker.

 10. Gunnar Glöersen says:

  Anders Hermansson, jag er upp. Du fortsätter att hävda att 200 vargar inte räcker. Finland anger 20 föryngringar som livskraftig stam. Ingen har ifrågasatt det, inte heller domstolen. Självklart kan Sverige (Skandinavien) ha exakt samma mål, kompletterat med genetisk förstärkning. Fortsätt gärna att hävda motsattsen, men det gynnar bara dem som vill ha många vargar. Fortsatt meningsutbyte känns meningslöst.

 11. Anders Hermansson says:

  Gunnar Glöersen, självklart uppfyller inte noll vargrevir lagens målsättning om en långsiktigt livskraftig vargstam i svensk fauna. Det har jag INTE hävdat och det utgör inget logikfel, snarare tvärtom, därför att det är bättre att ta strid för noll vargrevir än att ta strid för 150 vargar som medför att vargcirkusen kommer att fortsätta med oförminskad styrka. Jag har inte vid något tillfälle påstått att det finns riksdagsparti som går in för noll vargrevir, lika lite som det finns riksdagsparti som går in för 150 vargar. Det är en mycket märklig inställning att man kan driva endast frågor som stöds av minst ett riksdagsparti! Även om du ökar till en 200-vargarsvision så uppfyller det inte lagens mål om en långsiktigt livskraftig vargstam i den svenska faunan. Och även om man skulle ändra lagen så att de 200 vargarna skulle kunna vara del av en mångtusenhövdad rysk vargpopulation så kvarstår att detta kräver en utrotning av svensk och finsk renskötsel samt långtgående avtal med Finland/Ryssland och skulle medföra att både rävens och hundens dvärgbandmask samt rabies och annat etableras över hela Sverige. Men detta är inte ens en teoretisk möjlighet, även om Sjf av uppenbar orsak lobbar för varg i renbetesland. De 200 vargarna blir för evigt beroende av mänskliga åtgärder och uppfyller inte kravet på en livskraftig vargstam. Det står INTE i lagen att 5000 vargar behövs, men det står som jag redan skrivit att lagen skall vila på vetenskaplig grund och att vetenskapens ståndpunkt är att en isolerad vargstam måste bestå av MINST 5000 vargar. Och det föreligger INGA vetenskapliga resultat som kan rubba detta, vilket är grundorsaken till såväl regeringens som Sjf:s mfl märkliga piruetter.
  Mats S Johansson, svaret på första frågan är JA (riksdagen hade inte minsta lilla hum om vad man beslutade, Eskil E ett möjligt undantag) och svaret på andra frågan är NEJ. Sveriges riksdag kan i dag INTE fatta ett av EU-rätten oberoende beslut, utan en överenskommelse med EU är av nöden, men ingen kan i något läge tvingas försöka utföra vad som är omöjligt.

 12. Gunnar Glöersen says:

  Anders Hermansson, jag har svårt att förstå din logik. Om jag förstår dig rätt så menar du att lagen kräver 5000 vargar. SJFs förslag om 150 vargar däremot uppfyller inte det enligt dig och vi borde istället driva nollvision. Men om 150 vargar inte uppfyller lagens krav, hur kan då noll göra det?

  Nej, Anders, din logik haltar betänkligt och inget riskdagsparti skulle köpa logiken ” att eftersom vi inte kan uppfylla EUs krav i Sverige kan vi lika gärna ha noll vargar”. JAg fortsätter att hävda att 200 vargar i Skandinavien med genetiskt utbyte med en större population uppfyller EUs krav. Jag finner stort stöd för det i ALLA forskarrapporter. De som skiljer är tolkningen av art- och habitat direktivet.

  Däremot är vi överens om att det inte finns någon plan för hur vi skall kunna skjuta hundratals vargar om vargstammen fortsätter att öka. Men varkramarlogiken säger att det är vi som drabbas och som bär kostnaderna som också skall ta kostnaderna för jakten.

 13. Mats S Johansson says:

  Anders Hermansson.
  Jag har följt ditt meningsutbyte med Gunnar ett tag men klarar inte riktigt att se hur din lösning ser ut.
  Jag tolkar det du skriver som att:
  – Göran P&co, och svensk riksdag, insåg inte konsekvensen av vad de beslutade 2001
  – SJF kunde genom ett annat remissvar ha förhindrat ”misstaget”
  Har jag tolkat dig rätt? Jag ber dig svara ett enkelt ja eller nej på dessa två påståenden eftersom jag inte är särskillt bevandrad i varken juridiken eller politiken.
  Om ditt svar är ja på en eller båda av dessa frågor och om man nu inser och erkänner sitt misstag:
  Kan Sveriges riksdag idag ta ett annat beslut eller måste man fråga EU om lov?

 14. Gunnar Glöersen says:

  Dag Lindgren, läste din text på din sida. Du skriver i stort sett det jag framfört i flera år, nämligen att GYBS kan uppnås med betydligt färre vargar än 450. Men en sak skulle jag gärna vilja att du redovisade. Eftersom utredaren vill att gränsen för GYBS skall gå vid 0,10 låser han förvaltningen för lång tid framöver. Gör antagantet att stammen skulle hållas på 450 vargar som han förordar och överskottet skjut bort varje år. Hur många år skulle det ta innan den genomsnittliga inavelsgraden når 0,10 om man skjuter rakt av eller om man riktar jakten? Jag gissar att det tar många år att nå GYBS, oavsett jaktmetod eftersom inavelsgraden är så hög hos en så stor del av stammen. Genomsnitt 0,299 och de mest inavlade över 0,4.

  Min poäng är att politikerna, helt omedvetna om konsekvenserna, antar 0.10 som gräns för GYBS och därmed låser alla möjligheter till licensjakt i många år. Självklart skall det genetiska utbytet istället anges som invandringstakt, som både du och jag föreslår.

 15. Anders Hermansson says:

  Jag och Glöersen är eniga om att det är svensk lag som gäller. Låt oss då granska vad svensk lag säger:
  Av propositionen ”En sammanhållen rovdjurspolitik” framgår klart och tydligt att svensk lag skall eftersträva att svensk fauna skall ha en långsiktigt livskraftig vargstam med möjlighet att sprida sig till hela sitt naturliga utbredningsområde. Om detta kan det knappast råda någon osäkerhet.
  Jägareförbundets förslag är att man i detta syfte skall hålla en vargstam om 150 frilevande vargar i Sverige och genom mänsklig försorg regelbundet tillföra genetiskt material i syfte att förhindra inavel. Med jakt skall vargstammen hållas på 150 individer, dvs. en årlig avskjutning om säg 30 – 40 vargar kommer att bli nödvändigt.
  MEN: Vare sig i svensk lagstiftning eller i EU:s regelverk finns stöd för att detta skulle vara en möjlig lösning. Tvärtom finns mycket som indikerar att detta är en icke-lösning; evig mänsklig assistans uppfyller inte kravet om en ”livskraftig” vargstam. För att en frilevande vargstam skall bidraga till artens överlevnad så är ett vetenskapligt krav att genetiskt material skall kunna flyta både TILL och FRÅN en tillräckligt stor vargpopulation, i detta fall den ryska. Detta uppfylls INTE. I propositionen anges att lagstiftningen skall vila på vetenskaplig grund. Med Jägareförbundets förslag får vi en vargstam som visserligen ger en eftersträvad jakt men som i övrigt inte uppfyller några krav. Resultatet blir stora mänskliga och ekonomiska kostnader för en meningslös flock vargar.
  Varför behövs det ständigt nya utredningar? Svaret är enkelt; regeringen letar med ljus och lykta efter någon som är villig att säga att ett litet antal vargar uppfyller lagens krav. Man letar vidare trots att det har framkommit lite olika svar, men svaren kan inte sudda ut att Göran Perssons internationella forskargrupp i en offentlig utredning konstaterat att vetenskapens ståndpunkt är att det för en isolerad vargstam behövs minst 5000 individer för en långsiktig livskraftig population. Dessutom är detta regeringens åsikt framförd i en proposition som sedan godtogs av Riksdagen och genom lag blev svensk vargpolitik. Ur detta letande har framkommit förslaget om en nordeuropeisk sammanhållen vargstam med lite olika bud om antal tusen djur. Problemet med en sådan är att renskötseln i Sverige och Finland måste utrotas, jag finner det upprörande och pinsamt att Glöersen inte kommenterat detta i sitt svar. I svensk lagstiftning finns INGET stöd för annat än att det krävs minst 5000 vargar för att åstadkomma en långsiktigt livskraftig population i den SVENSKA faunan.
  Jag förstår att Glöersen vill ha en liten vargstam som medger vargjakt i Sverige, SJF söker alla möjliga utvägar för att få till stånd en sådan vargstam, dock utan att bry sig om att någon måste hysa och ta kostnaderna även för 150 vargar.
  Så länge Sjf håller fast vid detta kommer den svenska regeringen att vara handlingsförlamad och vargstammen kommer att föröka sig i stort sett fritt, om elva till femton år har vi 5000 vargar i skogen om inget inträffar. Detta om något borde få Sjf att besinna sig och sluta förvirra regeringen.
  Vad jag skrev var att efter en SANN folkupplysning om bland annat att vi är på väg mot 5000 vargar och de konsekvenser detta och även en mindre vargstam för med sig, så tror jag nog att majoriteten röstar för noll vargar. Varför låter inte Sjf sina medlemmar rösta i vargfrågan?
  Under nuvarande lagstiftning är det ställt utom all diskussion att Sverige INTE kan uppfylla lagens krav på att i den svenska faunan hysa en långsiktigt livskraftig vargstam. Självklart skall vi inte låta EU hetsa oss till att försöka göra det omöjliga! För närvarande ökar vargstammen med hundratals vargar per år, detta övergår sedan till att bli en ökning om tusentals vargar per år. Det är av yttersta vikt att samhället börjar planera för hur en stor mängd vargar skall avlivas på kortast möjliga tid, med eller utan spårsnö.

 16. Dag Lindgren says:

  (se min web). Min avsikt är – om du ger ett användbart svar på min fråga – att använda bl a det svaret i en artikel på webben och möjligen någon annanstans med uppgift att det är en skattning från dig. Jag vill skissa konsekvensen av att inte ha GYBS, som ju aldrig kommer att uppnås med rovdjursutredningens förslag. Då återstår skyddsjakt a la EU, som kommissionären har kommit med hot om interemistiskt jaktförbud om Sverige inte håller sig inom reglerna. Då kommer vargantalet att gå mot ett värde som ges av balansen mellan skyddsjakt (inklusive ”nödvärn”) och tillväxt utan skyddsjakt (det inträffar gissningsvis innan mat och utrymme blir begränsande). Var inställer sig den balansen? Det kanske redan finns beräkningar, rovdjursutredningen borde ju rimligen konsekvensberäkna olika alternativ och den kanske beräknats i samband med att den utökade skyddsjakten sjösattes, men hittade inget i några remissvar.
  Jag tycker svaret är av allmännt intresse i vargdebatten så att även t ex läsarna av den här bloggen kan vara intresserade om det nu inte bara är något jag missat.
  Jag skriver något hypotetiskt med mina gissningar, så du förstår vilken still av svar jag har i tankarna

  ”Jag skattar att vid skyddsjakt enligt kriterierana vid det nyligen sjösatta utvidgade skyddsjaktsprogrammet, frånvaro av licensjakt och allt annat som idag vargens tillväxt kommer att sluta vid 2500 vargar och en årlig skyddsjakt på 700”

 17. Gunnar Glöersen says:

  Mats S Johansson, självklart vinner inte vare sig nollvision eller fri tillväxt. I landet lagom skulle givetvis en förvaltad vargstam vinna. Nollvision skulle inte ens bli ett av alternativen i en nationell folkomröstning eftersom inget parti vill ha det!

 18. Mats S Johansson says:

  Anders Hermansson och Gunnar.
  Ni får ursäkta, mne jag få assosiationer till kärnkraftfrågan när jag ser eran debatt. Det finns kanske något vi kanske lära av den?
  Entydigt svar ens av en folkomröstning? Knappast.
  En sak är väl i alla fall säker, ingen av extremlägren vann väl den ”striden”.

 19. Gunnar Glöersen says:

  Anders Hermansson, du fortsätter att hävda att det krävs 5000 vargar. Det är inte sant!!!!! Du blir genom ditt sätt att argumentera din egen värsta fiende. Sluta och försök istället förstå vad det är jag försöker berätta för dig.

  Om det hade varit så att regeringen Persson hade gjort klart att det krävs 5000 vargar hade det inte behövts två nya rovdjursutredningar. Den första, Åker Petterssson sa att 200 vargar var ”nära” GYBS. Den nuvarande säger 450! Den nya forskargruppen under Liljelund sa 3500 i en megapopulation (nordeuropa) med genetsikt utbyte.
  Precis som du säger är det svensk lagstiftnig som gäller, inte EUs direktiv. EU direktiven ”måste” inplementeras i svensk lagstiftning och det också är gjort, nästan ordagrant. Dessutom är det EUs regelverk, EU domar och riktlinjer som utgör grund för vårt handlingsutrymme, inte svensk praxis.
  Därför är det viktigt att förstå vad EU verkligen kräver och vad som är naturvetares önskemål. Du förutsätter att det enbart finns en definition av livskraftig stam. Så enkelt är det inte. Forskarna må ha önskemål om en viss högsta utdöenderisk, men det är INTE de som skall sätta den gränsen. den skall sättas av folkvalda efter avvägningar mot t ex kostnader. T ex vill många naturvetare använda < 5 % risk istället för < 10 % risk. Men direktivets praxis och IUCNs rekommendationer är de högre risken. Så mitt förslag är att du slutar springa vargkramarnas ärenden och istället hävdar det jag säger.
  Det du egentligen säger är att det krävs 5000 vargar och att vi därför bör driva nollvision. Tro du verkligen på det själv? Du skriver till Söderberg att vi borde folkomrösta om saken, vi skull förlora stort om vårt alternativ var noll vargar! Inte ens i Dalarna skulle nollvisionen vinna!

 20. Anders Hermansson says:

  Lars Söderberg, innan vargkriget kan få ett för landsbygden segerrikt slut så måste alla på jägarnas och landbygdens sida dels våga slåss och dels slåss för samma mål. Så länge dessa mål inte uppnåtts så länge måste vi på försvararsidan diskutera vad som skiljer oss öppet, för att sedan hitta en minsta gemensam nämnar om vilken vi kan enas. Därefter måste vi träna och stödja varandra tills vi alla känner att vi har det civilkurage som krävs för en effektiv kamp. Än så länge tycks vägen dit vara lång, men vargstammen ökar snabbt och snabbare för varje år. Vargstammens utveckling lägger därför ett allt hårdare tryck på försvararsidan att samsas mot samma mål. Men detta är en process som kommer att ta tid men vi kommer att tvingas bli eniga.
  Jag tror att noll vargrevir är det ända långsiktigt hållbara målet som är genomförbart och kontrollerbart. Så snart vi går med på att hålla ett visst antal vargrevir så uppkommer behov av ”forskare” som övervakar vargarna och en organisation som skall övervaka antalet samt jakt för att begränsa antalet vargar osv. Därmed är vargcirkusen åter i full gång, trots att det är helt uppenbart att Sverige INTE kan hysa en långsiktigt livskraftig vargstam. EU kan självklart inte tvinga Sverige att göra något som är omöjligt, regeringen bör därför genomföra en stor men sann folkupplysningskampanj om vargproblemet och därefter genomföra en folkomröstning. Med denna i ryggen och det oomkullrunkeliga faktum att Sverige INTE kan hålla en långsiktigt livskraftig stam om nödvändigt ta strid med EU. Vi skall ALDRIG låta någon tvinga oss att försöka uppnå vad som är OMÖJLIGT!

 21. Anders Hermansson says:

  Gunnar Glöersen, återigen svarar du på egna feltolkningar. För att ta det första sist; EU-direktiv gäller med vissa undantag INTE som svensk lag, utan skall implementeras i Sverige genom svensk lagstiftning. Det är vad som är gjort till exempel genom den lagstiftning som kom till stånd genom att riksdagen antog regeringens Göran Person proposition ”En sammanhållen rovdjurspolitik”. Det är således den svenska lagstiftningen som jag och övriga jägare har att förhålla oss till, och det är kristallklart att regeringen Göran Persson med denna lagstiftning ville säkra vargens och övriga stora rovdjurs långsiktiga närvaro i SVENSK fauna. I regeringens förslag till riksdagen anges att det är långsiktigt livskraftiga stammar som eftersträvas och med hänvisning till vetenskapens ståndpunkt anges att detta kräver minst 5000 vargar osv. Inget i vad som verkligen sker motsäger att vi är på väg mot 5000 vargar! Forskargruppens åsikt antogs självklart av regeringen vara vetenskapligt välgrundad och regeringen misstänkte knappast att det var som Glöersen hävdar ett ogrundat uttryck för gruppens VILJA! Men det var regeringen som fattade beslutet om vad som krävdes för att uppfylla direktivets krav, och denna regeringens uppfattning fick godkänt av riksdagen i och med att propositionen antogs. Nu anför du att detta är en ”fälla” och enligt din åsikt har jag och rovdjursutredaren gått i ”fällan”, dvs. en av riksdagens godkänd proposition. Min åsikt om denna proposition har jag uttryckt vid ett flertal tillfällen; det är en skandalös svag handling, full av åsikter, fördomar och faktafel. Men det är denna handling som ligger till grund för lagstiftningen år 2001 och det är vad som där står och på denna beslutade lagar som styr myndigheternas arbete, Sjf stiftar INTE lagar. Med detta har jag även besvarat ditt önskemål om att jag skall lyfta fram ALLA Sjf:s uttalanden mm. : Jag ser inga skäl att göra det eftersom jag förhåller mig till lagstiftning, men jag förstår att Sjf i efterhand inte är nöjda med sina remissvar, de synes å andra sidan inte ha haft någon märkbar inverkan på aktuell lagstiftning. Vill Sjf redovisa alla övriga ställningstagande så står det dem fritt, det kan de göra i till exempel Svensk Jakt.
  Min TRO är att så länge Sjf håller fast vid sin 150-vargarsvision, så länge förblir Sjf en solid del av vargproblemet. Vill Sjf bli del av en framtida lösning, då måste all gammal vargpolicy kastas överbord.

 22. Lars Söderberg says:

  Tänk vad kontraproduktiv jägarkollektivet är som bränner krut på att slåss inbördes när det är hotet utifrån som är problemet. Har vi ingen krismedvetenhet? Anders, vad är ditt mål? Kanske vore dags att se framåt i stället för bakåt???
  Vi borde alla se verkligheten:
  Vargen kommer aldrig att få volymtillväxt söderut. Här nere ligger häst, får, nötboskapshagarna ett par km från varann, det finns inga djupa skogar kvar.
  Landsbygden här är dessutom befolkad av pendlare. Här finns inga ödegårdar, tvärtom, det byggs nytt ute i byarna.
  Redan fårägarnas problem med enstaka vandringsvarg i söder har fått RLF mfl att vakna. Vad tror ni kommer att hända efter ett par hästangrepp. Var och varannan beslutsfattare här nere har fru eller dotter med häst.
  Inte ens NVV är så dumma så att de inte inser att sydsverige är en krutdurk i vargfrågan.
  Vargproblemet kommer även i framtiden att vara koncentrerad till vargbältet.
  Så vad gör vi?

 23. Gunnar Glöersen says:

  Anders Hermansson, jag hinner inte svara på allt. MEn gör mig en tjänst och använd ALLTdet vi faktiskt skrivit i remisser som vår vilja, inte små uttrag som andra valt att lyfta fram. Nu hinner jag inte kolla just det du anger, men vill minnas att proppen är upplagd så att varje problemområde anges för sig. Självklart har vi framfört att jakten, viltet och löshundsjakten är viktig att bevara.

  Sen går du i samma fälla som rovdjursutredaren. Du tror att forskargruppens vilja är det samma som direktivets krav. Det är fel! Ju fler som hävdar det, desstu svårare får vi att hävda motsattsen. Dina inlägg blir direkt kontraproduktiva. Läs vad jag skrivit tidigare här på bloggen om saken. Försök hitta någon annan organisation som gjort motsvarande för att stoppa naturvetarnas försök till att ta GYBS som gisslan.

  https://blogg.jagareforbundet.se/index.php/2011/04/ingen-objektiv…djursutredning/

 24. Mats S Johansson says:

  En stilla undran…
  Vem hade MK&co siktat in sig på om vi jägare inte hade varit så splittrade internt?

 25. Anders Hermansson says:

  Gunnar Glöersen, det är INTE jag som godkänt Göran Persons forskargrupps slutsatser, det gjorde Göran Persson regering, läs pkt 5.1 i propositionen som riksdagen antog. Det är inte JAG som påstår att SJF:s enda invändning mot pkt 5.1 var det öppna beteslandskapet, det är vad regeringen Göran Persson redovisade i sin proposition till riksdagen att SJF hade anfört under denna punkt, och det ställningstagandet INNEBÄR självklart att Sjf redan år 2000 hade accepterat att skogsbygderna skulle ha många vargar. Trist är att du påstår att det är FELAKTIGHETER jag sprider när jag citerar en proposition som riksdagen godkände och som därför är gällande lag. Vad SJF har skrivit om GYBS, mål för stammarna eller vad SJF i övrigt framfört samt rovdjursriktlinjerna eller rovdjursutredarens, expertgruppens eller artdatabankens tolkningar av GYBS och genetiskt utbyte må vara intressant i sig, men Sjf stiftar inga lagar. Det är vad som finns med i lagtexten som är gällande rovdjurspolitik och som styr myndigheters arbete.
  I propositionen står det ”… skall finnas i så stora antal att de långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och även kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.” Lägg märke till att det står ”svenska faunan”, det står inte den skandinaviska eller europeiska faunan. Trots detta talar Sjf om en ”nordeuropeiska sammanhållen vargstam”. Varför det om nu 5000 vargar INTE är på tapeten? Och trots att denna nordeuropeiska sammanhållna vargstammen förutsätter att svensk och finsk renskötsel upphör? Några nya vetenskapliga rön som omkullkastar Göran Perssons forskargrupps uppgifter har inte framlagts och det är självklart därför som att regeringen Reinfeldt har problem med att hitta någon vetenskapsman som är beredd lägga fram andra värden. Pinsamt att Sjf går in för en lösning på en vargstam om 5000 vargar som förutsätter att svensk och finsk renskötsel utrotas.

 26. Gunnar Glöersen says:

  Fjollträsk, vi tar oss en funderare och kanske följer ditt råd.

 27. Gunnar Glöersen says:

  Anders Hermansson, trist att du konsekvent sprider felaktigheter och väljer att godkänna t ex en forskargrupps slutsatser. Det är deras bedömningar som naturvetare, inte den politisk avvägningen och inte direktivets krav. Det kan du inte ha missat om du följt vad jag och SJF har skrivit. Att dessutom antyda att Sjfs enda invändning mot en större vargstam skulle vara öppna det öppna betslandskapet är ju direkt lögn. har du överhuvudtaget läst det vi skrivit om t ex GYBS, mål för stammarna eller ens något av det vi framfört? Jag tvivlar.
  Börja med att läs rovdjursriktlinjerna så kommer du att upptäcka att vare sig rovdjursutredarens, expertgruppens eller artdatabankens tolkningar av GYBS och genetiskt utbyte är kommissionens krav.

 28. Anders Hermansson says:

  Gunnar Glöersen väljer att inte veta. Regeringens förslag som sedermera antogs och lagfästes av riksdagen: ”Det övergripande målet för en sammanhållen rovdjurspolitik är att svenska staten skall ta ansvar för att arterna björn, järv, lo, varg och kungsörn skall finnas i så stora antal att de långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och även kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. I likhet med de 15 nationella miljökvalitetsmålen är ambitionen att detta övergripande mål skall nås inom en generation”. Sjf var remissorgan och hade som invändning endast vissa farhågor angående målet att värna det öppna beteslandskapet i skogsbygder, Sjf accepterade med andra ord redan då att skogsbygderna skulle bli nedlusade med varg. Under samma punkt redovisar regeringen vad som avses med långsiktigt livskraftig stam och man hänvisar till anlitad internationell forskargrupp som anger att ”Den nedre gränsen för långsiktigt bevarande anges till 5 000 individer för björn och varg, till 3 500 individer för lo och kungsörn samt till 3 000 individer för järv.” Vidare sägs under samma punkt att ”Därvid resoneras kring begreppen kortsiktigt respektive långsiktigt bevarande. När man talar om att bevara en art är det oftast, enligt utredningen, uttalat eller underförstått att det handlar om långsiktigt bevarande och att det är det som bör eftersträvas.” Så även om antalet 5000 självklart inte står i lagtexten så är det likväl det som gäller, några vetenskapliga landvinningar som ändrar denna bedömning har inte gjorts på populationsgenetikens område sedan Göran Persson tillsatte sin forskargrupp och härav följer regeringens uppenbara svårigheter att finna vetenskapsmän som vill ange andra värden.
  Du väljer att missförstå vad jag skriver, jag skriver att 150 vargar där människor tillför genetiskt material regelbundet INTE uppfyller lagkraven på vad som är en långsiktigt livskraftig vargstam. Och eftersom kraven alltså INTE är uppfyllda så kan man lika gärna hålla dessa 150 vargar i hägn alternativt slå ihjäl dem, det är billigare och bättre på alla vis. Allt tal om en nordeuropeisk sammanbunden vargstam är utopi och synes sakna möjligheter att bli verklighet. Dessutom är det inte troligt att antalet vargar tillåts öka nämnvärt vare sig i Norge eller Finland. Sverige står i praktiken ensamt om att uppfylla de fullständigt galna mål som sattes med lagstiftningen år 2001 och bekräftades 2009. Det är inte att undra att regeringen vrider sig som masken på kroken.
  Du spår att vi kommer att få leva med varg framledes, jag är övertygad om att så inte blir fallet. Detta därför att varg har sådana egenskaper att den är omöjlig att ha i trakter med mänsklig verksamhet, samt att vargkramarna INTE kommer att lyckas i sin föresats att UTROTA samerna i Sverige och Finland. Jag finner att Sjf:s inställning vad gäller utrotning av renskötseln är klandervärd och den kommer att slå tillbaka hårt på jägarna och jägareförbundet. Allt tal om en nordeuropeisk sammanbunden vargstam FÖRUTSÄTTER att svensk och finsk renskötsel UPPHÖR. Hemska tankegångar som Sjf för fram.

 29. Fjollträsk says:

  Gunnar – en helt annan sak och uppslag – kanske borde ni bloggare skriva en sammanfattande årskrönika var kring vad som varit upp på bloggen (licensjakten, Hellesö-affären) och vart frågor tar vägen (var ni har varit, vilka ni har träffat osv)? Både intressant som sammanfattning av ett turbulent år och ger en bra bild vad som faktiskt görs.

 30. Lars Söderberg says:

  Anders Hermansson
  Jag förstår att en isolerad genetisk stam måste bestå av en stor kvantitet, du har säkert rätt när du säger 5000.
  Men jag ser pragmatiskt på detta. Jag hade helst sett att vi aldrig satt oss i situationen att återinföra varg i landet men nu är vi där vi är. Så vad gör vi?
  1
  En genetisk isolerad stam om 5000 varg i Sverige är inte möjlig.
  2
  En sammanhängande vargstam med Ryssland/Finland/Sverige/Norge är inte heller möjlig pga renskötseln. Samerna går som ursprungsbefolkning till FN och så är det loppet kört
  3
  En 0-vision är inte heller en framkomlig väg varken juridiskt eller politiskt.
  4
  Återstår att minimera skadorna. Min tanke är att minsta möjliga antal varg (minsta möjliga skada för folk) för att uppfylla de juridiska låsningar som finns och som kan vara politiskt realistiskt är det vi skall slåss för. Jag tror nämligen att det finns en hel del politiker som vill slippa ur den rävsax som de med sin vargpolitik har försatt sig i.
  Och när det gäller politiskt realiserbart så skall vi vara principfasta, lojala mot landbygdsbefolkningen som skall bära de negativa konsekvenserna , minsta möjliga antal gäller.

 31. Gunnar Glöersen says:

  Anders Hermansson, ang ditt svar till Lars Söderberg. I mångt och mycket har du rätt. Men ingenstans står att det skall finnas 5000 vargar för att stammen skall vara livskraftig. Men om vi struntar i antalet så har du rätt i att vi är tvingade att hålla delar av den sammanbundna stammen i nordeuropa. Det kan ske genom naturligt utbyte av individer eller via flytt. Däremot finns inget utrymme för att hålla dem i hägn, hur enkel den lösningen än vore. Vare sig konventioner, EU direktiv eller nationell lagstafitning tillåter det. Inte heller majoriteten av svenska folket stöder det. Att tro att SJF och jägarnas intressen i en hast skulle kunna ändra det, tror du nog inte ens på själv. Därför blir din retorik ett slag i luften och endast ett populistiskt utspel. Säg mig t ex vilket riksdagsparti som du förväntar dig skall driva frågan.

  Tyvärr är det så att vi kommer att få leva med varg, oavsett vi gillar det eller inte. Nu gäller det att minimera skadan. Att bekämpa varandra gynnar enbart den andra sidan.

 32. Anders Hermansson says:

  Lars Söderberg, den enda givna anledningen till att ha varg i Sverige är att vi skall bidraga till att varg rent genetiskt överlever i framtiden. Enligt tidens ideologi så måste en isolerad vargstam mindre än 5000 individer ha genetiskt utbyte i BÅDA riktningarna med en tillräckligt stor vargpopulation, en lösning där genetiskt material endast flyter i en riktning är därför ingen lösning. Din och jägareförbundets tankar om 150 vargar som för evigt genom mänsklig försorg får regelmässiga tillskott av genetiskt material utifrån uppfyller inte dessa ideologiska mål som är fastlagda som svensk lag 2001. Skulle detta förfarande vara ”godkänt” så finns det ingen anledning att låta 150 vargar terrorisera djur och människor, det är billigare och bättre att hålla dem i hägn. Men SVENSK lagstiftning (Sjf var remissinstans) anger att målet för svensk vargpolitik är att Sverige skall hysa hela eller delar av en långsiktigt livskraftig vargstam om minst 5000 vargar. Man kan inte prata om ”löften” utan man måste diskutera vad som står i svenska lagar. Målet för svensk rovdjurspolitik är enligt gällande svensk lag att Sverige skall ha hela eller delar av en långsiktigt livskraftig vargstam om minst 5000 djur som skall finnas i hela sitt naturliga utbredningsområde. Vad regeringen nu sysslar med är bara bländverk, det är svenska lagar som måste ändras.

 33. Gunnar Glöersen says:

  Tommy Olsson, självklart är det ett steg i rätt riktning att lst nu får besluta om skyddsjakt även i förebyggande syfte. Men vi hade önskat betydligt större tydlighet i frågan. Nu är det upp till NV att se till att ”ramen” blir stor och för lst att medge skyddsjakt. Men tro inte att jag eller SJF för ett ögonblick tror att frågan är löst. Jag skriver ett blogginlägg om det, troligen i morgon.

 34. Lars Söderberg says:

  Gunnar.
  Detta är inget blogginlägg utan en fråga nu när Förebyggande Skyddsjakt skall tillåtas.

  Borde man nu inte kunna reducera vargstammen ned till 150 varg som är vårt mål?
  Ta bort resten med skyddsjakt och därmed styra på vilka platser vargen skall få vara kvar.

  Det här med genetisk minimiantal 450 eller 1000 vargar förstår jag inte.
  Om man tillför gener genom antingen korridor till Finland eller flyttning kontinuerligt så kan man ju styra stammens genetiska kvalitet dit man vill? Det borde tom vara enklare med färre varg eller?
  Jag frågade Jens Karlsson i går i Skene om det inte gick att säkerställa en genetisk bra stam på ett antal om 100 vargar om man tillför goda gener kontinuerligt och han svarade ja på det.
  Kan vi då inte som strategi kräva ett minimiantal (150?) vargar/familjegrupper på platser där de gör minst skada och sedan förvalta dessa? Dvs gå på offensiven map antal direkt nu.
  Jag är rädd för halvmesyrer där problemet kvarstår och man bara håller efter ytterligheterna, i första hand tamdjursangrepp och struntar i havererad jakt .
  Striden med trilskande Miljödepartement och LST kommer vi ju att ha ändå?

  Lars Söderberg

 35. Tommy Olsson says:

  Hej Gunnar jag förstår att du inte vill publisera mina komentarer för du tål inte saklig kritik nåväl er sida kommer att raderas ut lika snabt som ni lyckas radera ut löshunds jakten
  när ni tycker att regeringens beslut om nya skydsjakts regler var ett steg i rätt riktning
  har du missat att Nvv som regeringen delegerat skydsjaktsbesluten till skall styra över detta
  det är dom och några länsstyrelser som stoppat skydsjakten hitils
  först idag när jag läste beslutet och såg Vad sjf ansåg så förstår jag vad jag misstänkt en längre tid ni är inte intreserade av att få någon rätsida på Vargpolitiken eller att försvara vår jakt med våra hundar ert enda intresse är att hänga kvar så länge som möjligt att ni sedan lurar era medlemmar är det absolut värsta ni kunde hitta på

 36. Gunnar Glöersen says:

  mj, jag förstår att minskningen av den illegala jakten, istället för att öka som betraktarsidan hävdade inför vargjakten, är väl svårt att smälta.

 37. Tommy Olsson says:

  Att varg politiken som var på gång skulle ha skutits i sank av betraktar sidan är helt fel dom sköt med lösa skott ochh regeringen slängde sig platt
  Och det är inte något nytt fenomen det är så om man kan vår historia att borgelig politik med Moderater i spetsen alltid sökt förtrycka vanligt folk
  tyvärr så fins inte något alternativ som är bätre det försvann på 80 talet
  Förbannat synd att inte Norga fick köpa tillbaks Bohuslän

 38. mj says:

  Det finns inget som tyder på att den illegala jakten minskade på grund av licensjakten.

 39. Gunnar Glöersen says:

  Lennart Samulesson, jag gör ett försök. Men kort, skall stycka en älg.

  – Avbryt allt samarbete med berörda myndigheter och politiker, de har bevisat vad de står för!
  Svar: Det kan bli aktuellt, men först när allt annat är uttömt. Det är lätt att hoppa av, men svårare att återkomma.

  – Ta fram och redovisa SAMTLIGA kostnader för den nu bedrivna rovdjurspolitiken!
  Svar: Det är till dels redan gjort, rovdjursutredaren skall enligt uppgift redovisa ytterligare kostnader.

  – Namnge och redovisa alla företag och personer som får sin utkomst genom den förda politiken, så vi jägare kan bojkotta dom som understödjer verksamheten och genom mail, brev och telefon påverka dessa. Det skall inte vara bekvämt att stödja betraktarterrorn. Låt Naturvårdsverket äska pengar för en egen helikopterorganisation så kan vi se vem som vill betala för den!
  Svar: JAg tror inte på det!

  – Motarbeta fienden med deras egna medel. Lägg ut närgångna bilder på rovdjursrivna hundar (med deras namn, naturligtvis!), tamdjur och vilt. Samla in videofilm från jakter som visar vargflockarnas jakt och visa hur de sliter av könsorganen på älgarna, drar ut och äter inälvorna medan djuren fortfarande lever (ja det är så det går till!)
  Svar: De finns redan på våra sidor, men riksmedia undviker dem oftast. De säger att det inte har nyhetsvärde.

  -Redovisa för allmänheten hur jakt med hund bedrivits sedan urminnes tid.
  Svar: Det är på gång.

  -Redovisa hur skogsrenen utrotas på rovdjurens altare.
  Svar: Det gjordes senast i Bryssel.

  -Ifrågasätt hur man kan motivera ett utrotande av rådjuren för att bygga upp en lodjursstam som kommer att krascha pga födobrist inom en snar framtid.
  Svar: Är gjort för länge sedan och är en av de viktigaste frågorna för rovdjursutredaren att lösa.

  – Utnyttja den fantastiska chans att misskreditera betraktarsidan som uppstod med Hellesö och hans frus förljugna försök att förmänskliga rovdjuren genom falsarier. Det är ingen slump utan en del av betraktarsidan och rovdjurskramarnas taktik!
  Svar: Alla är inte som Hellesö, han fuskade medvetet. Betraktarna drivs av sina värderingar. De kan inte väl inte sägas vara fel, men orimliga och kan få hemska konsekvenser för andra. Men visst, det förekommer grova lögner från deras sida och medvetet undanhållande av sanningen. Vi gör så gott vi kan med att avslöja det, inte minst här på bloggen.

 40. Håkan H says:

  Torbjörn Eriksson,
  Jag sitter vid datorn och ler åt hur man kan vara så dum att man medvetet provocerar folk och sedan skriver under med Miljöpatiet..

  Mvh
  Håkan Hansson

 41. Gunnar Glöersen says:

  mj, har du missat att den illegala jakten minskade med förändringarna i rovdjurspolitiken? Det är troligen den största orsaken till explosionen. Beräkningarna av avskjutningen byggde på allt för stor anann dödlighet.

 42. Lennart Samuelsson says:

  Hej Gunnar,

  Ja det var ett kort svar. Synd att du inte bemötte mina konkreta förslag i stället för att lägga tid på att utveckla ett resonemang vi alla är överens om.

  Skall jag tolka bristen på respons på de förslag jag lade fram som att du inte vill stöta dig med den politiska ledningen (ref. det allmänna uppdraget) eller att inget av mina förslag är värda att ta fasta på? Jag kan konstatera att det är fler än jag som inte får svar på sina frågeställningar i den här bloggen (t ex T Berggren m fl). Raka svar på frågorna som ställs gör att vi kan bilda oss en uppfattning om vad ni på förbundet verkligen tycker i frågorna. Våga vara ärliga! Sedan är det enligt min mening svårt att se någon viktigare fråga att jobba med än rovdjursfrågan, då den usla politiken äventyrar hela vår livsstil, så prioritera rätt (apropå svaret till Andreas).

  Kanske SJF skulle inrätta en fond för bidrag till vägbommar till de markägare som inte önskar Länsstyrelsens, polisens och APU:s lakejer körandes runt på deras vägar?

 43. Torbjörn Eriksson says:

  Jag sitter vid datorn och ler åt eran hysteriska reaktion på vargflytten. Det är väl inget att oroa sig för.
  MVH.
  Torbjörn Eriksson.
  Miljöpartiet de Gröna.
  Kilsmo.

 44. Torbjörn Eriksson says:

  Sluta förfölj vargen. Ni kommer ändå inte att få igenom era krav. Ni kan inte göra om naturen till en skyddad verkstad bara för att ni ska hålla på med er hobby. Jägarna har ingen ensamrätt på naturen och vilka djur som ska finnas där. Ha det i åtanke!

 45. Gunnar Glöersen says:

  andreas, jag tillhör ”topparna” i rovdjursfrågan och kan försäkra dig om att ALLA på nationell nivå förstår problemet. Men alla kan inte ägna all tid åt varg, det finns andra frågor som också kräver ledningens insatser.

 46. Gunnar Glöersen says:

  Kjell B, egentligen fins inget hinder nu heller. På torsdag skall regeringen presentera de nya skyddsjaktsreglerna. Om jag förstått det rätt kan Jangen ansökan behandlas efter det.

 47. Gunnar Glöersen says:

  mj. du tror inte att vargexplosíonen beror på en för låg tilldelning? Det var vår kritk, som besannades. Hur håller man vargstammen på en given nivå med en icke ”idiotisk” förvaltningsmetod?

 48. mj says:

  Ja det jag sa var precis det jag upprepade nu, att licensjakt utförd av kompletta idioter skulle innebära fler föryngringar, det blir nog ingen minskad inavelsgrad eller minskad tjuvjakt.
  Jag står inte på barikaderna för idiotiska åtgärder som licensjakten eftersom jag inte vill ha någon vargexplossion.

  Du kommer kanske ihåg att du förnekade det då?

 49. andreas says:

  Gunnar min mening var inte att kritisera ditt arbete utan dom i förbundet som inte förstår vilket problem det medför. Och det finns dom

 50. Kjell B says:

  Hej Gunnar! I höstas söktes ju skyddsjakt på hela Jangenreviret! Ansökan avfärdades med att det fanns ingen lag för skyddsjakt på ett helt revir. Jag undrar vart står den lagen? Jangenreviret har så många vargar så det går inte att jaga med löshund längre! Norr om väg 241 är så nedlusad med varg så det är skrämmande 3vargar på ett ställe, 8 på ett annat. Rapporterna bara rasar in.

 51. Gunnar Glöersen says:

  Lennart Samuelsson, det var ett långt inlägg. Jag hinner enbart med ett kort svar. Tyvärr är allt fler människor långt, långt borta från verkligheten (naturen). Deras bild av naturen är det som media förmedlar. Jord- och skogsbrukaren ses som en miljöbov som förstör vår natur. De däremot, som bor i staden, påverkar naturen mycket lite i deras värld. Så illa är deras världsbild. De förstår inte kopplingen mellan den mat de själva köper på ICA och de kor som håller landsskapet öppet. Ett lsndskap som de alla vill återvända till och som romantiseras i t ex Astrid Lindgrens filmer. Vad har detta med rovdjurspolitiken att göra? Jo, vi som försöker få till en vettig politkk har inte enbart biologi och juridik att ta häsnyn till. Där har vi bra argument och nästan alltid rätt. Våra argument i värderignsfrågan är mycket svårare, att jag tycker att det är rätt att begränsa vargstammen för att kunna jaga älg kan vara helt fel i betraktaresn ögon. Dessutom finns inget rätt eller fel, bara olika uppfattningar. När sen våra politiker skall välja sida, blandar de fakta med värderingari en salig röra i hopp om att tillfredställa så många som möjligt och stöta sig med så få som möjligt. Reslutatet blir en obegriplig soppa som ingen kan förklara och än mindre försvara.

 52. Gunnar Glöersen says:

  Thomas Berggren, jag vet att ytterst få jägare vill ha varg på sina jaktmark, inte jag heller. Men det finns andra grupper som vill ha varg. De är i kraftig majoritet. Nämn en enda större brukar organisation som antagit nollvision i Sverige! LRF, JRF,SJF, Skogsindustrierna, SKK, SSR, Jordägareförbundet, Fåravelsförbundet och Fäbobrukarna, ingen av dessa har antagit en nollvision. Självklart finns det en anledning till det. Det skulle innebära noll i inflytande. Däremot inte noll vargar.

  Vi har ett stort problem, medelmmarna ser givetvis till verkligheten och utfallet av vårt arbete. En ökande vargstam, långt över de mål vi satt upp är givetvis frustrerande. Men vilken strategi ahde varit bättre, nollvision? Andra har förordat, låt allt gå åt helvete varianten. Det vill säga att vargen själv gör arbetet genom sitt sätt att vara. En öaknde vargstam kommer enligt dem att leda till större motsättningar och därmed ökande förståelse från allt fler människor. Jag tror inte på den linjen, åtminstone inte som räddningen på de mellansvenska länens problem. Snarare riskerar det att permanenta dem.

 53. Gunnar Glöersen says:

  Wempan, du har rätt i mycket. Det är inte rimligt att en grupp slipper vargar helt och dessutom får vargar som dyker upp skjutna av staten medan vi får enstaka vargar att skjuta på skyddsjakt och förväntas betala ur egen ficka. Däremot håller jag inte med dig om att ”nollvision” hade varit en bättre förhandlingstaktik. ALLA riksdagspartier är för en livskraftig vargstam. Ingen organisation i Sverige driver den heller. Den vargpolitik som var på väg kunde ha fungerat, men den har skjutits i sank av betraktarsidan och EU kommissionen.

 54. Gunnar Glöersen says:

  Andreas, lilla vargjakten innebar i varje fall att vi nu har 100 vargar färre än vi annars hade haft. Nu är det i sig en liten tröst när de ändå är för många. På vilket sätt har ”vi” skitet i era problem. Jag jagar och bor i Värmland och har exakt samma problem som du.

 55. Lennart Samuelsson says:

  Gunnar!
  Först som sist vill jag säga att jag respekterar att ni arbetar med de bästa intentioner och i syfte att minimera de negativa effekter som en så stor ökning av rovdjursstammarna som vi haft under de senaste decennierna i Sverige innebär. Tyvärr kan vi som sitter vid sidan av de politiska processerna konstatera att det som står i din ”programförklaring” ovan ”Positivt är att jag faktiskt har möjlighet att påverka politiken och beslut som tas” inte stämmer med verkligheten. (I alla fall hoppas jag att det inte stämmer, jag vill inte tro att du bidragit till den nuvarande situationen på annat sätt än genom en misslyckad taktik). Jag menar att den situation vi nu befinner oss i beror på att ”betraktarsidan” från sina extremistiska new agemiljöer på söders höjder har lyckats fullt ut med sin taktik att förmänskliga rovdjuren (tänk bara på taktiken med att ge lodjur och vargar söta namn som fuskfotografen Terje Hellesö och alla andra inom rovdjurskramarsidan).

  Nu betalar staten enligt senaste uppgifterna lika mycket till renskötseln för rovdjurens närvaro i renskötselområdena som hela renslaktintäkterna! Jämtlandsflyg (som för övrigt många jägare utnyttjar för att ta sig ut på jaktturen!) får en stor del av sina intäkter från länsstyrelser och naturvårdsverk i samband med rovdjursuppfödningen, flytt, märkning, spårning, märkning etc. Grimsö och forskarna där får sin utkomst genom rovdjurspolitiken och möjlighet att åka runt med skoter i områden stängda för andra och ha ett underbart liv. Länsstyrelsernas naturbevakare kan åka runt i bil och helikopter och ha en skön dag i skogen på skattebetalarnas och jägarnas bekostnad… listan kan fortsätta och bli hur lång som helst.

  Vi måste inse att det finns starka incitament för en stor och forskningskrävande organisation för att ”sköta” dessa djur som trots den påstådda tjuvjakten ökar i en takt som aldrig skådats förr i historien. Dessutom är djuren bland de mest spridda i värden och definitivt inte utrotningshotade. Nej mitt förslag är följande:

  – Avbryt allt samarbete med berörda myndigheter och politiker, de har bevisat vad de står för!
  – Ta fram och redovisa SAMTLIGA kostnader för den nu bedrivna rovdjurspolitiken!
  – Namnge och redovisa alla företag och personer som får sin utkomst genom den förda politiken, så vi jägare kan bojkotta dom som understödjer verksamheten och genom mail, brev och telefon påverka dessa. Det skall inte vara bekvämt att stödja betraktarterrorn. Låt Naturvårdsverket äska pengar för en egen helikopterorganisation så kan vi se vem som vill betala för den!
  – Motarbeta fienden med deras egna medel. Lägg ut närgångna bilder på rovdjursrivna hundar (med deras namn, naturligtvis!), tamdjur och vilt. Samla in videofilm från jakter som visar vargflockarnas jakt och visa hur de sliter av könsorganen på älgarna, drar ut och äter inälvorna medan djuren fortfarande lever (ja det är så det går till!)
  -Redovisa för allmänheten hur jakt med hund bedrivits sedan urminnes tid.
  -Redovisa hur skogsrenen utrotas på rovdjurens altare.
  -Ifrågasätt hur man kan motivera ett utrotande av rådjuren för att bygga upp en lodjursstam som kommer att krascha pga födobrist inom en snar framtid.
  – Utnyttja den fantastiska chans att misskreditera betraktarsidan som uppstod med Hellesö och hans frus förljugna försök att förmänskliga rovdjuren genom falsarier. Det är ingen slump utan en del av betraktarsidan och rovdjurskramarnas taktik!

  Ni har provat den seriösa vägen och misslyckats skändligen! Nu är det dags att starta kriget för vår livsstil på allvar och vi måste sluta be om ursäkt. Vi sitter på alla sakliga argument och nu gäller det att vinna allmänhetens känslor, för det är känslorna som styr! Spela ut hela registret nu. Den aktion som startat för att slå ett slag för det ekologiska och djurvänliga naturliga viltköttet är helt rätt! Fortsätt med den, där får vi allmänheten med oss! Lägg inget fokus på betraktarna, annat i syfte att misskreditera, dom kan vi aldrig omvända. Det är samma personer som tycker att Kuba och Nordkorea är toppen, ser på program om paranormala spöken på TV, älskar muslimska Jihadister, tror att men kan bli kompis med en grisslybjörn och åker till Amsterdam för att deras Coffeshops är bättre än fiken på Söder. Dessa revolutionsromantiker är räddningslöst förlorade i sin förljugenhet och vi kan låta dom sitta och drömma framför Whale Wars på Animal Planet.
  Nej jobba med att ta fram bra film som visar hur vi sköter jakten (typ jaktens själ, kanon!)

  Så Gunnar! Ge inte upp, men inse att vi måste ta till ALLA medel och att politiken påverkas bara vart fjärde år och då gäller det att se till att det finns något parti att rösta på som tar oss på allvar. Där kan ni lägga förhandlings-krutet!

 56. Gunnar Glöersen says:

  mj, var det verkligen vad du sa? Att licensjakten skulle innebära en kraftigt ökad vargstam, minskad inavelsgrad, ökad genetisk variation och minskad illegal jakt? Då borde du väl stå på barrikaderna för fortsatt jakt! Nej, sluta upp med dumma kommentarer som den senaste. Din trovärdighet blir bara ännu sämre.

 57. Gunnar Glöersen says:

  Mats S Johansson, du har helt rätt. I media framställs Laikre som om hon har en annan åsikt i den gentiska frågan än andra. I själva verket är det som du skriver så att hon och andra har exakt samma åsikt. Det räcker med 210 vargar, det handlar enbart om hur man förvaltar dem. EU säger samma sak i sitt motiverade yttrande. Vi (SJF) har under flera månader försökt få regeringen att välja den linjen under 2012. Det skulle inebära att ingen forskare kunde protestera och att man följer EUs vilja. Men tyvärr verkar viljan att förstå vara begränsad, idag handlar det inte längre om biologi. Det handlar enbart om en politisk maktkamp mellan kommissionen och regeringen.

 58. mj says:

  VAD VAR DET JAG SA?
  Den helt obildade skara som gav sig ut på licensjakten lyckades inte vara slå världsrekord i skadeskjutningar, de orsakade också en rekordföryngring bland vargarna. Genom att skjuta första varg man såg sköts i huvudsak vargar ur ledarpar vilket gjorde att man splittrade flockarna och skapade mängder av nya ledarpar som alla vill skaffa valpar.

  Kanske dags att börja lyssna på oss som kan tänka?

 59. andreas says:

  Det är reda fullt av vargar över allt . Vad har förbundet gjorp för oss jägare i vargland jo sett till att vi tystas med hjälp att få en halv dags jakt och nöja oss med det . I så fall tack för den tiden som dygnet runt jägare har jobbat i 10år som eftersöks jägare och Nu kan vargarna ta över det jobbet polisen säger nu att vi ska ha hundar som kan ställa eller avfånga djur hur i helvetet ska vi kunna det det går inte ha en hund lös. Men efter som
  mitt största intresse nu ej går att utöva så säger jag bara vänta till ni andra får varg så kommer jag skita i att ni får problem som ni gjorde när vi fick den

 60. Mats S Johansson says:

  Gunnar.
  Det går hett till i en del debattforum efter flytten, men den kommer väl inte direkt som en blixt från en klar himmel. Det har väl aldrig varit frågan om om hon skulle flyttas, men bara när.
  Jag har en fråga till dig (och kanske Dag?):
  Linda Laikre kommenterar 210-taket i en artikel hos SNF: http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/djur-och-natur/rovdjur/visar-vargens-genvagar/
  under ruriken ”210 vargar räcker inte” (smart rubrik förresten) med orden:
  ”De har fel. Men väljer man den modellen, måste man förvalta stammen på bästa sätt. Men inte heller det har regeringen gjort, säger Linda Laikre.
  – Det finns släktträd över alla svenska vargar så man skulle kunna jaga de genetiskt minst värdefulla vargarna. Men då hade det krävts proffsjägare.”

  Om jag skulle ha skrivit rubriken på det avsnittet hade jag skrivit: ”210 vargar räcker men bara om..”

  Hon är ju av många sett på som en guru när det gäller genetik. Bygg vidare på hennes påstående. Att det står på SNF sida borde ju öka trovärdigheten.

 61. Anders says:

  Gunnar, en fråga.
  Markägaren måste ha gett sitt medgivande, men finns det någon som helst minimigräns eller kan en markägare som äger 50 ha godkänna en utsättning och NV släpper ut på marken. Att vargen kommer att stanna på marken mindre än en minut spelar ingen roll och det kan ju inte NV hjälpa.

 62. Wempan says:

  Konflikt Göran? Hade ni väntat er annat? Här står sveriges jägar kår och matar vargar med dess hundar och ni förväntar er sammanhållning. Nu tror jag nog att det är dax att tänka utanför boxen och återgå till vad soladitet är. Det kan aldrig vara tänkt att vissa skall föda resten (vargbältet) Så fort andra hävdar att det är problem kommer man farandes med helicopter för att släta ut. När är det stopp för detta vansinne? Ni och då håller jag även SJF ansvarig skall vi försöka jobba enigt mot detta? för i dagsläget görs en enorm skillnat på svensk och svensk.

 63. Nils A says:

  JAg har aldrig hört så mycket ”skjut gräv och tig” mentalitet hos folk på landsbygden som jag har gjort denna hösten. Bara inse att det hela har varit ett stort misslyckande! Jag tänker dock inte gnälla på sjf för jag tror at deras intentioner har varit goda.

 64. Gunnar Glöersen says:

  Tommy Olsson, du har ätt i att sista chans kan misstolkas. Jag avser möjligheten att få förtroende för politiken. Man kan ju genonföra den under gigantisk konflikt om man så önskar,

 65. Gunnar Glöersen says:

  Fjollträsk, så är det, Det är enbart markägaren och jakträttshavaren där den släpps som tillfrågas, inte omkringliggande. Det var tänkt att platser (län) som tar emot varg skulle få större tilldelning under jakten. Nu återstår inte det heller. Förankringsarbetat lär inte bli lättar nu för dem som fortfarande tror att det går.

 66. Wempan says:

  Mitt problem Göran är att ni inte sett/förstått detta tidgare. Det går inte att gå in i en diskution med att börja med att ge sig (150 vargar) men om vi hade haft en noll vision från början så hade vi kunnat ge efter vid hårda bordläggningar. Vi har alla hört uttrycket ger man dom lillfingret så tar de hela armen. Detta blir bokstavligt för oss idag då jag anser att våra hundar är en del av mig i mitt jaktutövande. Idag finns endast en enda sak att göra. Bryt alla gemensamma arbeten med staten,länstyrelsen och naturvårdsverket. Skit i bidragen vi får. För ni har väl medlemmarna kvar iallafall? Låt denna soppa betalas av skattebetalarna. Dessutom är man så j….a förbannad att de gör skillnad på folk här i sverige. När de far upp till Idre sköt allt från helicopter medan om det är nere i vargbältet så skall det skötas från marken,Ta en sådan sakt som Kynna som vi inte fick ens position på förns efter mycket hårda påtryckningar. Men de var väl rädd för räkningen från samebyn som fick dem att själva fara dit med fullt pådrag.

  Medlem i sjf sedan 30 år.

 67. Thomas Berggren says:

  Det mest patetiska i det hela får vi jägare ta på oss.
  ATT VI OCH VÅRAT FÖRBUND NÅGON ENDASTE GÅNG TROTT PÅ DESSA FANATIKERS AGENDA, OM OCH OM IGEN.
  Sent skall syndarn vakna. Det är skönt att höra äntligen SJF börjar att dra örona åt sig.
  Samarbete med Staten, NVV och LST är totalt uteslutet tills denna cirkus upphör.
  Uppfödning av RYSKA vargar i Sverige.PATETISKT. Ett av världens livskraftigaste rovdjur som inte har något med utrotningshotad att göra.
  Ryska Karelen tänker decimera stammen rejält likaså Estland och i Finland funkar ”The Italian way”.
  Frågan är-VAD GÖR VI?
  Vad tänker SJF göra?
  Medlemskrisen blir större än önskvärt. Det är ju ingen ide att vara med i NÅGOT Jägarförbund om man inte har nån jakt kvar.
  Och ingen Jakt ifrån Jägarna är grönsakernas våta dröm och vargen är nyckeln.
  Vad gör vi-INGET.
  Totalt stopp på allt-ALLT- samarbete med ovanämda organisationer, det enda rätta.
  Varför tar inte SJF reda på hur mycket utgifter staten har för vargarna??????
  Redovisa det i en pålitlig dagstidning för samhället, stan, demokratin för vi på landsbygden tillhör inte demokratin. Det är ifrån stan vändningen
  på opinionen måste komma om vi skalll få gehör. Stan ger blanka f-n i våra får, hästar, hundar och barn dom har fullt upp med sina avbetalningar och engagemang inom ”tullarna”. Och Gunnar tro mig jag jobbar med ”Stan” så jag vet.
  Vart finns den lokala förankringen när utsättsplatsen är hemlig?
  Jag blir mer och mer förvånad varje gång jag betalar medlemsavg till SJF och blir troligen väldigt förvånad om jag gör det nästa år, men allt kan ju hända.
  Så länge inte SJF tar ”riktiga” krafttag kommer inget annat att hända än att vi blir överkörda, det finare ordet, som vanligt.
  Det har talats om det förut att vi ”Nollvisionärer” inte är representativa för jägarkåren. Jag jagar dock relativt mycket och möter många jägare då jag är hundförare åt diverse jaktlag OCH jag är ledsen men INGEN jägare är positiv till vare sig Varg eller LO. PUNKT.
  Så vart dom jägare som ställer sig positiv till en varg och lostam i sverige vet inte jag vart dom finns. Det är ju bra att veta som förbund om man vill representera sina medlemmarna dvs. Om det är det ni tror/säger att ni gör???????????
  Framtiden är bakom oss och det ser mörkt ut.
  Thomas Berggren

 68. Tommy Olsson says:

  Gunnar exakt vad menar du med att regeringen har en sista chans
  alldeles oavsett vad dom beslutar kommer dom inte att råka ut för några reprisalier för det
  Ni Har ju på SJF beslutat att några bojkotter ställer ni inte upp på så vad kan regeringen få för problem jo att Sjf hötter med pekfingret och säger ajabaja
  Regeringen borde fått en skrivelse från Sjf Lrf och skogsägarna att om dom inte beslutar något som radikalt förändrar mäniskors sätt att leva och verka i varglänen så är det slut på all hjälp dom har från oss jägare och från andra organisationer
  det är nog vår enda chans för vi kan inte hänge oss om att tjuvskuta varg och på de sättet desarmera stammen Det mina vänner är under vår värdighet

 69. Kalle says:

  Man kanske kan se de possitiva i det hela,Finlands vargstam minskade ju rejält efter att Finland hamnade i EU domstolen.Var inte den Finska stammen på topp då? typ 250-300 djur?.

  Kan de va så att vargarna fattade att: ”nu ska vi inte föröka oss mera” eftersom stammen där minskat till ungefär 140 djur.

 70. Fjollträsk says:

  Men inte har de hemlighållit utsläppsplatsen på det här sättet tidigare, Gunnar? Nu är det ju dessutom lite nytt läge, då de släpper ett sedan tidigare revirmarkerande par ihop, tänk om de bara slår ned sina bopålar?

  Såvitt jag förstår av vad jag läst och rent praktiskt så inhämtar de bara godkännande av markägaren där vargarna faktiskt släpps och inte av alla tänkbara på runt 800 kvkm. Om vargarna skulle stanna i området och det påverkar jaktarrendena så låter det ju som en klockren talan i Europadomstolen för intrång i äganderätten av alla drabbade inom reviret (för inte lär staten frivilligt betala någon ersättning).

  Man kan ju med fog säga att vargarna aldrig hade hamnat på platsen om det inte vore för flytten, de hade ju redan sett ut ett revir på ett annat ställe.

 71. Gunnar Glöersen says:

  Thomas, helt rätt. Det var två par i Idre sameby. Det ena paret flög till himmelen det andra paret enbart en kortare tur i helikopter.

 72. Gunnar Glöersen says:

  Dag Lindgren, du har förstått det jag hävdat hela tiden. Nämligen att det inte är EU som binder oss vid höga mål, det gör vi själva. Att som vissa hävdar kräva högst 10 % genomsnittlig inavelsgrad i vargstammen för att nå GYBS innebär att vi inte kan nå det inom rimlig tid. Speceillt om vi inte jagar varg och tar bort de mest inavlade. Utan att ha räknat på det gissar jag att det tar minst 20 år att nå dit om de inavlade inte begränsas.

 73. Thomas says:

  Är inte med riktigt här. Har man flyttat ett par och samtidigt avlivat ett annat par? Som båda befann sig kring Idre?

 74. Dag Lindgren says:

  Rovdjurutredningen förklarar att vargen inte har gynnsam bevarandestatu för att immigrationen från Finland inte är tillräcklig. Enligt EUs riktlinjer skall det komma minst en effektiv immigrant per varggeneration. Den senaste varggenerationen (5 år) har det kommit två och om vargtiken som flyttats med partner från Idre så har det kommit tre. Svensk Jakt (2011 8:34) säger att licensjakt fördubblar det effektiva antalet genetiskt värdefulla vargar och dessutom finns en effekt av nytt blod (inavlade vargar får färre valpar etc) som ytterligare ökar det effektiva antalet med 25%, så sista varggenerationen kanske behovet av invandring överträffas med en faktor över sju jämfört med EUs krav för gynnsam bevarandestatus. Vi ställer höga krav på gynnsam bevarandestatus i Sverige!

 75. Henrik Gustafsson says:

  Gunnar: jo, jag utgår också från att de fått tillstånd, men eftersom vargar brukar gå ganska långt (!) borde ju det kräva väldigt Stora markägare eller väldigt många?
  Att det hela är ett jättexperiment med levande VILDA djur borde ju egentligen göra saken mer känslig ur ett djurskyddsperspektiv? Om man fångar en vild hare brukar de dö av stress inom ett par dagar om de sätts i bur, ”räddade” rådjur som dragits upp ur isvakar brukar ju inte heller gå många meter innan lungorna kollapsar av stressen. Men vargarna kanske har vant sig vid det här laget? Rädda för människor är de tydligen inte längre (i vissa fall).

 76. Gunnar Glöersen says:

  Henrik Gustafsson, jag tror inte att vargflytt (förvaltning) faller under begreppet djurförsök, därför krävs inte samma prövning som om det vore forskning. Lagen kräver att både markägaren och jakträttshavaren godkänner flytten, så jag utgår från att de har lämnat ett sådant.

 77. Henrik Gustafsson says:

  Borde de inte ha tillstånd för att bedriva djurförsök i stor skala också? Att jaga ikapp vargar med helikopter, skjuta dem med bedövningspil, sätta dem i en bur och köra iväg dem till ett helt okänt område måste ju för höge farao vara extremt stressande för djuren. Total tokighet med dessa experiment. Någon som tänkt anmäla dem till djurförsöksnämnden?
  Och det där med markägarnas tillstånd: de tänker inte tala om var de satt ut dem förrän de lämnat området??? Har de kollat med de berörda markägarna dit de kan tänkas vandra?

 78. Gunnar Glöersen says:

  Mats S johansson, just nu verkar tyvärr ingen ha kontroll på situationen. Förvirringen är tyvärr total. En enda sak verkar betyda något, att inte hamna i domstolen. Jag kan inte förstå vad som skulle bli värre med det. För det första tror jag att Sverige skulle vinna, för det andra skulle en förlust inte spela någon större roll, vargstammen exploderar ju i antal ändå.

  Självklart kommer man att lära sig något av den nya vargflytten och av de som planeras. Men om det är en positiv erfarenhet är en helt annan fråga.

 79. Mats S Johansson says:

  OK Gunnar.
  Eftersom jag vaknat på ”rätt” sida idag så kan jag väl uttrycka mig på följande sätt:
  Jag hoppas att Naturvårdsverket gör det här för att lära (stannar hon om hun har hanen med sig?, hur reagerar samarbetspartners som förts bakom ljuset?, hur reagerar lokalbefolkningen?, hur reagerar de politiker som är beroende av röster vid nästa val? …?) och att man verkligen lär av sina beslut.(och att det inte hinner gå för mycket prestige i frågan)

  PS. Jag hoppas också att SJF har mer kontroll på situationen än det verkar för tillfället. DS

 80. Gunnar Glöersen says:

  Mats S Johansson, de säger att de inte vill avslöja platsen så länge vargarna är kvar i området. Spårsnö skulle kunna underlätta uppsökandet om det finns sådan på den platsen. Här är det barmark. Men platsen redovisas i efterhand, som förra gången hon flyttades.

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] i en blogg från Gunnar som är daterad 12 dec 2011 att vi jägare ”offras på EU’s altare” med avseende på den växande vargstammen och brist på logik i skyddsjakten […]

Kommentering är stängd.