Konventionen om biologisk mångfald stöder löshundsjakten

, ,

De senaste dagarnas ifrågasättande av löshundsjakten har självfallet retat upp en redan frustrerad jägarkår, då löshundsjakten spelar en central roll i den traditionella svenska jakten. Många känner nog en rädsla att förvaltningen av vår biologiska mångfald allvarligt hotar vårt jaktutövande. Även om somliga försöker driva den linjen, så är det dock faktiskt inte nödvändigtvis sant… alls! Förvaltning av biologisk mångfald handlar långt ifrån bara om att bevara mångfald, utan även om att hållbart bruka den. Inom de delar av konventionen om biologisk mångfald(CBD) som styr detta läggs fokus såväl på att involvera lokalsamhället, som på traditionell kunskap och metoder. Kortversionen: traditionell kunskap och traditionella metoder för att hållbart bruka den biologiska mångfalden skall bevaras samtidigt som själva mångfalden bevaras. Den svenska löshundsjakten är ett gott exempel på en sedvänja som hållbart brukar biologisk mångfald och ska därmed bevaras enligt konventionen om biologisk mångfald!

Det finns ingen som helst tvekan om att jakt är en av verksamheter som avses inom dessa delar av CBD. Det är också anledningen till att jag sitter som Jägareförbundets representant i programrådet för NAPTEK, ett program som hanterar traditionell kunskap och biologisk mångfald. Konventionen om biologisk mångfald ger alltså direkt stöd för vår traditionella svenska jakt och sätter fokus på kopplingen till lokalsamhället. Jag gissar att detta kan kännas överraskande för många, även på den sidan som trycker på betydelsen av CBD oftare än vad jägarkåren kanske gör…

Just nu är vi antingen utsatta för en medveten provokation, eller ett okunnigt påhopp. Jag tror kalla huvuden hanterar bäggedera bättre än heta känslor gör, och vi bör inte ha några som helst problem att sakligt försvara vår älskade löshundsjakt.

Fotnot: NAPTEK drivs av Centrum för biologisk mångfald, men programmet håller nu på att avslutas. Det är artikel 8j i CBD som reglerar bevarande av traditionell kunskap och sedvänjor. Artikeln lyder:

8j) med förbehåll för dess nationella lagstiftning respektera, bevara och bibehålla kunskaper, innovationer och sedvänjor hos ursprungliga och lokala samhällen med traditionella livssätt som är relevanta för bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald, och främja en bredare tillämpning av dessa, med godkännande och deltagande av innehavarna av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor, samt främja rättvis fördelning av nyttan som uppkommer vid utnyttjandet av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor.

 

14 Kommentarer
 1. mj says:

  Det är väl ganska logiskt att löshundsjakten angrips. Jägarorganisationerna hävdar ju att man inte klarar av löshundsjakt med en vargstam trots att löshundsjaktens tradition är mycket äldre än vargens utrotning. Jägare som inte klarar av att förvalta traditionerna ska inte syssla med dem.

 2. Björn Isaksson says:

  Kerstin, tråden handlar om jakt med löshund. Jag tror inte att det är detta du går omkring med i ett vargrevir. Dribbla nu inte med sällskapshundar som håller sig i närheten av föraren, det är inte dom hundarnas naturliga liv ni vill begränsa, det är hundar för löshundsjakt ni vill åt.
  Stor skillnad på en jakthund som driver vilt eller ställer mot en labbe eller spaniel som jobbar under bösspipan.
  Du utsätter ju inte din hund för de risker vi tycker är orimliga, du har ju inte den typen av hund om jag förstår dig rätt.
  Men om nu din hund blir tagen av varg alldeles i närheten av dig och du inte tycker det är fel så är det mycket underligt med tanke på hur skygga du brukar påstå att vargar är.
  Om du tycker det är OK att hundar tas i närheten av människor så gäller varg till varje pris även om det är din egen hund som stryker med. Som sagt, du har en väldigt omodern syn på jakthundar.

 3. Fredrik Widemo says:

  Bodil,
  CBD handlar som sagt INTE bara om att bevara den biologiska mångfalden utan även om att hållbart bruka/nyttja den. Jakt är ett sätt att göra detta. Utöver detta så finns det alltså särskilda delar som tar han om värdet av att bevara sedvänjor och traditionell kunskap i lokalsamhällen. Traditionella jaktmetoder faller väl in inom detta. Dessa delar av CBD bidrar till att skapa engagemang för hållbart brukande, skapar engagemang för CBD och biologisk mångfald generellt, ochskapar dessutom engagemang för bevarande av vår kulturhistoria.

 4. Bodil Carlsson says:

  Hej Fredrik!
  Halkade in här på ett bananskal på jakt efter annan information – men måste erkänna att du gör mig nyfiken. jag är inte jägare och ingen motståndare till ansvarsfull jakt, men, ehh… Kan du förklara för en icke insatt person: mera exakt på vilket sätt anser du att löshundsjakt ökar den biologiska mångfalden?

  M v h

  Bodil Carlson

 5. inge johansson says:

  Tack kerstin ju mer dumheter ni hittar på ju mer får folk upp ögonen för er att hat mot jägare o folk på landsbygden som ni jobbar i era föreningar så verkar det som ni vill att landsbygden ska dö ut.

 6. Kerstin Fredin says:

  Björn Isaksson!

  Jag skrev att jag inte har något problem med att man släpper sin hund i vargrevir, om man själv tar ansvar för vad som händer.

  Jag låter mina hundar gå lösa i våra marker den ljusa delen av dygnet – väl medveten om att risken att de ska stöta ihop med varg är ganska liten, men definitivt inte 0. Skulle något hända, så kan jag inte se att ansvaret ligger på någon annan än mig själv – och skulle självklart aldrig begära skyddsjakt p g a detta.

  Däremot kan det finnas annat som kan göra skyddsjakt på varg befogat, inkluderat att de börjat ”specialisera sig” på att ta hundar utanför jaktsituationer med löshund – så jag är definitivt inte emot att besvärliga individer tas bort, när det inte går att hitta andra acceptabla lösningar.

  ”Varg till varje pris” är alltså inget jag ställer mig bakom.

 7. Björn Isaksson says:

  Jamen Kerstin, du måste väl ändå inse att en sådan felspäckad skrivelse, full av okunnighet inte kan tas på allvar av jägare. Den är rent pinsamt dålig!
  Sedan förstår jag inte varför du gör skillnad på hunden som värdefullt jaktredskap eller familjemedlem. Det har uppenbarligen ett väldigt omodernt sätt att se på hunden. Att du personligen inte har problem med att hundar släpps i vargerevir eftersom ”man vet vad man gör” visar bara på den standardiserade bristen på empati för alla utom vargen. Den inställningen präglar hela vargkulten, du är inget undantag även om jag trodde det för några månader sedan.

 8. Mats S Johansson says:

  Tack för att du håller huvudet kallt Fredrik!
  Vi andra faller alltför ofta i fällan. (jag trodde de var emot fällfångst :) )

 9. Kerstin Fredin says:

  Fredrik!

  Nog är det en avsevärd skillnad mellan att begränsa och det som påstås – förbjuda?

  Personligen så har jag inga problem med att hundar släpps i vargrevir, men då att man vet vad man gör, och under förutsättning att hundägaren själv tar ansvar för det som kan hända.

  Det finns fortfarande jägare som håller hundar som jaktredskap. Hundar som säkerligen behandlas mycket bra, och kanske t o m bättre än de som får komma in och sova i familjens säng.

  Skillnaden är synen på hundindividen. Familjemedlem eller ett värdefullt redskap för jakten.

 10. Thomas says:

  Kerstin !

  Du menar alltså på fullaste allvar, att regeringen ska göra en konsekvensanalys av hur vargen påverkas av att jag jagar tjäder och orre med min trädskällare samt att den analysen ska finna en ”säker jaktmetod” så att jag kan fortsätta jaga med min finnspets trots vargen?

  Nu får ni väl ändå ge er……….

 11. Fredrik Widemo says:

  Snälla Kerstin,
  du kan väl inte på allvar mena att dessa och tidigare utspel inte skulle syfta till att begränsa möjligheterna att jaga med löshund där det finns varg??? Det är uppenbart såväl från ditt citat här som från tidigare uttalanden.

 12. Kerstin Fredin says:

  Fredrik!

  Jag kan förstå att begäran om en konsekvensutredning av jakt med lös hund kan upplevas som provocerande om tanken varit att försöka förbjuda löshundsjakt generellt. Så verkar det också ha beskrivits på vissa håll i media, men så har aldrig intentionen varit, och det tycker jag framgår av det sista stycket i följebrevet.

  CITAT: Det är vår övertygelse att även Sveriges jägarorganisationer skulle dra nytta av att en sådan utredning
  kommer till stånd och belyser problematiken på ett samlat sätt.
  Vi vill se en utredning som ger en bild av jaktformens alla konsekvenser, i avsikt att finna säkrare
  jaktmetoder för jakthundar, tryggare djurhållning och förutsättningar för en vild fauna där djurens
  naturliga beteenden, även de oönskade, respekteras och inte bestraffas. SLUT CITAT

 13. Fredrik Widemo says:

  Osvuret är bäst, men internationella konventioner är nästan lika bra… och CBD gäller inte bara inom EU…

 14. Tommy Olsson says:

  Fredrik jag skulle nog inte va så säker som du tycks vara
  det har hitils visat sig att ingen högre instans tar någon hänsyn till vare sig kultur eller lansbygd

Kommentering är stängd.