Varför skyddsjagas vargar så fort de kommer nära Stockholm?

Så går då åter telefonen het efter att Naturvårdsverket beviljat skyddsjakt på ”Sörmlandsvargen”. Nära, kära, bekanta och obekanta från mina hemtrakter i de mellansvenska skogsbygderna finner inte ord för sin frustration när de år efter år blir nekade skyddsjakt medan det verkar som att en varg som börjar närma sig Mälardalen ska skjutas.

Men det finns faktiskt ett underliggande problem i denna fråga som blir kusligt viktigt att våga föra fram i ljuset och diskutera samt lösa om vi ska kunna aktivt förvalta rovdjuren, och då främst vargen, på ett klokt och rättvist sätt i framtiden. Vargarna blir nämligen väldigt dyra i drift när de närmar sig Mälardalen och södra Sverige. Fritt ur minnet kan jag bara konstatera att de absolut ”blodtörstigaste” vargarna vi haft som dödat flest tamdjur i detta land verkat i just Uppland och Södermanland. Tittar man på Viltskadecenters statistik över vargdödade får från 2008 så skall man se att på topp tre återfinns också just Västra Götalands-, Stockholms- och Södermanlands län. Faktiskt har ”Sörmlandsvargen” dödat fler får på en vecka än vad vargarna i Värmland, Örebro, Dalarna och Gävleborg gjorde tillsammans under hela 2008.

Men vad är då problemet som måste lösas? Jo, så fort en varg slår sig ner i Mälardalen så kommer den rätt fort att upptäcka att det kryllar av lättjagade får i landskapet. Är man varg i ”rovdjurslänen” finns inte så många får kvar och de som finns är rigoröst instängslade. Men om vi ska stängsla in alla får i Mälardalen och södra Sverige med ”rovdjurssäkra” stängsel kommer det att kosta många många miljoner och klagoropen från friluftslivet lär bli både många och högljudda.

Vi kan aldrig acceptera att vargen även fortsättningsvis ska finnas endast i de mellansvenska skogsbygderna av myndigheternas bekvämlighetsskäl eller ekonomiska skäl. Därför måste staten och Naturvårdsverket samt Länsstyrelserna nu våga föra fram denna problematik i ljuset och lösa den, annars är rättvisan långt borta och vargarna lär fortsätta skjutas så fort de kommit ner till Märlardalen och fått smak på får…

26 Kommentarer
 1. fråga gunnar says:

  200 vargar, tyvärr, där hade jag fel, man vill ha vad som motsvarar max 150 vargar!

  ”Enligt Jägareförbundets uppfattning skall vargstammen begränsas till en sådan nivå att det i Sverige föds maximalt 15 vargkullar per år.”
  http://www.jagareforbundet.se/fran_sjf/skrivelserochre/handlingsplanfo.asp

  Denna har tydligen sedan justerats för nu säger bland annat Gunnar, den stora osjälviska naturvän, att ”vi ska ha så få vargar som möjligt”!!!
  Än har han inte sagt att dessa helst ska vare i inhägnader, men det ligger inte långt borta.

  Nollvision, har du möjligen hört om den. De flesta lokalavdelingar med undantag möjligen för Skåne, i Tjuvjägarnas Riksförbund har det som sitt helt öppna och klara mål, och centralt har man att den för landet som helhet att summan av lokalavdelingarnas mål är vad som ska gälla!
  ——
  Om du inte förstår att livskvaliteten till de som får sina liv slått i spillror när de mister en nära anhörig eller själv blir invalidiserat i en viltolycka med några av de HUNDRATUSENDE fula älgar som bland annat GUNNAR tycker är helt ok vi har i landet, vägar tyngre än att älgjakten bereder ett antal bortskämda medelålders män stor glädja när de under några få veckor på hösten kan strosa omkring och tycka att de är mycket mycket viktiga och betydelsefulla, riktiga älgjägare och inte vanliga Svenssons, så kan man ju undra om du inte själv hör till den kategori, rentav anställd på SJFs kansli:o)

 2. Kerstin says:

  Egentligen skulle jag inte bry mig om en som vill vara ”gud” – eller för den delen – diktator – dvs en som ser sin egen åsikst som varande allenarådande, och allt annat förkastligt – jag tänker då på din sista mening, och där du skriver ”….jag behandlar människor så som JAG tycker de förtjänar det”.

  Jag kunde dock inte låta bli att läsa det du skrivit igen, och fundera över vad du egentligen vill ha sagt. Du utgår uppenbarligen från att alla jägare har den åsikt du förkunnar här! Redan där har du helt fel!

  Tala inte om ”jägarnas” argument, utan se vad det faktiskt är – dvs enskilda individers argument! Jag har f ö inte läst om att något av de två jägarförbunden vill ha 200 vargar spridda över hela landet – ge mig en länk som visar att ditt påstående är sant, och då vill jag inte ha en länk till något som INTE går att knyta till en av jägareförbunden anställd, eller förtroendevald person!

  Det jag ser är snett med vad du själv skriver, är delvis att du använder samma argument som de mest extrema rovdjursmotståndarna – och precis som dem tycks du inte förstå att det är helt fel väg att gå för att nå det mål du har – vad det nu kan vara.

  Att jakt – älgjakt eller annan jakt – skapar livskvalité för väldig många kan nog inte ens du förneka – även om du tycks förfasas över detta. För egen del ger det mig livskvalité att kunna gå ut i mina egna hemmamarker och spåra alla sorters djur, inklusive älg, rådjur, vildsvin, räv, grävling, varg, björn, lo och järv m fl – men samtidigt är jag fullkomligt medveten om att alla dessa djur även skapar oro, rädsla, sorg och förtvivlan hos andra människor – jodå, vartenda ett av de uppräknade djuren.

  Jag kan då inte säga vems livskvalité som är mest värd att ta hänsyn till,– kan du?

 3. Kerstin says:

  Då kan jag enkelt säga signatur ”fråga Gunnar”, att jag behandlgar människor som jag själv vill bli behandlad, dvs med respekt, oberoende av vilken uppfattning de har i en fråga – det är uppenbarligen lite skillnad på hur du och jag ser just på den saken.

 4. fråga gunnar says:

  ”Angående älgar, är det verkligen din ärliga mening att vi ska skjuta bort alla älgar i de södra och mellersta delarna av landet? Vilka andra djur ska utrotas för att de är farliga??”
  Det är ju inte alls fråga om att utrota dessa djur. Det är ju heller inte fråga om att jägarna vill utrota vargen eller???
  Ett av jägarnas argument är ju att det finns hundratusende vargar i Ryssland, så om det enbart finns älgar i norra Sverige, så är det ju så klart inte fråga om utrotning här heller.

  Så vad är minste livskraftiga älgstam? Det är den nivå vi ska inrikta oss på.
  Det är väl inte mer än rimligt med tanke på den policy stolpskotten har tagit fram för varg, att även älgstammen skjuts ner?
  Vi ska ju enbart ha 200 vargar som enligt jägareförbundet ska vare spridde över hela landet (jag ljuger inte. Det är vad dessa ”intelligenta” personer har i sin vargpolicy) och den enda orsaken till det är att de dödar några dussin jakthundar och några hundra får årligen. Det är den enda orsaken, några dödade får och några jakthundar, inte ett tiotall MÄNNISKOR och flera hundra SVÅRT skadade människor.
  Ser du inte att det finns någon som är snett om man jämför de problem dessa två arter ställer till med, var på sitt sätt, och hur våra otroligt duktiga och otroligt kunniga viltvårdare tycker att vi ska hantera dessa problem?
  Speciellt lustigt/perverterat blir det när de pratar om hur älgen/älgjakten skapar livskvalitet. Inte en tanka där på vad älgen ställer till med för andra. Där kan du verkligen prata om LIVSKVALITET, förlorad sådan!

  Sorry, men jag behandlar människor så som JAG tycker de förtjänar det!

 5. Kerstin says:

  En liten stilla fråga till signaturen ”fråga Gunnar”.

  Varför använder du så nedvärderande uttryck om människor som inte tycker som du till 100%, och varför angripa personer när det är SAKER vi diskuterar?

  Det du skriver här, påminner väldigt mycket om de verkligt rabiata rovdjursmotståndarna, som angriper personer när de själva fått slut på argumenten för 0-vision av alla djur de själva inte ser någon nytta med. Det är knappast något som inger någon respekt, och därmed lär man inte heller ta till sig annat du har att säga – hur relevant det än kan vara.

  Angående älgar, är det verkligen din ärliga mening att vi ska skjuta bort alla älgar i de södra och mellersta delarna av landet? Vilka andra djur ska utrotas för att de är farliga??

 6. fråga gunnar says:

  Carl-Johan
  Glöm inte att ett rovdjurstängsel har en livslängd på mycket mera än 20 år.
  Ser man det i det ljuset så är det ju mycket små investeringar som ska till.
  Dessutom kan man i många fall bygga vidare på befintligt stängsel vilket även det sänker priset.

 7. fråga gunnar says:

  Pelle min vän, lyft huvudet och kolla på statistiken.
  I ALLA ROVDJURSLÄN med undantag för Stockholms län, HAR ANTAL FÅR ÖKAD UNDER DE SENASTE MÅNGA ÅREN, så det var den igenväxning och det öppna landskapet:o)
  Va som i stället har växt igen är insidan av huvudet på vargmotståndarna.
  Läs annat än bara jakttidningar och var lite mer källkritisk!

 8. fråga gunnar says:

  Om nu bara lilla jägar-Daniel hade satt sig in i saken så ville han ha sett att det inte finns fler får i Sörmland än det finns i Värmland, så de många många miljoner som man klarat få fram i Värmland ska väl inte vare något problem här heller.
  Och klagoropen från friluftslivet i Värmland över stängslingen där, har begränsat sig till medelålders jägare och lata bidragsbönder så det är inte något att oroa sig för.
  Dessutom har vi ju sett en markant skillnad i antal jakthundattacker på fårbesättningar i Värmland i och med att fler och fler vargstängsel har satts upp, allt enligt lammproducenterna.
  Att tätheten av får sedan är tre gånga så stor i Sörmland som i Värmland är en helt annan sak, vilket även befolkningstätheten är.

  För övrigt hur är det med ”driftkostnaden” för älg i mer befolkade områden av sverige i fråga om skadade och dödade människor i nerblodade bilvrak längs vår vägar?
  Möjligen något man bör ta sikta på och se till att den minimale älgstam vi behöver för att den ska kunna hållas på minsta möjliga livskraftiga nivå, kommer att har sitt populationstyngdpunkt i Norrlands inland.

 9. Pelle says:

  Att det är färre får i vargområdet är väl självklart! Vem skaffar får när det kryllar av varg och staketen är svindyra?Men så håller vissa områden i skogen på att växa igen!Vart tog slogan Öppna landskap vägen?Tror nog att många har arealen som krävs för fårfarmning, men vem vågar satsa på det?Synd när efterfrågan ökar på fårkött och arbetslösheten skenar!

 10. Lindberg says:

  Matematik och demokrati är kul. Om två vill slå ihjäl en tredje så är det ok eller? Vad jag menar är att dom som har problem i Värmland, Dalarna och Örebro län har lika stora problem som individer som dom i Sörmland. Argumentet att frilufslivet aldrig skulle aceptera vargsäkra stängsel tycker jag är så dumt så att det finns inte ord! Det är ju i dessa trakter som vargförespråkarna hör hemma och har chans att få se en varg. Argumentet att det inte finns pengar är lika dumt det. Lägg kostnaden på kommunal skatten och redovisa detta ofentligt så kommer vi nog debatten gå åt ett annat håll.
  Om inte hela Sverige ska dela på bördan av en vargstam så har jag full förståelse för de som tjuvjagar! Den demokratiska vägen kommer ju aldrig att fungera.

 11. Carl-Johan says:

  Får visst klippa och klistra lite..

  Procentuellt per individ, vare sig det gäller får eller hästar, torde inte skilja sig allt för mycket. Rätta mig gärna om jag har fel och jag hoppas att jag har gjort mig förstådd.

  Det är ju som du säger att denna vargen har rivit mer får under sin tid i Sörmland än vad vargarna i Värmland, Örebro, Dalarna och Gävleborg gjorde tillsammans under hela 2008 och det måste man ju se som en problemindivid. Fast å andra sidan, i Värmland, Dalarna, etc. har väl folk fått hägna in allt redan så då vore det väl lustigt om vargarna plockade lika mycket där. En varg plockar nog lättare 20 får på en kväll i Sörmland än i t ex. Värmland där de flesta har fått hägna in sina hagar. Eller hur?

  Jag jagar givetvis själv och bla. då mellan två vargrevir, Någon hund har vi inte fått tagen men däremot tamboskapsägarna har fått lida. Jag hoppas bara att denna särbehandlingen inte kommer att fortsätta då jag har för mig att Jägarförbundet var med och accepterade ett visst antal vargar utspridda över hela Sveriges yta?

  Det som jag funderar över är bara det att övriga Sverige har redan fått genomlida vargens inträde och har fått vidta åtgärder så som stängsel, eltrådar, lappar, etc. Nu är det Sörmlands tur, är det inte bara att bita i det sura äpplet? Eller vore det helt enkelt inte bättre med en effektivare rovdjurspolitik så hade vi sluppit alla dessa problem, politiken som förmodligen är påväg till vintern..

 12. Carl-Johan says:

  Jag citerar ditt sista stycke, ”Vi kan aldrig acceptera att vargen även fortsättningsvis ska finnas endast i de mellansvenska skogsbygderna av myndigheternas bekvämlighetsskäl eller ekonomiska skäl. Därför måste staten och Naturvårdsverket samt Länsstyrelserna nu våga föra fram denna problematik i ljuset och lösa den, annars är rättvisan långt borta och vargarna lär fortsätta skjutas så fort de kommit ner till Märlardalen och fått smak på får…”

  Givetvis kommer detta inte att fungera i längden, att alla vargar som kliver in i Sörmland skjuts. Du skriver att det kommer att kosta många miljoner om man skall ”vargsäkra” större områden i Sörmland. Låt oss säga att ett stuteri har hästar värda mångmiljonbelopp, ser man vad hästarna totalt är värda i hagen och jämför detta mot vad en fårägare i övriga sverige får lägga ut per får så borde detta vara försvarbart. Dvs. kostar det 1 miljon att ”säkra” en hage med hästar som är värda 10 miljoner. Låt oss säga att en fårägare i Värmland har 50 får i en hage värda 1000 kr/st, 50 000 totalt. Lägger han då ut 10 % på stängsel utav värdet på fåren, alltså 5000 kr. Då kommer han inte särskilt långt när det gäller matrial till inhägnad, då han måste multiplicera detta några gånger, säg att han måste upp på 20%+ av fårens värde. Ska vi överföra detta till stuteriägaren i Sörmland rör det sig om 2 miljoner. Sedan kan man ju jämföra detta med försäkringar t ex. Att försäkra en Ferrari gentemot en Volvo är ju betydligt dyrare, och det är ju självklart då Ferrarin är värd mycket mer.

  Det jag vill få fram är att om man ser till vad djuren i hagarna är värda och vad man får lägga ut på matrial så är det nog procentuellt inte så stor skillnad. Det är ju givetvis klart att en fårägare i övriga Sverige inte kan lägga ut 1 miljon på fårstängsel då hans får är värda 50 000, men en hästägare i Sörmland med hästar av ett värde på 10 miljoner borde kunna lägga ut 10% för att skydda dom. Procentuellt per individ, vare sig det gäller får ell

 13. Kerstin says:

  På ett informationsmöte, där Jens Karlsson från Viltskadecenter var med, fick han en fråga om varför det inte beviljas mer medel till förebyggande åtgärder i områden som gränsar till sådana där vargen redan är etablerad. Jag uppfattade svaret som att de tidigare varit alldeles för frikostiga med pengar, och t ex betalat för rovdjursstängsel i områden som antagligen aldrig, eller mycket sent skulle få varg. När varg så småningom kommer, så är staketen inte längre funktionella p g a ålder på trådar och stolp. Därför beviljas nu bara bidrag till gårdar som redan fått sina får angripna.

  Man kan ju tycka att regeringen skulle kunna skjuta till lite mer pengar, för att visa att man verkligen vill ha en spridning av vargstammen – men kanske det kan komma en del från skadeersättning på grödor, nu när jakten utökats på t ex gäss. Det är inga dåliga belopp som betalas ut för skador på grödor under 2008. Bara när det gäller vitkindad gås, så går beloppet upp till nästan i miljon och därefter kommer grågåsen med nästan 700-tusen. Med andra gåsarter, sångsvan och transor, kommer beloppet för 2008 upp i 3 miljoner – men då finns även 150-tusen som gäller björn (bin antar jag).

  Lite långsökt kanske, men möjligen kan varje skjuten gås i områden där varg kan tänkas etablera revir inom en snar framtid, bidra till en omfördelning av de pengar länsstyrelserna får. Vad tror ni andra?? (Se det från den skämtsamma sidan).

 14. Anders says:

  Varför ta upp frågan?? Man pissar ju sällan på sin egen bakgård!! Sätta ut några vargar på Lidingö hade vart något. Dessa 200 vargar som vi dras med kostar oss otroliga pengar i form av minskade arrendepriser och kött. Vi har ej massa hjort heller så älgen är snart slut!!! Va ska dom små liven då äta ? Grävlingen är borta sen länge så det blir nog ändå så att Sörmland snart får ta del av våra hungriga vargar…

 15. P.E says:

  Något måste väl ändå ha lärts av vargetableringen i mellersta delarna av Sverige. Jag förstår att det blir dyrt att förbereda sig för vargetablering, men ska vargen spridas dit så ska det göras förr eller senare iallafall. Det borde väl gå lite snabbare nu när man har lärdomar av etableringen i kärnområdet. Varje tillvandrad varg som skjuts i Sörmland blir som ett hånskratt i ansiktet på dem som lever med dem permanent i mellersta Sverige. Nu vet jag inte exakt vad som gjorts, men skrämselförsök etc vid fårbesättningar borde väl kunna genomföras på denna värdefulla Sörmlandsvarg innan man skjuter den, får man den bara radiomärkt borde det väl vara fullt möjligt?

 16. Daniel Ligné says:

  Jb och några andra: Problemet är väl att det saknas pengar och kanske vilja? ”Sörmlandsvargen” var där redan i höstas och visade sig tycka om får. ”Roslagsvargens” föregångare ”Gräsövargen” visade även den vad vargar som börjar uppehålla sig stationärt i dessa trakter kommer att ställa till med i fårbesättningar. Vi ser samma mönster i en del fall från Västra Götaland. NV beviljar skyddsjakt som en ”akutåtgärd” med uppmaningen att snarast vidta förebyggande åtgärder. Problemet är att detta sedan inte sker.
  Man behöver i mina ögon inte vara raketforskare för att redan för en del år sedan kunna räkna ut att vargarna kommer att fortsätta komma hit ner och de kommer att fortsätta bli problemindivider när det gäller tamdjur. Det har alla vargar blivit hittills som överlevt trafiken i mer än en månad i Mälardalen…

 17. JB says:

  Problemet med att under några veckor hägna in ett stort antal får, ca 200 fårbesättningar, med 60-70 besättningar med mer än 49 får blir ganska ogörligt, det förstår ni nog alla. Det självklara i nuläget blir att genomföra åtgärder för att vargen ska kunna sprida sig i landet men det gäller att det tillförs pengar till dessa åtgärder. Att en varg skjuts när den kommer ner till sörmland i detta fall är givetvis att den har fått ett icke önskvärt beteende mot får och nötkreatur. Det gäller inte några får utan ett 60 tal som dödats eller avlivats till följd av angreppen. Klart det är frustrerande för er som dagligen har kontakt med rovdjur att de skjuts när de kommer ned hit men problemet skulle inte bli det samma om vargen höll sig till vilda djur för det har vi ingen brist av…

 18. Robban says:

  vi i skogen får betala stora skatte pengar för polis insatser vid fotbolls matcher och kriminakitet i storstaden varför ska inte dom betala våra problem ?

 19. Jägare says:

  Förstår ditt resonemang Daniel, men vad skulle det vara för problem att införa rovdjurssäkra vargstängsel i de södra delarna av landet? Det kostar givetvis men när det gäller vargen så är det tydligt ingen problem med pengarna. I dagsläget så får ju rovdjuren kosta hur mycket som helst. Eller har jag fel i mitt resonemang?

  Man får väl helt enkelt ha sina får i mindre inhängnader och under uppsikt. Naturvårdsverket borde väl kunna bekosta alla större fårägare en ”varghund” som skyddar fåren.

  Eller hmm, är det egentligen så att man tycker att vi i norr kan ha alla rovdjur och varför inte göra en stor nationalpark av Sverige ovan Dalälven?
  Så kan vi som är jaktintresserade åka till Ryssland och jaga. Förresten, borde inte Naturvårdsverket och Rovdjursvännerna kunna bekosta dessa resor så vargen får vara i fred i Sverige. För det är väl bättre att vi jägare som ändå inte är så många(300.000 flyttar på oss för ca 200 gråben.

  / En som bor i Mellansverige och som inte alls är bitter. För det ska bli roligt att jag i Ryssland :)

 20. Krister says:

  Daniel. Det är mina funderingar med. Angående den ekonomiska aspekten. Redan nu är det dåligt med pengar på länstyrelserna för förebyggande insatser och om nu vargen ska tillåtas spridas söderut så har jag väldigt svårt att tro att det tillkommer mer pengar.

  Men men förhoppningsvis så vaknar myndigheterna till och skjuter till mer så det går att avlasta skogslänen.

 21. Daniel Ligné says:

  Tack för kommentarerna! Tänkte bara förtydliga lite… Vad jag tror är och kommer att bli det stora problemet är att det inte kommer att finnas pengar till att hägna in Mälardalens husdjur. Därmed finns risken för ett indirekt scenario av den typ Krister beskriver från andra länder. Tittar man i Jordbruksstatistisk årsbok ser man att i dagens rovdjursområde finns 5131 företag som beskriver tamdjursskötsel, i ”spridningsområdet (Mälardalen och Västra Götaland) finns 12575 företag. Dessutom är medelföretaget större i ”spridningsområdet”.
  Vi vet alla att det redan varit svårt att få fram pengar till rovdjursstängsel i de ”gamla” rovdjurslänen och det lär inte bli enklare. Jag är därför rädd att man indirekt gör en pudel, struts eller vad ni vill och beviljar skyddsjakt, som desutom verkar vara synnerligen effektiv i Mälardalslandskapen, istället för att ta smällen med opinion och höga kostnader.
  Sedan har jag full förståelse för varg/hund – problematiken, jag jagar själv bland annat i Galvenreviret. Problemet här är att man mycket sällan beviljar skyddsjakt på vargar just bara för att de tar hundar.

 22. Peter says:

  Förstår ditt resonemang Daniel, men vad skulle det vara för problem att införa rovdjurssäkra vargstängsel i de södra delarna av landet? Det kostar givetvis men när det gäller vargen så är det tydligt ingen problem med pengarna. I dagsläget så får ju rovdjuren kosta hur mycket som helst. Eller har jag fel i mitt resonemang?

  Man får väl helt enkelt ha sina får i mindre inhängnader och under uppsikt. Naturvårdsverket borde väl kunna bekosta alla större fårägare en ”varghund” som skyddar fåren.

  Eller hmm, är det egentligen så att man tycker att vi i norr kan ha alla rovdjur och varför inte göra en stor nationalpark av Sverige ovan Dalälven?
  Så kan vi som är jaktintresserade åka till Ryssland och jaga. Förresten, borde inte Naturvårdsverket och Rovdjursvännerna kunna bekosta dessa resor så vargen får vara i fred i Sverige. För det är väl bättre att vi jägare som ändå inte är så många(300.000 flyttar på oss för ca 200 gråben.

  / En som bor i Mellansverige och som inte alls är bitter. För det ska bli roligt att jag i Ryssland :)

 23. Martin says:

  Håller med Henke ang att det borde inte vara några större problem med att ha varg i stockholmsområdet eller andra tätbebyggda områden heller för den delen då jag fritt ur minnet har för mig att det finns flest förespråkare för varg här och dessutom flest folk, högst inkomst mm och det behövs inte mycket extra skatt i dessa län för att täcka kostnaderna för ett så gott ändamål som att bevara vargen.
  Vad är egentligen problemet med ”rovdjurssäkra” stängsel. Kostnaden är överkommlig om med tanke på betalningsförmågan och mängden folk som bor här och skulle det komma upp stängsel som begränsar friluftslivet så är väl det bland de sämsta argument man kan ge gentemot jägare vars friluftsliv med löshundsjakt totalt förstörts av just varg. De får väl röra sina feta arslen runt staketet då och vara glada att de fortfarande kan fortsätta med sina intressen!

  Hmm nog om detta men du kan nog spåra både ironi och visst allvar här ovan :-)

 24. Henke says:

  Du nämner bara får i dit inlägg hur ser statestiken ut när det gäller jakthundar för de länen du nämner?. Kan tänka mig att siffrorna är omvända. Jag bor själv i Värmland och har precis sagt upp min jakträttt i Hagfors på grund av vargen och har fått söka mig jaktmarker längre bort för att jag ska kunna jaga med mina hundar. I Sörmland bråkar de om en eller kanske två vargar, medans vi i vårt lag hade tre familjegrupper som berörde våran mark inte helt enkelt att bedriva löshundsjakt då. Det är därför som många av oss blir förbannade på hanteringen av vargen i sörmland. Vargen har har indirekt trissat upp arrende priserna så att vanligt folk snart inte har råd att jaga på vargfria marker. Om vi nu ska har vargen låt då hela Sverige ta ansvar för den. För nu är det som så att det i stort sett bara är storstadsborna som vill ha vargen. Fast kommer det en varg i närheten av Stockholm så ska den skjutas så fort som möjligt. Om nu storstadsborna vill ha vargen så ska de också betala för den, öka skatten i Stockholm och låt pengarna gå till rovdjursstängsel mm. Då kanske oponionen vänder, när de ser att det helt plötsligt kostar pengar att ha vargen i skogarna.

 25. Krister says:

  Håller med dig i det du skriver om. Om dom inte ser till att ta tag i detta så kommer det defintitivt inte att gagna vargen. Och frustrationen och myndighetsföraktet kommer att växa ännu mer här i skogsbältet.

  Riskerna är att som jag ser det att det blir en liknande förvalting av vargen som i Spanien eller Italien. Dom får vara i ett område här i Sverige men utanför så är det jakt på dom. Och om det blir så. Då kan man fråga sig vart tog det med ”spridningen till sina forna utbredningsområden vägen” Nej, detta är något miljöorganisationerna och jaktorganisationerna får arbeta på. Länen söderöver måste se till att underlätta för spridningen söderut för varg.

Kommentering är stängd.