Dagen efter

 

20090509.jpg

Så är man då tillbaka i norr efter en helg på Öster Malma och Jägareförbundets årsstämma. Givande dagar på många sätt, samtidigt som det blir en ganska tydlig bild av två verkligheter vad gäller att hantera frågor, snabb reaktion eller långsam motionshantering! En mycket lugn stämma sa alla, ganska ”snälla” motioner och väldigt lite diskussion. Stämningen bland deltagarna tyckte jag kändes god så den lugna stämningen dolde troligen inget annat än ett relativt lugn i organistationen nu. Men det är allt mer tydligt att man jobbar andra vägar än via motioner från medlem – krets – länsföreningen och till slut årsstämman. Idag kommer man på något man vill påverka och använder alla vägar för att nå fram med sin fråga. Dessutom vill man ha reaktioner och svar NU, inte sex månader senare. I vissa frågor kan det här fungera medan det i mer översiktliga frågor fortfarande kan vara bra med långsiktigthet och tid till eftertanke och bra beslutsunderlag innan man tar beslut. Några jaktpolitiska frågor som nu är på väg att lösas har arbetats med i mer än tio år…. Jag tror att man kommer att se en allt större skillnad på vilka frågor man ids driva motionsvägen och vilka frågor som kommer att komma andra vägar framöver. På gott och ont…. Det är inte alltid de som låter mest eller ringer/skriver oftast som har de klokaste idéerna eller ens representerar en majoritet, men det här sållandet får vi väl lära oss att hantera både bland personal och förtroendevalda… Vilka frågor som behandlades finns på annan plats, men en sak måste framhållas som viktig – det personliga mötet! Jag tror att mötet mellan personer från skilda delar av landet med helt olika förutsättningar för jakt och föreningsliv är viktigt för att skapa förståelse för att landet är långt och för ett gemensamt agerande även i frågor som inte berör alla i lika hög grad. Trots teknikutveckling kommer vi aldrig att kunna ersätta det personliga mötet!