Södra tar ton men det klingar falskt…

Som synes på nyhetsplats på hemsidan så pågår en intensiv skriftväxling mellan Jägareförbundet och Södra Skogsägarna för närvarande. Det var därför heller inte särskilt förvånande att jag efter en titt i mailkorgen hittade ett antal mer eller mindre uppretade mail från medlemmar i södra Sverige.
Ett av dem var riktigt intressant. Det innehöll utdrag ur Mats Blombergs näringspolitiska blogg. Mats jobbar åt Södra och driver en blogg som dock bara kan läsas av medlemmar. Därför kan jag tyvärr inte länka dit…
I vilket fall som helst skriver Mats: ”Skogsägare har i åratal svurit och knutit nävarna i byxfickan över sina skadade tallplanteringar. Samtidigt har man haft svårt att få gehör bland kollegor och jaktkompisar.” ett stycke senare kommer ”För Södra måste skogsägarna, ekonomin och skogsproduktionen vara huvudfokus. Det är vår uppgift.”. Tämligen självklara uttalanden av en representant från skogsägareföreningen kan tyckas men talar han verkligen för sina medlemmar och kanske finns det skäl till att inte särskilt många av dem knyter näven i fickan och att man har svårt att få gehör?
Det finns en relativt färsk studie om privata markägares attityder till ungskogsskötsel där man bland annat tittat på just älgfrågan. Den är gjord av Karin Fällman på SLU i Umeå och det intressanta är att ett av studieområdena var just i Södras område, Jönköpings län, där 1000 skogsägare tillfrågades. I studieområdet var nivåerna på älgskador enormt höga under tiden då studien genomfördes. Inget inventerat område hade mindre än 10% färska skador. Så nog borde väl skogsägarna vara rätt kritiska mot nivån på älgstammen? Nej. De var översvallande positiva och mer än 60% av skogsägarna tyckte nivån på älgstammen var ”lagom”. 20% tyckte det var för mycket älg och drygt 10% ville ha ännu mer älg, resten hade ingen uppfattning.
När jag kommer hit brukar skogsbruket skrika att detta beror bara på att de inte varit ute i skogen och tittat. Karin särskilde de skogsägare som röjt i egen skog de senaste två åren. Ingen som helst skillnad i uppfattning, de var precis lika positivt inställda till älgen.
Då brukar man skrika att det beror på att man inte vet hur en älgskada ser ut eller vad den innebär. Då kan man roa sig med att skilja ut de skogsägare som hade gymnasial eller högre skoglig utbildning. Även de är minst lika positivt inställda.
Faktum är att de enda som på något sätt avvek från den översvallande positiva linjen till älgen var de större markägarna med mer än 400 hektar mark. Kan det vara så att det är dessa markägare Södra representerar när de nu ställer sig på älgbarrikaden? I vilket fall som helst klingar kraven på ökat inflytande lite falskt när man inte ens bemödar sig om att dyka upp på 30% av samråden. Vidare kan jag inte låta bli att fundera på om Södra verkligen har sina medlemmar i ryggen när de nu går ut i strid?

2 Kommentarer
 1. rr says:

  Nu är skador på skogen väl inte störste problemet med den älgstam vi har.
  12-15 dödade och hundratals svårt skadade människor varje år i viltolyckor!
  Nåja va är det mot den LIVSKVALITET en liten del av befolkningen får

 2. Micke says:

  Södra skogsägarnas sista snedsteg i vilt-debatten är ett tecken på ett visst mått av avståndstagande från sina medlemmar, man har utan att troligtvis tänka kastat sig rakt ut i avgrunden ang viltvårdsintresset i medlemmsleden.
  Utan att ens tillfråga sin medlemmar om hur man uppfattar skade- situationen i skogen så har man som vanligt förutsatt att dessa medlemmar skulle komma till sin räddning när det börjar osa svavel om debatten!
  Då jag finns i Blekingelän där viltförvaltningen rörande älg har gått från klarhet till klarhet,, så måste jag iaf tillstå att man är från brukarhåll är mycket mera tollerant med just de väldigt ringa skador som finns från älg!
  Södra Skogsägarna måste nog snart börja inse att det är den kommande generationen som styr, och den kommande generationen skogsägare är mycket mera förlåtande och viltvårdsinresserad än den tidigare som tyvärr bara hade utfall//ha som mål.

Kommentering är stängd.