Nystart

Hej på er!

Det var länge sen jag gjorde några avtryck här inne. Nu är det nytt år och dags för en nystart även för mig. Verksamheten 2012 börjar så smått läggas till handlingarna allt eftersom verksamhetsberättelser skrivs och Jaktvårdskretsarnas årsmöten hålls de närmaste två veckorna. Årsmöten som på de flesta, om inte alla, håll kommer att innebära stadgeändringar. Inga stora saker, men det blir lite justeringar i tiderna för möten så att man på kretsnivå får lite mer tid på sig. Sen kommer nog väldigt många att justera namnet på organisationen. För rätt många år sedan började Länsjaktvårdsföreningarna justera namnen till Jägareförbundet följt av länets namn. Basnivån i organisationen, jaktvårdskretsarna, har däremot inte bytt namn. men nu är det äntligen på gång. Eftersom jaktvårdskretsen är den nivån där Jägareförbundets medlemmar har sin direkta rösträtt på årsmöten så känns det självklart att också jaktvårdskretsen faktiskt ska heta Jägareförbundet. Det finns till och med de som säger att man i vissa lägen inte ens är klar över att jaktvårdskretsen ÄR en del av Jägareförbundet! Jag hoppas ju att det i så fall är endast i få undantag. Men vissa egna erfarenheter kan nog tyda på att det är vanligare än vad vi vill tro! Förhoppningen är ju att vi framöver ska känna sån samhörighet att när Jägareförbundet gör något så känner alla att vi gör det tillsammans! Det är inte ”dom där” som gör något och lyckas åstadkomma något. Sen finns ju alltid risken att det blir som i sportens värld – de är alltid VI som lyckas och DOM som misslyckas. Det är alltid lättare att känna samhörighet i medgång än i motgång. Men precis som i sportens värld så är det väl när det går tungt som det är viktigt att man känner stödet från varandra och supportergrupperna!?!

Utöver arbetet med kretsarnas årsmöten och planeringar så ligger självklart mycket fokus på älgar. Jakten 2012 ska summeras och fakta läggas till grund för de tre-årsplaner som nu ska förankras i alla älgförvaltningsområden. Fjolårets tilldelning och jakt grundades knappast på något alltför gediget faktaarbete. Tiden var för knapp och till stor del tittade man bakåt på hur det hade varit och inte framåt mot vad man ville uppnå. Det ska förhoppningsvis ändras till i år då grupperna har lite mer tid på sig. Fast det är inte alla dagar man känner att man har förståelse för förvaltning på lång sikt. Det gäller både från markägarhåll och jägarhåll! Det är så lätt att titta på senaste jakten och sedan fundera på hur många älgar man vill skjuta kommande jakt. Att sätta mål längre fram i tiden är svårare än vad många tror, om man inte nöjer sig med att säga att det är bra som det är! Ofta kan det vara relativt lätt att diskutera mål för stora områden, men betydligt svårare att nå ner till respektive jaktlag. Ett tydligt exempel fick jag vara med om nyligen då de flesta i salen var överens om att älgstammen hade minskat med den avskjutning man hade haft under några år. Dessutom var fyllnadsgraden i avskjutningen både för vuxna och kalvar låg. Man ville nog inte gärna sänka stammen mer och vissa ville nog ha lite mer älg i markerna. När sen jaktlagen ett efter ett fick frågan om hur de ville se i sin tilldelning inför kommande jakt så ville de flesta ha samma tilldelning men en hel del ville ha någon älg till. Hur den kombinationen går ihop har jag lite svårt att förstå. Låg fyllnadsgrad, sjunkande stam, vilja att öka eller bibehålla nuvarande stam kombinerat med samma eller högre tilldelningar? Förvaltningsgrupperna får ett intressant arbete att väga samman viljan med älgstammen utveckling mot viljan till tilldelning av älg.

Förhoppningsvis kan vi få en lite bättre insikt i älgförvaltningen när den nya utbildningen blir tillgänglig, vilket förhoppningsvis inte dröjer länge alls!

Sen blir det intressant att få nya älgar märkta med GPS-sändare i Norrbotten. Det är snart    dags att få halsband på 90 älgar. Hur det sen påverkar kommande förvaltning återstår att se. Men tidigare märkningar har definitivt fått upp ögonen på många hur älgarna förflyttar sig mellan höstens områden där de jagas och vinterns områden där det betar på tall! De här tre märkningsområdena kommer säkert inte att bli några undantag!