guider och utlänningar

Sitter och lägger sista handen vid en planerad semester till Sydafrika, ska bli spännande att se och uppleva jakten och fisket på undersidan av globen! Eftersom man till vardags sitter uppe i Norrbotten och under hela min tid häruppe har varit mer eller mindre delaktig i arbetet med fjälljakten så infinner sig naturligtvis lite tankar runt detta nu när man själv blir utlänning och jaktturist. Att det skulle vara något märkligt att ha olika regler för de som är bofasta i landet och tillresta turister när det gäller jakt tror jag svenska politiker är ganska ensamma om att tycka. När jag tittar igenom informationen ser jag att till och med inträdesavgiften till nationalparkerna är betydligt billigare för boende i Sydafrika än för övriga (Inget prat om Afrikanska unionen där inte!) Att jaga utan inhemsk guide finns inte ens ”på kartan”!  Ett argument i frågan om den svenska fjälljakten har varit att man kan locka många utländska jaktturister och man då kan skapa arbetstillfällen i glesbygd. Arbetstillfällen är alltid välkomna, men hade det då inte varit bättre att kräva inhemsk guide för jaktturister, DET hade kunnat skapa arbetstillfällen och göra jaktturismen i fjällen till kvalitétsjakt istället för kvantitetsjakt för tillresande turister och guideföretag! Diskussionen om fjälljakten har varit intensiv under alla de 16 år jag har jobbat i Norrbotten och jag hoppas att man kan hålla fart i debatten tills regelverket är bra för viltförvaltningen, de jägare som bor i Sverige och för de som kan skapa arbetstillfällen i glesbygden – allt i samförstånd