Oseriösa vargkritiker

, ,

Jag kritiserar ofta bevarandesidan för att glida på sanningen och för att driva en landsbygdsfientlig vargpolitik. Men idag blev jag riktigt irriterad på en av de mest vargkritiska organisationerna, Folkaktionen ny rovdjurspolitik. I ett pressmeddelande idag hävdar de att Bernkonventionen har gett varghybrider ett skydd som gör att de i praktiken inte kan avlivas. Det är inte sant!

Sant är däremot att det fanns ett förslag till Bernkonventionen om att varghybrider skulle få samma skyddsstatus som vargen, samtidigt den uppmanar medlemsländerna att avliva alla hybrider. Motivet var alltså inte att skydda hybriderna, utan att stänga det ”kryphål” som förslagställaren menar finns för illegal jakt på varg. Man menade att personer som ertappas med att jaga varg illegalt kan skylla på att de ”trodde” att det var en hybrid. Alltså exakt det som den vargjakts rättegång handlar om i Finland just nu.
Grundproblemet med förslaget var att man, i sin iver att sätta dit tjuvjägare, i själva verket försvårade det som var målet. Nämligen kraftig decimering av förvildade hundar och hybrider i framför allt södra Europa. För vem vågar skjuta en förvildad dalmatiner om det i efterhand visar sig att den har 10 % varggener och alltså var en fredad hybrid?

Förbundet fick tips om förslaget och agerade snabbt via FACE, vår europeiska samarbetsorganisation. Det resulterade i att förslaget om att freda hybrider ströks. Ändå hävdar Folkaktionen ny rovdjurspolitik att de nu fått ett utökat skydd och att FACE inte protesterat. De gör det trots att de är väl informerade om att det var bl a FACEs protest som stoppade fredningen av hybrider.

Folkaktionen hävdar vidare att hybrider tidigare varit fredlösa och att de nu får ett större skydd. Inte heller det är sant. För det första är Bernkonventionens bestämmelser inte bindande för Sverige. Det är Art- och habitatdirektivet som styr vad vi får och inte får. EU kommissionen följde FACE förslag och stoppade fredningen i Bernkonventionen. Alltså är inte hybrider fredade och kommer inte heller i framtiden att vara det.

Jag delar Folkaktionens kritik mot de krafter som är så upptagna av att till varje pris skydda vargen att de inte inser att de själva är det stora hotet. Ursprungsförslaget hade givetvis på sikt lett till ett större hot mot vargen genom ökad hybridisering än de personer som tror sig kunna jaga varg illegalt under hybridtäckmantel. Det insåg även EU kommissionen. De insåg säkert också det absurda i att låta en hybrid bli en egen art i direktivet med samma skydd som vargen när målet är att utrota dem!

Den svenska lagstiftningen kommer inte att förändras p.g.a. av Bernkonventionens ställningstagande. Det står fortfarande var och en fritt att skjuta en hybrid om man verkligen ser att det är det. Säg t ex att du ser en vargflock där valparna ser ut som labradorer. Då kan man skjuta dem utan att riskera att bli straffade, hybrider är nämligen inte fredade. Om du däremot skjuter en varg och påstår att du trodde att det var en vargliknande hybrid riskerar du straff. Exakt samma sak som om någon skjuter en kraftigt haltande varg och efteråt inte kan bevisa att den var skadad fastän lagstiftningen ger denne rätt att avliva en skadad varg av djurskyddsskäl. Eftersom det inte heller är fritt fram att skjuta hundar riskerar du även straff eller skadestånd om det visar sig att ”hybriden” var en hund!

Det finns goda grunder berättigad kritik mot de krafter som till varje pris vill att vargarna ska sprida sig och bli fler och fler. Inte bara i Sverige utan runt om i Europa. Men kritiken måste vara befogad och saklig för att den ska vinna gehör. Folkaktionens pressmeddelande idag saknar allt detta. Var och en med någon självbevarelsedrift skjuter inte ”hybrider” hur som helst utan att först ha fått klarhet i vad det är för djur. Folkaktionen tycks vilja det omvända, att samhället ska tillåta var och en att bestämma vad som är en hybrid. Det fungerar givetvis inte i ett rättssamhälle hur illa man än tycker om vargar och hybrider!

8 Kommentarer
 1. Anders Hermansson says:

  Citat: ”Förbundet fick tips om förslaget och agerade snabbt via FACE, vår europeiska samarbetsorganisation. Det resulterade i att förslaget om att freda hybrider ströks”.
  Vad Gunnar Glöersen säger är att förbundet kunnat påverka lagstiftningen i EU, och därmed indirekt i Sverige. Nu är det i sig inget nytt, jag har vid ett flertal tidigare tillfällen sett att förbundet uppger sig påverkat viss lagstiftning, alternativt hindrat sådan från att antas. Inom EU är Greenpeace en stor aktör, nyligen blev det känt att Greenpeace lyckades få professor Anne Glover avsatt som EU:s högsta vetenskapliga rådgivare, och därtill fick man EU att inte tillsätta någon ersättare. Orsaken var att professor Glover utgjorde ett hot mot en av Greenpeaces mjölkkor – genmodifierade grödors påstådda farlighet. I SvD 16 december 2014 under rubriken ”Tro får inte ersätta vetenskap” protesterar sex forskare vid SLU mot att vår nya regering frångår ett vetenskapsbaserat beslutsfattande, för att i stället låta trossatser och nyckfulla populistiska vindar ligga till grund för politiska beslut. Inget att förvåna sig över när det gäller Miljöpartiet, men tyvärr gäller detta många områden, inte minst rovdjurspolitiken. Och när Greenpeace och dylika uppenbart har kanal till EU:s beslutsfattande, så skall vi inte vänta oss annat än att vi tvingas ha både vargar och alla tänkbara vargkorsningar därför att några tror att det är nödvändigt. Eller som de sex forskarna skriver, så är de oroliga för att det politiska beslutsfattandet skall få allt tydligare drag av häxprocesser. I Sverige blir det väl även frågan om vargprocesser så länge vi har en lag om förberedelse till jaktbrott. Eftersom förbundet kan påverka lagstiftningen, så menar jag att förbundet nu bör sätta alla klutar till och få bort denna rättsosäkra lag. Det är av stor vikt för alla markägare, jägare och andra som vistas i naturen.

 2. Gunnar Glöersen says:

  Gunnar, Mats och Calle, vi är överens om mycket. Framför allt om att det finns för mycket varg, det är det viktigaste. Men i fråga om hybriderna har ni gått rejält vilse. Ni diskuterar frågan utifrån idén att de vargar vi har är hybrider. Ni återkommer till det hela tiden. Jag förstår inte alls vad Junseletikens härkomst har med saken att göra. Tvärt om är hon ett bra exempel på det jag skriver. Var och en kan inte efter eget huvud få avgöra vad som är en hybrid och vad som inte är det. För Sverige är den här frågan tämligen ointressant, vi har inte en massa ”feral eller stray dogs”. Däremot är det en principiellt viktig fråga. Men kan inte skapa en art av en hybrid för att utrota dem!
  Vad gäller ändringen av direktivet så är jag helt övertygad om att hybridfrågan inte kommer att påverka det minsta. Men självklart skulle frågan kunna lyftas om man öppnar direktivet av andra skäl. Men som jag skrev ovan, vilken trovärdighet skulle ett skyddsdirektiv få om man fredade hybrider som ska utrotas?
  Till sist Calle, påhopp eller inte. Folkaktionens pressmeddelande säger att ”FACE utan protest godkänt denna ändring”. Det var ett påhopp och direkt fel. Det var bl a genom FACEs agerande (indirekt SJF) som det stoppades.

 3. Calle Seleborg says:

  Gunnar,
  Betrakta bilderna på Skånefårdräparen som sköts för någon vecka sedan. Skulle kunna vara kullsyskon till Junseletiken. Jämför sedan med vargarna skjutna i Finland på sextiotalet.Tror du Carl von Linné skulle hävda att de tillhör samma art?
  På sextiotalet fanns det ingen skandinavisk vargpopulation. Enstaka vargar kom från Ryssland. De sköts i allmänhet redan av finnarna. Kom någon igenom tog de svenska lapparna hand om problemet. Men någon population kunde aldrig byggas upp i våra befolkade trakter. Inga hybrider kunde alltså uppstå. Skånedjuret och andra ”vargar” som avlivats de senaste åren visar vad 50 år kan göra med en från början obefläckad ras. Sen tycker jag ditt påhopp på Folkaktionen var obefogat. Vi strävar i princip mot samma mål. Inga vargar bland människor och våra djur.

 4. Gunnar Jakobsson says:

  Hur ska vi kunna skjuta bort varghybrider när djur som ser ut som Junseletiken anses vara genetiskt viktig!!! och renrasig???
  Alla med förnuftet i behåll inser ju att något är fel…

  Problemet med de DNA-tester och referenser som officiellt används i både Sverige och Finland är ju att en varg kan se ut hur som helst,,,,OCH ändå klassas som renrasig….

 5. Mats Persson says:

  Folkaktionen om Bernkonventionen och hybrider

  Tidigare var varghybrider fredlösa och kunde förvaltas lite på samma sätt såsom räven. Problemet att påvisa hybrid fanns också då precis som nu. LCIE ville med sin propå till Bernkonventionen ge hybrider samma skyddsstatus som vargen, men detta lyckades jägarorganisationerna stoppa precis så som Gunnar Glöersen påpekar, och vi är tacksamma för detta. Men den nu införda ändringen ger i praktiken samma resultat därför att.
   Ingen annan får jaga hybrider än av myndigheterna utpekad personal.
   Innan jakt på hybrider får ske skall forskare eller myndighet genom DNA eller på morfologiska grunder ha fastställt att det rör sig om hybrider.
  Motiveringen till detta förfarande är att minska risken att vargar skjuts som hybrider och myndigheten hamnar med kontroll- och bevisbördan i knät, precis det som hänt i Finland.
  Med de ändrade reglerna hamnar förvaltningsansvaret för hybriderna helt på myndigheterna, precis så som för vargen. Vi har nu haft varg i Sverige i 30 år och har ännu inte lyckats med någotdera av följande.
   Förvaltning av vargstammens storlek.
   Inte ännu lyckats fastställa huruvida lokal acceptans finns hos människor som tvingas leva med vargen. Detta trots att Art och Habitatdirektivet så föreskriver.
   Inte heller har vi på 30 år lyckats göra en konsekvensanalys som är värd mer än papperet den är skriven på. Detta trots att Art- och Habitatdirektivet föreskriver att socioekonomiska hänsyn till lokal befolkning och näringar skall tas.
   Vi har myndigheter och forskare som förnekar att hybrider finns och baserar detta på en mycket bristfällig/rudimentär DNA-analys. Som jag förstår är den analysen i första han avsedd att visa släktskap och då räcker det med en förenklad variant.
  Med denna verklighet, som vi alla väl känner till, så har jag mycket svårt att förstå hur våra myndigheter skall klara av att sköta denna nya uppgift med hybrider. Svensk Jakt skrev redan 1995 om problemet med hybrider. Gunnar Glöersens tolkning av hur de nya reglerna kan fungera är i min mening allt för optimistisk. Vi har t.ex. ännu mycket lång väg att gå innan vi är nere på Jägareförbundets 150 vargar, detta apropå optimism. En mer kritisk hållning från SJF och FACE vore önskvärt.
  Nu torde problemet med hybrider vara betydligt större i Baltikum och Sydeuropa än det är här, och därför de starka reaktionerna från Frankrike och Italien. Enligt en presentation av Boitani finns i Italien
   2 – 3 vargar per 100 kvadratkilometer
   100 – 300 friströvande/vilda hundar per 100 kvadratkilometer
  Boitani säger också i sin presentation att det är en betydande utmaning att förvalta en vargstam med så mycket hund i markerna. Professor Emeritus Valerius Geist i Kanada går så långt att han påstår att det är ofrånkomligt att hybrider uppstår med en vargstam som lever i bebyggda trakter. För dig Gunnar är det skit samma som du säger, de gör samma skada. Detta är också sant. Men vill man bemöta Drivarnas argumentation om vikten av att bevara en ursprunglig och renrasig Fenoskandisk vargstam då har det betydelse.
  Gunnar Glöersen påpekar att svensk lagstiftning inte kommer att ändras och att Bernkonventionen inte är tvingande för Sverige. Detta är också sant, men det är inte heller hela sanningen i ärendet. Bernkonventionen ligger som grund till EU:s AoH. Nu talas om att AoH skall uppdateras. Kommer ändringen in där, ja då blir det genast tvingande.
  Än en gång Gunnar alltför optimistisk och aningslös.
  Trots givande och tagande av kritik, ser jag fram emot ett fruktsamt samarbete mellan Jägarförbundet och Folkaktionen på de sakfrågor vi är överens om som till exempel att få ner numerären av varg.

  Bästa hälsningar……….Mats Persson, ordförande Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik

 6. Anders Hermansson says:

  Hybrid? För mig känns det inte bra att kalla en korsning av varg och hund för ”hybrid”, att jämföras med till exempel rågvete. Jag kallar hund/varg-korsningar för bastarder (utan någon negativ betydelse i sig), även om hybrid numera kommit till allmän användning vad gäller vargar etc., och bastarder ofta lider av infertilitet i varierande grad. Syftet med att de facto ge bastarder samma status som renrasiga vargar är troligen att man därigenom snabbt kan få stora vargpopulationer, och att problemen med inavel i vargpopulationerna i stort försvinner. Glöersen skriver: ”Alltså är inte hybrider fredade och kommer inte heller i framtiden att vara det.” Ja, så kan det sannolikt formellt bli; om framtiden vet vi dock inget. Men i praktiken kommer ändock alla bastarder att vara fredade. För hur skall det gå till när ”licensierade hybridjägare” skall avliva en misstänkt bastard? Det kommer med säkerhet att bli så svårt att det knappast någon gång kommer att göras. I verkligheten kommer därför alla bastarder att bli skyddade. För kraven blir troligen att dels måste det för avlivning vara uppenbart att det inte är varg, och dels med säkerhet kan sägas vara en bastard men inte en hund, och troligen måste dna-prov tas. Precis så som jag skrev i ett tidigare inlägg; att för miljörörelsen så är alla vargliknande hunddjur lika goda vargar – även om de ser ut som dalmatiner. Miljörörelsen har återigen fått igenom önskade bestämmelser. För tvärtom vad Glöersen skriver så innebär ändringen att nästan ingen kommer att avliva någon bastard som på något vis liknar en varg, eller på andra grunder kan misstänkas ha en gnutta vargblod i ådrorna. Uppblandningen mellan hund och varg kommer att fortsätta, och bli nya vargliknande raser. Var försiktig om du skall avliva din gamla trotjänare, eller om du är ute och letar efter din hund; någon kanske ser dig och anmäler dig för att ha dödat en varg, alternativt planerat att döda – och sedan är en mångårig rättsprocess igång! Rättsosäkerheten tar ytterligare ett steg framåt. Rewilding-folket har insett att just rättsosäkerhet är ett kraftfullt vapen mot landsbygden.
  Ingen kritik mot rovdjurspolitiken, vare sig det är en både befogad och saklig kritik, har i vår tid någon som helst möjlighet att vinna gehör i EU. Gällande vargpolitik är fullständigt obegriplig för alla som förstått vilket plågoris vargen är för människor och djur. Vargen är värst – den är ett hot mot svenskt kulturlandskap och ursprungsbefolkningar. Vargen är det verktyg varmed den urbana befolkningen utrotar glesbygdens kulturer.

 7. Gunnar Glöersen says:

  fdmedlem, det är hög tid att du blir aktiv medlem! Tyvärr har hybridfrågan blivit något av ett sista halmstrå för några. Jag kan inte bedöma vem som har rätt, men en sak vet jag. Jag kan inte skilja vargarna på min jaktmark från det som du kallar ”renrasiga” vargar. För mig ser de ut som vargar och beter sig som sådana, vilket jag inte direkt uppskattar. Jag överlåter hybridfrågan till andra som tror att det är en framkomlig väg och som säger sig ha kunskap i ämnet. Min högst personliga uppfattning är att det är en återvändsgränd. Men om jag har fel borde Folkaktionen vara glada istället för kritiska, för hybrider ska utrotas och det är myndigheternas ansvar.

 8. fdmedlem says:

  Hej,
  Den stora risken är att det glider på i felaktigt riktning och naturmupparna i EU(rewild-eu) börja ta fram ej rumsrena dna och påpeka att dom är ok arr gämföra med! Att du sager dalamtiner och Labradorer är ju bara löjligt man ser att det inte är rumsrena vargar på färg-hållnig-käkar osv….. se finland där riktiga vargexperter sager hybrider emedans staten”experter” sager varg och bevisen är felaktiga dna prover tagna på ej rasrena vargar.

  Samma circus sker i sverige där man med jägar/hund ögon erfarenhet ser att det ej är rasrena vargar samt att riktiga exporter sager att det är varghybrider vi föder upp i sverige.
  Medans statens vargkontrollanter säger varg och gämför med icke renrasiga vargar.

  Vad gör SJF mfl för att påvisa att det är varghybrider som springer omkring i 100 tal?
  Eller är det för känsligt…..politiskt..

  DNA anlys och skicka till ryssarna och med beviset i fickan börja…..
  skriver på ett eng tangentbord så stafningen skyller jag på den.
  Tycker att du gör ett bra jobb men passa för fällor som naturmuppar + politruker åtlar upp!

  //fd

Kommentering är stängd.