Jägarbloggen

Vad vill vi ha, legal eller illegal vargförvaltning?

För drygt 10 år sedan hörde jag Lugi Boitani, internationellt erkänd vargforskare, lansera vargförvaltning ”The Italian way”. Han sa det på ett vargseminarium på Kungliga vetenskapsakademin, jag har skrivit om det tidigare. Alla som var med log lite överseende, italienare är ju som de är! Jag minns väl att han sa, ”ni i Nordeuropa är vana att slaviskt följa lagar och regler, inte minst EU:s direktiv. Vi i Sydeuropa ser EU direktiv mera som en rekommendation.”

Något år senare träffade jag en högt uppsatt politisk tjänsteman. Denna sa, varför skjuter ni inte vargarna själva, så att vi politiker slipper ta en massa obekväma beslut? Det sades inför en stor grupp människor som lever med de negativa effekterna av vargförekomst.

I Bryssel, för en månad sedan, hamnade jag i diskussion med en inflytelserik vargforskare som utan tvekan tillhör den mest extrema på bevarandesidan. Han menade bl a att rennäringen och löshundsjakten kunde förbjudas eftersom en stor vargstam är viktigare. Han tyckte dessutom att EU kommissionen inte skulle visa någon som helst flexibilitet i tolkningen av direktivet. Men det mest intressanta var att han var fullständigt emot legal vargjakt, men accepterade illegal!

Jag frågade honom hur han tänkt förhindra att ”för många” vargar skjuts illegalt. Lösningen, enlig honom, var att ”öka bevakningen om folk skjuter för många illegalt, så gör de i Italien”! Jag blev riktigt förbannad.

– Så du menar alltså att enskilda människor skall riskera att åka fast för tjuvjakt och riskera sin framtid, enbart för att politiker inte vill ta obekväma beslut och för sådan som du inte gillar jakt? Ja, svarade han!

Det synsättet är cyniskt och fullständigt ovärdigt ett rättssamhälle! Men det är dit vi är på väg. Finland verkar redan ha hamnat där. Preliminära bedömningar visar att vargstammen har minskat från 350 vargar till ca 120 på tre år. Någon annan förklaring än illegal jakt finns knappast. Samma dag som jag var i Bryssel uppdagades det att 20 man i en mindre by i västra Finland skjutit minst tre vargar illegalt. En av de misstänkta tog någon vecka senare sitt eget liv. Det är den yttersta konsekvensen av att ”The Italian way” möter nordeuropeisk myndighetsutövning.

Illegal jakt är i grunden fel och bryter mot allt Svenska Jägareförbundet och svensk viltförvaltning står för. Men ändå går utvecklingen år det hållet. Förklaringen är lika enkel som självklar. När enskildas och gruppers rättsuppfattning inte överensstämmer med de beslut som tas väljer man sin egen väg. Inte märkligare än att alkoholpolitiken anpassats för att minska spritsmugglingen. Om den enskilde kan köpa mycket billigare sprit i grannens garage än på systembolaget eller om grannen skjuter en varg och vi tycker att de är för många, så är vi nöjda. Trots att vi vet att det inte är lagligt. Först när grannen säljer sprit till minderåriga eller använder gift som riskerar att döda våra hundar är man beredd att anmäla det.

Det kan verka obegripligt att de mest extrema på bevarandesidans också föredrar illegal jakt framför legal förvaltning. Men efter flera samtal med sådana människor förstår jag varför. Det finns två förklaringar. Politiker gillar inte att ta beslut i kontroversiella frågor hur väl motiverat det än är, om det inte är självklart vad majoriteten tycker. De vet inte om de vinner några röster på det. I grunden samma motiv driver EU kommissionen, men de är istället rädda att den svenska förvaltningsmodellen skall få spridning till andra länder.

Den andra förklaringen är att bevarandeintresset drivs av ideologisk övertygelse. Alla som följer debatten kan tydligt se hur deras argumentation inte handlar om vargpopulationen utan om den enskilda vargens öde. Djurrättsrörelsens idéer om djurens rättigheter får allt större inflytande på t ex Naturskyddsföreningen ställningstaganden. Uttalanden som att ”vargen var här först” eller ”naturen klara sig bättre utan människor” visar tydligt var de står. Legal jakt på varg blir mot den bakgrunden något man är beredd att stoppa med alla till buds stående medel. Vissa har t o m sagt att de vill agera som levande sköldar och kasta sig mellan vargen och jägaren. Målet är inte att rädda vargen, utan att komma åt jägaren! Legal jakt strider nämligen mot deras eko-fascistiska ideologi. Illegal jakt däremot är inte sanktionerad av staten. När vargen är totalt fredad har de nått sitt mål! Ingen människa kan då ”nöjesjaga” varg med samhällets goda minne.

Den som inte håller med, kan ju fundera på följande. Forskningen har visat att det dödas ett inte obetydligt antal stora rovdjurs i Sverige. Vållar det en stor ideologisk debatt? Står intressegrupper mot varandra i den frågan? Nej, alla är eniga om att det är fel. Den legala vargjakten däremot har ökat polariseringen till nivåer som ingen hade kunnat förställa sig för några år sedan. Vi jägare har fått ta emot hot, trakasserier och nedlåtande tillmälen som saknar motstycke i debatten. Näthatet mot kvinnor torde inte ens kunna mäta sig med det som vi får jägare får utstå i vargdebatten. 

Finns det någon lösning? Jag vet uppriktigt sagt inte. Så länge bevarandesidan drivs av ekosofins och djurrättsrörelsernas idéer kommer vi aldrig att få acceptans för legal vargjakt i den gruppen. Det som krävs är modiga politiker som vågar stå emot krafter som försöker förvandla landsbygden till ett ”Edens lustgård” för storstadsbornas sommar- eller helgutflykter. Vargstammen måste regleras med legala metoder, inte snart utan nu!

117 svar till Vad vill vi ha, legal eller illegal vargförvaltning?

 1. Tommy Olsson 2013-03-10 kl. 19:52 #

  Anders Åberg
  så om jag inte missuppfattar dig så förespråkar du att vi inte skall jaga Lo
  utan låta det sköta sig själv?
  Skall vi göra så med alla viltArter?
  Skall vi vänta med att ta greppet om Vargfrågan tills någon mäniska blivit dödad?
  att jag frågar dig beror på att du enligt egen utsago är den som vet bäst.

 2. Anders Åberg 2013-03-10 kl. 12:32 #

  Gunnar Glöersen
  Problemet med Lodjur i ett relativt snörikt område som Värmland är väl att om dom blir så många så rådjursstammen kraschar, vilket nog inte kan uteslutas, så står vi där tillslut med nästan inga Rådjur och färre lodjur, p.g.a. matbrist, än vad vi skulle haft med en i tid väl avvägd jakt på Lodjur. En loose loose situation med andra ord.

 3. Gunnar Glöersen 2013-03-10 kl. 12:08 #

  Mattias Ö, i lofrågan skulle nog det som Värmland förordat fungera och accepteras. Där har man föreslagit att lodjuren och jägarna bör dela 50-50 på avkastningen. Idag tar lodjuren 80%. Dessutom har det totala uttaget varit för stort. Jägarna har därför minskat sitt men inte lodjuren. Enda sättet att optimera förhålandet är att först minska lodjuren.

 4. Jonny esping 2013-03-10 kl. 11:57 #

  Anders Hermansson. Ja vi är vid vägs ände, väljer ändå att kommentera ditt inlägg 20:27. Det står klart att vad du vill inte är samma sak som vad ekofascisterna vill. Risken är bara att utgången blir densamma, att låta naturen sköta sig själv är vad de förespråkar. Kommer sen inte den totala kraschen som både du och jag tror så är hela jakten dödsdömd, jag vågar inte spela med jaktens överlevnad på det sättet. Att sedan organisationer måste gå samman är vi överens om, ett politiskt parti som driver nollvision? Vad har vi för realistiskt tidsperspektiv på det? Om organisationerna du nämner går samman och driver 150 alternativet, vore det så dåligt? Inser att du tycker det inte finns belägg för att det är genomförbart, förstår det. Men vilket alternativ har lösningar på alla problem? Återkommer till det jag försöker visa i alla mina inlägg. Om vi kan enas om ett mål som de flesta kan stäva efter är mycket vunnet. Det viktiga hävdar jag med en dåres envishet är, att vi som vill förvalta stammen (oavsett antal) måste börja samarbeta. Som jag tidigare skrivit håller jag med dig om mycket, dessvärre är det inte du och jag som skall bestämma om Sveriges antal vargar. Av den anledningen tror jag inte på din linje. Till sist,har aldrig menat att tilldela dig åsikter. Då har jag troligen missuppfattat dig.

 5. Mattias Ö 2013-03-10 kl. 10:17 #

  Tack Gunnar, det var ett talade exempel med rådjur och lodjur. Det du säger är att den illegala jakten inte upphör förrän det legala uttaget är acceptabelt. Just lodjur är ett bra exempel eftersom det är ett rovdjur som stör människan mycket litet utöver köttkonkurrensen. Tamdjursangreppen (utanför renbetesland) är mycket få. Bristen på acceptans för lodjur beror uteslutande på köttkonkurrens. Vid vilket jaktuttag uppnås då balansen så att lodjur accepteras helt av alla jägare? Antagligen först när jakten är helt fri. Så där har du dina motsatspar: fri jakt eller illegal jakt. All begränsning av jakt kräver också ett bekämpande av illegal jakt.

 6. Mats S Johansson 2013-03-09 kl. 22:14 #

  Anders Hermansson.
  Jag missar en och annan bokstav och ibland hela ord. Stavar fel gör jag också, men läser du verkligen vad jag skriver innan du svarar. Jag har aldrig påstått att du vill det samma som några ekofascister och det du tidigare idag uppfattade som ironi var en ärlig fråga om när du tror att jag kan börja se resultaten av ditt nya politiska parti. Värre var det inte, jag lovar. Om vi inte är helt eniga om taktiken så har vi nog i alla fall den samma huvudfienden.
  God natt.

 7. Tommy Olsson 2013-03-09 kl. 21:28 #

  Gunnar
  varje dag ser jag fram emot att läsa alla komentarer på era bloggar lämnar en o annan själv
  och visst är det fantastiskt att så många engagerar sig i varg frågan
  och att vi är så många som vet bäst o ändå bär det åt H,vete
  Egentligen har jag gett upp hoppet om en vettig lösning vad gäller antalet varg, likaså har jag gett upp när det gäller vår löshundsjakt, fäbobruk och djurhållning över huvet taget
  priserna som djuruppfödarna får för sina djur kommer inte att räcka till alla vargsäkra stängsel o underhåll av dessa dom ligger redan på marginalen
  Men som Stockholmarn sa vad ska vi med lantbrukare till Mjölk o Kött kan man ju köpa i affären

 8. Anders Hermansson 2013-03-09 kl. 20:27 #

  Jonny Esping och Mats S Johansson: Som jag sa så tycker jag att vi nått till vägs ände. Jag kan inte upprepa allt i varje inlägg, men jag trodde ändå att det stod klart att vad jag vill är inte vad ekofascisterna vill. Jag har sagt det ett antal gånger nu, och skall upprepa det en gång till: Jag anser att alla på brukarsidan, LRF, SJF, JRF etc. måste gå samman och bilda dels ett politiskt parti (med fullständigt program) och dels en aktionsorganisation för PR- och lobbyverksamhet med juridisk kompetens i toppklass. Detta är tvunget om vi på sikt skall få bukt en gryende ekofascism. Målet måste bli vad som är beprövad erfarenhet och folks vilja, nämligen fri vargjakt och på sikt noll vargar och noll dvärgbandmaskar, bland annat.
  Jägareförbundet har klart uttalat en policy som innebär att förbundet vill ha en långsiktigt livskraftig vargstam om högst 150 djur jämnt fördelade över landet. I och med att förbundet har denna policy så måste självklart även förbundet kunna visa hur denna förvaltning skall påbörjas och hur förvaltningen i fortfarighet skall gå till. Detta innebär att förbundet måste ha en plan för hur staten skall dräpa ett antal hundra (eller tusen) vargar, få vargarna att bilda revir över hela landet mm., och detta har absolut inget att göra med att jag tror att SJF är Sveriges regering. Regeringen har ett annat mål för vargförvaltning, men likt förbundet kan inte heller regeringen redovisa för hur förvaltningen kan påbörjas och vidmakthållas. Svenska riksdagen har beslutat om en vargförvaltning som riksdagen inte först förvissat sig om att den kan förverkligas. Häpnadsväckande på min ära!
  Orsaken till att SJF och regeringen inte kan visa hur deras respektive förvaltningsmodeller kan förverkligas är att ingen av förvaltningsmodellerna är realiserbara. Det är utopier. Den som anser annorlunda har att presentera en i busklandet fungerande vargförvaltning som möter ställda krav.
  Att INGEN kan visa hur en verklig förvaltning av varg skall gå till lämnar fältet öppet för ekofascisterna. Och det är vad som har hänt. Att jag anser att det med hänsyn till lagar etc. tills vidare inte är möjligt att stoppa vargstammens fria förökning, innebär självklart INTE att jag bejakar detsamma. Men eftersom ni synes vara oense med mig så ser jag gärna att ni redovisar hur förökningen kan stoppas. Hur?
  Jag år övertygad om att vi alla, ni och SJF inklusive, tills vidare blir tvungna att titta på en ohämmad expansion av den svenska vargpopulationen. Hur det slutar? Jag har ingen aning, men jag fruktar slutet blir en blodig krasch till stora kostnader för oss alla.
  Till er båda: Om ni vill kritisera mina åsikter så gör det, men kritisera inte åsikter som ni själva tilldelat mig och som jag inte har.

 9. Jonny Esping 2013-03-09 kl. 18:08 #

  Anders Hermansson. Hur förbundet ska dräpa överskottet av vargar? På dig låter det nästan som att du tror att sjf är Sveriges regering, på alla andra påståenden hänvisar jag till mats s Johanssons senaste inlägg, delar dennes åsikt.

 10. Mats S Johansson 2013-03-09 kl. 17:25 #

  Anders Hermansson.
  Din framtidsversion borde vara mycket skrämmande för dom som begriper något om vilt- och natur-vård i samklang med ett fungerande samhälle. Tyvärr är det precis det scenario du beskrive, d.v.s rov- och bytesdjur som lever i naturliga cykliska variationer, som enligt SRF ska eftersträvas. Det du beskriver är alltså precis det de vill ha så jag tror inte du ska vara så säker på att du bara kan sitta och se tiden an och sedan automatiskt få det som du vill.
  Jag tror att det gäller att tvinga fram vad betraktarsidan verkligen står för och för att kunna göra det måste vi vara med i de forum som finns.
  Avslutningsvis, nej jag vet inte hur SJF tänker. Jag är bara en vanlig medlem.

 11. Anders Hermansson 2013-03-09 kl. 16:10 #

  Mats S Johansson, då har vi så att säga kommit till vägs ände. Enligt dig så tjatar jag om vad som är fel och att vi borde ha lärt oss av det förgångna, men jag är duktig som varnar för vad som skall hända. Ok, nu saknas bara att du eller någon annan talar om vad som är planerat att ske och hur denna vargförvaltning skall gå till i praktiken. Gunnar Glöersen upprepar ofta att det är lättare att uppnå 150 vargar än noll vargar. Men tyvärr, ingen köper snack om man inte vet att det fungerar, och ingen köper förbundets 150-vargarsvision om ingen får reda på hur det skall gå till ute i buskarna. Så därför, Mats S Johansson – vet du eller vet du inte hur förbundet skall avliva alla övertaliga vargar, hur vargarna skall förmås fördela sig över landet, hur vargarna skall räknas och hindras från att bli fler än 150, hur vargarna skall uppnå status som långsiktigt livskraftiga mm? Så länge inte du eller förbundet kan lämna trovärdiga svar på frågorna så länge kommer ingen att köpa denna tredje väg. Och då är det ekofascisternas väg ett som är vad som är på god väg att förverkligas. Den leder i sinom tid till en populationskrasch och därefter kan min väg två ta vid; ett vargfritt Sverige.

 12. Mats S Johansson 2013-03-09 kl. 13:23 #

  Ander Hermansson.
  Jag antar att det är mig du menar 09:58.
  Ironi eller inte, men jag hävdar att väldigt få problem genom historien, oavsett vad det varit, har lösts med ett evigt upprepande av vad man i efterklokskapens ljus borde ha gjort. Däremot är det viktigt att, som du gör, inse vad som kan bli resultatet om man inte gör något alls åt den uppkomna situationen.

 13. Jonny Esping 2013-03-09 kl. 10:58 #

  Tommy Olsson. 0, 150 eller 380 vargar. Kärnan i frågan för mig är vilket alternativ vi kan vinna framgång med. Jag vill som du, rädda varglänen från den nedlusning av varg som nu råder. Att rikta all sin kraft mot att kritisera folk med ovanstående åsikter bidrar inte till färre vargar. Förbundet har enligt dig varit för flata, där håller jag bara delvis med dig. Oavsett vilket är den diskussionen inaktuell. Som jag tidigare antytt, rikta ilskan åt rätt håll.

 14. Anders Hermansson 2013-03-09 kl. 09:58 #

  Anders S Johansson, ironi är en skön konst som i vart fall inte jag behärskar till den grad att jag kan undvika plumphet. Därför skall jag också bortse från dina charmanta försök, och i stället beakta vad du faktiskt säger. Du menar att jag som enskild är mindre trovärdig än SJF och att denna förbundets vägran att redovisa en plan tvingar dig anta att SJF har en hemlig plan för hur deras 150-vargarsvisionen skall gestalta sig. Ok, jag köper det för resonemangets skuld. Hur kan då förbundets hemliga policy se ut? Om vi antar att en isolerad vargpopulation om minst 5000 vargar inte ingår, så finns bara EN möjlighet: Svenskt och finskt renbete öppnas för vargavel. I den hemliga planen måste då ingå ett ”demokratiskt” majoritetsbeslut i svenska och finska riksdagen om att utrota renskötseln och låta renarna förvildas till vargföda. Renskötarna kanske fortsättningsvis skall avlönas som vargskötare? Finessen med denna lösning är att varje antal vargar utgör en äkta delpopulation av den ryska populationen och alla vargar i Sverige blir därför per automatik långsiktigt livskraftiga.
  För klarhets skull så anser jag att en sådan lösning är vidrig och strider mot folkrätten.

 15. Anders Hermansson 2013-03-09 kl. 09:54 #

  Jonny Esping, du skriver, citat ”Vi har aldrig haft den möjligheten, alla regeringspartierna är överens om att vi skall ha frilevande varg i Sverige”. I citatet ligger kärnan till förbundets kris, förbundets första trosats; att förbundet INTE kan arbeta för att ändra rovdjurspolitiken! En mycket märklig inställning eftersom förbundet i alla andra sammanhang skryter av att de genom just sin lobbyverksamhet åstadkommit lagändringar som räddat jakten på än det ena och än det andra viset. Ja, man säger till och med att det var TACK VARE förbundet som licensjakten på varg kom till, genom LAGÄNDRING! Men arbeta för noll vargar uppges inte vara möjligt, det är mot ”majoritetens” vilja och då får man inte ”sitta med” där beslut fattas. Tyvärr är detta en för jakten och jägarna mycket skadlig inställning. Och som ett brev på posten ser vi företrädare för förbundet basunera ut sin nöd: ”Acceptera vår policy och vi skall frälsa jägarna och jakten!” Om detta kan mycket sägas, men grundproblemet är att förbundets policy är ICKE GENOMFÖRBAR! Ingen jägare eller organisation med självaktning ansluter sig till en ICKE GENOMFÖRBAR policy. En policy som även om den vore genomförbar INTE räddar jakten för någon! Förbundet måste ändra sig.
  Jägareförbundets bångstyriga inställning tillsammans med en riksdag och regering som helt saknat förmåga att se konsekvenserna av lagstiftning har gett oss vad många i många år varnat för: En vargstam i fri tillväxt, och ingen kan göra något åt det. Nu är det ANTALET vargar som styr och ställer.
  Att ekofascisterna lyckats stoppa urvals- och skyddsjakter saknar betydelse för tillväxten, men visar i bjärt sken att våra politiker och myndigheter endast slår dank i frågan. Skall vi hejda tillväxten så måste minst 40% av vinterstammen dräpas. Detta kan EJ och kommer EJ att ske inom de närmaste åren: Vi får en vargstam helt utom kontroll och med hiskeliga konsekvenser. Vargracet har startat och riksdagen har stulit bromsen och förbundet hojtar att det räcker med 150. Men det var länge sedan vi såg 150 svischa förbi – nu är frågan hur får vi stopp?

 16. Gunnar Glöersen 2013-03-09 kl. 08:44 #

  Mattias Ö, jag är medveten om att en anonym forskare är mindre intressant än en namngiven. Men jag vill vara säker på vad det får för konsekvenser innan jag offentliggör det. Jag vet att det startat en debatt i forskarkollektivet kring personen. Tyvärr påverkar det även förtroendet för andra forskare.

  Du har helt rätt i att legal jakt inte alltid leder till att illegla upphör. Men illegal jakt i större omfattning kräver omgivningens acceptans. I nästan hela Sverige finns ingen acceptans för illegal jakt på älg. Den som skjuter och upptäcks blir polisanmäld. När rovdjurspolitiken havererar som nu ökar acceptansen för illegal jakt och risken att åka fast minskar kraftigt.
  Dessutom måste man analysera orsakerna till den illgela jakten för att förstå varför den förekommer. I norra Sverige kan orsakerna var helt andra än i södra Sverige. Dessutom är jakt is ig inte något som stoppar illegal jakt om kvoterna inte kommer tillrätta med själva orsaken.

  Vi tar ett exempel. Om lodjuren är så många att rådjurstammen slås ut kommer en liten licensjakt som inte bidrar till att minska predationen på rådjur inte att ha någon betydelse. Först när förvaltningens mål är att balansera lodjur-rådjur på nivåer som anses acceptabla minskar den illegala jakten. Men ju längre tid det tar att få till en förvaltning, ju längre tid tar det att förändra attityderna tillbaka igen. Risken är att man skapat en ny ”förvaltningstradition” som dessutom riskerar att spilla över på annat vilt, som älgar och hjortar.

 17. Mattias Ö 2013-03-09 kl. 07:28 #

  Hej Gunnar. Stingande läsning, som vanligt. Ett par kommentarer.
  Legal jakt betyder att den illegala jakten försvinner? Det stämmer knappast, både björn och lodjur tjuvjagas i Sverige, ja även älg tjuvjagas och den är verkligen inte förbjuden att jaga legalt. Sambandet ligger nog inte på det planet. Snarare beror nog tjuvjakt på risken att åka fast och motivationen att lägga ner tid på jakten.
  Det är synd att du inte namnger den forskare som du pratade med i Bryssel, utan namn är det omöjligt att värdera uttalandet eller få reda på om andra uppfattade samtalet på samma vis som du. Det du berättar är problematiskt men blir utan namn bara en anekdot.

 18. Johan N 2013-03-08 kl. 22:57 #

  Skicka ut ett brev som handlar om jaktens överlevnad i Sverige samt hur vi skall leva med frilevande varg. Kalla även till möte i varje krets runt om i landet och förklara där att vi skall genomföra en demonstration mot havererad rovdjurpolitik och landsbyggdspolitik.
  Genomför sedan en i Malmö , Göteborg, Stockholm samma dag och datum så folk får chansen att gapa av sig lite. Det kan ju knappast skada?

 19. Tommy Olsson 2013-03-08 kl. 21:26 #

  Bäste Herr Esping
  noll vargar kan nog aldrig bli verklighet inte heller 150 eller 380 vi är som du antyder men inte skriver Körda
  och bör som jag anser stoppa allt samarbete med Regering o Riksdag Lika så Nvv Lrf och skogsägarna
  dom har som brukligt inte lyft ett finger för oss jägare
  Björn isaksson kul att se att du reagerar äntligen
  Tyvärr så kör Sjf på i samma spår Rakt ner i avgrunden Nu skall Sprängare sätta sig i förhandlingar med Eskil Erlansson Räcker det inte att han blåst oss två ggr tidigare
  finns det verkligen folk som är så dumma att dom litar på vad han säger

 20. Sture 2013-03-08 kl. 20:50 #

  Jag undrar om det är lagligt att placera ut olika djur i skogen som inte funnits där innan? Om jag inte har fel så får man inte plantera ut en svensk hare ! Och vad är straffet för att plantera ut ett djur som inte funnits på plats där innan? Är det samma straff som att skjuta ett djur?? Det finns många frågor och jag hoppas att det finns ännu fler svar! Ifrån dom som planterar ut varg i skogarna!!

 21. Björn Isaksson 2013-03-08 kl. 20:47 #

  Mycket snack och lite verkstad…
  Landsbygdsministern och några M-riksdagsmän är upprörda, jösses vad imonerad jag blir…
  Har vi hört det förr?
  Nu får det var slut på snacket, ni kan inte snacka bort problemet. Ni måste göra något, vi röstade på er, inte på NVVs tjänstemän eller på Mikael Karlsson eller på Ann Dahlerus!
  Överraska oss med något annat än dösnack, prova som omväxling att göra något!
  Det är riksdagen som stiftar lagar, inte varglobbyn, eller har jag missat något?
  Eller vill ni slippa från ansvaret som ni tydligen inte är lämpliga att bära?
  Hur tror ni att ni ska kunna snacka till er landsbygdens röster en gång till, folket i busken är inte korkade även om ni tycks tro det.

 22. Leif Eriksson 2013-03-08 kl. 16:56 #

  Mycket bra!
  Välskrivet.

 23. Jonny Esping 2013-03-08 kl. 14:42 #

  Klart är att de flesta jägare skulle välja noll vargar om möjligheten gavs. Vi har aldrig haft den möjligheten, alla regeringspartierna är överens om att vi skall ha frilevande varg i Sverige. SJF har därför aldrig med trovärdighet kunnat driva nollvisionslinjen. Skulle man gjort det? Först skrika noll vargar tills man blir hes. I andra sekunden sätta sin signatur på dokument som understryker vikten av införsel av nya gener, för att ”få vara med” (ni förstår nog liknelsen). Tidigare var jag en stark anhängare till nollvisionen. Efter att ha följt debatten dessa år har jag kommit att ändra mig, det handlar inte längre bara om vargen i sig. Starka krafter vill verkligen avveckla jakten helt. Att ensam eller i små grupper skrika noll vargar hjälper inte, att slå sig för bröstet och hävda ”jag vet bäst, så här hade jag gjort” måste väl börja kännas meningslöst? Dagens Sverige kommer aldrig acceptera noll vargar.
  Anders Hermansson: Åsikterna du har håller jag i mångt och mycket med om. Du har ett härligt driv och skriver intressanta inlägg. Enligt mig blir dock slagen lite missriktade, du tycker noll vargar – SJF tycker 150 vargar. Våra verkliga motståndare förespråkar flera tusen vargar, vem är det vi ska debattera emot? Att i detta forum skapa än mer sprickor i jägarleden känns kontraproduktivt. Frågan håller på att rinna oss ur händerna, är det inte dags att sluta upp bakom det förbund som historiskt sett gett oss jägare så mycket? Bevarandesidan sitter och gnuggar händerna i förtjusning över att vi inte kan enas. Ett tydligt mål på 150 vargar är bättre än en nollvision som aldrig kommer att gå igenom.

 24. Björn Isaksson 2013-03-08 kl. 10:49 #

  När man nu läser om NVVs krismöte om en (1!) varg undrar man lite försynt: Vad gör regeringen? Sover Lena Ek och Eskil Erlandsson? Kan inte dom inse att det här nu fullständigt spårat ur och ta sitt ansvar. Miljörörelsen jublar och samerna lider, jag brukar inte bli så upprörd men den här hänsynslösa ondskan som riktar sig direkt mot en minoritesgrupp är obegriplig i ett civilserat samhälle!
  Nästa fråga: Vad gör alla människorättsorganisationer? Här manglar miljörörelsen med stöd att svensk- och EU lagstiftning en minoritesgrupp och inte ett ljud hörs från det hållet, är samer inte lika mycket värda som indianer, romer och andra minoriteter som man brukar försvara?
  Det här liknar mer och mer romanen Animal farm: ”Some animals are more equals than others.”
  Skäms! Hela gänget från regering och NVV till miljörörelsen!

 25. Tommy Olsson 2013-03-08 kl. 09:13 #

  Gunnar du skriver oftast att vi aldrig kan nå en acepstans för noll vargar vi kan aldrig nå den med 150 -300 eller tusentals vi har lämnat walk over och nu får vi se oss som dom stora förlorarna vi är, dessutom har vi varje år betalat för att hjälpa våra motståndare
  det är inte utan att man känner sig väldigt dum.

 26. Tommy Olsson 2013-03-08 kl. 09:01 #

  Ordet kompromisser är något som syns allt oftare i Komentarerna.
  kompromiss är något som utförs mellan olika parter där alla parter ruckar lite på sina linjer och värderingar,Inte som dom sista 5 åren.
  SJFs mål var 150 vargar som dom flesta av oss stälde upp på första kompromissen ett tak på 210 vargar som togs bort när den siffran var nådd ingen jakt på två år en vargstam på över 400 djur
  nästa kompromiss 180 vargar vi fick 16 ny kompromiss Resultatet blev TRE och en vargstam i fri tillväxt.
  Med andra ord vi har kompromissat oss rakt ner i fördärvet, Jag är ingen Nollvisionär men inte dummare än att jag förstår att om vi haft Noll frilevande varg så hade vi aldrig haft dom problem vi har nu.

  150 Vargar är inte genomförbart kan aldrig bli hållbart för så länge det finns varg kommer vi att ha alla dessa motsättningar alla dessa hot och sabotage på våra marker o jakter
  och det sorgligaste är att det är inte vargen som är vår största fiende

 27. Björn Isaksson 2013-03-08 kl. 06:33 #

  Anders Åberg!
  Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att räkna ut vad som pågår.
  NVV har en egen agenda som inte stämmer med regeringens det tyder deras agerande i skyddsjaksfrågan och urvalsjaktsfrågan. Motbevisa mig någon, om det fortfarande finns någon kvar som tror att NVV har samma agenda som regeringen!