Jägarbloggen

Skicka inbetalningskort för rovdjuren till Naturskyddsföreningens medlemmar!

Naturskyddsföreningens ordförande skriver i en debattartikel på SRs ”I vargens spår” att svenska folket har en stor betalningsvilja för att ha många rovdjur i Sverige. Han skriver att betalningsviljan för att ha enbart rovdjur i landet är 12-20 miljarder! En hissnande summa. Det betyder att varje svensk är villig att betala 2000 kronor per år ” även om man personligen aldrig kommer att stöta på dem – blotta vetskapen om att de finns räcker.”

Sett mot den bakgrunden borde väl SNFs medlemmar ha en mångt mycket större betalningsvilja än de som vare sig vill se eller har något intresse av att se en varg eller en lo. Undrar hur många tusenlappar SNFs ordförande själv är beredd att betala för rovdjuren per år. Rimligtvis borde det handla om åtskilliga tusenlappar, minst femsiffrigt belopp. Det är nämligen vad jag ”förlorar” enbart p g a lodjursförekomsten, varje år. 

En fin tanke vore väl att SNFs medlemmar som har en otroligt hög moral och god betalningsvilja kunde skicka över t ex 4 000 kronor per år för varje medlem hos oss. SNF har nästan lika många medlemmar som vi. De pengarna kunde vi sen använda till att kompensera våra medlemmars förluster till gagn för dem som ”aldrig sett en varg eller en lo, men som njuter av vetskapen att de finns”.
De undersökningar som gjorts om betalningsviljan visar entydigt en sak. Ju längre man är från rovdjuren och ju mindre egen erfarenhet man har av rovdjur dess mer är man villig att betala. Mikael Karlssons betalningsvilja borde därför ligga i topp!

Shares 0

69 svar till Skicka inbetalningskort för rovdjuren till Naturskyddsföreningens medlemmar!

 1. Mats S Johansson 2011-03-05 kl. 00:19 #

  Kerstin Fredin.
  Här försöker jag tala om att jag varken har, eller har haft, för avsikt att debattera med dig som privatperson och så får du även det till en ”0-diskussion som till största delen handlar om dig som person”.
  Är min svenka verkligen så dålig?

  När det gäller en eventuell ursäkt så tror jag att jag väntar till jag ser er nya uttolkning av policyn. Där är väl där man ser vad ni veekligen menar med de mycket generellt hållna meningarna i policyn, elle hur?

  En fråga till slut eftersom jag är nyfiken av natur: När du väljer att inte ”ta fighten” om ditt eget exempel från Estland i ett annat forum (du vet vilket), är det för att du saknar kunnskap, menar att det är en 0-diskussion eller för att du håller med mig i min analys?

 2. Kerstin Fredin 2011-03-04 kl. 22:31 #

  Wops! Nu gick det kanske lite för fort.

  Vad jag ville säga Gunnar, är det du hänsyftar på och som står på FB, främst handlade om min egen vilja att förstå, och som du ju själv har blivit ”drabbad” av ibland. Nu fick jag till slut snabb hjälp av din kollega.

  Känns i alla fall jättebra att du sett att jag ”delar med mig” av gracerna även till andra 😉

  Ha en skön helg!

 3. Kerstin Fredin 2011-03-04 kl. 22:15 #

  Det tackar jag för Gunnar!

  Min vilja att verkligen försöka förstå kan drabba även personer på bevarandes 😉

 4. Gunnar Glöersen 2011-03-04 kl. 22:10 #

  Kerstin Fredin, jag ser att SRF för en diskussion om rådjursavskjutningen på Facebook. Ville bara säga att du förtjänar respekt för att du faktiskt försöker få dina vänner att förstå!

 5. Kerstin Fredin 2011-03-04 kl. 21:36 #

  Om jag nu ursäktar dig Mats S Johansson, då hoppas jag att du ursäktar mig om jag nu tycker det hela verkar bli ganska löjligt och mer och mer övergår i en 0-diskussion som till största delen handlar om mig själv som person.

  VAR i vår rovdjurspolicy kan du utläsa att SRF som föreningen är ”uttalat jaktfientlig”? Ta och läs vår Rovdjurspolicy och berätta var du hittar något om jaktfientlighet där. Hittar du inget, så kan det gott vara läge för en ursäkt från din sida!

  Jag har fullkomlig förståelse för att du som jägare har synpunkter på SRF. Det är precis lika förståligt som att en del SRF-medlemmar har synpunkter på SJF. Det står f ö var och en fritt att ha de synpunkter man känner för. Hur de sedan uppfattas av andra, är ju en annan sak.

  Ja, jag väljer mina fighter delvis efter mina egna kunskaper på området, men även när jag ser att det hela håller på att utmynna i en s k 0-diskssion – som nu. Väljer sina fighter gör även dom som bloggar här på SJF, så det tillhör uppenbarligen inte ovanligheterna bland en del av av oss här.

  Om du vill debattera med någon annan inom SRF, så står det dig fullkomligt fritt. Kanske hittar du någon som passar dig bättre. Frågan är bara hur intresserade dom är att debattera med dig. Jag är tämligen ensam om att ta debatter i trådar som domineras av jägare och ibland även 0-visionärer, men det finns nog några andra som kanske ställer upp. Du hittar mailadresser till samtliga representanter på vår hemsida, så det är bara att sätta igång och testa.

  Huruvida SRF har representanter i organ som kan påverka hur och om du kan fortsätta jaga, har ingen som helst relevans, eftersom föreningen som sådan inte är motståndare till jakt generellt. Några sådana förslag kan följaktligen inte läggas fram i föreningens namn.

  Vad är det för del i SRFs program du menar att jag inte står för? Jag står självklart för SRFs rovdjurspolicy – är det något annat ”program” du tänker på, och i så fall vilket?

  Nej jag tar det inte personligt och jag känner mig inte kränkt, men med den inflation det har gått i uttrycket ”kränkt”, så borde jag kanske göra det, för att inte ses som udda 😉

  Självklart får jag uttala mig i föreningens namn! Vad får dig att tro något annat? Möjligen är jag själv överdrivet försiktig, eller kanske rent av feg. Möjligen kan det bero på att jag faktiskt inte har någon större vana vid att ha den position jag har i en förening. Men det är sådan jag är, och det är som sådan folk får ta mig – även du.

 6. Mats S Johansson 2011-03-04 kl. 17:57 #

  Kerstin Fredin.
  Brukar du inte själv hänvisa till att om flera frågar den samma frågan så måste det ligga något i det? (ingen rök utan eld)
  Jag ska försöka förklara varför jag frågar om du uttalar dig som representant för SRF eller inte och jag hoppas du inte tar illa upp.
  SRF är en intresseorganisation, om än liten, som har en uttalad jägarfientlig rovdjurspolicy och fram till för en tid sedan också hade en uttolkning av den som undanröjde alla eventuella tvivel om att så var fallet. Som jägare har jag en del synpunkter på det SRF står för och speciellt vilka medel man tar till för at uppnå sina mål. Jag blev glad när jag första gången läste ett av dina inlägg, inte p.g.a innehållet, men för att jag såg att du refererade till SRF och att du var ordinarie ledamot av SRFs syrelse. Min reaktion var:
  Äntligen en representant för SRF som törs visa sig i de här debatterna! Nu ska jag verkligen testa dem och deras argument!
  Oj så fel jag hade.
  Det visar sig att du (som du sjäv skriver vid ett tillfälle) väljer dina fighter och det, måste jag säga efter en del ”fighter”, göt du väldigt noga.
  Du får ursäkta, men jag debatterar hellre med en som verkligen representerar SRF och dess program än med en kvinna från Roslagen som har sympatier åt SRF-hållet men också är allmänt intresserad av att lära sig mer om lodjur och viltvård i allmänhet. SRF har representanter i organ som påverkar hur och om jag kan fortsätta jaga. Som privatperson är dina synpunkter som en droppe i havet, ursäkta uttrycket. Varför skulle jag ödsla kraft på dig? Det är också därför jag har frågat dig om någon annan i er styrelse törs stå för ert program om du inte kan, vill eller får.
  Jag hoppas du inte tar detta personligt. Det är absolut inte meningen och jag ber om ursäkt om du kännt dig kränkt när jag gått på som värst mot SRF i tron att det var dem jag debatterade med. Om du trots att du är ordinarie styrelseledamot inte får uttala dig i föreningens namn så säger det en del om SRF som förening och jag måste säga att min respekt för SRF inte direkt ökar.
  Gunnar har en av mina kommentarer fortfarande till granskning. Där går jag på som vanligt mot SRF/dig. Den är skriven innan jag läste dig kommentar här och skrev det här svaret. Bara bortse ifrån den om du uppfattar den som ett angrepp på dig som person.

 7. Kerstin Fredin 2011-03-03 kl. 16:40 #

  Suck Mats S Johansson! Jag förstår faktiskt inte vad du och andra vill komma med frågan om jag uttalar mig för SRF eller inte. Möjligen är det så att om jag alltid säger mig uttala SRFs ståndpunkt, så kan mina åsikter på olika områden tolkas som att de också står för SRF som förening, och så länge frågan inte är diskuterad, och det kan finnas olika syn hos olika medlemmar, så tar jag mig friheten att även uttrycka rent privata åsikter, som t ex att även jakt på våra stora rovdjur kan vara befogat ibland. Nu tror jag i och för sig att jag har medhåll just här av de flesta av SRFs medlemmar, men det kan ju finnas andra områden som inte är så klara.

  Fråga 2; Allmän jakt på de stora rovdjuren ser jag – i alla fall idag – inte som en möjlighet, så det blir skyddsjakt och eventuell licensjakt när stammarna tillåter det.

  En person en röst – det är rätt tolkat.

 8. Mats S Johansson 2011-02-28 kl. 19:45 #

  Kerstin Fredin.
  Några kontrollfrågor för att undvika missuppfattningar:
  – Uttalar du dig som representant för SRF eller som Kerstin Fredin?
  – Ditt svar på fråga 2, vad lägger du i ”jakt inklusive skyddsjakt”? Ingår allmän jakt och/eller licensjakt?
  – Ska jag tolka ditt svar på fråga 4 som ”en man/kvinna en röst”?

 9. Kerstin Fredin 2011-02-28 kl. 13:25 #

  Gunnar! Visst bidrar vi jägare med ansenliga summor till viltforskningen, men det finns ju även andra stora finansiärer som t ex skogsbolagen, stiftelser, för att inte tala om Formas.

  Eftersom du menar att jägarna står för huvuddelen av kostnaderna för forskningen, så kanske du har en sammanställning där även de andra bidragsgivarna finns med?